Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ SUSAN HELEN WALLACE, FSP
Ngày 6 tháng 10

Chân phước Maria Rôsa Đurôsơ

Chân phước Êulali Đurôsơ sinh năm 1811 tại Quêbéc, Canađa. Ngài là con thứ 10 trong gia đình có 11 người con. Khi lên 18, thân mẫu Êulali qua đời; và người anh trai của Êulali, là linh mục coi xứ, đã mời em gái Êulali tới giáo xứ của anh. Êulali trở thành một tông đồ giáo dân. Êulali trông nom việc nhà cho anh của ngài. Sau đó, Êulali thiết lập một hội tôn giáo tại giáo xứ trước hết ở Canađa. Mười ba năm trong đời sống phục vụ Giáo hội và xứ đạo cũng chính là thời gian chuẩn bị để Êulali Đurôsơ thi hành một sứ mệnh đặc biệt cho Thiên Chúa.

Năm 1843, khi Êulali Đurôsơ 32 tuổi, đức giám mục giáo phận Montriơ xin Êulali khởi sự một sứ vụ đặc biệt, đó là thiết lập một hội dòng gọi là dòng Chị Em Tôn Sùng Hai Thánh Danh Giêsu Maria. Công việc đặc biệt của họ là giáo dục các trẻ em cùng khổ và bị bỏ rơi. Êulali trở thành Mẹ bề trên Maria Rôsa. Cũng có nhiều chị em khác cùng đến tham gia với người nữ có tâm hồn quảng đại này. Họ cũng tin tưởng vào tầm quan trọng của việc giáo dục trẻ em vì lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu.

Mẹ Maria Rôsa Đurôsơ chỉ sống được sáu năm sau khi thiết lập hội dòng. Tuy vậy, từ thiên đàng, Mẹ vẫn giúp đỡ các nữ tu của Mẹ vì hội dòng tiếp tục phát triển và mở mang nhiều tu viện mới. Hội dòng cũng bắt đầu truyền giáo sang tận nước Mỹ. Họ tới Oregon vào năm 1859. Ngày nay, các nữ tu dòng Chị Em Tôn Sùng Hai Thánh Danh Giêsu Maria đã có mặt trên khắp thế giới.

Mẹ Maria Rôsa Đurôsơ được đức thánh cha Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc chân phước ngày 23 tháng Năm năm 1982.

 Chúng ta cảm ơn chân phước Maria Rôsa Đurôsơ vì đã đóng góp những hy sinh cho công việc giáo dục trẻ em. Khi bị cám dỗ lười biếng học hành, chúng ta hãy nài xin chân phước Maria Rôsa Đurôsơ ban cho chúng ta năng lực để cố gắng hết sức mình.

 Hôm nay, Giáo hội cũng cử hành thánh lễ kính thánh Brunô.