Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng.

Bài Ðọc I:  Hs 11, 1b, 3-4, 8c-9

"Quả tim Ta thổn thức trong Ta và ruột gan Ta bồi hồi".

Trích sách Tiên tri Hôsê. 

Ðây Thiên Chúa phán: "Lúc Israel còn niên thiếu, Ta đã yêu thương nó, và Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.

"Ta đã dưỡng nuôi Ephraim, Ta đã bồng chúng trên cánh tay Ta mà chúng không biết Ta chăm sóc chúng. Ta đã dùng dây êm ái và mối yêu thương mà tập (cho) chúng đi; Ta đối xử với chúng như người dưỡng nuôi trẻ thơ, Ta đã ấp yêu chúng vào má. Ta nghiêng mình trên chúng và đút cho chúng ăn.

Quả tim Ta thổn thức trong Ta và ruột gan Ta bồi hồi. Ta sẽ không buông thả theo cơn giận của Ta. Ta sẽ không huỷ diệt Ephraim, vì Ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm; Ta là Ðấng Thánh ở giữa ngươi, Ta không thích tiêu diệt".

Ðó là lời Chúa.


Ðáp Ca: Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6

Ðáp: Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Ðấng Cứu Ðộ     (c. 3).

Xướng: 

1) Ðây Thiên Chúa là Ðấng Cứu Chuộc tôi,
tôi sẽ tin tưởng mà hành động và không khiếp sợ:
vì Chúa là sức mạnh, là Ðấng tôi ngợi khen,
Người sẽ trở nên cho tôi phần rỗi.                                                                

2) Hãy ca tụng Chúa và kêu cầu danh Người,
hãy công bố cho các dân biết kỳ công của Chúa,
hãy nhớ lại danh Chúa rất cao sang.                              


3) Hãy ca tụng, vì Người làm nên những việc kỳ diệu,
hãy cao rao việc đó trên khắp hoàn cầu.
Hỡi người cư ngụ tại Sion, hãy nhảy mừng ca hát,
vì Ðấng cao cả là Ðấng Thánh Israel ở giữa ngươi.                                          


Bài Ðọc II:     Ep 3, 8-12. 14-19

"Biết lòng mến của Ðức Kitô vượt quá trí hiểu loài người".

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô 

Anh em thân mến, tôi là kẻ hèn nhất trong các thánh, nhưng đã được ơn này là rao giảng cho Dân Ngoại những sự giàu có không thể thấu hiểu được, và soi sáng cho mọi người biết cách thức phân phát mầu nhiệm đã được ẩn giấu từ muôn thuở trong Thiên Chúa, Ðấng tạo thành vạn vật: khiến các chủ thần và quyền thần thiên quốc đều phải nhờ Hội thánh mới biết được sự khôn ngoan muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa, thể theo dự định từ trước muôn đời mà Ngài đã thi hành trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong Người, chúng ta được cậy trông và nhờ lòng tin vào Ngài, chúng ta mạnh dạn đến cùng Ngài.

Nhân vì lẽ ấy, tôi quỳ gối trước mặt Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ngài là nguồn gốc mọi danh phận làm cha trên trời dưới đất. Xin Ngài chiếu theo sự giàu có vinh quang của Ngài và nhờ Thánh Thần của Ngài, thêm sức mạnh cho anh em được nên người thiêng liêng, và nhờ đức tin, anh em được Ðức Kitô ngự trong lòng anh em, làm cho anh em đâm rễ sâu và lập nền kiên cố trong đức mến, để anh em được hiệp cùng các thánh mà hiểu biết chiều rộng, dài, cao, sâu, và cũng được biết lòng mến của Ðức Kitô vượt quá trí hiểu loài người, để anh em được sung mãn trong mọi sự viên mãn của Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia:   Mt 11, 29ab

Alleluia, alleluia! - Các ngươi hãy mang lấy ách của Ta, và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. - Alleluia.

Hoặc:     1 Ga 4, 10b

Alleluia, alleluia! - Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta. - Alleluia.

Phúc Âm:     Ga 19, 31-37

"Tên lính đâm thủng cạnh sườn Người, và máu cùng nước chảy ra".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Bởi lẽ là Ngày Chuẩn Bị, và để tránh cho các tử thi không còn treo trên thập giá trong ngày sabbat, vì ngày sabbat là một ngày trọng đại, những người Do-thái xin Philatô cho hạ các tử thi xuống, sau khi đánh giập ống chân. Bấy giờ những người lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu. Khi đến gần Chúa Giêsu, chúng thấy Người đã chết, nên không đánh giập ống chân Người; nhưng một tên lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người, và lập tức máu cùng nước chảy ra. Và kẻ đã xem thấy, thì đã minh chứng, mà lời chứng của người đó chân thật, và người đó biết rằng mình nói thật để cả chư vị cũng tin. Những điều đó đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: "Không một cái xương nào của Người bị đánh giập". Và lại có lời Kinh Thánh khác rằng: "Chúng sẽ nhìn vào Ðấng chúng đã đâm thâu qua".

Ðó là lời Chúa.

Khám phá tình yêu Thiên Chúa!

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu tỏ rõ tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, bằng cách làm cho tình yêu này trở nên hữu hình trong Trái Tim Con của Người. Trái tim cũng có nghĩa là tâm điểm, chỗ sâu thẳm nhất, ẩn náu nhất. Nơi trái tim Đức Kitô, tâm điểm của cuộc đời Người, tâm điểm của những gì Người đã nói, tâm điểm của những gì Người đã làm, chúng ta đều khám phá ra Tình Yêu của Thiên Chúa.

Chúng ta khám phá rằng, vị Thiên Chúa ẩn náu đó, rất bí ẩn, mà không ai đã nhìn thấy, không ai có thể tưởng tượng được, chủ yếu Người là tình yêu và Người yêu chúng ta quá đỗi đến nỗi Người mặc xác phàm nơi thân xác Con của Người. Người Con này yêu chúng ta lắm, và cũng yêu Cha Người quá đỗi, đến nỗi Người tình nguyện thí mạng mình và chết trên thập giá để nói lên cách cụ thể, tình yêu của Người đến mức nào: "Không có tình yêu nào lớn hơn là thí mạng sống mình cho người mình yêu".

Nhưng tình yêu này của Thiên Chúa cho chúng ta vẫn không được ai hiểu thấu, và cũng ít được con người đáp trả lại: Tình yêu không được ai yêu! Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta nỗi buồn đau của Thiên Chúa trước sự vô ơn của con người. Nhưng làm thế nào để yêu mến Thiên Chúa? Chúng ta phải làm gì để vui lòng Người? "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy". Chúa Giêsu nói thế với chúng ta.

Đức cha Michel Méranville