Thứ Tư sau Chúa Nhật 15 Quanh Năm

Bài Đọc I: (Năm I) Xh 3, 1-6. 9-12

"Chúa hiện ra trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai".

Bài trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên cho ông nhạc gia là Giêtrô, tư tế xứ Mađian. Ông lùa đoàn chiên qua sa mạc, đến núi Horeb là núi của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện ra với ông trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai. Ông nhìn thấy bụi gai bốc lửa, nhưng không bị thiêu rụi. Môsê nói: "Ta hãy lại xem cảnh tượng kỳ lạ này, vì sao bụi gai không bị thiêu rụi?"

Thiên Chúa thấy ông lại xem, từ giữa bụi gai Người gọi ông: "Môsê, Môsê!" Ông thưa: "Dạ con đây!" Chúa nói: "Ngươi đừng đến gần đây. Hãy cởi dép ở chân ra, vì chỗ ngươi đang đứng là nơi thánh". Chúa lại nói: "Ta là Thiên Chúa của Tổ phụ ngươi. Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp". Môsê che mặt, vì không dám nhìn Thiên Chúa.

Chúa phán với ông: "Tiếng kêu van của con cái Israel đã thấu đến Ta; Ta đã thấy họ bị người Ai-cập hà hiếp khổ cực. Bây giờ ngươi hãy lại đây, và Ta sai ngươi đến Pharaon, để ngươi dẫn đưa dân Ta là con cái Israel ra khỏi Ai-cập".

Môsê thưa cùng Thiên Chúa rằng: "Con là ai mà dám ra trước mặt Pharaon và dẫn đưa con cái Israel ra khỏi Ai-cập?" Chúa bảo ông: "Ta sẽ ở cùng ngươi; và cứ dấu này mà biết Ta đã sai ngươi: Khi ngươi dẫn đưa dân Ta ra khỏi Ai-cập, thì ngươi hãy tế lễ Thiên Chúa trên núi này".

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 102, 1-2. 3-4. 6-7

Đáp: Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót (c. 8a).

Xướng: 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. - Đáp.

2) Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. - Đáp.

3) Chúa thi hành những việc công minh, và trả lại quyền lợi cho những người bị ức. Người tỏ cho Môsê được hay đường lối, tỏ công cuộc Người cho con cái Israel. - Đáp.

 

* * *

Alleluia: Tv 94, 8ab

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa và đừng cứng lòng. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 11, 25-27

"Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho".

Đó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Người hèn mọn là đối tượng của lòng Chúa xót thương. Chúng ta đặt vấn đề: Tại sao Thiên Chúa lại đối nghịch với người khôn ngoan, thông thái? phải chăng Thiên Chúa ganh với họ? Hay phải chăng Thiên Chúa chỉ muốn con người kém cỏi, hèn mọn?

Thiên Chúa luôn yêu thương con người và muốn con người được hạnh phúc. Lại nữa, chúng ta phải xác tín: có gì tốt lành nơi chúng ta mà không bắt nguồn từ Thiên Chúa. Người được giàu có, kẻ được khôn ngoan đều là hồng ân của Thiên Chúa. Nhưng người khôn ngoan thông thái trong bài Tin Mừng nhằm diễn tả người kiêu căng. Họ tưởng họ không cần Thiên Chúa, vì tự họ có thể tìm được ơn cứu độ. Hạng người này bị Thiên Chúa loại trừ, hay nói đúng hơn vì họ không chịu đón nhận tình thương và mạc khải của Thiên Chúa.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, chúng con tin thật tự chúng con, chúng con chỉ là hư vô. Bản thân chúng con chỉ là tội lỗi. Trong chúng con không có gì thiện hảo. Xin giúp chúng con biết nhìn đúng sự thật khách quan thân phận của chúng con. Xin đừng để chúng con ảo tưởng. Xin cho chúng con biết sống tâm tình tạ ơn trước những hồng ân được lãnh nhận và càng khiêm tốn hơn, vì tất cả đều là hồng ân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu, Chúa chúng con. Amen.