Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần V

BÀI ÐỌC I: Gr 20, 10-13

"Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Tôi đã nghe nhiều người thoá mạ và chế nhạo rằng: "Người này gieo khủng bố khắp nơi. Chúng ta hãy tố cáo nó, chúng ta hãy tố cáo nó". Tất cả bạn hữu tôi rình tôi vấp ngã mà nói rằng: "Ước gì nó bị lừa dối để chúng ta thắng nó và sẽ trả thù nó". Nhưng Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng; vì thế, những kẻ bắt bớ tôi sẽ ngã quỵ và kiệt sức. Chúng sẽ thất bại bẽ bàng, chuốc lấy sự hổ nhục muôn đời, không bao giờ quên được.

Còn Chúa, lạy Chúa các đạo binh, Ðấng xét xử người công chính, thấu suốt tâm can, lạy Chúa, ước gì con sẽ được thấy Chúa trả thù chúng cho con, vì con đã tỏ bày công việc con cho Chúa.

Hãy hát mừng Chúa, hãy ca tụng Chúa, vì Người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ.

Ðó là lời Chúa. 

ÐÁP CA: Tv 17, 2-3a. 3bc-4. 5-6. 7

Ðáp: Trong cơn đại hoạ, tôi đã cầu khẩn Chúa, tôi đã kêu xin Thiên Chúa của tôi (x.c. 7).

Xướng: 1) Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa, lạy Chúa là Tảng Ðá, chiến luỹ, cứu tinh. - Ðáp.

2) Lạy Chúa là Thiên Chúa, là sơn động chỗ con nương mình, là khiên thuẫn, là uy quyền cứu độ, là sức hộ phù con. Con xướng ca khen ngợi cầu cứu Chúa, và con sẽ được cứu thoát khỏi tay quân thù. - Ðáp.

3) Sóng tử thần đã bao bọc thân con, và thác nước ôn dịch làm con kinh hãi. Thừng chão địa ngục đã quấn lấy con, lưới tử thần đã chụp bắt con rồi. - Ðáp.

4) Trong cơn đại hoạ, tôi đã cầu khẩn Chúa, tôi đã kêu xin Thiên Chúa của tôi; từ nơi thánh đài, Ngài nghe rõ tiếng, và tiếng tôi kêu thấu đến tai Ngài. - Ðáp. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ed 33, 11

Chúa phán: "Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống". 

PHÚC  ÂM: Ga 10, 31-42

"Họ tìm bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: "Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?"

Người Do-thái trả lời: "Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa".

Chúa Giêsu đáp lại: "Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này: "Ta đã nói: các ngươi là thần"? Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không thể huỷ diệt được, thì tại sao các ngươi nói với Ðấng đã được Chúa Cha thánh hoá và sai đến trong trần gian rằng "Ông nói lộng ngôn", vì Ta đã nói Ta là Con Thiên Chúa? Nếu Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha".

Bởi đó họ tìm cách bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Giođan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa. Và Người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Người. Họ nói: "Gioan đã không làm một phép lạ nào. Nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả". Và có nhiều kẻ tin Người.

Ðó là lời Chúa. 

SUY NIỆM:

  Ðức Giêsu bị kết tội phạm thượng vì đã tự xưng mình là Con Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa thật. Ngài đến để làm chứng cho sự thật. Nhưng chính bởi sự thật đó, có nhiều người đã chống đối và cũng có nhiều người tin vào Ngài.

  Là môn đệ Ðức Giêsu, mỗi người chúng ta phải dám can đảm sống và làm chứng cho sự thật, dù có bị thiệt thòi, bị lên án. Bởi chính Ðức Giêsu cũng đã bị kết tội khi dám nói sự thật. Chúng ta cũng noi gương Ðức Giêsu, luôn trung thành trong mọi việc dù lớn hay nhỏ, không bao giờ chấp nhận gian dối. Như thế, chúng ta mới xứng danh người Kitô hữu. 

CẦU NGUYỆN:

  Lạy Chúa, Chúa là nguồn mạch chân thật và thiện hảo. Xin thanh luyện lòng trí chúng con nên trong sạch và ngay chính, để cuộc sống chúng con là một chứng từ sống động giúp người khác nhận biết Chúa. Amen.

THỨ SÁU CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY

Trích Tin Mừng Thánh Gioan (Ga 10,32-42)

Đoạn Tin Mừng Thánh Gioan cho ta biết: người Do thái lại định ném đá Chúa vì cho Người nói phạm thượng, tự xưng là Con Thiên Chúa. Họ hiểu luật, nhưng họ cố tình bỏ qua những điều luật bất lợi cho họ; những lời Chúa giảng, những việc Chúa làm, nhất là những lời chỉ trích gay gắt về tập đoàn lãnh đạo Do thái mà họ là chủ chốt, họ định ném đá Người. Tuy nhiên, cũng có một số dân chúng Do thái tin vào Lời Người.

Thật khổ mà hiểu được Chúa, khó mà tin được vào Chúa khi đã có một định kiến, một phán đoán sai lầm, nhất là quyền lợi người ấy bị mất mát, khi chấp nhận những điều thật, những việc đúng Chúa làm. Định kiến, và quyền lợi làm người ta khó chấp nhận điều ngay, lý thẳng của Chúa lên án những người làm sai trái, chỉ vì sợ quyền lợi bị mất, mà bịt mắt làm ngơ, bung tai giả điếc, trước những lời chỉ trích chân thật của Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con tâm sáng, lòng ngay để dễ dàng chấp nhận và tin theo lời chân tình Chúa dạy vì phần rỗi chúng con. Lợi ích nhất thời chúng con đang hưởng che mất tầm nhìn đúng đắn, cứ để mình trầm sa mãi trong sai lạc, bỏ đi mất bao cơ hội sống thánh, sống thiện theo gương Chúa. Xin Chúa giúp chúng con.