Tháng 05 năm 2021

Ý CẦU NGUYỆN:

Cầu cho thế giới tài chính:Xin cho những người chịu trách nhiệm về tài chính biết làm việc với các chính phủ để chỉnh đốn lãnh vực tài chính, và bảo vệ công dân khỏi những hiểm nguy trong lãnh vực này.

 

Lịch Công Giáo 2020 - 2021

tinmung.net

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67).

01/05

Tr

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Giuse Thợ (Tr).

Cv 13,44-52 ; Ga 14,7-14 (hay lễ về thánh Giuse : St 1,26-2,3 [hay C1 3,14-15.17.23-24] ; Mt 13,54-58).

 

20/03
02

Tr

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.

Thánh vịnh tuần I.

Cv 9,26-31 ; 1 Ga 3,18-24 ; Ga 15,1-8.

(Không cử hành lễ thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

 

GIÁO HUẤN SỐ 23

CÁC ẢNH TƯỢNG THÁNH (tt)

“Vẻ đẹp và màu sắc của các ảnh tượng kích thích việc cầu nguyện của tôi. Đó là một bữa tiệc làm no thoả mắt tôi, cũng như quang cảnh đồng quê kích thích trái tim tôi ca tụng Thiên Chúa” (Thánh Gioan Đamascênô). Việc chiêm ngắm các ảnh tượng thánh, cùng với việc suy niệm Lời Chúa và việc ca hát các thánh thi phụng vụ, sẽ tạo nên một sự hoà hợp các dấu chỉ trong cuộc cử hành, làm cho mầu nhiệm được cử hành in sâu vào tâm khảm các tín hữu, rồi được biểu lộ ra trong đời sống mới của họ.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1162)

21
03

Đ

Thứ Hai.

THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

1 Cr 15,1-8 ; Ga 14,6-14.

22
04

Tr

Thứ Ba.

Cv 14,19-28 ; Ga 14,27-31a.

23
05

Tr

Thứ Tư.
Cv 15,1-6 ; Ga 15,1-8.

24
06

Tr

Thứ Năm đầu tháng.

Cv 15,7-21 ; Ga 15,9-11.

25
07

Tr

Thứ Sáu đầu tháng.

Cv 15,22-31 ; Ga 15,12-17.

26
08

Tr

Thứ Bảy.

Cv 16,1-10 ; Ga 15,18-21.

27
09

Tr

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH.

Thánh vịnh tuần II.

Cv 10,25-26.34- 35.44-48 ; 1 Ga 4,7-10 ; Ga 15,9-17.

GIÁO HUẤN SỐ 24

CỬ HÀNH PHỤNG VỤ KHI NÀO ?

THỜI GIAN PHỤNG VỤ

“Hội Thánh là Mẹ hiền, ý thức mình có bổn phận cử hành công trình cúb độ của Phu Quân thần linh của mình, bằng một sự tưởng niệm thánh thiêng, vào những ngày cô' định trong suốt cả năm. Mỗi tuần, vào ngày được gọi là ngày của Chúa (Chúa nhật), Hội Thánh tưởng niệm cuộc phục sinh của Chúa, điểu mà mỗi năm một lẩn Hội Thánh còn cử hành trong đại lễ Vượt Qua, cùng với cuộc khổ hình hồng phúc của Người. Hội Thánh trình bày toàn bộ mầu nhiệm Đức Kitô qua chu kỳ một năm .... Khi cử hành các mầu nhiệm cũư chuộc như vậy, Hội Thánh mở ra cho các tín hữu kho tàng quyền năng và công nghiệp của Chúa mình, khiến các mầu nhiệm này một cách nào đó luôn hiện diện trong mọi lúc ; các tín hữu tiếp xúc với các mầu nhiệm đó, và được đầy tràn ơn cứu độ.” (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, (số 1163)

28
10

Tr

Thứ Hai.

Cv 16,11-15 ; Ga 15,26-16,4a.

29
11

Tr

Thứ Ba.

Cv 16,22-34 ; Ga 16,5-11.

30
12

Tr

Thứ Tư.

Thánh Nêrêô và thánh Achilêô, tử đạo (Đ).

Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ).

Cv 17,15.22-18,1 ; Ga 16, 12-15.

01/04
13

Tr

 

Thứ Năm. Đức Mẹ Fatima (Tr).

Cv 18, 1-8 ; Ga 16,16-20 (hay lễ về Đức Mẹ : Is 61,9-11 ; Lc 11,27-28).

02
14

Đ

Thứ Sáu.

THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

Cv 1,15-17.20-26 ; Ga 15,9-17.

03
15 Tr

Thứ Bảy.

Cv 18,23-28 ; Ga 16,23b-28.

Chiều : LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN (Tr).

Các bài đọc : lấy ở chính ngày lễ.

04
16 Tr

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng.

Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Cv 1,1-11 ; Ep 1,17-23 (hay Ep 4,1-13 hay Ep 4,1-7.11-13) ; Mc 16,15-20.

 

GIÁO HUẤN SỐ 25

THỜI GIAN PHỤNG VỤ (tt)

Dân Thiên Chúa, theo luật Môisen, đã có những lễ mừng cố định khởi từ cuộc Vượt Qua để ghi nhớ những hành động kỳ diệu của Thiên Chúa Cứu Độ, để tạ ơn Ngài vì những kỳ công đó, để nhớ mãi những kỳ công đó và để dạy cho các thế hệ sau sống xứng đáng với những kỳ công đó. Đến thời Hội Thánh, trong khoảng thời gian từ cuộc Vượt Qua của Đức Kitô, được thực hiện một lần cho mãi mãi, cho đến ngày CUỘC Vượt Qua được hoàn tất trong Nước Thiên Chúa, phụng vụ được cử hành vào những ngày đã ấn định, được đóng ấn bằng tính cách mới mẻ của mầu nhiệm Đức Kitô.

(Giáo lý Hội Thánh Cóng Giáo, số 1164).

05
17 Tr

Thứ Hai.

Thánh vịnh tuần III.

Cv 19,1-8 ; Ga 16,29-33.

06
18 Tr

Thứ Ba.

Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).

Cv 20,17-27 ; Ga 17,1-lla.

07
19 Tr

Thứ Tư.

Cv 20,28-38 ; Ga 17,llb-19.

08
20 Tr

Thứ Năm. Thánh Bernarđinô Siêna, linh mục (Tr).

Cv 22,30 ; 23,6-11 ; Ga 17,20-26.

09
21 Tr

Thứ Sáu. Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ).

Cv 25,13b-21 ; Ga 21,15-19.

10

22 Tr

Thứ Bảy.

Cv 28,16-20.30-31 ; Ga 21,20- 25.

Chiều : LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ).

St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.l6-20b hay Ed 37,1-14 hay Ga 3,1-5) ; Rm 8,22-27 ; Ga 7,37-39. (Không cử hành lễ thánh Rita Cascia, nữ tu).

11

23

Đ

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng.

Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Cv 2,1-11 ; 1 Cr 12,3b-7.12-13 (hay Gl 5,16-25) ; Ga 20,19-23 (hay Ga 15,26-27 ; 16,12-15). Đọc hay hát Ca tiếp liên.

 

GIÁO HUẤN SỐ 26

THỜI GIAN PHỤNG VỤ (tt)

Khi Hội Thánh cử hành mầu nhiệm Đức Kitô, có một từ luôn được nhắc đến trong kinh nguyện của Hội Thánh : đó là từ “Hôm nay”, là âm vang Lời Kinh Chúa dạy, và âm vang tiếng gọi của Chúa Thánh Thần. Ngày “hôm nay” này của Thiên Chúa Hằng Sống mà con người được mời gọi bước vào, chính là “Giờ” của cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu, Giờ đó xuyên suốt và hướng dẫn toàn bộ lịch sử :

“Sự sống được mở ra cho vạn vật và tất cả được đầy tràn ánh sáng vĩnh cửu, và Đấng là vầng Đông của các vầng đông xâm chiếm vũ trụ : Đấng được sinh ra trước Sao Mai, bất tử và cao cả, là Đức Kitô chiếu soi vạn vật hơn cả mặt trời. Vì vậy, ngày bừng sáng, lâu dài, vĩnh cửu và không thể tàn lụi đã xuất hiện cho chúng ta là những kẻ tin vào Người : đó là cuộc Vượt Qua thần bí”.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1165).

LƯU Ý :

Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, Nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực (CE 372 và Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-01-1988, số 99).

Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt Nến Phục Sinh trên cung thánh. MÙA THƯỜNG NIÊN

(sau Chúa nhật Hiện Xuống)

12

24

Tr

Thứ Hai. Tuần VIII Thường Niên.

Thánh vịnh tuần IV.

Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ.

St 3,9-15.20 (hay Cv 1,12-14) ; Ga 19, 25-34.

13

25

X

Thứ Ba.

Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr).

Hc 35,1-12 ; Mc 10,28-31.

14

26

Tr

Thứ Tư.

Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ.

Hc 36,1.4-5a.10-17 ; Mc 10,32-45.

15

27

X

Thứ Năm. Thánh Augustinô Cantuariô (Tr).

Hc 42,15-25 ; Mc 10,46-52.

16

28 X

Thứ Sáu.

Hc 44,1.9-13 ; Mc 11,11-26.

17
29 X

Thứ Bảy. Thánh Phaolô VI, giáo hoàng (Tr).

Hc 51,12-20 ; Mc 11,27-33.

18
30 Tr

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng.

Đnl 4,32-34.39-40 ; Rm 8,14-17 ; Mt 28,16-20.

GIÁO HUẤN SỐ27

NGÀY CỦA CHÚA

“Theo truyền thống Tông Đổ bắt nguồn từ chính ngày Đức Kitô sống lại, Hội Thánh cử hành mầu nhiệm Vượt Qua vào mỗi ngày thứ tám, ngày thật xứng đáng được gọi là ngày của Chúa hoặc Chúa nhật”. Ngày phục sinh của Đức Kitô vừa là “ngày thứ nhất trong tuần" gợi lại ngày đầu tiên của công trình tạo dựng, vừa là “ngày thứ tám”, trong ngày đó Đức Kitô, sau khi “an nghỉ” trong ngày sabat vĩ đại của Người, đã khởi đẩu ngày “Chúa đã làm ra” (Tv 118,24), “ngày không có chiều tà”. “Bũa tiệc của Chúa” là trung tâm của ngày này, bởi vì trong đó, toàn thể cộng đoàn các tín hũu được gặp Chúa Phục Sinh, Đấng mời họ vào bàn tiệc của Người :

 

“Ngày của Chúa, ngày Phục Sinh, ngày của các Kitô hữu, là ngày của chúng ta. Vì thế ngày này được gọi là ngày của Chúa, bởi vì trong ngày đó : Chúa là Đấng chiến thắng, lên với Chúa Cha. Nếu người ngoại giáo gọi ngày này là ngày của mặt trời, chúng ta cũng sấn sàng công nhận như vậy : vì hôm nay, ánh sáng của trần gian đã mọc lên, hôm nay mặt trời công chính đã xuất hiện, các tia sáng của mặt trời này mang lại ơn chữa lành” (Thánh Hiêrônimô).

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1166).

 

19
31 Tr

Thứ Hai. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH. Lễ kính.

Xp 3,14- 18a (hay Rm 12,9-16b) ; Lc 1,39-56.

20