Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ SUSAN HELEN WALLACE, FSP
Ngày 8 tháng 10

Thánh Gioan Lêônarđi

Thánh Gioan Lêônarđi sinh vào khoảng năm 1540. Sau khi học xong, thánh nhân trở thành dược sĩ và phục vụ tại thành phố Lucca, nước Ý. Lên 25 tuổi, Gioan cảm thấy có ơn kêu gọi làm linh mục. Ngài bắt đầu việc học; và năm 1572, Gioan được thụ phong. Gioan dùng thời gian dạy đức tin cho các trẻ nhỏ và huấn luyện các giáo lý viên. Công việc năng động của Gioan cũng khiến ngài tìm đến các bệnh viện và các trại giam. Nhiều thanh niên ở thành Lucca cũng xin gia nhập với cha Gioan và giúp ngài thi hành công việc lý thú này. Rồi, nhóm anh em này về sau đã họp thành một hội dòng mới trong Giáo hội, gọi là dòng Giáo Sĩ Mẹ Thiên Chúa. Hội dòng chính thức được đức thánh cha Clêmentê VIII chuẩn nhận năm 1595.

Cha Lêônarđi được trao cho trông coi một giáo xứ ở thành phố Lucca. Anh em dòng ngài đã cùng góp sức chăm lo những nhu cầu tinh thần cho bổn đạo. Rồi cha Lêônarđi chuyển tới Rôma, nơi người bạn tốt lành của cha là thánh Philipphê Nêri đang sống. Thánh Philipphê là cha linh hướng của Lêônarđi. Đôi lúc công việc của cha Lêônarđi phải gặp khó khăn vì những rối loạn tinh thần và chính trị ở Âu châu. Nhưng thánh Philipphê tin tưởng vào công việc mà cha Lêônarđi cũng như các anh em linh mục tốt lành dòng ngài đang làm. Chính thánh Philipphê Nêri đã tặng cho cha Lêônarđi và hội dòng căn nhà của ngài ở Rôma. Căn nhà mang tên là “Nhà thánh William Bác Ái,” đó là căn nhà mà thánh Philipphê Nêri rất yêu thích. Và Gioan Lêônarđi đã vui mừng trông coi căn nhà.

Thánh Gioan Lêônarđi về trời ngày mùng 9 tháng Mười năm 1609 vì căn bệnh dịch tả. Thánh nhân bị lây nhiễm đang khi chăm sóc cho những người đau ốm. Năm 1938, Gioan Lêônarđi được đức thánh cha Piô XI tôn phong hiển thánh.

 Vị thánh này dạy chúng ta nhận thức rằng con người cần được chăm sóc về phần tinh thần cũng như thể xác. Chúng ta hãy nài xin thánh Gioan Lêônarđi nhắc nhớ chúng ta để ý tới những nhu cầu của tâm linh cũng như những nhu cầu thuộc thể xác chúng ta.