THÁNG TÁM

Ý Cầu nguyện :

Cầu cho Hội Thánh : Xin cho Hội Thánh nhận lãnh từ Chúa Thánh Thần ân sủng và sức mạnh để tự canh tân dưới ánh sáng Tin Mừng.

Lịch Công Giáo 2021

tinmung.net

01/8 X

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.

Thánh vịnh tuần II.

Xh 16,2-4.12-15 ; Ep 4,17.20-24 ; Ga 6,24-35.

(Không cử hành lễ thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

Lưu Ý :

Từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rưốc lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).

GIÁO HUẤN SỐ 36

CÁC GIỜ KINH PHỤNG vụ (tt)

Các Giờ Kinh Phụng Vụ phải trở thành kinh nguyện của toàn thể Dân Chúa. Trong các giờ kinh đó, chính Đức Kitô “tiếp tục thực thi phận vụ tư tế qua Hội Thánh của Người” ; mỗi người, theo phận vụ riêng biệt của mình trong Hội Thánh và theo hoàn cảnh sống, đều tham dự vào các giờ kinh này : các linh mục, bởi vì, là những người chuyên lo việc mục vụ, họ được kêu gọi chuyên cần cầu nguyện và phục vụ Lời Chúa ; các tu sĩ nam nữ vì đặc sủng của đời sống thánh hiến ; mọi tín hữu theo khả năng của mình. “Các mục tử của các linh hồn phải liệu sao để các Giờ Kinh chính yếu, nhất là giờ Kinh Chiều, các ngày Chúa nhật và lễ trọng, được cử hành chung trong nhà thờ. Khuyên các giáo dân hãy đọc Kinh Thần Vụ, hoặc cùng với các linh mục, hoặc khi họ họp nhau, và kể cả đọc riêng một mình nữa”.

Việc cử hành các Giờ Kinh Phụng Vụ đòi hỏi không những phải hoà hợp tiếng nói với tâm hồn cầu nguyện, mà còn “phải lo cho mình có kiên thức dồi dào hơn về phụng vụ và Thánh Kinh, nhất là về các Thánh vịnh”.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1175, 1176).
 
23/06
2 X Thứ Hai.

Thánh Êusêbiô Vercellêsi (Tr).

Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr).

Ds ll,4b-15 ; Mt 14,13-21.

24
3 X

Thứ Ba.

Ds 12,1-13 ; Mt 14,22-36.

25
4 Tr Thứ Tư. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ.

Ds 13,1- 2.25-14,1.26-29.34-35 ; Mt 15,21-28.

26
5 X Thứ Năm đầu tháng. Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr).

Ds 20,1- 13 ; Mt 16,13-23

(hay lễ về Đức Mẹ : Kh 21,l-5a ; Lc 11,27-28).

27
6 Tr Thứ Sáu đầu tháng. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính.

Đn 7,9-10.13-14 (hay 2 Pr 1,16-19) ; Mc 9,2-10.

28
7 X Thứ Bảy đầu tháng.

Thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo (Đ).

Thánh Cajêtanô, linh mục (Tr).

Đnl 6, 4-13 ; Mt 17,14-20.

29
8 X

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.

Thánh vịnh tuần III.

1 V 19,4-8 ; Ep 4,30-5,2 ; Ga 6,41-51.

(Không cử hành lễ thánh Đa Minh, linh mục).

GIÁO HUẤN SỐ 37

CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ (tt)

Các thánh thi và kinh cầu của các Giờ Kinh Phụng Vụ đã đưa lời cầu nguyện của các Thánh vịnh vào thời gian của Hội Thánh, khi chúng diễn tả tính biểu tượng của thời khắc trong ngày, của thời gian phụng vụ hoặc của ngày lễ được cử hành. Hơn nữa, bài đọc Lời Chúa trong mỗi Giờ Kinh (với các câu Xướng Đáp theo sau) và, trong một số Giờ Kinh, việc đọc các tác phẩm của các Giáo phụ và các tôn sư linh đạo, cho thấy một cách sâu sắc hơn ý nghĩa của mầu nhiệm được cử hành, giúp thấu hiểu các Thánh vịnh và chuẩn bị cho việc cầu nguyện trong thinh lặng. Phương pháp Lectio divina (Đọc về Chúa), trong đó Lời Chúa được đọc, được suy niệm để trở thành lời cầu nguyện, như vậy cũng đã có gốc rễ từ việc cừ hành phụng vụ.

Các Giờ Kinh Phụng Vụ, được coi như sự nối dài của việc cử hành thánh lễ, không loại trừ, nhưng xét như một bổ sung, kêu gọi các việc đạo đức khác nhau của Dân Chúa, đặc biệt là việc thờ phượng và tôn sùng Thánh Thể.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1177, 1178).

 

01/07
9 X Thứ Hai. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo (Đ).

Đnl 10, 12-22 ; Mt 17,22-27.

2
10 Đ Thứ Ba. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính.

2 Cr 9,6-10 ; Ga 12,24-26.

3
11 Tr Thứ Tư. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ.

Đnl 34,1-12 ; Mt 18,15-20.

4
12 X Thứ Năm. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr).

Gs 3,7-10a.ll.l3- 17 ; Mt 18,21-19,1.

5
13 X Thứ Sáu. Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo, và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo (Đ).

Gs 24,1-13 ; Mt 19,3-12.

6
14 Đ Thứ Bảy. Thánh Maximỉlianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ.

Gs 24,14-29 ; Mt 19,13-15.

Chiều : LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr).

1 Sb 15,3-4.15-16 ; 16,1-2 ; 1 Cr 15, 54-57 ; Lc 11,27-28.

7
15 Tr CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng.

Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Kh 11,19a ; 12,l-6a.l0ab ; 1 Cr 15,20- 27 ; Lc 1,39-56.

GIÁO HUẤN SỐ38

CỬ HÀNH PHỤNG VỤ Ở ĐÂU?

Việc phụng tự của Giao ước Mới “trong Thẩn Khí và sự thật” (Ga 4,24) không bị ràng buộc vào một nơi duy nhất. Toàn thể trái đất là thánh và được uỷ thác cho con cái loài người. Khi các tín hữu được quy tụ tại một nơi, thì điều quan trọng nhất là, chính họ là “những viên đá sống động”, được gom lại để “xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng” (1 Pr 2,5). Thân Thể của Đức Kitô Phục Sinh là ngôi đền thờ thiêng liêng, từ đó mạch nước hằng sống tuôn trào. Được tháp nhập vào Đức Kitô nhờ Chúa Thánh Thần, chính chúng ta là “đền thờ của Thiên Chúa Hằng Sống” (2 Cr 6,16).

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1179).

 

8
16 X

Thứ Hai. Thánh Stêphanô Hungari (Tr).

Thánh vịnh tuần IV.

Tl 2,11-19 ; Mt 19,16-22.

9
17 X Thứ Ba.

Tl 6,ll-24a ; Mt 19,23-30.

10
18 X Thứ Tư.

Tl 9,6-15 ; Mt 20,l-16a.

11
19 X Thứ Năm. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr).

Tl ll,29-39a ; Mt 22,1-14.

12
20 Tr
Thứ Sáu. Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

R 1,1.3-6.14b-16.22 ; Mt 22,34-40.

13
21 Tr Thứ Bảy. Thánh Piô X, giáo hoàng.Lễ nhớ.

R 2,1-3.8-11 ; 4,13-17 ; Mt 23, 1-12.

14
22 X CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.

Thánh vịnh tuần I.

Gs 24,l-2a.l5- 17.18b ; Ẽp 5,21-32 ; Ga 6,54a.60-69.

(Không cử hành lễ Đức Maria Nữ Vương).

GIÁO HUẤN SỐ 39

CỬ HÀNH PHỤNG vụ ở ĐÂU ? (tt)

Khi việc thực hành tự do tôn giáo không bị ngăn cản, các Kitô hữu xây dựng những toà nhà dành riêng cho việc phụng thờ Thiên Chúa. Những thánh đường hữu hình này không chỉ đơn giản là những nơi tụ họp, nhưng chúng cho thấy và làm tỏ hiện Hội Thánh sống động ở nơi đó, là nơi lưu ngụ của Thiên Chúa với những người đã được hoà giải và kết hợp trong Đức Kitô.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1180).

15
23 X Thứ Hai. Thánh Rôsa Lima, trinh nữ (Tr).

1 Tx l,l-5.8b-10 ; Mt 23,13-22.

16
24 Đ Thứ Ba. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

Kh 21,9b-14 ; Ga 1,45-51.

17
25 X Thứ Tư.

Thánh Luy (Tr).

Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr).

1 Tx 2,9-13 ; Mt 23,27-32.

18
26 X Thứ Năm.

1 Tx 3,7-13 ; Mt 24,42-51.

19
27 Tr Thứ Sáu. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ.

1 Tx 4,1-8 ; Mt 25,1-13.

20
28 Tr Thứ Bảy. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

l Tx 4,9-11 ; Mt 25,14-30.

21
29 X CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.

Thánh vịnh tuần II.

Đnl 4,l-2.6-8 ; Gc 1,17-18.210-22.27 ; Mc 7,l-8a.l4- 15.21-23.

(Không cử hành lễ thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết).

GIÁO HUẤN SỐ 40

CỬ HÀNH PHỤNG vụ ở ĐÂU ? (tt)

“Nhà cầu nguyên là nơi bí tích Thánh Thể cực thánh được cử hành và cất giữ, nơi các tín hũu được quy tụ, nơi sự hiện diện của Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ chùng ta, được hiến dâng trên bàn thờ hy tế vì chúng ta, được tôn thờ để phù trợ và an ủi các tín hữu, nhà đó phải đẹp, phải thích hợp cho việc cầu nguyện và cho các nghi thức thánh thiêng”. Trong “ngôi nhà của Thiên Chúa”, sự chân thật và hài hoà của các dấu chỉ tạo nên ngôi nhà này, phải biểu lộ Đức Kitô đang hiện diện và hành động ở chính nơi này.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1181).
22
30 X Thứ Hai.

1 Tx 4,13-18 ; Lc 4,16-30.

23
31 X Thứ Ba.

1 Tx 5,1-6.9-11 ; Lc 4,31-37.

24