Thứ Sáu sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay

THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng.

Bài Ðọc I: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16

"Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu của Ðavít, tổ phụ Người".

Trích sách Samuel quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Nathan rằng: "Hãy đi nói với Ðavít tôi tớ Ta rằng: Khi ngày của ngươi đã viên mãn, ngươi sẽ yên nghỉ với các tổ phụ ngươi; sau đó, Ta sẽ cho miêu duệ ngươi lên kế vị và Ta sẽ làm cho triều đại người được vững bền. Chính người sẽ xây cất một ngôi nhà để kính danh Ta, và Ta sẽ làm cho ngôi báu triều đại người được củng cố đến muôn đời. Ta sẽ là Cha của người, và người sẽ là con Ta. Nhà của ngươi và triều đại của ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt Ta, ngôi báu ngươi sẽ vững bền mãi mãi".

Ðó là lời Chúa.

  Ðáp Ca: Tv 88, 2-3. 4-5. 27 và 29

Ðáp: Miêu duệ người tồn tại đến muôn đời (c. 37).

Xướng: 1) Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời; qua mọi thế hệ, miệng tôi loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã phán: "Tình thương của Ta đứng vững muôn đời"; trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng trung tín. - Ðáp.

2) Ta đã ký minh ước cùng người ta tuyển lựa, Ta đã thề cùng Ðavít là tôi tớ của Ta rằng: "Cho tới muôn đời Ta bảo tồn miêu duệ của ngươi, và Ta thiết lập ngai báu ngươi qua muôn thế hệ". - Ðáp.

3) Chính người sẽ thưa cùng Ta: "Chúa là Cha con, và Thiên Chúa là Ðá Tảng cứu độ của con". Ðời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái, và lời ước Ta ký với người sẽ được mãi mãi duy trì. - Ðáp. 

 

   Bài Ðọc II: Rm 4, 13. 16-18. 22

"Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, không phải nhờ lề luật mới có lời hứa ban cho Abraham hay dòng dõi của ông trở nên kẻ thừa kế thế gian, nhưng là nhờ sự công chính của đức tin. Vì thế, do đức tin, được coi như là theo ân sủng, lời hứa cho mọi dòng dõi được vững bền, không phải chỉ cho kẻ sinh bởi lề luật, mà còn cho kẻ sinh bởi đức tin của Abraham, tổ phụ của mọi người chúng ta, (như có lời chép rằng: Ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc) trước mặt Thiên Chúa, Ðấng ông đã tin, Ðấng cho kẻ chết sống lại, và kêu gọi cái không có như có. Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin rằng mình sẽ trở thành cha nhiều dân tộc, như có lời đã phán với ông rằng: "Dòng dõi ngươi sẽ như thế". Vì vậy, ông đã được kể như sự công chính.

Ðó là lời Chúa.

  Câu Xướng Trước Phúc Âm: Tv 83, 5

(Mùa Chay: bỏ Alleluia)

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, phúc cho những ai ngụ nơi nhà Chúa, họ sẽ khen ngợi Chúa đến muôn đời. - Alleluia. 

 

   Phúc Âm: Mt 1, 16. 18-21. 24a

"Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì Thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội". Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền.

Ðó là lời Chúa.

- - - - - - - -  - - - - - - 

Hoặc: Lc 2, 41-51a

"Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng, mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrusalem để tìm Người.

Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói, đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại. Nhìn thấy Người, hai ông bà ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: "Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con". Người thưa với hai ông bà rằng: "Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con ư?" Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói. Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà.

Ðó là lời Chúa.  

   Suy niệm:

  Mẹ Maria suy nghĩ trong lòng trong hai trường hợp, dịp Chúa giáng sinh tại Bê lem (Lc 2,19) và dịp Chúa bị lạc năm 12 tuổi (Lc 2,51). Mỗi năm, Đức Mẹ và Thánh Giuse thường đi Giêrusalem dự lễ Vượt qua để giữ luật Cựu ước ( Lc 2,22-24; 4 và luật đời (Lc 2,l-5). Chúa Giêsu đã được Philatô, người trộm lành và quan cai bách quân tuyên bố là vô tội (Lc 23,ll-15, 41-47), và Người đã làm trọn Cựu ước (Lc 24,26-27).Đức Mẹ không hiểu. Sự chậm hiểu là tính cách của môn đệ sau khi Chúa phục sinh (x. Lc 24,II, 25, 41=45). Và Chúa sẽ lại được tìm thấy sau khi Ngài bị mai táng trong mồ (x Lc 24,5, 23-24) .Khi Đức Maria ngẫm nghĩ về tất cả những điều mình đã biết vì đã đọc, đã nghe, đã thấy, người thêm tin tưởng, thêm công nghiệp, thêm khôn ngoan và thêm yêu mến. Khi làm sống lại mạc khải các mầu nhiệm bởi trời mà mình đã nhận được thì người lại chan chứa hân hoan, đầy dẫy ơn Thánh Thần, tha thiết hướng về Chúa, mà vẫn giữ mình rất khiêm tốn. Thật phúc thay lòng Trinh Nữ, vì nhờ được Chúa Thánh Thần đến ở và dạy dỗ, Người luôn luôn vâng theo ý Ngôi Lời Thiên Chúa trong mọi sự. Người không sống theo cảm nghĩ riêng. Đức khôn ngoan của Thiên Chúa muốn xây ngôi nhà Hội Thánh làm nơi ở cho mình, thật đã có lý dùng Đức Maria rất Thánh để làm cho người ta giữ luật, để thanh tẩy tâm hồn, để làm mẫu mực khiêm nhường và để dâng các hy tế thiêng liêng. Thật vậy nếu muốn thanh tẩy tâm hồn và rửa sạch mọi nhiễm lây tội lỗi bạn hãy đi vào đền thờ trong tâm hồn bạn. Ơ đó, Thiên Chúa sẽ để ý tới tâm tình của ta khi làm việc hơn là đến chính công việc ta làm. Nhờ vậy, ta có thể hoặc dùng chiêm niệm đưa mình lên cùng Chúa và chỉ nghĩ về Người; hoặc tìm được thế quân bình nhờ việc tiến bộ về đàng nhân đức và làm các việc có ích cho tha nhân, và ta chỉ làm những sự ấy nguyên vì lòng mến Đức Kitô thúc đẩy mà thôi Đó chính là hy lễ thiêng liêng có sức thanh tẩy và đẹp lòng Chúa, diễn ra không phải nơi đền thờ do tay người phàm làm ra nhưng ở trong đền thờ của tâm hồn, nơi Đức Kitô luôn sung sướng tiến vào. Mẹ ghi nhớ tất cả lời Chúa trong lòng để cố gắng hiểu và sống điều Chúa muốn. Tất cả để cho ý Cha được nên trọn. 

   Cầu nguyện:

  Lạy Mẹ Maria, trước mọi biến cố lớn nhỏ trong cuộc đời của Mẹ, Mẹ luôn ghi khắc trong lòng. Điều này dạy con thái độ sống nội tâm sâu xa. Tâm tình Mẹ gắn bó với Chúa qua việc suy gẫm Lời Ngài. Xin cho mỗi chúng con cũng biết noi gương Mẹ, luôn khiêm tốn trước lời mời gọi dấn thân. Biết lấy Lời Chúa làm kim chỉ nam cho đời sống mình. Amen

THÁNH GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA

Trong trường học tình yêu của Thiên Chúa

   "Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình" (Lc 4,24). Ta cảm nhận được trong mấy lời ngắn ngủi này tất cả nỗi khổ tâm của Đức Giêsu bị xua đuổi bởi những người mà Ngài đã chung sống suốt 30 năm. Nhưng còn hơn thế nữa, câu này cũng diễn tả nỗi khổ tâm của Đấng Mêsia, nay bị con cháu các vị ngôn sứ chối từ nhận biết, trong khi đáng ra họ là những người có sứ mạng đón tiếp và giới thiệu Ngài cho thế gian.

  Hôm nay cũng như hôm qua, và có lẽ cho đến ngày tận thế, mầu nhiệm nhập thể vẫn là một cớ vấp phạm. Làm sao mà Đẩng Vô Cùng lại có thể thu mình vào trong một thân xác hữu hạn, một thân xác phải lớn lên rồi phải chết? Làm sao mà Đấng Vĩnh Cửu lại có thể đi vào ữong thời gian?... Chúng ta cần phải đồng ý trút bỏ hoàn toàn, và chấp nhận để mình được chỉ bảo trong thinh lặng nội tâm, bởi Đấng từ Thiên Chúa mà đến để dạy dỗ chúng ta trong trường học tình yêu của Thiên Chúa.

Cha Joseph-Marie

Bài giảng