Tháng 03 năm 2021

Ý CẦU NGUYỆN:

Cầu cho các tín hữu siêng năng lãnh nhận bí tích Hoà Giải: Xin cho các tín hữu biết siêng năng lãnh nhận bí tích Hoà Giải với tinh thần đổi mới sâu xa, nhờ đó cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Lịch Công Giáo 2020 - 2021

tinmung.net

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, củng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động : nuôi sông bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

01/03

Tm

Thứ Hai.

Đn 9,4b-10 ; Lc 6,36-38.

18/01
02

Tm

 

Thứ Ba.

Is 1,10.16-20 ; Mt 23,1-12.

19
03

Tm

Thứ Tư.

Gr 18,18-20 ; Mt 20,17-28.

20
04

Tm

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Casimirô.

Gr 17,5-10 ; Lc 16,19-31.

21
05

Tm

Thứ Sáu đầu tháng.

St 37,3-4.12-13a. 17b-28 ; Mt 21,33-43.45-46.

22
06

Tm

 

Thứ Bảy đầu tháng.

Mk 7,14-15. 18-20 ; Lc 15,1-3.11-32.

23
07

Tm

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY.

Thánh vịnh tuần III.

Xh 20,1-17 (hay Xh 20,1-3.7-8.12-17); 1 Cr 1,22-25 ;

Ga 2,13-25. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A :

Xh 17,3-7 ; Rm 5,1-2. 5-8 ; Ga 4,5-42 (hay Ga 4,5-15.19b-26. 39a.40-42).

(Không cử hành lễ thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo).

 

GIÁO HUẤN SỐ 15

CÁC LỜI NÓI VÀ CÁC HÀNH ĐỘNG (tt)

Phụng vụ Lời Chúa là phần không thể thiếu trong các cử hành bí tích. Để nuôi dưỡng đức tin của các tín hữu, các dấu chỉ của Lời Chúa phải được đề cao : Sách Lời Chúa (sách Bài Đọc hay sách Tin Mừng), việc tôn kính Lời Chúa (rước kiệu, xông hương, ánh sáng), vị trí công bố Lời Chúa (giảng đài), việc tuyên đọc Lời Chúa cho dễ nghe dễ hiểu, bài giảng của thừa tác viên làm sáng tỏ Lời Chúa vừa được công bố, những lời đáp lại của cộng đoàn (những lời tung hô, các Thánh vịnh để suy niệm, các kinh cầu, việc tuyên xưng đức tin).

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1154).

 

24
08

Tm

Thứ Hai. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ.

2 V 5,l-15a ; Lc 4,24-30.

Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc :

Xh 17,1-7 ; Ga 4,5-42.

25
09

Tm

Thứ Ba. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu.

Đn 3,25.34-43 ; Mt 18,21-35.

26
10

Tm

Thứ Tư.

Đnl 4,1.5-9 ; Mt 5,17-19.

27
11

Tm

Thứ Năm.

Gr 7,23-28 ; Lc 11,14-23.

28
12

Tm

Thứ Sáu.

Hs 14,2-10 ; Mc 12,28b-34.

29
13

Tm

Thứ Bảy.

Hs 6,1-6 ; Lc 18,9-14.

Kỷ niệm 8 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (2013).

01/02
14

Tm

 

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY.

Thánh vịnh tuần IV.

Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác.

2 Sb 36,14-16.19-23 ; Ep 2,4-10 ; Ga 3,14-21.

 Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A :

1 Sm 16,lb.6-7.10-13a ; Ep 5, 8-14 ; Ga 9,1-41 (hay Ga 9,1.6-9.13- 17.34-38).

GIÁO HUẤN SỐ 16

CÁC LỜI NÓI VÀ CÁC HÀNH ĐỘNG (tt)

Lời phụng vụ và hành động phụng vụ, không thể tách biệt nhau xét như những dấu chỉ và giáo huấn, cũng không thể tách biệt nhau xét như cả hai thực hiện điều chúng biểu thị. Chúa Thánh Thần không những giúp hiểu được Lời Chúa qua việc khơi dậy đức tin, chính Ngài còn thực hiện, qua các bí tích, “những kỳ công” của Thiên Chúa đã được Lời Chúa loan báo : Ngài làm cho hiện diện và truyền thông công trình của Chúa Cha đã được Con yêu dấu thực hiện.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1155).

02
15

Tm

Thứ Hai.

Is 65,17-21 ; Ga 4,43-54.

Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc :

Mk 7,7-9 ; Ga 9,1-41.

03
16 Tm

Thứ Ba.

Ed 47,1-9.12 ; Ga 5,l-3a.5-16.

04
17 Tm

Thứ Tư. Thánh Patriciô, giám mục.

Is 49,8-15 ; Ga 5,17-30.

05
18 Tm

Thứ Năm. Thánh Cyrillô Giêrusalem,tiến sĩ Hội Thánh.

Xh 32,7-14 ; Ga 5, 31-47.

06
19 Tr

Thứ Sáu. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng.

Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

2 Sm 7,4-5a.l2-14a.l6 ; Rm 4,13.16-18.22 ; Mt l,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).

07
20 Tm

Thứ Bảy.

Gr 11,18-20 ; Ga 7,40-53.

LƯU Ý :

Có thể giữ thói quen che ảnh tượng trong nhà thờ, tuỳ theo quyết định của Hội Đồng Giám Mục. Các thánh giá thì che cho đến thứ Sáu Tuần Thánh, sau nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa ; các ảnh tượng khác thì che cho đến khi bắt đầu Canh Thức Vượt Qua.

08
21 Tm

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY.

Thánh vịnh tuần I.

Gr 31,31-34 ; Dt 5,7-9 ; Ga 12,20-33.

Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A :

Ed 37,12-14 ; Rm 8,8-11 ; Ga 11,1-45 (hay Ga 11,3- 7.17.20-27.33b-45).

GIÁO HUẤN SỐ 17

BÀI CA VÀ ÂM NHẠC

“Truyền thống âm nhạc của Hội Thánh phổ quát đã tạo nên một kho tàng vô giá, vượt trên các hình thức nghệ thuật khác, nhất là vì thánh ca gắn liền với các lời nói, nên đã trở thành một phần cần thiết hoặc không thể thiếu của phụng vụ trọng thể.” Việc sáng tác và ca hát các Thánh vịnh được linh hứng, thường có các nhạc cụ phụ hoạ, đã gắn chặt với các cử hành phụng vụ của Cựu Ước. Hội Thánh tiếp tục và phát huy truyền thống này : “Hãy cùng nhau đối đáp những bài Thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng ; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa” (Ep 5,19). “Hát là cầu nguyên hai lần” (Thánh Augustinô).

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1156).

09
22 Tm

Thứ Hai.

Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hay Đn 13,41c-62) ; Ga 8,1-11.

Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc :

2 V 4,18b-21.32-37 ; Ga 11,1-45.

10

23 Tm

Thứ Ba. Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục.

Ds 21,4-9 ; Ga 8,21-30.

11

24

Tm

Thứ Tư.

Đn 3,14-20.24-25.28 ; Ga 8, 31-42.

12

25

Tr

 

Thứ Năm. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng.

Is 7,10-14 ; 8,10 ; Dt 10,4-10 ; Lc 1,26-38.

LƯU Ý :

Trong thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ : “Bởi phép Chúa Thánh Thần ... và đã làm người” thì bái gối (IM 137).

13

26

Tm

Thứ Sáu.

Gr 20,10-13 ; Ga 10,31-42.

14

27

Tm

Thứ Bảy.

Ed 37,21-28 ; Ga 11,45-56.

TUẦN THÁNH

1. Trong Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng Người ở trần gian, từ lúc Người vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia đến cuộc Thương Khó hồng phúc và Phục Sinh vinh quang của Người. Mùa Chay kết thúc ngay trước Thánh Lễ Tiệc Ly.

Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu với thánh lễ ban chiều tưởng niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày thứ Sáu Chúa chịu thương khó và ngày thứ Bảy Thánh, rồi kết thúc bằng giờ Kinh Chiều Chúa nhật Phục Sinh ; trung tâm của Tam Nhật là Đêm Canh Thức Vượt Qua.

Trong các ngày Tuần Thánh, đừng cử hành các bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức là những bí tích được dành cho Đêm Canh Thức Vượt Qua, nhưng nên cử hành sám hối.

2. Các lễ nghi Tuần Thánh, tức là làm phép và rước lá, kiệu Mình Thánh Chúa sau Thánh Lễ Tiệc Ly, nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa và Đêm Canh Thức Vượt Qua, có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà nguyện.

Tuy nhiên trong các nhà thờ không phải là nhà thờ giáo xứ và trong các nhà nguyện, chỉ nên cử hành các nghi thức nói trên nếu các nghi thức có thể được cử hành cách xứng đáng, nghĩa là có một số người giúp lễ xứng hợp, có thể hát ít là một vài phần trong nghi thức và có đủ một số giáo dân tham dự.

Các mục tử cần lưu ý để giúp các tín hưu hiểu rõ ý nghĩa và cơ cấu các nghi thức của những ngày này, và hướng đẫn họ tham dự tích cực vào nhữiig nghi thức ấy cho có hiệu quả.

 

15

28

Đ

 

CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.

Thánh vịnh tuần II.

Làm phép và rước lá :
Mc 11,1-10 (hay Ga 12,12-16).

Thánh lễ :

Is 50,4-7 ; P1 2,6-11 ; Mc 14,1-15,47 (hay Mc 15,1-39).

GIÁO HUẤN SỐ 18

BÀI CA VÀ ÂM NHẠC (tt)

Bài ca và âm nhạc chu toàn chức năng làm dấu chỉ của mình một cách có ý nghĩa hơn, “khi chúng liên kết chặt chẽ hơn với hành động phụng vụ”, theo ba tiêu chuẩn chính sau đây : vẻ đẹp diễn cảm của lời cầu nguyện, sự đồng thanh tham dự của cộng đoàn vào những lúc đã được quy định, và tính cách long trọng của cuộc cử hành. Như vậy, bài ca và âm nhạc dự phần vào mục đích của các lời nói và các hành động phụng vụ : đó là làm vinh danh Thiên Chúa và thánh hoá các tín hữu :

“Bao lần con đã rơi lệ khi nghe các thánh thi, thánh ca của Chúa, những âm thanh dịu dàng vang lên trong thánh đường của Chúa, con đã xúc động biết bao ! Các âm thanh đó rót vào tai con, và chân lý được tinh luyện trong trái tim con, từ đó niềm hưng phấn đạo đức sục sôi lên và nước mắt tuôn tràn, những điều đó làm cho con hạnh phúc” (Thánh Augustinô).

 

LƯU Ý :

1. Hôm nay, Hội Thánh tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Vì thế, trong mọi thánh lễ đều kính nhớ việc Chúa vào thành bằng cuộc rước lá (hình thức I), hoặc bằng nghi thức nhập lễ trọng thể trước thánh lễ chính (hình thức II), hay bằng nghi thức nhập lễ đơn giản trước các thánh lễ khác (hình thức III). Nghi thức nhập lễ trọng thể có thể lặp lại trước một (hoặc hai) thánh lễ khác có đông giáo dân tham dự. Cuộc rước lá chỉ làm một lần.

2. Lá đã làm phép được lưu giữ tại các gia đình, nhằm nhắc nhở Chúa Kitô vinh thắng.

3. Hôm nay dùng lễ phục đỏ. Khi rước lá, linh mục mặc áo lễ hay áo choàng.

4. Sau cuộc rước lá hay nghi thức nhập lễ trọng thể, bỏ làm dấu thánh giá và nghi thức sám hối hoặc rảy nước thánh đầu lễ, và đọc ngay lời nguyện nhập lễ. Sau đó, thánh lễ tiếp tục như thường lệ.

5. Vì lý do mục vụ, có thể bỏ một hoặc hai bài đọc trước bài Tin Mừng, nhưng cũng vì lợi ích thiêng liêng của giáo dân, nên đọc trọn vẹn bài Thương Khó, và không bỏ các bài đọc trước đó.

6. Khi đọc bài Thương Khó, không mang đèn nến, không xông hương, không chào và cũng không ghi dấu thánh giá trên sách. Phó tế đọc bài Thương Khó, hoặc nếu không có phó tế thì linh mục đọc. Giáo dân cũng có thể đọc bài Thương Khó, nhưng nếu được, nên dành những lời của Chúa Kitô cho linh mục. Nếu là phó tế, trước khi đọc bài Thương Khó, phải đến xin chủ tế ban phép lành như trong các thánh lễ khác.

Hết bài Thương Khó, xướng “Đó là lời Chúa” như thường lệ, nhưng không hôn sách. Sau đó nên giảng, dù là vắn tắt. Cũng có thể giữ thinh lặng một lúc.

7. Nơi nào không cử hành thánh lễ, có thể cử hành Phụng vụ Lời Chúa để tưởng niệm việc Chúa vào thành Giêrusalem và cuộc Thương Khó của Chúa, vào giờ thích hợp chiều thứ Bảy hoặc ngày Chúa nhật.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1157).

 

 

16

29 Tm

THỨ HAI TUẦN THÁNH.

Is 42,1-7 ; Ga 12,1-11.

LƯU Ý :

Các ngày trong Tuần Thánh, từ thứ Hai đến thứ Tư, phải cử hành thánh lễ theo ngày ; không được cử hành thánh lễ nào khác, trừ thánh lễ an táng.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1157).

17
30 Tm

THỨ BA TUẦN THÁNH.

Is 49,1-6 ; Ga 13,21-33.36-38.

18
31 Tm

THỨ TƯ TUẦN THÁNH.

Is 50,4-9a ; Mt 26,14-25.

19
       

THÔNG TIN LIÊN LẠC

DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

Địa chỉ: 521 Tô Ngọc Vân - Tam Phúc - Thủ Đức - Hồ Chí Minh

Email: tinmung2007@gmail.com

Phone number: 0283 - 896 - 8471

THÔNG TIN LIÊN LẠC
DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC
Địa chỉ: 521 Tô Ngọc Vân - Tam Phú - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Email: tinmung2007@gmail.com

Phone number: 0283 - 896 - 8471