THÁNG CHÍN

Ý CẦU NGUYỆN

Cầu cho mỗi người luôn sống thân thiện với môi trường : Xin cho mỗi người biết can đảm chọn lựa một nếp sống luôn luôn giản dị, và vui mừng khi thấy giới trẻ quyết tâm sống như vậy.

Lịch Công Giáo 2021

tinmung.net

01/09 X Thứ Tư.

C1 1,1-8 ; Lc 4,38-44.

25/07
2 X Thứ Năm đầu tháng.

Ngày Quốc Khánh, cầu cho Tổ Quốc.

C1 1,9-14 ; Lc 5,1-11.

26
3 Tr Thứ Sáu đầu tháng.

Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

C1 1,15-20 ; Lc 5,33-39.

27
4 X Thứ Bảy đầu tháng.

C1 1,21-23 ; Lc 6,1-5.

28
5 X CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.

Thánh vịnh tuần III.

Is 35,4-7a ; Gc 2,1-5 ; Mc 7,31-37.

(Không cử hành lễ thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu).

GIÁO HUẤN SỐ 41

CỬ HÀNH PHỤNG VỤ Ở ĐÂU ? (tt)

Bàn thờ của Giao Ước Mới là Thập Giá của Chúa, từ đó tuôn trào các bí tích của mầu nhiệm Vượt Qua. Trên bàn thờ, là trung tâm của thánh đưbng, hy tê' thập giá được hiện tại hoá dưới nhũng dấu chỉ bí tích. Bàn thờ cũng là bàn tiệc của Chúa mà dân Thiên Chúa đuợc mời đến tham dự. Trong một số phụng vụ Đông Phương, bàn thờ còn là biểu tượng của ngôi mộ (Đức Kitô đã thật sự chết và thật sự sống lại).

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1182).

29
6 X Thứ Hai.

C1 1,24-2,3 ; Lc 6,6-11.

30
7 X Thứ Ba.

C1 2,6-15 ; Lc 6,12-19.

01/08
8 Tr

Thứ Tư. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính.

Mk 5,l-4a (hay Rm 8,28-30) ; Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23).

2
9 X Thứ Năm. Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr).

C1 3,12-17 ; Lc 6,27-38.

3
10 X Thứ Sáu.

1 Tm 1,1-2.12-14 ; Lc 6,39-42.

4
11 X Thứ Bảy.

1 Tm 1,15-17 ; Lc 6,43-49.

5
12 X

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.

Thánh vịnh tuần IV.

Is 50,5-9a ; Gc 2,14-18 ; Mc 8,27-35.

(Không cử hành lễ Danh Thánh Đức Maria).

GIÁO HUẤN SỐ 42

CỬ HÀNH PHỤNG VỤ Ở ĐÂU ? (tt)

 Nhà Tạm phải được đặt “ở nơi cao quý nhất và một cách tôn kính nhất trong các nhà thờ”. Sự cao quý, vị trí và sự an toàn của nhà tạm Thánh Thể phải tạo sự thuận lợi cho việc thờ phượng Chúa đang hiện diện thật sự trong bí tích cực thánh trên bàn thờ.

Dầu Thánh (myron), mà việc xức dầu này là dấu chỉ bí tích cho ấn tín ơn Chúa Thánh Thần, theo truyền thống được bảo quản và tôn kính tại một nơi an toàn trong cung thánh. Dầu Dự tòng và Dầu Bệnh nhân có thể được đặt chung ở đó.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1183)

6
13 Tr

Thứ Hai. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

1 Tm 2,1-8 ; Lc 7,1-10.

7
14 Đ Thứ Ba. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.

Ds 21,4b-9 (hay P1 2,6-11) ; Ga 3, 13-17.

8
15 Tr

Thứ Tư. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ.

Dt 5,7-9 ; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35).
9
16 Đ Thứ Năm. Thánh Cornêliô, giáo hoàng, tử đạo và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

1 Tm 4, 12-16 ; Le 7,36-50.

10
17 X Thứ Sáu. Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

1 Tm 6,2c-12 ; Lc 8,1-3.

11
18 X Thứ Bảy.

1 Tm 6,13-16 ; Lc 8,4-15.

12
19 X CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.

Thánh vịnh tuần I.

Kn 2,12.17-20 ; Gc 3,16-4,3 ; Mc 9,30-37.

(Không cử hành lễ thánh Januariô, giám mục, tử đạo).

GIÁO HUẤN SỐ 43

CỬ HÀNH PHỤNG vụ ở ĐÂU ? (tt)

Ghế ngồi của giám mục (toà) hay của linh mục “phải nói lên phận vụ của vị đó là chủ toạ cộng đoàn và hướng dẫn việc cầu nguyện”.

Giảng đài: “Phẩm giá của Lời Chúa đòi phải có một nơi thích hợp trong nhà thờ, để công bố Lời Chúa và, trong phần phụng vụ Lời Chúa, sự chú ý của các tín hữu tự nhiên hướng vê' đó.”

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1184).

13
20 Đ

Thứ Hai. Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.

Er 1,1-6 ; Lc 8,16-18.

14
21 Đ

Thứ Ba. THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

Ngày Trung Thu. cầu cho thiếu nhi.

Ep 4,1-7.11-13 ; Mt 9,9-13.

15
22 X

Thứ Tư.

Er 9,5-9 ; Lc 9,1-6.

16
23 Tr

Thứ Năm. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ.

Kg 1,1-8 ; Lc 9,7-9.

17
24 X

Thứ Sáu.

Kg l,15b-2,9 ; Lc 9,18-22.

18
25 X

Thứ Bảy.

Dcr 2,5-9.14-15a ; Lc 9,43b-45.

19
26 X

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.

Thánh vịnh tuần II.

Ds 11,25-29 ; Gc 5,1-6 ; Mc 9,38-43.45.47-48.

(Không cử hành lễ thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo).

GIÁO HUẤN SỐ 44

CỬ HÀNH PHỤNG VỤ Ở ĐÂU ? (tt)

 

Thánh đường cũng phải là một không gian mời gọi người ta hồi tâm và cầu nguyện trong thinh lặng, điều đó kéo dài kinh nguyện cao cả là bí tích Thánh Thể và nội tâm hoá kinh nguyên cao cả đó.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1185).

 

20
27 Tr

Thứ Hai. Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ.

Dcr 8,1-8 ; Lc 9, 46-50.

21
28 X Thứ Ba.

Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ).

Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ).

Dcr 8,20-23 ; Lc 9,51-56.

22
29 Tr

Thứ Tư. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính.

Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a) ; Ga 1,47-51.

23
30 Tr

Thứ Năm. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Nkm 8,l-4a.5-6.7b-12 ; Lc 10,1-12.

24