HIỆP THÔNG VỚI ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ FATIMA
LẦN HẠT CHO SÀI GÒN VÀ QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM

(VietcatholicNews ngày 21 tháng bảy 2021)