THỨ BẢY TUẦN II THƯỜNG NIÊM

NĂM I

Bài Đọc I: (năm I) Dt 9, 2-3, 11-14

"Nhờ chính máu Mình mà Người vào Cung Thánh chỉ một lần".

Bài trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, nhà tạm được cất lên trong gian thứ nhất, có đặt chân nến, bàn, và bánh tiến. Gian này gọi là Cung Thánh. Sau tấm màn thứ hai thì đến gian gọi là Cực Thánh.

Còn Chúa Kitô xuất hiện như vị Thượng tế của mọi tốt lành tương lai. Người đi qua nhà tạm rộng rãi và hoàn hảo hơn, không phải do tay người phàm xây dựng, nghĩa là không thuộc về trần gian này, cũng không nhờ máu dê bò, nhưng nhờ chính máu của Người mà vào Cung Thánh chỉ một lần và đem lại ơn cứu độ muôn đời. Vì nếu máu dê bò và tro bò cái mà người ta rảy trên kẻ ô uế, còn thánh hoá được thân xác nên trong sạch, huống chi máu của Đức Kitô, Đấng đã nhờ Thánh Thần mà hiến tế chính mình làm của lễ trong sạch dâng lên Thiên Chúa; máu đó sẽ càng tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi những việc sinh sự chết, khiến chúng ta có thể phụng sự Thiên Chúa hằng sống.

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 46, 2-3. 6-7. 8-9

Đáp: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang (c. 6).

Xướng: 1) Hết thảy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui! Vì Chúa là Đấng Tối Cao, Khả uý, Người là Đại Đế trên khắp trần gian. - Đáp.

2) Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng, ca mừng Thiên Chúa, hãy ca mừng, ca mừng Vua của chúng ta! - Đáp.

3) Vì Thiên Chúa là vua khắp cõi trần gian, hãy xướng ca vịnh mừng Người, Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người. - Đáp.

 

* * *

Alleluia: Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mc 3, 20-21

"Những thân nhân của Người nói: Người đã mất trí".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: "Người đã mất trí". 

Đó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Lạy Chúa Giêsu, qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng con cảm được nỗi đau đớn, xót xa của Chúa. Giả như bị quân thù phỉ báng còn có thể chịu được. Còn chỗ thân tình, tâm phúc mà chống đối thì đắng cay biết bao! Trong khi dân chúng càng ngày càng ca tụng và tin theo Chúa, thì thân nhân lại ngược đãi, sĩ nhục Ngài. Tại sao thân nhân Chúa không hợp tác để giúp Chúa làm trọn sứ vụ? Tại sao họ không nghĩ đến tình nghĩa để thương, mà còn gây phiền toái hơn cho Chúa?

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, hình ảnh những thân nhân đó chính là chúng con. Chúng con được mang danh là Kitô hữu, chúng con xưng mình là con của Chúa. Thế nhưng rất nhiều lần chúng con lại làm Chúa buồn lòng hơn. Chính chúng con không vào Nước Trời, mà còn làm ngăn trở không cho ai vào, bằng những gương xấu của chúng con, bằng những cách sống thiếu chân thật, thiếu bác ái của chúng con.

Xin Chúa tha tội cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con sửa mình lại. Xin cho chúng con biết cùng thao thức với Chúa, cùng mong ước cho nhân loại hạnh phúc. Xin cuộc sống của chúng con luôn là lời loan báo tình yêu và niềm vui cho thế giới. Amen.