THÁNG BẢY

Ý cầu nguyện :

Cầu cho tình bằng hữu xã hội: Trong các cuộc xung đột về xã hội, kinh tê' và chính trị, xin cho chúng ta trở nên những người can đảm kiến tạo sự đối thoại và tình bằng hữu trong xã hội.

Lịch Công Giáo 2021

tinmung.net

 

01/07 X

Thứ Năm đầu tháng.

St 22,1-19 ; Mt 9,1-8.

22/05
2 X

Thứ Sáu đầu tháng.

St 23,1-4.19 ; 24,1-8.62-67 ; Mt 9,9-13.

23
3 Đ

Thứ Bảy đầu tháng. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

Ep 2,19-22 ; Ga 20,24-29.

24
4 X

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.

Thánh vịnh tuần II.

Ed 2,2-5 ; 2 Cr 12, 7-10 ; Mc 6,1-6.

(Không cử hành lễ thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha).

GIÁO HUẤN SỐ 32

NĂM PHỤNG VỤ (tt)

Năm Phụng Vụ là sự triển khai những khía cạnh khác nhau của mầu nhiệm Vượt Qua duy nhất. Điều này đặc biệt đúng cho chu kỳ các lễ xoay quanh mầu nhiệm Nhập Thể (Truyền Tin, Giáng Sinh, Hiển Linh), để tưởng niệm việc khởi đầu ơn cứu độ của chúng ta và truyền thông cho chúng ta những hoa trái đầu mùa của mầu nhiệm Vượt Qua.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1171).

25
5 X

Thứ Hai. Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục (Tr).

St 28,10-22a ; Mt 9,18-26.

26
6 X

Thứ Ba. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ).

St 32,22-32 [Hr 32,23-33] ; Mt 9,32-38.

27
7 X

Thứ Tư.

St 41,55-57 ; 42,5-7.17-24a ; Mt 10,1-7.

28
8 X

Thứ Năm.

St 44,18-21.23b-29 ; 45,1-5 ; Mt 10,7-15.

29
9 X

Thứ Sáu. Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ).

St 46,1-7.28-30 ; Mt 10,16-23.

30
10 X

Thứ Bảy.

St 49,29-32 ; 50,15-26a ; Mt 10,24-33.

01/06
11 X

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.

Thánh vịnh tuần III.

Am 7,12-15 ; Ep 1,3-14 (hay Ep l,3-10a) ; Mc 6,7-13.

(Không cử hành lễ thánh Bênêđictô, viện phụ).

GIÁO HUẤN SỐ 33

VIỆC KÍNH CÁC THÁNH TRONG NĂM PHỤNG VỤ

“Trong khi cử hành các mầu nhiệm của Đức Kitô theo chu kỳ hằng năm, Hội Thánh tôn kính với một tình yêu đặc biệt Đức Maria diễm phúc, Mẹ Thiên Chúa, Đấng được nối kết với Con mình trong công trình cứu đô bằng mối dây bất khả phân ly. Nơi Mẹ, Hội Thánh nguơng mộ và tán dương hoa trái tuyệt vời nhất của ơn cứu chuộc, và vui mừng chiêm ngắm nơi Mẹ như trong một hình ảnh rất tinh tuyền, mọi điều mà chính Hội Thánh ước mong và hy vọng trở thành.”

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1172).

2
12 X

Thứ Hai.

Xh 1,8-14.22 ; Mt 10,34-11,1.

3
13 X

Thứ Ba. Thánh Henricô (Tr).

Xh 2,1- 15a ; Mt 11,20-24.

4
14 X

Thứ Tư. Thánh Camillô Lellis, linh mục (Tr).

Xh 3,1-6.9-12 ; Mt 11,25-27.

5
15

Tr

Thứ Năm. Thánh Bônaventura,giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Xh 3,13-20 ; Mt 11,28-30.

6
16 X

Thứ Sáu. Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr).

Xh 11,10-12,14 ; Mt 12,1-8

(hay lễ về Đức Mẹ : Dcr 2,14-17 ; Mt 12,46-50).

7
17 X

Thứ Bảy.

Xh 12,37-42 ; Mt 12,14-21.

8
18 X

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.

Thánh vịnh tuần IV.

Gr 23,1-6 ; Ep 2,13-18"; Mc 6,30-34.

GIÁO HUẤN SỐ 34

VIỆC KÍNH CÁC THÁNH TRONG NĂM PHỤNG VỤ (tt)

Trong chu kỳ hằng năm, khi kính nhớ các Thánh tữ đạo và các vị Thánh khác, Hội Thánh “công bô' mầu nhiệm Vượt Qua” nơi các người nam và người nữ đó, là “những vị đã cùng chịu đau khổ và cùng được vinh hiển với Đức Kitô, và Hội Thánh trình bày cho các tín hữu những mẫu gương của các ngài, để lôi kéo tất cả đến với Chúa Cha nhờ Đức Kitô, và nhờ công nghiệp của các ngài, Hội Thánh nhận được những ơn lành của Thiên Chúa”.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1173).

9
19 X

Thứ Hai.

Xh 14,5-18 ; Mt 12,38-42.

10
20 X

Thứ Ba. Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ).

Xh 14,21-15,1 ; Mt 12,46-50.

11
21 X

Thứ Tư. Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

Xh 16,1- 5.9-15 ; Mt 13,1-9.

12
22

Tr

Thứ Năm. THÁNH NỮ MARIA MAĐALÊNA. Lễ kính.

Dc 3,l-4a (hay 2 Cr 5,14-17) ; Ga 20,1-2.11-18.

13
23 X

Thứ Sáu. Thánh Birgitta, nữ tu (Tr).
Xh 20,1-17 ; Mt 13,18-23.

14
24 X

Thứ Bảy. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr).

Xh 24,3-8 ; Mt 13,24-30.

15
25 X

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.

Thánh vịnh tuần I.

2 V 4,42-44 ; Ep 4,1-6 ; Ga 6,1-15.

(Không cử hành lễ thánh Giacôbê, tông đồ).

GIÁO HUẤN SỐ35

CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ

Mầu nhiệm của Đức Kitô, cuộc Nhập Thể và Vượt Qua của Người, mà chúng ta cử hành trong bí tích Thánh Thể, đặc biệt nơi cộng đoàn quy tụ ngày Chúa nhật, thấm nhập và biến đổi thời gian của từng ngày nhờ việc cử hành các Giờ Kinh Phụng Vụ, còn gọi là kinh “Thần Vụ”. Trung thành với những lời khuyên của các Tông Đồ là “hãy cầu nguyên không ngừng” (x. 1 Tx 5,15 ; Ep 6,18), việc cử hành này “đã được thiết lập để suốt cả ngày đêm được thánh hiến bằng việc ca ngợi Thiên Chúa”. Các Giờ Kinh Phụng Vụ là “kinh nguyện công khai của Hội Thánh”, trong đó các tín hữu (giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân) thực thi chức tư tế vương giả của những người đã lãnh bí tích Rửa Tội. Khi được cử hành “theo hlnh thức được Hội Thánh phê chuẩn”, các Giờ Kinh Phụng Vụ “thật sự là tiếng của chính Hiền Thê nói với Phu Quân ; thậm chí còn là lời cầu nguyện cửa Đức Kitô cùng với Thân thể Người dâng lên Chúa Cha”.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1174).

16

26

Tr

Thứ Hai. Thánh Joachim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ.

Xh 32,15-24.30-34 ; Mt 13,31-35

(hay lễ về hai thánh : Hc 44,1.10-15 ; Mt 13,16-17)

17

27

X

Thứ Ba.

Xh 33,7-11 ; 34,5b-9.28 ; Mt 13, 36-43.

18

28

X

Thứ Tư.

Xh 34,29-35 ; Mt 13,44-46.

19

29

Tr

Thứ Năm. Thánh nữ Martha. Lễ nhớ.

1 Ga 4,7-16 ; Ga 11,19-27 (hay Lc 10,38-42).

20

30

X

Thứ Sáu. Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 ; Mt 13, 54-58.

21

31

Tr

Thứ Bảy. Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ.

Lv 25,1.8-17 ; Mt 14,1-12.

22