Tháng 06 năm 2021

Ý Cầu nguyện :

Cầu cho vẻ đẹp của hôn nhân : Xin cho các bạn trẻ biết chuẩn bị hôn nhân với sự giúp đỡ của một cộng đoàn Kitô hữu, và mong họ lớn lên trong tình yêu cùng với lòng quảng đại, chung thuỷ và kiên trì.

 

Lịch Công Giáo 2020 - 2021

tinmung.net

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

01/06 Đ

Thứ Ba. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ.

Thánh vịnh tuần I.

Tb 2,9-14 ; Mc 12,13-17.

21/04
2 X

Thứ Tư. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ).

Tb 3,l-lla.l6-17a ; Mc 12,18-27.

22
3 Đ

Thứ Năm đầu tháng.

Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.

Tb 6,10-11 ; 7,1.9-17 ; 8,4-8 ; Mc 12, 28b-34.

23
4 X

Thứ Sáu đầu tháng.

Tb 11,5-17 ; Mc 12,35-37.

24
5 Đ

Thứ Bảy đầu tháng.

Thánh Bônitatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

Tb 12,1.5-15.20 ; Me 12,38-44.

25
6 Tr

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN.

MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng.

Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Xh 24,3-8 ; Dt 9,11-15 ; Mc 14,12-16.22-26.

(Không cử hành lễ thánh Norbertô, giám mục).

GIÁO HUẤN SỐ 28

NGÀY CỦA CHÚA (tt)

Ngày Chúa nhật đặc biệt là ngày họp mặt để cử hành phụng vụ, trong đó, các tín hữu quy tụ lại “để khi nghe Lời Chúa và tham dự bí tích Thánh Thể, họ kính nhớ cuộc khổ nạn, sự sống lại và vinh quang của Chúa Giêsu, đồng thời họ cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã tái sinh họ trong niềm hy vọng sống động, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Chúa Giêsu Kitô” :

“Lạy Đức Kitô, khi chúng con suy ngắm những kỳ công vinh quang và những dấu chỉ lạ lùng được thực hiện trong ngày Chúa nhật của cuộc phục sinh thánh và vinh hiển ca Chúa, chúng con thốt lên : Chúc tụng ngày của Chúa, bởi vì trong ngày này, công trình tạo dựng đã được khởi đầu, ... trần gian được cứu chuộc, ... nhân loại được canh tân .... Trong ngày này, trời đất bừng sáng lên và cả trần gian ngập tràn ánh sáng. Chúc tụng ngày ca Chúa, bởi vì trong ngày này, các cửa thiên đàng được mở ra để ông Ađam và mọi kẻ bị lưu đày tiến vào đó mà không sợ hãi.”

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1167).

 

26
7 X

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II.

2 Cr 1, 1-7 ; Mt 5,1-12.

27
8 X

Thứ Ba.

2 Cr 1,18-22 ; Mt 5,13-16.

28
9 X

Thứ Tư. Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

2 Cr 3,4-11 ; Mt 5,17-19.

29
10 X

Thứ Năm.

2 Cr 3,15-4,1.3-6 ; Mt 5,20-26.

01/05
11 Tr

Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng.

Ngày thế giới xin ơn thánh hoá các linh mục.

Hs 11,1.3- 4.5c.8ac-9 ; Ep 3,8-12.14-19 ; Ga 19, 31-37.

(Không cử hành lễ thánh Barnaba, tông đồ).

2
12 Tr

Thứ Bảy. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ.

Is 61,9-11 ; Lc 2,41-51.

3
13 X

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN.

Thánh vịnh tuần III.

Ed 17,22-24 ; 2 Cr 5,6-10 ; Mc 4,26-34.

(Không cử hành lễ thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh).

GIÁO HUẤN SỐ 29

NĂM PHỤNG VỤ

Khởi từ Tam Nhật Vượt Qua, như từ nguồn ánh sáng của mình, thời đại mới của cuộc Phục Sinh tuôn đổ sự rực rỡ của nó trên suốt năm phụng vụ. Dần dần, nhờ hết phần này đến phần khác của nguồn mạch này, trọn cả năm được biến hình nhờ phụng vụ. Đó quả thật là “năm hồng ân của Chúa”. Nhiệm cục cứu độ hoạt động trong khung thời gian, nhưng từ khi nhiệm cục đó được hoàn tất trong cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu và trong việc tuôn ban Chúa Thánh Thần, thì lúc tận cùng của lịch sử đã được tiền dự như “sự nếm trước” và Nước Thiên Chúa bước vào thời gian của chúng ta.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1168).

 

4
14 X

Thứ Hai.

2 Cr 6,1-10 ; Mt 5,38-42.

5
15 X

Thứ Ba.

2 Cr 8,1-9 ; Mt 5,43-48.

6
16 X

Thứ Tư.

2 Cr 9,6-11 ; Mt 6,1-6.16-18.

7
17 X

Thứ Năm.

2 Cr 11,1-11 ; Mt 6,7-15.

8
18 X

Thứ Sáu.

2 Cr ll,18.21b-30 ; Mt 6,19-23.

9
19 X

Thứ Bảy. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr)

2 Cr 12,1-10 ; Mt 6,24-34.

10
20 X

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN.

Thánh vịnh tuần IV.

G 38,1.8-11 ; 2 Cr 5,14-17 ; Mc 4,35-41.

GIÁO HUẤN SỐ30

NĂM PHỤNG VỤ (tt)

Lễ Phục Sinh không chỉ đơn giản là một ngày lễ giữa bao lễ khác : nó chính là “Ngày Lễ của các ngày lễ”, “Lễ Trọng của các lễ trọng”, cũng như Thánh Thể là bí tích của các bí tích (bí tích trọng đại). Thánh Athanasiô gọi lễ Phục Sinh là “Chúa nhật vĩ đại”, cũng như Tuần Thánh được Giáo Hội Đông Phương gọi là “Tuần Lễ vĩ đại”. Mầu nhiệm Phục Sinh, trong đó Đức Kitô tiêu diệt sự chết, thấm nhập vào thời gian già cỗi của chúng ta bằng sức mạnh đầy quyền năng của Người, cho đến khi mọi sự phải quy phục Người.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1169).

11
21 Tr

Thứ Hai. Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ.

St 12,1-9 ; Mt 7,1-5.

12
22 X

Thứ Ba. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr).

Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo, và thánh Tôma More, tử đạo (Đ).

St 13,2.5-18 ; Mt 7,6.12-14.

13
23 X

Thứ Tư.

St 15,1-12.17-18 ; Mt 7,15-20.

Chiều : LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Tr).

Gr 1, 4-10 ; 1 Pr 1,8-12 ; Lc 1,5-17.

14
24

Tr

Thứ Năm. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng.

Is 49,1-6 ; Cv 13,22-26 ; Lc 1,57-66.80.

15
25 X

Thứ Sáu.

St 17,1.9-10.15-22 ; Mt 8,1-4.

16
26 X

Thứ Bảy.

St 18,1-15 ; Mt 8,5-17.

17
27 X

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN.

Thánh vịnh tuần I.

Kn 1,13-15 ; 2,23- 24 ;2 Cr 8,7.9.13-15 ; Mc 5,21-43 (hay Mc 5,21-24.35b-43.

(Không cử hành lễ thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh).

GIÁO HUẤN SỐ 31

NĂM PHỤNG VỤ (tt)

Tại Công Đổng Nicêa (năm 325), tất cả các Giáo Hội đồng ý mừng lễ Phục Sinh Kitô giáo vào Chúa nhật sau ngày trăng tròn (14 tháng Nisan), sau ngày xuân phân. Vì có những phương pháp khác nhau để tính ngày 14 tháng Nisan, nên ngày mừng lễ Phục Sinh trong các Giáo Hội Đông Phương và Tây Phương đã không luôn trùng khớp với nhau. Vì vậy, ngày nay các Giáo Hội này đang tìm cách thoả thuận để ngày đại lễ Phục Sinh của Chúa lại có thể được mừng chung trong cùng một ngày.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1170).

18
28

Đ

Thứ Hai. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

St 18,16-33 ; Mt 8,18-22.

Chiều : LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ).

Cv 3,1-10 ; GI 1,11-20 ; Ga 21,15-19.

19
29 Đ

Thứ Ba. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng.

Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Cv 12,1-11 ; 2 Tm 476-8.17-18 ; Mt 16, 13-19.

20
30 X

Thứ Tư. Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ).

St 21,5.8-20 ; Mt 8,28-34.

21