Các chứng từ về Mẹ

Lm Hoàng Minh Tuấn, DCCT


Nguồn Mẹ Maria

 

 

Phần 1

Phần 2 Phần 3 Phần 4

 


Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn (có thể đổi tên của music .mp3 file)

Trang Audio Books

Trang Mẹ Maria