Ở đâu có hai ba người hợp nhau nhân danh Thầy, thì Thầy sẽ ở giữa họ  (Mt. 18-20)
XIN CÙNG HỢP LỜI CẦU NGUYỆN
 
[xem Tạ Ơn] [tinmung.net] [dongcong.net]
(nếu chưa xuất hiện Lời Cầu vừa ghi, xin ấn chuột phải, rồi ấn Reload, hoặc Refresh).

CÁC NGƯỜI ĐÃ XIN KHẤN: trang [01-20]  [21-40]  [41-60]  [61-80]  [81-100]   [101-120]   [121-140]   [141-160]   [161-180]  [181-200]   [201-220]   [221-240]


anna lan nguyen
24 Jun 2012

XINcho ba ma con co duoc cuoc song day du luc tuoi gia .co com ngon ao am thuoc men de khoe hon va vui song voi con chau luc tuoi gia.amen


Maria ngoc
24 Jun 2012

xin chua ,me,va thanh ca giuse ban on binh an cho con ,dong thoi cat di su dau don cua con .con co benh dau lung bac si quyet dinh mo .cuoc song cua con dau don nhieu roi xin on tren thuong xot con.24 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men24 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men24 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


anna lan nguyen
24 Jun 2012

xin chua soi sang cho con ngay cang thong minh khoe manh hoc hoi duoc nhieu deu tot dep hon trong cuoc song .amen24 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men24 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men24 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


anna lan nguyen
24 Jun 2012

CHUA oi xin cho con co tien ve tham ba ma con o v.n cng nhu giup cho anh chi em va chau gio day dang con kho cuc vat va voi no .binh kho lam chua oi xin ngai doai thuong den gia dinh con .amen


anna lan nguyen
24 Jun 2012

NGuyen xin thien chua ba ngoi nhan lanh va me maria tu bi xin ban cho gia dinh con luon duoc binh an va hanh phuc,xin cho con co suc khoe doi dao de con lo cong viec nha va cham soc con cai chu toan hon,cho chong con duoc on dinh tinh than va cong an viec lam duoc on dinh.co tien lo cho con cai day du hon .nam cu.con trai con gai ngoan biet vang loi hoc gioi va mau lon.AMEN


CON XIN
24 Jun 2012

Lay Chua chong con cung di lam nhu bao nhieu nguoi khac nhung vi long ganh ti cua con nguoi da cuop di mieng an cua chung con de bien chung con tro nen...Xin Chua ban cho con duoc thay cong ly va anh sang ...


Phero Nguyen Quoc Tuan
24 Jun 2012

Lay Chua Giesu, Truoc het , con xin cam ta Chua vi tat ca nhung hong an va on lanh Ngai da ban cho con va gia dinh con. Xin Chua thu tha moi lam con da xuc pham toi Chua. Lay Chua, xin Chua thuong ban thanh hoa cong viec con lam trong ngay hom nay, xin Chua cach rieng ban cho me con duoc hon a xac manh , vuot qua kho khan nay. Con luon trong cay va tin thac vao Chua. Lay ME Maria va Thanh Ca Giuse, xin cac Ngai chuyen cau len Thien Chua Ban cho con duoc on binh an va trong ngay hom nay giup con duoc xoay xo duoc tien bac de con trang trai no nan . Con xin cam ta Cac Ngai. Amen


teresa ngathuy_63
24 Jun 2012

lay chua , sang nay thuc day loi dau tien con dang chua la loi cam ta ,ta on chua vi biet bao on lanh con don nhan .con biet rang chung quanh con nhieu manh doi bat hanh ,dau yeu ,ngheo nan gia dinh song trong su toi tam xin chua cho con dam manh dan ta on chua bang cach song yeu thuong chan hoa chia se nhung gi minh co duoc trong kha nang, tu tien cua thoi gian suc khoe.chua oi con biet nhieu va hieu nhieu nhung con ko du suc manh thieng lieng con van con ngai buoc theo duong chua chua oi xin ngai thuong con ,con xau ho voi nhung yeu kem do xin ngai ban thanh than tren con va ban than con cung se quyet tam theo chua nho loi chuyen cau cua me maria va thanh giuse giup con .amen


Maria TT
24 Jun 2012

Cảm tạ Chúa đã ban cho con thêm tuần mới. Chúa ơi con xin dâng ngày mới cho Chúa: hôm nay con có cuộc phỏng vấn quan trọng, xin giúp con biết nắm bắt cơ hội này. Chúa ơi! đây là cơ hội của con, suốt thời gian qua con sống trong lo âu vì sắp tới con sẽ phải lo cho đám cưới và nhiều việc khác nữa, nên con không còn tâm trí....xin hãy giúp con để con có điều kiện phụng sự Chúa và phục vụ anh em. Nếu điều đó đẹp lòng Chúa thì xin hãy giúp con. Lạy Chúa con tin tưởng và phó thác hoàn toàn cho Chúa. Lạy Mẹ Maria, từ trước tới nay chưa có ai chạy đến cùng Mẹ mà phải thất vọng. Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho con. Amen!


Maria Bich Phuong
24 Jun 2012

Lay Chua! Nguyen xin Thien Chua cho gia dinh con duoc song binh an trong tinh thuong cua Chua, xin Chua cho ngay hom nay con duoc song va lam viec that tot. Con cau xin Chua cho anh con duoc het benh, Chua oi! xin Chua ban on soi sang cho anh con duoc nghe tieng Chua goi, cho anh con tro ve voi Chua. Chua oi.


Maria Bich Phuong
24 Jun 2012

Lay Chua! Nguyen xin Thien Chua cho gia dinh con duoc song binh an trong tinh thuong cua Chua, xin Chua cho con hom ngay hom nay cho con duoc song va lam viec that tot. Con cau xin Chua cho anh con duoc het benh, Chua oi! xin Chua ban on soi sang cho anh con duoc nghe tieng Chua goi, cho anh con tro ve voi Chua. Chua oi.


Gioan
24 Jun 2012

Xin chua ban cho chu Toan chong co cong viec moi . Chung con cau xin Chua .


Gioan
24 Jun 2012

Chung con xin Chua ban on lanh cho gia dinh Em Ngan , gia dinh Em Tam , Gia dinh Em Quy , gia dinh Em Hang . Chung con cau xin Chua .


Gioan
24 Jun 2012

Chung con xin Chua ban phuoc lanh cho gia dinh Em Nga va cac con , cho cac gia dinh than nhan , an nhan , ban huu . Chung con cau xin Chua .


Kathy + John
24 Jun 2012

Chung Con cau xin Chua thuong xot cac Linh Hon than nhan va an nhan cua Gia Dinh Chung Con . Xin Chua cung thuong xot cac Linh Hon mo coi va cac Linh Hon da qua doi . Chung Con cau xin Chua .


Kathy + John
24 Jun 2012

Chung Con cau xin Chua ban cho viec lam an thuong mai cua Chung Con duoc. phat trien tot dep hon . Chung Con ta on Chua .


Kathy + John
24 Jun 2012

Chung Con cau xin Chua ban nhieu on lanh cho Tinh Yeu Thuong cua Chung Con , cho moi nguoi trong Gia Dinh Chung Con , cho viec lam an thuong mai cua Gia Dinh Chung Con . Chung Con ta on Chua .


MARIA ĐÀO THỊ HOA HỒNG
24 Jun 2012

Xjn cho con bjet dem tjnh yeu cua ngaj den voj tha nhan, dem loj chan lj den cho moj nguoj. Va bjet xa than de gju do nhung nguoj khong may man. Xjn quj cha cung h0p y cau nguyen v0j con de gjup c0n bjet s0ng tron theo thanh y chua.


MARIA ĐÀO THỊ HOA HỒNG
24 Jun 2012

Va ca nhung nguoj dag can va m0ng doj tjnh yeu cua ngaj den v0j ho. C0n rat, rat nhjeu ngu0j nua. V0j than phan la 1 nu tj cua chua con cau khan chua bjen con thanh khj cu de hoan tat mot phan na0 c0ng trjnh cuu chuoc cua ngaj.


MARIA ĐÀO THỊ HOA HỒNG
24 Jun 2012

"những aj có lòng khao khát chạy đến vớj ta, ta sẽ không bỏ rơj họ" Lay chua. ngaj da n0j nhu vay ma, c0n cau khan ngaj d0aj thu0ng den nhung c0n nguoj kh0ng n0j nu0ng tua, nhung nguoj khong bjet den tjnh yeu cua ngaj.....


MADALENNA
24 Jun 2012

CAU XIN ME MARIA BAN CHO GIA DINH CON LUON DUOC MOI SU BINH AN ,CONG VIEC LAM ON DINH.AMEN


MADALENNATAM
24 Jun 2012

LAY KINH CHUA GIESU ME MARIA THANH CA GIUSE XIN BAN CHO GIA DINH CON DUOC MOI SU LANH ,CONG VIEC LAM ON DINH ,CAC CON LUON DUOC ON DUC CHUA THANH THAN SOI SANG ,ON KHON NGOAN ,NGOAN NGOAN BIET VANG LOI .HOC HANH DUOC TOT ,MANH KHOE.AMEN


madalenna tam-8-6-2011
24 Jun 2012

Lay kinh Chua Giesu Me maria thanh ca giuse ,xin ban on cho gia dinh con duoc moi su lanh ,chong con cong viec lam on dinh cac con luon duoc on duc chua thanh than soi sang, on khon ngoan ,biet vang loi ,hoc hanh duoc tot ,manh khoe .AMEN


Tina
24 Jun 2012

Lay Chua, xin huong dan chung con phai lam nhung gi de tranh tai hoa truoc mat, xin Chua cuu giup chung con. Amen


Giuse Hóa
24 Jun 2012

Kính Lạy Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba, chúng con cảm tạ Chúa, vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con: từ việc Chúa làm cho chúng con trở nên con Chúa, tới sự sống và mọi thứ mà chúng con đang có. Tất cả đều là của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa, căn hộ mà Chúa ban cho chúng con mua được ở Seal Beach, chúng con đã dọn về cách nay trên hai tháng. Con xin hết lòng cảm tạ Chúa, Chúa đã ban cho con được bài sai về Giáo Xứ Holy Family ở Seal Beach. Chúa đã ban cho con nhận được giấy bài sai. Chúng con xin hết lòng cảm tạ Chúa Thánh Thần, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
24 Jun 2012

Kính Lạy Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba, chúng con cảm tạ Chúa, vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con: từ việc Chúa làm cho chúng con trở nên con Chúa, tới sự sống và mọi thứ mà chúng con đang có. Tất cả đều là của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa, căn hộ mà Chúa ban cho chúng con mua được ở Seal Beach, chúng con đã dọn về cách nay trên hai tháng. Con xin hết lòng cảm tạ Chúa, Chúa đã ban cho con được bài sai về Giáo Xứ Holy Family ở Seal Beach. Chúa đã ban cho con nhận được giấy bài sai. Chúng con xin hết lòng cảm tạ Chúa Thánh Thần, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
24 Jun 2012

Kính Lạy Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba, chúng con cảm tạ Chúa, vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con: từ việc Chúa làm cho chúng con trở nên con Chúa, tới sự sống và mọi thứ mà chúng con đang có. Tất cả đều là của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa, căn hộ mà Chúa ban cho chúng con mua được ở Seal Beach, chúng con đã dọn về cách nay trên hai tháng. Con xin hết lòng cảm tạ Chúa, Chúa đã ban cho con được bài sai về Giáo Xứ Holy Family ở Seal Beach. Chúa đã ban cho con nhận được giấy bài sai. Chúng con xin hết lòng cảm tạ Chúa Thánh Thần, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
24 Jun 2012

Kính Lạy Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba, chúng con cảm tạ Chúa, vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con: từ việc Chúa làm cho chúng con trở nên con Chúa, tới sự sống và mọi thứ mà chúng con đang có. Tất cả đều là của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa, căn hộ mà Chúa ban cho chúng con mua được ở Seal Beach, chúng con đã dọn về cách nay trên hai tháng. Con xin hết lòng cảm tạ Chúa, Chúa đã ban cho con được bài sai về Giáo Xứ Holy Family ở Seal Beach. Chúa đã ban cho con nhận được giấy bài sai. Chúng con xin hết lòng cảm tạ Chúa Thánh Thần, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
24 Jun 2012

Kính Lạy Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba, chúng con cảm tạ Chúa, vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con: từ việc Chúa làm cho chúng con trở nên con Chúa, tới sự sống và mọi thứ mà chúng con đang có. Tất cả đều là của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa, căn hộ mà Chúa ban cho chúng con mua được ở Seal Beach, chúng con đã dọn về cách nay trên hai tháng. Con xin hết lòng cảm tạ Chúa, Chúa đã ban cho con được bài sai về Giáo Xứ Holy Family ở Seal Beach. Chúa đã ban cho con nhận được giấy bài sai. Chúng con xin hết lòng cảm tạ Chúa Thánh Thần, là Chúa chúng con. Amen


GIUSE NGO DUC CUU
24 Jun 2012

Lay ChUA LA CHA NHAN LANH CHUA OI DUC TIN CUA CHUNG CON YEU LAM .CHUNG CON XIN ME MARIA VA THANH CA GIUSE PHU HO CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA ,XIN CHUA THANH HOA VA BAN CHO GIA DINH CHUNG CON THEM NHIEU DUC TIN MOI NGUOI BIET YEU THUONG NHAU SONG DEP LONG CHUA.XIN CHO NGUOI CON TRAI CUA CON SUC KHOE SOM DUOC BINH PHUC ,BAN THYAN CON QUA KHOI CAN BENH NGAT NGHEO.LOI CAU XIN CUA CHUNG CON NEU DEP LONG CHUA .XIN CHUA NHAN LOI CAU XIN CUA CHUNG CON CHUNG CON CAU XIN VI DANH CHUA KITO CHUA CHUNG CON A MEN


dieuhoang55@yahoo.com
24 Jun 2012

Lay Chua , qua loi chuyen cau cua Me Maria , con cau cho nhung nguoi tre can dam buoc ra khoi bong toi cua doi song , sieng lan chuoi Man coi , sam hoi vi nhung Toi loi minh da pham ,nham canh tan doi song <Co con cai va nguoi than cua con>.Con nai xin Chua .Xin Chua nham loi chung con.Amen.24 Jun 2012

Lay Chua xin ban on binh an cho moi anh chung con, va huong chung con theo thanh y cua ngai.Chua oi xin dung bo chung con va xin Chua thoung ban cho nhung nguoi dang kho khan trong couc song nay vat chat,tinh than ,suc khoe.Con pho thac va tin tuong vao Chua.


nghiepngoc
24 Jun 2012

vo chong chung con hom nay da bo le Chua Nhat Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua tha toi cho vo chong chung con.Amen.


Duc Hung Nguyen
24 Jun 2012

Kính lạy Đức Chúa chí thánh. Con xin cảm ơn người đã gìn giữ con, gia đình con trong những ngày qua. Cảm ơn những điều kỳ diệu và sự giúp đỗ của người cho mỗi chúng con. Chúa ơi, nếu đẹp lòng người , xin Chúa chỉ cho con con đường đi trong tình yêu của người, để con có thể ổn định được gia đình, tình yêu, công việc và yên lòng thờ phượng Chúa. Xin Chúa ban phước lành và cho con được ở trong tình yêu thương của Người. Amen.


Maria TT
24 Jun 2012

Lay Chua! con xin dang cho Chua buoi phong van ngay mai cua con. Chua oi! con muon thay doi cong viec hien tai, vi con cam thay nhu con dang lam nguoi thua trong cong ty, va hien tai con dang phai lo lang rat nhieu cho tuong lai, nhieu luc con khong con suc de cuoi voi anh em duoc nua xin hay giup con tan dung duoc co hoi nay: phong van tu tin, hoan thanh tot va duoc nhan, de con an tam phung su Chua va phuc vu anh em. Lay Chua neu dieu do dep long Chua thi xin hay giup con. con cau xin nho loi chuyen cau cua Me Maria va thanh ca Giuse. Amen!


Tina
24 Jun 2012

Lay Chua, xin huong dan chung con phai lam nhung gi de tranh tai hoa truoc mat, xin Chua cuu giup chung con. Amen


teresa ngathuy_63
24 Jun 2012

lay chua than con yeu duoi mong gion,trong con con nhieu dieu thieu xot nhat la chua het long yeu thuong ke thu nghich con. chua oi con xau lam viec con muon lam thi con ngai buoc, viec con ko muon lam thi cu sai pham ,nguyen xin chua thanh than ngu xuong tren con giu gin hon xac con xin cho con tim duoc thanh y chua trong cuoc doi con xin chua luon mai ngu trong con de con duoc song ket hiep voi chua nho loi duc me va thanh ca giuse chuyen cau xin chua nham loi con ,ta on chua


Maria Bao Nguyen Di
24 Jun 2012

Tro thanh dung cu be nho cua long thuong xot Chua. Xin thanh hoa nam Thang tien cua chi em con, xin nhan thien chi be nho cua chung con, va ban cho chi em con on ngoan ngoan de Chua Thanh Than dan chung con di tren neo duong Chua muon cho vinh danh "Giesu - Maria - Giuse".


HTT
24 Jun 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin hay cho con tam hon luon duoc binh an , vui ve va thanh than . Cau cho con co mot Duc tin vung vang vao Chua de con vuot qua duoc nhung kho khan va thu thach hien nay. Cau cho moi dieu con mo uoc se thanh su that . Amen


Agata
24 Jun 2012

Lay Chua, meMaria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin hay ban cho gia dinh con va nhung nguoi than cua con luon duoc binh an , vui ve , manh khoe va may man . Cau cho linh hon Giuse va Teresa duoc mau ve huong phuc Truong sinh . Cau cho con gai con luon duoc vui ve , manh khoe va ngoan ngoan. Con cui dau cau xin . Amen


Clara Nguyen
24 Jun 2012

Lay Chua Ba Ngoi.Con dang Chua nhung dua con chua ngoan xin on Thanh hoa, chua co viec lam de nuoi song ban than, xin Cha ban viec lam cho chung no,dua con dau duoc on sinh em be ra doi, con gai con suc khoe yeu vi phai hoc nhieu de thi dai hoc xin ban on thi dat ket qua tot. Me con gia yeu xin ban cho Me suc khoe va on minh man,con biet Chua luon yeu thuong va khong bo qua dieu gi ma con nai xin .con cam ta hong an.Amen xin Me va Cha Thanh chuyen cau cho con.


Phanxico Xavier, Nguyen
24 Jun 2012

Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


Phanxico Xavier, Nguyen
24 Jun 2012

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện. Con cầu xin Chúa ban cho cô Diệu Hiền sức khoẻ dồi dào, và được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của cô. Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói được.Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy. Amen.


NGƯỜI CON BÉ NHỎ
24 Jun 2012

XIN BAN CHO CON CÓ SỨC KHỎE ,VÀ NGHỊ LỰC ĐỂ LÀM TỐT CÔNG VIỆC TRONG ƠN LÀNH CHÚA BAN!


NGƯỜI CON BÉ NHỎ
24 Jun 2012

lạy Chúa ! xin ban cho con có được công việc đều đặn ,giúp con có tiền để thanh khoản nợ nần . xin Chúa ban nhiều ơn lành cho chúng con!


Maria Kim
24 Jun 2012

Lay Me Lavang xin chua lanh binh chi con, cac chau thi dau, chau gai lay lai duoc tien , ho so bao lanh cac em tien hanh nhanh chong, ba khoe manh , con va gia dinh chi em song dao duc , hoa thuan va binh an. Amen


Tina
24 Jun 2012

Lay Chua, Cau xin Chua cuu con cua con, xin Chua ban on khon ngoan de con cua con khong lam nhung dieu hai den ban than. Xin Chua cuu giup. Amen Xin Chua thay doi con cua con.


Teresa Thu
24 Jun 2012

Xin chua ban cho con lai xe vung vang va nho duong nhieu hon.Xin quan phong cho nhung ngay thang sap toi cua gia dinh con,nhat la cac con cua con duoc luon tin tuong va yeu men Chua,tien trien tot trong chuyen hoc,va tim duoc nguoi ban doi dep long Chua.Xin Chua an bai bai moi thu cho chung con .Con dat tron niem tin vao Chua.Amen.


TERESA
24 Jun 2012

Xin thanh hoa con tro nen nguoi rong luong hon xin lay di su du cho con xin tha toi cho con xin chuc lanh cho con


TERESA
24 Jun 2012

Xin cho me con duoc manh khoe cho chung con lay nhau duoc hanh phuc cho me con duoc an tam hon xin chuc lanh cho me vi doi me da kho nhieu roi xin thuong den gia dinh chung con


TERESA
24 Jun 2012

Xin cho chung con yeu nhau that nhieu tha thu cho nhau luon song can co nhau cho chung con rong luong voi nhau xin cho dam cuoi cua chung con dien ra tot dep xin cho chung con duoc hanh phuc khong cai nhau nua cho chung con lay duoc nhau vao thang 09 nay .Xin cho con co duc mem ma tha thu tat ca tin tuong tat ca Xin cho gia dinh con manh khoe binh an xin cho chung con giu duoc viec lam,cho em con co viec lam


con Giuse
24 Jun 2012

Lạy Chúa con là kẻ hèn mọn tội lỗi,con xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm của con ,


Anna Nga
24 Jun 2012

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như ở trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Xin Chúa tha tội cho con. Amen.


Thêrêsa Ngọc Trân kính xin
24 Jun 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn thắng kiên bảo hiểm. AMEN!


ELIZABETH
24 Jun 2012

JUNE 24,2012 CON XIN NGUYEN CAU CUNG THANH JEAN BAPTISTE XIN CHE CHO CHO BA CON VA CON CUA CON DUOC VE BEN CHUA VA DUC ME . XIN CHE CHO VA GIU GIN CHO GIA DINH BE NHO CUA CON, VA DAI GIA DINH CUA CON DUOC NHIEU HON AN THIEN CHUA , DUC ME VA THANH CA GIUSE , CHO CAC ANH CHI, EM VA CAC CHAU DUOC QUA KHOI TAI NAN VA NHUNG BENH HIEM NGEO. XIN CHO CHUNG CON DUOC DAY DU TRONG CUOC SONG VA XIN CHUA BAN ON CHO TAT CA MOI NGUOI DUOC NO AM.


Con Dau Kho
24 Jun 2012

Lay Chua xin lang nghe tieng con nguyen cau.... gia dinh con gap nhieu tai hoa... Con xin Me va Thanh Giuse chuyen loi con xin len toi Chua.


Dai Bang Gay Canh
24 Jun 2012

Doi canh cua con da bi ke thu be gay, tim con nhieu phen sap ngung dap va dau nhoi vo cung. Xin Thanh Gia That chua lanh nhung vet thuong trong long de con duoc can dam song va nhin thay anh sang cong ly cung nhu su den bu xung dang trong thoi gian qua.


Yen Ly
24 Jun 2012

On nhu y


Yen Ly
24 Jun 2012

ON TRUNG TIN


Yen Ly
24 Jun 2012

ON TRUNG TIN


yen ly
24 Jun 2012

on binh an24 Jun 2012

con xin ba dang thuong den gia dinh be dung dang dau yeu benh tat. ta on chua


con nhiem
24 Jun 2012

con xi cac cha cac thay khan cho tran trieu vuong duoc song dao tot va ngoan ngoan nghe loi. ta on chua,cam on cac cha cac thay


Maria Monica Cao Nguyễn Thị Thanh Huong
24 Jun 2012

Cầu xin cho bà Anna Huỳnh Thị Quới đừng gay gắt và khắt khe với 2 đứa con là Elisabeth Le Thị Minh Tuyết và Maria Monica Cao Nguyễn Thị Thanh Hương . Nguyện xin cho mọi việc được bình an .Con xin tạ ơn 3 Đấng .


Pêrô nguyen van thong
24 Jun 2012

Con ten la thong.con o thaj bjnh.con dang dj linh o haj duong.con xin khan cho bo con khoj benh ,cho ja djnh con dc khoe manh.con kung xjn cho con them tjn yeu chua hon moj ngay.sjn cho con song sung dang la con caj chua nua


MARIA DAO THI HOA HONG
24 Jun 2012

cau xin CHUA doai thuong den toan the moi nguoi xin gjup ho nhan ra dc tinh yeu noi NGAI, de the gioj nay ko con biet den su tranh gjanh quyen the va ko con bao luc. xin quy cha cung hop y cau nghuyen voi con de xin on cho toan the moi nguoi. con xin chan thanh cam on


Vicente Quang Tran
24 Jun 2012

Kinh lay Chua va Duc Me Maria. Benh tinh cua Ba con hom nay cung kha quan hom moi bua. Xin Chua va Me van luon tiep tuc ban on len nguoi cha benh tat cua chung con. Chung con van nai on cua Chua va Me.24 Jun 2012

Lay Chua xin Chua ban cho gia dinhlon cua con moi su binh an va nhieu suc khoe, biet yeu men Chua nhieu hon. Lay Chua xin Chua soi sang cho con co gang hoc tap, tu tin, khiem nhuong va hoc tot mon anh van.


Victoria Nga Truong
24 Jun 2012

Lay Chua, Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse. Xin cho gia dinh chung con duoc binh an va thuong yeu nhau. Xin cho Me con duoc nhieu suc khoe va song lau dai . Cau xin Chua soi sang dan dat cho con cua con tu bo nhung thoi hu, xa roi nhung nguoi ban xau va nhat la vuot qua khoi nhung kien tung vuong ban. Xin Chua, Me Maria che cho bao boc cho con cua con thoat khoi kiep nan nay, phu ho cho con cua con thoat khoi tay qui ma. Con ta on Chua, con chuc tung va ngoi khen Chua den muon doi. Amen


Victoria Nga Truong
24 Jun 2012

Lay Chua, Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse. Xin cho gia dinh chung con duoc binh an va thuong yeu nhau. Xin cho Me con duoc nhieu suc khoe va song lau dai . Cau xin Chua soi sang dan dat cho con cua con tu bo nhung thoi hu, xa roi nhung nguoi ban xau va nhat la vuot qua khoi nhung kien tung vuong ban. Xin Chua,Me Maria che cho bao boc cho con cua con thoat khoi kiep nan nay, phu ho cho con cua con thoat khoi tay qui ma. Con ta on Chua, con chuc tung va ngoi khen Chua den muon doi. Amen


Ngocpham
24 Jun 2012

Cau xin chua ,duc me, cac thanh nang do con vuot qua luc khon kho nay, nhung nguoi xau bung tu Bo y dinh lam tien con.Amen


T.B.T
24 Jun 2012

Lay Chua, con trong cay vao Chua, xin Chua chua lanh binh tieu duong cho bo cua con, nay chan cua bo con bi sung vu len va khong con cam giac nua, chung con trong cay vao Chua xin Chua thuong con va nham loi cau xin cua con.Amen


Tina
23 Jun 2012

Lay Chua, cau xin Chua phu ho cho con cua con duoc som lanh binh, xin Chua ban binh an cho gia dinh chung con. Amen


maria
23 Jun 2012

con xin ta on me vi nhung on me da ban cho gd con/ con xin me thay doi con cua con.


mariahieule
23 Jun 2012

con xin cha cung cac ban cau nghuyen cho chau con la linh hon DAMINH BACH THAI CHAU con vo cung thuong chauvi chau con con nho xin CHUA va ME tha bot hinh phat cho chau con xin cam ta


Gioan Baotixita
23 Jun 2012

Các con biết vâng lời cha mẹ và con trai thi đậu đai học.


nd
23 Jun 2012

Lay Me long con van run va rat so. xin Me thuong gin giu. Con biet Chua buon con. Xin Me cau bau cho con.


nd
23 Jun 2012

moi su bang an trong ngay thu hai nay. Lay Me Me biet tat ca. Xin Me thuong vo chong con ma cau thay nguyen giup. Xin Me giup con song dep long Chua trong nhung thang ngay sap toi.


nd
23 Jun 2012

Lay Chua, xin thuong ban cho gia dinh con duoc moi su lanh binh- an, moi nguoi biet cay trong vao Chua. Xin cho nhung thu tuc giay to cua con duoc chap nhan va gap moi su may man. Con ta on Chua, me Maria , thanh Giuse va cac Thanh. Amen,


GIUSE NGO DUC CUU
23 Jun 2012

Lay Chua la cha nhan lanh day long thuong xot ,chung con cau xin Chua ,qua loi chuyen cau cua me MRAIA va tyhanh ca GIUSE .Xin Chua thANH HOA GIA DINH CHUNG CON DE MOI NGUOI SONG DEP LONG cHUA ,XIN CHO CON TRAI CUA CON SUC KHOE SOI DUOC BINH OHUC.,BAN THAN CON QUA DUOC CAN BENH NGAT NGHEO. cHUNG CON CAU XIN VI DANH cHUA GIESU KITO CHUA CHUNG CON A MEN.


Teresa
23 Jun 2012

Lay Chua, xin thuong ban cho gia dinh con duoc moi su lanh binh- an, moi nguoi biet cay trong vao Chua. Xin cho nhung thu tuc giay to cua con duoc chap nhan va gap moi su may man. Con ta on Chua, me Maria , thanh Giuse va cac Thanh. Amen,


gia dinh maria va phaolo minh .
23 Jun 2012

xin cac ngai doai thuong va khung nham moi loi chung con cau khan ! xin cac ngai tuon do hong an xuong chung con va ban on chua lanh benh cho me va con trai cua con cung nhu on may man ve tai chanh va viec lam cua chung con duoc moi dieu may man va thanh cong trong nhung viec ve giay to , xin on cac ngai phu tro va ban on cho chung con duoc su giup do cua ban be va moi nguoi ! xin ban phuc lanh xuong gia dinh chung con cung nhu moi nguoi than yeu va ban cho tat ca cac linh hon duoc len chon thien dang , chung con xin cam ta on tren , amen .


Gioan
23 Jun 2012

Xin chua ban cho chu Toan chong co cong viec moi . Chung con cau xin Chua .


Gioan
23 Jun 2012

Chung con xin Chua ban on lanh cho gia dinh Em Ngan , gia dinh Em Tam , Gia dinh Em Quy , gia dinh Em Hang . Chung con cau xin Chua .


Gioan
23 Jun 2012

Chung con xin Chua ban phuoc lanh cho gia dinh Em Nga va cac con , cho cac gia dinh than nhan , an nhan , ban huu . Chung con cau xin Chua .


Kathy + John
23 Jun 2012

Chung Con cau xin Chua thuong xot cac Linh Hon than nhan va an nhan cua Gia Dinh Chung Con . Xin Chua cung thuong xot cac Linh Hon mo coi va cac Linh Hon da qua doi . Chung Con cau xin Chua .


Kathy + John
23 Jun 2012

Chung Con cau xin Chua ban cho viec lam an thuong mai cua Chung Con duoc. phat trien tot dep hon . Chung Con ta on Chua .


Kathy + John
23 Jun 2012

Chung Con cau xin Chua ban nhieu on lanh cho Tinh Yeu Thuong cua Chung Con , cho moi nguoi trong Gia Dinh Chung Con , cho viec lam an thuong mai cua Gia Dinh Chung Con . Chung Con ta on Chua .


Maria Huong Nguyen
23 Jun 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: Thứ Hai ngày 25/06/12 tới con được mời để phỏng vấn cho việc lãnh lương trợ cấp thất nghiệp của con, con cầu xin Chúa ban cho cuộc phỏng vấn này được thành công và có thể xin Chúa ban cho con có được một công việc phù hợp với sức khỏe, tuổi tác và khả năng của con, và xin Chúa cũng ban cho con có một nơi ở để ổn định cho cuộc sống của con, Chúa ơi! Con nài xin Chúa thương xót và ban cho con được như ý nguyện vì danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con, Amen.


Maria Huong Nguyen
23 Jun 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: Thứ Hai ngày 25/06/12 tới con được mời để phỏng vấn cho việc lãnh lương trợ cấp thất nghiệp của con, con cầu xin Chúa ban cho cuộc phỏng vấn này được thành công và có thể xin Chúa ban cho con có được một công việc phù hợp với sức khỏe, tuổi tác và khả năng của con, và xin Chúa cũng ban cho con có một nơi ở để ổn định cho cuộc sống của con, Chúa ơi! Con nài xin Chúa thương xót và ban cho con được như ý nguyện vì danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con, Amen.


Maria Huong Nguyen
23 Jun 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: Thứ Hai ngày 25/06/12 tới con được mời để phỏng vấn cho việc lãnh lương trợ cấp thất nghiệp của con, con cầu xin Chúa ban cho cuộc phỏng vấn này được thành công và có thể xin Chúa ban cho con có được một công việc phù hợp với sức khỏe, tuổi tác và khả năng của con, và xin Chúa cũng ban cho con có một nơi ở để ổn định cho cuộc sống của con, Chúa ơi! Con nài xin Chúa thương xót và ban cho con được như ý nguyện vì danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con, Amen.


Maria Huong Nguyen
23 Jun 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: Thứ Hai ngày 25/06/12 tới con được mời để phỏng vấn cho việc lãnh lương trợ cấp thất nghiệp của con, con cầu xin Chúa ban cho cuộc phỏng vấn này được thành công và có thể xin Chúa ban cho con có được một công việc phù hợp với sức khỏe, tuổi tác và khả năng của con, và xin Chúa cũng ban cho con có một nơi ở để ổn định cho cuộc sống của con, Chúa ơi! Con nài xin Chúa thương xót và ban cho con được như ý nguyện vì danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con, Amen.


Maria Huong Nguyen
23 Jun 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: Thứ Hai ngày 25/06/12 tới con được mời để phỏng vấn cho việc lãnh lương trợ cấp thất nghiệp của con, con cầu xin Chúa ban cho cuộc phỏng vấn này được thành công và có thể xin Chúa ban cho con có được một công việc phù hợp với sức khỏe, tuổi tác và khả năng của con, và xin Chúa cũng ban cho con có một nơi ở để ổn định cho cuộc sống của con, Chúa ơi! Con nài xin Chúa thương xót và ban cho con được như ý nguyện vì danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con, Amen.


Loan Nguyen
23 Jun 2012

Lay Chua con cau xin Chua cho con dau tot nghiep tu tai. Amen


lan phuong
23 Jun 2012

xin cha ban cho con mot ngay song tot dep va tran day hong an cua cha


giuse bien
23 Jun 2012

xin chua ban cho con mot nngay moi totdep ammen23 Jun 2012

xin chua nang do chuc lanh cho ace o giao ho chau quynh duoc bang an ,chua oi con thuong ho rat nhieu ,xin chua cho ke gian doi lui mo vao bong toi .amen.


Anna Tran
23 Jun 2012

xin Chua thuong xot chung con , xin Me cuu giup chung con ,xin Cac Thanh cau cho chung con ,xin thuong nham loi con khan xin ,amen.


Tina
23 Jun 2012

Lay Me Maria, Lay Chua, cau xin Chua huong dan cho con cua con, xin Chua soi sang, de hieu biet va tu bo nhung tat xau, xin Chua ban on khon ngoan de con cua con khong bi cam do. Lay ta on Chua. Amen


Inhaxio_Hieu
23 Jun 2012

Lạy Chúa, Xin ban những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con trong cuộc sống này.CON TẠ ƠN CHÚA.Amen


nghiepngoc
23 Jun 2012

vo chong chung con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho cua tiem chung con co nhieu khach mua nhieu hang.Amen. vo chong chung con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho vo chong chung con tim duoc nguoi giup viec dung banh hang tot.Amen.


Anatasia L
23 Jun 2012

Lay Chua,Me Maria va Thanh Ca Giuse, xin Ba Dang . Xin cho Gia dinh Chung con duoc bang an va thuong yeu nhau. Xin cho con , con duoc khoe manh den ngay sinh no,, va xin Chua va Me cho G|D chau Duoc hoan cai. Cau cho linh hon Dang Tran Hoi duoc son ve Huong Thanh nhan Chua. Amen.


Anatasia L
23 Jun 2012

Lay Chua,Me Maria va Thanh Ca Giuse, xin Ba Dang . Xin cho Gia dinh Chung con duoc bang an va thuong yeu nhau. Xin cho con , con duoc khoe manh den ngay sinh no,, va xin Chua va Me cho G|D chau Duoc hoan cai. Cau cho linh hon Dang Tran Hoi duoc son ve Huong Thanh nhan Chua. Amen.


Anatasia L
23 Jun 2012

Lay Chua,Me Maria va Thanh Ca Giuse, xin Ba Dang . Xin cho Gia dinh Chung con duoc bang an va thuong yeu nhau. Xin cho con , con duoc khoe manh den ngay sinh no,, va xin Chua va Me cho G|D chau Duoc hoan cai. Cau cho linh hon Dang Tran Hoi duoc son ve Huong Thanh nhan Chua. Amen.


nd
23 Jun 2012

moi viec xuong se. va chung con luon song xung dang dep long Chua


HTT
23 Jun 2012

Lay Chua xin cho con co day du nghi luc de vuot qua duoc doan duong day thu thach va kho khan truoc mat . Cau cho moi dieu con mo uoc thanh su that . Cau cho tam hon con luon duoc thanh than , binh an va vui ve . Amen


Lay Cua con la ke co toi
23 Jun 2012

Lay Chua con cam ta Chua vi nhung gi Chua ban cho con cung nhu gd con tu truoc toi gio,con khan xin Chua ban cho gd con luon dc binh an trong tay chua ,va chua ban cho ong ba noi ngoai 2 ben cua con dc khoe manh binh an ,xin Chua soi sang cho cho con cai cua con hoc hanh cho tot,va luon biet di theo anh sang duc tin .con xin pho dang gd con cho Chua xin Chua gin gu gd con luon mai amen


Agata
23 Jun 2012

lay Chua, me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thah xin hay gin giu gia dinh con va nhung nguoi than cua con luon binh an , vui ve , may man , manh khoe trong tinh yeu thuong cua cac Ngai . Cau cho con gai con luon duoc binh an , manh khoe ,may man va vui ve . Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve huong phuoc Truong sinh . Amen


Anna Tran
23 Jun 2012

xin Chua thuong xot chung con , xin Me Hang Cuu Giup thuong xot chung con ,xin Cac Thanh cau cho chung con ,xin Chua tha thu toi loi chung con ,xin Me tu bi nham loi con ,con thanh taam sap minh kinh xin Chua ,xin Me ,xin Cac Thanh thuong giup chung con trong cuoc song duoc on Chua,xin cuu giup chung con ,con kinh xin ,amen.23 Jun 2012

Lay Chua ,con chi biet pho thac vao Chua ,xin Chua nang do moi anh chi em chung con de chung con biet xa lanh moi toi loi va tro ve cung Chua.Con luon tin thac vao ngai.


Savio Long
23 Jun 2012

Lạy Mẹ Maria , xin cho con của con ơn khôn ngoan để biết công việc làm cho tốt, phụ giúp gia đình, có nghề , có chổ làm , mà như là người bị thất nghiệp , không đi làm. Xin Mẹ soi sáng. Con cảm tạ Mẹ


theresa ngathuy_63
23 Jun 2012

Lay chua con xin ta on chua hom nay con duoc du thanh le long chua thuong xot con mung chua oi boi vi con duoc chua goi con moi di duoc vi tu nha con den nha tho long thang phai la 40km. Nhcon xin chua thuong ban cho nhung nguoi vi dieu kien hoan cnh ko thuan tien ma ko di du le duoc con xin chua thuong nham lii xin khan cua tat ca moi nguoi xin khan trong le sang hom nay nho loi duc me va thanh giuse chuyen cau con cam on chua


Phanxico Xavier, Nguyen
23 Jun 2012

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện. Con cầu xin Chúa ban cho cô Diệu Hiền sức khoẻ dồi dào, và được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của cô. Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói được.Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy. Amen.


Phanxico Xavier, Nguyen
23 Jun 2012

Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


con gai cua me
23 Jun 2012

lay chua con xin dang gd con cho chua va me gin giu va bao ho amen


Đaminh Savio nguyễn minh trí
23 Jun 2012

Lạy Mẹ, Mẹ yêu của con.tháng ngày trôi qua nhanh thật, mới hồi nào con còn bé tí thế kia vậy mà giờ con đã lên 12 rồi Mẹ ạ. thời gian sắp tới đây con sẽ bước vào ngưỡng cửa tương lai mới đó là 2 ki thi quan trong trong đời con.Xin Mẹ yêu dâng về Cha Chí Thánh lời khẩn cầu cho con được đỗ đạt thành tài có thể giúp ích cho bản thân con, lo cho gia đình con thoát cảnh nghèo trước mắt, xin Mẹ hãy nắm đôi tay con qua khỏi mọi biến cố của cuộc đời, Mẹ nhe! Con Minh Trí tạ ơn Mẹ - Mẹ thương yêu của chúng con


Maria Trần Phương Thảo.
23 Jun 2012

Lạy Chúa Giêsu, lạy Mẹ Maria, khấn xin Chúa và Mẹ ban ơn cho mẹ của con. Xin cho mẹ con được thuận buồm xuôi gió, đòi được nợ để có tiền trang trải cho cuộc sống của chúng con. Mẹ con khổ lắm! Mẹ con còn phải dẫn gia đình con sang Mỹ định cư, nếu không có tiền, cuộc sống của anh chị em con sẽ rất khó khăn. Mẹ con buồn nhiề. Xin Chúa ban ơn cho mẹ con. Amen.


Maria Thanh
23 Jun 2012

Lay Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin chua lanh binh chi con va nhung nguoi dang dau om, cac chau thi dau, chau gai lay lai duoc tien , ho so bao lanh cac em tien hanh nhanh chong, chau tim duoc nguoi dao duc , em gai va em dau hoa thuan, ba con khoe manh, con va gia dinh chi em song dao duc binh an. Amen


MẸ ƠI, CON YÊU MẸ!
23 Jun 201223 Jun 2012

nguyen xin chua thuong ban cho con som nhan doc tin mung ve tai chanh xin cho con va daniss som thanh vo chong xin dun dui cho he nghi den con som lam giay to tro thanh vo chong xin cho con co du cong viec lam hang ngay xin dun dui nhung nguoi khack cu cua con som tro lai tiem con xin cho con pass duoc test nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phnaxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi doai thuong them loi va dang lou cau cua con len thien chua xin chua nham loi con cau xin amen


zoy kon
23 Jun 2012

hôm nay là sinh nhật con, con cầu xin Chúa cho những điều ước của con thành hiện thực, Xin Mẹ Maria luôn dõi theo từng bước đi của con để con khỏi vấp ngã. Con cầu xin ơn Người.


Clara Nguyen
23 Jun 2012

Chuc tung Chua la Cha cua chung con.Cha oi! gia dinh con lon xon , xin Cha chua lanh va ban Thanh Than xuong de Ngai Thanh hoa vo chong va cac con cua con, nam nay chung con thanh hon da 25nam ma chung con luon cai co va chui rua nhau Xin Thanh Than Chua thanh hoa hai chung con de chung con lam guong sang cho cac con cua con.Xin ban binh an de chung con song dep long Chua hon xin tha toi cho gia dinh con. Nho loi khan cau cua Me Lavang Cha Thanh Giuse xin Chua Ba Ngoi nhan loi con cau xin .Amen


JOS PHẠM NGỌC SƠN
23 Jun 2012

Các con của con được mau ăn năn trở lại cùng Chúa để được ơn tha thứ.


JOS PHẠM NGỌC SƠN
23 Jun 2012

Các con của con được mau ăn năn trở lại cùng Chúa để được ơn tha thứ.


Tina
23 Jun 2012

Lay Chua, cau xin Chua huong dan cho con cua con, xin Chua soi sang, de hieu biet va tu bo nhung tat xau, xin Chua ban on khon ngoan de no khong bi cam do. Lay ta on Chua. Amen


teresa Lan
23 Jun 2012

Con cau xin CHua va Me Maria cho con lam viec can than, dung nhieu chuyen lam buon long bat cu mot ai, khon ngoan trong viec chi phi tien bac tra no nang, an uong ao quan trong gd, xin cho con co thoi gian den voi CHua cau nguyen hoc hoi loi CHua sua doi tam tinh lay het di cac vet nho toi loi trong nguoi con, xin ban cho con mot hong an tinh yeu Chua that su trong con mai. xin cho vung tin theo Chua hang ngay, xa toi loi ma qui cam do, dung de con bi danh mat linh hon minh khi duoc CHua chuc phuc va ban binh an cho con den khi CHua goi con ve cung ngai. amen


M.Teresa Nguyen
23 Jun 2012

Con cau xin CHua va Me Maria cho con duoc vao nhan vien that su chinh thuc o phong lab gan nha con lam den tuoi con ve huu chi, cong viec lam co tien tra het no hien nay, lo cho con gai con hoc vao truong tu, co thoi gian day do quan tam lo lang yeu thuong chau that nhieu, day do chau dung theo duong chua muon, xin cho con su khon ngoan trong cach an noi cu xu giao thiep moi nguoi khg lam buon long bat cu mot ai, xin ban cho con su kheo leo thanh cong truong thanh dat duoc moi su theo y CHua. Con cau xin CHua cho con co cv lam thu hai lau dai lam that tot, vui ve binh an tam hon trong tinh yeu TC. Xin Chua gin giu con trong moi hoan canh, xin ban cho con su kien cuong can dam vuot qua moi kho khan trong cuoc song, song khiem nhuong, xin van pho thac len CHua va Me Maria cam ta CHua va Me Maria trong moi hoan canh. Tho phuong hoc hoi loi Chua moi ngay cho that hieu biet yeu thuong CHua va Me Maria ta on CHua va Me Maria suot cuoc doi nay va mai mai. amen


teresa Lan
23 Jun 2012

Nho loi cau bau cua Me Maria xin chuyen loi cau nguyen cua con len CHua xin thuong con gai con, ban cho chau su binh an khon ngoan song khiem nhuong dao duc thanh thien de hoc hanh tro thanh duoc nu bac si chuyen nghanh gioi, co tai co ban linh va tinh yeu Chua luon mai trong tam hon chau. Con xin dang con gai than xac tam hon tinh yeu me len cho me Maria hang ngay trong suot 14 nam qua, con tiep tuc dang cuoc doi than xac tam hon chau len me cau xin me thay giup con day do chau hoc hanh nen nguoi tinh tinh con nguoi chau that tot, ngoan vang loi thuong yeu CHua va tho kinh me Maria. thuong yeu ba ngoai va con. xin cho chau su khon ngoan trong quan he ban be, xin dung de chau tro nen dua hu hong, an choi dua doi thoi trang ao quan an mac ho hang, nhieu ban be xau lam hu chau bo be viec hoc hanh, tinh kho vang loi lam buon long ba ngoai su hy sinh cua ba trong doi chau nen nguoi tro thanh mot bac si gioi. xin cho cong suc co gang thuong yeu chau day do giup do chau duoc xung dang tinh yeu Chua ban cho con de thuong yeu lai con cua con that y nghi o doi nay khi con lia xa chua goi con ve, con yen tam nham mat ra di. Con cau xin Me Maria ban cho chau co mot mai am gia dinh vo chong con cai that hanh phuc, no ne tran day hong an phuc CHua ban tam hon that binh an vui ve manh khoe lam viec cham chi sieng nang co tien bac du da lam viec bat ai giup do nguoi ngheo kho benh tat thuong yeu ke ngheo hen. amen


Clara Nguyen Hong Loan
23 Jun 2012

Lay Chua Giesu ! con tho lay, ngoi khen va ta on Chua vi nhung on lanh Nguoi da ban cho con, va nhung thu thach ma Nguoi da gui den cho con, con dang Chua thanh gia ma Nguoi da ban cho con vi nguoi ban doi cua con , xin Thanh hoa con , mieng luoi con de con biet noi nhung loi yeu thuong hon la trach moc, va xin Chua cung thanh hoa Anh va ban cho Anh long do luong , va tu bo ruou che , nhung thoi quen lam tan nat gia dinh, xin Thanh hoa cac con cua con de chung tu bo toi loi ma ve cung Cha nhan tu. Lay Chua chung con la nhung con chien benh hoan chung con can Ngai chua lanh, chung con yeu duoi xin Ngai do nang, cac con cua con lac duong xin Chua dan dat ve , gia dinh con lon xon , xin Chua hay ban bimh an.con trong cay Chua xin Chua cuu gia dinh con khoi su pha phach cua ma quy. Con dang gia dinh con cho Chua va Me Maria Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau xin


Clara Nguyen Hong Loan
23 Jun 2012

Lay Chua Giesu ! con tho lay, ngoi khen va ta on Chua vi nhung on lanh Nguoi da ban cho con, va nhung thu thach ma Nguoi da gui den cho con, con dang Chua thanh gia ma Nguoi da ban cho con vi nguoi ban doi cua con , xin Thanh hoa con , mieng luoi con de con biet noi nhung loi yeu thuong hon la trach moc, va xin Chua cung thanh hoa Anh va ban cho Anh long do luong , va tu bo ruou che , nhung thoi quen lam tan nat gia dinh, xin Thanh hoa cac con cua con de chu g tu bo toi loi ma ve cung Cha nhan tu. Lay Chua chung con la nhung con chien benh hoan chung con can Ngai chua lanh, chung con yeu duoi xin Ngai do nang, cac con cua con lac duong xin Chua dan dat ve , gia dinh con lon xon , xin Cbua hay ban bimh an.con trong cay Chua xin Chua cuu gia dinh con khoi su pha phach cua ma quy. Con dang gia dinh con cho Chua va Me Maria Thanh Ca Giuse xin nhan loi con cau xi


teresa Lan
23 Jun 2012

Con cau xin CHua Cha Chua Giesu Chua Thanh Than xin giup con du tai chanh de chi phi cac no nang hien nay that som. xin cho cong viec con lam on dinh den con tuoi ve huu, xin ban cho con su khon ngoan tinh can than, dung noi xau bat cu mot ai, nhieu chuyen to mo, hay lam buon long bat cu mot ai, xin cho con biet cach an noi lam vui long tat ca moi nguoi o noi lam viec, lam can than, dung de bi hu do gi het trong thoi gian dang thu viec nay, con cau xin Chua cho con lam o hang nay den tuoi ve gia ve huu, va lam viec mot thoi gian o van phong lam giay to de hoc hoi them cach lam viec nay con rat thich, de co them kinh phi tai chanh lo cho con gai con an hoc, tra het no, de gianh tien chi phi trong truong hop gap gap con co tien chi phi, xin CHua va Me Maria day con lam sao biet cach gianh dum tien, dung chi phi hoan phi, xin CHua thuong gd me con chung con can tung giay phut tinh yeu Chua che cho giup do nang do thuong yeu ban on cho gd me con song hoa thuan, vui ve binh an, biet ta on CHua hang ngay trong cuoc song, song dep long CHua va Me Maria, xin ban cho 3 me con chung con duoc su khon ngoan de song the nao cho dung y Cha. biet yeu thuong tha thu binh an tam hon hoc hoi loi CHua hang ngay song that tot moi ngay, truong thanh cong theo y CHua, con cau xin CTT ban cho con 12 hoa qua Chua hang ngay tren con, 7 on chua Thanh Than trong tam hon con, nho loi cau bau Me Maria CHua nhan loi biet song khiem nhuong xin vang pho thac moi su len Chua hang ngay, xin CHua gin giu con gai con, xin dung de chau mat linh hon tron tinh yeu Chua che cho day do ban that nhieu on lanh cho chau su khon ngoan CTT trong chau de chau hoc hanh duoc bac si gioi dao duc thanh thien khon ngoan, binh an hang ngay hoc hoi loi chua song dep long CHua. xin Chua thuong me con ban cho me con su vui ve binh an hanh phuc trong tinh yeu cua CHua. con cau xin CHua cho con co suc khoe that tot, lam viec can than cham chi kg de phien phuc mot ai, co tien bac lo cho gd hang ngay day du, neu CHua cho du tien con se giup do nguoi ngheo kho lam viec tong do bat ai, tu thien de an nan moi toi loi con da lam buon long CHua truoc kia vi su kho khao cua con. Con muon duoc ve huong nhan thanh CHua tren troi khi CHua cat goi con ve cung ngai. amen


Lan Nguyen
23 Jun 2012

Con xin chao Chua va Me Maria.amen


Maria- kim hương
23 Jun 2012

Ngày 24/6 lễ kính thánh GIOAN.B là bôn mạng của vị ân nhân của con là chú GIOAN.B Trương Trí Thanh. Con kính xin quý Cha và quý Thầy cầu nguyện cho chú luôn được binh an và gia đình luôn được hạnh phúc trong tình yêu và bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. và luôn noi gương Thánh bổn mạng của minh. con xin cảm ơn Quý cha và quý Thầy. Con kính xin.23 Jun 2012

lay me hang cuu giup me la me con xin thuong chuyen loi nguyen cau cua con len chua con yeu co ay rat nhieu con dang len me tat ca cong viec cua con trong ngay hom nay ca nhung noi nho nhung cua con ve co ay xin me dang len chua chuyen cau cho con neu dep long me xin me hay noi voi chua cho co ay ve voi con con biet tat ca nhung gi me noi voi chua giesu con me deu duoc chua nhan loi khi xua tai tiec cuoi cana chi mot loi me noi ma chua ban muon hong an con hon nhung gi nguoi ta can xin me hay chua lanh vet thuong long con lay me camelo vo nhiem tai grabandal la me cua con xin thuong cho co ay quay ve voi con


CON XIN
23 Jun 2012

Lay Chua xin hay chang dung nhung hanh dong ma nhung nguoi xung quanh cua con co y do xau... vi do la phuong tien duy nhat de con di chuyen hang ngay. Con xin Me va Thanh Giuse chuyen loi con xin len toi Chua.


Con Vinh
23 Jun 2012

Lay Thanh bon mang Giuse cua con xin cho con la be ngoan biet vang loi ba me con


Dai Bang Gay Canh
23 Jun 2012

Doi canh cua con da bi ke thu be gay, tim con nhieu phen sap ngung dap va dau nhoi vo cung. Xin Thanh Gia That chua lanh nhung vet thuong trong long de con duoc can dam song va nhin thay anh sang cong ly cung nhu duoc nhung su den bu xung dang trong thoi gian qua.


Thêrêsa Ngọc Trân kính xin
23 Jun 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa ban cho con được ơn thắng kiện bảo hiểm. AMEN!


NGƯỜI CON BÈ NHỎ!
23 Jun 2012

XIN CHÚA THÁNH HÓA NHỮNG CÔNG VIỆC CỦA CON ,ĐỂ NHỮNG VIỆC CON LÀM ĐỀU ĐƯỢC CHÚA BAN ƠN VÀ SOI SÁNG , XIN CHO CON ƠN NHIỆM MÀU ĐỀ CON VƯỢT QUA TẤT CẢ MỌI KHÓ KHĂN TRONG TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA!


NGƯỜI CON BÉ NHỎ
23 Jun 2012

LẠY MẸ MARIA ! THÁNH CẢ GIUSE, XIN GIÚP CON XIN THA THỨ NHỮNG LỖI LẦM CỦA CHÚNG CON !VÌ QUYỀN NĂNG CỦA MẸ ,VÌ SỰ NHIỆM MÀU CỦA ME,XIN ME BIẾN ĐỔI NHỮNG GÌ QUÁ ĐÁNG THÀNH NHỮNG VIỆC DƠN GIẢN TRONG LÒNG CON VÀ TRONG LÒNG MỌI NGƯỜI XUNG QUANH CON ,,XIN NGÀI THÁNH HÓA NHỮNG CÔNG VIỆC CON LÀM TRONG MẮT HỌ TRỞ NÊN ĐƠN GIẢN DỂ HỌ KHÔNG CÒN MƯU TÍNH SỰ HẠI CHÚNG CON NỮA !XIN CHO MỌI NGỪƠI BIẾT YÊU THƯƠNG NHAU TRONG TÂM TÌNH LÀ NHỮNG NGƯỜI CON CÁI CỦA CHA TRÊN TRỜI VÀ LÀ CON CÙA MẸ!


NGƯỜI CON BÉ NHỎ
23 Jun 2012

LẠY MẸ MARIA ! THÁNH CẢ GIUSE, XIN GIÚP CON XIN THA THỨ NHỮNG LỖI LẦM CỦA CHÚNG CON !VÌ QUYỀN NĂNG CỦA MẸ ,VÌ SỰ NHIỆM MÀU CỦA ME,XIN ME BIẾN ĐỔI NHỮNG GÌ QUÁ ĐÁNG THÀNH NHỮNG VIỆC DƠN GIẢN TRONG LÒNG CON VÀ TRONG LÒNG MỌI NGƯỜI XUNG QUANH CON ,,XIN NGÀI THÁNH HÓA NHỮNG CÔNG VIỆC CON LÀM TRONG MẮT HỌ TRỞ NÊN ĐƠN GIẢN DỂ HỌ KHÔNG CÒN MƯU TÍNH SỰ HẠI CHÚNG CON NỮA !XIN CHO MỌI NGỪI BIẾT YÊU THƯƠNG NHAU TRONG TÂM TÌNH LÀ NHỮNG NGƯỜI CON CÁI CỦA CHA TRÊN TRỜI VÀ LÀ CON CÙA MẸ!


NGƯỜI CON BÉ NHỎ
23 Jun 2012

LẠY MẸ MARIA ! THÁNH CẢ GIUSE, XIN GIÚP CON XIN THA THỨ NHỮNG LỖI LẦM CHỦA CHÚNG CON !VÌ QUYỀN NĂNG CỦA MẸ ,VÌ SỰ NHIỆM MÀU CỦA ME,XIN ME BIẾN ĐỔI NHỮNG GÌ QUÁ ĐÁNG THÀNH NHỮNG VIỆC DƠN GIẢN TRONG LÒNG CON VÀ TRONG LÒNG MỌI NGƯỜI XUNG QUANH CON ,,XIN NGÀI THÁNH HÓA NHỮNG CÔNG VIỆC CON LÀM TRONG MẮT HỌ TRỞ NÊN ĐƠN GIẢN DỂ HỌ KHÔNG CÒN MƯU TÍNH SỰ HẠI CHÚNG CON NỮA !XIN CHO MỌI NGỪI BIẾT YÊU THƯƠNG NHAU TRONG TÂM TÌNH LÀ NHỮNG NGƯỜI CON CÁI CỦA CHA TRÊN TRỜI VÀ LÀ CON CÙA MẸ!


NGƯỜI CON BÉ NHỎ
23 Jun 2012

LẠY CHÚA ! XIN BAN CHO CON ĐƯỢC BIẾT VIỆC PHẢI LÀM ,XIN CHÚA GIÚP ĐỠ CHO MỖI CÔNG MỖI VIỆC CHÚNG CON TỪ KHỞI SỰ CHO ĐẾN HOÀN THÀNH ĐỀU DƯỢC NHỜ BỞI ƠN CHÚA ,AMEN


NGƯỜI CON BÉ NHỎ
23 Jun 2012

LẠY CHÚA ! BÂY GIỜ CON ĐANG CÒN RẤT KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH . NHÀ MÁY THÌ ÍT VIỆC LÀM ! CON KHẤN XIN NGÀI BAN ON CHO CHÚNG CON CÓ DƯỢC NHIỀU NGUỒN NGUYÊN LIỆU ĐỂ HOẠT ĐỘNG ,XIN NGÀI THA THỨ CHO NHỮNG NGƯỜI ĐANG LÀM HẠI CON ,VÀ XIN NGÀI MỞ LÒNG CHO HỌ CŨNG NHẬN RA NHỮNG GÌ HỌ ĐANG LÀM VỚI CON XIN CHÚA THÁNH THẦN CANH TÂN TÂM HỒN HỌ DỂ HO BIẾT THỨ THA VÀ SỐNG RAO GIẢNG TIN MỪNG, BIẾT ĐEM ĐẠO CHÚA ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI XUNG QUANH! CHÚNG CON THÀNH TÂM XIN CẦU BẦU CÙNG CHÚA !


Phê rô cha nen Nguyễn văn Uẩn
23 Jun 2012

Lạy Chúa,dợt truyền hoá chất chữa bệnh của con vào cuối tháng 5 vừa qua dã xẩy ra tai biến nặng,mồm con bị lở loét nay vẫn chưa khỏi,1 tháng nay con chỉ uố ng được nước cháo,chưa ăn được cơm,ngày 3-6 lại bị xuất huyết đường tiêu hoá ,ngày đó tính mạng con rất nguy kịch,nhưng con đã cầu xin Chúa phù hộ che chở,con lại được Cha ở quê hương đến thăm,giải tội cho con và cho con rước Mình Thánh Chúa ngay tại Bệnh viện,14 ngày nằm viện con đã qua khỏi,Con tạ ơn Chúa đã cho Con được sống .Nay miệng con vẫn còn đau,Con xin lòng thương xót của Chúa chữa cho con khỏi miệng để con cầu nguyện,và ăn được cơm. Con cầu xin Chúa nhậm lời con cầu xin.


Phê rô cha nen Nguyễn văn Uẩn
23 Jun 2012

Lạy Chúa,dợt truyền hoá chất chữa bệnh của con vào cuối tháng 5 vừa qua dã xẩy ra tai biến nặng,mồm con bị lở loét nay vẫn chưa khỏi,1 tháng nay con chỉ uóng được nước cháo,chưa ăn được cơm,ngày 3-6 lại bị xuất huyết đường tiêu hoá ,ngày đó tính mạng con rất nguy kịch,nhưng con đã cầu xin Chúa phù hộ che chở,con lại được Cha ở quê hương đến thăm,giải tội cho con và cho con rước Mình Thánh Chúa ngay tại Bệnh viện,14 ngày nằm viện con đã qua khỏi,Con tạ ơn Chúa đã Con xin lòng thương xót của Chúa nhậm lời con cầu xin.23 Jun 2012

Con bat luc truoc nhung am muu va thu doan xao huyet cua nhung ke dao duc gia duoi su dan dat cua Satan dang ngay dem du do va loi keo chong con, trai tim anh lanh gia, suy nghi nong can, va loi song sai lam cua nguoi con yeu...lam tan nat long con... con dau don dung nhin ma khong lam duoc gi...con cau xin Chua thuong xot, dung tu choi loi con cau xin, nhung xin hay dem anh ve ben con...Chua noi rang ai xin Chua se cho, ai go cua Chua se mo, va khong co Chua con khong lam duoc gi, voi Chua, khong gi la khong the...Xin CHua hay dung ve phia con, bao ve con trong luc nay, diu dat con va chong con...vuot qua con giong bao nay... Amen23 Jun 2012

Lay CHua Ba Ngoi, Me Maria, Thanh Ca Giuse, Cac Dang Linh Hon, Cac Thanh Nam Nu, Thien Than Ho Mang cua con,... tim con dau nhoi va nhip dap rat nhanh, con mat niem tin, nghi luc, va suc manh vao cuoc song, con khong the chong choi noi voi noi dau nay tinh than nay, con song ma nhu da chet...con xin dang len Chua thong qua loi cau bau cua Me maria va Thanh Ca Giuse... xin dung thu thach va tu choi loi cau xin cua con...Amen23 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men23 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men23 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


Con cua chua
23 Jun 2012

Con gap Chuyen kho khan ngay Mai Xin chua giup con trong việc ấy Xin soi sang cho con biết phai lam gi Xin ta on chua va me Maria


Con cua chua
23 Jun 2012

Con gap Chuyen kho khan ngay Mai Xin chua giup con trong vice ay Xin ta on chua va me Maria


Anh Kim Dinh
23 Jun 2012

Cầ u nguyện cho chồng của con bỏ tính ích kỷ Và không có khó chụi He very controlling


Anh Kim dinh
23 Jun 2012

Cầ u nguyện cho chồng của con bỏ tính ích kỷ Và không có khó chụi He very controlling


Vicente Quang Tran
23 Jun 2012

Kinh lay Chua va Duc Me Maria. Xin ban phuoc lanh va on qua khoi con benh tat tren nguoi cha con. Chung con tha thiet van nai.


Vivian Dinh
23 Jun 2012

Binh an va say sua cau nguyên


Vivian Dinh
23 Jun 2012

Binh an va say sua cau nguyên


Vivian Dinh
23 Jun 2012

Binh an va say sua cau nguyên


Vivian dinh
23 Jun 2012

Binh an va say sua cau nguyên


Kim Ánh con cô Mừng
23 Jun 2012

Con không được đi dự lễ mở tay của Anh Tuân con buồn lắm chúa ơi con phải làm gì bây giờ


Kim Ánh con cô Mừng
23 Jun 2012

Con không được đi dự lễ mở tay của Anh Tuân con buồn lắm chúa ơi con phải làm gì bây giờ


Kim Ánh con cô Mừng
23 Jun 2012

Con không được đi dự lễ mở tay của Anh Tuân con buồn lắm chúa ơi con phải làm gì bây giờ


Kim Ánh con cô Mừng
23 Jun 2012

Con không được đi dự lễ mở tay của Anh Tuân con buồn lắm chúa ơi con phải làm gì bây giờ


Kim Ánh con cô Mừng
23 Jun 2012

Con không được đi dự lễ mở tay của Anh Tuân con buồn lắm chúa ơi con phải làm gì bây giờ23 Jun 2012

Xin Chua va Me giup do cho Richard va chi Nga lion luon binh an manh khoe23 Jun 2012

lay me camelo vo nhien la me cua con xin thuong cho con va co lucia pham to thuyen nen vo nen chong con yeu co ay nhieu lam xin vun dap cho tinh yeu cua con duoc dep y chua23 Jun 2012

cac chau thieu nhi dang o samac cam trai ,xin chua cho che gin giu cac em bang an .amen.


Giuse Hóa
23 Jun 2012

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria, và Thánh Giuse. Xin ban cho người Em Rể cột chèo của con được mau bình phục, trong tai nạn đụng tàu với nhau, làm gãy xương chân rất hiểm nguy cho tính mạng. Xin Chúa chữa lành cho người em này. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Giuse Hóa
23 Jun 2012

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria, và Thánh Giuse. Xin ban cho người Em Rể cột chèo của con được mau bình phục, trong tai nạn đụng tàu với nhau, làm gãy xương chân rất hiểm nguy cho tính mạng. Xin Chúa chữa lành cho người em này. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Giuse Hóa
23 Jun 2012

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria, và Thánh Giuse. Xin ban cho người Em Rể cột chèo của con được mau bình phục, trong tai nạn đụng tàu với nhau, làm gãy xương chân rất hiểm nguy cho tính mạng. Xin Chúa chữa lành cho người em này. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Giuse Hóa
23 Jun 2012

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria, và Thánh Giuse. Xin ban cho người Em Rể cột chèo của con được mau bình phục, trong tai nạn đụng tàu với nhau, làm gãy xương chân rất hiểm nguy cho tính mạng. Xin Chúa chữa lành cho người em này. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


gia dinh nho be
23 Jun 2012

Lay Thien Chua la Cha toan nang, xin thuong ban Chua Thanh Than xuong cho con cua con, Xin Chua thuong nhan loi con keu xin.Amen


gia dinh nho be
23 Jun 2012

Lay Me Maria loi Me cau bau rat doi than the, nen con dam nai xin Me cau bau cung Chua thanh than , ban on xuong cho con cua con on thong hieu va noi duoc.Chung con xin cam ta on Me Maria va Chua da thuong nhan loi con cau xin.Amen


banaba dothanhcong
22 Jun 2012

banaba dothanhcong con xin me maria va thanh ca giuse cau bau cho con va maria dung nen vo chong .con xin ngay viun dap tinh yeu cua chung con


banaba dothanhcong
22 Jun 2012

banaba dothanhcong con xin me maria va thanh ca giuse cau bau cho con va maria dung nen vo chong .con xin ngay viun dap tinh yeu cua chung con


Tina
22 Jun 2012

Cau xin Chua che cho cho con cua con duoc tai qua nan khoi, xin Chua phu ho cho gia dinh con duoc binh an. Amen


marianguyen
22 Jun 2012

lay thanh ca giuse gd con chay den cung cha xin cha thuong ban on an binh cho gd con xin cha thuong thao go moi su cho gt con duoc the xanh xin cha thuong nhan loi con xin con xin dang gd con va moi cong viec cuoc song con trong tay cha amen


con cua me
22 Jun 2012

me oi con xin dang moi su cho me xin me cho con duoc suong se moi viec trong yen binh xin me thuong phu ho kg cho em con phan hon phan xac de em con co du suc vuot qua luc nay neu co on me em con se kg vuot qua duoc xin me thuong cuu em con con xin dang gd con trong tay chua xin chua an bai moi su cho gd con amen giesu maria giuse con men yeu xin cuu roi cac linh hon amen xin chua thuong ban on an binh cho the gioi amen


Marie Chantal- Thérèse Nguyễn Thị Nhã Phương
22 Jun 2012

Con xin dâng từng giây phút sống của con cho Chúa , Thánh Gia và tất cả các Thần Thánh ở trên nước Thiên Đàng , xin các Ngài thương soi sáng , nâng đỡ con , dẫn dắt con trên con đường Đạo cũng như đường đời.. Con xin cám ơn các Ngài và tất cả quý Cha , quý Thầy cũng như quý vị trong cộng đoàn đã hợp ý cầu nguyện cho con. Cầu xin Chúa yêu thương chúc phúc cho tất cả quý vị và gia đình của quý vị luôn luôn... Marie Chantal- Thérèse Nguyễn Thị Nhã Phương


Maria Huong Nguyen
22 Jun 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: Thứ Hai ngày 25/06/12 tới con được mời để phỏng vấn cho việc lãnh lương trợ cấp thất nghiệp của con, con cầu xin Chúa ban cho cuộc phỏng vấn này được thành công và có thể xin Chúa ban cho con có được một công việc phù hợp với sức khỏe, tuổi tác và khả năng của con, và xin Chúa cũng ban cho con có một nơi ở để ổn định cho cuộc sống của con, Chúa ơi! Con nài xin Chúa thương xót và ban cho con được như ý nguyện vì danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con, Amen.


Maria Huong Nguyen
22 Jun 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: Thứ Hai ngày 25/06/12 tới con được mời để phỏng vấn cho việc lãnh lương trợ cấp thất nghiệp của con, con cầu xin Chúa ban cho cuộc phỏng vấn này được thành công và có thể xin Chúa ban cho con có được một công việc phù hợp với sức khỏe, tuổi tác và khả năng của con, và xin Chúa cũng ban cho con có một nơi ở để ổn định cho cuộc sống của con, Chúa ơi! Con nài xin Chúa thương xót và ban cho con được như ý nguyện vì danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con, Amen.


Maria Huong Nguyen
22 Jun 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: Thứ Hai ngày 25/06/12 tới con được mời để phỏng vấn cho việc lãnh lương trợ cấp thất nghiệp của con, con cầu xin Chúa ban cho cuộc phỏng vấn này được thành công và có thể xin Chúa ban cho con có được một công việc phù hợp với sức khỏe, tuổi tác và khả năng của con, và xin Chúa cũng ban cho con có một nơi ở để ổn định cho cuộc sống của con, Chúa ơi! Con nài xin Chúa thương xót và ban cho con được như ý nguyện vì danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con, Amen.


Maria Huong Nguyen
22 Jun 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: Thứ Hai ngày 25/06/12 tới con được mời để phỏng vấn cho việc lãnh lương trợ cấp thất nghiệp của con, con cầu xin Chúa ban cho cuộc phỏng vấn này được thành công và có thể xin Chúa ban cho con có được một công việc phù hợp với sức khỏe, tuổi tác và khả năng của con, và xin Chúa cũng ban cho con có một nơi ở để ổn định cho cuộc sống của con, Chúa ơi! Con nài xin Chúa thương xót và ban cho con được như ý nguyện vì danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con, Amen.


Maria Huong Nguyen
22 Jun 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: Thứ Hai ngày 25/06/12 tới con được mời để phỏng vấn cho việc lãnh lương trợ cấp thất nghiệp của con, con cầu xin Chúa ban cho cuộc phỏng vấn này được thành công và có thể xin Chúa ban cho con có được một công việc phù hợp với sức khỏe, tuổi tác và khả năng của con, và xin Chúa cũng ban cho con có một nơi ở để ổn định cho cuộc sống của con, Chúa ơi! Con nài xin Chúa thương xót và ban cho con được như ý nguyện vì danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con, Amen.


con gai cua me
22 Jun 2012

con xin dang gd con cho chua va me gin giu va bao ho amen


con gai cua me
22 Jun 2012

con ta on chua da ban cho gd con nhung on lanh hon xac amen


lenguyen diana
22 Jun 2012

lay CHUA lay ME MARIA lay THANH CA GIUSE xin thuong xot gia dinh chung con ,xingiai thoat chung con khoi moi su du ,xin cuu chung con thoat khoi tai uong dang rinh rap chung con,dan duong chung con di .lay chua lay me lay cac thanh xin phu giup chung con amen


Maria Kieu Nga
22 Jun 2012

Hôm nay Thứ bảy 23-6-2012, xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, thương yêu quan phòng, gìn giữ, chở che cho chị Ngân con cùng gia đình Ngọc đi về Bến Tre dự đám cưới bằng xe Honda, đi đến nơi về đến chốn được Bình An. Amen.22 Jun 2012

Con cau xin Me Maria cau bau cung Chua cho con gap duoc nguoi dan ong de con co duoc mot gia dinh nhu gia dinh thanh gia that.22 Jun 2012

Con cau xin Me Maria cau bau cung Chua cho con gap duoc nguoi dan ong de con co duoc mot gia dinh nhu gia dinh thanh gia that.


Gia dinh Giuse & Maria
22 Jun 2012

Lay Chua xin ban cho gia dinh con duoc bang an ,manh khoe.Xin cho hai dua con cua con ngoan biet vang loi bo me va cham chi hoc hanh.Xin cho vo chong con som mua duoc nha de co cho o on dinh ,xin cho con duoc khoi benh nhuc dau va sung chan .Nho loi chuyen ca cua Me Maria va Thanh ca Giuse xin Chua thuong nhan loi con cau khan .Amen


Con gái nhỏ
22 Jun 2012

Lạy Chúa giàu lòng thương xót và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin giúp con vượt qua khó khăn trong học tập. Xin thương giúp và tha thứ lỗi lầm cho con. Amen22 Jun 2012

xin cho cac chau thieu nhi di cam trai duoc nhieu niem vui bang an .amen.


AnTôn Ân
22 Jun 2012

Lạy Chúa nhân lành, con xin cảm tạ Ngài vì những hồng ân Chúa đã ban xuống cho gia đình chúng con. Xin Chúa luôn dõi theo bước chân con đi, để con tránh xa các dụ dỗ của ma quỷ để con có thể bước chân theo Chúa Giêsu Kitô là phục vụ muôn dân. Xin Chúa thánh Thần soi sáng cho cho con học hành chăm chỉ, 1 con ngoan trò giỏi. Sau cùng con xin Chúa cho gia đình con luôn bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc trong Chúa. Amen


con Vinh
22 Jun 2012

Lay Thanh bon mang Giuse cua con xin cho con la be ngoan biet vang loi ba me con .


Phero Nguyen Quoc Tuan
22 Jun 2012

Lay Chua Giesu, Truoc het ,con xin cam ta Chua vi Chua thuong ban nhung hong an va on lanh xuong cho con va gia dinh con. Xin Chua thu tha moi loi lam con da xuc pham den Chua. Lay Chua, xin Chua thuong ban cho con trong ngay hom nay duoc binh an , xin thanh hoa moi cong viec con lam ,dang dinh lam va ban may man cho con de con co the tra duoc no nan. Cach rieng, xin Chua gin giu ban on lanh xuong cho me con. Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse , xin Cac Ngai chuyen cau len Thien Chua ban cho con duoc on binh an , may man , tra duoc no nan trong thang 6 nay. Con xin cam ta Cac Ngai. Amen22 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men22 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men22 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


Tina
22 Jun 2012

Cau xin Chua cuu chua cho con cua con, xin Chua phu ho cho chung con duoc binh an. Amen


MGD
22 Jun 2012

Lay Gia Dinh Thanh Gia xin gin giu chung con trong con hoan nan va duoc moi su may man trong tuong lai sap toi.


Dai Bang Gay Canh
22 Jun 2012

Doi canh cua con da bi ke thu be gay, tim con nhieu phen sap ngung dap va dau nhoi vo cung. Xin Thanh Gia That chua lanh nhung vet thuong trong long de con duoc can dam song va nhin thay anh sang cong ly cung nhu duoc nhung su den bu xung dang trong thoi gian qua.


Joakim Dương
22 Jun 2012

Lạy Chúa, giờ con khó nghĩ quá... Chúa ban cho con việc làm, đúng là một cơ hội tốt... Chỉ có điều hơi xa nhà. Con muốn đi, nhưng gia đình (mẹ con) cản... Những điều bà đã nói thực sự làm con rất khó nghĩ. Con phải làm sao đây? Xin Chúa soi sáng cho con quyết định đúng Chúa nhé. Amen


Maria tran thi
22 Jun 2012

Lay me Maria xin me day con 2 tieg xin vang nhu me vay Me oi co le con ko the wen d. Vi su ick ky va long nhut nhat cua minh ma con da Bo di dua con yeu duoi cua minh . Log ick ky cua con da lay di 1 sinh linh be nho vo toi . Sinh linh ay chi moi bat dau hinh thanh ma con da ko he co chut boi roi tiec nuoi ji con da ko du dug cam de chao don sinh linh ay nguoc lai con thag Tay tu bo ko nghj ji . Me oi Jo nay con xin me tren Thien dag hay cuu lay sinh linh be nho ay Len cug me . Con da ko the wen Dc dieu nay nhu the se tot hon cho con . Nguyen xin Me chao don sinh linh be nho ay Len o cug me dc me Cham soc ui an va cho sinh linh ay dc lam con cua me . amen ,


Giuse Ngo duc cuu
22 Jun 2012

Lay Chua ,chung con cam ta Chua ,me MARIA va thanh ca Giuse .Qua loi chuyen cau cua me Maria va thanh ca Giuse Chua da nhan loi cau xin cua chung .da cho con chau cua con nhan duoc day du giay to can thiet .Chung con cam ta Chua ,Me Maria va thanh ca Giuse .Chung con xin Chua doai thuong ban cho con trai cua con dang benh tat som duoc hoi phuc,ban tyhan con qua khoi can benh ngat ngheo.Chung con cau xin vi danh Chua GIESU KITO Chua chung con A Men


giusemg
22 Jun 2012

moi nguoi trong gia dinh duoc binh an an toan manh khoe khi di duong luu thong den nhung noi can den lam nhung cong viec hang ngay22 Jun 2012

Lay Chua nho loi chuyen cau cua Me va Thanh ca Giuse xin gin giu gioi tre ngay hom nay, xin cho cac em co suy nghi chin chan dung bong bot gay anh huong xau den moi nguoi. Con ta on Ba Dang


Maria Nguyen & GD
22 Jun 2012

GD con xin cam ta Chua qua loi bau cu cua Me & Thanh Ca Giuse cho con gai con duoc sanh con tot dep. Tuy nhung hiem nguyen chuong ngai nhung da duoc me tron con vuong ngay home qua. GD con xin tron doi tung ho long xot thuong con cai Me nhu Me da hua. Xin Me luon gin giu GD cac chau va dai GD chung con de chung con luon lam sang danh Me cho tha nhan. Xin Me tra cong boi hau cho nhung loi nguyen xin cua than ho, ban be cho GD con vi Danh Chua.


Gioan
22 Jun 2012

Chung con xin Chua ban on lanh cho gia dinh Em Ngan , gia dinh Em Tam , Gia dinh Em Quy , gia dinh Em Hang . Chung con cau xin Chua .


Gioan
22 Jun 2012

Xin chua ban cho chu Toan chong co cong viec moi . Chung con cau xin Chua .


Gioan
22 Jun 2012

Chung con xin Chua ban phuoc lanh cho gia dinh Em Nga va cac con , cho cac gia dinh than nhan , an nhan , ban huu . Chung con cau xin Chua .


Kathy + John
22 Jun 2012

Chung Con cau xin Chua thuong xot cac Linh Hon than nhan va an nhan cua Gia Dinh Chung Con . Xin Chua cung thuong xot cac Linh Hon mo coi va cac Linh Hon da qua doi . Chung Con cau xin Chua .


Kathy + John
22 Jun 2012

Chung Con cau xin Chua ban cho viec lam an thuong mai cua Chung Con duoc. phat trien tot dep hon . Chung Con ta on Chua .


Kathy + John
22 Jun 2012

Chung Con cau xin Chua ban nhieu on lanh cho Tinh Yeu Thuong cua Chung Con , cho moi nguoi trong Gia Dinh Chung Con , cho viec lam an thuong mai cua Gia Dinh Chung Con . Chung Con ta on Chua .


teresa K.Hang
22 Jun 2012

lay chua, xin soi sang cho con biet di nhu the nao, biet song ra sao, nguyen xin tinh thuing cua Me Maria va cha Giuse doai den con ke mon hen nay. Xin cuu giup con, chung con vo van biet on cam ta tri an. Amen


NGƯỜI CON BÉ NHỎ
22 Jun 2012

XIN CHÚA VÀ GIA ĐÌNH THÁNH GIA BAN CHO CHA CỦA CON CÓ ĐƯỢC ƠN CỦA CHÚA CHO HOÀN HẢO . CHA CỦA CON DÃ ĐAU BỆNH NHIỀU NĂM NAY RỒI XIN CHO CHA CỦA CON CÓ THỂ SỐNG KẾT HỢP VỚI CHÚA TRONG NHỮNG NGÀY THÁNG CÒN LẠI TRÊN GIƯỜNG BỆNH !


Anna Tran
22 Jun 2012

xin Chua thuong xot chung con ,xin Me tu bi cuu giup chung con ,xin Cac Thanh cau cho chung con,xin cuu chung con trong cuoc song kho khan chong chat hien nay,con thanh tam cam ta on tren,amen.


Tina
22 Jun 2012

Cau xin Chua che cho cho gia dinh chung con duoc song nuong nho trong tay Chua va Duc Me Maria cho den tron doi. Amen


NGƯỜI CON BÉ NHỎ
22 Jun 2012

TẠ ƠN CHUA VÀ MẸ MARIA ,THÁNH CẢ GIUSE ĐÃ BAN CHO HAI EM CỦA CON ĐƯỢC SỐNG HÒA THUẬN .KHÔNG CÒN Ý ĐỊNH CHIA RẼ HÔN NHÂN NỮA . XIN CHÚA CŨNG BAN CHO HỌ CÓ THÊM CAN ĐẢM ĐỂ SỐNG HẠNH PHÚC KẾT HỢP VỚI CHÚA VÀ MẸ MARI A!


NGƯỜI CON BÉ NHỎ
22 Jun 2012

TẠ ƠN CHUA VÀ MẸ MARIA ,THÁNH CẢ GIUSE ĐÃ BAN CHO HAI EM CỦA CON ĐƯỢC SỐNG HÒA THUẬN .KHÔNG CÒN Ý ĐỊNH CHIA RẼ HÔN NHÂN NỮA . XIN CHÚA CŨNG BAN CHO HỌ CÓ THÊM CAN ĐẢM ĐỂ SỐNG HẠNH PHÚC KẾT HỢP VỚI CHÚA VÀ MẸ MARI A!22 Jun 2012

TẠ ƠN CHUA VÀ MẸ MARIA ,THÁNH CẢ GIUSE ĐÃ BAN CHO HAI EM CỦA CON ĐƯỢC SỐNG HÒA THUẬN .KHÔNG CÒN Ý ĐỊNH CHIA RẼ HÔN NHÂN NỮA . XIN CHÚA CŨNG BAN CHO HỌ CÓ THÊM CAN ĐẢM ĐỂ SỐNG HẠNH PHÚC KẾT HỢP VỚI CHÚA VÀ MẸ MARI A!


maria tran lan
22 Jun 2012

con lay me duc trinh numaria va ca thanh giuse ca xin cho con dat deu ma con dang mong doi con kiet suc roi me oi .xin me thuong xot ma cuu giup con.con cac thanh hay nhan loi cau xin cua con chang le toi day la ngay tan cung cua con sau xin me thuong ma cho con vuot wa tat ca ...amen


NGƯỜI CON BÉ NHỎ
22 Jun 2012

lạy Chúa! lạy Mẹ MARIA và Thánh Cả Giuse .chúng con làm ăn gặp nhiều khó khăn lắm ! về vốn liếng và về lòng ghanh ghét của người đời đã khiến chúng con mệt mỏi đến kiệt quệ . Xin Chúa ,MẸ MARIA ban cho con được thoát khỏi kiếp nạn này để con được vui sống và làm việc một cách hiệu quả hơn . Xin Chúa và Mẹ Maria ,Thánh Cả Giuse mở lòng cho những người luôn tìm cách hại con biết thứ tha và đừng làm như thế nữa vì tất cả đều là anh em một nhà !22 Jun 2012

chua oi ,xin cho quy du lui mo vao bong toi .amen.22 Jun 2012

lay chua o tren cao doai thuong nhung anh ce cua giao dan giao diem chau quy bi bon ac bao ac quy danh trong thuong , xin chua xua duoi quy du xin chua tru ma duoi quy , xin cho nhung anh chi em cua chung con duoc chua chua lanh binh an xin cho quy du lui mo vao bong .amen.


Maria
22 Jun 2012

Lay Chua win ban cho con va gia duh duoc binh ban, va xin cho con duoc nhu y


Maria Thanh
22 Jun 2012

Lay Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin chua lanh binh chi con va nhung nguoi dang dau om, cac chau thi dau, chau gai lay lai duoc tien, ho so bao lanh cac em tien hanh nhanh chong, ba con khoe manh , con va gia dinh chi em song dao duc , binh an, manh khoe


Con.Phanxico
22 Jun 2012

Lạy chúa xin đỡ nâng con là kẻ bé mọn! xin ban cho gia đình con một đêm bình an trong Chúa.22 Jun 2012

Lay Chua xin thanh hoa va gin giu con theo thanh y cua Chua ,xin CHua ban on hoa binh xuong cho moi anh em chung con,con cam ta Chua.


Tina
22 Jun 2012

Lay Chua, cau xin Chua phu ho cho con cua con duoc tai qua nan khoi, xin Chua ban binh an cho gia dinh chung con, gia dinh con roi qua Chua oi, xin Chua cuu giup chung con. Amen


nghiepngoc
22 Jun 2012

vo chong chung con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho cua tiem chung con co nhieu khach mua nhieu hang.Amen. con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua dan dua nguoi dung ban hang den voi chung con.Amen.


gia dinh maria va phaolo minh .
22 Jun 2012

xin cac ngai chua lanh lanh benh cho me cua con va be trai cua con ! xin nang do , cho che , diu dat , phu ho chung con va gia dinh tren duong doi ! xin cac ngai ban phuc lanh cho chung con va moi viec chung con dang lam duoc thuan tien , may man va duoc moi nguoi giup do ! xin cac ngai ban on may man ve tai chanh cung nhu viec lam cua chung con duoc moi su tot lanh , binh an , chung con dang gap rat nhieu kho khan , kiet que nen xin cac ngai xot thuong , doai nhin va ban phuc lanh xuong chung con va khung nham tat ca moi loi chung con van tham khan xin , xin cho ban cua con nho va goi lai tien cho me con va luon giu gin tinh ban cua chung con voi moi nguoi ben vung mai mai ! chung con xin cam ta on cac ngai , amen .22 Jun 2012

Chua oi, xin dung bo roi con. xin hay cuu lay con, xin hay giup con vuot qua con khon kho nay.Xin Chua thuong nham loi con cau xin. Amen22 Jun 2012

lay chua ngay hom nay con cua con di cam trai thieu nhi , xin chua chuc lanh , cho che cho cac chau thieu nhi ngay cam trai duoc nhieu niem vui bang an xin chua gin giu cho ngay bat dau toi ngay chu nhat ket thuc duoc tot dep .amen.22 Jun 2012

Lay Chua! Xin thuong xot con la ke toi loi, xin Chua thuong tha thu moi lam loi thieu xot con da pham, da lam mat long Chua va xin cuu con qua con khon cung nay. Amen


Tina
22 Jun 2012

Lay Chua, cau xin Chua phu ho cho con cua con duoc tai qua nan khoi, xin Chua ban binh an cho gia dinh chung con, gia dinh con roi qua Chua oi, xin Chua cuu giup chung con. Amen


dua con vo cung toi loi cua chua
22 Jun 2012

Lay Thien chua la cha nhan tu, dang giau long xot thuong, con cau xin chua xin chua thuong den nguoi ban cua con ten Bao xin chua thuong ban cho ban ay mot con viec lam on dinh va mot cuoc song an binh va hanh phuc. con cam ta chua. Amen22 Jun 2012

Xin Chua nhan loi cau cua con. Amen.


dua con vo cung toi loi cua chua
22 Jun 2012

http://www.youtube.com/watch?v=XblpnehrRKY lay chua, con xin dang chua ca khuc nay thay cho long cam ta chan thanh cua con dang len chua, vi Ngai da chet de chung con duoc song va song doi doi, lay chua vi mau cuc thanh cua chua da do vi toi chung con, con cau xin trong danh thanh chua GIesu Kito cau xin len chua CHa toan nang xin cha ban cho tat ca nhung uoc nguyen, nhung loi cua chung con noi day, trong trang web nay duoc su quan phong va cham soc cua Chua Cha nhan tu chi thanh chi ai. con cam ta Ngai dang con tho kinh va yeu thuong. amen


dua con vo cung toi loi cua chua
22 Jun 2012

http://www.youtube.com/watch?v=XblpnehrRKY lay chua, con xin dang chua ca khuc nay thay cho long cam ta chan thanh cua con dang len chua, vi Ngai da chet de chung con duoc song va song doi doi, lay chua vi mau cuc thanh cua chua da do vi toi chung con, con cau xin trong danh thanh chua GIesu Kito cau xin len chua CHa toan nang xin cha ban cho tat ca nhung uoc nguyen, nhung loi cua chung con noi day, trong trang web nay duoc su quan phong va cham soc cua Chua Cha nhan tu chi thanh chi ai. con cam ta Ngai dang con tho kinh va yeu thuong. amen


dua con vo cung toi loi cua chua
22 Jun 2012

http://www.youtube.com/watch?v=XblpnehrRKY lay chua, con xin dang chua ca khuc nay thay cho long cam ta chan thanh cua con dang len chua, vi Ngai da chet de chung con duoc song va song doi doi, lay chua vi mau cuc thanh cua chua da do vi toi chung con, con cau xin trong danh thanh chua GIesu Kito cau xin len chua CHa toan nang xin cha ban cho tat ca nhung uoc nguyen, nhung loi cua chung con noi day, trong trang web nay duoc su quan phong va cham soc cua Chua Cha nhan tu chi thanh chi ai. con cam ta Ngai dang con tho kinh va yeu thuong. amen


Maria Lan Tran
22 Jun 2012

Lay Chua, con cui dau cau xin Thien Chau ban cho con su binh an duc khon ngoan va suc manh trong ngay hom nay , cho con co cong viec lam tro lai va cho nguoi nam Giuse Doan Thanh biet that su yeu thuong va mang hanh phuc den cho con neu dep y thanh Chua. Con cung cauxin cho me conduoc an vui va khoe manh luc tuoi gia, cho con con Giuse Anthony Doan co cong an viec lam that tot. Con cau xin Chua.22 Jun 2012

nguyen xin chua thuong ban cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh xin cho con co du cong viec lam hang ngay xin dun dui het nhung nguoi khack cu cua con som tro lai tiem con xin cho con sang suot chon duoc nguoi phoi ngau xin chuc phuc cho con tim duoc nguon hanh phuc song het quang doi con lai cua con amem nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi cha phanxico truong buu diep doai thuong therm loi va dang loi cau cua con len thien chua xin chua thuong chap nhan loi con cau xin amen


dua con vo cung toi loi cua chua
22 Jun 2012

Lay chua toan nang nhan tu con cau xin chua, xin chua thuong tha thu phan phat va cuu linh hon Maria da qua doi som duoc ve huong nhan thanh chua. con cam on chua. amen


dua con vo cung toi loi cua chua
22 Jun 2012

Lay chua toan nang nhan tu con cau xin chua, xin chua thuong tha thu phan phat va cuu linh hon Maria da qua doi som duoc ve huong nhan thanh chua. con cam on chua. amen


Phanxico Xavier, Nguyen
22 Jun 2012

Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


Phanxico Xavier, Nguyen
22 Jun 2012

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện. Con cầu xin Chúa ban cho cô Diệu Hiền sức khoẻ dồi dào, và được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của cô. Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói được.Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy. Amen.


dua con vo cung toi loi cua chua
22 Jun 2012

Lay chua toan nang cho doi la dieu rat tham do chua oi, chua oi con xin NGai, xin Ngai cung cho doi niem hi vong ma Ngai da ban cho con de con thay thoi gian nhanh qua va con xin cho niem hi vong do mau mau thanh hien thuc, con non nong qua troi chua oi. con cam on chua, con yeu Ngai


Maria tran thi kieu
22 Jun 2012

Lay me Maria va thanh ca giuse con xin dag nhug ich ky yeu duoi hen mon ,long cam ghet cug nhug viec lam sai trai ma quy cam do va nhug toi loi cua con Len me va thanh ca xin ban cho con log yeu men ke thu su hy sih va tieg xin vag cua me cho con de con bit minh nen lam ji va tranh xa toi loi . Me oi trai Tim con Jo nay dau lam nhug luc buon co chuyen ji con ko biet lam sao ca boi vi truoc day con da lam ton thuog wa nhieu nguoi nhug nguoi than yeu cua con da pai dau log biet bao Jo day co le con nhu the nay con moi hiu dc tam trag cua nhug nguoia con da lam Ho bun biet bao . Con chi xin me jup con luon biet tha thu va hy sinh vi nguoi khac jog ngu me thoi me ak . Nguyen xin me va thanh ca luon ban hong an va long nhan tu soi sag cho chug con . Amen .


dua con vo cung toi loi cua chua
22 Jun 2012

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=y7wZP8eLju Lay thien chua toan nang 3 ngoi, Ngai la chua, la cha, la thay, la ban trong cuoc doi cua con Ngai da cung con vuot qua nhung luc kho khan nhat trong cuoc doi qua khu va Ngai van tiep tuc dong hanh voi con trong hien tai va tuong lai. Con tri an cam ta thien chua cua con


HTT
22 Jun 2012

Lay Chua xin hay giup con vuot qua duoc doan duong day thu thach va kho khan truoc mat. cau xin cho long con luon duoc binh an , thanh than , vui ve . Cau cho nhung dieu con mo uoc se thanh su that . Con cui dau cau xin . Amen


Agata
22 Jun 2012

Lay Chua, me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin hay gin giu gia dinh con va nhung nguoi than cua con luon duoc binh an trong tinh yeu thuong cua cac Ngai . Cau cho moi nguoi luon duoc binh an , vui ve , manh khoe may man va hanh phuc . Cau cho con gai con luon duoc ngoan ngoan , vui ve may man va binh an . Cau cho linh hon Giuse va Teresa duoc mau ve nuoc Thien Dang . Con cui dau cau xin . Amen


Anna Tran
22 Jun 2012

kinh xin Chua thuong xot chung con ,xin Me Hang Cuu Giup xin thuong nham loi con keu xin ,xin Cac Thanh cau cho chung con ,xin thuong giup chung con qua duoc nhung khon kho hien nay ,xin Me soi sang dan dat chung con ,xin Chua tha thu toi loi chung con ,xin ban binh an cho chung con ,amen.22 Jun 2012

MARIA tran thi hong chau.....Lay chua xin ban cho con duoc biet thanh y cua nguoi trong cuoc doi con,dem den con chi muon ngu thoi,khong phai la con them ngu,vi con ao uoc rang se gap thien chua va duc me trong giac mo cua con,khong biet tai sao con linh cam rang thien chua va duc me se ghe den an ui tam hon sau kho va thieu niem an ui, cay dua cua con,tu cat bui con duoc chua thuong tao dung lam con cai cua chua...Lay chua xin chua hay thuong xot con vi con la ke toi loi.......xin hay dim con trong bien long thuong xot bao la cua nguoi.xin loi khan cau cua con tra duoc het so dang ngay dem day vo tinh than con,dem ngay con song trong su buon ba,con khong viec lam,moi ngay con lay xe di vong vong ngoai duong,vua di vua cau nguyen chua va duc me hay cuu giup con ,roi vao nha tho doc kinh cho het mot ngay dai,mong tim thay niem an ui va binh an trong tam hon minh......lay chua xin hay quan phong va mau mau phu tro cuu giup con.xin me maria, thanh ca giuse chuyen cau cho con truoc toa thien chua.amen.


AnhThy
22 Jun 2012

Xin Me cho Michelle, William , David , Melba khong pha hu nha, khong an hiep con nua va vui ve tra tien rent , roi don di khoi nha cua con nhe Me. Xin Me giu gin gia dinh con ,nha , xe cua con duoc binh an .Xin Me cho no nan do chi con gay ra duoi ten con va me con duoc giai quyet tot dep , khong bi lon xon den tien , nha va phap luat . Xin Me linh huong cho con biet phai lam sao de giu duoc nha yen on cho den ngay cac con khon lon . Xin Me ban binh an dac biet cho con va cac con cua con . Con cam on Me , Nu Vuong ban su binh an. Amen .


NJ
22 Jun 2012

Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon Ong Ba , anh chi em ban huu con . Nhung linh hon mo coi . Dac biet linh hon cua Francis Dailey . Nhung linh hon o trong nha cua con , dang theo pha con va tenants cua con som duoc ve nuoc Chua. Xin Chua cho giay to nha, xe cua con khong bi mat va pha phach . Xin Chua giu gin gia dinh con khoi moi su du, khoi tay ma qui va ban cho gia dinh con luon co cuoc song vui ve, khoe manh , binh an trong tay Chua. Xin Chua cho nhung ai muon hai den gia dinh con , thi nguoi ta thay doi y dinh , de cuoc song gia dinh con duoc yen on . Moi khi gap kho khan xin Chua cho nguoi den giup va bao ve gia dinh . Lay Chua giesu con tin thac vao Chua.


maria chau
22 Jun 2012

con la maria hong chau con nguyen cung ba dang xin phu tro va cuu giup con trong con tung kho ve no nan nay,tu nam 16 tuoi den gio cuoc doi con gap toan phong ba bao tap cuoc doi con song trong noi buon u uat lam,con mai nguyen cau xin me cho che cho con,nhung chac la con nguoi toi loi cua khong duoc me va thien chua xot thuong,con cang cau nguyen thi cuoc song con cang u buon hon,con cung khong biet tai sao nua,chi co nuoc mat lam ban voi con trong nhung ngay thang ngay.nguyen xin anh sang than linh chieu soi cuoc doi cua con duoc an ui va nang do trong nhung giay phut buon kho nay.con nguyen xin ba dang hay goi ten con ,va nham loi con tha thiet cau xin .xin giup con tra duoc het so no nay chua oi..va xin nguoi ban cho con co duoc mot dua co khoe manh ....xin cac tong lanh thien than,cac thien than ban menh ,cac thanh nam cung cac thanh nu ,cac dang linh hon xin ho giup cho con truoc toa thien chua.xin ban cho con on cuu giai va niem vui trong cuoc song nay.amen.22 Jun 2012

Xin me Maria ban cho con duoc vout qua mua hoc nay va duoc ra truong. Con xin pho thac cho me. Amen


Thêrêsa Ngọc Trân kính xin
22 Jun 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa ban cho con được ơn thắng kiện bảo hiểm. AMEN!


Maria TT
22 Jun 2012

Chúa ơi! xin cho con một tia hy vọng mới tốt đẹp về công việc, con đang đối diện với nguy cơ phải thất nghiệp, xin hãy giúp con, con tin tưởng vào Chúa. Amen!22 Jun 2012

lay me hang cuu giup xin thuong con con biet rang khong ai chay den cung me ma lai ve tay khong me la me cua con xin thuong xot con xin cho co ay tro ve cung con con yeu co ay rat nhieu22 Jun 2012

me oi con buon lam con van nho thuyen lay me vo nhiem nguyen toi la me cua con xin thuong xot xin cho co ay quay ve voi con


Hồng Tuyết
22 Jun 2012

Kính xin Đức Mẹ Maria ban phước lành cho Mẹ con là Lê Thị Chánh Tâm được mạnh khỏe không còn ho và đau đầu nữa- xin cho các con của con biết thương yêu và nghĩ đến con


Maria Tuyet
22 Jun 2012

Khan xin Me Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua cho gia dinh con duoc bang an ,manh khoe ,con cai con ngoan biet vang loi bo me .Xin cho vo chong con cong an viec lam duoc on dinh co du suc khoe va kha nang de nuoi day hai dua con ma Chua ban cho chung con .Xin cho vo chong con som mua duoc can nha vua y va hop voi kha nang cua chung con.Xin cho con khoi can benh nhuc dau kinh nien va cho con khoi benh sung chan.Amen22 Jun 2012


Vicente Quang Tran
22 Jun 2012

Lay Chua, Lay Me Maria, xin ban on lanh len nguoi cha benh tat cua chung con. Chung con chi biet trong cay noi Chua va Me ma thoi. Thuoc thang bay gio la da het cach roi. Xin Chua va Me Maria chap nhan loi khan cau cua chung con. Xin Qui Linh Muc, Tu Si Dong va moi nguoi hop y cau nguyen dum chung con. Xin cam on.


marianguyen
22 Jun 2012

lay thanh ca giuse gd con chay den cung cha xin cha thuong ban on an binh cho gd con xin cha thuong thao go moi su cho gt con duoc the xanh xin cha thuong nhan loi con xin amen


marianguyen
22 Jun 2012

lay thanh ca giuse gd con chay den cung cha xin cha thuong ban on an binh cho gd con xin cha thuong thao go moi su cho gt con duoc the xanh xin cha thuong nhan loi con xin amen


marianguyen
22 Jun 2012

lay thanh ca giuse gd con chay den cung cha xin cha thuong ban on an binh cho gd con xin cha thuong thao go moi su cho gt con duoc the xanh xin cha thuong nhan loi con xin amen


con cua me
22 Jun 2012

me oi con xin dang dgd con trong tay me xin me che cho giu gin con xin tin thac moi su trong tay chua xin chua an bai cho gd con xin me them suc manh phan hon phan xac cho em con co du nghi luc de vuot qua kho khan va tinh tao xuy nghi de tu bo ngien hut con xin me them suc cho em con neu kg co chua va me thi em con se kg vuot qua duoc xin me va ba dang thuong cuu em con amen


tt
22 Jun 2012

xin cho con biet tin ve Huy


Tina
21 Jun 2012

Lay Me Maria, Lay Chua Giesu, cau xin Chua phu ho cho con cua con duoc tai qua nan khoi, cau xin Chua ban binh an cho gia dinh chung con. Lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Peter Nguyen Duc Thuan
21 Jun 2012

Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse, con xin khan cung Me Maria va Thanh Ca Giuse nho loi Me Maria va Thanh Ca Giuse cau bau cung Chua, xin Chua phu ho va cho con mot dau chi trong ky thi sap toi de con co the biet minh duoc Chua muon cho vo dong nao va co ben do trong dong do hay khong vao thang 7 nay (1/7 thi dong Thanh The, 15/7 thi dong DA Minh) xin Chua qua loi bau cu cua Me Maria va Thanh Ca Giuse, xin Chua chon giup con.con xin tin thac noi Chua. Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse, xin Me Maria va Thanh Ca Giuse chua lanh cho me con la MAria Ngo Thi Duc dangbi ung thu rat nang co the nguy hai toi tinh mang. Xin Me Maria va Thanh Ca Giuse giu gin me con trong luc len ban mo va sau kho mo. Con xin dang ky thi va me con len cho Me Maria va Thanh Ca Giuse. Xin Me Maria va Thanh Ca Giuse phu ho va cho che, con xin tin thac vao Me Maria va Thanh Ca Giuse , Chua Giesu con cua Me. Xin 3 Dang gin giu


Peter Nguyen Duc Thuan
21 Jun 2012

Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse, con xin khan cung Me Maria va Thanh Ca Giuse nho loi Me Maria va Thanh Ca Giuse cau bau cung Chua, xin Chua phu ho va cho con mot dau chi trong ky thi sap toi de con co the biet minh duoc Chua muon cho vo dong nao va co ben do trong dong do hay khong vao thang 7 nay (1/7 thi dong Thanh The, 15/7 thi dong DA Minh) xin Chua qua loi bau cu cua Me Maria va Thanh Ca Giuse, xin Chua chon giup con.con xin tin thac noi Chua. Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse, xin Me Maria va Thanh Ca Giuse chua lanh cho me con la MAria Ngo Thi Duc dangbi ung thu rat nang co the nguy hai toi tinh mang. Xin Me Maria va Thanh Ca Giuse giu gin me con trong luc len ban mo va sau kho mo. Con xin dang ky thi va me con len cho Me Maria va Thanh Ca Giuse. Xin Me Maria va Thanh Ca Giuse phu ho va cho che, con xin tin thac vao Me Maria va Thanh Ca Giuse , Chua Giesu con cua Me. Xin 3 Dang gin giu


Peter Nguyen Duc Thuan
21 Jun 2012

Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse, con xin khan cung Me Maria va Thanh Ca Giuse nho loi Me Maria va Thanh Ca Giuse cau bau cung Chua, xin Chua phu ho va cho con mot dau chi trong ky thi sap toi de con co the biet minh duoc Chua muon cho vo dong nao va co ben do trong dong do hay khong vao thang 7 nay (1/7 thi dong Thanh The, 15/7 thi dong DA Minh) xin Chua qua loi bau cu cua Me Maria va Thanh Ca Giuse, xin Chua chon giup con.con xin tin thac noi Chua. Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse, xin Me Maria va Thanh Ca Giuse chua lanh cho me con la MAria Ngo Thi Duc dangbi ung thu rat nang co the nguy hai toi tinh mang. Xin Me Maria va Thanh Ca Giuse giu gin me con trong luc len ban mo va sau kho mo. Con xin dang ky thi va me con len cho Me Maria va Thanh Ca Giuse. Xin Me Maria va Thanh Ca Giuse phu ho va cho che, con xin tin thac vao Me Maria va Thanh Ca Giuse , Chua Giesu con cua Me. Xin 3 Dang gin giu


Peter Nguyen Duc Thuan
21 Jun 2012

Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse, con xin khan cung Me Maria va Thanh Ca Giuse nho loi Me Maria va Thanh Ca Giuse cau bau cung Chua, xin Chua phu ho va cho con mot dau chi trong ky thi sap toi de con co the biet minh duoc Chua muon cho vo dong nao va co ben do trong dong do hay khong vao thang 7 nay (1/7 thi dong Thanh The, 15/7 thi dong DA Minh) xin Chua qua loi bau cu cua Me Maria va Thanh Ca Giuse, xin Chua chon giup con.con xin tin thac noi Chua. Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse, xin Me Maria va Thanh Ca Giuse chua lanh cho me con la MAria Ngo Thi Duc dangbi ung thu rat nang co the nguy hai toi tinh mang. Xin Me Maria va Thanh Ca Giuse giu gin me con trong luc len ban mo va sau kho mo. Con xin dang ky thi va me con len cho Me Maria va Thanh Ca Giuse. Xin Me Maria va Thanh Ca Giuse phu ho va cho che, con xin tin thac vao Me Maria va Thanh Ca Giuse , Chua Giesu con cua Me. Xin 3 Dang gin giu


Peter Nguyen Duc Thuan
21 Jun 2012

Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse, con xin khan cung Me Maria va Thanh Ca Giuse nho loi Me Maria va Thanh Ca Giuse cau bau cung Chua, xin Chua phu ho va cho con mot dau chi trong ky thi sap toi de con co the biet minh duoc Chua muon cho vo dong nao va co ben do trong dong do hay khong vao thang 7 nay (1/7 thi dong Thanh The, 15/7 thi dong DA Minh) xin Chua qua loi bau cu cua Me Maria va Thanh Ca Giuse, xin Chua chon giup con.con xin tin thac noi Chua. Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse, xin Me Maria va Thanh Ca Giuse chua lanh cho me con la MAria Ngo Thi Duc dangbi ung thu rat nang co the nguy hai toi tinh mang. Xin Me Maria va Thanh Ca Giuse giu gin me con trong luc len ban mo va sau kho mo. Con xin dang ky thi va me con len cho Me Maria va Thanh Ca Giuse. Xin Me Maria va Thanh Ca Giuse phu ho va cho che, con xin tin thac vao Me Maria va Thanh Ca Giuse , Chua Giesu con cua Me. Xin 3 Dang gin giu


Peter Nguyen Duc Thuan
21 Jun 2012

Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse, con xin khan cung Me Maria va Thanh Ca Giuse nho loi Me Maria va Thanh Ca Giuse cau bau cung Chua, xin Chua phu ho va cho con mot dau chi trong ky thi sap toi de con co the biet minh duoc Chua muon cho vo dong nao va co ben do trong dong do hay khong vao thang 7 nay (1/7 thi dong Thanh The, 15/7 thi dong DA Minh) xin Chua qua loi bau cu cua Me Maria va Thanh Ca Giuse, xin Chua chon giup con.con xin tin thac noi Chua. Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse, xin Me Maria va Thanh Ca Giuse chua lanh cho me con la MAria Ngo Thi Duc dangbi ung thu rat nang co the nguy hai toi tinh mang. Xin Me Maria va Thanh Ca Giuse giu gin me con trong luc len ban mo va sau kho mo. Con xin dang ky thi va me con len cho Me Maria va Thanh Ca Giuse. Xin Me Maria va Thanh Ca Giuse phu ho va cho che, con xin tin thac vao Me Maria va Thanh Ca Giuse , Chua Giesu con cua Me. Xin 3 Dang gin giu


con nho be
21 Jun 2012

Cau xin Thanh Gia That xin gin giu ba me con duoc manh khoe vi tuoi gia suc yeu . Xin cho me con ...


maria thuý
21 Jun 2012

Con lạy Mẹ maria cùng thánh cả Giuse chuyển lời cầu xin của con lên Thiên Chúa, ban cho chồng con được mạnh khởe, hàng hoá của vợ chồng con được nhiều người trên thị trường ủng hộ có uy tín. Con lạy Mẹ xin Mẹ thương và nhận lời cầu xin Của con. Amen


maria thuý
21 Jun 2012

Con lạy Mẹ maria cùng thánh cả Giuse chuyển lời cầu xin của con lên Thiên Chúa, Ban cho thai của con được mạnh khởe, Mẹ ơi thai của con được gần 3 tháng rồi, con xin mẹ thương và che chở gìn giữ cho con đêm ngày được mọi sự bằng an. XIn mẹ thương ban cho con gìn giữ cho con đên khi con sinh nở được mẹ tròn con vuông. Con xin phó thác trong Đức Mẹ . Lạy mẹ con Yêu mẹ . Con của mẹ ... Amen21 Jun 2012

Xin gin giu chung con trong dem nay va ngay mai


Tina
21 Jun 2012

Lay Me Maria, Lay Chua Giesu, cau xin Chua phu ho cho con cua con duoc tai qua nan khoi, cau xin Chua ban binh an cho gia dinh chung con. Lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Maria Bui Thuy Chau
21 Jun 2012

Me oi! Xin cho me con ngu ngon dem nay. Con cam ta Me vo cung.


Maria Kieu Nga
21 Jun 2012

Ngày mai Thứ bảy 23-6-2012, xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, thương yêu quan phòng, gìn giữ, chở che cho chị Ngân con cùng gia đình Ngọc đi về Bến Tre dự đám cưới bằng xe Honda, đi đến nơi về đến chốn được Bình An. Amen.21 Jun 2012

Lay Chua xin Chua ban cho gia dinh lon cua con moi su binh an va nhieu suc khoe, biet yeu men Chua nhieu hon. Lay Chua xin Chua ban cho con co gang hoc tap, nang dong tu tin va hoc tot mon anh van.


Trang Vu
21 Jun 2012

Ngay thu 144! Lay Chua Giesu, Me Maria va Thanh Giuse xin ban binh an cho gia dinh con, xin chua lanh benh cho me cua con va giup con khoi benh. Con so va lo lang qua Chua oi, tung ngay troi qua con di lam co cam giac rat chan nan met moi, nhu roi vao duong cung khong biet phai lam gi hon, con biet xung quanh con con nhieu nguoi bi that nghiep lam, ho cung dang phai vat va de kiem viec lam. Mac du hien tai con dang co cong viec lam, nhung cong viec nay khong the on dinh lau dai vi hoan canh gia dinh con cung da chiu gan 3 nam nay, nhung con khong the tiep tuc duoc nua dau Chua oi, con chan nan, lo lang va so set lam. Khong biet con co the kiem duoc viec hay khong, lieu con co duoc buoc chuyen doi moi gi hay khong. Con hoc chung do nam de mong moi se kiem duoc 1 cong viec on dinh de phu giup gia dinh nhieu hon, nhung toi gio con van chua lam duoc. Xin hay giup con thuc hien duoc dieu do, con se kiem duoc viec lam moi va co the giup do duoc gia dinh nhieu hon, con cau xin Nguoi nhan loi cau nguyen cua con. Amen.


Martin thanh binh
21 Jun 2012

Lay cha tren troi con xin pho thac moi su trong ban tay cha


Martin thanh binh
21 Jun 2012

Lay cha tren troi con xin pho thac moi su trong ban tay cha


con khao khat
21 Jun 2012

Lay Gia Dinh Thanh Gia Xin hay cat het moi su khong may man ra khoi gia dinh con . Moi viec deu do ma qui pha phach ma ra, xin Chua hay bien doi tam hon cua nhung nguoi do . Xin on tren nhan loi con cau xin.


Phero Nguyen Quoc Tuan
21 Jun 2012

Lay Chua Giesu, Con xin cam ta Chua voi tat ca tam long con ! Xin Chua tha thu toi loi con da xuc pham den Ngai. Lay Chua , xin Chua thanh hoa cong viec lam cua con trong ngay hom nay, va ban nhng on that can thiet de con vuot qua kho khan ve cong viec va no nan chong chat. Xin Chua thuong ban giup con vuot qua giai doan nay. Cach rieng, xin Chua che cho cho me con duoc hon an xac manh de du suc vuot qua giai doan kho khan nay. Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse, xin Cac Ngai chuyen cau len Thien Chua Ban cho con duoc binh an , may man de con tra duoc no nan trong thang 6 nay! Con xin cam ta Cac Ngai!Amen


Phero Nguyen Quoc Tuan
21 Jun 2012

Lay Chua Giesu, Con xin cam ta Chua voi tat ca tam long con ! Xin Chua tha thu toi loi con da xuc pham den Ngai. Lay Chua , xin Chua thanh hoa cong viec lam cua con trong ngay hom nay, va ban nhng on that can thiet de con vuot qua kho khan ve cong viec va no nan chong chat. Xin Chua thuong ban giup con vuot qua giai doan nay. Cach rieng, xin Chua che cho cho me con duoc hon an xac manh de du suc vuot qua giai doan kho khan nay. Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse, xin Cac Ngai chuyen cau len Thien Chua Ban cho con duoc binh an , may man de con tra duoc no nan trong thang 6 nay! Con xin cam ta Cac Ngai!Amen21 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men21 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men21 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men21 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men21 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men21 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng mở lòng mở trí cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men21 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng mở lòng mở trí cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men21 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng mở lòng mở trí cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


Phao lô Nguyễn hùng Tiến.
21 Jun 2012

Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, thánh cả Giuse : - Cứu gia đình con, ban cho Vợ con bỏ đàng tội lỗi, trở về cùng Chúa và Gia đình. - Cho con có việc làm. - Cho các con của con hồn an, xác mạnh, biết ngoan ngoãn vâng lời Cha Mẹ, chịu khó học hành.


mot con chien dau kho cua me
21 Jun 2012

con lay duc trinh nu maria va ca thanh giuse cau cung chua troi ban cho con su mong doi thanh su that va nhung gi nguoi ta hua hay cho con xin ho den voi con de moi su deu tot dep .con ta on me maria .amen,,,21 Jun 2012

xin cho me cua con co nhieu suc khoe , xin cho dem nay me con duoc giac ngu ngon ,xin long chua thuong xot nhan loi con cau .amen.21 Jun 2012

long chua thuong xot ,xin cho gia dinh con duoc bang an moi nguoi khoe manh .amen .


Tina
21 Jun 2012

Lay Chua, cau xin Chua giup cho con cua con duoc khoi binh, xin Chua ban binh an cho gia dinh chung con. Amen


Giuse Thanh Tuan
21 Jun 2012

Xin Chua, Me Maria , va Thanh ca Giuse ban nhieu on lanh va binh an den voi Gia Dinh con. Xin cho Me con duoc khoe manh, cac con khon ngoan khoe manh va hoc hanh voi nhieu ket qua tot dep, cho vo chong thuong yeu va giup do nuoi nang cac con duoc khon lon. Con xin het long cau xin Chua, Me Maria, va Thanh ca Giuse yeu men.


Giuse Thanh Tuan
21 Jun 2012

Xin Chua, Me Maria , va Thanh ca Giuse ban nhieu on lanh va binh den voi Gia Dinh con. Xin cho Me con duoc khoe manh, cac con khon ngoan khoe manh va hoc hanh voi nhieu ket qua tot dep, cho vo chong thuong yeu va giup do nuoi nang cac con duoc khon lon. Con xin het long cau xin Chua, Me Maria, va Thanh ca Giuse yeu men.


Tina
21 Jun 2012

Lay Chua, cau xin Chua giup cho con cua con duoc khoi binh, xin Chua ban binh an cho gia dinh chung con. Amen


Maria
21 Jun 2012

Lay Me Maria, Thanh Ca Giuse, Chua GieSu Xin cho con vuot qua duoc kho khan nay, va xin cho con duoc nhu y nguyen


Maria L. CA
21 Jun 2012

Con xin Me Maria va Thanh ca Giuse cau bau cung Chua cho dua con gai cua con dang gap kho khan trong van de tinh cam duoc giai quyet dut khoat va tot dep.- Xin Chua ban cho cac con cua con gap duoc nguoi ban doi xung dang va song dao tot .Xin Chua ban cho con co cong viec lam tot, Xin cho con duoc on sang suot va khon ngoan de day do cac con cua con nen nguoi va song dep long Chua./_


Maria Nguyen & GD
21 Jun 2012

Xin Me va Thanh Ca Giuse cau bau cung Chua doai thuong chuc lanh cho con gai con duoc sanh no bang an va duoc qua khoi moi kho khan. Xin Me gin giu va huong dan con re va GD con de chung con giup do nhau. Cho ban y sy duoc su chuc lanh, may man. Va cho chung con can dam vang nhan Thanh Y Chua.


Maria Thanh
21 Jun 2012

Lay Me Lavang xin chua lanh binh chi con va nhung nguoi dang dau om, cac chau thi dau, chau gai lay lai duoc tien, hoso bao lanh cac em tien hanh nhanh chong, ba con khoe manh, con va gia dinh chi em song Binh an , dao duc , manh khoe. Amen


Anna Tran
21 Jun 2012

xin thuong xot giup chung con ,xin thuong ban binh an cho chung con ,xin Chua thuong nham loi con ,xin Me tu bi cho con co co hoi tra no,an tinh cua nguoi ,xin cho con co hoi lo cho gia dinh ,con thiet tha nai van duoi chan Me ,xin Cac Thanh cau cho chung con,con den muon doi ca ta on ,amen.21 Jun 2012

Xin cho mot chuyen di choi vui ve va khong co truc trac gi.


Duong nguyen
21 Jun 2012

Xin chua cho gia dinh con tren duoi thuan hoa , yeu thuong nhau . Cho ba ma con lam an tot dep. Va cho ca gia dinh noi,ngoai con suc khoe doi dao ,dac biet xin chua cho ba noi va bac con .


nghiepngoc
21 Jun 2012

vo chong chung con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho cua tiem chung con co nhieu khach mua nhieu hang.Amen.


Giuse Ngo Duc Cuu
21 Jun 2012

Lay Chua la cha nhan lanh .day long thuong xot ke co toi . chung con la ke yeu duoi toi loi .loi cau xin cua chung con khong xung dang duoc Chua Chap nhan >qua loi cua bau cua me MARIA va thanh ca GIUSE chuyen cau cung Chua .xin Chua doai thuong nhan loi cau xin cua chung con,ban cho gia dinh chung con duoc moi su binh an ,con trai cua con suc khoe duoc som binh phuc .ban than con duoc qua khoi can benh ngat ngheo .chung con cau xin vi danh Chua KITO Chua chung con A men


Jessica
21 Jun 2012

Lay Me Maria a cau cho Vo chong con song Hanh phuc Ben Nhau.cho tiem nail con lam an Dac hang.


Jessica
21 Jun 2012

Lay Me Maria a cau cho Vo chong con song Hanh phuc Ben Nhau.cho tiem nail con lam an Dac hang.21 Jun 2012


Giuse John Nguyen
21 Jun 2012

Lay Chua xin tha thu moi toi loi cua con, xin cho con duoc binh an trong tam hon va trong cuoc song, xin cat moi kho khan, ganh nang va nhung lo au trong cuoc song hang ngay. Xin cho con duoc on nhu y nguyen trong loi kinh cau nguyen hang ngay, con dang len Chua , Me Maria va Thanh Ca Giuse. Con cung xin dang loi cau nguyen cho con cua mot nguoi ban, cho chau thoat khoi troi buoc cua ma quy, thoat khoi bi bua ngai ma ban cua chau da hai chau. Vi Long Thuong Xot Chua, con tin thac vao Chua, trong cay vao loi chuyen cau cua Me Maria va thanh Ca Giuse. Con xin dang va pho thac trong cay noi Ngai. Amen


Ngocpham
21 Jun 2012

Xin chua cho con co khach.Amen


Ngocpham
21 Jun 2012

Xin chua cho con co khach.Amen


Giuse Nguyễn Văn Phong
21 Jun 2012

Lạy Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse đã thương khứng nhậm lời con nài van chuyển cầu cùng Thiên Chúa đã ban cho con dâu con vừa sanh được cháu gái đầu lòng rất là dễ thương mạnh khỏe trong khi con dâu của con đang bị đau. Thật là một ơn lạ lùng Chúa ban vì con của con đau đớn dằn vặt cả ngày ở bệnh viện mà con ở nhà không biết, cho đến khoảng 8:00pm tối qua con chợt nhớ đến trang web này liền cầu xin cùng Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse thì 9:16pm con trai con đã gọi cho con biết con dâu con đã sanh được rồi, cháu rất khỏe mạnh mặc dù con dâu phải mổ. Gia đình chúng con muôn đời cảm tạ Lòng Thương Xót Chúa, Khiết Tâm Mẹ và Thánh Cả Giuse. Xin ban cho chúng con luôn sống trong ơn nghĩa Chúa và noi gương gia đình Thánh Gia cho đến trọn đời. Amen.21 Jun 2012

Lay Chua xin tha thu moi loi lam cho con ,va hung dan con theo thanh y cua ngai.21 Jun 2012

Con xin dang len Chua cong viec lam cua con. Xin Ngai ban on, soi sang, giup con biet cach quan ly cong viec cua minh moi ngay mot tot hon. Amen


Phanxico Xavier, Nguyen
21 Jun 2012

Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


Phanxico Xavier, Nguyen
21 Jun 2012

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện. Con cầu xin Chúa ban cho cô Diệu Hiền sức khoẻ dồi dào, và được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của cô. Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói được.Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy. Amen.21 Jun 2012

Xin Chua, Me Maria va Thanh ca Giuse thuong giup con vuot qua kho khan nay va ban on xuong tren con, cho con mot co hoi de con lam lai tu dau. Cho con moi ngay biet noi guong cac Ngai song dao duc hon. Amen


Con Cua Me
21 Jun 2012

Me oi con xin dang len Me hon xac con va gia dinh nho be cua con. Con khan xin Me cho con tim duoc viec lam. Con da di interview hon hai tuan qua nhung chua co ket qua gi het Me oi. Ho co chon con khong Me? Day co phai la cong viec Me tim cho con khong? Con xin Me ban cho con du nghi luc va duc tin de con biet pho thac cho Me. Con xin Me om con vao long de con biet la con luon duoc cho che, yeu thuong va do nang trong vong tay Me. Ong Thanh Giuse oi, Ngai oai nghiem qua, Ngai da giang tay che cho Duc Me va Chua Giesu thoi nien thieu. Con xin Ngai hay giang them vong tay do nang con. Con cung muon duoc chia xe ganh nang voi chong con de lo cho gia dinh, nuoi day hai dua tre cua chung con duoc thanh nhan va thanh tai. Nhung con tim mai viec lam ma chang duoc. Con cam thay nhu minh bat luc Cha oi. Con khan xin cac Ngai thau hieu long con. Con pho thac tat ca nhung gi thuoc ve con trong tay Me, Chua, va Thanh Ca Giuse. Con xin cac Ngai luon do nang con. A Men.21 Jun 2012

Xin Chua thuong xot con la ke toi loi, xin Nguoi thu tha va ban on giup con vuot qua kho khan nay. Amen21 Jun 2012

Ta on Chua da ban cho con va moi nguoi trong gia dinh con mot ngay binh an. Amen21 Jun 2012

vay la lai het mot ngay nua con xin dang len cha loi chuc tubg ton vinh con cam on chua da ban cho con ngay hom nay con xin dang len me tat ca nho me chuyen cau len cung chua xin cho nhung uoc mo cua con duoc binh an trong chua va con van van xin me nho me cau bau cung chua cho tinh yeu cua con duoc dep long chua con van yeu co ay rat nhieu con van chi mong co ay quay ve voi con lay me la me cua con con hoan toan tin tuong noi me vi chua co ai chay den cung me ma lai ve tay khong con xin me hay noi voi chua nhu khi xua me da noi voi chua giesu con me "kia ho het ruou roi" va phep la dau tien da xay ra lam sang danh chua hon nua con xin me la me cua con


Đaminh Savio Nguyễn Minh Trí
21 Jun 2012

LAY THIÊN CHUA TOAN NANG,LAY DANG TRINH VUONG MARIA DAY ON PHUOC CON XIN NGOI TA ON NGUOI TRONG NHUNG THOI GIAN DAN QUA, NGUOI LUON LUON LANG NGHE VA VO VE UI AN CON BANG LOI YEU THUONG NONG NANG CUA ME. ME YEU OI, MAC CHO CUOC DOI CON LA CHUOI NGAY CON TRUOC DAI TREN VUNG LAY TOI LOI, ME VAN THU THA CHO LOI LAM CUA CON, CON BIET RANG DAU QUA BAO GIAN NGUY THU THACH CO KHI KIEN TAM TRI CON NHU LAC MAT NIEM TIN VAO THIEN CHUA, NHUNG CON MOI CHOT HIEU BEN CON ME YÊU VA THIEN CHUA VAN DANG SOI CHANG DUONG CON DI, NGUOI VAN LUON DIU BUOC NANG CON QUA NHUNG CHONG GAI TOI LOI DAY RAY. LAY ME, ME CHI TRINH CON MUON NHU ME THANH SACH MOT DOI PHUNG SU THIÊN CHUA NHU ME DA TUNG" XIN VANG". XIN ME CUNG CON BUOC TIEP ME NHE. XIN CHO CON CO CAM GIAC AN TOAN VI DA CO ME SE LA NGUON THUONG, NIEM TIN YÊU DAT DAO VO BO BEN. XIN ME CUNG CHU THANH THIÊN QUOC HOP LOI CAU BAU XOA TOI CON DA MAT LONG CHUA, DA LAM CHO THANH TAM CHUA PHAI RI MAU VI CON, LAM TRAI TIM CUA ME TAN NAT,CON AN NAN DEN TOI ,XIN NGUOI DUNG NGOANH MAT VOI CON, CHUA OI. CON YEU HEN KEU CHUA VA ƠN ME CHO KHOI CAM DO. VI LONG TRI CON DIEN CUONG SAY ME VAT CHAT CUOC DOI, XIN CHUA OI THA THU CHO CON.NGUYÊN BINH AN CUA CHUA SE TRAN NGAP TREN CON VA CA GIA DINH CON VA THE GIOI . LAY CHUA GIESUS KITO, DUC ME MARIA, THANH CHA GIUSE, CON TIN THAC NOI NGUOI. AMEN


Đaminh Savio Nguyễn Minh Trí
21 Jun 2012

LAY THIÊN CHUA TOAN NANG,LAY DANG TRINH VUONG MARIA DAY ON PHUOC CON XIN NGOI TA ON NGUOI TRONG NHUNG THOI GIAN DAN QUA, NGUOI LUON LUON LANG NGHE VA VO VE UI AN CON BANG LOI YEU THUONG NONG NANG CUA ME. ME YEU OI, MAC CHO CUOC DOI CON LA CHUOI NGAY CON TRUOC DAI TREN VUNG LAY TOI LOI, ME VAN THU THA CHO LOI LAM CUA CON, CON BIET RANG DAU QUA BAO GIAN NGUY THU THACH CO KHI KIEN TAM TRI CON NHU LAC MAT NIEM TIN VAO THIEN CHUA, NHUNG CON MOI CHOT HIEU BEN CON ME YÊU VA THIEN CHUA VAN DANG SOI CHANG DUONG CON DI, NGUOI VAN LUON DIU BUOC NANG CON QUA NHUNG CHONG GAI TOI LOI DAY RAY. LAY ME, ME CHI TRINH CON MUON NHU ME THANH SACH MOT DOI PHUNG SU THIÊN CHUA NHU ME DA TUNG" XIN VANG". XIN ME CUNG CON BUOC TIEP ME NHE. XIN CHO CON CO CAM GIAC AN TOAN VI DA CO ME SE LA NGUON THUONG, NIEM TIN YÊU DAT DAO VO BO BEN. XIN ME CUNG CHU THANH THIÊN QUOC HOP LOI CAU BAU XOA TOI CON DA MAT LONG CHUA, DA LAM CHO THANH TAM CHUA PHAI RI MAU VI CON, LAM TRAI TIM CUA ME TAN NAT,CON AN NAN DEN TOI ,XIN NGUOI DUNG NGOANH MAT VOI CON, CHUA OI. CON YEU HEN KEU CHUA VA ƠN ME CHO KHOI CAM DO. VI LONG TRI CON DIEN CUONG SAY ME VAT CHAT CUOC DOI, XIN CHUA OI THA THU CHO CON.NGUYÊN BINH AN CUA CHUA SE TRAN NGAP TREN CON VA CA GIA DINH CON VA THE GIOI . LAY CHUA GIESUS KITO, DUC ME MARIA, THANH CHA GIUSE, CON TIN THAC NOI NGUOI. AMEN21 Jun 2012

xin ban binh an cho gia dinh cua con xoi sang va dan dat cac con cua con di dung duong, xin binh tinh cua me con duoc giam va tim duoc hanh phuc o tuoi gia, binh an cho cac em cua con va cac chau. dan dat con va chi dan con duoc dau khi thy cho thu hai toi va se duoc nhan va lam viet ky nay.amen


rosa
21 Jun 2012

lay me maria va Thanh ca Giuse xin chuyen cau len thien chua xin ban cho gia dinh con duoc binh an, xin cho ong ngoai con duoc het benh te liet chan, xin cho con va ban con duoc som lien lac lai voi nhau.amen


HTT
21 Jun 2012

Lay Chua! xin cho co day du nghi luc de vuot qua duoc nhung thu thach va kho khan truoc mat . Cau cho con co mot Duc Tin vung vang vao Chua. Cau cho long con luon duoc binh an ,thanh than va vui ve. Cau cho moi dieu con mo uoc se thanh su that . Amen


Agata
21 Jun 2012

Lay Chua, me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin gin giu gia dinh con va nhung nguoi than cua con luon duoc binh an , vui ve , may man , manh khoe . Cau cho con gai con luon duoc ngoan ngoan , thong minh va vui ve . Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve nuoc Thien Dang . Con cui dau cau xin . Amen


Anna Tran
21 Jun 2012

lay Chua,lay Me ,lay Cac Thanh xin thuong xot cuu giup chung con qua duoc nhung khon kho hien nay trong cuoc song ,con kinh xin Chua tha thu toi loi chung con ,xin Me tu bi cho bo loi con keu van ,xin cho con co kha nang tra no ,lo cho con gai con ,anh em con ,xin Cac Thanh cau cho chung con , con thanh tam sap minh kinh xin su thuong xot ,xin thuong cuu chung con ,xin Me thuong den chung con ,amen.


nguoi con yeu duoi
21 Jun 2012

Xin ban cho gia dinh con duoc bang an


maria Lan Tran
21 Jun 2012

Lay Chua, con cui dau cau xin Thien Chua ban cho con su binh an duc khon ngoan va suc manh trong ngay hom nay va xin cho con co cong an viec lam tro lai, xin cho nguoi nam Giuse Doan Thanh biet that su yeu thuong va mang hanh phuc den cho con, va cho me con va con cua con cung nhu toan the dai gia dinh cua con duoc su binh an trong tinh yeu cua Chua. Con cau xin Chua.


Tina
21 Jun 2012

Lay Chua, cau xin Chua soi sang cho con cua con, xin Chua ban on cho con cua con duoc som lanh binh. Cau xin Chua cuu chua cho con cua con. Lay ta on Chua. Amen


Phero Nguyen Quoc Tuan
21 Jun 2012

Lay Chua Giesu, Co xin cam ta Chua vi Chua da nham loi cau xin cua con va ban cho con cong viec dien ra nhu y con muon. Lay CHua, xin Ngai tiep tuc phu tro va ban cho con co co hoi may man de con trang trai no nan tu nay den cuoi thang 6. Con luon trong cay va tin thac vao Chua. Xin Chua thuong xot nhanloi khan xin cua con.Amen


phanxico
21 Jun 2012

lay chua . con la nguoi con toi loi . xin duc me cau bau voi chua ban on cho con khong bi mac vao can benh the ky . xin moi nguoi cau nguyen giup con . con xin cam on .


phanxico
21 Jun 2012

lay chua . con la nguoi con toi loi . xin duc me cau bau voi chua ban on cho con khong bi mac vao can benh the ky . xin moi nguoi cau nguyen giup con . con xin cam on .


Hang Lilburn
21 Jun 2012

Lay Chua, con cam ta on Ngai ve moi su Chua va Me Maria da sap dat va an bai cho gia dinh con. Chua oi, hom nay chong con cung da nhan duoc tin tuc ve giay to cua anh ay. Chung con rat mung vi moi chuyen deu dien ra nhu chung con mong doi. Rieng ban than con, trong giai doan nay, con dang co gang xin Chua va Me Maria giup con tim duoc cong viec retail. Day la cong viec con yeu thich va la so truong cua con. Neu dep long Chua va Me Maria, xin hay dan dat va giup con som tim duoc mot cong viec phu hop voi con, giup con som on dinh va xay dung gia dinh nho cua con. Amen


PVPhuc
21 Jun 2012

Lạy Chúa Giêsu, nay con đến với Chúa mang theo mọi tật nguyền của đời con. Xin Chúa cứu chữa con. Xin làm cho con nên mạnh mẽ nhất là về đàng thiêng liêng. Xin cho con cảm mến được sự thích thú khi dừng chân ngồi bên Chúa để nghe Chúa nói và để được chữa lành. Xin cho con hằng biết về bên Chúa để được Chúa gia tăng lòng mến Chúa mỗi ngày một nhiều hơn. Lạy Chúa, xin tha thứ những lỗi phạm của con... Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con: vì ... cám dỗ.


Teresa PT
21 Jun 2012

Lạy Chúa, xin thương xót con ban cho thai nhi của con mạnh khỏe. Con xin dâng thai nhi của con lên Chúa, xin Chúa che chở và bảo bọc cho bé cho đến ngày chào đời. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa !


MARIA NGOC ANH
21 Jun 2012

Xin Chua cat benh tat cho ba con, cho gia dinh con khoe manh, hanh phuc, binh an va luon biet yeu thuong nhau!


MARIA
21 Jun 2012

Xin Chua qua loi chuyen cau cua Me Maria va thanh ca Giuse, xin cho con som co chong va duoc on dinh cong an viec lam, xin cho con luon vung tin vao Chua! AMEN!


dmhl
21 Jun 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse vo chong song voi nhau that la hanh phuc va biet lo lang' cho nhau luon, xin vo chong con co baby som luon, xin cho vo chong con co tiem co khach dong de lam an len, xin cho con duoc moi su an lanh trong cong viec lam.Amen


Teresa Giang
21 Jun 2012

Trong long con luc nay rat nhieu noi buon, rat nhieu noi niem ngon ngang. Chua oi ! Luc nay con dang rat can Chua xin chua soi sang con,vo ve con. Xin hay o ben con luon mai. Cuoc doi con that may man vi co chua ben canh. Con xin cam ta Chua vi Chua da chon con lam con Chua.


Teresa Giang
21 Jun 2012

Trong long con luc nay rat nhieu noi buon, rat nhieu noi niem ngon ngang. Chua oi ! Luc nay con dang rat can Chua xin chua soi sang con,vo ve con. Xin hay o ben con luon mai. Cuoc doi con that may man vi co chua ben canh. Con xin cam ta Chua vi Chua da chon con lam con Chua.21 Jun 2012

Lay Chua xin Chua soi sang cho con tim duoc tai lieu manh can.21 Jun 2012

lay me la me chua cuu the me dong cong trong chuong tring cuu chuoc con xin dang len me tat ca nhung viec con da lam trong ngay hom nay ca nhung noi buon cua con nua hom nay con ko di le con xin me doai thuong nham loi con cau xin chuyen loi cau khan cua con len chua giesu con me ma ban on binh an cho tam hon con xin cho con vuot qua duoc chuyen tinh cam nay cua con con rat kho quen duoc co ay neu dep y chua xin cho co ay quay ve voi con lay me vo nhiem nguyen toi la me cua con xin thuong xot con xin cho co ay quay ve voi con


anna nhung
21 Jun 2012

con la anna nhung chua oi,hnay con vua di phong van ve,va da duoc nhan,con cam on chua vi chua da giup con.xin chua soi sang cho con de con lam tot dc cong viec ma mih da dam nhan,con ta on chua


Maria TT
21 Jun 2012

Chúa ơi! con đang có một tia hy vọng về công việc. Xin giúp con tìm hiểu công việc thật tốt để phỏng vấn thành công. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và thánh cả Giuse cầu thay nguyện giúp. Amen!


maria con dai kho.
21 Jun 2012

lay me rat thanh va thanh ca giuse xin chuyen cau cung chua cho gia dinh chung con som duoc phong van gia dinh chung con duoc doan tu cung ba ma ,de con co the cham soc ba ma con duoc chu dao hon. ba ma con bot buon phien vi tuoi gia suc yeu .xin chua gin giu con trai con luon ben do den cung .xin chua ban cho cac anh chi em con va nhung nguoi toi loi biet quay ve voi chua .chung con cau xin cho cac linh hon duoc len chon nghi ngoi hang xem thay mat duc chua troi sang lang vui ve vo cung a men .lay chua giesu con ta on chua ...


maria con dai kho.
21 Jun 2012

lay me rat thanh va thanh ca giuse xin chuyen cau cung chua cho gia dinh chung con som duoc phong van gia dinh chung con duoc doan tu cung ba ma ,de con co the cham soc ba ma con duoc chu dao hon. ba ma con bot buon phien vi tuoi gia suc yeu .xin chua gin giu con trai con luon ben do den cung .xin chua ban cho cac anh chi em con va nhung nguoi toi loi biet quay ve voi chua .chung con cau xin cho cac linh hon duoc len chon nghi ngoi hang xem thay mat duc chua troi sang lang vui ve vo cung a men .lay chua giesu con ta on chua ...


Teresa
21 Jun 2012

Lay Chua va duc me Maria xin thuong cuu roi linh hon Daminh Pham Thanh Chung va linh hon Maria Doan Thi Hon duoc ve huong nhan thanh Chua.Amen21 Jun 2012

Lay Chua xin Chua ban cho gia dinh lon cua con moi su binh an va nhieu suc khoe. Lay Chua xin Chua ban cho con co gang hoc tap, tu tin va nang dong, biet yeu men Chua hon, xin Chua cho hom nay con doc thanh thu duoc tot dep.


Thêrêsa Ngọc Trân kính xin
21 Jun 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa ban cho con được ơn thắng kiên bảo hiểm. AMEN!21 Jun 2012

xin chua cho me cua con dem nay duoc ngu ngon giac bang an xin chua cho che gin giu cho me cua con duoc nhieu suc khoe .amen.21 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng mở lòng mở trí cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men21 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng mở lòng mở trí cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men21 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng mở lòng mở trí cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


Vicente Quang Tran
21 Jun 2012

Xin cau cho cha con duoc manh khoe, them duc tin vung vang trong Chua. Benh tinh cua cha con da nang lam roi. Chung con chi biet xin cac Linh Muc, Tu Si Dong va moi nguoi hop y cau nguyen xin Chua, Duc Me Maria va cac Thanh ban phuoc lanh, va on chua lanh len cha con. Xin cam on tat ca.


teresa Nguyen Thao
21 Jun 2012

Chúa ơi , xin hãy bảo vệ chở che con..xin sáng soi để con luôn sáng suốt


maria
21 Jun 2012

con xin me tay doi con cua con/con xin ta on vi nhung on me da ban cho gd con/21 Jun 2012

lay me maria vo nhiem nguyen toi con xin dang len me nhung uoc nguyen cua con con ta on me con xin me hay cau bau cung chua cho con con van nho co ay nhieu lam con se lam tat ca trng nhung co gang cua minh de me dan dua con ve voi chua neu dep long chua xin me cau bau cung chua cho co ay ve voi con con van yeu co ay nhieu lam con biet la ko ai chay den cung me ma phai ve tay khong nho me chi mot loi me noi chua se lam tat ca nhu tai tiec cuoi cana khi xua me la me cua con me hieu tat ca nhung gi trong long con con ta on me


nguyen nam cuong
21 Jun 2012

lay chua la dang co tham quyen tren troi cung nhu duoi dat ,con xin nguoi hay ban cho cac anh em con luon manh khoe ,ba me con cung manh khoe ,di qua nhung nam thang cau mong cho gia dinh con luon duoc xu che cho va yeu thuong cua nguoi ,cho cac cong viec cua cac anh em con luon suon xe,con con tuong lai cua con khong biet roi se ra sao,truoc mat con thay minh vo tich xu qua chang lam nen dieu gi hay ho ca ,ban be ,nguoi yeu ,vo,con lai sau nua ,con chang co gi het nguoi oi ,doi luc con mac cam lam nguoi oi,tai sao sinh con ra con lai sau xi ngeo qua den nhu vay ,ngay ca nhung nguoi sau hon con con che con ,con bi bo roi roi chua oi ,con xin nguoi hay mo long mo tri cho con ,chi cho con phai lam gi ,nhieu luc tu tuong cua conrat bay hanh dong cung vay ,nhung con khong cuong lai duoc du biet nhu vay la khong nen ,nhung luc cion khong kiem che duoc ban than xin nguoi hay giup con,hay cho con luon sieng nang cau nguyen ,con biet nguoi khong cho phep thi khong ai co the lam duoc dieu gi het ,con mua ve so la de giup cac anh em con dang gap kho khan ,ba me con kho khan ,va ban than con cung vay ,nhung con chi muon gia dinh con co mot ngoi nha o that rong rai thoai mai khoi phai di o tro nua ,va nhing viec linh tinh cua ca nhan con nua ,con tin nguoi thua biet het nhung dieu con truoc khi cau xin nguoi ,con xin nguoi hay mo tri nao cho con cho con dung me muoi nua ,xin cho con gap duoc nguoi con gai yeu thuong con that long ,khong ce con sau ,ngeo va nhung chuyen linh tinh ca nhan con vvv,con tin nguoi biet het ma ,boi nguoi da tao ra loai nguoi nen nguoi biet chung con thieu thon thu gi ,can gi ma xin nhan loi con


Tina
20 Jun 2012

Lay Chua, cau xin Chua che cho cho gia dinh con duoc binh an. Lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Loan Nguyen
20 Jun 2012

Lay Chua va Duc Me Maria, con cau xin cho con thi tot hom nay va dau tu tai. Amen20 Jun 2012

Lay Chua xin thuong xot chung con.Amen20 Jun 2012

Chua oi, con buon wa. Con lai nho Au. Long con dau that Chua oi.


nd
20 Jun 2012

Con tha thiet nai xin me cuu con. Con van thay lo so trong long .xcon run qua me a. Xin me cau bau xin chua cho con them mot co hoi. Con ao uoc duoc song dep long chua. Long quyet ko lam chua buon nua.amen20 Jun 2012

Con


Martin thanh binh
20 Jun 2012

Lay thien chua toan nang hang huu con xin pho thac moi su met moi nhoc nhan trong ban tay cha


Martin thanh binh
20 Jun 2012

Lay thien chua toan nang hang huu con xin pho thac moi su met moi nhoc nhan trong ban tay cha


Martin thanh binh
20 Jun 2012

Lay thien chua toan nang hang huu con xin pho thac moi su met moi nhoc nhan trong ban tay cha


Joakim Dương
20 Jun 2012

Xin nâng đỡ con trong lúc khó khăn này. Xin ban cho con sớm có lại việc làm. Amen.


con gai cua me
20 Jun 2012

lay me cac chau cua con moi mo xin me ban cho chau con mau binh phuc va bot dau don amen20 Jun 201220 Jun 2012


con gai cua me
20 Jun 2012

con xin dang gd con cai con cho me gin giu va xin me huong dan con cai cua con phan hon phan xac duoc moi su thanh thien va thanh cong xin me thay doi long con gai con cho no hien lanh va cham chi va tim duoc nguoi chong tot lanh amen


Judy &Hung
20 Jun 2012

Kinh Xin Long Thuong Xot Chua giu gin nha cua Me con , Anh con dang lon xon den phap luat , duoc yen on ,giai quyet tot dep va Xin Chua cho Me cua con ban nha duoc binh an cao gia' , thuan loi , may man , nhu y. Xin Chua nhan loi con cau xin .


Ann
20 Jun 2012

Xin Duc Me va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Chua cho ngay 9 thang 7 con phai len city ve property tax gap moi su may man , vui ve ,binh an . Dac biet xin Gia Dinh Thanh Gia cho property tax cua con duoc giu nguyen tinh trang nhu bay gio , khong bi tra tang thue len vao nam toi va nhung nam ve sau. Xin Gia Dinh Thanh Gia ban binh an xuong gia dinh con va nha , xe cua tui con . Xin Gia dinh Thanh Gia nhan loi con cau xin . Amen .


Giuse Hóa
20 Jun 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Mẹ Maria Cực Trinh Cực Sạch, Thánh Giuse Cực Lành, và tất cả Các Thánh Nam Nữ ở trên Trời, đã thương và nhậm lời khấn xin của con, đã ban cho con được chính thức bài sai về Seal Beach. Chúng con xin hết lòng cảm tạ Các Đấng và xin dâng lời tri ân. Con cũng xin cám ơn Cha Linh Hướng và các thành viên trong mạng lưới cầu nguyện Thánh Linh đã cầu nguyện cho con được như lòng mong ước.


Giuse Hóa
20 Jun 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Mẹ Maria Cực Trinh Cực Sạch, Thánh Giuse Cực Lành, và tất cả Các Thánh Nam Nữ ở trên Trời, đã thương và nhậm lời khấn xin của con, đã ban cho con được chính thức bài sai về Seal Beach. Chúng con xin hết lòng cảm tạ Các Đấng và xin dâng lời tri ân. Con cũng xin cám ơn Cha Linh Hướng và các thành viên trong mạng lưới cầu nguyện Thánh Linh đã cầu nguyện cho con được như lòng mong ước.


Giuse Hóa
20 Jun 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Mẹ Maria Cực Trinh Cực Sạch, Thánh Giuse Cực Lành, và tất cả Các Thánh Nam Nữ ở trên Trời, đã thương và nhậm lời khấn xin của con, đã ban cho con được chính thức bài sai về Seal Beach. Chúng con xin hết lòng cảm tạ Các Đấng và xin dâng lời tri ân. Con cũng xin cám ơn Cha Linh Hướng và các thành viên trong mạng lưới cầu nguyện Thánh Linh đã cầu nguyện cho con được như lòng mong ước.


Giuse Hóa
20 Jun 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Mẹ Maria Cực Trinh Cực Sạch, Thánh Giuse Cực Lành, và tất cả Các Thánh Nam Nữ ở trên Trời, đã thương và nhậm lời khấn xin của con, đã ban cho con được chính thức bài sai về Seal Beach. Chúng con xin hết lòng cảm tạ Các Đấng và xin dâng lời tri ân. Con cũng xin cám ơn Cha Linh Hướng và các thành viên trong mạng lưới cầu nguyện Thánh Linh đã cầu nguyện cho con được như lòng mong ước.


Giuse Hóa
20 Jun 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Mẹ Maria Cực Trinh Cực Sạch, Thánh Giuse Cực Lành, và tất cả Các Thánh Nam Nữ ở trên Trời, đã thương và nhậm lời khấn xin của con, đã ban cho con được chính thức bài sai về Seal Beach. Chúng con xin hết lòng cảm tạ Các Đấng và xin dâng lời tri ân. Con cũng xin cám ơn Cha Linh Hướng và các thành viên trong mạng lưới cầu nguyện Thánh Linh đã cầu nguyện cho con được như lòng mong ước.


Phero Nguyen Quoc Tuan
20 Jun 2012

Lay Chua Giesu, Con xin cam ta Chua vi tat ca nhung hong an va on lanh CHua da ban cho con va gia dinh con! Lay Chua , xin CHua thu tha moi toi loi con da xuc pham den Chua . Ngay hom nay , xin Chua thuong ban on thanh hoa cong an viec lam , ban cho con suc manh niem tin tuog de vuot qua kho khan nay .Cach rieng, xin Chua ban cho me con duoc hon an , xac manh de vuot qua kho khan no nan nay. Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse, xin chuyen cau len Thien Chua Ban cho con duoc on binh an va gap may man de con tra duoc no nan vuot qua thoi die kho khan nay. Con xin cam ta cac Ngai. Amen


Tina
20 Jun 2012

Lay Chua Giesu, cau xin Chua cuu giup gia dinh con thoat khoi su kho khan truoc mat, xin Chua huong dan chung con lam nhung dieu dung theo thanh y Chua. Con cam ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


AnhThy
20 Jun 2012

Me oi con tha thiet cau xin Me cho Michelle, William ,David , Melba tra tien rent , dung pha hu nha , dung an hiep con va vui ve don di khoi nha cua con nhe Me. Xin Me cuu con . Xin Me nhan loi con cau xin . Va con da keu realtor de ban nha, con cung khong biet nen ban hay nen giu lai nha. Moi su pho thac trong tay Me va Thanh Ca Giuse . Neu ban nha dem lai cho con su binh yen vui ve , thi Xin Gia Dinh Thanh Gia cho con ban duoc nhanh chong , thuan loi va cao gia . De con co tien tra no , nuoi con va giup cho cac hoi tu thien . Xin Gia Dinh Thanh Gia gin giu nha , xe va 5 me con cua con luon khoe manh ,binh an . Amen.20 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng mở lòng mở trí cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men20 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng mở lòng mở trí cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men20 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng mở lòng mở trí cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men20 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng mở lòng mở trí cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men20 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng mở lòng mở trí cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men20 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men20 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men20 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


NJ
20 Jun 2012

Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon Ong Ba, anh chi em ban huu con. Nhung linh hon mo coi , va thai nhi. Dac biet linh hon cua Francis Dailey. Nhung linh hon o trong nha cua con , dang theo pha con va tenants cua con som duoc ve nuoc Chua. Xin Chua cho giay to nha , xe cua con khong bi mat hay pha phach va khong lon xon den phap luat. Xin Chua giu gin gia dinh con khoi moi su du , khoi tay ma qui va luon co 1 cuoc song vui ve , khoe manh , binh an trong tay Chua. Moi khi gap kho khan xin Chua cho nguoi den giup va bao ve gia dinh con .Xin Chua thuong nhan loi con cau xin . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua.


giusemg
20 Jun 2012

cho gia dinh con duoc chua lanh binh an an toan khi di duong luu thong nhu trong kinh lay cha


Giuse Ngo Duc Cuu
20 Jun 2012

Lay me MARIA va thanh ca GIUSE .chung con la ke toi loi loi cau khan cua chung con khong dang duoc Chua chap nhan .chung con xin me va thanh ca giuse chuyen cau cung chua xin Chua doai thuong ban cho gia dinh chung con duoc moi su binh an song dep long Chua .moi nguoi hoa thuan thuong yeu nhau giup do nhau.con trai cua con suc khoe som duoc binh phuc .ban than con duoc qua khoi can benh ngat ngheo .Chung con cau xin vi cong nhiep cuu chuoc Chua GIESU KITO chua chung con A men


Mariangatran
20 Jun 2012

LAY CHUA CON YEU CHUA CON THO LAY CHUA,XIN CHO GD CON NGAY HOM NAY BINH AN ,CON XIN CHO GIOI TRE LUON TIM KIEM CHUA LA LE SONG ,CHO CAC LINH MUC TU SI VA DUC THANH CHA LUON LUON LAM TRON BON PHAN CHUA TRAO PHO ,LAY CHUA CON TIN TUONG PHO THAC VAO CHUA NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA ,XIN CHUA NHAM LOI CHUNG CON AMEN


NGUYEN TAN HIEU
20 Jun 2012

LAY CHA GIA DINH CHUNG CON DANG LEN CHA,MINH&MAU,LINH HON&THAN TINH CUC TRONG CUA DUC GIESU,CON YEU DAU CUA CHA DE NAI XIN CHA BAO DUNG THA THU TOI LOI,VA THUONG XOT BENH TAT CUA CHUNG CON TRONG NHUNG GIAY PHUT HIEM NGUY TRONG DOI SONG NAY.CAY NHO CONG NGHIEP THANH TAM CHUA GIESU,KHIET TAM ME MARIA.XIN CHA DOAI THUONG NHAM LOI CHUNG CON CAU XIN.XIN CHA THUONG XOT CAC LINH HON TOI LOI.CAC LINH HON MO COI.XIN CHA BAN CHO MOI NGUOI DUOC ON HOAN CAI.LAY ME MARIA LA ME CHUA TROI,XIN ME CAU CUNG CHUA CHO GIA DINH CHUNG CON.LAY THANH CA GIUSE,XIN CHA CAU BAU CUNG CON CHI THANH CUA CHA.AMEN


Tina
20 Jun 2012

Cau xin Chua thay doi con cua con. Amen


Maria Pham hong
20 Jun 2012

Chua oi...con buon qua cong viec lam cua con dang gap kho khan con chan nan vo cung .Nguyen xin NGAI che cho va dong hanh voi con....


nghiepngoc
20 Jun 2012

may hom ray con bo cau nguyen Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Tha toi cho con.Amen. vo chong chung con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho cua tiem chung con co nhieu khach mua nhieu hang.Amen. con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua dan dua nguoi ban hang tot den chung con.Amen.


Maria Pham hong
20 Jun 2012

Lay on Duc Ba Maria cung Thanh Ca Giuse chuyen len THIEN CHUA TOAN NANG cau cho linh hon Phero David Dinh Pham va Phero Pham Van Hanh da qua doi... Amen.


Giuse Nguyễn Văn Phong
20 Jun 2012

Con tha thiết cầu xin Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên cùng Thánh Tâm Chúa Thương Xót ban cho con dâu của con đang ở trong bệnh viện sắp sinh con đầu lòng được mọi sự bình an tốt đẹp, tràn đầy Hồng Ân của Chúa, Mẹ và Thánh Cả bây giờ và cho đến suốt đời. Con xin phó thác tất cả linh hồn và xác của cháu gái con kể từ hôm nay vào trong vòng tay lân tuất của Chúa, xin Chúa thương xót thánh hóa, nâng đỡ, che chở và đồng hành với cháu con cho đến trọn đời. Con cầu xin nhờ Đức Giêsu là Chúa chúng con. Amen.


Tina
20 Jun 2012

Cau xin Chua ban on khon ngoan cho con cua con, de no co the hieu va nhan nhin ma song, xin Chua thay doi con cua con, xin Chua giup no tu bo nhung tat xau. Amen


Thêrêsa Ngọc Trân kính xin
20 Jun 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa ban cho con được ơn thắng kiện bảo hiểm. AMEN!


maria tran lan
20 Jun 2012

con lay me maria va ca thanh thuong xot con ma cuu giup con cho tat cac loi hua cua hieu va hien that su lo va giup do con va me oi de cho con yen tam ma lam an con khan xin me va chua tren cao nghe nhung loi cau xin cua con amen.....


Anna Tran
20 Jun 2012

xin Chua thuong xot chung con ,xin Me cuu giup chung con ,xin Cac Thanh cau cho chung con ,xin giup chung con qua duoc nhung kho khan hien nay,con thanh tam sap minh kinh xin ,amen.


Maria Do
20 Jun 2012

Mua nay, con vo tinh lay lop Physic, no thi qua kho doi voi con, con co the doi lai de lay lop khac, nhung Chua cung thau hieu, doi voi con, lop nao cung la kho ca. Nen con se co gang va con biet du co lay lop nao, tat cacung phai nho vao su tro giup cua Chua, Me Maria va Thanh Ca Giuse. Xin tro giup con Ba Dang nhe. Amen.


Maria Kim
20 Jun 2012

Lay Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin chua lanh binh chi con va nhung nguoi dang dau om, cac chau thi dau, chau gai lay lai duoc tien, ba khoe manh, con va gia dinh chi em song dao duc binh an. Amen


Tina
20 Jun 2012

Cau xin Chua ban on khon ngoan cho con cua con, de no co the hieu va nhan nhin ma song, xin Chua giup no tu bo nhung tat xau. Amen


Tina
20 Jun 2012

Lay ta on Chua da cuu chung con. Amen


le tan Cuong 20 Jun 12
20 Jun 2012

Kinh lay me Maria Thanh CA jusep xin Cau bau cung long thuong xot chua Cho con khoi suy than,cao huyet AP,cao Mo mau,ngoai tam thu.cho vo con khoi tieu duong.Cho con cua con khoi u so Tu cung.cho con cua con duoc an nan tro lai.Cho tat CA Chung con long sot sang kinh men chua.yeu thuo.g San se voi Moi Nguoi


Maria Hien nguyen
20 Jun 2012

Xin chua va me maria ban cho gd con luon khoe manh , binh an , cv on dinh , duc tin vung vang!!


Maria Hien nguyen
20 Jun 2012

Cu Lucia vua qua doi , xin chua ban cho cu Duoc huong nhan thang chua!!


Christine Hang Le
20 Jun 2012

Con cau xin Chua va Me Maria cuu giup, phu ho va ban suc manh cho Ba cua con duoc binh an va mau hoi phuc khi dieu tri chemotherapy cho ung thu phoi trong tuan toi (06/26/12) nay. Amen


Tina
20 Jun 2012

Lay Chua Giesu, cau xin Chua cuu giup gia dinh con thoat khoi su kho khan truoc mat, xin Chua huong dan chung con lam nhung dieu dung theo thanh y Chua. Con cam ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Ngocpham
20 Jun 2012

Cau xin chua cho con co khach de co tien tra bill,tra no.Amen


Ngocpham
20 Jun 2012

Cau xin chua cho coc co khach de co tien tra bill,tra no.Amen


gia dinh maria va phaolo minh .
20 Jun 2012

xin cac ngai xot thuong va cuu giup chung con khoi moi kho khan, kiet que hien gio ! xin ban on may man ve tai chanh cung nhu viec lam cua chung con , xin chua lanh benh cho me con va be trai cua con , xin ban moi on may man , thanh cong cho moi cong viec cua chung con dang va du dinh lam va xin ban on phuc lanh xuong chung con va moi nguoi trong gia dinh ! xin cac ngai xot thuong khung nham moi loi cua chung con van tham keu van den cac ngai , chung con xin cam ta on tren , amen .


ANNA TRAN VU
20 Jun 2012

KHAN XIN CHUA BAN MOI BINH AN DEN MOI NGUOI TRONG GIA DINH CHUNG CON VA CON CAI BIET VANG LOI ,LANH XA MOI TAT XAU ,CHAM CHI HOC HANH


ANNA TRAN
20 Jun 2012

CHUNG CON XIN CAU CHO ONG BA NGOAI LA LINH HON LOSENSO VA ANNA LUON DUOC HUONG THANH NHAN CHUA


Agata
20 Jun 2012

Lay Chau , me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin hay gin giu gia dinh con , nguoi than cua con moi nguoi luon duoc binh an , vui ve , manh khoe va may man . Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve nuoc Thien Dang . Cau cho con gai con luon duoc ngoan ngoan , thong minh va vui ve . Cau xin cho moi dieu con mo uoc se thanh su that . Amen


maria,th
20 Jun 2012

lay me thanh ca giuse xin ban su bang an khoe manh xuong cho con xin gup con luon co viec de lam con cam ta chua duc trinh nu maria thanh ca giuae thanh anton cau chua giup con ,xin cau cho linh hon maria luon duoc huong ton nhan chua .cau cho hoa binh the gioi .


maria,th
20 Jun 2012

lay me thanh ca giuse xin ban su bang an khoe manh xuong cho con xin gup con luon co viec de lam con cam ta chua duc trinh nu maria thanh ca giuae thanh anton cau chua giup con ,xin cau cho linh hon maria luon duoc huong ton nhan chua .cau cho hoa binh the gioi .


zoy kon
20 Jun 2012

con tạ ơn Chúa và Mẹ đã cho con vượt qua kì thi này..Con xin cảm tạ ơn Người


Gioanbaotixita, Alexandria
20 Jun 2012

Lạy Chúa, con vinh danh Chúa, con cảm ta Chúa đã ban cho gia đình con bình an và hồng ân. Con cúi xin Chúa giúp cho cọn trai của con được tai qua nạn khỏi, mọi sự bằng an biết kính yêu và phụng sự Chúa. Xin cho con trai của con có được việc làm, đừng gián đoạn việc học. Con cầu xin Chúa nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria và các Thánh ở trên trời, nhất là công nghiệp vô cùng của Chúa Jesu Kito là Chúa chúng con. Amen


Gioanbaotixita, Alexandria
20 Jun 2012

Lạy Chúa Jesu xin Chúa ban cho con bình an và ơn khôn ngoan để con qua khỏi cơn khốn khó này, và giúp cho con được việc làm ngày hôm nay. Kính xin Mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh ở trên trời cầu cho chúng con. Amen


Gioanbaotixita, Alexandria
20 Jun 2012

Lạy Chúa con vinh danh Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho gia đình con bình an và hồng ân. Kính xin Chúa ban cho vợ con bình an và ơn khôn ngoan để vợ con có thể chu tòan công việc, xin giúp cho vợ con thật sáng suốt biết đối phó với mọi hòan cảnh một cách khôn ngoan và vửng tin vào Chúa, vì vợ con đang ở trong hòan cảnh thật khốn khó, xin cho vợ con được hết bệnh đau tim, nhức đầu và trầm cảm. Lạy Chúa Jesu xin hảy giúp vợ con qua khỏi cơn khốn khó này, và giúp đở cho vợ con có được việc làm. Kính xin Mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh ở trên trời cầu cho chúng con.Amen


Phanxico Xavier, Nguyen
20 Jun 2012

Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


Phanxico Xavier, Nguyen
20 Jun 2012

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện. Con cầu xin Chúa ban cho cô Diệu Hiền sức khoẻ dồi dào, và được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của cô. Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói được.Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy. Amen.


Gioanbaotixita, Alexandria
20 Jun 2012

Kính xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse thương gia đình con, giúp đở cho vợ và con gái được khỏi bệnh. Con kính dâng lên Chúa gia đình chúng con, Kính xin Chúa ban bình an và sự khôn ngoan cho chúng con, cho con cái của con biết trông cậy và kính mến Chúa, và cho mọi người trong gia đình nội ngoại, nhất là má con, vợ con và tất cả con của con được nhiều sức khỏe, mọi sự bằng an. Xin cho gia đình con tai qua nạn khỏi. Kinh xin Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh ở trên trời, cầu cho chúng con.Amen


teresa nguyen thi minh ngan
20 Jun 2012

con kinh lay long chua thuong xot xin cho ba con duoc on hoan cai tro lai dao cho chi con va cac chau va tat ca moi nguoi biet song ket hiep cung chua .con cam ta chua ,ngai rat thuong con tu khi con con la ke toi loi luc do con tho o nhat nheo voi chua vay ma chua luon nang do che cho cho con bay gio nho lai con thay minh that bat xung xin chua gin giu de con ko lam chua buon nua nho loi cau bau cua duc maria con xin cam ta chua va me.


Gioanbaotixita, Alexandria
20 Jun 2012

Lạy Chúa, Con cầu xin Chúa ban cho con lòng quyết tâm, sự tự tin, lòng dũng cảm để con có thể sống và làm việc tốt hơn. Con xin Chúa soi đường chỉ lối cho con theo ý Chúa. Con xin Chúa cho con được khỏi bịnh. Kính xin Chúa và Đức Mẹ giúp cho con có được việc làm. Con cầu xin Chúa nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria và các thánh trên trời, nhất là công nghiêp vô cùng của Chúa Jesu Kito là Chúa chúng con Amen20 Jun 2012

xin ban binh an cho gia dinh con trong kho khan lluc nay, xinsoi sang dan dac cac con cua con, giup binh tinh cua me con bot dau, cho cac em cua con duoc hanh phuc va binh an, binh an cho tat ca moi nguoi, xin soi sang mo mang tri oc cua con de con dau cao va duoc nhan vo lam viet cho chinh phu ky nay. amen


Anna Tran
20 Jun 2012

xin Chua thuong xot chung con ,xin ban binh an cho chung con ,xin Me tu bi cuu giup chung con ,xin Cac Thanh cau cho chung con ,xin Chua tha thu toi loi chung con ,xin thuong nham loi con cho chung con qua duoc nhung kho khan hien nay ,xin Me cho con co co hoi lo cho con gai con ,con thanh tam sap minh kinh xin ,amen.20 Jun 2012

Lay Chua xin nham loi con cau xin


Maria Trinh
20 Jun 2012

Con xin ta on Chua va Me Maria da nham loi va da ban cho con duoc nhung y nguyen .Con xin dang gia dinh con cho Chua ,xin Chua gin giu gd con trong binh an ,xin Chua luon dong hanh voi gd con trong cong viec lam .Xin cho cac con chuan bi di thi duoc moi su binh an .Amen


maria luxia
20 Jun 2012

xin chua va me maria cho con duoc co duoc su binh tinh tu tin can than khi thi dai hoc de con co the do vao 1 trg con dang ki con xin ta on


quach hoang an
20 Jun 2012

Co su vi tha,cho tam con khong con buon phien va tuc gian nua.de cho chung con mai mai ngan ket va yeu thuong nhau nhieu hon.con cam ta ngai.amen!


maria luxia
20 Jun 2012

xin chua va me maria cho con duoc co duoc su binh tinh tu tin can than khi thi dai hoc de con co the do vao 1 trg con dang ki con xin ta on


Tina
20 Jun 2012

Lay Me Maria, Lay Chua Giesu, cau xin Chua che cho cho chung con duoc binh an trong tay Chua va Duc Me Maria cho den tron doi. Amen


maria d
20 Jun 2012

xin gia dinh thanh gia cho gia dinh con luon luon duoc binh an va hanh phuc


Maria Nguyen va GD
20 Jun 2012

Xin Me va Thanh Ca Giuse cau bau cung Chua chuc lanh va gin giu con gai con duoc sanh con bang an. Cho cac chau them can dam, duc tin va vung long cay trong. Cho dai GD cac con con luon duoc su quan phong va huong dan cua Chua. Cho con duoc vui nhan Thanh Y va them nghi luc tinh than de lam guong duc tin cho cac con. Xin Chua tra cong cho ba ban don coi cua con, nguoi da luon cho tinh thuong den tha nhan vi danh Chua.


Maria Linh
20 Jun 2012

Ta on Chua va Me Maria cung Thanh ca Guise. Sau chin nam cho doi, cuoi cung vo chong chung con cung co duoc tin vui. Con vua moi co duoc xet nghiem tu Bac si la con da co thai. Vo chong con cung gia dinh het suc vui mung. Chung con cung dang trong qua trinh tim kiem nha de mua truoc khi con chung con chao doi. Xin Long Thuong Xot Chua, quy cha cung cong doan cau nguyen cho chung con. Neu dep long Chua, xin cho moi viec duoc dien ra tot dep theo Thanh Y Chua!


dmhl
20 Jun 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho vo chong con duoc moi su binh an va xin Me hay ban cho tiem cua vo chong con co khach dong de lam an len.Amen


MARIA
20 Jun 2012

Xin Chua ban cho con som gap duoc nguoi ban doi cua minh va duoc on dinh cong an viec lam, xin Chua cat benh tat cho ba con, cho ba ma con khoe manh, cong an viec lam on dinh, cho gia dinh chung con gap duoc moi su may man va bang an, luon biet xin vang theo thanh y Chua het moi ngay suot ca doi chung con! AMEN!


Theresa Hoai Huong
20 Jun 2012

Lay Chua! Xin Chua cuu chua gia dinh con voi Chua oi! Xin cuu lay con, xin dung bo con, xin Chua luon ben con. Giesu, con tin tuong Chua, Con tin thac vao CHua. Amen.


Theresa Hoai Huong
20 Jun 2012

Lạy Chúa! Xin Lòng Thương Xót của Chúa giúp gia đình con vượt qua mọi khó khăn mà chúng con đang gặp phải. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí và hướng dẫn trong mỗi việc chúng con đang làm. Xin Chúa luôn bên con để con không sai đường lạc lối một lần nữa. Xin Chúa giúp cho người dự định mua nhà của chúng con mọi việc được thuận lợi, tốt đẹp để họ sớm đến xem nhà và họ thích ngôi nhà của chúng con, xin cho sớm bán được để giúp chúng con sớm thoát cảnh nợ nần tất cả đều nhờ vào quyền năng của Chúa. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.20 Jun 2012

lay me maria con xin dang len me tat ca nhung cong viec con da lam trong ngay hom nay con xin dang len me nhung dau kho hang ngay trong tam hon con dang len me doi tay cua con xin me dan dua con ve voi chua con xin me chuyen loi cau khan cua con len chua xin cho co ay quay ve voi con


Theresa Hoai Huong
20 Jun 2012

Lạy Chúa! Con xin Ngài thương ban ơn tha thứ cho tất cả chúng con, xin ban cho chúng con đức tin vững vàng để con vượt qua được những khó khăn và thử thách hiện nay mà gia đình con đang gặp phải. Chúa ơi! Con đang trong bước đường cùng không lối thoát, con nguyện xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin giúp chúng con vượt qua mọi gian nan thử thách, mở cho con một lối đi vững vàng để con không sai đường lạc lối một lần nũa. Chúa ơi! Ước gì con không lầm lỗi không ở trong hoàn cảnh khốn cùng, con biết nghĩ đến Chúa và tâm sự với Chúa nhiều hơn thì giờ đây con không phải lo lắng đến sợ hãi như thế này Chúa ơi. Xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse chuyển lời khẩn cầu của gia đình con lên cùng Chúa, cầu cho mọi điều ước mơ của gia đình con thành sự thật, cho lòng con được thanh thản, gia đình con được bình an và vui vẻ, tất cả đều nhờ vào quyền năng của Thiên Chúa. Mọi sự của con là của Người, xin nhận lời gia đình chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
20 Jun 2012

Lạy Chúa! Con là con cái của Chúa nhưng mang đầy tội lỗi, con sấp mình dưới chân Chúa, xin thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn thống hối, dạy cho con lẽ khôn ngoan và bác ái. Xin cho con đức tin bền bỉ, sống kiên nhẫn và biết chịu đựng, trong mọi hoàn cảnh biết cố gắng vượt qua và tín thác vào Chúa. Chúa ơi! Giờ đây con đang phải đối đầu với muôn ngàn khốn khó, gia đình con đã đi vào ngõ cụt không lối thoát, nhưng con vẫn một niềm tin rằng Chúa không bỏ con, với lòng từ bi vô biên của Người sẽ giúp con vượt qua mọi khốn khó, Người sẽ mở cho chúng con một lối thoát. Con tin và tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa, xin Người hãy chạm vào nỗi đau khổ và sự khốn khó của gia đình con và xin thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào quyền năng của Chúa. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen


Theresa Hoai Huong
20 Jun 2012

Lạy Chúa! Con xin cảm tạ vì muôn hồng ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Chúa ơi! Chúng con tội lỗi rất nhiều, đã lỗi phạm và bất xứng với Chúa, nhưng lòng nhân ái của Chúa luôn rộng mở với mỗi người chúng con. Con nguyện xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse chuyển lời khấn nguyện, van xin nài nỉ của gia đình chúng con lên Chúa, xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin giúp chúng con vượt qua cơn khó khăn này, xin đừng để con đi vào con đường bế tắc không lối thoát. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, mở cho con một lối thoát mà Chúa thấy là tốt cho con. Chúa ơi! Con cần những ơn của Chúa, con cần Chúa trong cuộc đời của con, để con không sai đường lạc lối một lần nữa, để con có cơ hội chuộc lại những lỗi lầm đã qua. Xin Chúa luôn đồng hành cùng con, xin Chúa thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào quyền năng của Chúa. Xin cho mỗi chúng con luôn vững đức tin, luôn biết trông, cậy, mến vào Chúa. Xin Chúa thương nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
20 Jun 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con, xin Chúa nhận chìm gia đình chúng con trong bể xót thương của Chúa. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
20 Jun 2012

Lạy Chúa! Trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.


maria tran lan
20 Jun 2012

con cau xin duc trinh nu maria va ca thanh giuse chuyen cau len thien chua cho con duoc binh yen hay de con song trong am tham dung de con chiu dung noi dau day xe trong long con tai sao con co cau xin nhu ho ko buon tha cho con .neu chua thuong con thi hay giup con cho ho dung way dong con /amen .


maria tran lan
20 Jun 2012

con cau xin duc trinh nu maria va ca thanh giuse chuyen cau len thien chua cho con duoc binh yen hay de con song trong am tham dung de con chiu dung noi dau day xe trong long con tai sao con co cau xin nhu ho ko buon tha cho con .neu chua thuong con thi hay giup con cho ho dung way dong con /amen .


anna maria nguyen hoang ngoc tran
20 Jun 2012

cau xin Thien Chua hay soi sang va dan dat con di qua con duong tam toi nay,con da bi sa chuoc cam do ma lam nen toi nen con cau xin Nguoi hay soi sang va ban hong an cho con va nhung nguoi xung quanh de giup con vuot qua duoc tro ngai nay va duoc tha thu,cau xin Chua hay lang nghe loi con va con nguyen cau neu nhu vuot qua duoc chuyen nay thi con se chuyen tam doc kinh,an chay vao moi thu 6 de ta on Chua Jesus, Me Maria va cha Buu Diep,amen


Anna Nguyễn Thị Hạnh
20 Jun 2012

lạy Mẹ Maria và thánh cả Giu se. Xin cầu bầu lời cầu nguyện của con lên với Chúa và xin thương nhận lời con. Con định sẽ nộp đơn vào công ty Bkav để làm cộng tác viên, vì con thấy công việc này có thể giúp con sau này khi ra trường, cải thiện tính cách, khả năng của con và có thể trang trải bớt phần nào khó khăn cho bố mẹ và chị gái con,mặt khác lại rất phù hợp với thời gian và đặc điểm của những sinh viên như con( con chỉ gửi hồ sơ và đi phỏng vấn ở đây thôi, vì con rất nhút nhát), nhưng công việc lại yêu cầu phải đánh máy và có khả năng giao tiếp,có giọng nói chuẩn. Con đánh máy rất chậm,nhưng con sẽ cố gắng trong những buổi học tin ở trường để tập luyện,việc không nói giọng địa phương con cũng làm được trong lúc bình thường, nhưng trong những lúc hồi hộp thì con cũng không biết nữa, còn khả năng giao tiếp của con lại rất kém. Con xin Chúa phù hộ cho con trong lần cố gắng này,vì khả năng của con có hạn, con lại hay làm hỏng mọi truyện trong lúc hồi hộp, lo lắng, làm bao nhiêu cố gắng của con đều không được, con cũng đã một lần gửi hồ sơ vào vại trí này, nhưng không được gọi đi phỏng vấn,nên con rất lo sợ. xin chúa thánh thần soi sáng, thánh hóa bản thân con, công việc, cố gắng hàng ngày của con và trong suất quá trình tuyển dụng của con.


Anna Nguyễn Thị Hạnh
20 Jun 2012

lạy Mẹ Maria và thánh cả Giu se. Xin cầu bầu lời cầu nguyện của con lên với Chúa và xin thương nhận lời con. Con định sẽ nộp đơn vào công ty Bkav để làm cộng tác viên, vì con thấy công việc này có thể giúp con sau này khi ra trường, cải thiện tính cách, khả năng của con và có thể trang trải bớt phần nào khó khăn cho bố mẹ và chị gái con,mặt khác lại rất phù hợp với thời gian và đặc điểm của những sinh viên như con( con chỉ gửi hồ sơ và đi phỏng vấn ở đây thôi, vì con rất nhút nhát), nhưng công việc lại yêu cầu phải đánh máy và có khả năng giao tiếp,có giọng nói chuẩn. Con đánh máy rất chậm,nhưng con sẽ cố gắng trong những buổi học tin ở trường để tập luyện,việc không nói giọng địa phương con cũng làm được trong lúc bình thường, nhưng trong những lúc hồi hộp thì con cũng không biết nữa, còn khả năng giao tiếp của con lại rất kém. Con xin Chúa phù hộ cho con trong lần cố gắng này,vì khả năng của con có hạn, con lại hay làm hỏng mọi truyện trong lúc hồi hộp, lo lắng, làm bao nhiêu cố gắng của con đều không được, con cũng đã một lần gửi hồ sơ vào vại trí này, nhưng không được gọi đi phỏng vấn,nên con rất lo sợ. xin chúa thánh thần soi sáng, thánh hóa bản thân con, công việc, cố gắng hàng ngày của con và trong suất quá trình tuyển dụng của con.20 Jun 2012

CON XI DANG LEN BA DANG 150 NGUOI XIN KHAN NHU Y. CHUNG CON CAU XIN NHO DUC GIESU KITO CON CHA CHUA CHUNG CON. VA XIN DONG DONG CONG CAU XIN CHO CHUNG CON THEO Y NHUNG NGUOI XIN TREN. CAM ON QUY CHA QUY THAY


Phero Nguyen Quoc Tuan
20 Jun 2012

Lay Chua Giesu, Con xin cam ta Chua vi tat ca ! Nhung xin Chua thuong ban on cho con trong gio phut nay duoc vung tin vao Chua , lac quan . Xin Chua thuong ban cho con co du suc manh tinh than va the xac de con vuot qua giai doan kho khan nay. Con xin cam ta Chua. Amen


nguoi con yeu duoi
20 Jun 2012

Xin ban cho gia dinh con duoc bang an


PHANKHAC THIENG
20 Jun 2012

con xin THIEN CHUA BA NGOI CUC THANH. THANH CA JUSE ME MARIA hay cuu chua cho a cua con vuot qua con benh hien ngheo. khi bo con mat. a con da dug ra trong coi va cham soc ngoi nha tho GIAO XU XA THI. vi giao xu chi co may gia dinh thoi. ko co ai quan tam den nha tho ca. con thanh khan xin CHUA hay cho a con vuot qua benh tat va khoe manh tro lai. con tin tuog va pho thac cho CHUA. nho loi chuyen cau cua THANH CA JUSE ME MARIA.20 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men20 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men20 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


Mariangatran
20 Jun 2012

LAY CHUA LA CHA NHAN TU XIN THUONG XOT CON ,MOI NGAY CON VAN NAI XIN CHUA CUU GIUP CHE CHO CHUNG CON CHO TOI KHI VE QUE TROI ,XIN BAO VE DUC THANH CHA VA CAC LINH MUC TU SI NAM NU LUON LAM TRON BON PHAN CHUA TRAO,XIN CHO CAC THANH NIEN NAM NU LUON TIM KIEM CHUA LA CHA NHAN TU HAY THUONG XOT AMEN CAU XIN CHO CAC THAI NHI LUON BINH AN TRONG TAY CHUA VA ME,XIN ME CAU THAY NGUYEN GIUP CHUNG CON AMEN


Đặng Thị Mỹ Linh
20 Jun 2012

con Anne Dang Thi My Linh, con benh rong kinh va kinh nguyệt không đều, mỗi lần có kinh là ra kinh 4- 5 tháng mà phải có uống thuốc mới bớt, bệnh của con 10 năm rồi, không có thuốc chữa, con xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa ban cho con bớt bệnh và ban cho vợ chồng con có được đứa con vui cửa vui nhà. con cảm tạ ơn chúa, mẹ Maria cùng thánh cả Giuse.


HIEU TRINH
20 Jun 2012

ME OI XIN GIUP CON QUA LUC NAN GIAI NAY XIN CHO CON GAP DUOC BAN TOT LANH XA BAN XAU ME OI XIN ME DUNG BO ROI CON LUC NAY ME NHE


HIEU TRINH
20 Jun 2012

LAY ME MARIA VA THANH CA GIUSE XIN CHO CAC CON CUA CON DUOC GAP NHIEU MAY MAN TRONG CUOC SONG SUC KHOE DOI DAO XIN CHO CHONG CON GAP DUOC NHIEU ON LANH TRONG TAY CHUA VA ME MARIA GIA DINH CHUNG CON TRON DOI XIN TA ON


HIEU TRINH
20 Jun 2012

LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE CAU XIN CHUA CHE CHO CHO GIA DINH CHUNG CON DUOC BINH AN TRONG TAY CHUA VA ME MARIA CHO DEN TRON DOI AMEN


HIEU TRINH
20 Jun 2012

LAY ME MARIA VA THANH CA GIUSE XIN BAN ON BINH AN TRONG TAM HON CUA CON XIN CHO CON DUOC VUOT QUA MOI SU BE TAC TRONG CUOC SONG CUA CON XIN CHO CON GAP DUOC BAN BE TOT TRONG CUOC SONG CUA GIA DINH CON GIA DINH CON TA ON ME VA THANH CA GIUSE


Tina
20 Jun 2012

Lay Me Maria, Lay Chua Giesu, cau xin Chua che cho cho chung con duoc binh an trong tay Chua va Duc Me Maria cho den tron doi. Amen


Ngocpham
20 Jun 2012

Cau xin cho con vuot qua duoc luc khon kho nay,nhung nguoi muon lam tien con tu Bo y dinh do di.cho con co du tien trang moi chi phi hien co ,va tra duoc mon no tu lau chua tra noi.Amen


ANNA TRAM
20 Jun 2012

XIN CHUA GIUP CON TIM DUOC NGUOI BAN TOT CON SONG DON DOC AMEN


ANNA TRAM
20 Jun 2012

XIN CHUA GIUP CHO CON TIM DUOC NGUOI BAN TOT CON CO CUOC SONG DON DOC ..CHUA GIUP CON


ANNA TRAM
20 Jun 2012

XIN CHUA GIUP CHO CON TIM DUOC NGUOI BAN TOT CON CO CUOC SONG DON DOC ..CHUA GIUP CON


ANNA TRAM
20 Jun 2012

XIN CHUA GIUP CHO CON TIM DUOC NGUOI BAN TOT CON CO CUOC SONG DON DOC ..CHUA GIUP CON


ANNA TRAM
20 Jun 2012

XIN CHUA GIUP CHO CON TIM DUOC NGUOI BAN TOT CON CO CUOC SONG DON DOC ..CHUA GIUP CON


Maria Bui Thuy Chau
20 Jun 2012

Me oi! Xin cho me con ngu ngon dem nay va ngay mai di Bac Si, khong bi nuoc trong phoi. Con cam ta Me vo cung!


Martin thanh binh
20 Jun 2012

Lay thien chua toan nang hang huu con xin pho thac moi su met moi nhoc nhan cua con trong ban tay cha


Martin thanh binh
20 Jun 2012

Lay thien chua toan nang hang huu con xin pho thac moi su met moi nhoc nhan cua con trong ban tay cha


Martin thanh binh
20 Jun 2012

Lay thien chua toan nang hang huu con xin pho thac moi su met moi nhoc nhan cua con trong ban tay cha


Maria Lan Tran
19 Jun 2012

Lay Chua, con cui daucau xin Thien Chua ban cho con cong an viec lam tro lai , cho moi su may man den voi con di Chua oi.


Maria Phuong
19 Jun 2012

Lay chua con xin ta on chua da ban on xuong cho gia dinh con....Xin chua gin giu tat ca moi nguoi trong gia dinh con duoc binh an trong chua va me maria. Amen...


Nguyên du Khoan
19 Jun 2012

Xin duoc ban on cho con mau chong co duoc noi o trong nhà già o Fresnes, gân con gai lon, dê hai bô con cham soc, lo lang cho nhau luc dau yêu, bênh hoan, thuân tiên vân dê di chuyên công công. Con xin thành kinh cam ta on Thiên Chua, Duc Trinh Nu Maria và Thanh Ca GIUSE.


Tina
19 Jun 2012

Chúng con thờ lạy ngợi khen Chúa là Đấng có phép tắc vô cùng, đã thương để chúng con đến sớm mai nay, thì xin Chúa xuống ơn phù hộ cho chúng con trót ngày hôm nay, khỏi sa phạm tội gì. Lại xin Chúa sửa sự lo, lời nói, việc làm chúng con hằng nên trọn lành theo ý Chúa; vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen. Cau xin Chua phu ho cho con cua con duoc binh an. Amen


Giuse Hoa
19 Jun 2012

Kính Lạy Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba, chúng con cảm tạ Chúa, vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con: từ việc Chúa làm cho chúng con trở nên con Chúa, tới sự sống và mọi thứ mà chúng con đang có. Tất cả đều là của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa, căn hộ mà Chúa ban cho chúng con mua được ở Seal Beach, chúng con đã dọn về cách nay trên hai tháng. Con xin hết lòng cảm tạ Chúa, đã có những dấu chỉ tốt cho con là sẽ được bài sai về Giáo Xứ Holy Family ở Seal Beach. Xin Chúa ban cho con mau nhận được giấy bài sai. Chúng con xin những ơn này này nhờ danh Đức Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hoa
19 Jun 2012

Kính Lạy Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba, chúng con cảm tạ Chúa, vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con: từ việc Chúa làm cho chúng con trở nên con Chúa, tới sự sống và mọi thứ mà chúng con đang có. Tất cả đều là của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa, căn hộ mà Chúa ban cho chúng con mua được ở Seal Beach, chúng con đã dọn về cách nay trên hai tháng. Con xin hết lòng cảm tạ Chúa, đã có những dấu chỉ tốt cho con là sẽ được bài sai về Giáo Xứ Holy Family ở Seal Beach. Xin Chúa ban cho con mau nhận được giấy bài sai. Chúng con xin những ơn này này nhờ danh Đức Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hoa
19 Jun 2012

Kính Lạy Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba, chúng con cảm tạ Chúa, vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con: từ việc Chúa làm cho chúng con trở nên con Chúa, tới sự sống và mọi thứ mà chúng con đang có. Tất cả đều là của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa, căn hộ mà Chúa ban cho chúng con mua được ở Seal Beach, chúng con đã dọn về cách nay trên hai tháng. Con xin hết lòng cảm tạ Chúa, đã có những dấu chỉ tốt cho con là sẽ được bài sai về Giáo Xứ Holy Family ở Seal Beach. Xin Chúa ban cho con mau nhận được giấy bài sai. Chúng con xin những ơn này này nhờ danh Đức Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hoa
19 Jun 2012

Kính Lạy Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba, chúng con cảm tạ Chúa, vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con: từ việc Chúa làm cho chúng con trở nên con Chúa, tới sự sống và mọi thứ mà chúng con đang có. Tất cả đều là của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa, căn hộ mà Chúa ban cho chúng con mua được ở Seal Beach, chúng con đã dọn về cách nay trên hai tháng. Con xin hết lòng cảm tạ Chúa, đã có những dấu chỉ tốt cho con là sẽ được bài sai về Giáo Xứ Holy Family ở Seal Beach. Xin Chúa ban cho con mau nhận được giấy bài sai. Chúng con xin những ơn này này nhờ danh Đức Kitô, là Chúa chúng con. Amen


TERESA TRAN THI TO NGA
19 Jun 2012

GIESU - MARIA - GIUSE ! XIN BA DANG THA TOI VA THUONG XOT CON , GIA DINH CON,LAY ME MARIA, CUNG THANH CA GIUSE CAU BAU VOI CHUA DUM CON, ,XIN CHUA CUU LAY CON CUA CON LA PHERO TU, XIN NGUOI THA THU MOI TOI LOI MA CHUNG CON XUC PHAM DEN CHUA, DA LAM MAT LONG CHUA ,XIN THUONG XOT CHUNG CON .THUA CHUA BAN THAN CON MET MOI LAM ROI, CON CUA CON NO VAN KHONG THE BO DUOC MATUY, XIN NGUOI BAN CHUA THANH THAN DO TREN PHERO, DUOC ON CHUA THANH THAN SOI SANG THI SE CO SUC MANH VUOT QUA MOI CAM DO, XIN CHUA BAN CHO TU DUOC ON HOAN CAI, BIET AN NAN SAM HOI, BIET THO LAY VA TIN THAC VAO NGUOI, XIN CHUA ME BAN CHO GIA DINH CON DUOC BINH AN, XIN THA NO CHO CON, CON XIN DANG LEN CHUA,CON PHO THAC MOI SU CHO NGAI. GIESU-MARIA-GIUSE CON MEN YEU XIN CUU CAC LINH HON, NHAT LA NHUNG LINH HON CAN VAO LONG CHUA THUONG XOT, CON CAM TA HONG AN MA CHUA DA BAN CHO GIA DINH CON TU TRUOC DEN NAY,AMEN!


Phero Nguyen Quoc Tuan
19 Jun 2012

Lay Chua Giesu, Truoc het , con xin cam ta Chua vi tat ca nhung hong an Ngai ban cho con va gia dinh. Xin Chua tha thu moi loi lam con da xuc pham den Ngai. Lay Chua, ngay hom nay con cam thay rat buon , met moi vi cong viec va cac khoan no nan khong biet phai xoay xo ra sao? Con chi biet tin thac va trong cay vao long thuong xot cua Chua. Xin Chua cuu giup con va gai dinh vuot qua hoan nan nay. Xin Chua Thanh Than ban them suc manh duc tin va nhung on khon ngoan can thiet de con thuc hien theo cua Ngai. Lay M Maria va Thanh Ca Giuse, xin Cac Ngai chuyen loi cau bau cua con len Thien Chua Ban cho con va gia dinh con duoc binh an va vuot qua kho khan trong ngay hom nay. Con xin cam on cac Ngai. Amen


Maria Huong Nguyen
19 Jun 2012

Lạy Chúa xin cứu giúp và ban cho cuộc phỏng vấn vào ngày 25/06/12 được thành công và kết quả tốt đẹp nhé. Con cầu xin Chúa ban cho con được mọi điều như ý mà con luôn khẩn cầu Chúa mà Chúa đã thấu hiểu. Amen.


Maria Huong Nguyen
19 Jun 2012

Lạy Chúa xin cứu giúp và ban cho cuộc phỏng vấn vào ngày 25/06/12 được thành công và kết quả tốt đẹp nhé. Con cầu xin Chúa ban cho con được mọi điều như ý mà con luôn khẩn cầu Chúa mà Chúa đã thấu hiểu. Amen.


Maria Huong Nguyen
19 Jun 2012

Lạy Chúa xin cứu giúp và ban cho cuộc phỏng vấn vào ngày 25/06/12 được thành công và kết quả tốt đẹp nhé. Con cầu xin Chúa ban cho con được mọi điều như ý mà con luôn khẩn cầu Chúa mà Chúa đã thấu hiểu. Amen.


Maria Huong Nguyen
19 Jun 2012

Lạy Chúa xin cứu giúp và ban cho cuộc phỏng vấn vào ngày 25/06/12 được thành công và kết quả tốt đẹp nhé. Con cầu xin Chúa ban cho con được mọi điều như ý mà con luôn khẩn cầu Chúa mà Chúa đã thấu hiểu. Amen.


Maria Huong Nguyen
19 Jun 2012

Lạy Chúa xin cứu giúp và ban cho cuộc phỏng vấn vào ngày 25/06/12 được thành công và kết quả tốt đẹp nhé. Con cầu xin Chúa ban cho con được mọi điều như ý mà con luôn khẩn cầu Chúa mà Chúa đã thấu hiểu. Amen.


Maria Huong Nguyen
19 Jun 2012

Lạy Chúa xin cứu giúp và ban cho cuộc phỏng vấn vào ngày 25/06/12 được thành công và kết quả tốt đẹp nhé. Con cầu xin Chúa ban cho con được mọi điều như ý mà con luôn khẩn cầu Chúa mà Chúa đã thấu hiểu. Amen.


Maria Huong Nguyen
19 Jun 2012

Lạy Chúa xin cứu giúp và ban cho cuộc phỏng vấn vào ngày 25/06/12 được thành công và kết quả tốt đẹp nhé. Con cầu xin Chúa ban cho con được mọi điều như ý mà con luôn khẩn cầu Chúa mà Chúa đã thấu hiểu. Amen.


Maria Huong Nguyen
19 Jun 2012

Lạy Chúa xin cứu giúp và ban cho cuộc phỏng vấn vào ngày 25/06/12 được thành công và kết quả tốt đẹp nhé. Con cầu xin Chúa ban cho con được mọi điều như ý mà con luôn khẩn cầu Chúa mà Chúa đã thấu hiểu. Amen.


Maria Huong Nguyen
19 Jun 2012

Lạy Chúa, ngày mai con đi thăm chị chồng của con ở cách xa con khoảng 1 tiếng rưỡi lái xe và con đi về trong ngày con cầu xin Chúa ban cho con đi đến nơi về đến chốn được mọi sự bằng an nhé.


Maria Huong Nguyen
19 Jun 2012

Lạy Chúa, ngày mai con đi thăm chị chồng của con ở cách xa con khoảng 1 tiếng rưỡi lái xe và con đi về trong ngày con cầu xin Chúa ban cho con đi đến nơi về đến chốn được mọi sự bằng an nhé.


Maria Huong Nguyen
19 Jun 2012

Lạy Chúa, ngày mai con đi thăm chị chồng của con ở cách xa con khoảng 1 tiếng rưỡi lái xe và con đi về trong ngày con cầu xin Chúa ban cho con đi đến nơi về đến chốn được mọi sự bằng an nhé.


Maria Huong Nguyen
19 Jun 2012

Lạy Chúa, ngày mai con đi thăm chị chồng của con ở cách xa con khoảng 1 tiếng rưỡi lái xe và con đi về trong ngày con cầu xin Chúa ban cho con đi đến nơi về đến chốn được mọi sự bằng an nhé.


Maria Huong Nguyen
19 Jun 2012

Lạy Chúa, ngày mai con đi thăm chị chồng của con ở cách xa con khoảng 1 tiếng rưỡi lái xe và con đi về trong ngày con cầu xin Chúa ban cho con đi đến nơi về đến chốn được mọi sự bằng an nhé.


Maria Huong Nguyen
19 Jun 2012

Lạy Chúa, ngày mai con đi thăm chị chồng của con ở cách xa con khoảng 1 tiếng rưỡi lái xe và con đi về trong ngày con cầu xin Chúa ban cho con đi đến nơi về đến chốn được mọi sự bằng an nhé.


Maria Huong Nguyen
19 Jun 2012

Lạy Chúa, ngày mai con đi thăm chị chồng của con ở cách xa con khoảng 1 tiếng rưỡi lái xe và con đi về trong ngày con cầu xin Chúa ban cho con đi đến nơi về đến chốn được mọi sự bằng an nhé.


Maria Huong Nguyen
19 Jun 2012

Lạy Chúa, ngày mai con đi thăm chị chồng của con ở cách xa con khoảng 1 tiếng rưỡi lái xe và con đi về trong ngày con cầu xin Chúa ban cho con đi đến nơi về đến chốn được mọi sự bằng an nhé.


Maria Huong Nguyen
19 Jun 2012

Lạy Chúa, ngày mai con đi thăm chị chồng của con ở cách xa con khoảng 1 tiếng rưỡi lái xe và con đi về trong ngày con cầu xin Chúa ban cho con đi đến nơi về đến chốn được mọi sự bằng an nhé.


Maria TT
19 Jun 2012

Lạy Chúa! con xin dâng ngày mới cho Chúa. Xin Chúa thánh hóa và làm cho chúng con ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Chúa ơi! con đang gặp khó khăn trong công việc, cả anh trai con cũng đang thất nghiệp. Xin giúp chúng con sớm tìm được công việc như ý để chúng con an tâm sống tốt hơn. Xin Chúa cho anh con được hoàn thành tốt bài luận văn và kịp bảo vệ trong đợt này. Còn rất nhiều nhu âầu khác mà Chúa thấu hiểu, nếu đẹp lòng Chúa thì xin nhậm lời con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô và nhờ lời cầu khẩn của Mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh. Amen!19 Jun 2012

Lay Chua xin Chua ban cho gia dinh lon cua con moi su binh an va nhieu suc khoe, biet yeu men Chua nhieu hon. Lay Chua xin Chua ban cho con co gang hoc tap, nang dong tu tin va hoc that tot mon anh van.


NGUOI CON DAU KHO
19 Jun 2012

LAY CHUA, DUC ME VA THANH CA GIUSE XIN THUONG DEN HOAN CANH KHON KHO CUA GIA DINH CON TRONG LUC NAY. XIN CHO CHUNG CON CO MOT TUONG LAI TOT DEP HON ,..


Maria tran ngoc suong suong
19 Jun 2012

Kinh lay long thuong xot Chua,Me Maria va Thanh ca Giuse xin gin giu thai nhi trong bung cua em dau con duoc moi su binh an ,manh khoe,xin nham loi con nguyen xin


Madalena
19 Jun 2012

Xin cho con co 1 chuyen di Binh An va Suon Se.


maria mylien
19 Jun 2012

xin chua va me maria thanh ca giuse ban binh an den cho moi nguoi tren khap hoan cau xin an ui nhung nguoi ngheo kho nhung nguoi benh tat om dau duoc gap thay thuoc cua chua giesu va nhung nguoi toi loi duoc on hoan cai quay tro ve voi chua va cho cac linh da qua doi va moi qua cac linh hon mo coi linh hon thai nhi cac lin hon linh muc som duoc va huong anh sang ton nhan chua lay chua giesu con xin tin thac vao chua va cho nhung tre that nghiep tim duoc viec lam con chan thanh xin chua nham loi khan nguyen cua con amen


con xin Anna ben huong dung nhan Cha
19 Jun 2012


maria mylien
19 Jun 2012

xin long thuong xot chua nham loi cau nguyen cua con nho loi bau cu cua me maria thanh giuse giup cho con trai cua con tim duoc viec lam va chua lanh benh suyen kho tho cui xin chua nham loi khan nguyen ban on cho cac con cua con sot sang di le va moi nguoi than trong gia dinh con quay tro ve voi chua dung song kho khan ngui lanh xin chua dung bo chung con vi khong co chua con khong lam duoc gi lay chua con xin tin thac vao chua nhung kho khan lo au buon phien nhung no nan xin chua giup chung con lay chua giesu con tin thac vao chua


maria mylien
19 Jun 2012

lay me maria lay thanh ca giuse nho loi bau cu cua me va thanh ca giuse den voi chua ban on cho con gai cua con duoc on chua lanh benh buu co phan hon phan xac ban on thong minh song xung dang lam con cua chua giu muoi gioi ran cua chua va lo hoc hanh dung nghe nhung loi xui duc cua ban be cui xin me maria thanh ca giuse nham loi khan nguyen cua con dang len chua amen


mot con chien dau kho cua me tran lan
19 Jun 2012

con xin duc trinh nu maria va ca thanh giuse chuyen cau len thien chua ban cho con nhung loi hua cua hieu da giup con xin cho hieu co long ma huong ve con ma giup con qua su kho nay va nhung chi em da yeu thuong con cho con su dum boc con vi con da dung bo vo giua dong doi cay dang chua oi nguoi than cua con da xa lanh con thi con nho tinh thuong cua chua va nhung chi em da tung trai qua cai kho moi biet thuong con.con muon tam su noi long con voi chua nhu chac o tren cao thau ro long con dau can con noi ra .neu con that bai lan nay chua oi toi cho cac cac chi em dac hi vong o con ho se kho hon con .gd cac chi em se mat di hanh phuc vi con .thi toi con can nang chua oi .vi con tin nguoi ma hai ca cuoc doi con con lam kho bao nhieu nguoi ,nay loi cau xin cua con thanh khan cung thien chua va cac thien than hop cung ma cuu giup con .moi deu binh an va tot dep .con khan nguyen cung me maria va ca thanh giuse ..cuu giup khan nguyen cho mot con con chien lac loai giua sa mac bong toi .nho bonh dem phu xuong la nha ,chung quanh ko mot nguoi .chi nho long thuong cua chua .....amen.......


mot con chien dau kho cua me tran lan
19 Jun 2012

con xin duc trinh nu maria va ca thanh giuse chuyen cau len thien chua ban cho con nhung loi hua cua hieu da giup con xin cho hieu co long ma huong ve con ma giup con qua su kho nay va nhung chi em da yeu thuong con cho con su dum boc con vi con da dung bo vo giua dong doi cay dang chua oi nguoi than cua con da xa lanh con thi con nho tinh thuong cua chua va nhung chi em da tung trai qua cai kho moi biet thuong con.con muon tam su noi long con voi chua nhu chac o tren cao thau ro long con dau can con noi ra .neu con that bai lan nay chua oi toi cho cac cac chi em dac hi vong o con ho se kho hon con .gd cac chi em se mat di hanh phuc vi con .thi toi con can nang chua oi .vi con tin nguoi ma hai ca cuoc doi con con lam kho bao nhieu nguoi ,nay loi cau xin cua con thanh khan cung thien chua va cac thien than hop cung ma cuu giup con .moi deu binh an va tot dep .con khan nguyen cung me maria va ca thanh giuse ..cuu giup khan nguyen cho mot con con chien lac loai giua sa mac bong toi .nho bonh dem phu xuong la nha ,chung quanh ko mot nguoi .chi nho long thuong cua chua .....amen.......


mot con chien dau kho cua me maria tan lan
19 Jun 2012

con xin duc trinh nu maria va ca thanh giuse chuyen cau len thien chua ban cho con nhung loi hua cua hieu da giup con xin cho hieu co long ma huong ve con ma giup con qua su kho nay va nhung chi em da yeu thuong con cho con su dum boc con vi con da dung bo vo giua dong doi cay dang chua oi nguoi than cua con da xa lanh con thi con nho tinh thuong cua chua va nhung chi em da tung trai qua cai kho moi biet thuong con.con muon tam su noi long con voi chua nhu chac o tren cao thau ro long con dau can con noi ra .neu con that bai lan nay chua oi toi cho cac cac chi em dac hi vong o con ho se kho hon con .gd cac chi em se mat di hanh phuc vi con .thi toi con can nang chua oi .vi con tin nguoi ma hai ca cuoc doi con con lam kho bao nhieu nguoi ,nay loi cau xin cua con thanh khan cung thien chua va cac thien than hop cung ma cuu giup con .moi deu binh an va tot dep .con khan nguyen cung me maria va ca thanh giuse ..cuu giup khan nguyen cho mot con con chien lac loai giua sa mac bong toi .nho bonh dem phu xuong la nha ,chung quanh ko mot nguoi .chi nho long thuong cua chua .....amen.......


Anna Tran
19 Jun 2012

xin Chua thuong xot ban binh an cho chung con ,xin Me Hang Cuu Giup thuong cuu chung con ,xin Cac Thanh cau cho chung con , xin cho con co kha nang lo cho con gai con ,xin giup chung con qua duoc nhung kho khan trong cuoc song ,xin Chua nham loi con ,xin Me cho bo loi con cau xin ,xin thuong den chung con la ke toi loi ,xin thuong xot Chua oi,amen.


Anna Tran
19 Jun 2012

con thanh tam kinh xin Chua, Me Hang Cuu Giup ,cac Thanh xin thuong xot chung con , xin cho con co kha nang lo cho con gai con va xin cuu giup chung con qua duoc nhung kho khan hien nay ,con xin cam ta Chua,Me ,cac Thanh ,xin thuong xot chung con ,amen.


Tina
19 Jun 2012

Lay Chua, Cau xin Chua che cho cho con cua con duoc tai qua nan khoi. Amen


Tina
19 Jun 2012

Chúng con thờ lạy ngợi khen Chúa là Đấng có phép tắc vô cùng, đã thương để chúng con đến sớm mai nay, thì xin Chúa xuống ơn phù hộ cho chúng con trót ngày hôm nay, khỏi sa phạm tội gì. Lại xin Chúa sửa sự lo, lời nói, việc làm chúng con hằng nên trọn lành theo ý Chúa; vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen. Cau xin Chua phu ho cho con cua con duoc binh an. Amen


Maria Kim
19 Jun 2012

Lay Me Lavang xin chua lanh binh chi con va nhung nguoi dang dau om, cac chau thi dau, ba khoe manh, con va gia dinh chi em song dao duc, binh an. Amen


Amen
19 Jun 2012

Lay Chua Giesu, cau xin Chua giup cho con cua con gap duoc nhieu su may man trong viec chua binh, xin Chua giup chung con huong di dung trong viec chua binh. Amen


Giuse Ngo Duc Cuu
19 Jun 2012

Lay Chua la cha nhan lanh .chung con cau xin Chua qua loi cau bau cua me MARIA va thanh ca GIUSE .Xin Chua doai thuong ban cho gia dinh chung con duoc moi su binh yen ,suc khoe con cua con som duoc bing phuc ,ban than con duoc qua khoi can benh ngat ngheo .Chung con cau xin vi danh Chua GIESU KITO Chua chung con A men


Cuong nguyen
19 Jun 2012

Con cau xin chua , me maria va thanh ca giuse , giup con vuot qua duoc kho khan dau kho truoc mat , con xin hua sau lan nay con se an nan hoi cai lam lai tu dau ,khong phu long cua tat ca cac ngai.


Maria
19 Jun 2012

Lay Me Maria con xin dang Me cac con cua con, xin Me huong dan dan con cua con cho con cua con on khon ngoan, on hieu biet on lo lieu va on kinh so Chua. Con xin cam on Me nhieu, Amen


Tina
19 Jun 2012

Cau xin Chua cuu chung con. Amen


Phanxico Xavier, Nguyen
19 Jun 2012

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện. Con cầu xin Chúa ban cho cô Diệu Hiền sức khoẻ dồi dào, và được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của cô. Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói được.Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy. Amen.


Phanxico Xavier, Nguyen
19 Jun 2012

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện. Con cầu xin Chúa ban cho cô Diệu Hiền sức khoẻ dồi dào, và được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của cô. Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói được.Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy. Amen.


Phanxico Xavier, Nguyen
19 Jun 2012

Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


Agata
19 Jun 2012

Lay Chua, Me Maria , Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin hay cho gia dinh va nhung nguoi than cua con luon duoc binh an , vui ve , manh khoe va may man . Cau cho con gai con duoc may man , ngoan ngoan va vui ve . Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve nuoc Thien Dang . Cau cho tam hon con luon duoc thanh than , binh an va vui ve . Amen


Lê Thị Ngọc Phượng
19 Jun 2012

Được kết hôn cùng Nguyễn Đình Hoàn vào 01/2013, sống khoẻ mạnh, bình an, hạnh phúc.


anna maria nguyen hoang ngoc tran
19 Jun 2012

Me Maria, Chua Jesus va Cha Buu Diep oi chi co Nguoi moi co the giup con vuot wa moi thu thach va tro ngai xin nguoi hay giup cho con,amen


Maria Nguyen
19 Jun 2012

Xin cho Gia Dinh con moi su binh an,cong viec lam thuan loi,xin cho Chung con mau co baby,19 Jun 2012

Chua oi! Con xin dang nguoi con yeu thuong cho Chua, xin Nguoi gin giu, che cho va ben muon on lanh xuong tren co ay. Amen19 Jun 2012

Ta on Chua da ban cho gia dinh con mot ngay binh an. Amen


Tina
19 Jun 2012

Chúng con thờ lạy ngợi khen Chúa là Đấng có phép tắc vô cùng, đã thương để chúng con đến sớm mai nay, thì xin Chúa xuống ơn phù hộ cho chúng con trót ngày hôm nay, khỏi sa phạm tội gì. Lại xin Chúa sửa sự lo, lời nói, việc làm chúng con hằng nên trọn lành theo ý Chúa; vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen. Cau xin Chua phu ho cho gia dinh chung con duoc binh an. Amen


vuon dia dang
19 Jun 2012

xin me maria thanh ca giuse cung hop loi con xin. con thi cu bi luong lu hai bo,me biet ko long con cung con muon phuc vu chua,van muon la 1 glv de giup cac em thieu nhi,nhung lai cam thay ngan ngam ko muon lam.tu luc di,b di con ko con hung thu voi cong viec nua chua oi.con cam thay bat cong vi mot nguoi den phuc vu cho gx minh ko cam on thi thoi ,lai con hat hui nguoi ta nua.mot con sau lam rau noi canh.bay gio doc sach thanh con cung bo roi.tuy con doc ko bang nguoi ta,nhung og chum da keu con doc lai 2 lan roi.con phai lam sao day.con ko biet co nen doc hay la ko nen.xin chua chi duong dan loi cho con biet .nen lam the nao cho dung.dau oc con bi sao tron du thu,han thu, ghen ghet, doi va dao.luc nao cung tien doi cung nhu dao,lam con mat di niem tin,con ko giai thoat duoc ban than con nua chua a.trong con nhu co hai nguoi cu giang qua roi lai keo lai.lam con kho chiu ko the ta noi.them phan con o chung voi ba me,thi hinh nhu cong viec nam hay nu deu co mat con,nhieu luc con nghi sao cuoc song o tran gian lai kho hon o dia nguc.con tuong tuong minh dang bi chua phat o trong luyen nguc hay sao a.cau xin me maria thanh ca giuse cung cac cha cau nguyen giup con thoat dc toi tam o the gian nay amen


Tina
19 Jun 2012

Lay Chua Giesu, xin thuong xot chung con, xin Chua cuu chung con thoat khoi nhung su du. Amen Con cau xin Chua huong dan chung con tat ca moi su, chung con da lam lac nhieu lan, xin Chua ban on cho con cua con duoc som lanh binh. Lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Anna Tran
19 Jun 2012

xin Chua ban phuoc lanh cho chung con ,xin Me tu bi thuong xot cuu giup chung con ,xin Cac Thanh cau cho chung con ,xin Chua tha thu toi loi chung con ,xin thuong xot cuu giup chung con qua duoc nhung kho khan trong cuoc somg hien nay ,xin Me cho bo koi con keu van ,xin thuong xot chung con ,amen.


Maria Lan Tran
19 Jun 2012

Lay Chua, con cui dau cau xin Thien Chua ban cho con su binh an , duc khon ngoan va suc manh trong ngay hom nay .xin cho con co cong an viec lam tro lai va cho nguoi nam Giuse DoanThanh biet that su yeu thuong va mang hanh phuc den cho con. Con cungcau xin cho me con duoc an vui va khoe manh luc tuoi gia. Con cau xin Chua


ANNA TRAN
19 Jun 2012

XIN ME CHUYEN CAU CUNG CHUA CHO CHAU GAI CUA CON DUOC CO BABY


ANNA TRAN VU
19 Jun 2012

KHAN XIN ME THANH CA GIUSE CAU BAU CUNG CHUA CAT MOI BENH TAT CHO CON DUOC KHEO MANH ,CHO DA CON MAT CON HET BINH ,XIN BAN CHO CAC CON CUA CON THONG MINH SANG SUOT CHAM CHI HOC HANH ,LANH XA BAN BE XAU ,VANG LOI CHA ME VA VIEC LAM CHONG CUA CON LUON THUAN LOI GAP NHIEU MAY MAN


Giuse Phan Huy Thành.
19 Jun 2012

Lạy Chúa con xin dâng lên Chúa mọi công việc trong ca trực sáng mai từ 06:00 đến 14:00.Lạy Chúa xin sắp xếp mọi sự cho con theo ý Chúa.Amen.19 Jun 2012

Lay Chua xin xot thuong con vi con loi lam xuc pham den Chua .Xin Chua giai thoat con va nhung nguoi anh em chung con dang khon kho trong cuoc song,de chung con duoc lanh manh.Con pho thac va tin tuong vao ngai.


Maria Nguyen va GD
19 Jun 2012

Xin Me va Thanh Ca Giuse cau bau cung Chua chuc lanh cho ngay sanh chau cua con gai con duoc bang an, may lanh. Moi hiem nguy duoc de dang. GD con xin pho dang chau va vung long cay trong vao tinh thuong xot cua Me. Xin Me cho che cho cac con chau con duoc bang an trong cong vu, trach nhiem. Cho con duoc su huong dantinh than de con ho tro duc tin cac chau. Xin Me thuong nhan loi cua dai GD chung con khan xin.


giuse bien
19 Jun 2012

xin thanh tam chua giesu ban cho con duoc khoi moi benh tat trong nguoi con va ban cho gia dinh con duoc bang an con cai con duoc on khon ngoan amen


lenguyen diana
19 Jun 2012

lay chua,con xin pho thac gia dinh chung con trong vong tay cua CHUA,ME MARIA ,THANH CA GIUSE ,Xin chuc lanh cho gia dinh con cai chau chat luon duoc bang an HON XAC ,cung cat het moi su kho khan trong cuoc song cua gia dinh ,nhat la xi chua va me cung thanh ca cuu vot con cua con TRAN THI MINH THU mau thoat khoi nhung benh tat va dua con ve cung CHUA VA ME MARIA THANH CA GIUSE ,xin chua ban binh an den cho cha me cua chong con cung nhu me cua con song trong binh an khoe manh,lay chua chung con cau xin cua ,xin chua nhan loi chung con amen


Theresa Hoai Huong
19 Jun 2012

Lạy Chúa! Con xin Ngài thương ban ơn tha thứ cho tất cả chúng con, xin ban cho chúng con đức tin vững vàng để con vượt qua được những khó khăn và thử thách hiện nay mà gia đình con đang gặp phải. Chúa ơi! Con đang trong bước đường cùng không lối thoát, con nguyện xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin giúp chúng con vượt qua mọi gian nan thử thách, mở cho con một lối đi vững vàng để con không sai đường lạc lối một lần nũa. Chúa ơi! Ước gì con không lầm lỗi không ở trong hoàn cảnh khốn cùng, con biết nghĩ đến Chúa và tâm sự với Chúa nhiều hơn thì giờ đây con không phải lo lắng đến sợ hãi như thế này Chúa ơi. Xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse chuyển lời khẩn cầu của gia đình con lên cùng Chúa, cầu cho mọi điều ước mơ của gia đình con thành sự thật, cho lòng con được thanh thản, gia đình con được bình an và vui vẻ, tất cả đều nhờ vào quyền năng của Thiên Chúa. Mọi sự của con là của Người, xin nhận lời gia đình chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
19 Jun 2012

Lạy Chúa! Con là con cái của Chúa nhưng mang đầy tội lỗi, con sấp mình dưới chân Chúa, xin thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn thống hối, dạy cho con lẽ khôn ngoan và bác ái. Xin cho con đức tin bền bỉ, sống kiên nhẫn và biết chịu đựng, trong mọi hoàn cảnh biết cố gắng vượt qua và tín thác vào Chúa. Chúa ơi! Giờ đây con đang phải đối đầu với muôn ngàn khốn khó, gia đình con đã đi vào ngõ cụt không lối thoát, nhưng con vẫn một niềm tin rằng Chúa không bỏ con, với lòng từ bi vô biên của Người sẽ giúp con vượt qua mọi khốn khó, Người sẽ mở cho chúng con một lối thoát. Con tin và tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa, xin Người hãy chạm vào nỗi đau khổ và sự khốn khó của gia đình con và xin thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào quyền năng của Chúa. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen


Theresa Hoai Huong
19 Jun 2012

Lạy Chúa! Con xin cảm tạ vì muôn hồng ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Chúa ơi! Chúng con tội lỗi rất nhiều, đã lỗi phạm và bất xứng với Chúa, nhưng lòng nhân ái của Chúa luôn rộng mở với mỗi người chúng con. Con nguyện xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse chuyển lời khấn nguyện, van xin nài nỉ của gia đình chúng con lên Chúa, xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin giúp chúng con vượt qua cơn khó khăn này, xin đừng để con đi vào con đường bế tắc không lối thoát. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, mở cho con một lối thoát mà Chúa thấy là tốt cho con. Chúa ơi! Con cần những ơn của Chúa, con cần Chúa trong cuộc đời của con, để con không sai đường lạc lối một lần nữa, để con có cơ hội chuộc lại những lỗi lầm đã qua. Xin Chúa luôn đồng hành cùng con, xin Chúa thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào quyền năng của Chúa. Xin cho mỗi chúng con luôn vững đức tin, luôn biết trông, cậy, mến vào Chúa. Xin Chúa thương nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
19 Jun 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con, xin Chúa nhận chìm gia đình chúng con trong bể xót thương của Chúa. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
19 Jun 2012

Lạy Chúa! Trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.


daminhh
19 Jun 2012

xin me Maria oi hay ban on cho con voi luon, de con sang xuot bo viec lam nay hay la khong luon, xin Me hay cuu giup con voi trong luc nay


Juse-Maria
19 Jun 2012

Chúa ơi, Con đang cảm nhận là con đang gánh quá sức con rồi, xin Chúa giúp Con va hướng dẫn Con đi. Con cau Chúa giup Con 1. Bình an tâm hồn va bình an xác thịt. 2. Gia đình hạnh phúc, yêu thương nhau va Con cái ngoan ngoãn. 3. Công việc của Vợ Chồng Con được ổn định va hanh thông. 4. Trả dứt nợ ngân hàng Con cầu cùng Chúa đoái thương gia đình Con


Juse-Maria
19 Jun 2012

Chúa ơi, Con đang cảm nhận là con đang gánh quá sức con rồi, xin Chúa giúp Con va hướng dẫn Con đi. Con cau Chúa giup Con 1. Bình an tâm hồn va bình an xác thịt. 2. Gia đình hạnh phúc, yêu thương nhau va Con cái ngoan ngoãn. 3. Công việc của Vợ Chồng Con được ổn định va hanh thông. 4. Trả dứt nợ ngân hàng Con cầu cùng Chúa đoái thương gia đình Con


MARIA
19 Jun 2012

Xin Chua ban cho con som co chong va duoc on dinh cong viec! Xin Chua cat benh tat cho ba ma, cho ba ma con duoc khoe manh, gia dinh hanh phuc binh an va chi em chung con luon biet yeu thuong, song doi thanh thien. Xin Chua ban cho linh hon than xac chau cua con tran day on nghia voi Thien Chua va xin cho gia dinh chung con mot duc tin manh me, su khon ngoan thanh thien lam nhung dieu Chua muon va luon biet xin vang theo thanh y Chua het moi ngay suot doi song chung con, AMEN!


DOMINICO LÊ VĂN HỢP
19 Jun 2012

xin quý cha, quý tu sĩ và mọi người cầu nguyện cho con và gia đình vững tin vào lòng tư bi nhân hậu của chúa .Nhờ lời cầu bầu của đức MARIA, các THÁNH, và tất cả MỌI NGƯỜI


Mattheu Nguyễn Công Lý
19 Jun 2012

Xin Chúa giúp con mau chóng kiếm được việc làm để nuôi sống bản thân và gia đình, xin cho con luôn vững lòng cậy trông vào Tình yêu thương bao la của Chúa.


Mattheu Nguyễn Công Lý
19 Jun 2012

Xin Chúa ban cho việc xin chuyển trường học của con trai con được thuận lợi. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con trai của con nhận biết giá trị của việc học hành.


ngoc tran
19 Jun 2012

lay chua giesu , ban cho gia dinh con duoc khoe manh bang an , xin chua cho me con duoc em be trai de con choi voi em be


Thêrêsa Ngọc Trân kính xin
19 Jun 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa ban cho con được ơn thắng kiện bảo hiểm. AMEN!


thuong thuong
19 Jun 2012

kinh lay thien chua ba ngoi xin cau cho ong ba cha me con duoc khoe manh .nho long dao duc cua me maria,su thanh thien cua thanh ca xin nguoi chuyen loi cau khan cua gia dinh chung con de ban su song cho con xin chua phu ho cho con xin thanh than soi sang cho moi thanh vien trong nha luon biet yeu thuong va cho con quan nay ,cac chu thanh tren troi,thanh giao hanh gioan phaolo ,hong y phanxicosavie va cha phanxico cau thay nguyen giup, xin chua nhan loi chung con gia dinh con tin thac vao long chua , chung con cau xin nho chua jesu kito chua cung con amen


Anna Nguyễn Thị Hạnh
19 Jun 2012

xin Đức mẹ và Thánh cả Giuse chuyển lời khấn cầu của con lên chúa và xin cầu bầu cho lời khấn xin của con: chị gái con đã đi làm vất vả và con, nhưng vì gia đình con nghèo khổ nên chị phải làm vất vả, ít được nghỉ ngơi, chị ấy đã làm đung trách nhiệm và phận sự của mình, nhưng bởi vì chúng con chẳng qua cũng là người đi làm thuê, nên bị người ta khinh mạt,mỉa mai, chỉ vì con và em gái con nên chị ấy phải nhẫn nhịn đẻ có tiền nuôi chúng con ăn học. xin Chúa cho chị ấy kiếm được công việc phù hợp trong thời gian sớm nhất , và được tôn trọng đúng với những gì chị đã làm trong công việc, được đối xử công bằng. Xin cho con được mạnh dạn, bơt nhút nhát để có thể xin được việc làm thêm để chị con và bố mẹ đỡ vất vả. Thấy gia đình mình như vậy, con rất muốn làm cho mình trở thành một "gánh nặng" nhẹ nhàng hơn cho bố me, và anh chị, nhưng bởi vì con nhút nhát và kém cỏi,nên con xin chua ban sức mạnh trí tuệ cũng như tinh thần cho con.19 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men19 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men19 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


nguoi con yeu duoi
19 Jun 2012

Xin ban cho gia dinh con duoc binh an19 Jun 2012

lay me con cam ta me con xin dang len me loi kinh con da nguyen trong ngay hom nay vi me la dang dong cong trong cuoc cuu chuoc cua chua khi xua chi loi me noi ma phep la dau tien chua lam da xay ra tiec cuoi tai cana con xin me hay chuyen cau cung chua len cha nhan ai nhung uoc vong cua con trong tinh yeu cua con xin cho tinh yeu cua con dep y chua va con mong co ay se quay ve voi con


vctduclap
19 Jun 2012

lay CHUA GIESU, CHUA biet ro anh chi em chung con . con xin dang len CHUA nhung kho khan nhung toi loi . nho THANH GIUSE va ME MARIA cau cho chung con


ANNA TRAM
19 Jun 2012

XIN CHUA GIUP CON TIM DUOC NGUOI CHONG TOT CON CO CUOC SONG CO DOC SONG MOT MINH TAI CA...XIN CHUA GIUP CON MAY MAN TRONG CONG VIEC ...AMEN


peternguyenducthuan
18 Jun 2012

Lay Duc Me va Thanh ca Giuse,COn la Peter Nguyen Duc Thuan sinh ngay 29 thang 06 nam 1986,nho loi Duc Me va Thanh ca Giuse chuyen cau,con xin khan Duc Me va Thanh ca Giuse cho con thi dau vao dong ma Chua mong muon chi dinh cho con vao trong Thang 7 nay va on ben do trong dong do luon: gom 2 dong Thanh The (1/7) va Dong Da Minh (15/7). Xin phu ho con. Ngoai ra, xin Duc Me va Thanh ca Giuse chua lanh cho me cua con la Maria Ngo Thi Duc dang bi benh ung thu rat nang. Xin Duc Me va Thanh ca Giuse chua cho me con va xin Duc Me va Thanh ca Giuse gin giu me con luc len ban mo.


peternguyenducthuan
18 Jun 2012

Lay Duc Me va Thanh ca Giuse,COn la Peter Nguyen Duc Thuan sinh ngay 29 thang 06 nam 1986,nho loi Duc Me va Thanh ca Giuse chuyen cau,con xin khan Duc Me va Thanh ca Giuse cho con thi dau vao dong ma Chua mong muon chi dinh cho con vao trong Thang 7 nay va on ben do trong dong do luon: gom 2 dong Thanh The (1/7) va Dong Da Minh (15/7). Xin phu ho con. Ngoai ra, xin Duc Me va Thanh ca Giuse chua lanh cho me cua con la Maria Ngo Thi Duc dang bi benh ung thu rat nang. Xin Duc Me va Thanh ca Giuse chua cho me con va xin Duc Me va Thanh ca Giuse gin giu me con luc len ban mo.18 Jun 2012

Lay Chua xin Chua hay gin giu va nang do cho con trai con lan thi nay duoc co tot qua tot va duoc vao truong nhu su mong muon cua con cua con. Amen


Con gái nhỏ
18 Jun 2012

Lạy Chúa giàu lòng thương xót và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin giúp con vượt qua khó khăn trong học tập. Xin thương giúp và tha thứ lỗi lầm cho con. Amen


Tina
18 Jun 2012

Lay Chua Giesu, xin Chua cuu chung con. Amen


con gai cua me
18 Jun 2012

lay me xin ban cho con co long kinh men duc me va chua mot ngay mot nhieu hon amen


con gai cua me
18 Jun 2012

lay me xin me cau cung chua cho con chau cua con khoi benh dong tinh con xin thanh ca giuse hop y cung me maria cau cung chua con cac con chau cua con duoc khoi can benh nay amen


con gai cua me
18 Jun 2012

lay me xin ban cho con trai con cong viec lam an bat dau khoi su duoc thanh cong tot dep va xin cho con cua con moi khi lam viec gi deu duoc me soi sang va quyet dinh sang suot amen


con gai cua me
18 Jun 2012

lay me hom nay hai dua chau cua con di mo con xin me giup suc cho chau cua con de chung bot dau don va mau binh binh de con di hoc nua amen


theresaromy
18 Jun 2012

Khan xin Me cung Thanh ca Giuse cau cung Chua cho gia dinh con duoc binh an, cong viec lam cua ca 3 nguoi chung con deu duoc bao dam, xing cho chong cua con som duoc vao lam viec chinh thuc. Con cung cau cho anh re cua con duoc tay ra khoi qui am, duoc tro ve tinh net binh thuong nhu moi nguoi vi hien tai anh ay thay ai cung gam gu, du ton va ham oan cho ke khac khien ca gia dinh chung con rat bi buon lo, xin cac Ngai thuong hoi phuc lai anh ay cho chung con voi, con xin vo van cam ta


theresaromy
18 Jun 2012

Khan xin Me cung Thanh ca Giuse cau cung Chua cho gia dinh con duoc binh an, cong viec lam cua ca 3 nguoi chung con deu duoc bao dam, xing cho chong cua con som duoc vao lam viec chinh thuc. Con cung cau cho anh re cua con duoc tay ra khoi qui am, duoc tro ve tinh net binh thuong nhu moi nguoi vi hien tai anh ay thay ai cung gam gu, du ton va ham oan cho ke khac khien ca gia dinh chung con rat bi buon lo, xin cac Ngai thuong hoi phuc lai anh ay cho chung con voi, con xin vo van cam ta18 Jun 2012

xin chua thuong yeu giao hoi vn ,cac giao dan , xing duoc bang an , khoi moi su du ,ta than .amen.


Maria Nguyen va GD
18 Jun 2012

Xin Me va Thanh Ca Giuse doai thoung cau bau cung Chua chuc lanh cho con gai con Maria KN duoc sanh no bang an, qua khoi moi hiem nguy phuc tap nhu BS kien dien ngay thu Nam trong tuan. GD hoan toan pho dang va cay trong vao tinh thuong cua Chua qua loi khan xin cua Quy Dong va cac con cai Me. GD Chung con se muon don ca tung Me.


peternguyenducthuan
18 Jun 2012

Lay Duc Me va Thanh ca Giuse,COn la Peter Nguyen Duc Thuan sinh ngay 29 thang 06 nam 1986,nho loi Duc Me va Thanh ca Giuse chuyen cau,con xin khan Duc Me va Thanh ca Giuse cho con thi dau vao dong ma Chua mong muon chi dinh cho con vao trong Thang 7 nay va on ben do trong dong do luon: gom 2 dong Thanh The (1/7) va Dong Da Minh (15/7). Xin phu ho con. Ngoai ra, xin Duc Me va Thanh ca Giuse chua lanh cho me cua con la Maria Ngo Thi Duc dang bi benh ung thu rat nang. Xin Duc Me va Thanh ca Giuse chua cho me con va xin Duc Me va Thanh ca Giuse gin giu me con luc len ban mo.


peternguyenducthuan
18 Jun 2012

Lay Duc Me va Thanh ca Giuse,COn la Peter Nguyen Duc Thuan sinh ngay 29 thang 06 nam 1986,nho loi Duc Me va Thanh ca Giuse chuyen cau,con xin khan Duc Me va Thanh ca Giuse cho con thi dau vao dong ma Chua mong muon chi dinh cho con vao trong Thang 7 nay va on ben do trong dong do luon: gom 2 dong Thanh The (1/7) va Dong Da Minh (15/7). Xin phu ho con. Ngoai ra, xin Duc Me va Thanh ca Giuse chua lanh cho me cua con la Maria Ngo Thi Duc dang bi benh ung thu rat nang. Xin Duc Me va Thanh ca Giuse chua cho me con va xin Duc Me va Thanh ca Giuse gin giu me con luc len ban mo.


peternguyenducthuan
18 Jun 2012

Lay Duc Me va Thanh ca Giuse,COn la Peter Nguyen Duc Thuan sinh ngay 29 thang 06 nam 1986,nho loi Duc Me va Thanh ca Giuse chuyen cau,con xin khan Duc Me va Thanh ca Giuse cho con thi dau vao dong ma Chua mong muon chi dinh cho con vao trong Thang 7 nay va on ben do trong dong do luon: gom 2 dong Thanh The (1/7) va Dong Da Minh (15/7). Xin phu ho con. Ngoai ra, xin Duc Me va Thanh ca Giuse chua lanh cho me cua con la Maria Ngo Thi Duc dang bi benh ung thu rat nang. Xin Duc Me va Thanh ca Giuse chua cho me con va xin Duc Me va Thanh ca Giuse gin giu me con luc len ban mo.


peternguyenducthuan
18 Jun 2012

Lay Duc Me va Thanh ca Giuse,COn la Peter Nguyen Duc Thuan sinh ngay 29 thang 06 nam 1986,nho loi Duc Me va Thanh ca Giuse chuyen cau,con xin khan Duc Me va Thanh ca Giuse cho con thi dau vao dong ma Chua mong muon chi dinh cho con vao trong Thang 7 nay va on ben do trong dong do luon: gom 2 dong Thanh The (1/7) va Dong Da Minh (15/7). Xin phu ho con. Ngoai ra, xin Duc Me va Thanh ca Giuse chua lanh cho me cua con la Maria Ngo Thi Duc dang bi benh ung thu rat nang. Xin Duc Me va Thanh ca Giuse chua cho me con va xin Duc Me va Thanh ca Giuse gin giu me con luc len ban mo.


peternguyenducthuan
18 Jun 2012

Lay Duc Me va Thanh ca Giuse,COn la Peter Nguyen Duc Thuan sinh ngay 29 thang 06 nam 1986,nho loi Duc Me va Thanh ca Giuse chuyen cau,con xin khan Duc Me va Thanh ca Giuse cho con thi dau vao dong ma Chua mong muon chi dinh cho con vao trong Thang 7 nay va on ben do trong dong do luon: gom 2 dong Thanh The (1/7) va Dong Da Minh (15/7). Xin phu ho con. Ngoai ra, xin Duc Me va Thanh ca Giuse chua lanh cho me cua con la Maria Ngo Thi Duc dang bi benh ung thu rat nang. Xin Duc Me va Thanh ca Giuse chua cho me con va xin Duc Me va Thanh ca Giuse gin giu me con luc len ban mo.


peternguyenducthuan
18 Jun 2012

Lay Duc Me va Thanh ca Giuse,COn la Peter Nguyen Duc Thuan sinh ngay 29 thang 06 nam 1986,nho loi Duc Me va Thanh ca Giuse chuyen cau,con xin khan Duc Me va Thanh ca Giuse cho con thi dau vao dong ma Chua mong muon chi dinh cho con vao trong Thang 7 nay va on ben do trong dong do luon: gom 2 dong Thanh The (1/7) va Dong Da Minh (15/7). Xin phu ho con. Ngoai ra, xin Duc Me va Thanh ca Giuse chua lanh cho me cua con la Maria Ngo Thi Duc dang bi benh ung thu rat nang. Xin Duc Me va Thanh ca Giuse chua cho me con va xin Duc Me va Thanh ca Giuse gin giu me con luc len ban mo.


peternguyenducthuan
18 Jun 2012

Lay Duc Me va Thanh ca Giuse,COn la Peter Nguyen Duc Thuan sinh ngay 29 thang 06 nam 1986,nho loi Duc Me va Thanh ca Giuse chuyen cau,con xin khan Duc Me va Thanh ca Giuse cho con thi dau vao dong ma Chua mong muon chi dinh cho con vao trong Thang 7 nay va on ben do trong dong do luon: gom 2 dong Thanh The (1/7) va Dong Da Minh (15/7). Xin phu ho con. Ngoai ra, xin Duc Me va Thanh ca Giuse chua lanh cho me cua con la Maria Ngo Thi Duc dang bi benh ung thu rat nang. Xin Duc Me va Thanh ca Giuse chua cho me con va xin Duc Me va Thanh ca Giuse gin giu me con luc len ban mo.


Martin thanh binh
18 Jun 2012

Lay thien chua toan nang hang huu con xin pho thac moi met moi nhoc nhan cua con trong ban tay cha


Martin thanh binh
18 Jun 2012

Lay thien chua toan nang hang huu con xin pho thac moi met moi nhoc nhan cua con trong ban tay cha


Martin thanh binh
18 Jun 2012

Lay thien chua toan nang hang huu con xin pho thac moi met moi nhoc nhan cua con trong ban tay cha


Nguyen Loan
18 Jun 2012

Lay Chua va Duc Me Maria, con cau xin cho con duoc thi tot ngay mai, cho geo (jap, atl, usa) vao majeur. Xin Chua giup do con khoi moi kho khan. Amen.


Tina
18 Jun 2012

Lay Chua Giesu, xin Chua cuu chung con. Amen


Anna- Maria Phuong Tran & Thomas Tot Nguyen
18 Jun 2012

Lay Thien Chua Ba Ngoi Cuc Thanh, Me Maria, Thanh Ca Giuse va Cac Thanh. Tu sau tham trai tim con tho lay, ngoi khen chuc tung ton vinh va cam ta on Chua. Cui minh con khan cau xin Chua thu tha nhung loi lam trot pham da lam buon long Thien Chua, cau xin Long Chua thuong xot cho chung con biet song theo Thanh Y Chua, bien doi con nguoi chung con moi ngay de duoc gan ben Chua nhieu hon trong niem tin cay va pho thac. Lay Chua xin ban xuong tren moi nguoi trong gia dinh chugn con biet dung thoi gian Chua ban cho song de song lam chung nhan cho Chua trong khiem nhu that su , trong cach rien hoan canh cho phep va biet xin vang nhu Me Maria xua kia. Lay Chua vi biet phan hen chung con chi la bui dat nho co On Chua va tat ca deu la cua Chua ban cho ma co, cau xin Chua doai thuong bot con thinh no, cuu roi linh hon chung con khoi sa pham toi mat long Chua, xin cho chung con luon duoc O Cung Chua va Chua O Cung chung con mai mai cho den ngay Chua goi ve. voi xac than mon hen yeu duoi de sa chuoc cam do, Lay Chua! xin thuong ban cho chung con duoc day tran On Chua Thanh Than nho quyen nang cua Chua Thanh Than ban cho chung con duoc On Khon Ngoan chon Chua la cung dich cuoc doi chung con, xin Chua gin giu Giao Hoi luon vung ben ban nhieu Hong An tren Duc Thanh Cha va Cac Muc Tu cung Tu Si Nam Nu , dac biet cho Cha So chung con Daminh Nguyen anh Tuan va Cac So MTG Giao Xu St. Ann , dan rieng cua Chua va moi nguoi trong Gia dinh chung con cung nhung nguoi chua nhan biet som chay den ben Chua de tho lay ton vinh Chua duoc hon an xac manh. Lay Chua! xin chua lanh nhung bat hanh cua nguoi kho ngheo, benh tat co the don coi xin Chua tra cong boi hau cho nhung nguoi da hy sinh trong on goi phuc vu tha nhan va biet lam viec cho anh em tron gkiem nhu that su va doan ket thuong yeu nhau, Lay Chua! xin thuong xot ban cho nhung nguoi than thuoc ve con luon biet tim kiem Chua. Xin Chua doai thuong ban cho con duoc O Cung Chua va xin Chua O trong con, giup suc cho con vuot qua nhung thu thach kho dau xin Chua nang do cho che vi con rat can co Chua moi ngay trong doi con. Xin Chua cho ke lanh nhat la ve phan tam linh den voi chung con, xin cho ke du tranh xa chung con, vi la bui dat yeu duoi mon hen de sa chuoc cam do xin dung de ho lam co cho chung con sa pham toi mat long Chua va cui xin Chua bien doi ho de ho som nhan ra Chua la Vua tren het cac Vua ma suy ton tho lay va den xin Chua thu tha. Lay Chua! Chua biet long con cho du con chua cau xin voi Chua vi Chua da tao ra cho du con chua mo mieng Chua da thau sout moi su trong con, xin Chua doai thuong dung lia xa con , con xin Chua thuong xot ban on binh an xuong tren moi nguoi lon nho trong gia dinh con va xin cho chung con duoc on chet lanh trong tay Chua Me. Lay Chua! neu loi cau xin cua con duoc dep long Chua va cuu roi linh hon con , cui xin Chua thuong xot nham loi chung con. Amen.


Maria Trâm
18 Jun 2012

Lậy Chúa! Con cầu xin Ngài ban cho con đi đến nơi về đến chốn bằng an. Lậy Chúa! Xin Ngài ban bằng an cho gia đình và trường học nhà con. Chúng con cầu xin nhờ Đức giê su Ki tô Chúa chúng con Amen.


Phero Nguyen Quoc Tuan
18 Jun 2012

Lay Chua Giesu, Truoc het co xin cam ta Chua vi tat ca nhung hong an Ngai da ban cho con.Sau , xin Chua thu tha moi loi lam con xuc pham den Chua . Ngay hom nay , con khan cau long thuong xot Chua Ban cho con va gia dinh con duoc binh an , gap duoc may man de con co tien tra duoc no nan , vuot qua thoi diem kho khan nay. Xin Chua dung chap toi con , nhung ha thu ban binh an xuong cho con. Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse , xin Cac Ngai chuyen cau len Thien Chua Ban cho con duoc on binh an va tra duoc no nan tong thang nay , cach rieng ban cho Me con duoc hon an xac manh. Con xin cam ta Cac Ngai. Amen.


Theresa Hoai Huong
18 Jun 2012

Lạy Chúa! Con xin cảm tạ vì muôn hồng ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Chúa ơi! Chúng con tội lỗi rất nhiều, đã lỗi phạm và bất xứng với Chúa, nhưng lòng nhân ái của Chúa luôn rộng mở với mỗi người chúng con. Con nguyện xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse chuyển lời khấn nguyện, van xin nài nỉ của gia đình chúng con lên Chúa, xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin giúp chúng con vượt qua cơn khó khăn này, xin đừng để con đi vào con đường bế tắc không lối thoát. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, mở cho con một lối thoát mà Chúa thấy là tốt cho con. Chúa ơi! Con cần những ơn của Chúa, con cần Chúa trong cuộc đời của con, để con không sai đường lạc lối một lần nữa, để con có cơ hội chuộc lại những lỗi lầm đã qua. Xin Chúa luôn đồng hành cùng con, xin Chúa thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào quyền năng của Chúa. Xin cho mỗi chúng con luôn vững đức tin, luôn biết trông, cậy, mến vào Chúa. Xin Chúa thương nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
18 Jun 2012

Lạy Chúa! Con là con cái của Chúa nhưng mang đầy tội lỗi, con sấp mình dưới chân Chúa, xin thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn thống hối, dạy cho con lẽ khôn ngoan và bác ái. Xin cho con đức tin bền bỉ, sống kiên nhẫn và biết chịu đựng, trong mọi hoàn cảnh biết cố gắng vượt qua và tín thác vào Chúa. Chúa ơi! Giờ đây con đang phải đối đầu với muôn ngàn khốn khó, gia đình con đã đi vào ngõ cụt không lối thoát, nhưng con vẫn một niềm tin rằng Chúa không bỏ con, với lòng từ bi vô biên của Người sẽ giúp con vượt qua mọi khốn khó, Người sẽ mở cho chúng con một lối thoát. Con tin và tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa, xin Người hãy chạm vào nỗi đau khổ và sự khốn khó của gia đình con và xin thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào quyền năng của Chúa. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen


Theresa Hoai Huong
18 Jun 2012

Lạy Chúa! Con xin Ngài thương ban ơn tha thứ cho tất cả chúng con, xin ban cho chúng con đức tin vững vàng để con vượt qua được những khó khăn và thử thách hiện nay mà gia đình con đang gặp phải. Chúa ơi! Con đang trong bước đường cùng không lối thoát, con nguyện xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin giúp chúng con vượt qua mọi gian nan thử thách, mở cho con một lối đi vững vàng để con không sai đường lạc lối một lần nũa. Chúa ơi! Ước gì con không lầm lỗi không ở trong hoàn cảnh khốn cùng, con biết nghĩ đến Chúa và tâm sự với Chúa nhiều hơn thì giờ đây con không phải lo lắng đến sợ hãi như thế này Chúa ơi. Xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse chuyển lời khẩn cầu của gia đình con lên cùng Chúa, cầu cho mọi điều ước mơ của gia đình con thành sự thật, cho lòng con được thanh thản, gia đình con được bình an và vui vẻ, tất cả đều nhờ vào quyền năng của Thiên Chúa. Mọi sự của con là của Người, xin nhận lời gia đình chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
18 Jun 2012

Lay Chua! Con xin cam ta on Chua vi nhung hong an cao ca ma Chua da ban cho gia dinh con. Xin Chua thu tha toi loi cua moi nguoi chung con, xin gin giu che cho cho tat ca chung con, xin ban on hoan cai va moi nguoi nhin nhan biet Chua mot ngay mot nhieu hon. Xin cho con cai con ngoan ngoan biet vang loi, sieng nang doc kinh va cau nguyen, cham chi hoc hanh, thi dat ket qua tot trong ky thi dai hoc sap toi day, xin Chua thuong nhan loi con cau xin. Giesu, con tin tuong Chua. Con tin thac vao Chua. Amen.


Anna-Maria Phuong Tran
18 Jun 2012

Lay Thien Chua Ba Ngoi Cuc Thanh Cui minh con tho lay Thien Chua , con hang khao khat Chua xin hay chiem giu con hoan toan theo Thanh Y Chua. Lay Chua ! con biet minh bat xung nhung luon tin Duc Giesu Kito Dang cuu roi linh hon con , chi co Chua ma thoi, con cau xin Chua ban on Chua Thanh Than ngu xuong tren con . Muon van chuc tung ngoi khen Thien Chua. Amen


Theresa Hoai Huong
18 Jun 2012

Lay Chua! Con xin cam ta on Chua da ban cho gia dinh con mot dem binh an. Chua oi! Con met moi voi nhung kho khan hien tai lam roi, con so minh nga quy mat thoi. Nguyen xin Thien Chua gin giu con, che cho cho con, xin Chua Thanh Than soi sang tam tri con, cho con biet viec minh phai lam, xin cho con nghi luc, biet chiu dung va biet vuot kho trong moi hoan canh. Xin Chua hay cuu gia dinh con voi Chua oi! Gia dinh con dang tren bo vuc tham, voi suc yeu duoi mong gion con khong lam gi duoc neu khong duoc Long Thuong Xot cua Chua xot thuong. Giesu, con tin tuong Chua. Con tin thac vao Chua. Amen.18 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men18 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men18 Jun 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con của chúng con bước vào kỳ thi được kết quả tốt đẹp , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


Maria Trâm
18 Jun 2012

Lậy Chúa! Con cầu xin Chúa ban cho trường học nhà con được tai qua nạn khỏi về trường hợp cháu lớp mầm 3 Ngài ơi! Đối với phụ huynh này con không biết phải làm gì. Lậy Chúa! Mọi sự con xin phó thác nơi Ngài, xin Ngài chỉ bảo cho cô giáo và mẹ con con Ngài ơi! Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê su Ki tô Chúa chúng con Amen.


Anna Nga
18 Jun 2012

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như ở trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, con xin phó mọi sự của con trong tay Chúa. Ammen.


Anna Nga
18 Jun 2012

Cúi xin Chúa sáng soi cho con được biết việc con phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc của con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Xin Chúa nhậm lời con cầu xin. Amen.


PHAOLO T
18 Jun 2012

XIN THANH GIA THAT CHO SU PHONG VAN VIEC LAM NGAY MAI CUA CON DUOC THANH CONG TOT DEP VA NHUNG VIEC SAP TOI DUOC SUONG SE.


nd
18 Jun 2012

Lay Me Maria con tha thiet nai xin Me cưu con. Con xin hua se song dep long Chua va Me. Xin cho con co hoi lam lai. Amen


Vi Tran
18 Jun 2012

Cau xin cho con moi viec duoc nhu y muon! Xin cho con duoc co viec lam, va duoc o lai tren Dat My! Cuoi cung con Mong Duc Me Maria mang den cho con 1 nguoi co the lo lang cho con va Thuong yeu con suot doi


Vi Tran
18 Jun 2012

Cau xin cho con moi viec duoc nhu y muon! Xin cho con duoc co viec lam, va duoc o lai tren Dat My! Cuoi cung con Mong Duc Me Maria mang den cho con 1 nguoi co the lo lang cho con va Thuong yeu con suot doi


Tina
18 Jun 2012

Cau xin Chua cuu giup chung con thoat khoi nhung su roi hien nay. Chua oi truoc mat con toan la nhung dieu kho giai quyet xin Chua thuong cuu giup chung con. Con cam ta on Chua. Amen18 Jun 2012

xin chua cho ke vo than lui mo vo bong toi , chua oi sao ho o biet thuong nguoi danh nguoi da man . con nguoi duoc chua tao dung cac ng uoi khong duoi giet nguoi18 Jun 2012

lay chua xin chua thuong gin giu nhung giao dan bi danh trong thuong chi vi cau nguyen voi chua ,xin chua cho ke vo than lui mo vao bong toi ,xin chua cho su sang duoc chieu vinh quang chua oi biet gian kho bat cong xin chua den bani su sang dang can chua chuc phuc chua oi .........amen.


Con Cua Me
18 Jun 2012

Me oi, con xin dang len Me gia dinh nho be cua con, hon xac con, cong viec lam cua con,..., con xin Me luon huong dan cuoc doi con, con xin Me luon cung ddi voi con tren moi neo duong doi. A men.


giuse Ngo duc cuu
18 Jun 2012

Lay Chua gia dinh chung con ta on Chua vi nhung on lanh Cua da ban cho gia dinh chungt con .Chung con da nhan duoc giay to nhap vao My roi .chung con xin ta on Chua ,Me MARIA va thanh ca GIUSE .Lay CHua qua loi cau bau cua Me Maria va thanh ca Giuse xin Chua ban cho con cua con suc khoe som duoc binh phuc ban than con duoc qua khoi can benh ngat ngheo .ccccccccccccccccccccccccchung con cau xin vi danh chua Giesu Kito chua chung con a men


Tina
18 Jun 2012

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Cau xin Chua tha toi cho chung con. Amen


Joseph LeHuynh
18 Jun 2012

Lay Me Maria,Con muon van doi on lanh hon xac Me da ban xuong va gin giu gia dinh con.Xin Me xot thuong co con khoi phuc tr anh nhung hiem ngheo.Xin cam tay dat dua chung con ra khoi canh khon kho nay.Xin chuc phuc cho nhung du tinh hay nhung viec chung con dang lam duoc co ket qua tot,my man.Xin cho nhung nguoi hop tac hop y thanh tam.Lay Me xin nham loi con cau xin.Lay Thanh Ca Guise xin cau bau cho chung con.


Anna Tran
18 Jun 2012

con thanh tam sap minh kinh xin Chua toan nang hang huu,kinh xin Me Hang Cuu Giup ,kinh xin Cac Thanh thuong xot cuu chung con trong cuoc song hien nay ,con xin Chua tha thu toi loi con ,con thiet tha nai van xin Me nham loi con ,xin cac Thanh cau cho chung con,xin Chua gin giu cho che gia dinh anh em chung con ,Chua da ban cho con mot cuoc song hien nay,qua duoc nhung khon kho bay lau nay nhung con da pham vao toi nghich lai troi dat ,nay con sap minh duoi chan Ngai xin duoc on tha thu ,xin Chua dung bo chung con ,con xin Chua thuong xot chung con ,con thiet tha nai van xin Me tu bi thuong cuu giup con ,con xin Me nham loi con ,xin Cac Thanh cau cho chung con ,xin thuong xot Chua oi ,amen.


Maria Kim
18 Jun 2012

Lay Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin chua lanh binh chi con va nhung nguoi dang dau om, em gai phong van tot dep, cac chau thi dau, chau gai lay lai duoc tien, ba con khoe manh, con va gia dinh chi em song dao duc va binh an. Amen18 Jun 2012

Lay Me Maria,Con muon van doi on lanh hon xac Me da ban xuong va gin giu g


Giuse Hoa
18 Jun 2012

Kính Lạy Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba, chúng con cảm tạ Chúa, vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con: từ việc Chúa làm cho chúng con trở nên con Chúa, tới sự sống và mọi thứ mà chúng con đang có. Tất cả đều là của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa, căn hộ mà Chúa ban cho chúng con mua được ở Seal Beach, chúng con đã dọn về cách nay trên hai tháng. Con xin hết lòng cảm tạ Chúa, đã có những dấu chỉ tốt cho con là sẽ được bài sai về Giáo Xứ Holy Family ở Seal Beach. Xin Chúa ban cho con mau nhận được giấy bài sai. Chúng con xin những ơn này này nhờ danh Đức Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hoa
18 Jun 2012

Kính Lạy Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba, chúng con cảm tạ Chúa, vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con: từ việc Chúa làm cho chúng con trở nên con Chúa, tới sự sống và mọi thứ mà chúng con đang có. Tất cả đều là của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa, căn hộ mà Chúa ban cho chúng con mua được ở Seal Beach, chúng con đã dọn về cách nay trên hai tháng. Con xin hết lòng cảm tạ Chúa, đã có những dấu chỉ tốt cho con là sẽ được bài sai về Giáo Xứ Holy Family ở Seal Beach. Xin Chúa ban cho con mau nhận được giấy bài sai. Chúng con xin những ơn này này nhờ danh Đức Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hoa
18 Jun 2012

Kính Lạy Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba, chúng con cảm tạ Chúa, vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con: từ việc Chúa làm cho chúng con trở nên con Chúa, tới sự sống và mọi thứ mà chúng con đang có. Tất cả đều là của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa, căn hộ mà Chúa ban cho chúng con mua được ở Seal Beach, chúng con đã dọn về cách nay trên hai tháng. Con xin hết lòng cảm tạ Chúa, đã có những dấu chỉ tốt cho con là sẽ được bài sai về Giáo Xứ Holy Family ở Seal Beach. Xin Chúa ban cho con mau nhận được giấy bài sai. Chúng con xin những ơn này này nhờ danh Đức Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hoa
18 Jun 2012

Kính Lạy Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba, chúng con cảm tạ Chúa, vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con: từ việc Chúa làm cho chúng con trở nên con Chúa, tới sự sống và mọi thứ mà chúng con đang có. Tất cả đều là của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa, căn hộ mà Chúa ban cho chúng con mua được ở Seal Beach, chúng con đã dọn về cách nay trên hai tháng. Con xin hết lòng cảm tạ Chúa, đã có những dấu chỉ tốt cho con là sẽ được bài sai về Giáo Xứ Holy Family ở Seal Beach. Xin Chúa ban cho con mau nhận được giấy bài sai. Chúng con xin những ơn này này nhờ danh Đức Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Anna Tran
18 Jun 2012

xin Thien Chua thuong xot cuu giup chung con qua duoc nhung thieu thon hien nay trong cuoc song ,con sap minh kinh xin Me Hang Cuu Giup xin cho bo loi con keu van ,xin Cac Thanh cau cho chung con ,xin Chua tha thu toi loi chung con ,con thanh tam kinh xin ,amen.


Tina
18 Jun 2012

Cau xin Chua cuu giup chung con thoat khoi nhung nhung su roi hien nay. Con cam ta on Chua. Amen


Giuse Cao Văn Tâm
18 Jun 2012

Xin chúa chúc lành cho tất cả mọi người18 Jun 2012

Lay Chua, con xin pho thac tat ca noi Ngai. Amen


Maria Trần Phương Thảo.
18 Jun 2012

Lạy Chúa Giesu, lạy Mẹ Maria, khấn xin Chúa và Mẹ cho con được tâm tịnh, lòng lặng, sống vui vẻ hạnh phúc. Xin hãy gìn giữ tâm hồn con, đừng để con phải buồn bã, khó chịu vì những lời nói xấu miệng của kẻ khác. Khấn xin Chúa ban ơn cho con. Amen.


Maria
18 Jun 2012

Lạy Chúa Jesus là vị Mục tử nhân lành, Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng lòng trí của con trai con biết trung thành và dũng cảm tiếp bước trên con đường Chúa đã gọi để trở nên Thợ Gặt nhiệt thành cho Chúa. Xin giúp cháu mạnh dạn vượt qua những khó khăn thử thách để hiến dâng cuộc đời cho Chúa phục vụ tha nhân. Lạy Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, xin cầu bầu cho chúng con - Amen.


Tina
18 Jun 2012

Cau xin Chua ban on cho con cua con gap duoc nhieu su may man trong cuoc song hang ngay, xin Chua giup cho con cua con tranh khoi moi su du. Amen


Maria
18 Jun 2012

Lạy Chúa Jesu là vị Mục tử nhân lành, Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng lòng trí của con trai con biết trung thành và dũng cảm tiếp bước trên con đường Chúa đã gọi để trở nên Thợ Gặt nhiệt thành cho Chúa. Xin giúp cháu mạnh dạn vượt qua những khó khăn thử thách để hiến dâng cuộc đời cho Chúa phục vụ tha nhân. Lạy Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, xin cầu bầu chúng con - Amen.


Phero Thanh-Maria Xuân
18 Jun 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa ban cho gia đình con luôn được sống trong tình thương yêu của Thiên Chúa, xin ban cho Cháu Phao Lo Trần ngọc Duy luôn biết kính sợ và yêu mến Thiên Chúa,biết nghe lời cha mẹ,biết chăm lo học hành ,bỏ chơi game .


HTT
18 Jun 2012

Lay Chua! xin cho con co day du nghi luc de con vuot qua duoc nhung thu thach va kho khan truoc mat . Cau cho long con luon duoc binh an , vui ve , thanh than . Cau cho nhung dieu con mo uoc se thanh su that . Amen


Agata
18 Jun 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin hay gin giu gia dinh con va nhung nguoi than cua con luon duoc inh an , vui ve ,manh khoe , may man vav hanh phuc . cau cho cpn gai con luon ngoan ngoan , thong minh vui ve. Cau cho linh hon Giuse va Terresa duoc mau ve nuoc Thien Dang . con cui dau cau xin . Amen18 Jun 2012

http://www.youtube.com/watch?v=QV_OQPI6cKI&feature=related


dua con vo cung toi loi cua chua
18 Jun 2012

http://www.youtube.com/watch?v=qqxaEkuG36s


dua con vo cung toi loi cua chua
18 Jun 2012

lay chua Giesu, con cam ta chua Ngai da ban tinh yeu den voi con khi con mat het long tin voi moi nguoi, Ngai da mang den hi vong cho con khi con song trong noi tuyet vong. Trong danh thanh chua Giesu con cau xin chua Cha Toan Nang cao ca, con xin chua Cha Toan Nang cao ca ban cho con cung nhung nguoi than trong gia dinh chung con va tat ca moi nguoi tren toan the gioi hoa qua cua Than Khi la bac ai, hoan lac, binh an, nhan nhuc, tu tam, trung tin, hien hoa, tiet do, bao dung, khiem nhuong de con va nhung nguoi than yeu trong gia dinh chung con va moi nguoi tren toan the gioi cung Than Khi cua Thien Chua loai bo khoi con va nhung nguoi than yeu trong gia dinh chung con va moi nguoi tren toan the gioi nhung tinh xac thit la dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén và những điều khác giống như vậy, để con và những người thân yêu trong gia đình con và mọi người trên toàn thế giới cùng với thần Khí chúa ban sống đúng như chúa Giesu đã dạy chúng con không chống cự người khác, ai vả má bên phải thì đưa cả má trái ra nữa. Ai muốn kiện để lấy áo trong thì đưa luôn áo ngoài cho họ, ai muốn con đi cùng họ một dặm thì hãy đi cùng họ hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn,thì đừng ngoảnh mặt đi. con cảm tạ Thiên Chúa, ngợi khen Thiên CHúa. Amen18 Jun 201218 Jun 201218 Jun 2012

xin ban binh an cho gia dinh con giup chung con qua duoc su kho khan luc nay, xin xoi sang cho cac con cua con duoc di dung duong va hoc hanh thanh dat, giup binh tinh cua me con duoc giam, va cac em va cac chau duoc hanh phuc va manh khoe, va tat ca moi nguoi douc binh an. xin cho con dau va duoc nhan vo lam cho chinh phu ky nay.amen18 Jun 2012

y. Cho con duoc may mang tim duoc cong viec.


Phanxico Xavier, Nguyen
18 Jun 2012

Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


Maria Lan Tran
18 Jun 2012

Lay Chua, con cau xin Chua ban cho con su binh an, duc khon ngoan va suc manh trong ngay hom nay. con cung xin cho con co cong an viec lam tro lai, cho nguoi nam Giuse Giuse Doan Thanh biet that su yeu thuong va mang hanh phuc den cho con neu dep y thanh Thien Chua . Con cung cau xin cho Me con duoc khoe manh luc tuoi gia.


Phanxico Xavier, Nguyen
18 Jun 2012

Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


Phanxico Xavier, Nguyen
18 Jun 2012

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện. Con cầu xin Chúa ban cho cô Diệu Hiền sức khoẻ dồi dào, và được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của cô. Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói được.Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy. Amen.


Tina
18 Jun 2012

Lay Chua, cau xin Chua huong dan chung con moi su duoc sang suot hon, xin Chua che cho cho chung con tranh khoi moi su du, cau xin Chua giup cho con cua con duoc on som lanh binh. Lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


anna maria nguyen hoang ngoc tran
18 Jun 2012

Lay Chua Jesus, Me Maria va Cha Buu Diep con xin cam ta Nguoi da luon che cho, soi sang cho con va nhung nguoi con yeu men.Cau xin Nguoi hay ban cho con suc manh va tri oc de con co the vuot qua nhung thu thach cua Nguoi dua ra va su cam do cua ma quy.Cau xin cho the gioi duoc binh an trong hong an thien chua,amen


nd
18 Jun 2012

gia dinh con xin dang moi su trong tay Me


NGUYENVAN NHUAN
18 Jun 2012

CON XIN DUC ME,THIEN CHUA TOAN NANG CHO VO YEU MAU QUA BEN HAN CUNG CON.CON NHO VO YEU LAM ME A.


giuse bien
18 Jun 2012

laychuaxinbanchogiadinhcoon duoc banganvo suamen


peternguyenducthuan
18 Jun 2012

Lay Duc Me va Thanh ca Giuse,COn la Peter Nguyen Duc Thuan sinh ngay 29 thang 06 nam 1986,nho loi Duc Me va Thanh ca Giuse chuyen cau,con xin khan Duc Me va Thanh ca Giuse cho con thi dau vao dong ma Chua mong muon chi dinh cho con vao trong Thang 7 nay va on ben do trong dong do luon: gom 2 dong Thanh The (1/7) va Dong Da Minh (15/7). Xin phu ho con. Ngoai ra, xin Duc Me va Thanh ca Giuse chua lanh cho me cua con la Maria Ngo Thi Duc dang bi benh ung thu rat nang. Xin Duc Me va Thanh ca Giuse chua cho me con va xin Duc Me va Thanh ca Giuse gin giu me con luc len ban mo.


peternguyenducthuan
18 Jun 2012

Lay Duc Me va Thanh ca Giuse,COn la Peter Nguyen Duc Thuan sinh ngay 29 thang 06 nam 1986,nho loi Duc Me va Thanh ca Giuse chuyen cau,con xin khan Duc Me va Thanh ca Giuse cho con thi dau vao dong ma Chua mong muon chi dinh cho con vao trong Thang 7 nay va on ben do trong dong do luon: gom 2 dong Thanh The (1/7) va Dong Da Minh (15/7). Xin phu ho con. Ngoai ra, xin Duc Me va Thanh ca Giuse chua lanh cho me cua con la Maria Ngo Thi Duc dang bi benh ung thu rat nang. Xin Duc Me va Thanh ca Giuse chua cho me con va xin Duc Me va Thanh ca Giuse gin giu me con luc len ban mo.


peternguyenducthuan
18 Jun 2012

Lay Duc Me va Thanh ca Giuse,COn la Peter Nguyen Duc Thuan sinh ngay 29 thang 06 nam 1986,nho loi Duc Me va Thanh ca Giuse chuyen cau,con xin khan Duc Me va Thanh ca Giuse cho con thi dau vao dong ma Chua mong muon chi dinh cho con vao trong Thang 7 nay va on ben do trong dong do luon: gom 2 dong Thanh The (1/7) va Dong Da Minh (15/7). Xin phu ho con. Ngoai ra, xin Duc Me va Thanh ca Giuse chua lanh cho me cua con la Maria Ngo Thi Duc dang bi benh ung thu rat nang. Xin Duc Me va Thanh ca Giuse chua cho me con va xin Duc Me va Thanh ca Giuse gin giu me con luc len ban mo.


peternguyenducthuan
18 Jun 2012

Lay Duc Me va Thanh ca Giuse,COn la Peter Nguyen Duc Thuan sinh ngay 29 thang 06 nam 1986,nho loi Duc Me va Thanh ca Giuse chuyen cau,con xin khan Duc Me va Thanh ca Giuse cho con thi dau vao dong ma Chua mong muon chi dinh cho con vao trong Thang 7 nay va on ben do trong dong do luon: gom 2 dong Thanh The (1/7) va Dong Da Minh (15/7). Xin phu ho con. Ngoai ra, xin Duc Me va Thanh ca Giuse chua lanh cho me cua con la Maria Ngo Thi Duc dang bi benh ung thu rat nang. Xin Duc Me va Thanh ca Giuse chua cho me con va xin Duc Me va Thanh ca Giuse gin giu me con luc len ban mo.


peternguyenducthuan
18 Jun 2012

Lay Duc Me va Thanh ca Giuse,COn la Peter Nguyen Duc Thuan sinh ngay 29 thang 06 nam 1986,nho loi Duc Me va Thanh ca Giuse chuyen cau,con xin khan Duc Me va Thanh ca Giuse cho con thi dau vao dong ma Chua mong muon chi dinh cho con vao trong Thang 7 nay va on ben do trong dong do luon: gom 2 dong Thanh The (1/7) va Dong Da Minh (15/7). Xin phu ho con. Ngoai ra, xin Duc Me va Thanh ca Giuse chua lanh cho me cua con la Maria Ngo Thi Duc dang bi benh ung thu rat nang. Xin Duc Me va Thanh ca Giuse chua cho me con va xin Duc Me va Thanh ca Giuse gin giu me con luc len ban mo.


maria nhu anh
18 Jun 2012

lay me maria va thanh ca giuse xin cau bau cung chua gie su cho con co dc viec lam tot de giup do gia dinh con va cho con hoc tieng hoa dc tot hon xin chua hay giup do con va cho con co dc chiec xe de di hoc con cam ta me va thanh ca giu se.18 Jun 2012

Lay Chua con xin dang len Chua ngay hom nay voi tat ca tam hon con.Xin ngai thuong va chua con de con duoc lanh binh .Ccon luon pho thac vao Chua.


Thêrêsa Ngọc Trân kính xin
18 Jun 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa ban cho con được ơn thắng kiện bảo hiểm. AMEN!


Phêrô Nguyễn Văn Hoàng
18 Jun 2012

xin cho con được đi Tu tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse con chỉ muốn bây nhiêu thôi con xjn cha hãy cầu nguyện cho con Amen


Phêrô Nguyễn Văn Hoàng
18 Jun 2012

Lạy Chúa GiêSu con muốn xin chúa ơn học ôn thi lại được lên lớp 11 và nếu được như ý muốn của chúa con xin nguyện sẽ đi tu và xjn khấn trọn đời về bên chúa. cuối cùng con xjn cám ơn các cha và các tu sĩ ở dòng cầu nguyện cho con được theo như ý muốn Amen