Thức Tỉnh-Phần 1

Tác giả : Anthony de Mello, SJ

NXB : Tôn Giáo

Thực hiện : tinmung.net Studio

Giọng đọc: Maria Thu Giang


Phần 1

Phần 2 Phần 3 Phần 4

Phần 5

Phần 6 Phần 7  

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)

Trang Audio Books

Trang Thiên Chúa