Ở đâu có hai ba người hợp nhau nhân danh Thầy, thì Thầy sẽ ở giữa họ  (Mt. 18-20)
XIN CÙNG HỢP LỜI CẦU NGUYỆN
 
[xem Tạ Ơn] [tinmung.net] [dongcong.net]
(nếu chưa xuất hiện Lời Cầu vừa ghi, xin ấn chuột phải, rồi ấn Reload, hoặc Refresh).

CÁC NGƯỜI ĐÃ XIN KHẤN: trang [01-20]  [21-40]  [41-60]  [61-80]  [81-100]   [101-120]   [121-140]   [141-160]   [161-180]  [181-200]   [201-220]  [221-240]07 Oct 2012

Lay Chua xin cho gia dinh chung con su binh an, xin Chua ban on cho con trai con duoc som khoi binh va duoc song trong tay Chua va Duc Me cho den tron doi, xin Chua giu gin linh hon chung con khoi sa pham toi. Lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Anna Nga
07 Oct 2012

Lạ Chúa con xin tạ ơn Chúa vì tất cả những gì Người đã ban cho bản thân con cũng như gia đình con. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria luôn đồng hành hướng dẫn ủi an và thánh hóa gia đình con cũng như bản than con theo như ý Chúa muốn. Lạy Chúa con xin phó mọi sự của con trong tay Chúa. Amen.07 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen07 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen07 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen07 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


Martin thanh binh
07 Oct 2012

Lay thien chua toan nang con xin pho thac moi su trong ban tay cha07 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men07 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men07 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men07 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


pham ngo nhu hoa
07 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con khinh xin Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse xin thuong xot cuu giup con, khuyen nhu cho chong con bo ruu, dung me choi game online, giup do con trong gia dinh va tiem, biet thuong lo cho vo cho con, va vui ve giup do nguoi lam, vui ve voi khach hang, con kho tam va dau long qua Chua oi, xin cuu con, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen! Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse xin ban cho con trai con Jaden duoc binh an, mau het binh, Amen!


Theresa Hoai Huong
07 Oct 2012

Lạy Chúa! Xin Lòng Thương Xót của Chúa giúp gia đình con vượt qua mọi khó khăn mà chúng con đang gặp phải. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí và hướng dẫn trong mỗi việc chúng con đang làm. Xin Chúa luôn bên con để con không sai đường lạc lối một lần nữa. Xin Chúa giúp cho người dự định mua nhà của chúng con mọi việc được thuận lợi, tốt đẹp để họ sớm đến xem nhà và họ thích ngôi nhà của chúng con, xin cho sớm bán được để giúp chúng con sớm thoát cảnh nợ nần tất cả đều nhờ vào quyền năng của Chúa. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
07 Oct 2012

Lạy Chúa! Xin Lòng Thương Xót của Chúa giúp gia đình con vượt qua mọi khó khăn mà chúng con đang gặp phải. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí và hướng dẫn trong mỗi việc chúng con đang làm. Xin Chúa luôn bên con để con không sai đường lạc lối một lần nữa. Xin Chúa giúp cho người dự định mua nhà của chúng con mọi việc được thuận lợi, tốt đẹp để họ sớm đến xem nhà và họ thích ngôi nhà của chúng con, xin cho sớm bán được để giúp chúng con sớm thoát cảnh nợ nần tất cả đều nhờ vào quyền năng của Chúa. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
07 Oct 2012

Lạy Chúa! Xin Lòng Thương Xót của Chúa giúp gia đình con vượt qua mọi khó khăn mà chúng con đang gặp phải. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí và hướng dẫn trong mỗi việc chúng con đang làm. Xin Chúa luôn bên con để con không sai đường lạc lối một lần nữa. Xin Chúa giúp cho người dự định mua nhà của chúng con mọi việc được thuận lợi, tốt đẹp để họ sớm đến xem nhà và họ thích ngôi nhà của chúng con, xin cho sớm bán được để giúp chúng con sớm thoát cảnh nợ nần tất cả đều nhờ vào quyền năng của Chúa. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
07 Oct 2012

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì tình yêu và lòng thương xót của Chúa, cám ơn Chúa, Lời của Chúa đã đến trái tim con. Lạy Cha, con xin sự tha thứ của Ngài, tha thứ cho con. Hãy gột rửa máu quý báu của Chúa. Xin viết tên của con trong sách sự sống. Chấp nhận con như một đứa trẻ của Chúa. Ngay bây giờ, con tha thứ cho bất cứ ai mà con đã không thể tha thứ. Con xin từ bỏ thiếu sự tha thứ. Con từ bỏ tất cả những gì đã làm cản trở dòng chảy của Chúa và con cầu xin biến đổi con và điền vào con với sự hiện diện của Chúa mỗi ngày. Cảm ơn Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, trong Danh Đức Chúa Giêsu, Amen.


Theresa Hoai Huong
07 Oct 2012

Lạy Mẹ Maria! Xin Mẹ van nài lên cùng Chúa, xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con với, xin giúp con sớm thoát khỏi cảnh khốn cùng không lối thoát này. Mẹ ơi! Con lo lắng và sợ hãi rất nhiều, con ước gì mình chịu lắng nghe lời Chúa, tâm sự với Chúa nhiều hơn, thì có lẽ con không sai đường lạc lối như ngày hôm nay. Giờ đây con hối hận và hối hận thật nhiều. Xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi và những thiếu sót của con, xin cho con có cơ hội chuộc lại những lỗi lầm đã qua, xin mở cho con một lối đi vững vàng mà Chúa thấy là tốt cho con. Xin Chúa cứu lấy đứa con tội lỗi này. Mẹ ơi! Xin Mẹ van nài cùng Chúa giúp con nhe Mẹ, con cầu xin Mẹ đoái thương đến gia đình chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa và ban cho chúng con đức tin vững vàng để tin vào tình yêu của Chúa luôn yêu thương chúng con, để quyền năng của Chúa thực hiện trên cuộc đời của chúng con. Mọi sự của con là của Người, xin nhận lời gia đình chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
07 Oct 2012

Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin Ngài thống trị linh hồn con. Lạy Chúa GIêsu, con xin phó thác linh hồn con, nhà con, con của con, chị con là Anna Nguyễn Thị Dung, Maria Hương Huệ trong tay Chúa. Lạy Chúa Giêsu con là tôi tớ hèn mọn của Chúa, xin Chúa hãy tha thứ mọi tội lỗi cho con. Lạy Cha con xin cảm tạ ơn Cha vì Cha đã ban Chúa Giêsu xuống thế gian, để cứu chuộc tội cho chúng con, con xin cảm tạ Cha, con xin chúc tụng và ngợi khen Cha. Con xin cảm tạ Chúa Giêsu, vì Chúa đã xuống thế gian để cứu chuộc tội cho chúng con, chính nhờ Máu và Nước của Ngài đã trở nên cơm bánh nuôi sống chúng con hằng ngày, con xin cảm tạ ơn Chúa Giêsu, con xin chúc tụng và ngợi khen Chúa. Lạy Chúa! Con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ ơn Chúa vì muôn vàn hồng ân mà Người đã ban cho gia đình chúng con. Con nguyện xin Chúa tha thứ những lỗi lầm, những thiếu sót của con đã xúc phạm đến Chúa, xin Chúa chữa lành bệnh cho chị con và người bạn của con. Chúa ơi! Giờ đây con đang lo lắng và sợ hãi, con tuyệt vọng khi không tìm được cho mình hướng giải quyết. Chúa ơi! Với sức yếu đuối mỏng giòn con không thể làm gì được nếu không được Chúa yêu thương và gìn giữ, xin Chúa hãy đoái thương,đến gia đình chúng con mà ban cho gia đình con ơn may mắn. Chỉ có Chúa, Chỉ có Lòng Thương Xót của Chúa mới cứu được gia đình con trong cơn nguy khốn này, xin Chúa giúp con sớm trả hết nợ nần, những người có liên quan, xin cho họ đừng chối bỏ và có trách nhiệm cùng con. Con cần Chúa, con cần những ơn của Chúa trong cuộc đời của con, xin cho con có cơ hội để chuộc lại những lổi lầm đã qua. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin mở đường dẫn lối con đi cho con vượt qua khó khăn này, đừng để con sai đường lạc lối một lần nữa Chúa ơi. Xin Người luôn đồng hành cùng con, và xin thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào quyền năng của Chúa. Xin Chúa gìn giữ che chở, ban cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa và ban cho chúng con đức tin vững vàng để tin vào tình yêu của Chúa luôn yêu thương chúng con, để quyền năng của Chúa thực hiện trên cuộc đời của chúng con. Mọi sự của con là của Người, xin nhận lời gia đình chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
07 Oct 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con, xin Chúa nhận chìm gia đình chúng con trong bể xót thương của Chúa. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
07 Oct 2012

Lạy Chúa! Trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.


Đăng Tiệp
07 Oct 2012

Lạy Chúa, xin Chúa hãy ban cho nhóm svcg của chúng con được phát triển.


JB VŨ VĂN TUẤN
07 Oct 2012

Lạy Chuấ xin ban cho gia đình con được bằng an Xin ban cho GĐ con gặp may mắn Xin bancho contrai con bỏ tính mê nết xấu Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki tô chúa chúng con Amen


anna lien
07 Oct 2012

Lay Chua xin cho gia dinh chung con su binh an,khoe manh,con cai hoc hanh cham chi,chong con som nhan biet Chua,chung con co viec lam on dinh,chung con cau xin Chua,Amen.


nd
07 Oct 2012

Kinh Lay Chua ! Lay Cha , Lay Me .. con biet duong doi con di hien tai con rat nhieu kho khan va thu thach , nhung con tin Cha Cha Me se giup con vuot qua duoc nhung thu thach nay . Con cau xin Chua cho con co Duc Tin vung vang vao Chua . Cau cho tam hon con luon duoc thanh than binh an vui ve . Cau cho nhung dieu mo uoc con duoc thanh su that . Amen.


DM.KHANH
07 Oct 2012

YÊU MẾN CHÚA LÀ THIÊN CHÚA HẾT LÒNG, HẾT LINH HỒN VÀ HẾT TRÍ KHÔN CON.


pham ngo nhu hoa
07 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con khinh xin Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse xin thuong xot cuu giup con, khuyen nhu cho chong con bo ruu, dung me choi game online, giup do con trong gia dinh va tiem, biet thuong lo cho vo cho con, va vui ve giup do nguoi lam, vui ve voi khach hang, con kho tam va dau long qua Chua oi, xin cuu con, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen! Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse xin ban cho con trai con Jaden duoc binh an, mau het binh, Amen!07 Oct 2012

Cau xin Chua che cho cho con cua con Duoc tai qua nan khoi. Amen


maria
07 Oct 2012

xin cho gia dinh con duoc nhan vao chuong trinh nha housing cua chinh phu,va cho con tim duoc nha gan noi con o hien nay.cho cac con, va cac chau ngoan,dao duc,cham chi ,co cong an viec lam tot,cat benh nan cho moi nguoi chung,con,,,,ta on Chua,Me Maria. cung thanh ca Giese


Maria jenny
07 Oct 2012

Con xin chua va me thu tha loi lam ma con da xuc pham , con thanh tam voi loi nai ni van xin cua con, xin chua Ba dang va me hang cuu giup thuong xot nhan loi. Me oi! Con buon qua nhung loi than tho cua con moi ngay con xin me thuong xot cho con va nham loi. Vi long nhan tu cua me xin me hay cuu lay con trong luc con dang khon kho ma con dang gap phai. Cau xin long chua thuong xot va duc me cua con xin ban cho cuoc doi cua con duoc hanh Phuc . Con khan cau me hang cuu giup ban cho con nhan duoc on cua me . Con dang khau khat tinh yeu thuong cua me hang ngay. Xin me nham loi khan Nguyen cua con . Con xin cam ta chua va me va cac Thanh the tren thien dang. Amen!


Duc Hung Nguyen
07 Oct 2012

Chúa ơi. Xin Chúa Tha tội cho con. Con đã sa vào sắc dục mất rồi. A men.


Xin me MARIA tha toi cho chung con va xin me luon phu ho cho che cho gia dinh nho cua chung con duoc moi su binh an va hanh Phuc ,. Me da ban cho gia dinh cua chung con co them Thanh viên nua vi me da ban cho con Dua be gai Lan nay xin me La Dua be trai ..
07 Oct 2012

Xin hay cau cho vo chong chung con duoc song hanh Phuc, con CAi chung con khỏe manh ! Ba me chung con duoc song khoe manh , va xin hay cau cho con duoc mot Dua be trai khoe manh trong Nam sau thien chua da ban cho gia dinh con mot Dua be gai roi thi xin hay cho con mang thai Lan nay La Dua be trai . Xin hay them loi cau Nguyên cho chung con .


Xin me MARIA tha toi cho chung con va xin me luon phu ho cho che cho gia dinh nho cua chung con duoc moi su binh an va hanh Phuc ,. Me da ban cho gia dinh cua chung con co them Thanh viên nua vi me da ban cho con Dua be gai Lan nay xin me La Dua be trai ..
07 Oct 2012


Xin me MARIA b
07 Oct 201207 Oct 2012

Tinh yeu cua chua thật bao La vo bo. Con da va dc nhân Nhung yeu THUONG ma chua da ban cho con xin cam ta Nguyen xin sông xung dang hon boi Nhung yeu THUONG chua ban. Xin chua thanh Hoa cong viec cho chung con, ban on soi sang nâng đo va giup chung con vuot qua kho khan thật nhe nhang07 Oct 2012

Tinh yeu cua chua thật bao La vo bo. Con da va dc nhân Nhung yeu THUONG ma chua da ban cho con xin cam ta Nguyen xin sông xung dang hon boi Nhung yeu THUONG chua ban. Xin chua thanh Hoa cong viec cho chung con, ban on soi sang nâng đo va giup chung con vuot qua kho khan thật nhe nhang07 Oct 2012


Giuse nguyễn ngọc hưng
07 Oct 2012

Xin cho gd con dc manh khoe.cho cac em con cham chj hoc hanh.xjn cho con va bố con ban hag dc may man.xjn cho thanh than soj sang cho con trog cong vjec lam an .amen


Giuse nguyễn ngọc hưng
07 Oct 2012

Xin cho gd con dc manh khoe.cho cac em con cham chj hoc hanh.xjn cho con va bố con ban hag dc may man.xjn cho thanh than soj sang cho con trog cong vjec lam an .amen07 Oct 2012

Lay Chua xin Chua ban cho gia dinh lon cua con moi su binh an va nhieu suc khoe. Lay Chua xin Chua soi sang cho con co gang hoc tap, nang dong tu tin, biet yeu men Chua nhieu hon, xin Chua soi sang cho con hoan thanh tot giao na, bai tap xac suat va anh van.


HTT
07 Oct 2012

Lay Chua ! xin cho long con luon duoc thanh than , binh an , vui ve va hanh phuc trong tinh yeu thuong cua Chua . Cau cho con co 1 Duc tin that vung vang vao Chua de con vuot qua duoc nhung thu thach va kho khan tren duong doi . Cau cho moi dieu con mo uoc se thanh su that . Con cau xin. Amen


Agatha
07 Oct 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin hay gin giu con , gia dinh con va nhung nguoi than cua con trong tinh yeu thuong cua ca Ngai . Cau cho moi nguoi duoc vui ve , manh khoe , binh an va may man. Cau cho con gai con luon duoc thong minh vui ve , binh an , manh khoe va hanh phuc. Con cui dau cau xin . Amen


maria ngoc hien
07 Oct 2012

XIN CHO CON TRAI CON BIET KINH MEN CHUA TREN HET MOI SU VA YEU THUONG MOI NGUOI VA XI N CHO C ON CUA CON DUOC TIEP TUC DUOC DEN TRUONG CON CAU XIN ME THANH GIU SE CAU BAU CUNG CHUA CHO CON


Maria jenny
07 Oct 2012

Con kinh lay chua , qua loi cau bau cua me va cac thanh the trong thang le man Coi , con xin chua hay tha thu tat ca moi toi loi con da lam. Con kinh xin chua va me du long thuong xot cuu giup dua con dau kho moi ngay, con cau xin chua va me ban cho con tinh cam con da do vo gan bon thang nay, con cui xin chua va me hoan cai long cua nguoi con thuong som chiu tro ve voi con, con cau xin cho Chua va me ket noi tinh cam Chung con duoc tot dep va song Mai ben nhau. Con van nai chua va me dung de Chung con chia tay, con rat buon va kho con kinh xin chua va me thuong xot nham loi. Con cau xin chua va me ban cho dua con gai cua con som tiem duoc viec lam xin chua ban cho Gia dinh Chung con binh an cho vo Chong dua em cua con som ngay manh khoe , xin chua va me cuu lay cac linh hon mo Coi Khoi xa Luyen nguc. Con cau xin chua thuong xot nham loi. Con cau xin chua ban hong an cho loi khan Nguyen cua con. Con xin cam ta chua va me .amen


anton hoang ngoc thanh
07 Oct 2012

Lay Chua , con dang dung truoc hoan canh kho khan , be tac trong cuoc song , qua loi cau bau cua Me Maria va thanh ca Giuse , con xin Chua doai thuong va ban cho con on soi sang va huong dan con tim ra duoc huong giai quyet cong viec duoc tot dep trong Chua . con xin cam ta Chua , Me Maria va thanh ca Giuse.


Maria Lenguyendiana
07 Oct 2012

Lay Chua Lay Me Maria Lay Thanh Ca Giuse ,xin chuc lanh cho cuoc song cua Chung con hom nay va Mai. Mai amen


Maria Lenguyendiana
07 Oct 2012

Lay Chua Lay Me Maria Lay Thanh Ca Giuse ,xin chuc lanh cho cuoc song cua Chung con hom nay va Mai. Mai amen


Maria Lenguyendiana
07 Oct 2012

Lay Chua Lay Me Maria Lay Thanh Ca Giuse ,xin chuc lanh cho cuoc song cua Chung con hom nay va Mai. Mai amen


pham ngo nhu hoa
07 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc,thua Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giuse xin thuong xot noi long dau kho cua con, xin khuyen nhu cho cho con bo ruu, biet lo lam, co trach nhiem voi gia dinh dung me choi game online, giup do con trong gia dinh, thuong vo thuong con, giup do con trong tiem vui ve giup do nguoi lam, vui ve voi khach hang, biet co trach nhiem cua nguoi chong, va nguoi cha xung dang, con met moi qua Chua Me oi, ca tam hon va the xat, xin cuu giup con. Con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giuse xin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen! Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse xin ban cho con trai con Jaden duoc binh an, mau het binh, Amen!


Anna Nga
07 Oct 2012

Lạy Chúa, xin tha tội cho con vì tất cả những gì con đã xúc phạm đến Chúa và đến anh chị em xung quanh. Xin Chúa tha tội cho con và nhậm lời con cầu xin. Amen.


Anna Maria Nguyen Hoang Ngoc Tran
07 Oct 2012

Lay Me Maria con cam thay xau ho va tho then voi ban than minh,voi gia dinh va dac biet la nguoi con yeu thuong. Con da xa chuoc cam do va khong giu duoc trai tim cung nhu tinh than vi vay ma da sa nga vao nhung tro choi do den. Dam me co bac,ruou che,bo be viec lam va thieu no day. Nay con khan cau Me Maria la quan thay cung nhu nguoi da tung cuu song con,con xin Me hay giup con va cuu lay con khoi con duong toi loi ma ma quy dang xui giuc con. Xin Me hay cau khan cung Chua Giesu de con co the tro thanh mot con chien ngoan cua Chua,amen07 Oct 2012

chua oi, xin giup con gai con mau vê nha mai chau con đi hoc vi ngay mai la ngay đâu chau đi hoc con xin pho dâng cho chua xin chua mau đua chau vê bên con .con muôn đoi ta on chua.07 Oct 2012

chua oi, xin giup con gai con mau vê nha mai chau con đi hoc vi ngay mai la ngay đâu chau đi hoc con xin pho dâng cho chua xin chua mau đua chau vê bên con .con muôn đoi ta on chua.


pham ngo nhu hoa
07 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen! Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse xin ban cho con trai con Jaden duoc binh an, mau het binh, Amen!


Phanxico Xavier Nguyen
07 Oct 2012

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện. Con cầu xin Chúa ban cho cô Diệu Hiền sức khoẻ dồi dào, và được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của cô. Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói được.Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy. Amen. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


Phanxico Xavier Nguyen
07 Oct 2012

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện. Con cầu xin Chúa ban cho cô Diệu Hiền sức khoẻ dồi dào, và được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của cô. Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói được.Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy. Amen. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.07 Oct 2012

Anna Nguyen, Con cau xin long thuong xot Chua cuu chua doi chan cho con. Chan con te nhuc & lanh buot even vao mua he. Con khg co bao hiem de di doctor nen xin chua soi sang va chua Lanh cho con. Va ca bi.nh nhuc dau kinh nien nua...con co nhieu binh lam...Con cung xin moi ng hop y cau cho con voi. Con het long cam ta.


gregorio
07 Oct 2012

xin cha cầu nguyện cho các đẳng linh hồn trong luyện ngục07 Oct 2012

Anna Nguyen Con cau xin thanh ca Giuse la quan thay cua Chong con, xin cho anh dc on bo hut thuoc va uong bia. Anh uong nhieu lam ma con khg the khuyen can dc. Xin moi ng hop y cau cho con voi... Con het long cam ta.


Maria Kim Oanh
07 Oct 2012

Lay Chua Giesu, khi xua khi Nguoi con o duoi th­e gian nay,Nguoi luon la ta diem sang cho viec cau nguyen. Hom nay con xin Chua do nguon on Chua Thanh Than xuong tren dau con thanh hoa ban than con cho con biet cau nguyen va sieng nang cau nguyen. Con cau xin Duc Me Maria va Thanh ca Giuse thuong xot con, day do cho con duoc long sot sang trong viec cau nguyen cung Chua. Amen


maria Kim oanh
07 Oct 2012

Lay Thien Chua Toan Nang. Dang tao thanh va yeu thuong. Con xin dang len Chua nhung linh hon toi nhan cho Chua. Xin Chua thuong xot va cho ho on tro lai .Amen


Maria Võ Hoài Thu
07 Oct 2012

Con Tạ ơn Chúa Tạ ơn Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse đã cho gia đình nhỏ bé con luôn mạnh khoẻ . Nay còn nhờ sự hợp lực của các Linh mục , các Tu sỷ dòng cầu xin cho công việc con đang xuất tiến làm ăn , tốt đẹp như ý , cho giấy tờ con xin đoàn tụ được suông sẻ . Cho chồng con vượt qua khó khăn hiện tại vững tin và Tín Thác vào lòng thương xót vô biên của Chúa . Lạy Chúa xin thương và nhậm lời cầu xin của con cho 2 con trai con , biết sốt sắn lần hạt Mân côi , biết ý thức việc cầu nguyện và luôn ngoan . Con xin cám ơn sự trợ giúp cầu nguyện của các Cha và các Tu sỉ


Maria Võ Hoài Thu
07 Oct 2012

Con Tạ ơn Chúa Tạ ơn Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse đã cho gia đình nhỏ bé con luôn mạnh khoẻ . Nay còn nhờ sự hợp lực của các Linh mục , các Tu sỷ dòng cầu xin cho công việc con đang xuất tiến làm ăn , tốt đẹp như ý , cho giấy tờ con xin đoàn tụ được suông sẻ . Cho chồng con vượt qua khó khăn hiện tại vững tin và Tín Thác vào lòng thương xót vô biên của Chúa . Lạy Chúa xin thương và nhậm lời cầu xin của con cho 2 con trai con , biết sốt sắn lần hạt Mân côi , biết ý thức việc cầu nguyện và luôn ngoan . Con xin cám ơn sự trợ giúp cầu nguyện của các Cha và các Tu sỉ


Andre Minh Giang
07 Oct 2012

Lạy Thánh Giuse xin ban cho con có việc làm để con lo cho Cha Mẹ già và gia đình con. Xin Cha nhận lời con cầu xin. Amen


Con cua Chua
07 Oct 2012

Lay Thien Chua kinh yeu cua con, nho loi cau bau cua thanh ca Giuse la quan thay cua chong con, khan xinChua ban cho con on khon ngoan va song duc hanh theo guong Me Maria de con co the huong dan con cai cua con ngay them mot dao duc hon. Xin thanh hoa loi noi cua con de con co the moi goi va cam hoa chong con song trong tinh than theo luat hoi thanh. Amen


con maria thuy xin chua va me maria ban muon on lanh
07 Oct 2012

lay chua gie su con xin tin thac linh hon va than xac gia dinh con cho bien long thuong xot cua chua con xin chua chua lanh moi benh tat cho gia dinh con va con xin chua du long thuong va chuc phuc lanh cho gia dinh con chua oi chung con la nhung con nguoi toi loi con xin chua tha toi loi cho chung con lay me maria con xin me cau bau cung chua ban cho con nhung on lanh va con xin me cho tre da dinh chung con gie su maria giuse con men yeu xin chua cuu lay cac linh hon noi luyen nguc con xin chua tha cac hinh phat va dua cac linh hon ve huong nhan thanh chua xin chua thuong lay linh hon giuse thuat linh hon giuse manh linh hon giuse lam linh hon giuse tien linh hon giuse thuy linh hon mikae tinh linh hon mikae hien linh hon maria nu linh hon maria thom linh hon maria cay va cac linh hon mo coi cac linh hon thai nhi va cac dang linh hon va cac linh hon gia tien noi ngoai lay chua xin ban cho cac linh hon duoc nghi yen doi doi va xin cho anh sang ngan thu chieu soi cac linh hon ay a men lay chua con thanh tam xin chua ban on va chuc phuc lanh cho gia dinh con con xin cac cha cau nguyen cho cac linh hon con het long cam on cac cha


Maria xuan
07 Oct 2012

Qua loi cau bau cua Me Maria va Thanh ca Giuse con khan xin Chua ban cho cac con va chau cua con cung nhu cac sinh vien tre trong luc di hoc xa gia dinh luon nho den viec tho phung , kinh men Chua va giu dao cho tron de xung dang nhan on an manh va thong minh ma Chua ban xuong.De duoc thanh cong tren con duong hoc van .Amen


con gai cua me
07 Oct 2012

lay me xin me ban cho gd con ban hang duoc dat hang xin me ban cho xin me ban cho gd con that nhieu suc khoe xin me cau cung chua cho cac con va cac chau con khoi benh dong tinh amen07 Oct 2012

Lay chan phuoc duc thanh cha Gioan phaolo va duc hong y nguyen van thuan xin chuyen loi cau xin cua con len Duc Me Maria -Thanh ca Giuse va Chua Giesu xin ban cho nha con duoc manh khoe nhat la xin giup cho nha tim duoc bc si de chua lanh cai lung xin cho con va nha con duoc luon manh khoe de cham soc cac con con cho cu toan bo phan nguyen07 Oct 2012

Lay chan phuoc duc thanh cha Gioan phaolo va duc hong y nguyen van thuan xin chuyen loi cau xin cua con len Duc Me Maria -Thanh ca Giuse va Chua Giesu xin ban cho nha con duoc manh khoe nhat la xin giup cho nha tim duoc bc si de chua lanh cai lung xin cho con va nha con duoc luon manh khoe de cham soc cac con con cho cu toan bo phan nguyen


con gai cua me
07 Oct 2012

lay me xin me ban cho dg con duoc hoa thuan xin me cho anh chi con dung hieu lam con la nguoi xau xin me hay minh oan cho con xin me ban cho gd con con sieng nang doc kinh cau nguyen xin me ban cho chong con song dao duc va khiem nhuong xin me ban cho con gai con song hanh phuc xin me ban cho con cai cua con cong viec lam an duoc thuan loi xin me ban cho con gai con tim duoc nguoi chong hien lanh cong viec lam on dinh xin me ban cho con gai con co viec lam xin me ban cho cac con cua con sieng nang cau nguyen va biet chay den chua va me moi khi gap chuyen kho khan de tam su va de voi di phan nao uu phien amen07 Oct 2012

Lay Me Maria Thanh Ca Chua Giesu va Cac Thanh quan thay cua gia dinh con ,hom nay la ngay Ernterdankfest con va gia dinh con xin cam ta muon van hong an ma Chua da ban cho gia dinh con trong suot thoi gian qua hom nay nhu moi ngay con chang dam cau xin gi hon xin Chua Duc Me va Thanh ca Giuse - cac thanh quan thay con xin pho thac bon dua con con tren con duong hoc van cho Ba Dang va cac Thanh quan thay xin ban cho chung no duoc manh khoe -thong minh- sang suot-cham chi hoc hanh de tro thanh nguoi huu dung cho xa hoi va hoi thanh cach rieng xin cho nguoi con thu hai nam toi chuan bi thi tu tai xin ban cho no duoc manh khoe va cham chi hoc hanh, thong minh, sang suot,va gap duoc nhieu may nam dedat ket qua tot con cung cau xin cho tat ca cac chaudang di hoc cung duoc nhu vay dac biet con cau xin cho con va nha con duoc manh khoe de lam tron bon phan muoi va giup cac con con de hoan thanh trach nhiem muoi duong cac con tro thanh nguoi huu dung cho xa hoi va hoi thanh xin cho nha con duoc gap thay gap thuoc de chua cai lung xin cho nha con luon luon khoe manh de cham soc cac con con nguyen07 Oct 2012

Lay Me Maria Thanh Ca Chua Giesu va Cac Thanh quan thay cua gia dinh con ,hom nay la ngay Ernterdankfest con va gia dinh con xin cam ta muon van hong an ma Chua da ban cho gia dinh con trong suot thoi gian qua hom nay nhu moi ngay con chang dam cau xin gi hon xin Chua Duc Me va Thanh ca Giuse - cac thanh quan thay con xin pho thac bon dua con con tren con duong hoc van cho Ba Dang va cac Thanh quan thay xin ban cho chung no duoc manh khoe -thong minh- sang suot-cham chi hoc hanh de tro thanh nguoi huu dung cho xa hoi va hoi thanh cach rieng xin cho nguoi con thu hai nam toi chuan bi thi tu tai xin ban cho no duoc manh khoe va cham chi hoc hanh, thong minh, sang suot,va gap duoc nhieu may nam dedat ket qua tot con cung cau xin cho tat ca cac chaudang di hoc cung duoc nhu vay dac biet con cau xin cho con va nha con duoc manh khoe de lam tron bon phan muoi va giup cac con con de hoan thanh trach nhiem muoi duong cac con tro thanh nguoi huu dung cho xa hoi va hoi thanh xin cho nha con duoc gap thay gap thuoc de chua cai lung xin cho nha con luon luon khoe manh de cham soc cac con con nguyen07 Oct 2012

Lay Chua cau xin Chua che cho cho con trai con trong hoan canh kho khan hien nay, xin Chua ban binh an cho gia dinh chung con. Lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


maria
07 Oct 2012

con xin me thay doi con cua con/con xin ta on me vi nhung on me da ban cho gd con.


Maria ThuyTran
06 Oct 2012

Cha oi ! Me cua con lai nhap vien ngay hom nay nua roi ,con that su rat lo cho suc khoe cua Me , nhieu lan me da nhap vien vi met va kho tho , Cha oi! voi mot nguoi con , con that su rat lo Cho Me ,ma con chang biet lam gi de co the giup Me ,con chi biet cau nguyen xin on cua Cha , con that su xin Cha hay cho Me cua con duco khoe va on lai , vang thua Cha ,con chi luon lam cho cha rat buon vi con , buon vi tat ca nhung loi ma con da pham noi Cha va noi moi anh chi em cua minh ,con that su xin loi Cha va moi nguoi trog nhung loi lam ma con da pham den moi nguoi ,den Cha , con se co gang va se co de khong pham den nhung loi do nua , con se co gang tu bo nhung loi lam do noi cha va moi nguoi ,voi su lam ,co lam hai long nhung gi Cha muon ,cung nhu lam hai long cho moi anh chi em cach nay ,cach khac , do la mot dieu rat kho ,khong de dang chut nao ,Vang Lay Chua Gie_su yeu dau cua Con , vi tinh yeu cua Chua ,vi long khac yeu Chua ,con se co gang song va lam de dang tat ca len tinh yeu cua Chua ,nhung con that su xin Me con dang nam vien o benh vien ,con xin Cha hay doi thuong nhin den Me cua con bang long nhan tu , yeu thuong ,long thuong xot cua Ngai ,de Me cua con co the khoe lai ,con that su nai xin on cua Ngai ,xin Cha hay chuc lanh cho nguoi Me dang thuong nam benh vien cua con .Me Maria ,Thanh Giu_se con that su xin cac Ngai hay cau nguyen cung thien Chua toan nang la Cha cua moi nguoi chung con cho Me cua con duoc khoe lai , on lai ,con that su khan cau tinh yeu thuong cua Ngai .Cha oi ! xin Cha hay chuc lanh ban binh an cua Chua cho Me cua con . Con cam ta on Ngai .


pham ngo nhu hoa
06 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen! Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse xin ban cho con trai con Jaden duoc binh an, mau het binh, Amen!


Teresa Nguyen ly
06 Oct 2012

Lay chua giesu lay me Maria xin ban cho con dc binh an va manh khoe,xin cho con uong thuoc dc gap thay gap thuoc,xin cho con dc Khoi het moi benh tat trong nguoi.xin ban cho Bo me con va nhung nguoi than yeu cua con Ben vn dc manh khoe amen


pham ngo nhu hoa
06 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen! Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse xin ban cho con trai con Jaden duoc binh an, mau het binh, Amen!06 Oct 2012

Lay Chua cau xin Chua che cho cho con trai con trong hoan canh kho khan hien nay, xin Chua ban binh an cho gia dinh chung con. Lay ta on Chua. Amen


Phero.Hai
06 Oct 2012

Lay Me Maria.hom nay chung con mung le man coi.de ton kinh Me .qua chuoi man coi .xin Me ban on cho tat ca nhung ai dang trong cay noi Me qua chuoi man coi tim dc hong an Me ban.va xin Me gin giu het moi nguoi trong gia dinh con dc binh an.va manh khoe.xin Me gin giu doi con khoi toi loi.va cho con dc on nhu y.


maria nguyen
06 Oct 2012

lay thanh ca giuse gd conchay den cung cha xin cha thuong ban on an binh cho chung con xin cha thuong thao go moi su cho gt con duoc the xanh cho gd con duoc doan tu binh an con xin tin thac moi su trong tay cha xin cha thuong nhan loi con nguyen xin amen


con cua me
06 Oct 2012

lay me maria con xin dang dgd con trong tay me xin me luon che cho dgd con con xin tin thac gd con trong tay chua xin chua thuong an bai moi su cho gd con amen giesu maria giuse con men yeu xin cuu roi cac linh hon amen xin chua thuong ban on an binh cho the gioi amen


Maria Trinh
06 Oct 2012

lay Chua gia dinh con dang gap nhieu kho khan trong cong viec lam an , xin Chua va Me Maria giup gia dinh con vuot qua kho khan ma gia dinh con dang gap phai ,neu dep long Chua .Xin Chua cho chong con bo bot nhung tinh hu tat xau ,xin Chua Thanh Than soi sang ,huong dan cho chong con tu bo con duong toi loi ,khi bi sa chuoc cam do ve xac thit xin cac Ngai luon o ben canh.Xin 3 dang luon bau cu cho gia dinh con .Ta on Chua.


thuy
06 Oct 2012

Lay Chua, con biet nhung loi con cau xin thi Chua co nghe ma Chua khong the cho con vi Chua so neu con duoc nhung gi con cau xin thi con se thay doi tinh tin cua con va se quen di Chua va Duc Me Maria vi do con cung cam on Chua da lam nhu the. Con chi muon co mot cuoc song binh thuong va con chi cau xin va cau nguyen cho ba me cua con luon vui ve va suc khoe manh. Va con cung cau cho con mot suc khoe manh de con co the hieu thao voi ba me cua con va dem nhieu niem tin vao Chua va Duc Me Maria. Moi chuyen hay de theo y Chua va Duc Me Maria....Amen Xin cau cho mot ban cua con song luon co gang va dung lo nghi nhieu. Mong co ay luon la trong cuoc song con nhieu tot dep hom dau buon va chan lan. Cau cho co ay biet con luon o ben co ay cho du tinh ban khong co nhu luc truoc nua con luon cau nguyen va phu ho cho co ay va gia dinh cua co ay . Va cau cho mot nguoi con yeu luon khoe manh va binh an o trong su song nhung con luon co gang o ben nguoi ay ma chi mong nguoi ay hieu dum cho con la con van lo lang va yeu thuong nguoi. Cau cho mot nguoi ban day dang o ngaoi bien lam viec mong nguoi ay binh an va vui ve. Con xin Chua hay giup con manh len va con mong nguoi me cua nguoi ay luon o ben canh nguoi va phu ho cho nguoi, tuy con biet con dang doi hoi cau xin nhieu, nhung ma con cung khong dam nghi Chua va Duc Me Maira se nghe loi con cau nguyen, nhung con cung van tin long cua ngai va luon co gang lam nhung gi ma ngai da muon con lam de song mot cuoc song vui ve va binh an. Amen


nguyen thi hai ha
06 Oct 2012

kinh lay Chua Jesu , chua oi con xin cam ta ngai va ngoi khen danh ngai. con cau xin cha ban cho con va gia dinh con duoc su binh an . xin chua cuu giup bo con duoc khoi moi benh tn . xin chua cuu giup linh hon cua e trai con la hai dang de em con co duoc mot mai am gia dinh , xin chua cuu em ra khoi su troi buoc , khong bi the gian lua dao ve tai chinh , xin chua ban cho em trai con su thong minh biet duoc dau la su sang ... xin chua cam dong de em con di tho phuong chua thuong xuyen . con vo cong cam ta ngai . a men .


MARIA TRAN LAN
06 Oct 2012

con lay me xin me hieu cho con .con phai lam sao voi su viec doi maC VOI MOI NGUOI CON KHONG BIET.ME CHI DUONG CON GIAI QUYET CHO EM DEP .CHI MOT CHUT IT MA CHIA RA AI CUNG MUON LAY .CON KHO QUA ME OI ,CHAC ME THAY TAT CA VIEC CON BOI ROI CON BIET NOI THAN VOI ME XIN ME GIUP CON ,VA CHI CHO MOI NGUOI THAY LONG THANH CUA CON VA CHO MIO NGUOI THONG CAM DUM CON ,CON CAU THIEN CHUA CUU CON QUA CON SONG GIO ,MOT MINH CON PHAI DUONG DAU MOI THU CON ,CHUA OI TAI SAO CON PHAI RA NONG NOI NHU VAY ,AI HIEU CHO CON GIUP NGUOI MA HAI CON PHAI KHO .CHAC CHUA THAY CA ,CON CHUA DANG DI TREN VUC SAU CON MUON MAT MAT MA LAO XUONG NHU CON KHONG LAM DUOC CHUA .CON GAI CON CON DAI QUA ,CHI CO NO LA GAI CON SO KHI KHONG CO CON ROI NO SE RA SAO .DUONG DUONG DAY HIEM AC NO KHONG THA MOT AI KHI LO SA CHAN ,CON MONG CHUA VA ME GIUP CON ,LAM SAO LAY DUOC TIEN NHA HO TRA SOM CHO CON DE CON MOI TEO MINH MA DUNG LEN ,CON LAY ON CHUA VA ME CUNG CA THANH GIUSE HOP CUNG CA THANH CUU CON VUOT QUA MOI KHO KHAN NAY ,CON CAM TA ON TREN ,,AMEN.....


ngocpham
06 Oct 2012

Cau xin chua. Duc me. Cac thanh. Cho con. Co khach.Amen


DM.KHANH+M. QUYẾN
06 Oct 2012

QUA BÀI TIN MỪNG TUẦN XXVIICN NĂM B . XIN CHO TÌNH YÊU CỦA VỢ CHỒNG CON, SAU 30 NĂM LUYẾN ÁI TRỞ NÊN MỘT THÂN THỂ CHO DÊN GIỜ PHÚT CUỐI CÙNG TRONG CUỘC DỜI CHÚNG CON. CHÚNG CON DÃ SỐNG VÀ YÊU THƯƠNG NHAU NHƯ CHÚA DÃ DẠY,DÙ CÓ NHỮNG LÚC KHÓ KHĂN, HOẠN NẠN CHÚNG CON VẪN YÊU THƯƠNG VÀ TÔN TRỌNG NHAU, GIỜ PHÚT NÀY DÂY CHÚNG CON XIN HẾT LONG TẠ ƠN CHÚA, GIA DÌNH THÁNH GIA NĂM XƯA.


pham ngo nhu hoa
06 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen! Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse xin ban cho con trai con Jaden duoc binh an, mau het binh, Amen!


Anna Tran
06 Oct 2012

Xin Me giup con may man tim duoc nguoi muon nha that tot ,gia dinh luon binh an trong tam hon cung nhu cuoc song ,con cai thong minh cham chi hoc hanh thanh tai ,biet thuong yeu va vang loi cha me


MICAE,MARIA &CAC CON CHAU
06 Oct 2012

LAY CHA LA CHUA TE TROI DAT.CHUNG CON CHUC TUNG THO LAY NGOI KHENCHA HIEP CUNG CHIN PHAM THEN THAN,VA TOAN THE CAC THANH.NHAN DANH DUC GIESU CON RAT YEU DAU CUA CHA.GIA DINH THAN NHAN CHUNG CON TIN THAC HON XAC,MANG SONG,CUNG MOI SU TRONG NGOAI CUA CHUNG CON TRONG QUYEN NANG CUA CHA.XIN CHA DU LONG THUONG XOT GIA DINH CHUNG CON,VA TOAN THE GIOI.XIN CHA CUU DO CAC CON CAI CUA CHA.CHUNG CON CUNG TIN THAC HO SO SSI CUA NHA CON TRONG TAY CHA.XIN CHA CUNG GIUP NHA CON BIET DUONG TRA LOI KHI PHONG VAN CUA BAC SI VAO THU HAI TOI NAY.XIN ME MARIA CAU BAU CHO GIA DINH CHUNG CON.LAY CHA GIUSE CAU BAU CHO GIA DINH CHUNG CON.THANH PEREGRINE,THANH FAUSTINA,THANH JOACHIM,THANH ANNE,THANH GERARDO MAYELLA,TONG THAN MICAE,VA CAC THIEN THAN,VA CAC THANH KHAN CAU CHO GIA DINH CHUNG CON.LAYCHA CHUNG CON CUNG XIN VANG THEO THANH Y CHA,XIN DUNG THEO Y CHUNG CON,VI DIEU DO LAM DEP LONG CHA.AMEN06 Oct 2012

Lay Chua cau xin Chua giup do con trai con trong hoan canh kho khan hien nay. Lay ta on Chua. Amen


Maria
06 Oct 2012

Lay Me Maria con xin dang Me ngay hom nay dang het cong viec cua chung con dang het cac con cua con suc khoe cua con, xin Me dong hanh gin giu va diu dat chung con. Con cam ta Me rat nhieu. Amen


DAMINH MARIA
06 Oct 2012

Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Thuong ban cho Gia dinh chung con duoc Binh An, cong viec lam duoc thuan loi, cac con cua con duoc khoe manh, khon ngoan thong minh, Thnah thien dao duc. Chung con xin Thien Chua nham loi chung con. Amen.


pham ngo nhu hoa
06 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen! Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse xin ban cho con trai con Jaden duoc binh an, mau het binh, Amen!


CT
06 Oct 2012

Lay Chua con,con hi vong Chua mo cho con 1 canh cua thi Chua dung voi vang dong canh cua do lai,con cau xin Chua dung mang canh cua do di mat


Maria Trang
06 Oct 2012

06 Oct 2012 Con cam ta Chua.Con xin tin thac vao Chua.Amen


Mariangatran
06 Oct 2012

LAY CHUA CON LA KE CO TOI ,XIN THA TOI CHO CON CHO CON TRO NEN TRE NHO DE DUOC CHUA THUONG NGAY DOI NAY VA DOI SAU,XIN CAU CHO DUC THANH CHA CUNG CAC LINH MUC TU SI NAM NU DUOC NHIEU HONG AN CHUA BAN CACH RIENG CON CAU CHO CHA LONG LUON LA MUC TU NHAN LANH RAO GIANG LONG THUONG XOT CHUA ,CHO CAC NGUOI VO THAN TIM KIEM CHUA LA CHA ,XIN CHUA THANH THAN MAU DEN CHIEU SOI LONG TRI TUNG NGUOI TRONG GD CON DE KINH YEU CHUA VA MOI NGUOI CON XIN DANG TAT CA CHO CHUA VA NHO ME MARIA CHUYEN CAU GIUP CON LUON AMEN06 Oct 2012

06 Oct 2012 Maria Xin Chua ban su binh an cho gia dinh con.con ta on Chua.Amen


pham ngo nhu hoa
06 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen! Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse xin ban cho con trai con Jaden duoc binh an, mau het binh, Amen!06 Oct 2012

Lay Chua cau xin Chua giup con cua con vuot qua nhung su kho khan hien nay, xin Chua ban on cho chung con duoc song binh an trong tay Chua va Duc Me Maria. Lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen06 Oct 2012

Xin giup con chua oi , con gai con bo di ko ve thu hai nay chau buoc vao nam Hoc voi ma gio chua thay chau ve xin chua dan dua chau ve voi gia dinh vao ngay Mai vi thu hai chau chinh thuc lam sinh vien nam 1.con xin cho con đu sang suot de su ly moi viec dang dien ra voi gd con.công viec cua con dang gap kho khan xin chua soi sang mo mieng luoi cua con ra qua loi noi nhung ban hang dang giao dich lam cho ho tin tuong cung nhau vuot kho moi su con tin tuong pho thac va kinh xin06 Oct 2012

Xin giup con chua oi , con gai con bo di ko ve thu hai nay chau buoc vao nam Hoc voi ma gio chua thay chau ve xin chua dan dua chau ve voi gia dinh vao ngay Mai vi thu hai chau chinh thuc lam sinh vien nam 1.con xin cho con đu sang suot de su ly moi viec dang dien ra voi gd con.công viec cua con dang gap kho khan xin chua soi sang mo mieng luoi cua con ra qua loi noi nhung ban hang dang giao dich lam cho ho tin tuong cung nhau vuot kho moi su con tin tuong pho thac va kinh xin06 Oct 2012

Xin giup con chua oi , con gai con bo di ko ve thu hai nay chau buoc vao nam Hoc voi ma gio chua thay chau ve xin chua dan dua chau ve voi gia dinh vao ngay Mai vi thu hai chau chinh thuc lam sinh vien nam 1.con xin cho con đu sang suot de su ly moi viec dang dien ra voi gd con.công viec cua con dang gap kho khan xin chua soi sang mo mieng luoi cua con ra qua loi noi nhung ban hang dang giao dich lam cho ho tin tuong cung nhau vuot kho moi su con tin tuong pho thac va kinh xin


maria jenny
06 Oct 2012

Kinh lay Chua va me xin tha thu toi loi cua con, con xin dang len Chua cuoc doi kho khan cua con. Con xin Chua va me gin giu che cho va thanh hoa chuyen tinh cam cua con duoc tro nen tot dep, tat ca con deu nho vao long thuong xot cua Chua. Xin me maria, thanh ca giuse cha truong buu diep, xin dang len Chua loi cau xin nai ni cua con. Ban cho long anh ay dung gian hon som tro ve voi con, con Khong muon chia tay voi nguoi con thuong. Con cuoi xin chua va me thuong xot nham loi. Me oi! Con xin me cuu giup con cho chung con duoc song ben nhau, con xin me dung choi bo loi van xin nai ni, con xin chua va me ban tam Nguyen cua con duoc nhu y. Con thanh tam cam ta on chua va me. Amen!06 Oct 2012

Con xin me MARIA cung thanh GIUSE cau bau Len THIEN CHUA Cho con ,xin cho con biet sieng nang va yeu men kinh man coi,Xin me MARIA ban cho con biet noi guong cua me ,biet song that khiem nhuong thanh thien ,de cho moi ngay con moi ngay duoc giong hinh anh CHUA nhieu hon amem


Anna Tran
06 Oct 2012

con lạy Chúa từ bi xin thương xát chúng con ,xin ban bình an cho chúng con ,xin cho chúng con cuộc sống được ổn định ,xin cho chúng con có khả năng trả nợ .Con thành tâm kính xin Mẹ thương nhậm lời con ,xin Các Thánh cầu cho chúng con ,amen.


Maria contoiloi
06 Oct 2012

Lay Chua tu nhan, Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse xin ban binh an cho cac linh hon thai nhi, cac linh hon mo coi,ban cho con on chua lanh phan hon, phan xac.06 Oct 2012

Lay Chua con vui mung vi con duoc biet Chua.Xin Chua cho nhung nguoi chua biet Chua duoc thay ngai.Chua oi ngai da ban cho con qua nhieu ,con khong biet lay gi de dap den on ngai.nhung con chi xin mot dieu xin Chua hay huong dan con theo thanh y cua Chua,de con lam dep long Chua.


Agatha
06 Oct 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va Cac Thanh xin hay gin giu gia dinh con , nhung nguoi than cua con luon duoc binh an , vui ve, may man va manh khoe . Cau xin cho con gai con luon duoc ngoan ngoan, thong minh , vui ve , may man va manh khoe .Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve nuoc Thien Dang . Con cui dau cau xin . Amen


Agatha HTT
06 Oct 2012

Lay Chua Me Maria, Thanh Ca Giuse cac Thanh Tong do va cac Thanh xin hay cho con trai cua con duoc thong minh , sang suot trong on Chua Thanh Than trong ki thi nay . Con cui dau cau xin . Amen


Duc Hung Nguyen
06 Oct 2012

Kính lạy Đức Chúa, cảm ơn người đã cho con đủ kiên trì để hoàn thành khóa học. Xin Chúa thương con và luôn cho con sống trong ân điển của Chúa. Xin Chúa ban phước lành cho gia đình con. Con xin cầu nguyện nhân danh đức Chúa cứu thế Jesus Christ. Amen


maria ngoc hien
06 Oct 2012

con co don chi biet trong cay vao me va thanh ca giu se vi chi co cac ngai moi that su yeu thuong con vachuyen cau cung chua choconxin chua dung bo con xin cho con trai con duoc biet yeu men chua tren het moi su va yeu thuong anh em va do la le song cua no con cau xin06 Oct 2012

Lay Chua xin Chua ban cho gia dinh lon cua con mopis u binh an va nhieu suc khoe trong tay Chua. Lay Chua xin Chua ban cho nho tho con ngay mai khanh thanh nha phung vu duoc tot de. Xin Chua soi sang cho con co gang hoc tap, tu tin, biet yeu men Chua nhieu hon, tim duoc tai lieu can.


Maria Kim
06 Oct 2012

Lay Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin cho ket qua kham nghiem ba con duoc binh thuong, xin tiep tuc chua lanh binh va giup chi con an uong duoc, chau di nghia vu duoc manh khoe binh an va soi sang cho chung con biet chon cach giup chau tot nhat, xin cho ho so bao lanh cac em tien hanh nhanh chong , con va gia dinh chi em, cac chau song Dao duc, Binh an, yeu thuong va manh khoe. Amen06 Oct 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse, xin thuong xot tha toi cho con va nham loi cau xin cua con. Nguoi nhin thay va thau hieu long con, xin dung bo con, con can Nguoi hon bao gio het trong cuoc song nay cua con. Amen06 Oct 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse, xin thuong xot tha toi cho con va nham loi cau xin cua con. Nguoi nhin thay va thau hieu long con, xin dung bo con, con can Nguoi hon bao gio het trong cuoc song nay cua con. Amen


pham ngo nhu hoa
06 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen! Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse xin ban cho con trai con Jaden duoc binh an, mau het binh, Amen!


pham ngo nhu hoa
06 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen! Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse xin ban cho con trai con Jaden duoc binh an, mau het binh, Amen!


Maria Jenny
06 Oct 2012

Con kinh lay chua va me Maria va cac thanh the, xin tha toi loi cua con. Con cui xin Ngai va me cuu giup cho con, con cau xin me nho loi chuyen cau cua me xin long thuong xot chua nham loi. Con cau xin chua va me thuong than xac va tam hon cua con het dau kho, con cau xin Ngai va me thanh hoa cho chuyen tinh cam cua con , gan Bon thang nay tinh cam con do vo , con cui xin ngai va me han gan tinh cam cua Chung con duoc tro lai xin dung de Chung con chia Tay , con khong muon mat di nguoi con thuong nho. Con xin chua va me thanh hoa de Anh quay tro ve voi con, con cau xin chua va me thuong xot nham loi. Con cau xin chua va me ban on xuong cho dua con gai con som Tiem duoc viec lam con xin chua va me Phu ho cho con gai cua con gap nhieu Mai mang. Xin chua va me ban binh an cho Chung con moi ngay , con xin chua va me ban cho em cua con het benh di dung binh thuong, con cui dau cau xin long chua xot thuong va me nhan tu thanh Mau Maria thuong xot nhan loi . Con xin Nguyen con se an nang den toi moi ngay. Con xin cam ta chua va me va cac thanh the tren thien dang. Amen!


Maria Jenny
06 Oct 2012

Con kinh lay chua va me Maria va cac thanh the, xin tha toi loi cua con. Con cui xin Ngai va me cuu giup cho con, con cau xin me nho loi chuyen cau cua me xin long thuong xot chua nham loi. Con cau xin chua va me thuong than xac va tam hon cua con het dau kho, con cau xin Ngai va me thanh hoa cho chuyen tinh cam cua con , gan Bon thang nay tinh cam con do vo , con cui xin ngai va me han gan tinh cam cua Chung con duoc tro lai xin dung de Chung con chia Tay , con khong muon mat di nguoi con thuong nho. Con xin chua va me thanh hoa de Anh quay tro ve voi con, con cau xin chua va me thuong xot nham loi. Con cau xin chua va me ban on xuong cho dua con gai con som Tiem duoc viec lam con xin chua va me Phu ho cho con gai cua con gap nhieu Mai mang. Xin chua va me ban binh an cho Chung con moi ngay , con xin chua va me ban cho em cua con het benh di dung binh thuong, con cui dau cau xin long chua xot thuong va me nhan tu thanh Mau Maria thuong xot nhan loi . Con xin Nguyen con se an nang den toi moi ngay. Con xin cam ta chua va me va cac thanh the tren thien dang. Amen!


pham ngo nhu hoa
06 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen! Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse xin ban cho con trai con Jaden duoc binh an, mau het binh, Amen!


Phuong lan
06 Oct 2012

Trung so chj can 1lan trong doj


Phuong lan
06 Oct 2012

Trung so chj can 1lan trong doj


Phuong lan
06 Oct 2012

Trung so chj can 1lan trong doj


pham ngo nhu hoa
06 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen! Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse xin ban cho con trai con Jaden duoc binh an, mau het binh, Amen!06 Oct 2012

LAY CHUA, CON CAM TA CHUA DA BAN CHO CON MOT DEM BINH AN, CON XIN DANG LEN CHUA CONG VIEC HANG NGAY CUA CON, XIN CHUA CHUC LANH VA THANH HOA. LAY CHUA, XIN CHUA BAN HON AN XAC MANH CHO BO ME ANH CHI EM VA BAN BE CUA CON. LAY CHUA, XIN THA THU TOI LOI CHUNG CON VA TOAN THE GIOI. LAY CHUA, XIN CHO CON BIET CHUA VA XIN CHO CON BIET CON. LAY CHUA CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA VA CAC THANH TREN TROI, CHAN PHUOC GIOAN PHAOLO II, CHA PHANSICO SAVIE TRUONG BUU DIEP. LAY CHUA GIESU CON TIN THAC VAO CHUA. AMEN.


Phanxico Xavier Nguyen
06 Oct 2012

Xin Khấn và Cầu Nguyện Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện. Con cầu xin Chúa ban cho cô Diệu Hiền sức khoẻ dồi dào, và được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của cô. Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói được.Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy. Amen. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


Phanxico Xavier Nguyen
06 Oct 2012

Xin Khấn và Cầu Nguyện Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện. Con cầu xin Chúa ban cho cô Diệu Hiền sức khoẻ dồi dào, và được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của cô. Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói được.Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy. Amen. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


Nguyen Thi Thuy Duyen
06 Oct 2012

Lai Chua Kito Xin chuc tung Chua , Chua la dang chon tot, chon lang Vo cung, xin Chua hay cuu roi con , Chua tang noi neu ai dau kho kho khan Thi hay Tim den Ngay , con xin vang Len Ngay moi dau Thuong trong con , xin Chua hay thu that moi toi con da Pham phai , xin hay cho biet con phai lam sao de den bu nhung sai lam trong con , va de cho trong con trong tung quan nua ... Con chi lam de co du lounge hang Ngay cung giong Nhu Chua phan cho Chung con , nhung con lai luon gap phai su kho khan , xin Chua hay giup cho con , dung de cho Chong con cu phai gay gat ve tien nong moi ngay , con dang bi ap luc lam cho con rat met moi ,Giesu Maria Giuse , con yeu men . Amen


Nguyen Thi Thuy Duyen
06 Oct 2012

Lai Chua Kito Xin chuc tung Chua , Chua la dang chon tot, chon lang Vo cung, xin Chua hay cuu roi con , Chua tang noi neu ai dau kho kho khan Thi hay Tim den Ngay , con xin vang Len Ngay moi dau Thuong trong con , xin Chua hay thu that moi toi con da Pham phai , xin hay cho biet con phai lam sao de den bu nhung sai lam trong con , va de cho trong con trong tung quan nua ... Con chi lam de co du lounge hang Ngay cung giong Nhu Chua phan cho Chung con , nhung con lai luon gap phai su kho khan , xin Chua hay giup cho con , dung de cho Chong con cu phai gay gat ve tien nong moi ngay , con dang bi ap luc lam cho con rat met moi ,Giesu Maria Giuse , con yeu men . Amen06 Oct 2012

Xin cho gd con duoc su an lanh, xin cho samg xuot qiyet dinh trong cong viec lam cua con06 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen06 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen06 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen06 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen06 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men06 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men06 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men06 Oct 2012

Lạy Chúa! Xin Lòng Thương Xót của Chúa giúp con trai con duoc som lanh binh, xin Chua ban binh an cho chung con. Amen


Theresa Hoai Huong
06 Oct 2012

Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Laỵ Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
06 Oct 2012

Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Laỵ Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
06 Oct 2012

Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Laỵ Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
06 Oct 2012

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì tình yêu và lòng thương xót của Chúa, cám ơn Chúa, Lời của Chúa đã đến trái tim con. Lạy Cha, con xin sự tha thứ của Ngài, tha thứ cho con. Hãy gột rửa máu quý báu của Chúa. Xin viết tên của con trong sách sự sống. Chấp nhận con như một đứa trẻ của Chúa. Ngay bây giờ, con tha thứ cho bất cứ ai mà con đã không thể tha thứ. Con xin từ bỏ thiếu sự tha thứ. Con từ bỏ tất cả những gì đã làm cản trở dòng chảy của Chúa và con cầu xin biến đổi con và điền vào con với sự hiện diện của Chúa mỗi ngày. Cảm ơn Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, trong Danh Đức Chúa Giêsu, Amen.


Theresa Hoai Huong
06 Oct 2012

Lạy Mẹ Maria! Xin Mẹ van nài lên cùng Chúa, xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con với, xin giúp con sớm thoát khỏi cảnh khốn cùng không lối thoát này. Mẹ ơi! Con lo lắng và sợ hãi rất nhiều, con ước gì mình chịu lắng nghe lời Chúa, tâm sự với Chúa nhiều hơn, thì có lẽ con không sai đường lạc lối như ngày hôm nay. Giờ đây con hối hận và hối hận thật nhiều. Xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi và những thiếu sót của con, xin cho con có cơ hội chuộc lại những lỗi lầm đã qua, xin mở cho con một lối đi vững vàng mà Chúa thấy là tốt cho con. Xin Chúa cứu lấy đứa con tội lỗi này. Mẹ ơi! Xin Mẹ van nài cùng Chúa giúp con nhe Mẹ, con cầu xin Mẹ đoái thương đến gia đình chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa và ban cho chúng con đức tin vững vàng để tin vào tình yêu của Chúa luôn yêu thương chúng con, để quyền năng của Chúa thực hiện trên cuộc đời của chúng con. Mọi sự của con là của Người, xin nhận lời gia đình chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
06 Oct 2012

Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin Ngài thống trị linh hồn con. Lạy Chúa GIêsu, con xin phó thác linh hồn con, nhà con, con của con, chị con là Anna Nguyễn Thị Dung, Maria Hương Huệ trong tay Chúa. Lạy Chúa Giêsu con là tôi tớ hèn mọn của Chúa, xin Chúa hãy tha thứ mọi tội lỗi cho con. Lạy Cha con xin cảm tạ ơn Cha vì Cha đã ban Chúa Giêsu xuống thế gian, để cứu chuộc tội cho chúng con, con xin cảm tạ Cha, con xin chúc tụng và ngợi khen Cha. Con xin cảm tạ Chúa Giêsu, vì Chúa đã xuống thế gian để cứu chuộc tội cho chúng con, chính nhờ Máu và Nước của Ngài đã trở nên cơm bánh nuôi sống chúng con hằng ngày, con xin cảm tạ ơn Chúa Giêsu, con xin chúc tụng và ngợi khen Chúa. Lạy Chúa! Con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ ơn Chúa vì muôn vàn hồng ân mà Người đã ban cho gia đình chúng con. Con nguyện xin Chúa tha thứ những lỗi lầm, những thiếu sót của con đã xúc phạm đến Chúa, xin Chúa chữa lành bệnh cho chị con và người bạn của con. Chúa ơi! Giờ đây con đang lo lắng và sợ hãi, con tuyệt vọng khi không tìm được cho mình hướng giải quyết. Chúa ơi! Với sức yếu đuối mỏng giòn con không thể làm gì được nếu không được Chúa yêu thương và gìn giữ, xin Chúa hãy đoái thương,đến gia đình chúng con mà ban cho gia đình con ơn may mắn. Chỉ có Chúa, Chỉ có Lòng Thương Xót của Chúa mới cứu được gia đình con trong cơn nguy khốn này, xin Chúa giúp con sớm trả hết nợ nần, những người có liên quan, xin cho họ đừng chối bỏ và có trách nhiệm cùng con. Con cần Chúa, con cần những ơn của Chúa trong cuộc đời của con, xin cho con có cơ hội để chuộc lại những lổi lầm đã qua. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin mở đường dẫn lối con đi cho con vượt qua khó khăn này, đừng để con sai đường lạc lối một lần nữa Chúa ơi. Xin Người luôn đồng hành cùng con, và xin thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào quyền năng của Chúa. Xin Chúa gìn giữ che chở, ban cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa và ban cho chúng con đức tin vững vàng để tin vào tình yêu của Chúa luôn yêu thương chúng con, để quyền năng của Chúa thực hiện trên cuộc đời của chúng con. Mọi sự của con là của Người, xin nhận lời gia đình chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
06 Oct 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con, xin Chúa nhận chìm gia đình chúng con trong bể xót thương của Chúa. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen


Thersa Hoai Huong
06 Oct 2012

Lạy Chúa! Trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.


Theresa Hoai Huong
06 Oct 2012

Lạy Chúa! Xin Lòng Thương Xót của Chúa giúp gia đình con vượt qua mọi khó khăn mà chúng con đang gặp phải. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí và hướng dẫn trong mỗi việc chúng con đang làm. Xin Chúa luôn bên con để con không sai đường lạc lối một lần nữa. Xin Chúa giúp cho người dự định mua nhà của chúng con mọi việc được thuận lợi, tốt đẹp để họ sớm đến xem nhà và họ thích ngôi nhà của chúng con, xin cho sớm bán được để giúp chúng con sớm thoát cảnh nợ nần tất cả đều nhờ vào quyền năng của Chúa. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
06 Oct 2012

Lạy Chúa! Xin Chúa thứ tha tội cho con vì con là kẻ có tội, con xin dâng lên Chúa cuộc sống khó khăn của gia đình con cho Chúa, xin Chúa gìn giữ, che chở và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp tất cả đều nhờ vào Lòng Thương Xót của Chúa. Xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Thánh Theresa Quan Thầy của con, xin dâng lên Chúa lời van xin nài nỉ của gia đình con. Amen.


Maria Bùi Thị Hà Phương
05 Oct 2012

Xin ban cho gia đình con luôn hạnh phúc , tràn ngập niềm vui và tiếng cười . Xin ban cho con luôn hạnh phúc và trẻ đẹp mãi .


Maria Bùi Thị Hà Phương
05 Oct 2012

Xin cho tất cả mọi người trong gia đình con được khỏe mạnh . Xin cho em bé trong bụng con được khỏe mạnh .


con giusebien gxu hx
05 Oct 2012

xin chua ban cho con ngay moi tot lanh05 Oct 2012

Lay Chua xin cho con cua con duoc tro lai truong > Amen


uyuyy76
05 Oct 2012


uyuyy76i
05 Oct 2012


anton nguyen phat hung
05 Oct 2012

kinh lay duc trinh nu maria me thien chua xin me thuong diu dat con cai me la con day anton nguyen phat hung cho con luon lang nghe loi chua la theo tieng goi tro thanh linh muc cua chua voi nhung y chi nay cho con hang tu bo nhung tanh hu tat xau cua con ma nghich voi y muon cua con va tieng goi cua chua , nguyen long tu bi ma thuong giup cho nam hoc con nam nay dat toi su thanh cong nhat


MICAE&MARIA
05 Oct 2012

LAY DUC TRINH NU MARIA LA DANG VO NHIEM NGUYEN TOI,LA ME CHUA GIESU,LA ME CHUNG CON.CHUNG CON PHU PHUC TRUOC TON NHAN ME,TRONG VINH QUANG CUA CON CHI THANH ME.XIN ME HOP LOI CAU NGUYEN CUNG GIA DINH CHUNG CON NAI XIN LONG THUONG XOT VO BIEN CUA CON CHI AI ME CUU VOT GIA DINH CON CHAU CHUNG CON TRONG GIAY PHUT HIEM NGUY TRONG CUOC SONG NAY.LAY CHA GIUSE,XIN CHA CAU BAU CUNG CON CHI AI CUA CHA NHAM LOI GIA DINH CHUNG CON KHAN NGUYEN.THANH PEREGRINE,THANH FAUSTINA,THANH GERARDO,CHA TRUONG BUU DIEP,CAC THAN THANH TREN TROI KHAN CAU CHO GIA DINH CHUNG CON DUOC BINH AN KHOI BENH.XIN CHUA CUU DO CAC CON CAI CUA CHUA.LAY CHUA BA NGOI GIA DINH CHUNG CON YEU MEN CHUA.CHUNG CON TIN THAC HON XAC CUNG MANG SONG CUA GIA DINH CHUNG CON THEO THANH Y CHUA,VI DIEU DO LAM DEP LONG CHUA.AMEN


Cecilia An
05 Oct 2012

Xin thương cúp giúp chúng con trong công việc làm vì tự thân chúng con không thể làm gì được nếu không có ơn Chúa giúp. Xin thương xót con.


Anna Tran
05 Oct 2012

Xin Me cung Cac Thanh cau bau cung Chua ban moi on lanh den gia dinh con luon duoc vui ve va hanh phuc ,xin cho chong con biet sua doi tinh kho khan voi gia dinh thuong yeu vo con nhieu hon ,xin cho con may man tim duoc nguoi muon nha that tot ,cac con cua con thong minh cham chi hoc hanh vang loi cha me


Anna Tran
05 Oct 2012

Xin Me cung Cac Thanh cau bau cung Chua ban moi on lanh den gia dinh con luon duoc vui ve va hanh phuc ,xin cho chong con biet sua doi tinh kho khan voi gia dinh thuong yeu vo con nhieu hon ,xin cho con may man tim duoc nguoi muon nha that tot ,cac con cua con thong minh cham chi hoc hanh vang loi cha me


Teresa Nguyen ly
05 Oct 2012

Lay chua giesu,lay me Maria xin ban cho con dc Khoi benh,con uong thuoc da gan 10 Ngay roi ma benh tinh con k thuyen giam con lo Lang lam,van thuoc do ma Sao LAN truoc thi co ket qua ma LAN nay thi lai chua co.con xin chua va me ban cho con dc Khoi benh,cho con dc khoe manh va binh an amen


pham ngo nhu hoa
05 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen! Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse xin ban cho con trai con Jaden duoc binh an, mau het binh, Amen!


con cua chua
05 Oct 2012

Lay chua , xin chua hay mau cho con khoi benh , va xin chua hay ban phep lanh cho con dung bi lam sao het, gia dinh con tren duoi ai cung deu manh khoe Amen.. Xin chua giup do cho nguoi con thuong lun co gang va biet dung lai khi nhung gi anh di qua gioi han.. Amen.


con cua chua
05 Oct 2012

Lay chua , xin chua hay mau cho con khoi benh , va xin chua hay ban phep lanh cho con dung bi lam sao het, gia dinh con tren duoi ai cung deu manh khoe Amen.. Xin chua giup do cho nguoi con thuong lun co gang va biet dung lai khi nhung gi anh di qua gioi han.. Amen.


ANNA TRAM
05 Oct 2012

XIN CHUA GIUP CON TIM DUOC VIEC LAM TOT..MAY MAN TRONG TINH YEU...


thuy
05 Oct 2012

Lay Chua, con biet nhung loi con cau xin thi Chua co nghe ma Chua khong the cho con vi Chua so neu con duoc nhung gi con cau xin thi con se thay doi tinh tin cua con va se quen di Chua va Duc Me Maria vi do con cung cam on Chua da lam nhu the. Con chi muon co mot cuoc song binh thuong va con chi cau xin va cau nguyen cho ba me cua con luon vui ve va suc khoe manh. Va con cung cau cho con mot suc khoe manh de con co the hieu thao voi ba me cua con va dem nhieu niem tin vao Chua va Duc Me Maria. Moi chuyen hay de theo y Chua va Duc Me Maria....Amen Xin cau cho mot ban cua con song luon co gang va dung lo nghi nhieu. Mong co ay luon la trong cuoc song con nhieu tot dep hom dau buon va chan lan. Cau cho co ay biet con luon o ben co ay cho du tinh ban khong co nhu luc truoc nua con luon cau nguyen va phu ho cho co ay va gia dinh cua co ay . Va cau cho mot nguoi con yeu luon khoe manh va binh an o trong su song nhung con luon co gang o ben nguoi ay ma chi mong nguoi ay hieu dum cho con la con van lo lang va yeu thuong nguoi. Cau cho mot nguoi ban day dang o ngaoi bien lam viec mong nguoi ay binh an va vui ve. Con xin Chua hay giup con manh len va con mong nguoi me cua nguoi ay luon o ben canh nguoi va phu ho cho nguoi, tuy con biet con dang doi hoi cau xin nhieu, nhung ma con cung khong dam nghi Chua va Duc Me Maira se nghe loi con cau nguyen, nhung con cung van tin long cua ngai va luon co gang lam nhung gi ma ngai da muon con lam de song mot cuoc song vui ve va binh an. Amen05 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men05 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men05 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men05 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen05 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen05 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen05 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


pham ngo nhu hoa
05 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen! Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse xin ban cho con trai con Jaden duoc binh an, mau het binh, Amen!05 Oct 2012

moi nguoi trong gia dinh con chua lanh binh an an toan khi di duong hang ngay


con maria tran lan
05 Oct 2012

con lay ta on me da cuu vot con qua tran duong truoc mat suon se .con thanh kinh long thuong xot chua da ganh vac tren vai de con cung cac con cua chua qua noi khon kho .va con cung xin cam on ca thanh giuse va cung cac thanh da cho che cho con trong moi viec lam duong di nuoc buoc ,con khan nguyen con xin hua voi on tren khi con that hien trong long con duoc on dinh phan nao con se quy ben chan me,va mong me tha loi cho con moi viec con lam.con chui xin chua ban cho gia ginh cac con duoc hanh phuc binh an nhu cu,con xin ta on me,...AMEN........


Joseph Le Huynh
05 Oct 2012

Lay Me Hang Cuu Giup,Con doi on lanh hon xac Me da gin giu bao ve va ban xuong cho gia dinh chung con.Cui xin Me cam tay,chua cho con lanh benh.Xin huong dan cac con con song thanh thien,Lawrence co tam hoc hanh,Viet Nhu gap nhieu may man trong cong viec.Xin chuc phuc cho nhung du tinh va cong viec dang tien hanh mang lai ket qua tot dep mau man.Xin cho chung con co cuoc song tai chanh on-dinh.Lay Thanh Ca Guise xin cau bau cho chung con.Amen


pham ngo nhu hoa
05 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen! Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse xin ban cho con trai con Jaden duoc binh an, mau het binh, Amen!


DM.KHANH
05 Oct 2012

XIN CHO CON TRẢ DƯỢC NỢ.


DM.KHANH - M.QUYẾN
05 Oct 2012

QUA BÀI TIN MỪNG TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN. VỀ DỜI SỐNG HÔN NHÂN. CON TẠ ƠN CHÚA DÃ CHO CON 30 NĂM CHUNG SỐNG VỚI NGƯỜI BẠN DỜI CON, QUA BAO NĂM THĂNG TRẦM CUỘC SỐNG. GIỜ PHÚT NÀY CON THẬT SỰ HẾT LÒNG CẢM TẠ. NGUYỆN XIN ƠN TRÊN CHO CON LUÔN GIỮ LÒNG THỦY CHUNG MỌI NGÀY TRONG SUỐT CUỘC DỜI CON.


Matha Ngoc Anh
05 Oct 2012

xin cho chong con la agustino Dang Quoc Nam tan tong,nay da bo chua,tro ve dao phat ,nguyen xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho con duoc on nay,va dua con trai con la Anton Dang Duy Don duoc on Chua,va tranh xa co bac, ruou che.Lay Chua xin thuong xot chung con,va ban binh an cho chung con.Ta On Chua.


ccll
05 Oct 2012

Lay chua con xin dang toan the dai gia dinh va ban be con len chua, xin chua ban cho tat ca duoc moi su binh an trong chua. Xin ban cho ca nhan con bot su cang thang tinh than trong tam hon va co gang hoc hanh va som co cong an viec lam theo kha nang con, xin duc chua thanh than soi sang. Con cung cau xin chua ban cho giay to con lam cho gia dinh duoc moi su suong se va thanh cong. Con xin cam ta Amen.


Nguoi con benh tat
05 Oct 2012

Giesu ,Maria,Giuse con men yeu xin thuong cuu con.Xin Ba Dang ban on ,che cho va phu ho cho con duoc bang an ,manh khoe,xin thuong cat het moi su benh tat dau yeu con dang mang trong nguoi,xin cho than va gan cua con duoc tro lai binh thuong va cho con duoc hoi phuc suc khoe de co the di lam va nuoi day hai dua con con nho dai den khi khon lon len nguoi va xin ban cho gia dinh con duoc binh an ,manh khoe,xin cho hai dua con cua con ngoan ,biet vang loi va cham chi hoc hanh.Xin cho vo chong con co viec lam on dinh .Xin Ba Dang thuong nhan loi con khan nguyen .Amen


nghiepngoc
05 Oct 2012

Lay Chua qua loi cau bau cua Duc Me Maria Dong Trinh Nu Xin thuong giup cua tiem chung con.Amen.


ANNA
05 Oct 2012

XIN CHUA GIN GIU CHO CON DUOC BINH AN VA MOI SU DUOC BINH AN. XIN CHUA GIUP CON


Maria
05 Oct 2012

Lay Chua, xin ban cho con suc binh an duc khon ngoan va suc manh trong ngay hom nay va xin ban cho con co cong an viec lam , con buon qua Chua oi, xin dong hanh va che cho cho con Chua nhe. Con cau xin Chua


Mariangatran
05 Oct 2012

LAY CHUA CON THO LAY CHUA XIN CHA THA TOI CHO CON ,CON XIN DANG CUOC NGAY HOM NAY CHO CHUA CHO GD CON BINH AN ,CHO VO CHONG CON YEU THUONG CHUNG THUY TRUOC MAT CHUA LUON ,XIN CHO HAI CON NGOAN NGOAN BIET KINH SO CHUA TREN HET MOI SU ,CHO CAC LINH MUC VA DUC THANH CHA LAM DEP LONG CHUA ,VA NHUNG NGUOI VO THAN NHAN BIET CHUA LA CHA XIN THUONG XOT CHUNG CON AMEN


pham ngo nhu hoa
05 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen! Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse xin ban cho con trai con Jaden duoc binh an, mau het binh, Amen!


Maria co don
05 Oct 2012

Lay Chua, con cau xin Chua cho nguoi nam Giuse Doan Thanh biet sua doi thoi hu tat xau va taht su yeu thuong mang hanh phcu den cho con de chung con cung nhau ton vinh tho phuong va phung su giao hoi cua Chua. Con cau xin Chua


pham ngo nhu hoa
05 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen! Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse xin ban cho con trai con Jaden duoc binh an, mau het binh, Amen!


tâm của vo
05 Oct 2012

con cầu xin cho chồng con được bảo vệ luận án tiến sĩ trong tháng này.


con xin sám hối
05 Oct 2012

Ngày ấy, khi còn là sinh viên và đang tuổi đôi muơi anh đã đến với tôi, Đấy là mối tình đầu của cả hai. Nếu không có điều ấy thì sẽ là một mối tình nên thơ cho dù chúng tôi không đến được với nhau. Cho đến giờ khi đã có một gia đình hạnh phúc có đủ nếp tẻ và công danh tôi vẫn day dứt về mối tình oan nghiệt ấy. Anh luôn đòi hỏi còn tôi thì cố giữ. Nhưng rồi ý nghĩ yêu là phải hiến dâng, tôi đã cho anh vào một lần anh hờn dỗi ;" nếu em không cho anh tức là em không yêu anh". Với sự sợ hãi, lo lắng mà chẳng hề có cảm giác yêu thương và đam mê. Lúc đó tôi chỉ sợ một điều lỡ có bầu thì bố mẹ sẽ thế nào, anh chị em sẽ ra sao khi có một người con, một người em không chồng mà chửa.Và điều ấy không xảy ra, nhưng trong thâm tâm tôi lại phải sống day dứt, liệu anh có đi với tôi đến cùng không cứ luôn ám ảnh tôi. Chuyện đã cho một lần thì có thể cho nhiều lần thêm nữa và khi còn 1 năm nữa ra trường tôi đã có thai. Anh đề nghị đi hút thai còn tôi thì không thể từ chối với lý do không thể là mối nhục cho gia đình. Dù cái thai mới 2 tuần tuổi. Khi đến một phòng khám tư thực hiện vứt bỏ đứa con đầu tôi cũng đã có ý thức được điều gì sẽ xảy ra sau này. Bác sĩ đã cảnh báo sau này có thể sẽ không có khả năng làm mẹ, tôi vừa lo sợ nhưng vẫn nhắm mắt khi anh đẩy tôi vào. Đau đớn, tủi nhục nhưng tôi không khóc. Cầm đơn thuốc ra về tôi như một người mất hồn. Và rồi cái gì đến cũng đến, có thể là duyên phận, cũng có thể sau sự việc đấy tôi can đảm và bản lĩnh hơn nhiều trong các quyết định. Tình cảm của anh phai nhạt dần, trong các câu chuyện tương lai anh thường đưa ra những khó khăn về việc làm và gia đình mặc dù anh vẫn muốn có trách nhiệm với việc đã xảy ra và quyết định sau này ra trường sẽ cưới tôi. Nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi lấy một người chồng không còn tình yêu thương với mình, trong tôi sao anh lại đớn hèn đến thế. Tuy vậy tôi vẫn mong muốn tình cảm giữa hai đứa được cải thiện và sẽ đi đến hôn nhân vì lo sợ rồi người đến sau họ có chấp nhận khi mình không còn là con gái. Buổi nói chuyện cuối cùng; tôi đã e dè khi nói đến điều này còn anh lạnh lùng và hùng hồn giảng đạo với tôi; một người đàn ông họ không cần cái màng trinh mỏng dính ấy, điều quan trọng họ cần là đạo đức của người họ lấy làm vợ. Tôi rùng mình nhận rõ bản chất của người mình yêu thương hết lòng nhưng cũng thấy trong đầu mình như thảnh thơi và bình thản tôi nói lời chia tay với anh không một chút luyến tiếc. Dù mệt mỏi và vô thức nhưng tôi vẫn nhớ câu cuối cùng mình nói với anh ; em tin rằng trong tương lai em sẽ lấy được một người chồng tốt. Chúng tôi chia tay khi còn kỳ cuối cùng của đại học. Mọi chuyện đã là quá khứ, nhưng với tôi dường như không phải vậy. Tôi hài lòng với mái ấm của mình, với những đứa con ngoan, và người chồng yêu thương mình. Mọi người coi gia đình tôi như một mẫu hình lý tưởng. Nhưng trong lòng tôi chưa bao giờ bình an, cảm giác tội lỗi với đứa con đầu lòng dù chỉ mới 2 tuần thai mình đã bỏ ngày ấy. Cho dù đã có học vị tiến sĩ, có nhiều lớp sinh viên ra trường quý mến nhưng tôi vẫn luôn ân hận vì sự dại dột ấy, nhớ đến kỷ niệm đầu đời, hình bóng anh lại hiện ra trong niềm đau và sự oán hận, hận anh thì ít mà hận về quan niệm sống của mình ngày ấy thì nhiều.Và tôi biết sự ân hận sẽ day dứt tôi hết cuộc đời. Bởi đã bao năm qua rồi, tôi vẫn không thể quên.


gio an bao xita diep
05 Oct 2012

lay chua xin du long thuong xot toi toi chua.con la ke co toi.con cau xin ngoui tha thu cho chung con ve nhung toi loi ma chung con da gay ra.xin ngoui du long thuong toi linh hon thai nhi ma chung con da bo di ngay8-9-2011.xin du long thuong xot chung con .anmen


pham ngo nhu hoa
05 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


Maria
05 Oct 2012

Lay Me Maria con xin dang Me ngay hom nay dang het gia dinh con dang cac con cua con dang cong viec va suc khoe cua con. Xin Me dong hanh va huong dan soi sang diu dat va bao ve chung con. COn xin chan thanh cam ta on Me rat nhieu. Amen


Anna Tran
05 Oct 2012

kính xin Chúa toàn năng hằng hữu xin thương xót chúng con , Xin Mẹ Hằng cứu Giúp xin thương nhậm lời con cầu xin ,xin Các Thánh cầu cho chúng con ,xin ban phước lành cho chúng con ,xin cho cuộc sống chúng con được ổn định ,xin cho chúng con có cơ hội trả nợ ,xin Chúa tha thứ tội lỗi chúng con , xin Mẹ chớ bỏ lời con khấn xin ,xin thương xót chúng con ,amen.


Duc Hung Nguyen
05 Oct 2012

Lạy Chúa Cha, xin người hãy nhận lời cầu xin của con. Xin người cho con trở về nước Đức, nếu điều đó đẹp lòng người. Xin người cho con một sự ổn định trong cuộc sống qua công ăn và việc làm. Con xin cầu nguyện nhân danh đức chúa cứu thế Jesus Christ. Amen05 Oct 2012

Lay Chua cau xin Chua ban on khon ngoan cho con trai con, de hieu biet tot xau va tranh xa toi loi, xin Chua che cho cho chung con duoc binh an trong tay Chua. Lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Giuse nguyễn ngọc hưng
05 Oct 2012

Xin chua cho gja djnh con dc manh khoe.hanh phuc.cho anh em ngay cang yeu thuong nhau.xjn cho cong viec buon ban cua con va ba con gap may man .xjn cho nhung linh hon mo coi dc nhanh len thjen duong.amen05 Oct 2012

Xin chua cho gja djnh con dc manh khoe.hanh phuc.cho anh em ngay cang yeu thuong nhau.xjn cho cong viec buon ban cua con va ba con gap may man .xjn cho nhung linh hon mo coi dc nhanh len thjen duong.amen


giuse bien
05 Oct 2012

xin chua cho linh hon maria duoc nghi nghoi doi doi


con giusebien gxu hx
05 Oct 2012

lay chua xin catbenh nan cho con va tha het moi toi cho con


con giusebien gxu hx
05 Oct 2012

lay chua xin catbenh nan cho con va tha het moi toi cho con


giu se bien
05 Oct 2012

lay chua xin chua ban cho gia dinh con duoc moi su bang an xin cho con cai con co cong an viec lam va dao duc vang loi cha me anh em biet yeu thuong nhau con gai con som co nguoi ban dong hanh con cau xin chua amen


tephanoninh trang anh
05 Oct 2012

xin khancon xin cac linh muc tu si va moi nguoi hiep y cau nguyen cho con sang duoc quan va co cong viec moi de nuoi 2 dua con di hoc va chong con dung dau benh va no nan nua con xin duc me maria va thanh ca giusechuyen cau len chua nhan loi con con xin le ta chua


Maria Jenny
05 Oct 2012

Con lay chua va me , xin thu tha toi loi cua con. Con cau xin ngai va me nang do than xac va tam hon cua con duoc Nhe nhan. Me oi, me nhin Thay con dau kho , me nhin Thay ro loi con khan Nguyen . Con xin me hay ban on cho con duoc tron loi khan trong thang le man Coi cua me. Con cau xin nho loi chuyen cau cua duc me Maria thanh ca Giuse xin chua thuong xot nham loi khan Nguyen cua con . Amen!


maria ngoc hien
05 Oct 2012

cho con lam giay to cho con duoc tiep tuc hoc va cho con duoc vung long cay trong vao me thanh ca giu se cau bau len thien chua cho con


maria ngoc hien
05 Oct 2012

cho con lam giay to cho con duoc tiep tuc hoc va cho con duoc vung long cay trong vao me thanh ca giu se cau bau len thien chua cho con


Theresa Hoai Huong
05 Oct 2012

Lạy Chúa! Xin Lòng Thương Xót của Chúa giúp gia đình con vượt qua mọi khó khăn mà chúng con đang gặp phải. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí và hướng dẫn trong mỗi việc chúng con đang làm. Xin Chúa luôn bên con để con không sai đường lạc lối một lần nữa. Xin Chúa giúp cho người dự định mua nhà của chúng con mọi việc được thuận lợi, tốt đẹp để họ sớm đến xem nhà và họ thích ngôi nhà của chúng con, xin cho sớm bán được để giúp chúng con sớm thoát cảnh nợ nần tất cả đều nhờ vào quyền năng của Chúa. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen. .


Theresa Hoai Huong
05 Oct 2012

Lạy Chúa! Xin Chúa thứ tha tội cho con vì con là kẻ có tội, con xin dâng lên Chúa cuộc sống khó khăn của gia đình con cho Chúa, xin Chúa gìn giữ, che chở và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp tất cả đều nhờ vào Lòng Thương Xót của Chúa. Xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Thánh Theresa Quan Thầy của con, xin dâng lên Chúa lời van xin nài nỉ của gia đình con. Amen.


Maria Lan Tran
05 Oct 2012

Lay Chua, xin ban cho con co cong an viec lam va ban cho con su binh an, duc khon ngoan va suc manh trong ngay hom nay. Con cau xin Chua.


Maria Jenny
05 Oct 2012

Con kinh lay chua hang huu , con kinh lay me Maria , con kinh lay cac thanh , xin tha thu tat ca toi loi cua con. Con kinh xin chua va me thuong cuu giup con trong luc con dau kho, con cau xin chua va me nham loi, tinh cam con dang do vo gan Bon thang nay, con rat buon chua va me oi. Con kinh xin long thuong xot chua va me thuong con, hoan cai nguoi con thuong som chiu tro ve voi con. Con xin chua va me dung de Chung con chia tay , con xin chua va me han gan tinh cam cua Chung con duoc tro lai voi nhau , gi con khong muon mat di nguoi con thuong nho, con kinh xin long chua thuong xot va me nhan tu thoi thuc long anh som ve lai voi con, con cau xin me hang cuu giup va cac thanh the chuyen loi cau xin cua con Len chua Ba Ngoi xin ban on xuong cho con. Me oi, thang man Coi cua me con cui xin me thuong con, gi me biet trong long con hon ai het. Con cui xin me thuong xot nham loi. Con xin chua va me ban cho Chung con binh an , xin chua va me ban cho con gai cua con som Tiem duoc viec lam . Con xin cam ta chua va me , xin ban linh hon moi Coi Khoi xa Luyen nguc . Amen!


con gioanbaotixita PH -V- Hoàng
05 Oct 2012

con gioanbaotixita con cầu xin chuá giêsu kitô ,mẹ maria và thánh cả giuse ban cho gia đình con được bình an và những người con đỡ đầu thiêng liêng cuả con luôn luôn được sáng suốt trong niềm tin ,cậy , mến cho xứng đáng là con cuả chuá , được đi đàng nhân đức thờ phượng chuá cho nên vi những đứa con đang lầm đường lạc lối . xin quí linh mục ,các tu sĩ và mọi người hiệp ý cầu nguyện cho gia đình và con cái chúng con


Maria Kim
05 Oct 2012

Lay Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin tiep tuc chua lanh binh va giup chi con an uong duoc, cho ket qua kham nghiem ba con binh thuong, con va gia dinh chi em cac chau song Dao duc, binh an, yeu thuong va manh khoe. Amen


HTT
05 Oct 2012

Lay Chua ! xin cho con co mot Duc Tin vung vang vao Chua de con vuot qua duoc nhung thu thach va kho khan truoc mat . Cau cho long con luon duoc thanh than , binh an , vui ve va hanh phuc. Cau cho moi dieu con mo uoc se thanh su that . AMen


Agatha
05 Oct 2012

Lay Chua, me Maria,Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin hay gin giu gia dinh con , nhung nguoi than cua con luon duoc binh an , vui ve , may man va hanh phuc. Cau cho con gai con luon duoc ngoan ngoan , thong minh , vui ve binh an . Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve huong phuc Truong sinh . Con cui dau cam ta . Amen


dmhl
05 Oct 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban tiem con dong khach, va xin dung de stateboard dem kham tiem con luon , khach hang khong ai sue tiem con.


pham ngo nhu hoa
05 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


dominicosH
05 Oct 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho vo chong con luon luon biet thuong yeu nhuong nhin lan nhau, va xin cho vo con co baby som luon.amen


pham ngo nhu hoa
05 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


teresa thao
05 Oct 2012

Xin mẹ gìn giữ và chúc phúc cho tình cảm của chúng con.amen


teresa thao
05 Oct 2012

Xin mẹ gìn giữ và chúc phúc cho tình cảm của chúng con.amen


teresa thao
05 Oct 2012

Xin mẹ gìn giữ và chúc phúc cho tình cảm của chúng con.amen


teresa thao
05 Oct 2012

Xin mẹ gìn giữ và chúc phúc cho tình cảm của chúng con.amen


teresa thao
05 Oct 2012

Xin mẹ gìn giữ và chúc phúc cho tình cảm của chúng con.amen


teresa thao
05 Oct 2012

Xin mẹ gìn giữ và chúc phúc cho tình cảm của chúng con.amen


teresa thao
05 Oct 2012

Xin mẹ gìn giữ và chúc phúc cho tình cảm của chúng con.amen


teresa thao
05 Oct 2012

Xin mẹ gìn giữ và chúc phúc cho tình cảm của chúng con.amen


teresa thao
05 Oct 2012

Xin mẹ gìn giữ và chúc phúc cho tình cảm của chúng con.amen


Maria
05 Oct 2012

con cau xin chua va me maria ban cho con sanh em be duoc binh an khoe manh. Nhat la cho thai nhi cua con duoc moi su binh an tai qua nan khoi. Xin long thuong xot chua hay cat di tat ca nhung tat nguyen ma thai nhi cua con dang mac phai. Con van xin chua va me maria cho con chao doi mot em be khoe manh binh thuong. Xin chua va me maria va tat ca cac thanh nam nu o tren troi nham loi con van nai.


Maria
05 Oct 2012

con cau xin chua va me maria ban cho con sanh em be duoc binh an khoe manh. Nhat la cho thai nhi cua con duoc moi su binh an tai qua nan khoi. Xin long thuong xot chua hay cat di tat ca nhung tat nguyen ma thai nhi cua con dang mac phai. Con van xin chua va me maria cho con chao doi mot em be khoe manh binh thuong. Xin chua va me maria va tat ca cac thanh nam nu o tren troi nham loi con van nai.


teresa thao
05 Oct 2012

Lạy mẹ Maria con xin Mẹ chúc phúc cho tình yêu của con và V mãi mãi đc êm đẹp và trong sáng , con xin dâng tình yêu của con và V lên trong tay mẹ, xin mẹ chúc phúc và gìn giữ cho tình cảm của con và V được bền vững và bình an trong tay của Mẹ.amen


pham ngo nhu hoa
05 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


Cecilia An
05 Oct 2012

Xin cho công việc làm ăn của gđ con được bình an, thuận lợi. Các con được khoẻ mạnh, chăm chỉ học. XIn Chúa cũng thương những người đang sống trong cảnh thiên tai bão lũ. Con cầu xin Chúa thương nhận lời.


pham ngo nhu hoa
05 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


Phanxico Xavier Nguyen
05 Oct 2012

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện. Con cầu xin Chúa ban cho cô Diệu Hiền sức khoẻ dồi dào, và được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của cô. Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói được.Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy. Amen. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


Phanxico Xavier Nguyen
05 Oct 2012

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện. Con cầu xin Chúa ban cho cô Diệu Hiền sức khoẻ dồi dào, và được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của cô. Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói được.Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy. Amen. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.05 Oct 2012

LAY CHUA, CON CAM TA CHUA DA BAN CHO CON MOT DEM BINH AN, CON XIN DANG LEN CHUA CONG VIEC LAM HANG NGAY CUA CON, XIN CHUA CHUC LANH VA THANH HOA. LAY CHUA, XIN CHUA BAN HON AN XAC MANH CHO BO ME, ANH CHI EM VA BAN BE CUA CON. LAY CHUA XIN THA THU TOI LOI CHUNG CON VA TOAN THE GIOI. LAY CHUA, XIN CHO CON BIET CON VA XIN CHO CON BIET CHUA. LAY CHUA, CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA, THANH CA GIUSE VA CAC THANH TREN TROI. CHAN PHUOC GIOAN PHAOLO II, CHA PHANXICO SAVIE TRUONG BUU DIEP. LAY CHUA GIESU CON TIN THAC VAO CHUA. AMEN.


Maria
05 Oct 2012

Xin cho con Gái con biết giữ Đạo ,sống Đạo tốt hơn, xin cho khỏi sa chước cám dỗ ,Thế gian ,Ma quỉ, xác thịt ,xin cho biết mở lòng ra với mọi người,


GioanBaotixita
05 Oct 2012

Xin cho Gia đình con được Bình an, con cái ngoan ngoãn biết nghe lời Cha Mẹ.05 Oct 2012

xin chua soi sang, nâng đo, chi đuong dân lôi cho con gai con maria vy mau som vê nha, thu 2 toi nay la ngay chau nhâp hoc nhung hôm nay la thu 6 chau giân dôi con va bo đi ko vê, xin cuu con chua oi !con nong ruôt chông ngong va đoi tin xin cho con đc nhu y xin05 Oct 2012

xin chua soi sang, nâng đo, chi đuong dân lôi cho con gai con maria vy mau som vê nha, thu 2 toi nay la ngay chau nhâp hoc nhung hôm nay la thu 6 chau giân dôi con va bo đi ko vê, xin cuu con chua oi !con nong ruôt chông ngong va đoi tin xin cho con đc nhu y xin


Anna Lê Thị Hiền Hậu
05 Oct 2012

Lạy Chúa. Xin Chúa ban ơn cho hai mẹ con con đượ khỏe mạnh và bình an. Con cầu xin Người. Amen


Teresa PT
05 Oct 2012

Lạy Chúa, xin thương xót con ban cho thai nhi của con mạnh khỏe. Con xin dâng thai nhi của con lên Chúa, xin Chúa che chở và bảo bọc cho bé cho đến ngày chào đời. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa !


PVPhuc
05 Oct 2012

Lạy Chúa Giêsu, nay con đến với Chúa mang theo mọi tật nguyền của đời con. Xin Chúa cứu chữa con. Xin làm cho con nên mạnh mẽ nhất là về đàng thiêng liêng. Xin cho con cảm mến được sự thích thú khi dừng chân ngồi bên Chúa để nghe Chúa nói và để được chữa lành. Xin cho con hằng biết về bên Chúa để được Chúa gia tăng lòng mến Chúa mỗi ngày một nhiều hơn. Lạy Chúa, xin tha thứ những lỗi phạm của con... Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con: vì ... cám dỗ.


Maria Đoàn Thị Chi
05 Oct 2012

Lạy chúa xin cho con biết trông cậy vào Chúa những lúc khoẻ mạnh, ốm đau. Xin Chúa ban Thánh Thần đến để soi sáng cho chúng con được khỏi mọi bệnh tật ốm đau chồng con đang mang trên người xin Chúa đổ tràn hồng ân chúa xuống để chúng con nhờ cậy vào chúa, cho chúng con có thêm sức mạnh.Để chúng con được chúa soi sáng dẫn đường đi trên con đường mà chúa đã và đang dẫn chúng con đi. Chúng con xin Đức Me Maria cầu cùng chúa cho chúng con amen05 Oct 2012

Xin chua ban cho ba me con nhieu suc khoe. Xin ban cho ho su binh an va hanh phuc.05 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen05 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen05 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen05 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen05 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen05 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men05 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men05 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men05 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men05 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men05 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


pham ngo nhu hoa
05 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


anna nguyen
05 Oct 2012

Xin chua va me Maria thanh ca giuse cho dua con trai ut cua con dung coi phim anh bay ba nua, Xin chua Tay nao Bo no di ,cho dau oc tro nen trong sach de chua cha chiem lay dau oc,trai Tim chua giesu ngu vao va than sac la den tho cua chua thanh than,con Xin cam ta chua va me Maria thanh ca giuse


Teresa NTBL
05 Oct 2012

Lay Me. xin cau bau cung Chua xin ban cho con duoc song vui, song khoe trong ban tay yeu thuong cho che cua Chua, cua Duc Me cung Thanh Ca Giuse. Xin doai nhin den con. Amen


Teresa NTBL
05 Oct 2012

Lay Chua xin thuong xot con ,xin Chua thuong cat het moi su benh tat dau yeu trong con,xin ban cho con duoc khoi benh dau bung .Lay Chua xin dua canh tay chua lanh cua Ngai dung cham den than xac benh tat cua con hau con duoc chua lanh nhung benh tat trong than xac con.Lay Chua con tin rang Ngai se chua lanh con ,lay Chua con trong cho Ngai tung phut ,tung giay trong doi con ,xin Ngai hay den voi con Chua oi.Xin ban cho con them long tin ,cay ,men vung vang noi Ngai .Lay Chua Giesu con tin thac noi Ngai ,xin Ngai thuong cuu con .Amen


Teresa
05 Oct 2012

Con cau xin Me ban cho con som duoc yen be gia that khi con da lon tuoi. Xin Me hay cuu giup con xin nham loi con nai van.


Anna nguyen
05 Oct 2012

Xin chua va me maria va thanh giuse cau bau cho con trai duoc Khoi binh dong tinh va khong con co quan he voi hang nguoi do nua duoc on lam phung vu cho chua thay vi thoi gio song trong toi loi Xin chua thuong xot con cua con ,neu chua Khg chua phan sac Xin chua chua phan hon.con Xin cam ta chua me Maria va thanh giuse


Teresa
05 Oct 2012

Con cau xin Duc Me hoan cai nhung nguoi toi loi som quay tro ve ben Chua va nhung ke luong dan duoc on nhan biet Chua. Xin Me nham loi chung con khan xin. Amen !!


pham ngo nhu hoa
05 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


Teresa
05 Oct 2012

Con cau xin Duc Me va Thanh ca Giuse cau bau cung Chua xin ban cho con duoc gap thay gap thuoc. Xin ban cho benh dau bung cua con duoc khoi va xin giup con som thoat khoi vong tam toi. Xin Me va Thanh Ca Giuse them loi cau bau voi Thien Chua cho con. Con xin cam ta Chua, Duc Me cung Thanh Ca Giuse.


Teresa
05 Oct 2012

Con cau xin Chua chuc lanh cho cong viec lam cua anh con duoc binh an. Xin Chua ban cho anh con duoc co suc khoe va duoc on khon ngoan sang suot va luon trung kien tin thac vao Chua. Con xin Chua thuong nham loi con xin. Amen !!


Teresa
05 Oct 2012

Con cau xin Thanh Ca Giuse xin giup con som vuot qua khoi vong tam toi. Xin Cha Thanh soi long cho NQD tra no cho con va xin giup con co cong viec lam nuoi ban than. Neu con viec con uoc nguyen duoc tot cho con xin Cha Thanh Giuse giup con. Con xin cam ta Amen !!


Teresa
05 Oct 2012

Con cau xin Me hoan cai long nguoi yeu con . Xin Me tinh thuc tam hon anh ay som nhin ra su that ve con va som minh oan cho con. Xin Me soi long cho anh ay som lien lac lai voi con. Con xin ta on Duc Me vi nhung on Me da ban cho gia dinh chung con. Amen !!


Teresa
05 Oct 2012

Xin Me ban chocon som duoc yen be gia that. Xin cho con duoc gap nguoi tot. Me thau ro tam con nguyen uoc. Me oi, Neu dep long Me xin Me hay ban cho con duoc tron uoc nguyen. Chung con cau xin nho loi chuyen cau cua Duc Me Maria va Thanh Ca GIuse xin Chua nham loi con khan nguyen. Amen !!


anna mai
05 Oct 2012

Gia dinh con Xin chua va me matia,thanh ca giuse cho nguoi con trai Lon duoc Bo dang toi loi truy lac ,duoc on men yeu va kinh so chua ,co cong an viec lam,cho nguoi con trai ke duoc on chua lanh phan hon clung nhu phan xac ,cho con cai duoc on thanh hoa ,on hoan cai ,duoc on duc tin on biet trong cay chua ,Cham chi hoc Hanh ,vang loi hieu thao voi Bo me anh em duoc thuong yea va dum boc LAN nhau,Gia dinh con Xin cam on chua va me Maria cung thanh ca giuse


Teresa
05 Oct 2012

Con kinh xin Duc Me soi long cho nguoi ta som tra no cho con. Xin Me ban cho con som co viec lam de nuoi nang ban than con. Neu Me thay cong viec con uoc ao duoc tot chocon xin Me cuu giup nang do con. Xin Me giup con som thoat khoi vong tam toi va xin giup con biet Xin Vang theo Thanh Y cua Thien Chua. Xin Me doai nhin den con nham loi con khan cau. Amen !!


Teresa
05 Oct 2012

Con kinh xin Duc Me va Thanh Ca Giuse cau bau cung Chua thu tha moi loi lam trong con. Xin ban cho con luon trung kien pho thac vao Chua. Xin hay xot thuong den con xin ban cho nguoi yeu con duoc on nhan biet Chua, xin hoan cai va thanh hoa tam hon, tinh thuc tam hon anh ay som nhin ra su that va som minh oan cho con. Xin cho chung con som duoc han gan, hoa thuan va sum hop voi nhau. Neu dep long Chua con xin Duc Me va Thanh Ca Giuse cau bau cho chung con som duoc sum hop va nen duyen Vo Chong. Chung con khong con thoi gian va co hoi cho doi nua Me oi khi chung con da lon tuoi. Chung con cau xin Chua nho loi chuyen cau cua Duc Me Maria, Thanh Ca Giuse , Cac Thanh Nam Nu tren troi va Cha Phan xico Truong Buu Diep va cac Thien Than xin hay giup do con. Xin Chua nham loi con khan cau. Amen !!


Theresa Hoai Huong
05 Oct 2012

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì tình yêu và lòng thương xót của Chúa, cám ơn, Chúa, Lời của Chúa đã đến trái tim con. Lạy Cha, con xin sự tha thứ của Ngài, tha thứ cho con. Hãy gột rửa máu quý báu của Chúa. Xin viết tên của con trong sách sự sống. Chấp nhận con như một đứa trẻ của Chúa. Ngay bây giờ, con tha thứ cho bất cứ ai mà con đã không thể tha thứ. Con xin từ bỏ thiếu sự tha thứ. Con từ bỏ tất cả những gì đã làm cản trở dòng chảy của Chúa và con cầu xin biến đổi con và điền vào con với sự hiện diện của Chúa mỗi ngày. Cảm ơn Chúa. , Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, trong Danh Đức Chúa Giêsu, Amen.


Theresa Hoai Huong
05 Oct 2012

Lạy Đức Mẹ La Vang xin Mẹ khấn nguyện lên cùng Chúa, xin dâng lên Chúa bao khốn khó của gia đình con, xin Chúa ban ơn và tha thứ, xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình con, xin giúp con vượt qua cơn khó khăn này. Lạy Chúa Chí Ái, con đang thống hối vì tất cả những gì con đã đang xúc phạm tới Chúa do hữu ý hoặc vô tình. Con đã phạm tội trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Con đã lỗi phạm những gì con đã hoàn thành và những gì con đã thất bại. Con đến trước mặt Chúa đây và xin Chúa ban cho con một trái tim biết thống hối thâm sâu. Chúa biết được những gì thầm kín nhất của con. Con xin mở tâm hồn con lên với Chúa hôm nay bằng trái tim thống hối thâm sâu, và xin Chúa chỉ cho con những gì con đã làm ngăn chặn dòng nước yêu thương của Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho con, cho tất cả mọi tội lỗi của con, mọi khiếm khuyết của con cũng như mọi sa ngã của con. Xin Chúa tha thứ cho tất cả những lần con đi lạc đường và không chọn lựa Chúa, con xin thành tâm hối lỗi. Con hối hận vì đã sống thiếu đức tin, đã hành động trong lo sợ thay vì Đức tin, đã không tin tưởng vào lòng từ nhân của Chúa, hoặc đã không thực sự tín thác vào tình yêu của Chúa dành cho con. Con hối tiếc vì những đố kỵ, những ghen ghét, những bất mãn, những thiếu thứ tha, những xét đoán và những chỉ trích người khác, những không đón nhận yêu thương và những bộc lộ bác ái, yêu thương. Đặc biệt con xin Chúa tha thứ cho con những bất kính, không vâng theo Thánh Ý Chúa, sống xa rời Chúa, thiếu đức tin. Giờ đây con đem trình lên Chúa các vùng tối tăm mà con cảm thấy hổ thẹn khi đến trước mặt Chúa, những vùng con đã che dấu, như một số thói tật hư hỏng, những tội lỗi sâu kín, và những tội lem luốc mà trước đây con chưa nói với Chúa, con xin nói với Chúa tất cả những gì con hổ thẹn nhất là tính ích kỷ, tham lam, con đã để bản năng điều khiển lý trí. Lạy Chúa! Con không còn muốn giấu giếm Chúa điều gì nữa vì hôm nay là ngày Chúa chữa lành và giải thoát con. Lạy Chúa nhân ái, con còn gì nữa để nói với Chúa. Hôm nay con khẩn nài Chúa thứ tha cho những xúc phạm của con. Con xin nhận nơi Chúa ơn tha thứ và chia sẻ ơn thứ tha này với người khác. Lạy Chúa con xin tạ ơn Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
05 Oct 2012

Lạy Chúa! Con là con cái của Chúa nhưng mang đầy tội lỗi, con sấp mình dưới chân Chúa, xin thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn thống hối, dạy cho con lẽ khôn ngoan và bác ái. Xin cho con đức tin bền bỉ, sống kiên nhẫn và biết chịu đựng, trong mọi hoàn cảnh biết cố gắng vượt qua và tín thác vào Chúa. Chúa ơi! Giờ đây con đang phải đối đầu với muôn ngàn khốn khó, gia đình con đã đi vào ngõ cụt không lối thoát, nhưng con vẫn một niềm tin rằng Chúa không bỏ con, với lòng từ bi vô biên của Người sẽ giúp con vượt qua mọi khốn khó, Người sẽ mở cho chúng con một lối thoát. Con tin và tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa, xin Người hãy chạm vào nỗi đau khổ và sự khốn khó của gia đình con và xin thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào quyền năng của Chúa. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
05 Oct 2012

Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin Ngài thống trị linh hồn con. Lạy Chúa GIêsu, con xin phó thác linh hồn con, nhà con, con của con, chị con là Anna Nguyễn Thị Dung, Maria Hương Huệ trong tay Chúa. Lạy Chúa Giêsu con là tôi tớ hèn mọn của Chúa, xin Chúa hãy tha thứ mọi tội lỗi cho con. Lạy Cha con xin cảm tạ ơn Cha vì Cha đã ban Chúa Giêsu xuống thế gian, để cứu chuộc tội cho chúng con, con xin cảm tạ Cha, con xin chúc tụng và ngợi khen Cha. Con xin cảm tạ Chúa Giêsu, vì Chúa đã xuống thế gian để cứu chuộc tội cho chúng con, chính nhờ Máu và Nước của Ngài đã trở nên cơm bánh nuôi sống chúng con hằng ngày, con xin cảm tạ ơn Chúa Giêsu, con xin chúc tụng và ngợi khen Chúa. Lạy Chúa! Con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ ơn Chúa vì muôn vàn hồng ân mà Người đã ban cho gia đình chúng con. Con nguyện xin Chúa tha thứ những lỗi lầm, những thiếu sót của con đã xúc phạm đến Chúa, xin Chúa chữa lành bệnh cho chị con và người bạn của con. Chúa ơi! Giờ đây con đang lo lắng và sợ hãi, con tuyệt vọng khi không tìm được cho mình hướng giải quyết. Chúa ơi! Với sức yếu đuối mỏng giòn con không thể làm gì được nếu không được Chúa yêu thương và gìn giữ, xin Chúa hãy đoái thương,đến gia đình chúng con mà ban cho gia đình con ơn may mắn. Chỉ có Chúa, Chỉ có Lòng Thương Xót của Chúa mới cứu được gia đình con trong cơn nguy khốn này, xin Chúa giúp con sớm trả hết nợ nần, những người có liên quan, xin cho họ đừng chối bỏ và có trách nhiệm cùng con. Con cần Chúa, con cần những ơn của Chúa trong cuộc đời của con, xin cho con có cơ hội để chuộc lại những lổi lầm đã qua. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin mở đường dẫn lối con đi cho con vượt qua khó khăn này, đừng để con sai đường lạc lối một lần nữa Chúa ơi. Xin Người luôn đồng hành cùng con, và xin thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào quyền năng của Chúa. Xin Chúa gìn giữ che chở, ban cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa và ban cho chúng con đức tin vững vàng để tin vào tình yêu của Chúa luôn yêu thương chúng con, để quyền năng của Chúa thực hiện trên cuộc đời của chúng con. Mọi sự của con là của Người, xin nhận lời gia đình chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
05 Oct 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con, xin Chúa nhận chìm gia đình chúng con trong bể xót thương của Chúa. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen


Theresa Hoai Huong
05 Oct 2012

Lạy Chúa! Trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.05 Oct 2012

Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban on cho con cua con duoc som khoi binh. Lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


anna thao
05 Oct 2012

Lay Chua xin Chua ban cho gd con dc khoe manh binh an , ban cho con cai con biet vang loi ong ba bo me thay co,va cho vo chong con lam an gap thuan loi de mau chong tra het no .nguyen xin thien Chua nghe loi con khan amen


Maria hang vuong
04 Oct 2012

Xin cho Gia dinh duoc on tro lai va thanh hoa tung nguoi duoc them duc tin ,cay,men.Cau cho me con la Maria Nguyen thi Chat duoc Lanh manh ve the xac,tam hon duoc tinh tao va binh an trong nhung Ngay cuoi doi.Xin Chua va meMaria ban phuc Lanh cho giao hoi,tinh dong cac Cha va cac tu si.con xin dang loi cam ta Chua va Me Maria .


Anna Tran
04 Oct 2012

Xin Me cau len Chua giup gia dinh con luon duoc vui ve hanh phuc ,cho chong con biet noi guong Thanh Ca Giuse thuong yeu con cai va qui men gia dinh bo bot bia ruou va ban tinh ngang buong ,con cai ngoan hoc gioi


Maria Kim
04 Oct 2012

Lay Me Lavang , Cha Buu Diep xin cho ket qua kham nghiem cua ba con binh thuong. Amen04 Oct 2012

Lay Chua cau xin Chua cuu con cua con. Lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Maria Pham hong
04 Oct 2012

Lay Me Maria cung Thanh Ca Guise chuyen cau len Thien Chua ban cho con duoc on ..... xin cau cho linh hon Maria Pham Thi Lan da qua doi va xin cho chau con la Pham Cong viec lam duoc binh an tot dep vung chac xin Chua che cho nhung nguoi xau am hai con Chua oi; ngan lan nguyen cau cung Chua cho cong viec lam duoc thuan loi tot dep gia dinh cua con cung tat ca anh chi em va than nhan luon duoc an lanh trong tinh thuong va su che cho cua CHUA.........


pham ngo nhu hoa
04 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


Martin thanh binh
04 Oct 2012

Lay thien chua toan nang hang huu con xin pho thac moi su trong ban tay cha


pham ngo nhu hoa
04 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


con gai cua me
04 Oct 2012

lay me xin me luon o ben cac con cua con de nhac nho con cai con nhung luc qua nhieu cong viec ma sao nhang viec cau nguyen con xin me dung de con cua con vi qua ham cong viec ma quen di bon phan tho phuong chua amen


con gai cua me
04 Oct 2012

lay me xin me cau cung chua cho gd con duoc bang an va dao duc xin me ban cho gd con co nhieu suc khoe xin me ban cho cac con cua con cong viec lam an duoc thuan loi thanh cong xin me ban cho con gai con co viec lam xin me ban cho con gai con tim duoc nguoi chong hien lanh tot bung xin me ban cho gd con con ban hang dat hang xin me ban cho chong con song dao duc hon amen


maria
04 Oct 2012

con xin me thay doi con cua con/con xin ta on me vi nhung on me da ban co gd con.


gIUSE nGO dUC cUU
04 Oct 2012

Lay Thuen Chua la cha nhan lanh chung con la ke toi loi .loi cau xin cua chungt con khong dang duoc Chua chap nhan nhung vi long thuong xot ke co toi .Xin Chua doai thuong gia dinh chung con .ban cho nguoi con trai cua con som duoc binh phuc tinh than duoc on dinh .vo cua con hai chan bi dau nhuc xin chua thuong cuu chua cho duoc chong khoi benh .chung con cau xin vi danh Chua KiTo Chua chungt con A men04 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men04 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men04 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


Cecilia An
04 Oct 2012

Xin Chúa chúc lành cho công viêc làm ăn của gđ con đươc bình an.Con xin Chúa thương nhân lơì .


Teresa Nguyen ly
04 Oct 2012

Lay chua Giesu va me Maria ban cho con dc Binh an va manh khoe,xin cho con dc uong thuoc gap Thay gap thuoc de benh tinh cua con dc thuyen Giam,xin cho con dc manh khoe vi con co 1 than 1 Minh o day,k co bao hiem k co Giay to,con k the den benh Vien dc,con thuc su so lam,xin chua ban cho con dc Binh an va manh khoe amen04 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen04 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen04 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen04 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


Anna Tran
04 Oct 2012

Xin Me cat moi benh tat cho con khoe manh ,xin cho chong con biet sua doi tinh tinh thuong yeu gia dinh va cac con , con co can nha dang muon cho muon xin giup con tim duoc nguoi tot


thuy
04 Oct 2012

Lay Chua, con biet nhung loi con cau xin thi Chua co nghe ma Chua khong the cho con vi Chua so neu con duoc nhung gi con cau xin thi con se thay doi tinh tin cua con va se quen di Chua va Duc Me Maria vi do con cung cam on Chua da lam nhu the. Con chi muon co mot cuoc song binh thuong va con chi cau xin va cau nguyen cho ba me cua con luon vui ve va suc khoe manh. Va con cung cau cho con mot suc khoe manh de con co the hieu thao voi ba me cua con va dem nhieu niem tin vao Chua va Duc Me Maria. Moi chuyen hay de theo y Chua va Duc Me Maria....Amen Xin cau cho mot ban cua con song luon co gang va dung lo nghi nhieu. Mong co ay luon la trong cuoc song con nhieu tot dep hom dau buon va chan lan. Cau cho co ay biet con luon o ben co ay cho du tinh ban khong co nhu luc truoc nua con luon cau nguyen va phu ho cho co ay va gia dinh cua co ay . Va cau cho mot nguoi con yeu luon khoe manh va binh an o trong su song nhung con luon co gang o ben nguoi ay ma chi mong nguoi ay hieu dum cho con la con van lo lang va yeu thuong nguoi. Cau cho mot nguoi ban day dang o ngaoi bien lam viec mong nguoi ay binh an va vui ve. Con xin Chua hay giup con manh len va con mong nguoi me cua nguoi ay luon o ben canh nguoi va phu ho cho nguoi, tuy con biet con dang doi hoi cau xin nhieu, nhung ma con cung khong dam nghi Chua va Duc Me Maira se nghe loi con cau nguyen, nhung con cung van tin long cua ngai va luon co gang lam nhung gi ma ngai da muon con lam de song mot cuoc song vui ve va binh an. Amen


Phaolô Nguyễn hùng Tiến & các Con
04 Oct 2012

Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho vợ con bỏ đàng tội lỗi trở về cùng Chúa và gia đinh. Gia đình Con cảm tạ Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse.


Con cua Chua
04 Oct 2012

Lay Chua xin thuong xot con ,xin Chua thuong cat het moi su benh tat dau yeu trong con,xin ban cho con duoc khoi benh than va gan con dang mang trong nguoi .Lay Chua xin dua canh tay chua lanh cua Ngai dung cham den than xac benh tat cua con hau con duoc chua lanh nhung benh tat trong than xac con.Lay Chua con tin rang Ngai se chua lanh con ,lay Chua con trong cho Ngai tung phut ,tung giay trong doi con ,xin Ngai hay den voi con Chua oi.Xin ban cho con them long tin ,cay ,men vung vang noi Ngai .Lay Chua Giesu con tin thac noi Ngai ,xin Ngai thuong cuu con .Amen04 Oct 2012

moi nguoi trong gia dinh con binh an an toan chua lanh hang ngay khi di duong


Con cua Me
04 Oct 2012

Lay Me con trong cay va pho dang tat ca nhung moi lo au benh tat cua con len Me .Xin Me thuong che cho va phu ho con ,xin Me thuong cat moi su benh tat dau yeu trong con ,xin cho con duoc gap thay gap thuoc va chong khoi benh de co the di lam va nuoi day hai dua con con nho dai den khi khon lon len nguoi.Lay Me la Me cua con ,con trong cay noi Me ,xin Me thuong nhan loi con khan xin .Amen


MaRiA THUY
04 Oct 2012

Me oi luc nao con cung pho thac va trong cay noi Nguoi


DM. KHANH
04 Oct 2012

xin cho LM. GIUSE DINH QUANG THỊNH SỚM DƯỢC BÌNH PHUC, MỚI NHẬP VIỆN 2/10/2012. XIN TRẢ DƯỢC NỢ.


Maria
04 Oct 2012

Lay Chua, con cau xin Chua ban cho con cong an viec lam tro lai, con o nha buon qua Chua oi. Xin Chua nham loi con cau.04 Oct 2012

Xin Chua ban cho j lam an duoc suong se. Xin xau duoi ke xau hay ham hai j, dung de ho hai j Nua. Con xin cam on Chua


Maria
04 Oct 2012

Lay Chua, xin ban cho con cong an viec lam moi ngay. Con cau xin Chua.04 Oct 2012

Cau xin Chua cuu chua chung con. Amen


Maria Thanh
04 Oct 2012

Lay Me Lavang, Cha Buu Diep , xin cho Ba con duoc binh an, va ket qua kham nghiem binh thuong. Amen


Phanxico
04 Oct 2012

Lay Cha chung con o tren troi, chung con nguyen danh Cha ca sang, nuoc Cha tri den, y Cha the hien duoi dat cung nhu tren troi, xin Cha cho chung con hom nay luong thuc hang ngay va tha no chung con nhu chung con cung tha cho ke co no chung con, xin cho de chung con xa truoc cam do nhung cuu chung con cho khoi moi su du Anmen!04 Oct 2012

Lay Chua xin soi sang cho anh chi con nhung gi phai lam, xin Chua ban on binh an va dan dat chung con theo thanh y Chua.Xin Me hang cuu giup ban cho cha me me hai ben duoc khoe manh ,bot binh dau va co on Chua.Con cam ta Chua moi ngay suot doi con


Maria jenny
04 Oct 2012

Kinh lay me nhan tu thanh nu Maria . Kinh lay thanh ca Giuse , xin chuyen loi cau xin cua con Len thien chua Ba Ngoi . Xin tha thu moi loi lam con va xin ban cho con them long kinh men chua va yeu men duc me va thanh ca Giuse . Con kinh xin chua va me gop suc cho con het dau kho, con kinh chua va me thuc day nguoi con thuong som lien lac voi con va thao go moi su kho khan gan bon thang nay . Con cau xin chua va me Han gan tinh cam giua Chung con duoc hoa thuan voi nhau, xin chua va me hoan cai long anh ay dung bo con. Con cui xin chua ve me ban cho dua con gai Tiem duoc viec lam va biet nghe loi . Con kinh xin chua va me thuong xot nham loi khan Nguyen cua con. Amen!


ccll
04 Oct 2012

Lay chua con xin dang toan the dai gia dinh va ban be con len chua, xin chua ban cho tat ca duoc moi su binh an trong chua. Xin ban cho ca nhan con bot su cang thang tinh than trong tam hon va co gang hoc hanh va som co cong an viec lam theo kha nang con, xin duc chua thanh than soi sang. Con xin cam ta Amen.


huynh ThuBa
04 Oct 2012

Lay Me va Thanhca Giuse cau chua Ban on lanh cho Gia dinh con Va Cau Xin ThanhCa giuse ban on Phuoc cho Con trai va dau cua con duoc co mot dua con ,Con xin data


pham ngo nhu hoa
04 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


Maria Lan Tran
04 Oct 2012

Lay Chua, con cau xin Chua ban cho con su binh an duc khon ngoan v suc manh trong ngay hom nay. Con cau xin Chua.


Maria Lan Tran
04 Oct 2012

Lay Chua, xin cho con co cong an viec lam tro lai. Con cau xin Chua.


pham ngo nhu hoa
04 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!04 Oct 2012

xin cho nha nuoc cs co tam long nhan ai ,biet yeu thuong con dan xin cho cac tre tho ( bi cha me bo roi ) duoc den truong xin cho cac em co duoc cuoc song vui ve bang an xin cho nhieu nha hao tam thuong den giup do cac be dang o trong cac trung tam xin cho cac so va nhung nguoi giup do be duoc nhieu suc khoe xin chua chuc phuc cho nhung nguoi da nuoi nang day do cacbeluon bang an .amen.


Maria Thủy
04 Oct 2012

Lạy Mẹ xin đoái thương con! mấy hôm nay con thấy mệt mỏi quá vì con yếu đuối về mọi mặt, xin Mẹ thương nâng đỡ con Mẹ ơi.Chặng đường học hành và việc thăng tiến của con Mẹ đã không ngừng thương con và xin Mẹ không ngừng năng đỡ con Mẹ nhé! Xin cho người chồng con sửa được những thói hư nết xấu mà ăn năn xám hối.Các con con ngoan ngoãn học tốt. Xin Mẹ đoái thương nhận lơì con nguyện!


Maria
04 Oct 2012

Lay Chua, xin ban cho con cong an viec lam trong doi song hang ngay cua con, ban cho con su binh an phan hon phan xac di Chua oi.


Maria
04 Oct 2012

Lay Chua, xin ban cho con cong an viec lam trong doi song hang ngay cua con, ban cho con su binh an phan hon phan xac di Chua oi.


Maria co don
04 Oct 2012

Lay Chua, con cau xin Chua cho nguoi nam Gisue Doan Thanh biet sua doi thoi hu tat xau va taht su yeu thuong mang hanh phuc den cho con de chugn con cung nhau ton vinh tho phuong Thien Chua trong cuoc doi con lai cua con.


pham ngo nhu hoa
04 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


pham ngo nhu hoa
04 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


MICAE,MARIA
04 Oct 2012

LAY CHUA GIESU,LA CHUA TINH YEU.CHUNG CON NGOI KHEN,CHUC TUNG CHUA HOP VOI CAC THAN THANH TREN TROI.CHUNG CON TIN THAC HON XAC CUA NHA CON TRONG TAY CHUA.XIN CHUA BAN ON LANH CHO HO SO SSI CUA NHA CON DUOC TRO CAP VINH VIEN,XIN CHUA TRO GIUP CHO NHA CON BIET DUONG TRA LOI TRONG CUOC PHONG VAN VOI CAC BAC SI TRONG THU HAI TOI NAY.LAY CHUA LA CHU TE CUA CHUNG CON,NEU KHONG CO CHUA CHUNG CON CHANG LAM DUOC VIEC GI.LAY CHUA,CHUNG CON TIN THAC MOI SU CUA NHA CON TRONG QUYEN NANG CUA CHUA,VI DIEU DO LAM DEP LONG CHUA.LAY ME NHAN LANH,XIN ME CAU BAU CUNG CON CHI AI ME TRO GIUP MOI SU CHO NHA CON.LAY CHA GIUSE XIN CHA CAU BAU CUNG CON CHI AI CUA CHA TRO GIUP CHO NHA CON DUOC LANH TIEN TRO CAP TIEP TUC.CHUNG CON CAU XIN CAC THAN THANH TREN TROI CAC BAU CHO NHA CON DUOC MOI VIEC TROI CHAY.XIN CHUA THUONG XOT CAC LINH HON DANG HAP HOI TRONG GIO NAY,CAC LINH HON SAP ROI VAO HOA NGUC.XIN CHUA BA NGOI DOAI THUONG NHAM LOI GIA DINH CHUNG CON KHAN NGUYEN.AMEN


Phe ro Nguyen van Uan 4-10-2012
04 Oct 2012

Con bi benh ngay mot nang them,Bac sy chua benh cho Con noi rang : day la tran chien dau cuoi cung,con da truyen 2 lan trot lot nhung lan thu3 nay xet nghiem mau tieu cau lai qua thap nen khong truyen duoc nua U trong gan dang to va thinh thoang dau nhoi, Thuoc thang pham tran khong chua khoi benh cho Con duoc nua,Con chi con trong len Chua ma thoi.Vay con cau xin Chua cho con kien nhan chiu benh,xin Chua tha het moi toi loi con da pham trong doi con,xin ban cho con bot dau don va cuoi cung duoc on chet lanh trong tay Chua.Con ta on Chua.


Phe ro Nguyen van Uan
04 Oct 2012

Con bi benh ngay mot nang them,Bac sy chua benh cho Con noi rang : day la tran chien dau cuoi cung,con da truyen 2 lan trot lot nhung lan thu3 nay xet nghiem mau tieu cau lai qua thap nen khong truyen duoc nua U trong gan dang to va thinh thoang dau nhoi, Thuoc thang pham tran khong chua khoi benh cho Con duoc nua,Con chi con trong len Chua ma thoi.Vay con cau xin Chua cho con kien nhan chiu benh,xin Chua tha het moi toi loi con da pham trong doi con,xin ban cho con bot dau don va cuoi cung duoc on chet lanh trong tay Chua.Con ta on Chua.


Giuse nguyễn ngọc hưng
04 Oct 2012

Xin cho con va gja djnh con suc khoe,bjnh an.xjn cho cong viec buon ban cua con gap nhieu may man.xjn cho cho cac linh hon mo coi dc len thjen dang.amen


Phe ro Nguyen van Uan
04 Oct 2012

Con bi benh ngay mot nang them,Bac sy chua benh cho Con noi rang : day la tran chien dau cuoi cung,con da truyen 2 lan trot lot nhung lan thu3 nay xet nghiem mau tieu cau lai qua thap nen khong truyen duoc nua U trong gan dang to va thinh thoang dau nhoi,Con nghi thuoc thang pham tran khong chua khoi benh cho Con duoc nua,Con chi con trong len Chua ma thoi.Vay con cau xin Chua cho con kien nhan chiu benh,xin Chua tha het moi toi loi con da pham trong doi con,xin ban cho con bot dau don va cuoi cung duoc on chet lanh trong tay Chua.Con ta on Chua.


Maria
04 Oct 2012

Lay Chua, xin Chua ban cho con cong an viec lam tro lai. Con cau xin Chua, xin Chua nham loi con cau.


Maria
04 Oct 2012

Lay Me Maria con xin dang Me gia dinh con viec lam suc khoe va cac con cua con, xin Me dong hanh cho che va bao ve cho gia dinh chung con. Lay Me xin cuu giup va thuong xot den chung con. Con cam ta Me rat nhieu, Amen


Maria NGuyen
04 Oct 2012

Xin Me va Thanh Ca Giuse cau bau cung Chua chuc lanh va huong dan GD JN,&baby khoe manh de don nhan bi tich Rua Toi. Cho dai GD cac con/chau duoc thuong lo bang an. Cho con duoc suc khoe & tinh than de chu toan trach nhiem & vang y Chua. Con cung xin ta on Me da gin giu con di ve giup cac chau duong an toan. Cho Di Em duoc khoe manh den ngay ve tham GD. Va xin Chua chuc lanh cho GD HN duoc ve huu hanh phuc.


NGUYEN THI DIEU THUY
04 Oct 2012

LAY CHUA,CON CAU XIN NGUOI CON MUON CO MOT CHIEC IPHONE VA CON MUON ME CON VA BO CON SE VE VOI NHAU


Maria Lan Tran
04 Oct 2012

Lay Chua, con cau xin Chua ban cho con su binh an duc khon ngoan va suc manh trong ngay hom nay, xinn cho con co cong an viec lam tro lai, xin cho Me con duoc an vui va khoe manh luc tuoi gia, xin cho linh hon Giuse Bo con da qua doi som duoc huong nhan thanh Chua, xin cho con trai con ngoan ngoan la mot nguoi con Cong giao biet tho phuong kinh so va ton vinh Thien Chua, xin cho tat ca anh chi em con chau duoc su binh an trong tay Chua. Con cau xin Chua.


pham ngo nhu hoa
04 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


maria.th.
04 Oct 2012

lay me xin me thuong ban cho gia dinh va gia quyen con luon duoc babg an khoe manh trong chua ,con cam on me va thanh ca giuse da cau cung chua cho chung con ,nay con xin me thuong ban cho con duoc may lanh ,cong viec cua gia dinh con luon co nhieu khach den lam .xin ban cho cac con cai con hoc hanh duoc sang suot .lam bai thi luon dat duoc ket qua tot .con xin me thanh ca giuse thuongchua het moi benh tat cho ban paul tran cho cac y nguyen cua con duoc nhu y .xin chua thuong xot tha thu toi loi chung con vi danh duc chua giesu kito chua chung con .cau cho linh hon maria va micae som duoc huong nhan thanh chua .amen


maria.th.
04 Oct 2012

lay me xin me thuong ban cho gia dinh va gia quyen con luon duoc babg an khoe manh trong chua ,con cam on me va thanh ca giuse da cau cung chua cho chung con ,nay con xin me thuong ban cho con duoc may lanh ,cong viec cua gia dinh con luon co nhieu khach den lam .xin ban cho cac con cai con hoc hanh duoc sang suot .lam bai thi luon dat duoc ket qua tot .con xin me thanh ca giuse thuongchua het moi benh tat cho ban paul tran .xin chua thuong xot tha thu toi loi chung con vi danh duc chua giesu kito chua chung con .cau cho linh hon maria va micae som duoc huong nhan thanh chua .amen


Anna Tran
04 Oct 2012

Xin Chúa thương xót chúng con ,xin Mẹ từ bi nhậm lời con cầu xin ,xin Các Thánh cầu cho chúng con ,xin giúp chúng con trong mọi sự dữ,xin thương nhậm lời con ,con thành tâm kính xin,amen.


Theresa Hoai Huong
04 Oct 2012

Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Laỵ Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
04 Oct 2012

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì tình yêu và lòng thương xót của Chúa, cám ơn, Chúa, Lời của Chúa đã đến trái tim con. Lạy Cha, con xin sự tha thứ của Ngài, tha thứ cho con. Hãy gột rửa máu quý báu của Chúa. Xin viết tên của con trong sách sự sống. Chấp nhận con như một đứa trẻ của Chúa. Ngay bây giờ, con tha thứ cho bất cứ ai mà con đã không thể tha thứ. Con xin từ bỏ thiếu sự tha thứ. Con từ bỏ tất cả những gì đã làm cản trở dòng chảy của Chúa và con cầu xin biến đổi con và điền vào con với sự hiện diện của Chúa mỗi ngày. Cảm ơn Chúa. , Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, trong Danh Đức Chúa Giêsu, Amen.


pham ngo nhu hoa
04 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


Theresa Hoai Huong
04 Oct 2012

Lạy Đức Mẹ La Vang xin Mẹ khấn nguyện lên cùng Chúa, xin dâng lên Chúa bao khốn khó của gia đình con, xin Chúa ban ơn và tha thứ, xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình con, xin giúp con vượt qua cơn khó khăn này. Lạy Chúa! Con là con cái của Chúa nhưng mang đầy tội lỗi, con sấp mình dưới chân Chúa, xin thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn thống hối, dạy cho con lẽ khôn ngoan và bác ái. Xin cho con đức tin bền bỉ, sống kiên nhẫn và biết chịu đựng, trong mọi hoàn cảnh biết cố gắng vượt qua và tín thác vào Chúa. Chúa ơi! Giờ đây con đang phải đối đầu với muôn ngàn khốn khó, gia đình con đã đi vào ngõ cụt không lối thoát, nhưng con vẫn một niềm tin rằng Chúa không bỏ con, với lòng từ bi vô biên của Người sẽ giúp con vượt qua mọi khốn khó, Người sẽ mở cho chúng con một lối thoát. Con tin và tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa, xin Người hãy chạm vào nỗi đau khổ và sự khốn khó của gia đình con và xin thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào quyền năng của Chúa. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.04 Oct 2012

Cau xin Chua che cho cho con trai con duoc tai qua nan khoi va binh an. Lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen04 Oct 2012

Lay Chua , xin cho gia dinh con duoc binh an, khoe manh moi su nhu y . Luon biet thi hanh thanh y Chua trong moi su va song dep long Chua.


giu se bien
04 Oct 2012

xin chua tha toi cho con


con giusebien gxu hx
04 Oct 2012

xin chua ban moi su binh an cho gia dinh con


Duc Hung Nguyen
04 Oct 2012

Kính lạy Chúa, Chúa ơi xin người cho con một công việc ổn định ở gần gia đình. Nếu đẹp lòng người, xin người cho con trở lại nước Đức. Con cầu nguyện nhân danh đức Chúa cứu thế Jesus. Amen04 Oct 2012

Lay Chua xin Chua ban cho gia dinh lon cua con moi su binh an va nhieu suc khoe. Lay Chua xin Chua ban cho con co gang hoc tap nang dong tui tin va biet yeu men Chua nhieu. Lay Chua xin Chua soi sang cho con ngay mai hoc xac suat duoc tot va tim duoc noi hoc anh van tot.


Maria Kim
04 Oct 2012

Lay Duc Trinh Nu Maria va Thanh ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin cho ba con duoc binh an trong buoi xet nghiem hom nay va ket qua duoc tot dep, xin tiep tuc chua lanh binh va giup chi con an uong duoc, cho con va gia dinh chi em cac chau luon song Dao duc, binh an, hoa thuan va manh khoe. Amen


HTT
04 Oct 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin cho con co mot Duc Tin vung vang vao Chua de con vuot qua duoc nhung thu thach va kho khan truoc mat . Cau cho con luon duoc thanh than , binh an , vui ve va manh khoe. Cau cho moi dieu con mo uoc se thanh su that . Con cui cau cau xin . Amen


MICAE,MARIA CAC CON CHAU
04 Oct 2012

LAY DUC TRINH NU ME MARIA,LA DANG VO NHIEM NGUYEN TOI,LA ME CHUA GIESU,LA ME CHUNG CON.ME DAY AN PHUC DUC CHUA TROI O CUNG ME.CHUNG CON PHU PHUC TRUOC TON NHAN ME,TRONG VINH QUANG CUA CON CHI THANH ME.XIN ME HOP LOI CAU NGUYEN CUNG GIA DINH CHUNG CON NAI XIN LONG THUONG XOT VO BIEN CUA CON CHI AI ME DU LONG THUONG XOT CUU VOT GIA DINH THAN NHAN CHUNG CON TRONG GIAY PHUT HIEM NGUY TRONG CUOC SONG CHUNG CONLAY THANH CA GIUSE LA BAN THANH SACH DUC ME MARIA,XIN CHA KHAN CAU CHO GIA DINH CHUNG CON.THANH FAUSTINA,THANH GERARDO,CHA TRUONG BUU DIEP,THANH PEREGRINE,CAC THIEN THAN,VA CAC THANH KHAN CAU CHO GIA DINH CHUNG CON BINH AN ,KHOI MOI BENH TAT.LAY CHUA TINH YEU,GIA DINH THAN NHAN CHUNG CON TIN THAC VAO TANH TAM CHUA.XIN CHUA CUU DO TAT CA CON CAI TOI LOI CUA CHUA.XIN CHO NUOC CHUA SOM NGU DEN.AMEN


Agatha
04 Oct 2012

Lay Chua, me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin hay gin giu gia dinh con , nhung nguoi than cua con trong tinh yeu thuong cua cac Ngai . Cau xin cho moi nguoi luon duoc binh an , manh khoe , vui ve va may man . Cau cho linh hon GIuse duoc mau ve nuoc Thien Dang . Cau cho con gai con luon duoc ngoan ngoan , thong minh , vui ve va hanh phuc . Con cui dau cau xin . Amen


Maria jenny
04 Oct 2012

Lay chua thuong xot , lay me hang cuu giup, lay cac thanh the , xin tha toi cho con. Con cui xin chua Ba Ngoi va me nhan tu thuong xot cuu giup con , xin Phu ho cho gd con duoc binh an. Con cau xin chua va me nham loi khan Nguyen hang ngay cua con, con cui xin long thuong chua xot thuong va me hang cuu giup ban on khan Nguyen cua con duoc nhu y Nguyen . Cau xin chua va me nang do tam hon va than xac duoc Nhe nhan , xin ban duc tin cua ngay va me cho con. Xin dua cac linh hon mo Coi Khoi xa hoa nguc. Con Nguyen xin chua va me thuong xot nham loi ban on xuong cho con. Lay chua Giesu lay me Maria cua con, lay me rat thanh xin cho con tin that. Amen!


pham ngo nhu hoa
04 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


MARIA THERESA
04 Oct 2012

Lay Chúa xin đừng bỏ con trong lúc bế tắc này,con đã quá mệt mõi trong những khoản nợ chồng chất.xin ban cho con công ăn việc làm được thuận tiến,để có điều kiện cho các con của con được tiếp tục ăn học.Xin Người cũng thương xót đến những kẻ đói cơm rách áo,bệnh tật,oan ức và tù đày.xin đồng hành cùng tất cả chúng con,qua lời chuyển cầu của ĐỨC TRINH NỮ MARIA và THÁNH CẢ GIUSE,amen04 Oct 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho co nguoi goi den xin viec lam voi vo con luon.


dmhl
04 Oct 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho ba con duoc moi su an lanh trong tay cua Me Maria, vi ngay 15 thang 10 ba con lai phai vao nha thuong de mo tiep.Amen


pham ngo nhu hoa
04 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


dmhl
04 Oct 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho tiem cua con dong khach lam an, va khach khong ai sue tiem cua con, xin dung de state board den kham tiem cua con luon.Amen


dmhl
04 Oct 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho vo chong con song voi nhau duoc hanh phuc xuot doi, nhat la ban cho gd chung con co mot dua con de vo chong con co them su khan' khin ben nhau nua.Amen


Maria Hong Nhung
04 Oct 2012

Lạy Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria xin đoái nhìn đến kẻ tội lỗi như chúng con. Xin Chúa và Mẹ hãy tha thứ những tội lỗi con con xúc phạm dến Chúa, Xin Chúa ban giấy tở ly dị của con được suôn sẻ, Con cám ơn tất cả nhưng gì Chúa đã ban cho con.


Phanxico Xavier Nguyen
04 Oct 2012

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện. Con cầu xin Chúa ban cho cô Diệu Hiền sức khoẻ dồi dào, và được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của cô. Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói được.Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy. Amen. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


Theresa Hoai Huong
04 Oct 2012

Lạy Chúa! Con xin Ngài thương ban ơn tha thứ cho tất cả chúng con, xin ban cho chúng con đức tin vững vàng để con vượt qua được những khó khăn và thử thách hiện nay mà gia đình con đang gặp phải. Chúa ơi! Con đang trong bước đường cùng không lối thoát, con nguyện xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin giúp chúng con vượt qua mọi gian nan thử thách, mở cho con một lối đi vững vàng để con không sai đường lạc lối một lần nũa. Chúa ơi! Ước gì con không lầm lỗi không ở trong hoàn cảnh khốn cùng, con biết nghĩ đến Chúa và tâm sự với Chúa nhiều hơn thì giờ đây con không phải lo lắng đến sợ hãi như thế này Chúa ơi! Xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse chuyển lời khẩn cầu của gia đình con lên cùng Chúa, cầu cho mọi điều ước mơ của gia đình con thành sự thật, cho lòng con được thanh thản, gia đình con được bình an và vui vẻ, tất cả đều nhờ vào quyền năng của Thiên Chúa. Xin cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa và ban cho chúng con đức tin vững vàng để tin vào tình yêu của Chúa luôn yêu thương chúng con, để quyền năng của Chúa thực hiện trên cuộc đời của chúng con. Mọi sự của con là của Người, xin nhận lời gia đình chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
04 Oct 2012

Lạy Chúa! Xin Người thứ tha tội lỗi của chúng con, xin cho gia đình con được ơn hoán cải, được Chúa mở rộng vòng tay ôm gia đình con vào lòng cho chúng con được tựa đầu vào Trái Tim nhân hậu của Chúa để được Chúa gìn giữ, che chở và xua tan bóng đêm, những hiểm nguy, những tai nạn, những âm mưu đen tối đang rình rập gia đình con. Chúa ơi! Con lo lắng và sợ hãi lắm, con không biết phải làm sao trong lúc này, với thân xác yếu đuối mỏng giòn con không thể làm gì được nếu không có Lòng Thương Xót của Chúa, xin Chúa xót thương gia đình chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Chúa ơi! Ước gì con không lầm lỗi không ở trong hoàn cảnh khốn cùng, con biết nghĩ đến Chúa và tâm sự với Chúa nhiều hơn thì giờ đây con không phải lo lắng đến sợ hãi như thế này Chúa ơi. Xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse chuyển lời khẩn cầu của gia đình con lên cùng Chúa, cầu cho mọi điều ước mơ của gia đình con thành sự thật, cho lòng con được thanh thản, gia đình con được bình an và vui vẻ, tất cả đều nhờ vào quyền năng của Thiên Chúa. Xin cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa và ban cho chúng con đức tin vững vàng để tin vào tình yêu của Chúa luôn yêu thương chúng con, để quyền năng của Chúa thực hiện trên cuộc đời của chúng con.Con xin phó thác mọi sự của con trong tay Chúa, xin nhận lời gia đình chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
04 Oct 2012

Lạy Chúa! Con là con cái của Chúa nhưng mang đầy tội lỗi, con sấp mình dưới chân Chúa, xin thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn thống hối, dạy cho con lẽ khôn ngoan và bác ái. Xin cho con đức tin bền bỉ, sống kiên nhẫn và biết chịu đựng, trong mọi hoàn cảnh biết cố gắng vượt qua và tín thác vào Chúa. Chúa ơi! Giờ đây con đang phải đối đầu với muôn ngàn khốn khó, gia đình con đã đi vào ngõ cụt không lối thoát, nhưng con vẫn một niềm tin rằng Chúa không bỏ con, với lòng từ bi vô biên của Người sẽ giúp con vượt qua mọi khốn khó, Người sẽ mở cho chúng con một lối thoát. Con tin và tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa, xin Người hãy chạm vào nỗi đau khổ và sự khốn khó của gia đình con và xin thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào quyền năng của Chúa. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
04 Oct 2012

Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin Ngài thống trị linh hồn con. Lạy Chúa GIêsu, con xin phó thác linh hồn con, nhà con, con của con, chị con là Anna Nguyễn Thị Dung, Maria Hương Huệ trong tay Chúa. Lạy Chúa Giêsu con là tôi tớ hèn mọn của Chúa, xin Chúa hãy tha thứ mọi tội lỗi cho con. Lạy Cha con xin cảm tạ ơn Cha vì Cha đã ban Chúa Giêsu xuống thế gian, để cứu chuộc tội cho chúng con, con xin cảm tạ Cha, con xin chúc tụng và ngợi khen Cha. Con xin cảm tạ Chúa Giêsu, vì Chúa đã xuống thế gian để cứu chuộc tội cho chúng con, chính nhờ Máu và Nước của Ngài đã trở nên cơm bánh nuôi sống chúng con hằng ngày, con xin cảm tạ ơn Chúa Giêsu, con xin chúc tụng và ngợi khen Chúa. Lạy Chúa! Con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ ơn Chúa vì muôn vàn hồng ân mà Người đã ban cho gia đình chúng con. Con nguyện xin Chúa tha thứ những lỗi lầm, những thiếu sót của con đã xúc phạm đến Chúa, xin Chúa chữa lành bệnh cho chị con và người bạn của con. Chúa ơi! Giờ đây con đang lo lắng và sợ hãi, con tuyệt vọng khi không tìm được cho mình hướng giải quyết. Chúa ơi! Với sức yếu đuối mỏng giòn con không thể làm gì được nếu không được Chúa yêu thương và gìn giữ, xin Chúa hãy đoái thương,đến gia đình chúng con mà ban cho gia đình con ơn may mắn. Chỉ có Chúa, Chỉ có Lòng Thương Xót của Chúa mới cứu được gia đình con trong cơn nguy khốn này, xin Chúa giúp con sớm trả hết nợ nần, những người có liên quan, xin cho họ đừng chối bỏ và có trách nhiệm cùng con. Con cần Chúa, con cần những ơn của Chúa trong cuộc đời của con, xin cho con có cơ hội để chuộc lại những lổi lầm đã qua. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin mở đường dẫn lối con đi cho con vượt qua khó khăn này, đừng để con sai đường lạc lối một lần nữa Chúa ơi. Xin Người luôn đồng hành cùng con, và xin thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào quyền năng của Chúa. Xin Chúa gìn giữ che chở, ban cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa và ban cho chúng con đức tin vững vàng để tin vào tình yêu của Chúa luôn yêu thương chúng con, để quyền năng của Chúa thực hiện trên cuộc đời của chúng con. Mọi sự của con là của Người, xin nhận lời gia đình chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
04 Oct 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con, xin Chúa nhận chìm gia đình chúng con trong bể xót thương của Chúa. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen


Theresa Hoai Huong
04 Oct 2012

Lạy Chúa! Trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.


ANNA TRAM
04 Oct 2012

XIN CHUA GIUP CON TIM DUOC VIEC LAM ..MAY MAN TRONG TINH YEU...TIM DUOC NGUOI BAN TOT..


Con Theresa
04 Oct 2012

Con cầu xin Mẹ Maria & Thánh Cả Giuse cầu bầu cùng Chúa phù hộ cho Anh trai con khai trương cửa hàng buôn bán quần áo được thuận lợi. may mắn. Xin ban ơn lành xuống trên gia đình & những người thân yêu xung quanh con,cho gia đình và người bạn ngoại đạo của con. Amen


pham ngo nhu hoa
04 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!04 Oct 2012

LAY CHUA CON CAM TA CHUA DA CHO CON MOT DEM BINH AN, CON XIN DANG LEN CHUA CONG VIEC LAM HANG NGAY CUA CON, XIIN CHUA CHUC LANH VA THANH HOA. LAY CHUA XIN CHUA BAN HON AN XAC MANH CHO BO ME ANH CHI EM VA BAN BE CUA CON. LAY CHUA XIN THA THU TOI LOI CHUNG CON VA TOAN THE GIOI. LAY CHUA, CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA THANH CA GIUSE VA CAC THANH TREN TROI, CHAN PHUOC GIOAN PHAOLO II. CHA PHANXICO SAVIE TRUONG BUU DIEP. LAY CHUA XIN CHO CON SONG XUNG DANG LA CON CAI CUA CHUA. XIN GIUP CON LUON DI CON DUONG CUA CHUA. LAY CHUA GIESU CON TIN THAC VAO CHUA. AMEN.


Teresa
04 Oct 2012

Con cau xin Me va Thanh Ca Giuse cau bau cung Chua ban chocon khoi benh dau bung. Xin cho con duoc gap thay, gap thuoc. Chung con cau xin Chua nho loi chuyen cau cua Duc me Maria va Thanh Ca Giuse xin Chua nham loi chung con cau xin. Amen !


Teresa
04 Oct 2012

Chua oi, Chua thau ro tam can con, Chua thau ro moi su con dang can Chua ban chocon. Xin Chua tha thu moi loi lam con da lam buon long, xuc pham den Chua. Xin Chua dung bo mac con. Amen !!


Teresa
04 Oct 2012

Con kinh xin Duc Me va Thanh Ca GIuse chuc lanh cho cong viec lam moi cua anh con duoc suon se. Amen !!


Teresa Jesse
04 Oct 2012

Kinh lay duc trinh nu ma ria cung thanh ca giuse, con xin Me cau bau cung Chua Giesu cho nguoi ta som tra no cho con. xin ban cho con som thoat khoi vong tam toi. Xin giup suc cho con vuot qua moi kho khan, be tac trong cuoc song hien gio cua con. Xin tha thu moi loi lam trong con va xin ban cho con them long Kinh men Chua va yeu men Duc Me va Thanh Ca Giuse. con kinh xin Me va Thanh Ca Giuse cau bau cung Chua ban cho con duoc khoi benh dau bung, xin giup con mau tra het no va co cong viec lam nuoi nang ban than con, Con kinh xin Me va Thanh Ca Giuse thoi thuc long anh NQD som nhin ra su that, le phai de con som duoc minh oan va xin ban hon han gan hoa thuan giua chung con. Xin hoan cai long anh ay va thanh hoa tam hon anh ay luon song tam hon quang dai, vi tha va co tam long hien lanh khiem nhuong va luon biet kinh so Chua va song dep long Chua. Con kinh xin Me va Thanh Ca Giuse thoi thuc long anh NQD som lien lac lai voi con va som thao go moi su kho khan, ngan tro, moi hieu lam giua chung con. Chung con cau xin Chua nho loi chuyen cau cua Duc Me, Thanh Ca Giuse, Cac Thanh Nam Nu va cac Thanh Tu Vi Dao va Cha Phanxico Truong Buu Diep va cac Thien Than xin giup do con. Xin Chua nham loi chung con xin. Amen !!


Teresa
04 Oct 2012

Con cau xin Chua ban cho nguoi yeu con NQD som duoc nhan biet Chua va biet Kinh So Chua. Neu dep long Chua xin Chua ban cho chugn con som duoc sum hop va nen duyen Vo Chong. Chung con cau xin Chua.


maria phi thi thanh tam
04 Oct 2012

lay chau con co cam giac nhu con la mot hoc sinh yeu trong lop mac du o1lop gioi xin chua cho con hoc gioi va dât danh hieu hoc sinh gioi


maria phi thi thanh tam
04 Oct 2012

lay chau con co cam giac nhu con la mot hoc sinh yeu trong lop mac du o1lop gioi xin chua cho con hoc gioi va dât danh hieu hoc sinh gioi


maria phi thi thanh tam
04 Oct 2012

lay chau con co cam giac nhu con la mot hoc sinh yeu trong lop mac du o1lop gioi xin chua cho con hoc gioi va dât danh hieu hoc sinh gioi


Maria
04 Oct 2012

Xin cho con Gái con biết giữ Đạo ,sống Đạo tốt hơn,xin cho khỏi sa chước cám dỗ,Thế gian ,Ma quỉ,Xác thịt


teresanga. xu ha dong govap,kinh dang
04 Oct 2012

kinh lay duc trinh nu ma ria cung thanh ca giuse, con xin me cau bau cung chua giesu cho chung con , con cam nhan duoc la me con con nhan duoc nhieu hong an chua ban,! nho loi cau bau cua me maria cung ong thanh giuse xin chua nhan loi cau khan cua con,.xin chua hoan cai phero tu, xin nguoi hay tha thu ma cuu lay phan hon cua phero, neu y chua muon thi cho phe ro duoc qua mai am mai hoa de duoc nghe loi chua de biet so chua biet an nan, xam hoi. quyet tam tu bo ma tuy.thua chua con dang nhung kho khan thieu thon no non len chua de duoc nguoi giai thoat cho con, moi su con xin dang het cho chua, con tin thac vao chua,nho loi chuyen cau cua memaria cung ong thanh giuse xin chua thuong xot ,ma ban on hoan cai, thanh hoa, xin on tha thu,xin on binh an cho gia dinh cua con ,con cam ta hong an thien chua AMEN !


GioanBaotixita
04 Oct 2012

Xin cho Gia đình con được Bình an, con cái ngoan ngoãn ,biết nghe lời Cha Mẹ.


teresanga. xu ha dong govap,kinh dang
04 Oct 2012

kinh lay duc trinh nu ma ria cung thanh ca giuse, con xin me cau bau cung chua giesu cho chung con , con cam nhan duoc la me con con nhan duoc nhieu hong an chua ban,! nho loi cau bau cua me maria cung ong thanh giuse xin chua nhan loi cau khan cua con,.xin chua hoan cai phero tu, xin nguoi hay tha thu ma cuu lay phan hon cua phero, neu y chua muon thi cho phe ro duoc qua mai a mai hoa de duoc nghe loi chua de biet so chua biet an nan, xam hoi. quyet tam tu bo ma tuy.thua chua con dang nhung kho khan thieu thon no non len chua de duoc nguoi giai thoat cho con, moi su con xin dang het cho chua, con tin thac vao chua,nho loi chuyen cau cua memaria cung ong thanh giuse xin chua thuong xot ,ma ban on hoan cai, thanh hoa, xin on tha thu,xin on binh an cho gia dinh cua con ,con cam ta hong an thien chua AMEN !


con giusebien gxu hx
04 Oct 2012

chua oi chua biet con can den chua xin chua tha toi cho con amen


giusebien
04 Oct 2012

xin chua ban cho gia dinh con duoc moi su nhu y


josphamtai
04 Oct 2012

xin chua ca duc me ban on binh an xuong tren gia dinh c


Trang Vu
04 Oct 2012

Ngay thu 164! Lay Chua Giesu, Me Maria va Thanh Giuse con da mat me roi, dieu toi te nhat da xay ra. Con phai song lam sao day Chua oi!!!


Maria ThuyTran
04 Oct 2012

Lay Chua Gie_Su yeu dau cua Con , Chua oi! qua that con that su rat muon den Hoi Dong ,noi uoc nguyen ma con rat mong muon qua Thanh Nu Teresa , con that su muon den mot noi that xa ,de thuc hien uoc nguyen cua con ,con khong biet nua ,tai sao moi ngay ,moi ngay qua ,dieu nay dieu kia con da cam nghiem tinh yeu cua Chua noi con , tat ca nhung gi Ngai da cho com ,da do xuong trong gia dinh cua con ,moi dieu la noi buon , con cung khong biet nua gia dinh con luon co nhung su buon den voi moi nguoi mot cai gi do ,mot dieu gi , do co phai chang Chua luon muon con hieu va cam nghiem tinh yeu cua Chua khong? Chua oi! con cam ta nhung hong an ,nhung on ma Chua da ban xuong cho con va gia dinh cua con .Chua oi! qua tat ca noi buon , biet bao nhieu dieu gia dinh con co chuyen nay ,chuyen kia rat dang buon ,voi mot nguoi Cha cua con da qua doi hon mot nam , cung voi mot nguoi Me luon benh ,yeu ot ve than xac , voi mot nguoi em trai luon benh .....con cam ta on Chua ve tat ca moi dieu da den voi gia dinh cua con va voi chinh con . con luon biet ,con chang la gi ca ,chang lam duoc gi ca trong cuoc song cua Chua ,cua moi nguoi va cua con , Vang lay Chua nhung con luon nghj rang neu con co tinh yeu cua Chua ,tinh yeu cua moi nguoi con khong mong con co the lam duoc nhung dieu cao lon ,con chi la mot nguoi be nho ,mot con nguoi rat yeu ot ,de sa nga vao tat ca moi dieu o tran gian trong cuoc song nay , con that su xin Chua van nai Nguoi xin Cha hay luon gin giu con moi dieu trong tinh yeu ,binh an cua Chua ,xin cho con nhan ra va cam nghiem tinh yeu cua Chua noi con , noi tat ca moi nguoi anh chi em cua con ,Chua Oi ! con that su rat muon duoc vao Hoi Dong trong ngay hom nay , neu duoc Con xin Cha hay chuc lanh ,cho con duoc vao Hoi Dong cua nguoi ,vi uoc nguyen , mot long yeu men con that su nai xin Cha , xin Cha hay cho con uc nguyen do . Me Maria oi ,Thanh Giu_se con that su xin Me va Thanh Giue_se cung voi tat ca cac Thanh ,xin cac Ngai hay cau bau cung Thien Chua toan nang xin cho con duoc loi nguyen ,xin Chua hay chuc lanh cho con .04 Oct 2012

Cau xin Chua che cho cho con trai con duoc tai qua nan khoi va binh an. Lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


marianguyen
04 Oct 2012

lay thanh ca giuse gd con chay den cung cha xin cha thuong ban on an binh cho gd con xin cha thuong day con biet xin vang xinchathao go moi su cho gt con duoc th`e xanh cho gd con duoc doan tu binh an amen


marianguyen
04 Oct 2012

lay thanh ca giuse gd con chay den cung cha xin cha thuong ban on an binh cho gd con xin cha thuong day con biet xin vang xinchathao go moi su cho gt con duoc th`e xanh cho gd con duoc doan tu binh an amen


con cua me
04 Oct 2012

meoi con yeu me con xin tin thac dgd con trong tay chua va me xin chua an bai moi su cho gd con amen giesu maria giuse con men yeu xin cuu roi cac linh hon amen xin chua thuong ban on an binh cho the gioi amen


Maria Lan Tran
04 Oct 2012

Lay Chua, con cau xin Thien Chua ban cho con cong an viec lam tro lai. Xin Chua nham loi con cau.04 Oct 2012

Cau xin Chua cuu chua cho con cua con. Amen04 Oct 2012

Xin Me va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Chua ban cho con gai cua con _Julie Tran da past interview last week , duoc Walmart goi Julie di lam trong thang nay nhe Me . Xin Me ban cho Julie on khon ngoan , minh man , sang suot ,hieu bai va lam test SAT duoc diem cao , va tim duoc truong college nhu y. Xin Me cho Julie ngoan , cham hoc ,nghe loi ,lo cho cac em va cho gia dinh , biet song bang trai tim yeu thuong , bac ai , duoc moi nguoi qui men. Con cam ta Gia Dinh Thanh Gia . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen.


Maria contoiloi
04 Oct 2012

Lay Thanh Gia That xin nham loi con cau nguyen. Xin ban cho con duoc on chua lanh


Maria contoiloi
04 Oct 2012

Lay Thanh Gia That xin ban cho con on chua lanh phan hon; phan xac. Con xin pho thac doi con trong tay Chua


Maria Kim
03 Oct 2012

Lay Me Lavang, cha Buu Diep con cau xin cho cuoc thu nghiem cua ba con vao ngay mai duoc moi su an lanh va ket qua binh thuong. Amen03 Oct 2012

Lay Chua cau xin Chua cuu giup chung con. Lay ta on Chua. Amen03 Oct 2012

Lay Chua xin nham loi con cau khan. Amen


Maria jenny
03 Oct 2012

Lay chua va lay me va cac thanh the, con xin pho thac cuoc doi cua con trong tay chua va me, con cau xin chua va me nang do the xac va tam hon cua con het dau kho. Trong thang man Coi con xin chua va me nham loi khan Nguyen cua con duoc nhu y , con cau xin chua va me thuong xot nham loi . Xin ban cuoc doi cua con het dau kho , Nguyen xin chua thuong nham loi.Amen!


thuy
03 Oct 2012

Lay Chua, con biet nhung loi con cau xin thi Chua co nghe ma Chua khong the cho con vi Chua so neu con duoc nhung gi con cau xin thi con se thay doi tinh tin cua con va se quen di Chua va Duc Me Maria vi do con cung cam on Chua da lam nhu the. Con chi muon co mot cuoc song binh thuong va con chi cau xin va cau nguyen cho ba me cua con luon vui ve va suc khoe manh. Va con cung cau cho con mot suc khoe manh de con co the hieu thao voi ba me cua con va dem nhieu niem tin vao Chua va Duc Me Maria. Moi chuyen hay de theo y Chua va Duc Me Maria....Amen Xin cau cho mot ban cua con song luon co gang va dung lo nghi nhieu. Mong co ay luon la trong cuoc song con nhieu tot dep hom dau buon va chan lan. Cau cho co ay biet con luon o ben co ay cho du tinh ban khong co nhu luc truoc nua con luon cau nguyen va phu ho cho co ay va gia dinh cua co ay . Va cau cho mot nguoi con yeu luon khoe manh va binh an o trong su song nhung con luon co gang o ben nguoi ay ma chi mong nguoi ay hieu dum cho con la con van lo lang va yeu thuong nguoi. Cau cho mot nguoi ban day dang o ngaoi bien lam viec mong nguoi ay binh an va vui ve. Con xin Chua hay giup con manh len va con mong nguoi me cua nguoi ay luon o ben canh nguoi va phu ho cho nguoi, tuy con biet con dang doi hoi cau xin nhieu, nhung ma con cung khong dam nghi Chua va Duc Me Maira se nghe loi con cau nguyen, nhung con cung van tin long cua ngai va luon co gang lam nhung gi ma ngai da muon con lam de song mot cuoc song vui ve va binh an. Amen


pham ngo nhu hoa
03 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!03 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen03 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen03 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen03 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men03 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men03 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


pham ngo nhu hoa
03 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


pham ngo nhu hoa
03 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


pham ngo nhu hoa
03 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


Giuse nguyen ngoc hung
03 Oct 2012

Xin cho gia dinh con dc binh an hanh phuc.xin cho cong viec ban hang cua con va ba con gap dc nhjeu may man.xin cho cac em con cham lo hoc.cho ba,me con suc khoe.amen


Teresa ly nguyen
03 Oct 2012

Lay chua Giuse va me Maria xin ban cho Gia dinh con dc binh an manh khoe.Me oi con dang rat lo Lang ve benh tat cua Minh,con k biet Sao Nguc con rat dau ma con thi chua co Chong con gi,con so lam ma con o day noi dat khach que nguoi co mot than mot Minh k bao hiem y te.xin Chua va Me Maria ban cho con dc binh an va manh khoe,xin chua cat benh tat trong nguoi con di amen


pham ngo nhu hoa
03 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


Thu Pham
03 Oct 2012

Lay Me . Xin Me chuc phuc lanh cho Gia dinh Chung con . Xin cho cong Viec lam Chung con luon duoc on dinh . Xin cho con gai con luon duoc Khoe manh va ngoan ngoan. Amen . Chung con ta on Me.


MARIA
03 Oct 2012

con la dua con yeu duoi cua Me , con xin Me ban cho con them duc tin trong cay . xin Me thuong lay dua con nho be nay dang bo vo noi tran the chi biet nuong tua noi me ma thoi .


pham ngo nhu hoa
03 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


Maria Jenny
03 Oct 2012

Lay chua va me cua con, gan Bon thang nay con buon va dau kho lam chua va me oi, trong thang man Coi nay , con cau xin long thuong xot chua va me nhan tu cho con xin duoc long yeu thuong cua chua va me. Con dau kho qua chua me oi, moi ngay nuoc mat con cu roi , khi con nghi toi va mong doi nguoi con thuong khong biet toi bao gio moi chiu lien lac voi con la nuoc mat con cu tuon trau. Cuoc doi cua con , con khong muon mat di nguoi con thuong, con cau xin chua va me xot thuong nham loi , trong thang man Coi nay con cau xin chua va me han gan tinh cam cua Chung con duoc tro lai tot dep. Con cau xin chua va me ban them duc Tin vung vang de song dep long chua va me va con Nguyen an nang den toi moi ngay. Con cau xin chua va me ban cho con gai con Tiem duoc viec lam , va cau xin chua va me dua cac linh hon mo coi Khoi xa hoa nguc. Con xin cam ta chua va me , xin thuong xot con va nham loi khan Nguyen trong thang le man Coi . Amen!


Maria Lan Tran
03 Oct 2012

Lay Chua, xin ban cho con cong an viec lam tro lai, con cau xin Chua.


pham ngo nhu hoa
03 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


teresa pham
03 Oct 2012

lay me maria da vao thang man coi roi .xin ma cau cung chua giesu coi yeu dau me xin ban cho the gioi biet ton sung trai tim chua giesu va sot sang lan hat man coi lay me maria xin cau cho chung con amen


pham ngo nhu hoa
03 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!03 Oct 2012

Lay Chua cau xin Chua cuu con trai con. Lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


pham ngo nhu hoa
03 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


pham ngo nhu hoa
03 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


Con. Phanxico
03 Oct 2012

Xin Chua gin giu chung con. Xin cho con lam bai tot, dat diem tot trong buoi thi ngay mai. Lay Chua chung con cau xin Chua!


Anna Tran
03 Oct 2012

con kính xin Chúa thương xót cứu giúp chúng con ,xin Mẹ từ bi thuong đế chúng con là kẻ tộ lỗi ,xin nhậm lời con ,xin Các Thánh cầu cho chúng con ,xin ban bình an phước lành cho chúng con ,xin cho chúng con co cơ hội trả nợ,con thiết tha nài van ,xin tha thứ tội lỗi chúng con ,con thành tam kính xin ,amen.


Maria jenny
03 Oct 2012

Lay me nhan tu cua con, con buon qua me oi. Con chi biet than tho voi me ma thoi, vi me la me rat thanh cua con. Xin me thuong xot nang do tam hon va the xac , de con khong con khoc moi ngay. Con van xin long chua thuong xot va me hang cuu giup , ban cho con voi nguoi con dung di den su chia tay, gan bon thang nay con song trong su dau buon. Trong thang man Coi , con xin me du long nhan tu cuu giup con , dua anh tro ve voi con, con khong muon mat di nguoi con thuong nho moi ngay . Con cau xin chua va me ban cho Chung con duoc song mai Ben nhau . Xin chua thuong xot va me nhan tu cua con . Xin nham loi con.Amen


Anna Duong Thi Ha
03 Oct 2012

con xin cac cha cung nhu qui tu si dong. xin cau cung Chua va Me Maria cung voi Thanh ca Giuse. xin cau cho nhung nguoi than cua con trong giat phut tuyet vong. co cua con bi ung thu da bo an 2 ngay roi xin cho Co cua con duoc on chet lanh//con thang em cua con no tuyet vong chan nan nen chang thiet tha gi den Chua nua. Xin cho em con duoc on tro ve voi Chua no cung bi ung thu. Ten Thanh Phero Duong cong Dang va Maria Duong Thi Chieu con xin chan thanh cam on


Giuse nguyễn ngọc hưng
03 Oct 2012

Lay chua con cam ta chua ngay hom nay da cho con dc binh an cong viêc buon ban gap dc nhieu may man.xjn chua gju gjn con trong tay chua.xjn chua cho con va nguoi con yeu thuog dc bjnh an hanh phuc.xjn chua cho tjh cam cua nguoj con gaj con yeu thuong dc vung tjn vao chua .amen


Giuse nguyễn ngọc hưng
03 Oct 2012

Lay chua con cam ta chua ngay hom nay da cho con dc binh an cong viêc buon ban gap dc nhieu may man.xjn chua gju gjn con trong tay chua.xjn chua cho con va nguoi con yeu thuog dc bjnh an hanh phuc.xjn chua cho tjh cam cua nguoj con gaj con yeu thuong dc vung tjn vao chua .amen


Theresa Hoai Huong
03 Oct 2012

Lạy Chúa! Xin cho tất cả mọi người chúng con luôn biết chạy đến cùng Chúa, xin cho những ai còn chưa biết đến Chúa, xin Người mở lòng họ ra và nhận biết đến Người. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
03 Oct 2012

Lạy Chúa! Xin cho tất cả mọi người chúng con luôn biết chạy đến cùng Chúa, xin cho những ai còn chưa biết đến Chúa, xin Người mở lòng họ ra và nhận biết đến Người. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
03 Oct 2012

Lạy Chúa! Xin cho tất cả mọi người chúng con luôn biết chạy đến cùng Chúa, xin cho những ai còn chưa biết đến Chúa, xin Người mở lòng họ ra và nhận biết đến Người. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
03 Oct 2012

Lạy Mẹ Maria! Xin Mẹ van nài lên cùng Chúa, xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con với, xin giúp con sớm thoát khỏi cảnh khốn cùng không lối thoát này. Mẹ ơi! Con lo lắng và sợ hãi rất nhiều, con ước gì mình chịu lắng nghe lời Chúa, tâm sự với Chúa nhiều hơn, thì có lẽ con không sai đường lạc lối như ngày hôm nay. Giờ đây con hối hận và hối hận thật nhiều. Xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi và những thiếu sót của con, xin cho con có cơ hội chuộc lại những lỗi lầm đã qua, xin mở cho con một lối đi vững vàng mà Chúa thấy là tốt cho con. Xin Chúa cứu lấy đứa con tội lỗi này. Mẹ ơi! Xin Mẹ van nài cùng Chúa giúp con nhe Mẹ, con cầu xin Mẹ đoái thương đến gia đình chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa và ban cho chúng con đức tin vững vàng để tin vào tình yêu của Chúa luôn yêu thương chúng con, để quyền năng của Chúa thực hiện trên cuộc đời của chúng con. Mọi sự của con là của Người, xin nhận lời gia đình chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
03 Oct 2012

Lạy Chúa! Xin Người thứ tha tội lỗi của chúng con, xin cho gia đình con được ơn hoán cải, được Chúa mở rộng vòng tay ôm gia đình con vào lòng cho chúng con được tựa đầu vào Trái Tim nhân hậu của Chúa để được Chúa gìn giữ, che chở và xua tan bóng đêm, những hiểm nguy, những tai nạn, những âm mưu đen tối đang rình rập gia đình con. Chúa ơi! Con lo lắng và sợ hãi lắm, con không biết phải làm sao trong lúc này, với thân xác yếu đuối mỏng giòn con không thể làm gì được nếu không có Lòng Thương Xót của Chúa, xin Chúa xót thương gia đình chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Chúa ơi! Ước gì con không lầm lỗi không ở trong hoàn cảnh khốn cùng, con biết nghĩ đến Chúa và tâm sự với Chúa nhiều hơn thì giờ đây con không phải lo lắng đến sợ hãi như thế này Chúa ơi. Xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse chuyển lời khẩn cầu của gia đình con lên cùng Chúa, cầu cho mọi điều ước mơ của gia đình con thành sự thật, cho lòng con được thanh thản, gia đình con được bình an và vui vẻ, tất cả đều nhờ vào quyền năng của Thiên Chúa. Xin cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa và ban cho chúng con đức tin vững vàng để tin vào tình yêu của Chúa luôn yêu thương chúng con, để quyền năng của Chúa thực hiện trên cuộc đời của chúng con.Con xin phó thác mọi sự của con trong tay Chúa, xin nhận lời gia đình chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
03 Oct 2012

Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin Ngài thống trị linh hồn con. Lạy Chúa GIêsu, con xin phó thác linh hồn con, nhà con, con của con, chị con là Anna Nguyễn Thị Dung, Maria Hương Huệ trong tay Chúa. Lạy Chúa Giêsu con là tôi tớ hèn mọn của Chúa, xin Chúa hãy tha thứ mọi tội lỗi cho con. Lạy Cha con xin cảm tạ ơn Cha vì Cha đã ban Chúa Giêsu xuống thế gian, để cứu chuộc tội cho chúng con, con xin cảm tạ Cha, con xin chúc tụng và ngợi khen Cha. Con xin cảm tạ Chúa Giêsu, vì Chúa đã xuống thế gian để cứu chuộc tội cho chúng con, chính nhờ Máu và Nước của Ngài đã trở nên cơm bánh nuôi sống chúng con hằng ngày, con xin cảm tạ ơn Chúa Giêsu, con xin chúc tụng và ngợi khen Chúa. Lạy Chúa! Con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ ơn Chúa vì muôn vàn hồng ân mà Người đã ban cho gia đình chúng con. Con nguyện xin Chúa tha thứ những lỗi lầm, những thiếu sót của con đã xúc phạm đến Chúa, xin Chúa chữa lành bệnh cho chị con và người bạn của con. Chúa ơi! Giờ đây con đang lo lắng và sợ hãi, con tuyệt vọng khi không tìm được cho mình hướng giải quyết. Chúa ơi! Với sức yếu đuối mỏng giòn con không thể làm gì được nếu không được Chúa yêu thương và gìn giữ, xin Chúa hãy đoái thương,đến gia đình chúng con mà ban cho gia đình con ơn may mắn. Chỉ có Chúa, Chỉ có Lòng Thương Xót của Chúa mới cứu được gia đình con trong cơn nguy khốn này, xin Chúa giúp con sớm trả hết nợ nần, những người có liên quan, xin cho họ đừng chối bỏ và có trách nhiệm cùng con. Con cần Chúa, con cần những ơn của Chúa trong cuộc đời của con, xin cho con có cơ hội để chuộc lại những lổi lầm đã qua. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin mở đường dẫn lối con đi cho con vượt qua khó khăn này, đừng để con sai đường lạc lối một lần nữa Chúa ơi. Xin Người luôn đồng hành cùng con, và xin thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào quyền năng của Chúa. Xin Chúa gìn giữ che chở, ban cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa và ban cho chúng con đức tin vững vàng để tin vào tình yêu của Chúa luôn yêu thương chúng con, để quyền năng của Chúa thực hiện trên cuộc đời của chúng con. Mọi sự của con là của Người, xin nhận lời gia đình chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
03 Oct 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con, xin Chúa nhận chìm gia đình chúng con trong bể xót thương của Chúa. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen


Theresa Hoai Huong
03 Oct 2012

Lạy Chúa! Trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.


trungtruc
03 Oct 2012

con xin tín thác theo thánh ý Chúa! amen


Maria
03 Oct 2012

Lay me Maria, con xin dang Me gia dinh cua con cong viec cua chung con cac con cua con va suc khoe cua con, xin Me dong hanh xin Me huong dan xin Me diu dat va bao ve chung con. Con cam ta on Me Maria. Amen03 Oct 2012

Xin Chua thuong sot toi nguoi em cua con dang can con duong de quay tro lai.03 Oct 201203 Oct 2012


HTT
03 Oct 2012

Lay Chua! xin cho con co mot Duc Tin that vung vang vao Chua de con vuot qua duoc nhung thu thach , kho khan tren duong doi con dang di . Cau xin cho long con luon thanh than , binh an , vui ve va hanh phuc. Cau cho moi dieu con mo uoc se thanh su that.Amen


Maria Pham
03 Oct 2012

Lay Chua nhan tu xin thuong xot,tha thu toi loi cho cac linh hon ong ba, cha me, ho hang, ban huu va an nhan cua con. Xin Chua thuong ban cho tat ca cac linh hon ay duoc huong Nhan Thanh Chua tren Thien Dang. Con cung xin Chua chua benh cho con re cua con duoc khoi benh va cho con trai cua con tim duoc viec lam.03 Oct 2012

Lay Chua xin Chua ban cho gia dinh lon cua con moi su binh an va nhieu suc khoe trong tay Chua. Xin Chua ban cho con co gang hoc tap va biet yeu men Chua nhieu hon nua.03 Oct 2012

Lay Chua con xin loi Chua vi hom nay con da noi doi. Xin Chua luon o ben de con lam chung cho su that.


Agatha
03 Oct 2012

Lay Chua , Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin gin giu gia dinh con , nhung nguoi than cua con luon duoc binh an , vui ve , may man , manh khoe va hanh phuc. Cau cho con gai con luon duoc ngoan ngoan, thong minh , vui ve , may man va hanh phuc. Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve nuoc Thien Dang . Con cui dau cam ta . Amen


Maria Kim
03 Oct 2012

Lay Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin tiep tuc chua lanh binh va giup chi con an uong duoc, cho ket qua xet nghiem sap toi cua ba con duoc binh thuong, chau di nghia vu duoc may man, binh an, con va gia dinh chi em, cac chau song Dao duc, Binh an, yeu thuong va manh khoe. Amen


Maria Jenny
03 Oct 2012

Con lay xin thien chua hang huu va me thanh nu Maria con lay ong thanh ca Giuse , xin tha toi loi cua con , con xin an nang den toi moi ngay va song dep long chua. Con van nai cau xin long thuong xot chua , lay chua ke tu day cho het cuoc doi cua con ,con xin dat het moi uu tu dau buon cua con trong ban Tay quang dai cua Ngai va Me cua Chung con.xin chua va me thuong xot nang do con dang dau kho , con xin Ngai nham loi khan Nguyen cua con , xin dung ghet bo con .chua va me oi, nhung noi kho trong long con chua va me nhin Thay . Con van xin voi long cay trong va tin tuong hang ngay , con xin Ngai ban on va nham loi, cau xin trong thang man coi duoc me thuong xot cho loi khan Nguyen duoc nhu y . Oi chua Giesu , xin ban cho con long tin ma con hang ao uoc! Lay me cua con duc Ba cua con , me Maria rat thanh. Xin cho con tin that ! Amen.03 Oct 2012

Lay Chua xin thuong xot con vi toi loi con da lam mat long Chua.Xin Chua ban cho ma chong con douc bot dau va moi anh em chung con biet yeu thuong tha thu va cay trong vao Chua.Xin Chua thuong xot nhung nguoi dang khon kho trong couc song,nhung nguoi binh hoan ,dau don xin Chua nang do va an ui ho.Con dat niem tin vao ngai.


pham ngo nhu hoa
03 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


pham ngo nhu hoa
03 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


Phanxico Xavier Nguyen
03 Oct 2012

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện. Con cầu xin Chúa ban cho cô Diệu Hiền sức khoẻ dồi dào, và được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của cô. Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói được.Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy. Amen. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


Phanxico Xavier Nguyen
03 Oct 2012

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện. Con cầu xin Chúa ban cho cô Diệu Hiền sức khoẻ dồi dào, và được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của cô. Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói được.Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy. Amen. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


Maria
03 Oct 2012

Xin cho con Gái con biết giữ Đạo, sống Đạo tốt hơn,xin cho khỏi sa chước cám dỗ,Thế gian ,ma quỉ ,xác thịt03 Oct 2012

LAY CHUA, CON CAM TA CHUA DA BAN CHO MOT DEM BINH AN, CON XIN DANG LEN CHUA CONG VIEC HANG NGAY CUA CON, XIN CHUA CHUA LANH VA THANH HOA. LAY CHUA, XIN CHO CON BIET CHUA, XIN CHO CON BIET CON DE CON SONG XUNG DANG LAM CON CHUA. LAY CHUA XIN GIUP CON TIM DUOC HUONG GIAI QUYET NHUNG KHO KHAN CON DANG GAP PHAI. LAY CHUA, XIN CHUA BAN HON AN XAC MANH CHO BO ME ANH CHI EM VA BAN BE CUA CON. LAY CHUA, CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA, THANH CA GIUSE VA CAC THANH TREN TROI, CHAN PHUOC GIOAN PHAOLO II, CHA PHANXICO SAVIE TRUONG BUU DIEP. LAY CHUA XIN THA THU TOI LOI CHUNG CON VA TOAN THE GIOI. LAY CHUA GIESU CON TIN THAC VAO CHUA. AMEN.


GioanBaotixita
03 Oct 2012

Xin cho Gia đình con được Bình an, con cái ngoan ngoãn ,biết nghe lời Cha Mẹ.


Maria Đào Thị Sen
03 Oct 2012

Lạy chúa, xin chúa ban bình an và sức khoẻ cho gia đình con, xin chúa ban cho thai nhi trong bụng con được khoẻ mạnh cho đến ngày bé chào đời mẹ con con được mẹ tròn con vuông, Con cầu xin chúa nhờ đức kitô chúa chúng con, Amen


Maria, Đào Thị Sen
03 Oct 2012

Lạy chúa, xin chúa ban bình an và sức khoẻ cho gia đình con, xin chúa ban cho thai nhi trong bụng con được khoẻ mạnh cho đến ngày bé chào đời mẹ con con được mẹ tròn con vuông, Con cầu xin chúa nhờ đức kitô chúa chúng con, Amen.


Teresa PT
03 Oct 2012

Lạy Chúa, xin thương xót con ban cho thai nhi của con mạnh khỏe. Con xin dâng thai nhi của con lên Chúa, xin Chúa che chở và bảo bọc cho bé cho đến ngày chào đời. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa !


PVPhuc
03 Oct 2012

Lạy Chúa Giêsu, nay con đến với Chúa mang theo mọi tật nguyền của đời con. Xin Chúa cứu chữa con. Xin làm cho con nên mạnh mẽ nhất là về đàng thiêng liêng. Xin cho con cảm mến được sự thích thú khi dừng chân ngồi bên Chúa để nghe Chúa nói và để được chữa lành. Xin cho con hằng biết về bên Chúa để được Chúa gia tăng lòng mến Chúa mỗi ngày một nhiều hơn. Lạy Chúa, xin tha thứ những lỗi phạm của con... Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con: vì ... cám dỗ.03 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men03 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men03 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men03 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen03 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen03 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


maria lo duc
03 Oct 2012

Xin Chua thuong nhung noi kho khan cua chung con trong cuoc song


claire_han
03 Oct 2012

Lay Chua Jesus, me Maria, thanh Giuse, con cam ta Ngai da ban cho gs con duoc binh an hon xac, C bi buou lanh trong gan, xe A khong bi hu khi lai xe xuyen tieu bang, co nguoi phu con trong cong viec lam. Xin Ngai phu ho gd con trong nhung ngay sap toi. Xin Ngai thanh hoa gd TH, cho con cai ngoan ngoan, sieng nang hoc hanh, nghe loi cha me, phu giup cha me lam cong viec nha, nang ren luyen co the, biet tu tin & tu lap, an uong dieu do. Amen03 Oct 2012

Cau xin Chua che cho con cua con duoc binh an trong tay Chua, lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse . Amen


marianguyen
03 Oct 2012

lay thanh cA giuse gd con chay den cung cha cam on nhung on lanh cha da ban cho gd con xin cha thuong thao go moi su cho gt con duoc the xanh xin cho gd con duoc doan tu binh an amen


marianguyen
03 Oct 2012

lay thanh cA giuse gd con chay den cung cha cam on nhung on lanh cha da ban cho gd con xin cha thuong thao go moi su cho gt con duoc the xanh xin cho gd con duoc doan tu binh an amen


con cua me
03 Oct 2012

me oi con yeu me con xin dang dgd con trong tay chua va me xin chua thuong an bai moi su cho gd con con xin tin thac moi su trong tay chua amen giesu maria giuse con men yeu xin cuu roi cac linh hon amen con xin dang loi cau cho linh hon phan xico xavie som duoc huong thanh nhAN chua amen xin chua thuong ban on an binh cho the gioi amen


Ma ri a
03 Oct 2012

xin ban cho con lam an xuong xe de tra het no o doi nay . mot thang con tra tien loi may chuc trieu. con tra het no roi con lay tien loi do giup cho nguoi ngheo Me oi .02 Oct 2012

Lay Chua cau xin Chua cuu con trai con. Lay ta on Chua. Amen


Maria kim oanh
02 Oct 2012

Lạy Chúa từ nhân. Con xin Chúa luôn gìn giữ chúng con khỏi sa trước cám dỗ. Địa phương chúng con vừa xảy ra dư chấn của động đất con xin Chúa luôn gìn giữ chúng con khỏi tai nạn bất ngờ.Amen


Maria kim oanh
02 Oct 2012

Lạy Chúa từ nhân. Con xin Chúa luôn gìn giữ chúng con khỏi sa trước cám dỗ. Địa phương chúng con vừa xảy ra dư chấn của động đất con xin Chúa luôn gìn giữ chúng con khỏi tai nạn bất ngờ.Amen


Maria contoiloi
02 Oct 2012

Lay Chua tu nhan, Duc Trinh Nu Maria, Thanh Ca Giuse xin ban cho gia dinh con on binh .Xin cho me con duoc manh khoe, gia dinh con hoa thuan, an vui.


maria
02 Oct 2012

con xin me tay doi con cua con /con xin ta on me vi nhung on lanh me da ban cho gd con.02 Oct 2012

Lay Chua xin nham loi con cau khan. Amen


Giuse Ngo Duc Cuu
02 Oct 2012

Lay me Maria va thanh ca Giuse .gia dinh chnug con dang gap nhung su kho khan trong cuoc song con trai con bi tai nan giao thong de hon 3 nam nhung suc khoe van chua duoc binh phuc vo cua con hai chan bi dau nhuc da lau nhung van chua bot .chung con cau xin me va thanh ca giuse chuyen cau len Thien Chua xin Ngai ban cho gia dinh chung con duoc binh an . moi nguoi thuong yeu nhau cho con trai con va vo cua con suc khoe som duoc binh phuc .chung con cau xin cha vi danh Chua KiTo Chua chung con a men


teresa Huynh My Dung
02 Oct 2012

Lay Chua Me, Lay Cha Truong Buu Diep hay thuong xot cho con ... Con dang gap kho khang trong cong viec, con xin Chua Me va Cha Truong Buu Diep hay giup cho Con vuot qua kho khan va co the lay lai duoc tien, moi chuyen giai quyet tot dep. Con xin cac Ngai giup cho con co suc manh va sang suot de quyet dinh con duong cho tuong lai cua con. Xin cac Ngai hay cho con biet con phai lam sao va con nen di den dau de mo tiem va lam an tot dep va vung chac mai nay. Xin Cha Truong Buu Diep hay luon luon ben canh con giup cho con duoc moi viec suong se. Amen


Maria Lenguyendiana
02 Oct 2012

Lay CHUA Lay Me Maria Lay Thanh Ca GIUSE ,xin Thuong xot Chung con,Lay Cha Truong buu DIEP,xin cau cho Chung con vuot qua moi kho khan trong cuoc song cua Chung con,xin cac NGAI chuc lanh va ban AN BINH cho GIA DINH Chung con,nhat la xin cac NGAI diu dat CHONG con mau ve nha BINH AN Amen


Maria Lenguyendiana
02 Oct 2012

Lay CHUA Lay Me Maria Lay Thanh Ca GIUSE ,xin Thuong xot Chung con,Lay Cha Truong buu DIEP,xin cau cho Chung con vuot qua moi kho khan trong cuoc song cua Chung con,xin cac NGAI chuc lanh va ban AN BINH cho GIA DINH Chung con,nhat la xin cac NGAI diu dat CHONG con mau ve nha BINH AN Amen


Maria Lenguyendiana
02 Oct 2012

Lay CHUA Lay Me Maria Lay Thanh Ca GIUSE ,xin Thuong xot Chung con,Lay Cha Truong buu DIEP,xin cau cho Chung con vuot qua moi kho khan trong cuoc song cua Chung con,xin cac NGAI chuc lanh va ban AN BINH cho GIA DINH Chung con,nhat la xin cac NGAI diu dat CHONG con mau ve nha BINH AN Amen


Maria Ha
02 Oct 2012

Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse , xin thuong bien doi con trai cua con, Quoc Nam, cho duc tin cua no duoc vung manh, xin gin giu no khoi moi su du, moi cam do cua cuoc song moi, cua ban be, xin cho no biet lo hoc hanh, thanh dat , tim duoc viec lam, xin cho no hieu biet hon, truong thanh hon. Con xin cam on .


pham ngo nhu hoa
02 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


HIEU TRINH
02 Oct 2012

LAY ME MARIA VA THANH CA GIUSE XIN BAN ON BINH AN DEN CHO GIA DINH CON XIN CHO CON DUOC CO VIEC LAM XIN CHO CHONG CON GAP NHIEU MAY MAN VA CAC CON CUA CON DUOC ON MANH KHOE BIET LAM NHIEU VIEC THIEN NGUYEN GIUP DO NHUNG NGUOI KHON KHO HON GIA DINH CHUNG CON AMEN :)


HIEU TRINH
02 Oct 2012

LAY ME MARIA VA THANH CA GIUSE XIN BAN ON BINH AN DEN CHO GIA DINH CON XIN CHO CON DUOC CO VIEC LAM XIN CHO CHONG CON GAP NHIEU MAY MAN VA CAC CON CUA CON DUOC ON MANH KHOE BIET LAM NHIEU VIEC THIEN NGUYEN GIUP DO NHUNG NGUOI KHON KHO HON GIA DINH CHUNG CON AMEN :)


HIEU TRINH
02 Oct 2012

LAY ME MARIA VA THANH CA GIUSE XIN BAN ON BINH AN DEN CHO GIA DINH CON XIN CHO CON DUOC CO VIEC LAM XIN CHO CHONG CON GAP NHIEU MAY MAN VA CAC CON CUA CON DUOC ON MANH KHOE BIET LAM NHIEU VIEC THIEN NGUYEN GIUP DO NHUNG NGUOI KHON KHO HON GIA DINH CHUNG CON AMEN :)


HIEU TRINH
02 Oct 2012

LAY ME MARIA VA THANH CA GIUSE XIN BAN ON BINH AN DEN CHO GIA DINH CON XIN CHO CON DUOC CO VIEC LAM XIN CHO CHONG CON GAP NHIEU MAY MAN VA CAC CON CUA CON DUOC ON MANH KHOE BIET LAM NHIEU VIEC THIEN NGUYEN GIUP DO NHUNG NGUOI KHON KHO HON GIA DINH CHUNG CON AMEN :)


HIEU TRINH
02 Oct 2012

LAY ME MARIA VA THANH CA GIUSE XIN BAN ON BINH AN DEN CHO GIA DINH CON XIN CHO CON DUOC CO VIEC LAM XIN CHO CHONG CON GAP NHIEU MAY MAN VA CAC CON CUA CON DUOC ON MANH KHOE BIET LAM NHIEU VIEC THIEN NGUYEN GIUP DO NHUNG NGUOI KHON KHO HON GIA DINH CHUNG CON AMEN :)


Maria Jenny
02 Oct 2012

Lay chua hang huu va me nhan tu thanh nu Maria , con xin chay den voi Ngai va me, con xin ngai va me hay cuu giup than xac dau kho cua con . Con xin chua va me nang do con Len de tam hon va the xac cua con Nhe nhan. Chua va me oi, con rat buon kho , con xin long thuong xot chua va me hang cuu giup nham loi khan xin , con xin chua va me ban cho Chung con tinh cam duoc tro lai tot dep , con khong muon chia tay , con muon Anh tro ve voi con. Va con xin chua va me cuu giup cho dua con gai cua con som co duoc viec lam. Xin chua va me thuong xot Chung con. Con cau xin chua thuong xot nham loi khan Nguyen cua con duoc nhu y. Con xin cui dau cam ta be tren . Amen02 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen02 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen02 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


Anna Nga
02 Oct 2012

Lạy Chúa, xin tha tội cho con. Xin Chúa nhậm lời con cầu xin. Amen.


pham ngo nhu hoa
02 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!02 Oct 2012

chua lanh binh an , moi nguoi trong gia dinh con di duong binh an an toan moi ngay lam nhung cong viec trach nhiem thanh cong


thuy
02 Oct 2012

Lay Chua, con biet nhung loi con cau xin thi Chua co nghe ma Chua khong the cho con vi Chua so neu con duoc nhung gi con cau xin thi con se thay doi tinh tin cua con va se quen di Chua va Duc Me Maria vi do con cung cam on Chua da lam nhu the. Con chi muon co mot cuoc song binh thuong va con chi cau xin va cau nguyen cho ba me cua con luon vui ve va suc khoe manh. Va con cung cau cho con mot suc khoe manh de con co the hieu thao voi ba me cua con va dem nhieu niem tin vao Chua va Duc Me Maria. Moi chuyen hay de theo y Chua va Duc Me Maria....Amen Xin cau cho mot ban cua con song luon co gang va dung lo nghi nhieu. Mong co ay luon la trong cuoc song con nhieu tot dep hom dau buon va chan lan. Cau cho co ay biet con luon o ben co ay cho du tinh ban khong co nhu luc truoc nua con luon cau nguyen va phu ho cho co ay va gia dinh cua co ay . Va cau cho mot nguoi con yeu luon khoe manh va binh an o trong su song nhung con luon co gang o ben nguoi ay ma chi mong nguoi ay hieu dum cho con la con van lo lang va yeu thuong nguoi. Cau cho mot nguoi ban day dang o ngaoi bien lam viec mong nguoi ay binh an va vui ve. Con xin Chua hay giup con manh len va con mong nguoi me cua nguoi ay luon o ben canh nguoi va phu ho cho nguoi, tuy con biet con dang doi hoi cau xin nhieu, nhung ma con cung khong dam nghi Chua va Duc Me Maira se nghe loi con cau nguyen, nhung con cung van tin long cua ngai va luon co gang lam nhung gi ma ngai da muon con lam de song mot cuoc song vui ve va binh an. Amen


teresa kimly
02 Oct 2012

lay chua tu nhan,con dang kho so rau ri lam chua oi,chua oi xin nguoi cho con co khach mua,cho con ban duoc mieng dat q8.cho con co khach tot chiu mua,chiu som dat coc di chua oi.xin nguoi som cho con co khach mua trong thang 10.xin cho con thi dau co bang lai xe 4 banh.the sanh lam duoc nhanh chong suon se.xin cho con trai con ngoan ngoan ,hoc gioi.cau xin cho cong viec cua jp duoc on dinh,co duoc cua tiem tot de lam an on dinh,de song va giup do nguoi khac.xin cha nham loi tha thiet khan cau cua con,xin cho gia dinh con khoe manh ,hanh phuc.con cam on chua.


DM.KHANH
02 Oct 2012

XIN TRẢ DƯỢC NỢ. XIN CHO CHA GIUSE DINH QUANG THỊNH MỚI NHẬP VIỆN SỚM BÌNH PHỤC.


Nguyễn TT Trinh
02 Oct 2012

Lạy Chúa, lạy Mẹ Maria, Mẹ Teresa, con xin các ngài giúp cho con vượt qua được những rào cản và khó khăn mà con đang gặp trong những thời gian qua. Xin các ngài giúp cho con và bạn của con lòng tin để vượt qua rào cản của gia đình. Xin chúa cho bạn của con sức mạnh và can đảm để nói chuyện với hai bác và xin chúa cho 2 bác 1 tấm lòng khoan dung để lắng nghe và thông cảm. Xin chúa cho chúng con được ở bên nhau. Con xin dâng lên chúa hết lòng trí và thân các của con. Con đang rất là khổ tâm và hoang mang. Xin chúa hãy soi sáng cho 2 chúng con. Con cám on chúa. Xin chúa và mẹ nhận lời con nguyện.


DM.KHANH
02 Oct 2012

XIN TRẢ DƯỢC NỢ.


Mariangatran
02 Oct 2012

XIN GIUP CON TRONG LUC NAY ,CON XIN TIN TUONG PHO THAC VAO CHUA,MOI SU TRONG SUOT DOI CON ,CON MET QUA CHUA OI ,XIN ME MARIA THAU HIEU CHO CON VI SUC CON YEU DUOI AMEN


pham ngo nhu hoa
02 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


Maria Do
02 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse xin cho Thien Than Ban Menh cua con den tro giup con khi con hoc, khi con lam, khi con di duong, khi con doi xu voi nguoi khac, khi con giao tiep voi nhung nguoi anh chi em con, dung de con xa Chua, va lam ton thuong nguoi khac. Amen


Maria Do
02 Oct 2012

Con da duoc Chua lo lieu cho con co mot chiec xe khac. xin Chua, Me Maria, va Thanh Ca Giuse tiep tuc thuong con, va gin giu con tren moi buoc duong con di, nhu Ba Dang da tung gin giu con khi con su dung chiec xe truoc, dac biet la dung de con lam thiet hai va gay tai nan cho nguoi khac. Xin nhan loi con khan nguyen. Amen.


pham ngo nhu hoa
02 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


pham ngo nhu hoa
02 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


maria.th.
02 Oct 2012

xin duc trinh nu maria va thanh ca giuse cung cac thanh xin cau cung chua ban cho con dat duocnhu y nguyen .amen lay chua giesu con luon trong cay o noi ngai xin long thuong xot chua cuu giup con .


pham ngo nhu hoa
02 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


maria.th.
02 Oct 2012

lay me xin me thuong ban cho gd con luon duoc bang an khoe manh.xin me ban cho viec lam gd con luon duoc may manh.trong cong viec .cac con hoc hanh sang suot .xin cho duoc nhu y nguyen .amen


agnes BAO VAN
02 Oct 2012

Con xin cam on Chua nhung gi Ngai da ban cho gia dinh con no chung va ban than con noi rieng. Xin Cam on NGAI , cam on thinh thuong NGAI da ban cho con ...nhin lai nhung gi con da trai qua tu nam 2009 den nay , con that khong biet noi gi de Cam on Chua .... tinh thuong cua ngai that bao la


DAMINH MARIA
02 Oct 2012

Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua thuong ban cho gia dinh con cong viec lam duoc thuan loi trong su yeu thuong cua Chua, cho con cai con duoc khoe manh, khon ngoan thong minh, thanh thien dao duc. Chung con cau xin Thien Chua. Chung con xin Ta on Thien Chua, Me Maria va Thanh CAa Giuse. Amen02 Oct 2012

Cau xin Chua giup cho vo chong con gai con co viec lam. Amen


Duc Hung Nguyen
02 Oct 2012

Chúa ơi, xin Chúa tha thứ cho những tội lỗi của con đã mắc phải. Chúa ơi, con lại mắc lỗi rồi, và con chỉ biết ăn năn tội lỗi của mình trước Chúa. Xin Chúa tha thứ cho con. Xin Chúa ban phước lành cho gia đình con, cho chúng con được sống trong ân điển của người.Con xin cầu nguyện nhân danh đức Chúa Jesus Christ. Amen.


con Maria Quyen
02 Oct 2012

kien nhan ,sang suot,binh tinh,binhan va bao dung,song luon suy nghi toi chua,xin cho chong con het long yeu thuong con ,dung dem long cua anh ay ma suy tu voi nhung nguoi con gai khac, vi con song thay rat dau kho khi thay anh ay co nhieu bi an, con cau xin duc Me la Me con Thang Ca Dan hay xin thi xe~ duoc xin cau bau voi Chua cho gia dinh duoc hanh phuc dung de cho chung con phai phan ly,Cuoc doi con da qua nhieu dau kho? xin thuong xot con Amen


hang pham
02 Oct 2012

CON XIN ME CUNG THANH CA GIUSE CAU BAU CUNG THIEN CHUA HAY BIEN DOI LONG CON DE CON BIET THUONG VA TON TRONG ME CON,VA NHUNG NGUOI THAN CUA CON NHIEU HOIN NUA VA CON XIN NGAI BAN CHO ME CON LUON LUON DUOC KHOE MANH ,BINH AN VA HANH PHUC .AMEM


Maria jenny
02 Oct 2012

Con cau xin thien chua Ba Ngoi cau xin me nhan tu thanh nu Maria con cau xin cac thanh the , xin tha toi loi con. Con cau xin chu va me luon Che cho con hang ngay , nhat la thang 10 la thang man Coi con xin me hang cuu giup thuong con . Con biet chua va me biet ro trong long con, con tin tuong o noi Ngai va me nham loi khan Nguyen cua con. Con xin chua va me ban hong an xuong cho con trong thang man Coi , de cuoc doi con vui ve tro lai me oi. Con rat trong chuyen tinh cam cua con dang do vo va chuyen dua con gai con khong kiem duoc viec lam , con xin qui Cha va qui Thay cau Nguyen dum con , xin chua va me nham loi ban cho con nhan duoc on trong thang man Coi , de cuoc song con binh an va tam hon va the xac con duoc Nhe nhan. Xin chua va me thuong xot nham loi khan Nguyen duoc nhu y. Con xin sot sang doc kinh man Coi va song dep long chua va me. Con cau xin thanh Giuse Cha Truong Buu Diep va cac thanh the chuyen loi cau Bau cua con Len thien chua toan nang va me hang cuu giup . Amen


PNT
02 Oct 2012

Xin Chua gìn giữ gia dinh chung con, cho mọi nguoi vuot qua moi khon kho. amen!


Maria co don
02 Oct 2012

Lay Chua, con cau xin Chua cho nguoi nam Gisue Doan Thanh biet tu bo thoi hu tat xau va that su yeu thuong mang hanh phuc den cho con de chung con cung nhau tho phuong ton vinh va ca tung Thien Chua. Con cau xin Chua.


Maria Lan Tran
02 Oct 2012

Lay Chua, con cui dau cau xin Thien Chua ban cho con su binh an, duc khon ngoan va suc manh trong ngay hom nay, xin cho Me con duoc an vui va khoe manh luc tuoi gia, xin cho linh hon Giuse Bo con da qua doi som duoc huong nhan thanh Chua, xin cho con trai con ngoan ngoan dao duc cua mot nguoi Cong Giao, xin cho tat ca anhchi em con chau duoc su binh an trong tay Chua. Xin Chua nham loi con cau.


Maria
02 Oct 2012

Lay Chua, con cau xin Chua ban cho con cong an viec lam tro lai.


Anna Tran
02 Oct 2012

con kính xin Chúa tha thứ tội lỗi chúng con ,xin Chúa thương xót chúng con ,xin ban bình an cho chúng con ,xin Ngài thương nhậm lời con ,xin cho chúng con có cơ hội ,có khả năng trả nợ ,chi phí trong cuộc sống,con cầu xin Mẹ thương chớ bỏ lời con kêu van,xin Các Thánh cầu cho chúng con ,amen.


Maria
02 Oct 2012

Lay Me Maria con xin dang Me dang het tat ca cuoc song chung con dang Me xin Me chuc lanh xin Me ban on va cuu giup chung con xin Me dong hanh voi cac con cua con. Me oi, con cua con lam test hom nay neu dep long Chua xin Me ban on cho con cua con lam test duoc ket qua tot, con cam ta Me. Me oi con yeu men Me nhieu. Amen02 Oct 2012

xin chua chi dân cho con ,con đang rât lo lang vi con gai con giân con bo đi ra nha ngoai o, con ko bit phai lam j vao luc nay. Con xin pho thac moi su cho chua .moi su con theo y ngai đinh liêu.02 Oct 2012

xin chua chi dân cho con ,con đang rât lo lang vi con gai con giân con bo đi ra nha ngoai o, con ko bit phai lam j vao luc nay. Con xin pho thac moi su cho chua .moi su con theo y ngai đinh liêu.02 Oct 2012

xin chua chi dân cho con ,con đang rât lo lang vi con gai con giân con bo đi ra nha ngoai o, con ko bit phai lam j vao luc nay. Con xin pho thac moi su cho chua .moi su con theo y ngai đinh liêu.


Nguyen Thanh Binh
02 Oct 2012

Đa Minh 02.Oct 2012 Trước khi cầu nguyện con xin Chúa tha thứ những tội lỗi con xúc phạm đến Chúa trong tư tưởng lời nói ,xin Chúa ban cho giađình nho bé của chúng con luôn khỏe mạnh con cái chúng con biết vâng lời ,thong minh học giỏi , va luôn được bình an trong tay Chúa va Mẹmaria Amen.02 Oct 2012

xin chua soi sang tâm hôn con, đê con co thêm suc manh cheo chông gd be nho cua con vuot qua luc kho khan nay,xin cho con gai con maria vy chau nhân ra đc nhiêu điêu thiêu xot va khac phuc .xin cho vo chông con cai cua chung con tim đc tiêng noi chung, tâm tinh hiêp nhât sông xung đang voi nhung ân huê chua ban.02 Oct 2012

xin chua soi sang tâm hôn con, đê con co thêm suc manh cheo chông gd be nho cua con vuot qua luc kho khan nay,xin cho con gai con maria vy chau nhân ra đc nhiêu điêu thiêu xot va khac phuc .xin cho vo chông con cai cua chung con tim đc tiêng noi chung, tâm tinh hiêp nhât sông xung đang voi nhung ân huê chua ban.02 Oct 2012

xin chua soi sang tâm hôn con, đê con co thêm suc manh cheo chông gd be nho cua con vuot qua luc kho khan nay,xin cho con gai con maria vy chau nhân ra đc nhiêu điêu thiêu xot va khac phuc .xin cho vo chông con cai cua chung con tim đc tiêng noi chung, tâm tinh hiêp nhât sông xung đang voi nhung ân huê chua ban.


tresamarianguyen thi thu hong
02 Oct 2012

con cau xin chua giusu thanh the thanh ca giuseme maria xin cacngai ban cho con cua con gap thay gap thuoc duoc mau khoi benh con xin thanh thien than ban menh giupcho con cua conduoc mau khoi om con xin cam ta on chua amen


Phanxico Xavier Nguyen
02 Oct 2012

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện. Con cầu xin Chúa ban cho cô Diệu Hiền sức khoẻ dồi dào, và được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của cô. Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói được.Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy. Amen. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


Phanxico Xavier Nguyen
02 Oct 2012

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện. Con cầu xin Chúa ban cho cô Diệu Hiền sức khoẻ dồi dào, và được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của cô. Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói được.Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy. Amen. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


Maria Jenny
02 Oct 2012

Con cau lay chua thuong xot va me hang cuu giup cau cac thanh the tren thien dang, xin tha thu toi loi con. Con cui xin chua Ba Ngoi va me hang cuu giup thuong xot cho con, con xin ngai va me ban cho tinh cam cua con dang do vo , con thanh tam van xin chua va me nhan tu ban cho tinh cam cua con duoc han gan lai voi nhau , con xin chua va me ban cho anh hoi tam chuyen y som tro ve , con van xin chua Ba Ngoi va me hang cuu giup cho Chung con duoc song Ben nhau xin dung de Chung con chia Tay, con van xin chua va me con van con thuong Anh va cho doi Anh tro ve. Chua va Me oi, con rat la dau kho moi ngay , con van xin long thuong xot nhan tu va me hang cuu giup xin nham loi cau xin cua con. Con van nai chua va me long thuong xot xin Che cho con de than xac va tam hon con khong con phai khoc moi ngay. Con cau xin chua nhan tu va me hang cuu giup thuong xot nham loi. Va con xin ngai va me ban cho con gai cua con som co duoc viec lam tot, xin chua ban binh an cho Chung con . Con xin chua va me dua cac linh hon moi Coi Khoi xa hoa nguc . Con xin cam ta on tren va cau xin loi khan Nguyen cua con duoc chua va me hang cuu giup thuong xot nham loi . Amen02 Oct 2012

Xin cho mom con dung bi benh gi


contoiloi
02 Oct 2012

Lay Chua nhan tu xin ban binh an cho cac linh hon thai nhi


contoiloi
02 Oct 2012

Lay Chua tu nhan xin thuong xot con


pham ngo nhu hoa
02 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


HTT
02 Oct 2012

Lay Chua! xin cho ocn co mot Duc Tin vung vang vao Chua de con vuot qua duoc nhung kho khan , va thu thach truoc mat . Cau cho long con luon duoc thanh than , binh an , vui ve va hanh phuc . Cau cho moi dieu con mo uoc se thanh su that . Con cui dau cam ta . Amen


Agatha
02 Oct 2012

Lay Chua, me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin hay gin giu gia dinh con va nhung nguoi than cua con luon duoc binh an , vui ve , may man , manh khoe va hanh phuc. Cau cho con gai con luon duoc ngoan ngoan , thong minh , binh an va hanh phuc. Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve huong Phuoc Truong sinh . Amen


Maria Kim
02 Oct 2012

Lay Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin tiep tuc chua lanh binh va giup chi con an uong duoc, ba khoe manh va ket qua xet nghiem sap toi duoc binh thuong, con va gia dinh chi em, cac chau song Dao duc, binh an, yeu thuong va manh khoe. Amen


TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN
02 Oct 2012

XIN CẦU CHO LINH HỒN GIUSE TRẦN ĐÌNH THẨM


pham ngo nhu hoa
02 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


dmhl
02 Oct 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho vo con tim duoc nguoi khac de lam viec chung luon. xin cho tiem cua con khong co bi state board den kham luon.


dmhl
02 Oct 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse vo chong con mau mau co baby luon, xin gd chung con song duoc hanh phuc va biet lo lang cho nhau nhieu hon.Amen


Con
02 Oct 2012

Xin Chua Ba ngoi cuu giup con trong nuc kho khan nay. Chung con pho het moi su trong tay ngai. Lay Chua con cau xin Chua.


Maria Hong Nhung
02 Oct 2012

Lạy Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria xin thương xót chúng con. Xiin xin lỗi Chúa vì tất cả những gì con đã xúc phạm đến Ngài. Con xin Ngài hãy ban cho đầu óc thông minh sáng suốt đã học hành cũng như ứng xử trong cuộc sống để con đừng làm ai bị tổn thương, Con cám ơn tất cả những hồng ân mà Ngài đã ban cho gia đình con và cho con. Xin Ngài hãy hướng đẫn con và anh thể vươt qua khó khăn này đề sống với nhau. Con xin Ngài xin Ngài hãy nhận lời con.


pham ngo nhu hoa
02 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


Maria Doan Thuy Hai Huyen
02 Oct 2012

Xin cha va cac tu si dong hop loi cau nguyen cho vo chong mong chong co them duoc mot dua con nua. Vo chong con co mot be trai nam nay duoc tam tuoi. Da co gang kiem them dua nua trong gan sau nam qua. Da di du cac thay thuoc va chua tri nhung cung chua co ket qua gi. Xin pho thac vao Thien Chua va loi cau nguyen cua cha cung tuon the dan chua tren toan the gioi.


Maria Kim Oanh
02 Oct 2012

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng Đấng tạo thành và yêu thương con. Hôm nay con xin dâng các linh hồn nơi luyện tội. Đặc biệt xin Chúa thương xót cho các linh hồn thai nhi. Con xin Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse cầu xin cho con trước toà thiên Chúa như ý nguyện con xin.Amen


maria dinh
02 Oct 2012

Lay Chua xin chua benh dau chan cho con con cau xin Chua


Maria, Đào Thị Sen
02 Oct 2012

Lạy chúa, con là kẻ mọn hèn con yếu đuối trước sự cám dỗ của ma quỷ, con thấy hổ thẹn trước chúa mỗi khi con phạm tội nhưng con lại không đấu tranh để tâm hồn con trong sang đón nhận chúa hang ngày, con cầu xin chúa thánh thần hãy soi sang mở trí cho con, thánh hoá con cho con sức mạnh để con vượt qua mọi sự cám dỗ về thể xác, con cũng xin chúa hãy cho con có được tình yêu bao la, sự bao dung để con yêu thương và có thể chịu đựng tất cả những tật xấu của mẹ chồng con. Chúa ơi, con biết con cũng chẳng có gì tốt đẹp trong mắt mẹ chồng con vì vậy mà con xin người hãy làm cho chúng con được đẹp trong mắt nhau để yêu thương nhau hơn, để gia đình con hạnh phúc mỗi ngmooixvif có được ơn chúa. Lạy chúa con cầu xin chúa chúa nhờ đức giê su ki tô chúa chúng con, Amen


Maria,Dao thi sen
02 Oct 2012

Lạy chúa, con là kẻ mọn hèn con yếu đuối trước sự cám dỗ của ma quỷ, con thấy hổ thẹn trước chúa mỗi khi con phạm tội nhưng con lại không đấu tranh để tâm hồn con trong sang đón nhận chúa hang ngày, con cầu xin chúa thánh thần hãy soi sang mở trí cho con, thánh hoá con cho con sức mạnh để con vượt qua mọi sự cám dỗ về thể xác, con cũng xin chúa hãy cho con có được tình yêu bao la, sự bao dung để con yêu thương và có thể chịu đựng tất cả những tật xấu của mẹ chồng con. Chúa ơi, con biết con cũng chẳng có gì tốt đẹp trong mắt mẹ chồng con vì vậy mà con xin người hãy làm cho chúng con được đẹp trong mắt nhau để yêu thương nhau hơn, để gia đình con hạnh phúc mỗi ngmooixvif có được ơn chúa. Lạy chúa con cầu xin chúa chúa nhờ đức giê su ki tô chúa chúng con, Amen


Teresa Tin Yeu
02 Oct 2012

Kinh xin quy tu sy nam nu, cac ong ba anh chi cau nguyen cho mot vo chong dang buoc vao con duong bat hanh phan ly, duoc quay tro ve hoa hop, cau cho cac chau nho duoc Cha Thanh ca Yuse va Me Maria cham soc bao ve. Con xin pho thac gia dinh ban con trong Long Chua Thuong Xot.


pham ngo nhu hoa
02 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


Teresa PT
02 Oct 2012

Lạy Chúa, xin thương xót con ban cho thai nhi của con mạnh khỏe. Con xin dâng thai nhi của con lên Chúa, xin Chúa che chở và bảo bọc cho bé cho đến ngày chào đời. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa !


PVPhuc
02 Oct 2012

Lạy Chúa Giêsu, nay con đến với Chúa mang theo mọi tật nguyền của đời con. Xin Chúa cứu chữa con. Xin làm cho con nên mạnh mẽ nhất là về đàng thiêng liêng. Xin cho con cảm mến được sự thích thú khi dừng chân ngồi bên Chúa để nghe Chúa nói và để được chữa lành. Xin cho con hằng biết về bên Chúa để được Chúa gia tăng lòng mến Chúa mỗi ngày một nhiều hơn. Lạy Chúa, xin tha thứ những lỗi phạm của con... Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con: vì ... cám dỗ.


teresas thuy
02 Oct 2012

xin cac linh muc tu si dong cau nguyen cho con cau xin duc me va thanh giuse cuu giup con cau bau cung chua cho con dang dau kho vi con cai chong con luoi bieng di le va doc kinh cau nguyen voi chua vakho so vi no nan chong chat nao latien ngan hang tien no nguoi ta o ngoai tien cho 2 dua con an hoc tien dien nuoc tien thue tien nha ma con khong biet keu cau ai chi biet bam vao chua con nhu con thuyen dang troi tren bien toi con u sau buon tui khong co ban be de tam su khong khong co bo me de than tho chi xin chua ban binh an them suc cho con vuot qua tat ca nho on hua ban xuong cho con con cam ta ba ngoi thien chuc02 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen02 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen02 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen02 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men02 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men02 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


ANNA TRAM
02 Oct 2012

XIN CHUA GIUP CON MAY MAN DAU KY THI NAY ...TIM DUOC VIEC LAM NGAY MAI VOI CHUC VU LUONG TOT...AMEN


Maria
02 Oct 2012

Xin cho con Gái con biết sống Đạo,giữ Đạo tốt hơn,xin cho khỏi sa chước cám dỗ ,Thế gian ,Ma quỉ ,xác thịt


GioanBaotixita
02 Oct 2012

Xin cho Gia đình con được Bình an,con cái ngoan ngoãn ,biết nghe lời Cha Mẹ,02 Oct 2012

Lay Chua cau xin Chua soi sang va an bai so phan chung con, lay Chua xin giup chung con thoat khoi nhung su kho khan truoc mat. Lay ta on Chua. Amen


Maria_ly
02 Oct 2012

LẠY CHÚA , XIN CHO CÔNG VIỆC CỦA CON ĐƯỢC SUÔN SẼ,CUỘC SỐNG CỦA GIA ĐÌNH CON BÌNH AN TRONG TAY CHÚA.AMEN02 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men02 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men02 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men02 Oct 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men02 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen02 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen02 Oct 2012

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


Anna k
02 Oct 2012

Tinh yeu cua chua that tuyet voi,tinh yeu ngai danh cho con khong gi co the so sanh,dong dem,cug khong ngoi but nao co the ta cho het duoc tinh yeu ngai da danh cho con.chinh vi tinh yeu do ma con giam xin chua.xin chua cho gia dinh moi cua con,luon giu mai ngon lua tinh yeu chua,xin cho moi nguoi chung con song theo guong thanh gia de lai. Con lai xin chua cho tinh yeu ma ngai da lien ket duoc don hoa ket trai,va xin cho chung con on hieu biet de nhung hoa qua do lam ich cho giao hoi.lay chua la thien chua con tho xin ngai ban nhung on lanh hon xac cho ong ba cha me anh chi em cua con.xin ngai thuong nhân loi con cau xin.amen


annaThao
01 Oct 2012

Lay Chua xin CHua thuong nhin den 1 nguoi ban cua con ,co ay dang chuan bi sinh ma dua be chua du thang ,nguyen xin Thien chua ban cho me con ho duoc binh an amen


Anna k
01 Oct 2012

Lay chua.Tinh yeu cua chua that tuyet voi,tinh yeu ngai danh cho con khong gi co the so sanh,dong dem,cug khong ngoi but nao co the ta cho het duoc tinh yeu ngai da danh cho con.chinh vi tinh yeu do ma con giam xin chua.xin chua cho gia dinh moi cua con,luon giu mai ngon lua tinh yeu chua,xin cho moi nguoi chung song theo guong thanh gia de lai. Con lai xin chua cho tinh yeu ma ngai da lien ket duoc don hoa ket trai,va xin cho chung con on hieu biet de nhung hoa qua do lam ich cho giao hoi.lay chua la thien chua con tho xin ngai ban nhung on lanh cho ong ba cha me anh chi em cua con.xin ngai thuong nhân loi con cau xin.amen01 Oct 2012

Tinh yeu cua chua that tuyet voi,tinh yeu ngai danh cho con khong gi co the so sanh,dong dem,cug khong ngoi but nao co the ta cho het duoc tinh yeu ngai da danh cho con.chinh vi tinh yeu do ma con giam xin chua.xin chua cho gia dinh moi cua con,luon giu mai ngon lua tinh yeu chua,xin cho moi nguoi chung song theo guong thanh gia de lai. Con lai xin chua cho tinh yeu ma ngai da lien ket duoc don hoa ket trai,va xin cho chung con on hieu biet de nhung hoa qua do lam ich cho giao hoi.lay chua la thien chua con tho xin ngai ban nhung on lanh cho ong ba cha me anh chi em cua con.xin ngai thuong nhân loi con cau xin.anmen


Maria Võ Hoài Thu
01 Oct 2012

Lạy Mẹ Mân côi . Con cảm tạ hồng Mẹ . Và khấn sẽ đọc kinh mân côi một cách sốt sắng trong tháng Mân côi này ...và mãi về sau cho hết đời con . Lạy Mẹ nhờ chuổi kinh Mân côi năm 2011 vừa qua . mà Mẹ nhậm lời khấn xin của con , con cảm thấy vô cùng Hạnh phúc . Con chọn ngày 1-10 mùa Mân côi con làm giấy tờ đoàn tụ , Kính mong Mẹ ban ơn lành cho con , con xin các Linh Mục ,cùng các tu sĩ dòng Đồng công hợp ý cầu xin cho con . Lạy Mẹ Mân côi và Thánh cả Giuse chuyển lời cầu lên Thiên Chúa ,ban ơn cho con được như ý .


MICAE MARIA
01 Oct 2012

LAY CHUA GIESU NHAN TU,VA DAY LONG THUONG XOT,XIN CHA THUONG XOT,CHUC LANH HO SO BENH AN SSI CUA NHA CON.NHO LOI CAU BAU CUA ME MARIA,THANH CA GIUSE.XIN CHA DOAI THUONG NHAM LOI CHUNG CON KHAN NGUYEN.AMEN


MICAE MARIA
01 Oct 2012

LAY CHUA GIESU NHAN TU,VA DAY LONG THUONG XOT,XIN CHA THUONG XOT,CHUC LANH HO SO BENH AN SSI CUA NHA CON.NHO LOI CAU BAU CUA ME MARIA,THANH CA GIUSE.XIN CHA DOAI THUONG NHAM LOI CHUNG CON KHAN NGUYEN.AMEN


MICAE MARIA,VA CAC CON CHAU
01 Oct 2012

LAY DUC TRINH NU LA DANG VO NHIEM NGUYEN TOI,LA ME CHUA GIESU.ME DAY ON PHUC DUC CHUA TROI O CUNG ME.CHUNG CON PHU PHUC TRUOC TON NHAN ME TRONG VINH QUANG CUA CON CHI THANH ME.XIN ME HOP LOI CAU NGUYEN CUNG GIA DINH CHUNG CON NAI XIN LONG NHAN TU VO BIEN CUA CON CHI AI ME DU LONG THUONG XOT CUU VOT GIA DINH THAN NHAN CHUNG CON TRONG GIAY PHUT HIEM NGUY TRONG DOI SONG NAY.LAY THANH CA GIUSE LA BAN THANH SACH DUC ME MARIA,XIN CHA KHAN CAU CHO GIA DINH CHUNG CON.CHUNG CON CAU XIN TONG LANH THIEN THAN MICAE,CAC THIEN THAN,VA CAC THANH KHAN CAU CHO GIA DINH CHUNG CON DUOC BINH AN KHOI BENH.LAY THIEN CHUA BA NGOI,CHUNG CON YEU MEN CHUA VOI HET CA TAM HON,XIN CHUA DOAI THUONG NHAM LOI GIA DINH CHUNG CON KHAN NGUYEN.AMEN


Martin thanh binh
01 Oct 2012

Lay thien chua toan nang hang huu xin hay den voi con nhung luc kho khan nay


pham ngo nhu hoa
01 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


pham ngo nhu hoa
01 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


Maria_ly
01 Oct 2012

Lạy Chúa, lạy mẹ MAria, Lạy thánh cả GiuSe , con cầu xin chúa Cho Mẹ con là Maria Nguyễn Thị Bích được phép lạ là sẽ hết đau ốm và sẽ đi lại được.


Maria jenny
01 Oct 2012

Cau xin chua va me hang cuu giup ban cho dua con gai con som Tiem duoc viec lam . Cau xin chua va me diu dat con gai con biet song dep long chua va me. Con xin chua ban binh an xuong cho Chung con. Con xin chua va me luon dong hanh voi Chung con trong luc kho khan . Con xin chua va me cuu cac linh hon mo Coi Khoi xa hoa nguc . Con xin ta on Ba dang va me hang cuu giup va cac thanh the tren thien dang. Amen


pham ngo nhu hoa
01 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


Maria Jenny
01 Oct 2012

Con xin thien chua hang huu , con xin me hang cuu giup , con xin cac thanh than, xin tha toi va thuong xot nham loi khan Nguyen hang ngay. Con cay trong vao long thuong xot Ba Ngoi va me hang cuu giup cuu lay con trong chuyen tinh cam con do vo, con cau xin Ngai va me du long thuong xot han gan cho Chung con tinh cam duoc tro lai tot dep, con cau xin chua va me dung de Chung con phai chia tay . Con buon va dau kho lam chua va me oi. Xin cuu giup con cho nguoi con thuong nho som tro ve voi con, con thanh tam nai ni van xin long chua thuong xot va me hang cuu giup thuong con va nham loi khan Nguyen cua con duoc nhu y . Con vo cung cam ta chua va me . Amen


Teresa Phuong-PA
01 Oct 2012

Vì Danh Chúa Nhân Từ Xin cho Linh Hồn Maria Sen Được An Nghỉ Muôn Đời


Teresa Phuong-PA
01 Oct 2012

Vì Danh Chúa Nhân Từ Xin cho Linh Hồn Maria-Sen Được An Nghỉ Muôn Đời


thuy
01 Oct 2012

Lay Chua, con biet nhung loi con cau xin thi Chua co nghe ma Chua khong the cho con vi Chua so neu con duoc nhung gi con cau xin thi con se thay doi tinh tin cua con va se quen di Chua va Duc Me Maria vi do con cung cam on Chua da lam nhu the. Con chi muon co mot cuoc song binh thuong va con chi cau xin va cau nguyen cho ba me cua con luon vui ve va suc khoe manh. Va con cung cau cho con mot suc khoe manh de con co the hieu thao voi ba me cua con va dem nhieu niem tin vao Chua va Duc Me Maria. Moi chuyen hay de theo y Chua va Duc Me Maria....Amen Xin cau cho mot ban cua con song luon co gang va dung lo nghi nhieu. Mong co ay luon la trong cuoc song con nhieu tot dep hom dau buon va chan lan. Cau cho co ay biet con luon o ben co ay cho du tinh ban khong co nhu luc truoc nua con luon cau nguyen va phu ho cho co ay va gia dinh cua co ay . Va cau cho mot nguoi con yeu luon khoe manh va binh an o trong su song nhung con luon co gang o ben nguoi ay ma chi mong nguoi ay hieu dum cho con la con van lo lang va yeu thuong nguoi. Cau cho mot nguoi ban day dang o ngaoi bien lam viec mong nguoi ay binh an va vui ve. Con xin Chua hay giup con manh len va con mong nguoi me cua nguoi ay luon o ben canh nguoi va phu ho cho nguoi, tuy con biet con dang doi hoi cau xin nhieu, nhung ma con cung khong dam nghi Chua va Duc Me Maira se nghe loi con cau nguyen, nhung con cung van tin long cua ngai va luon co gang lam nhung gi ma ngai da muon con lam de song mot cuoc song vui ve va binh an. Amen


Teresa Thu
01 Oct 2012

Lay Chua xin giup con di xe vung vang va thanh thao.Ke tu ngay mai xin hay quan phong moi viec cho con,vi con rat nhut nhat.Xin ban binh an cho con moi khi con bat dau buoc len xe. xin giup do con ,lay Chua va Me Maria.va cac thien than nang do con.Amen.01 Oct 2012

moi nguoi trong gia dinh con duoc an toan vui ve binh an


giusemg
01 Oct 2012

cho vo chong con cai ocn thoat khoi nhung am muu gay xao tron chia re vo chong gia dinh con


Teresa Thu
01 Oct 2012

Con nguyen xin Ba dang giup do cho giay to bao lanh cho chong con mau nhanh chong va tot dep.Chung con da xa nhau nhieu qua roi,xin hay ban cho chung con duoc doan tu , song hanh phuc ben nhau,va day do con cai nen nguoi.Lay Chua chong con la nguoi dao theo,xin giup cho anh duoc giu vung niem tin cay vao CHUA.Xin cho con nhung ngay sap toi duoc binh an va mau on dinh cuoc song, nhat la co du dieu kien de den gan gui Chua luon.Chua oi ,con tin tuong ,trong cay va pho thac hoan toan trong tay Chua va Me Maria cung cha thanh Giuse.Amen.


pham ngo nhu hoa
01 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


giusemg
01 Oct 2012

xin cuu giup cho con va gia dinh con duoc binh an an toan trong nghich canh kho khan, cho duoc thoat khoi am muu gay chia re vo chong con cai gia dinh con , nhung nguoi xau tinh xau net xui giuc vo con va con cai con kiem chuyen gay go, lam kho khan cho con moi dieu., muc dich xau xa la ho muon gay chia re vo chong con. Xin ban on hoan cai cho vo con con tro ve hoa thuan voi con


kimnguyen
01 Oct 2012

Xin Chua va Me chuc lanh cho cong viec cua con duoc tot dep amen.


JB VŨ VĂN TUẤN
01 Oct 2012

lay chua xin ban chogia dinh con duoc bang an, xin ban cho con gap may man, xin ban cho con cua con biet an nan tro laim con cau xin nho duc ki chua k9 to chua chung con amen


pham ngo nhu hoa
01 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


PHS
01 Oct 2012

Chung con xin Chua ban nhieu on lanh cho gia dinh Em Ngan , cho moi nguoi trong gia dinh duoc chong doan tu , duoc vui ve + khoe manh + thanh cong . Chung Con cau xin Chua .


Gioan
01 Oct 2012

Chung con xin Chua ban on lanh cho gia dinh Em Ngan , gia dinh Em Tam , Gia dinh Em Quy , gia dinh Em Hang , gia dinh chau Nga . Chung Con cau xin Chua .


Gioan
01 Oct 2012

Xin Chau chuc lanh cho cac Cha Giao , cho cac gia dinh than nhan , an nhan , ban huu, cua chung con . . Chung Con cau xin Chua .


Gioan
01 Oct 2012

Chung con xin Chua ban nhieu phuoc lanh cho Me con , cho gia dinh Em Dong va cac chau , duoc binh an khoe manh , duoc day du com an ao mac . Chung Con cau xin Chua .


Gioan
01 Oct 2012

Chung con xin Chua ban nhieu phuoc lanh cho gia dinh Em Nga va cac con , cho cac con hoc hanh thanh dat va duoc viec lam tot , gia dinh duoc an vui va thanh cong moi mat . Chung Con cau xin Chua .


Gioan
01 Oct 2012

Chung con cau xin Chua an ui bao ve huong dan san soc va chuc lanh cho Con Hanh trong nhung ngay thang thay doi cuoc song .. Chung Con cau xin Chua .


Kathy + John
01 Oct 2012

Chung con cau xin Chua thuong ban nhieu on lanh cho tat ca nhung nguoi dang song , va thuong xot cac Linh Hon da qua doi , cua Gia Dinh Chung Con . Chung Con ta on Chua .


Kathy + John
01 Oct 2012

Chung Con xin Chua giup Chung Con giai quyet cac kho khan va lo lang dang xay ra . Chung Con pho thac moi su trong tay Chua . Chung Con ta on Chua .


Kathy + John
01 Oct 2012

Chung Con cau xin Chua ban nhieu on lanh cho Tinh Yeu Thuong cua Chung Con , cho moi nguoi trong Gia Dinh Chung Con , cho viec lam an thuong mai cua Gia Dinh Chung Con . Chung Con ta on Chua .01 Oct 2012

Lay Chua, cau xin Chua cuu giup con cua con, xin Chua soi sang va huong dan chung con tat ca moi su. Lay ta on Chua . Amen


simon phan
01 Oct 2012

CON VAN NAI XIN CHA CHUNG NHAN LOI CON KEU DEN NGAI TOA CHA QUA LOI LOI CAU BAU CUA DUC ME VA THANH CA GIUSE ,CHO DUA CON TRAI DUOC SU CHAP THUAN DE DUOC TRO LAI TRUONG HOC VA XIN CHUA BENH CHO CON TRAI CON VA XUA DUOI THAN O E RA KHOI HON XAC CON TRAI CUA CON .CPN XIN KHAN CAU AMEN01 Oct 2012

Cau xin Chua cuu giup con cua con, lay ta on Chua . Amen


pham ngo nhu hoa
01 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!01 Oct 2012

Lord God, look upon the face of Christ Your Son who gave up His life to set all men and women free. Through Him, may Your name be praised among all peoples, from East to West. We ask this through Christ our Lord. Amen.


DM.KHANH
01 Oct 2012

XIN CHO CON TRẢ DƯỢC NỢ,


maria.th.
01 Oct 2012

xin me thuong ban cho cac con con duoc khoe manh ,hoc hanh duoc tan toi ,lam bai thi duoc ket qua tot ,xin ban cho con duoc nhu y nguyen xin ,lay chua duc trinh nu maria thanh ca giuse va cac thanh con xin dang loi cam ta.


pham ngo nhu hoa
01 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


Maria Thanh
01 Oct 2012

Lay Me Lavang, cha Buu Diep xin cho ba con sap di biopsi ket qua duoc tot dep. Amen01 Oct 2012

Lay me xin cho con duocnhu y trong tuan nay,thoi tiet duoc am ap va khong mua,xin cho tat ca moi nguoi duoc di toi noi ve toi chon bang an ,Amen


Maria Kim
01 Oct 2012

Lay Duc Trinh nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin tiep tuc chua lanh binh va giup chi con an uong duoc, ba khoe manh va hom nay kham binh duoc moi su tot dep, con va gia dinh chi em, cac chau song Dao duc , Binh an, hoa thuan, manh khoe. Amen


Anna Thao
01 Oct 2012

Lay chua xin ba cho ba me hai ben cua chung con duoc khoe ma.nh va benh tat duoc mau khoi, con mong lam chua oi.


pham ngo nhu hoa
01 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


pham ngo nhu hoa
01 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


pham ngo nhu hoa
01 Oct 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, Lay Thanh Ca Giuse con thanh tam khan cau xin Duc Chua, Duc Me Maria, Duc Thanh Ca Giuse rong long tu bi day tinh thuong bac ai, xin cuu giup con qua moi kho khan, con cau xin cho gia dinh con duoc binh an vui ve hanh phuc, xin cho cac con con hoc hanh thong minh, cham chi, ngoan ngoang, nghe loi cha me, co hieu co thao voi cha me, anh em thuong yeu nhau, vui ve hanh phuc, con khan cau xin cho me con duoc mau khoi binh, vui ve hanh phuc, con cau xin Duc Chua, Duc Me, Duc Thanh Ca Giusexin thuong xot ban cho tiem con duoc dong khach, buon may ban dac, de tho con co tien nuoi song ban than va gia dinh ho va con co tien de tra no cho moi nguoi, con khong muon giau sang, con mo tiem nay la chi muon giup do cho moi nguoi co cong an viec lam, nhu bay gio con lam canh thieu no chong chat, con rat la dau long va kho tam qua Chua oi, xin cac Ngai cuu giup cho con, sau khi tra no het cho moi nguoi, con xin nguyen giup do cho nhung nguoi gia moi coi, va nhung tre moi coi o Viet Nam la con vui, con xin thanh tam cam ta on Duc Chua, Duc Me Maria, va Duc Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau Xin, Amen!


Maria jenny
01 Oct 2012

Con cau xin chua va me diu dat cho dua con gai con song dep long chua va me. Con xin long thuong xot chua va me ban cho dua con gai som Tiem duoc viec lam theo y muon con xin chua va me hang cuu giup thuong xot ban cho . Con xin chua va me ban binh an cho Chung con . Con xin chua va me dua nhung linh hon can them long chua xot thuong Khoi xa hoa nguc . Amen


Gia dinh Thanh Van
01 Oct 2012

Kinh thua cac Cha Gia dinh xin khan cho Gia moi su binh an cong viec Chung con lam duoc Ngay dung du ,vang theo y Chua va Me Maria,hai dua con ngoan ngoan vang loi Cha Me,Cham chi hoc hanh,xin Chua Che cho va giup Chung con Giai quyet nhung kho khan hang ngay,theo y Chua.Chung con xin Nha Dong khan cho Chung con.Cam ta Chua ,chuc tung Chua,ngoi khen Chua,ton vinh long thuong xot.Chung On cAm on nha Dong


Gia dinh Thanh Van
01 Oct 2012

Kinh thua cac Cha Gia dinh xin khan cho Gia moi su binh an cong viec Chung con lam duoc Ngay dung du ,vang theo y Chua va Me Maria,hai dua con ngoan ngoan vang loi Cha Me,Cham chi hoc hanh,xin Chua Che cho va giup Chung con Giai quyet nhung kho khan hang ngay,theo y Chua.Chung con xin Nha Dong khan cho Chung con.Cam ta Chua ,chuc tung Chua,ngoi khen Chua,ton vinh long thuong xot.Chung On cAm on nha Dong


Maria jenny
01 Oct 2012

Lay chua thuong xot va me hang cuu giup , cin tha thu toi loi custom con . Con cui dau cau xin long chua thuong xot va me hang cuu giup xin giup con trong luc tinh cam con Do vo ,con xin long nhan tu cua ngai va me ban cho loi Nguyen xin hang ngay cho nguoi con thuong chiu tro ve voi con, xin chua va me cho tinh cam chung con duoc vui ve tro lai tot dep , con xin chua va me dung de Chung con chia tay con van con thuong nho anh . Con cau lay xin chua va me hang cuu giup thuong xot dua Anh tro ve , con khong muon chia tay va mat di tinh cam ma con het long thuong nho . Con xin chua va me hang cuu giup thuong xot Che cho va nham loi , de tam hon va than xac con het dau kho moi ngay. Nguyen xin chua Ba Ngoi va me hang cuu giup nham loi khan xin . Con xin cam ta on tren va Nguyen an nang den toi va song dep long chua moi ngay .Amen


Maria Thủy
01 Oct 2012

Lạy Chúa xin đoái thương đến gia đình con! Xin cho chồng con xin được công việc làm phù hợp để không lông bông và sa ngã bởi các cám dỗ của ma quỷ vì ham vui, ham chơi, mà nhậu nhẹt sa đà nhiều sự phát sinh đã xảy ra từ đó.Xin Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse cho gia đình con được noi mẫu gương của các Ngài khi ở đời này và Hạnh phúc đời sau. Xin cho các con cái của con học hành tấn tới, ngoan ngoãn biết nghe lời.Amen01 Oct 2012

xin chua soi sang tâm hôn con, đê con co thêm suc manh cheo chông gd be nho cua con vuot qua luc kho khan nay,xin cho con gai con maria vy chau nhân ra đc nhiêu điêu thiêu xot va khac phuc .xin cho vo chông con cai cua chung con tim đc tiêng noi chung, tâm tinh hiêp nhât sông xung đang voi nhung ân huê chua ban.01 Oct 2012

xin chua soi sang tâm hôn con, đê con co thêm suc manh cheo chông gd be nho cua con vuot qua luc kho khan nay,xin cho con gai con maria vy chau nhân ra đc nhiêu điêu thiêu xot va khac phuc .xin cho vo chông con cai cua chung con tim đc tiêng noi chung, tâm tinh hiêp nhât sông xung đang voi nhung ân huê chua ban.


agnes BAO VAN
01 Oct 2012

Con xin cam on Chua , cam on Me Maria , con trai cua con da duoc 80% diem math . xin dang len Chua gia dinh con , xin cam on Chua da cho chung con duoc binh an .


Maria Lan Tran
01 Oct 2012

Lay Chua, xin ban cho con su binh an duc khon ngoan va suc manh, xin cho Me con duoc an vui va khoe manh luc tuoi gia, xin cho linh hon Giuse Bo con da qua doi som duoc huong nhan thanh CHua, xin cho con trai con ngoan ngoan la mot nguoi con Cong Giao, xin cho tat ca anh chi em con chau duoc su binh an trong tay Chua. Con cau xin Chua.


Maria
01 Oct 2012

Lay Chua, con cau xin Chua ban cho con co cong an viec lam tro lai. Xin Chua nham loi con cau.


Maria
01 Oct 2012

Lay Me Maria con xin dang Me gia dinh con cac con cua con cong viec cua con va moi su cua con xin Me dong hanh voi chung con xin Me bao ve diu dat va chuc lanh cho cac con cua con, cho du o moi noi moi hoan canh xin Me huong dan cac con cua con. Con xin chan thanh cam ta on Me Maria. Amen01 Oct 2012

Lay Chua con cam on Chua da ban cho con mot ngay qua binh an,xin Chua huong dan gd anh chi con theo thanh y cua ngai .Xin Chua cuu giup va an ui nhung nguoi dang kho khan trong cuoc song ,nhung nguoi binh hoan .Con pho thac vao ngai.


HTT
01 Oct 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho con mot Duc Tin vung vang vao Chua de con vuot qua duoc nhung thu thach va kho khan truoc mat . Cau cho tinh than con luon duoc thoai mai , vui ve , binh an . Cau cho moi dieu moi dieu con mo uoc se thanh su that . Amen01 Oct 2012

Lay Chua cau xin Chua giup cho gia dinh con vuot qua moi su kho khan, xin Chua che cho cho con trai con duoc tai qua nan khoi moi su binh an. Lay ta on Chua. Amen


MARIA VU
01 Oct 2012

con xin Chua ban cho con ach va ganh cua Chua va con xin dang ganh nang o doi nay len Chua . Con xin Me va Thanh Ca cau bau cho con truoc toa Thien Chua cho con them duc Tin va duc Men


Phanxico Xavier Nguyen
01 Oct 2012

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện. Con cầu xin Chúa ban cho cô Diệu Hiền sức khoẻ dồi dào, và được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của cô. Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói được.Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy. Amen. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


Phanxico Xavier Nguyen
01 Oct 2012

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện. Con cầu xin Chúa ban cho cô Diệu Hiền sức khoẻ dồi dào, và được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của cô. Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói được.Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy. Amen. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


Agatha
01 Oct 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca GIuse va cac Thanh xin ban cho gia dinh con , nhung nguoi than cua con moi nguoi luon duoc binh an , vui ve, may man , manh khoe va hanh phuc. Cau cho con gai con luon duoc binh an , ngoan ngoan , thong minh va vui ve . Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve nuoc Thien Dang . Con cui dau cau xin . Amen


Phao lô Nam
01 Oct 2012

Xin cho con ơn chữa lành bệnh về mắt. vì hiện nay theo yêu cầu của BV phải phẫu thuật vì trong trạng nghiêm trọng, nhưng khả năng hồi phục không cao hoặc có thể phẫu thuật lần 2... Cảm tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, Thánh Giuse ban ơn. Cảm ơn quý Cha, Quý Thầy dâng lời cầu nguyện.01 Oct 2012

Lay Chua Mac dau j rat hoi hoi Ve dao. Nhung ong ta co tam tinh hiem Lanh. Xin Chuasoi long cho ong ay biet nhan ta Chua la nguon hanh Phuc. A quan trong hon het tat ca. Xin Chua giup do cho business ong ay va dua duoi tat ca nguoi xau xa ong ta. Con xin cam ta Ngai


Gc.Maria Nguyễn Đức Hùng
01 Oct 2012

Xin cho con Gái được Mẹ tròn con Vuông và cháu Bé được khỏe mạnh.


Gc.Maria Nguyễn Đức Hùng
01 Oct 2012

Xin cho con Gái được Mẹ tròn con Vuông và cháu Bé được khỏe mạnh.