Thứ Ba sau Chúa Nhật 9 Quanh Năm

Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ.

Bài Đọc I: (Năm I) Tob 2, 10-23 (Hl 9-14)

"Tuy bị mù lòa, ông cũng không phiền trách Thiên Chúa".

Bài trích sách Tobia.

Xảy ra trong một ngày nọ, Tobia đi chôn xác mệt nhọc, trở về nhà, ông liền nằm ngủ bên vách tường, thì phân nóng chim én từ tổ rơi xuống mắt ông, khiến ông bị mù.

Chúa cho phép ông chịu thử thách như thế, để nêu gương nhẫn nại cho hậu thế như thánh Gióp xưa.

Vì từ lúc còn bé, ông có lòng kính sợ Thiên Chúa, và tuân giữ giới răn của Người, tuy bị mù lòa, ông cũng không phiền trách Thiên Chúa.

Trái lại, ông vẫn một lòng kính sợ Thiên Chúa, và tạ ơn Người hằng ngày trong đời ông.

Vả các vua xưa nhạo báng thánh Gióp thế nào, thì nay bà con họ hàng cũng chê cười đời sống của ông mà rằng: "Hy vọng của ông ở đâu? Ông làm phúc và chôn xác được ích gì?"

Nhưng Tobia quở trách họ rằng: "Các ngươi đừng nói vậy, vì chúng ta là con cái các thánh, chúng ta trông đợi cuộc sống mà Thiên Chúa sẽ ban cho những ai không bao giờ thay đổi lòng tin vào Người".

Còn bà vợ của ông là Anna, hằng ngày đi dệt vải, hễ kiếm được gì bởi tay mình làm để nuôi thân, bà đem về, bởi đó, có lần bà nhận được một con dê đem về nhà; ông ông chồng nghe tiếng dê be be, liền nói: "Coi chừng, kẻo lỡ phải của ăn trộm đó. Hãy dắt đem trả cho chủ nó, vì chúng ta không được phép dùng đến của ăn trộm".

Bà vợ ông nổi giận trả lời rằng: "Rõ là niềm hy vọng của ông ra vô ích, và kết quả việc bố thí của ông nay đã rõ ràng!"

Và bà tiếp tục nói những lời như thế mà mạt sát ông.

Đó là Lời Chúa.

 

Đáp Ca: TV. 111, 1-2, 7bc-8,9

Đáp: Lòng người công chính vững vàng trông cậy vào Chúa.

Xướng 1) Ph1uc đức thay người tôn sợ Chúa, người hết lòng hâm mộ luật pháp của Ngài. Con cháu người sẽ hùng cường trong Đất Nước: thiên hạ sẽ chúc phúc cho dòng dõi hiền nhân. - Đáp.

2) Người không kinh hãi vì nghe tin buồn thảm, lòng người vững vàng, cậy trông vào Chúa. Lòng người kiên nghị, người không kinh hãi, cho tới khi nhìn thấy kẻ thù phải hổ ngươi. - Đáp.

3) Người ban phát và bố thí cho những kẻ nghèo, lòng quảng đại của người muôn đời còn mãi, sừng người được ngẩng lên trong vinh quang. - Đáp.

 

* * *

 

Alleluia: 1 Pr 1, 25

Alleluia, alleluia! - Lời Chúa tồn tại muôn đời, đó là lời Tin Mừng đã rao giảng cho anh em. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mc 12, 13-17

"Các ông hãy trả cho Cêsarê cái gì thuộc về Cêsarê, và trả cho Thiên Chúa cái gì thuộc về Thiên Chúa".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Hêrôđê đến Chúa Giêsu để lập mưu bắt lỗi Người trong lời nói. Họ đến thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật không vị nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo, một giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng. Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho Cêsarê không? Chúng tôi phải nộp hay là không?" Nhưng Người biết họ giả hình, nên bảo rằng: "Sao các ông lại thử Ta? Hãy đưa Ta xem một đồng tiền". Họ đưa cho Người một đồng tiền và Người hỏi: "Hình và ký hiệu này là của ai?" Họ thưa: "Của Cêsarê". Người liền bảo họ: "Vậy thì của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa". Và họ rất đỗi kinh ngạc về Người.

Đó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Đức Giêsu trả lời nhóm Biệt Phái "Của Xêda trả cho Xêda, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa". Nghĩa là trả lại cho ai những gì thuộc về người đó. Tuy nhiên mọi quyền bính chân chính đều bắt nguồn từ Thiên Chúa. Vì thế, nộp thuế hợp lý thì phải nộp, vì thuế cần để xây dựng đất nước, Nhưng chỉ được thờ phượng một Thiên Chúa mà thôi. Quyền tối thượng chỉ thuộc về Thiên Chúa, đòi người ta phải tuân phục và thờ lạy thuộc về Thiên Chúa, đòi người ta phải tuân phục và thờ lạy Người. Còn quyền Chúa trao cho con người là chỉ để phục vụ quyền lợi chính đáng của xã hội, dân tộc... theo chỉ thị của Thiên Chúa, chứ không được phép vi phạm quyền lợi của Thiên Chúa để phục vụ bất cứ ai khác.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, mọi quyền bính trần gian đều bắt nguồn từ quyền bính của Thiên Chúa. Là người công dân, chúng con có nhiệm vụ phải vâng phục thế quyền để xây dựng đất nước, phục vụ và đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng nơi trần gian. Là con của Nước Trời, chúng con cũng có nhiệm vụ phải vâng phục Thiên Chúa. Chúng con phải sống thế nào để thể hiện vai trò và trách nhiệm đối với Chúa, đối với Giáo Hội. Amen.