Mùa Chay

Thứ Bảy Tuần V

BÀI ÐỌC I: Ed 37, 21-28

"Ta sẽ làm cho chúng trở nên dân tộc duy nhất".

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: "Này Ta sẽ đem con cái Israel ra khỏi các dân tộc mà chúng đang cư ngụ; từ khắp nơi, Ta sẽ quy tụ chúng lại và đưa chúng về quê hương. Ta sẽ làm cho chúng trở nên dân tộc duy nhất sống trong đất của chúng, ở trên núi Israel; chỉ có một vua cai trị chúng; chúng sẽ không còn là hai dân tộc, cũng chẳng còn chia làm hai nước nữa.

Chúng sẽ không còn dơ nhớp vì thần tượng, vì các điều ghê tởm và mọi tội lỗi của chúng. Ta sẽ cứu thoát chúng khỏi mọi nơi tội lỗi. Ta sẽ thanh tẩy chúng; chúng sẽ là dân Ta, và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Ðavit tôi tớ Ta sẽ là vua của chúng, chúng sẽ chỉ có một chủ chăn mà thôi. Chúng sẽ tuân giữ và thực thi các giới răn của Ta. Chúng sẽ cư ngụ trong đất mà Ta đã ban cho Giacóp tôi tớ Ta, và là đất tổ phụ chúng đã cư ngụ; chúng và con cái cùng cháu chắt của chúng sẽ cư ngụ ở đó đến muôn đời. Và Ðavit, tôi tớ Ta, sẽ là vua của chúng đến muôn đời. Ta sẽ ký kết với chúng một giao ước hoà bình: Ðó sẽ là một giao ước vĩnh cửu đối với chúng. Ta sẽ gầy dựng chúng, sẽ cho chúng sinh sản ra nhiều và sẽ thiết lập nơi thánh Ta giữa chúng cho đến muôn đời. Nhà Tạm Ta sẽ ở giữa chúng. Ta sẽ là Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân Ta. Các dân tộc sẽ biết rằng Ta là Chúa, Ðấng thánh hoá Israel, khi đã lập nơi thánh Ta ở giữa chúng đến muôn đời".

Ðó là lời Chúa. 

ÐÁP CA: Gr 31, 10. 11-12ab. 13

Ðáp: Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như mục tử chăn dắt đoàn chiên mình (c. 10d).

Xướng: 1) Hỡi các dân tộc, hãy nghe lời Chúa, hãy công bố lời Chúa trên các đảo xa xăm; hãy nói rằng: "Ðấng đã phân tán Israel, sẽ quy tụ nó lại, và sẽ gìn giữ nó, như mục tử chăn dắt đoàn chiên mình". - Ðáp.

2) Vì Chúa đã giải phóng Giacóp, giờ đây với cánh tay mạnh mẽ hơn, Người cứu thoát nó. Chúng sẽ đến và ca hát trên núi Sion, chúng sẽ đổ xô về phía hạnh phúc của Người. - Ðáp.

3) Bấy giờ người thiếu nữ sẽ hân hoan nhảy mừng, các thanh niên và các cụ già cũng làm y như thế; Ta sẽ biến đổi tang chế của chúng ra niềm hân hoan, sẽ an ủi chúng và cho chúng hết đau khổ. - Ðáp. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ed 33, 11

Chúa phán: "Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống". 

PHÚC ÂM: Ga 11, 45-56

"Ðể quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Ngài làm, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giê-su. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm. Do đó, các thượng tế và biệt phái họp công nghị, và nói: "Chúng ta phải xử trí sao đây? Vì người này làm nhiều phép lạ. Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế, thì mọi người sẽ tin theo và quân Rôma sẽ kéo đến phá huỷ nơi này và dân tộc ta". Một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó, nói với họ rằng: "Quý vị không hiểu gì cả! Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt". Không phải tự ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối.

Bởi vậy, từ ngày đó, họ quyết định giết Người. Vì thế Chúa Giêsu không còn công khai đi lại giữa người Do-thái nữa. Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephrem, và ở lại đó với các môn đệ. Khi đó đã gần đến Lễ Vượt Qua của người Do-thái. Có nhiều người từ các miền lên Giêrusalem trước lễ, để được thanh tẩy. Họ tìm Chúa Giêsu; họ đứng trong đền thờ và bàn tán với nhau: "Anh em nghĩ sao? Người có đến hay không?" Còn các thượng tế và biệt phái đã ra lệnh rằng nếu ai biết Người ở đâu, thì phải tố cáo để họ bắt Người.

Ðó là lời Chúa. 

SUY NIỆM:

  Câu nói của thượng tế Caipha: "Thà một người chết thay còn hơn cả toàn dân bị tiêu diệt" được coi như lời tiên tri về cái chết của Ðức Giêsu đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Ngài chết thay cho cả dân tộc và hơn thế nữa, cho toàn nhân loại được giải thoát khỏi nô lệ tội lỗi và trở về với Thiên Chúa. Ðức Giêsu chết thay cho mọi người. Vì thế, cái chết của Ngài mới có ý nghĩa. Và khi sống lại Ngài cũng làm cho sự sống của mọi người trọn vẹn.

  Cuộc đời chúng ta cũng chỉ có ý nghĩa khi biết sống cho Chúa và cho tha nhân. Biết chia sẻ và cho đi như Chúa đã hy sinh chính mạng sống của Ngài. 

CẦU NGUYỆN:

  Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết trên thập giá vì tội lỗi chúng con và cho chúng con được giao hòa cùng Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết chuẩn bị tâm hồn đón nhận ơn cứu độ mà Chúa đem đến cho chúng con. Amen.

THỨ BẢY CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY

Trích Tin Mừng Thánh Gioan (Ga 11,45-57)

Thánh sử Gioan trình thuật: Sau khi ông Lazarô được Chúa cho chết sống lại, nhiều người tin theo Chúa. Nhưng thượng hội đồng Do thái, đứng đầu là Caipha, sợ uy tín Chúa ngày càng lan rộng, khiến người Rôma gây bất lợi, nên quyết định tìm kiếm, bắt, rồi giết Chúa, thà để một người hy sinh cho cả dân còn hơn cả dân tộc bị diệt vong. Hiểu lòng họ, Chúa dẫn theo môn đệ đến một vùng gần hoang địa gọi là Épraim, lánh mặt.

Trong suốt ba năm rao giảng Tin Mừng khắp nước Do thái, bao giờ cũng vậy, Chúa luôn biết được ý định của họ. Thấy nhiều phép lạ Chúa làm, cho người chết sống lại, hoá bánh và cá ra nhiều, họ muốn tôn vinh Chúa là Vua, lãnh đạo toàn dân giải phóng họ khỏi ách thống trị Rôma, Chúa ngang qua họ, tránh đi chỗ khác; nhiều lần phái Kinh sư và Pharisêu thấy Chúa gây nhiều bất lợi cho uy tín, quyền lợi họ, định bắt, và giết đi, Chúa đều biết và tránh đi nơi khác trước khi họ ra tay hành động.

Lạy Chúa, qua suốt hành trình truyền giáo, chúa luôn tỏ ra: Chúa là cha, là thầy và là thẩm phán chí công. Trong Chúa, Chứa đựng mọi uy quyền, đầy khoan dung, và độ lượng. Xin cho chúng con nhận ra chân lý ấy để không bao giờ rời xa Chúa, nguồn cội mọi ơn lành.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.