Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ SUSAN HELEN WALLACE, FSP
Ngày 13 tháng 10

Thánh Edward

Vua thánh Edward là một trong các vị quân vương cai trị nước Anh được thần dân quý chuộng nhất. Thánh nhân sống vào thế kỷ thứ 11. Vì các kẻ thù địch trong đất nước, Edward đã phải trẩy đến sống tại vùng Normanđi bên Pháp từ khi lên 10 cho tới lúc được 40 tuổi. Tuy vậy, khi trở về Anh quốc làm vua, mọi người đã rất vui sướng chào đón Edward.

Thánh Edward đã cai trị đất nước cách rất tốt đẹp và hầu như ngài luôn luôn giữ được nền hòa bình. Lý do là vì thánh nhân đã luôn tin cậy nơi Chúa và tỏ ra cương quyết trong những khi cần thiết. Vua Edward tham dự thánh lễ mỗi ngày. Ngài là một quân vương tốt lành, hiền hậu, chẳng bao giờ nói những lời cứng cỏi. Đối với những người nghèo khổ và các khách ngoại kiều, thánh Edward luôn đối xử với tấm lòng nhân ái bặc biệt. Edward cũng giúp đỡ các tu sĩ mỗi khi có thể. Chính vì lòng yêu mến Giáo hội và đối xử công bằng với mọi người mà thánh Edward trở nên rất nổi danh đối với người Anh. Họ vẫn chào đón Edward mỗi khi ngài cưỡi ngựa ra khỏi lâu đài.

Mặc dù làm vua với đầy đủ quyền hành, nhưng thánh Edward vẫn tỏ ra trung thực trong lời nói đối với Thiên Chúa và cả đối với thần dân của ngài. Trong lúc còn sống ở Normanđi, thánh nhân đã dâng một lời khấn với Thiên Chúa. Edward khấn rằng nếu gia đình được bình an, ngài sẽ hành hương tới viếng mộ thánh Phêrô ở Rôma. Sau khi lên ngôi vua, Edward muốn thực hiện lời khấn của mình; nhưng các quý tộc biết rằng nếu Edward rời khỏi đất nước, thần dân sẽ nổi loạn và không ai có thể giữ nổi hòa bình. Vì vậy, mặc dù họ rất trân quý tấm lòng trung thành của Edward, họ vẫn không muốn để ngài ra đi. Thế rồi, toàn bộ sự việc được trình lên đức thánh giáo hoàng Lêô IX; và đức thánh cha đã quyết định nhà vua nên ở lại đất nước. Thay vào đó, nhà vua hãy bố thí cho người nghèo số tiền mà ngài sẽ định dùng để chi tiêu và trang trải trong chuyến hành hương. Đức thánh cha cũng xin Edward xây cất một tu viện để tôn kính thánh Phêrô ở Westminstơ. Vâng lời, vua Edward đã thi hành ngay quyết định của đức giáo hoàng. Edward qua đời năm 1066 và được an táng ngay tại tu viện hoành tráng mà ngài đã xây cất. Đến năm 1161, đức thánh cha Alêxanđơ III đã tôn phong Edward lên bậc hiển thánh.

 Thánh vương Edward, bằng vào đời sống của ngài, đã khuyên dạy rằng những ai có tiền của và quyền hành hãy nên sử dụng chúng một cách có trách nhiệm và vì lợi ích của người khác. Chúng ta hãy nài xin vua thánh Edward chúc lành cho các nhà lãnh đạo trên thế giới, cho họ biết sống như ngài, để tất cả mọi người được sống một cuộc đời an bình và vui sướng.