Tháng 01 năm 2021

Ý cầu nguyện :

Cầu cho tình huynh đệ nhân loại: Xin Chúa ban cho chúng ta được sống trọn vẹn tình huynh đệ với anh chị em thuộc các tôn giáo khác, cầu nguyện cho nhau và khoan dung với hết thảy mọi người.

 

Lịch Công Giáo 2020 - 2021

tinmung.net

 

01/01

Tr

Thứ Sáu đầu tháng, CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng.

Ds 6,22-27 ; GI 4,4-7 ; Lc 2,16- 21. Ngày thế giới hoà bình. Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành thánh lễ cầu cho hoà bình.

LƯU :

Các ngày trong tuần Mùa Giáng Sinh từ 02 tháng Giêng :

a.     không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381);

b.   chỉ được cử hành các lễ tuỳ nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376) ;

c.    được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).

19/11
02

Tr

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

1 Ga 2,22-28 ; Ga 1,19-28.

20
03

Tr

CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng.
Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Is 60,1-6 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2,1-12. (Không cử hành lễ Danh Thánh Chúa Giêsu).

GIÁO HUẤN SỐ 6

NHỮNG NGƯỜI CỬ HÀNH PHỤNG VỤ BÍ TÍCH (tt)

“Nhưng mọi chi thể không có cùng một chức năng” (Rm 12,4). Một số chi thể đã được Thiên Chúa kêu gọi, trong và qua Hội Thánh, để đặc biệt phục vụ cộng đoàn. Những thừa tác viên này được tuyển Chọn và được thánh hiến nhờ bí tích Truyền Chức Thánh, qua đó, Chúa Thánh Thần làm cho họ có khả năng hành động trong cương vị của Đức Kitô là Đầu (in persona Christi Capitis) để phục vụ mọi chi thể của Hội Thánh. Thừa tác viên có chức thánh là như “hoạ ảnh” của Đức Kitô Tư Tế. Bởi vì, trong bí tích Thánh Thể, bí tích của Hội Thánh được biểu lộ cách đầy đù, nên thừa tác vụ giám mục nổi bật nhất trong việc chủ sự Thánh Lễ, và hiệp thông với ngài, là thừa tác vụ linh mục và phó tế.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, sô' 1142).

 

21
04 Tr

Thứ Hai.

Thánh vịnh tuần II.

1 Ga 3, 22-4,6 ; Mt 4,12-17.23-25.

22
05

Tr

Thứ Ba.

1 Ga 4,7-10 ; Mc 6,34-44.

23
06

Tr

Thứ Tư.

1 Ga 4,11-18 ; Mc 6,45-52.

24
07

Tr

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Raimunđô Penyanfort, linh mục (Tr).

1 Ga 4,19-5,4 ; Lc 4,14-22a.

25
08

Tr

Thứ Sáu.

1 Ga 5,5-13 ; Lc 5,12-16.

26
09

Tr

 Thứ Bảy.

1 Ga 5,14-21 ; Ga 3,22-30.

27
10 Tr

CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính.

Is 55,1-11 (hay Is 42,1-4.6-7) ; 1 Ga 5,1-9 (hay Cv 10, 34-38) ; Mc 1,7-11.

GIÁO HUẤN SỐ 7

NHỮNG NGƯỜI CỬ HÀNH PHỤNG VỤ BÍ TÍCH (tt)

Để giúp các phận vụ của chức tư tế cộng đồng của các tín hữu, còn có những tác vụ đặc biệt khác, không được thánh hiến nhờ bí tích Truyền Chức Thánh, và nhiệm vụ của những tác vụ này được các Giám mục quy định theo các truyền thống phụng vụ và các nhu cầu mục vụ. “Cả những người giúp lễ, đọc sách, dẫn giải và các ca viên, cũng thật sự đảm nhận một tác vụ phụng vụ.”

Như vậy, trong việc cử hành các bí tích, toàn thể cộng đoàn đều là “người cử hành phụng vụ”, mỗi người tuỳ theo phận vụ của mình, nhưng “trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần”, Đấng hoạt động trong mọi người. “Trong các cử hành phụng vụ, thừa tác viên hay tín hữu, mỗi người theo phận vụ của mình, chỉ làm và làm trọn vẹn những gì thuộc phận vụ của mình theo bản chất của sự việc và cấc quy tắc phụng vụ”.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1143, 1144).

MÙA THƯỜNG NIÊN

(trước Mùa Chay)

“Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa nhật” (AC 43).

Bài đọc I các ngày trong tuần : NĂM LẺ (I).

28
11

X

Thứ Hai. Tuần I Thường Niên. Thánh vịnh tuần I.

Dt 1,1-6 ; Mc 1,14-20.

29
12

X

Thứ Ba.

Dt 2,5-12 ; Mc 1,21-28.

30
13

X

Thứ Tư. Thánh Hilariô, giám mục, tiến Hội Thánh (Tr).

Dt 2,14-18 ; Mc 1, 29-39.

01/12
14 X

Thứ Năm.

Dt 3,7-14 ; Mc 1,40-45.

02
15 X

Thứ Sáu.

Dt 4,1-5.11 ; Mc 2,1-12.

03
16 X

Thứ Bảy.

Dt 4,12-16 ; Mc 2,13-17.

04
17 X

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN.

Thánh vịnh tuần II.

1 Sm 3,3b-10.19 ; 1 Cr 6,13c-15a.l7-20 ; Ga 1,35-42. (Không cử hành lễ thánh Antôn, viện phụ).

GIÁO HUẤN SỐ 8

CỬ HÀNH PHỤNG VỤ THẾ NÀO ?

Các dấu chỉ và biểu tượng

Việc cử hành bí tích được dệt bằng các dấu chỉ và các biểu tượng. Theo đường lối sư phạm của Thiên Chúa trong việc cứu độ, ý nghĩa của các dấu chỉ và các biểu tượng được bén rễ trong công trình tạo dựng và trong văn hoá nhân loại, được xác định trong các biến cố của Giao Ước cũ, và được bày tỏ cách đầy đủ trong con người và công trình của Đức Kitô.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1145).

05
18 X

Thứ Hai.

Dt 5,1-10 ; Mc 2,18-22.

Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).

06
19 X

Thứ Ba.

Dt 6,10-20 ; Mc 2,23-28.

07
20 X

Thứ Tư. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ).

Dt 7,1-3.15-17 ; Mc 3,1-6.

08
21 Đ

Thứ Năm. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.

Dt 7,25-8,6 ; Mc 3,7-12.

09
22 X

Thứ Sáu. Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo (Đ).

Dt 8,6-13 ; Mc 3,13-19.

10

23 X

Thứ Bảy.

Dt 9,2-3.11-14 ; Mc 3,20-21.

11

24 X

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III.

Gn 3,1-5.10 ; 1 Cr 7,29-31 ; Mc 1,14-20. (Không cử hành lễ thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

GIÁO HUẤN SỐ 9

CÁC DẤU CHỈ VÀ BIỂU TƯỢNG (tt) 

Những dấu chỉ của thế giới loài người. Trong đời sống con người, các dấu chỉ và các biểu tượng chiếm một vị trí quan trọng. Con người, một hữu thể vừa thể xác vừa tinh thần, diễn tả và cảm nhận các thực tại tinh thần nhờ các dấu chỉ và các biểu tượng vật chất. Với tính cách là một hữu thể có tính xã hội, con người cần các dấu chỉ và các biểu tượng để giao tiếp với tha nhân nhờ ngôn ngữ, các cử chỉ, các hành động, về tương quan của con người với Thiên Chúa cũng thế.

Thiên Chúa nói với con người qua thụ tạo hữu hình. Vũ trụ vật chất được phô diễn trước trí tuệ con người, để họ đọc được nơi vũ trụ các dấu vết của Đấng Tạo Hoá của họ. Ánh sáng và đêm tối, gió và lửa, nước và đất, cây cối và hoa trái đều nói về Thiên Chúa ; chúng nói lên một cách biểu tượng cả sự cao cả lẫn sự gần gũi của Ngài.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1146, 1147).

 

12

25

Tr

Thứ Hai. THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ, TRỞ LẠI. Lễ kính.

Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22) ; Mc 16,15-18. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.

13

26

Tr

Thứ Ba. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ.

2 Tm 1,1-8 (hay Tt 1,1-5) ; Lc 10,1-9.

14

27 X

Thứ Tư. Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ (Tr).

Dt 10,11-18 ; Mc 4,1-20.

15

28

Tr

Thứ Năm. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Dt 10,19-25 ; Mc 4,21-25.

16

29 X

Thứ Sáu.

Dt 10,32-39 ; Mc 4,26-34.

17

30 X

Thứ Bảy.

Dt 11,1-2.8-19 ; Mc 4,35-41.

18

31 X

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV.

Đnl 18,15- 20 ; 1 Cr 7,32-35 ; Mc 1,21-28. (Không cử hành lễ thánh Gioan Bosco, linh mục).

GIÁO HUẤN SỐ 10

CÁC DẤU CHỈ VÀ BIỂU TƯỢNG (tt)

Vì được Thiên Chúa tạo dựng, những thực tại khả giác này có thể trở thành phương tiện diễn tả hành động của Thiên Chúa, Đấng thánh hoá loài người, và diễn tả hành động của con người, những kẻ phụng thờ Thiên Chúa, về các dấu chỉ và biểu tượng trong đời sống xã hội của con người cũng vậy : tắm rửa và xức dầu, bẻ bánh và chia sẻ một chén có thể diễn tả sự hiện diện tác thánh của Thiên Chúa và lòng tri ân của con người đối với Đấng Tạo Hoá của mình.

Các tôn giáo lớn của nhân loại cho thấy rõ, một cách thường rất ấn tượng, ý nghĩa về vũ trụ và về các biểu tượng của các nghi thức tôn giáo. Phụng vụ của Hội Thánh đón nhận, hội nhập và thánh hoá các yếu tố của công trình tạo dựng và cùa văn hoá nhân loại, khi mang lại cho chúng phẩm tính là trở thành những dấu chỉ của ân sủng, của công cuộc tạo dựng mới trong Chúa Giêsu Kitô.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1148, 1149).

 

19