Ở đâu có hai ba người hợp nhau nhân danh Thầy, thì Thầy sẽ ở giữa họ  (Mt. 18-20)
XIN CÙNG HỢP LỜI CẦU NGUYỆN
 
[xem Tạ Ơn] [tinmung.net] [dongcong.net]
(nếu chưa xuất hiện Lời Cầu vừa ghi, xin ấn chuột phải, rồi ấn Reload, hoặc Refresh).

CÁC NGƯỜI ĐÃ XIN KHẤN: trang [01-20]  [21-40]  [41-60]  [61-80]  [81-100]   [101-120]   [121-140]   [141-160]   [161-180]  [181-200]   [201-220]


cosimo hoang sinh hung
11 Mar 2012

lay chua con tho lay chua , con yeu men chua , con cam ta chua , con chuc tung chua , con ngoi khen chua vi nhung on lanh chua da ban cho con va gd con . hom nay thu hai dau tuan con xin chua ban cho con va gd con , biet tho phuong kinh men chua , biet lang nghe loi chua day , biet vang theo thanh y chua va biet thuc hanh loi chua day con . xin chua thu tha tat ca nhung toi loi con va gd con da suc pham den chua va nhung nguoi anh em cua con . xin chua ban cho con va gd con duoc nhung on vua du va can thiet trong tuan nay . xin chua cung ban cho con va gd con duoc binh an manh khoe , cong an viec lam gap nhieu may man , kiem them duoc nguoi phu giup cong viec lam , biet hoa thuan yeu thuong nhau va yeu thuong moi nguoi . xin chua ban cho cac con cua con biet nghe loi con day bao , khon ngoan nhan duc , sieng nang hoc hanh , biet yeu men chua va sieng nang di nha tho , biet hoa thuan yeu thuong nhau va yeu thuong moi nguoi . con xin chua chua lanh nhung om dau benh tat cua con nhat la benh dau dau . xin chua cung ban cho nhung nguoi anh em con duoc manh khoe binh an , co cong an viec lam , biet hoa thuan yeu thuong nhau nhu anh em cung mot cha tren troi . xin chua ban cho nhung nguoi dang dau om benh tat than xac cung nhu tam hon duoc on chua lanh cua chua . xin chua thanh than suong thanh hoa gd con ban cho gd con duoc 07 on cua ngai . xin chua thanh than hiep nhat chung con len mot trong tinh yeu cua thien chua . nho loi cau cua me maria , thanh giuse , cac thanh nam nu tren troi va cong nghiep cua chua giesu , xin chua thuong nhan loi cau cua con va gd con . lay chua giesu con tin thac vao chua amen .


conannal
11 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện xin mẹ thương ban cho các linh hồn đang bị giam ở nơi luyện ngục sớm được về nước chúa con xin mẹ nhận lời con cầu xin amen


conannal
11 Mar 2012

,mẹ ơi con nguyện xin mẹ dúp cho con để bạn con luân đối sử tốt với con được như y cua con vì con luân sống thật tâm với bạn con con nguyện xin mẹ ban cho chúng con giữ được tình cảm mãi mãi con nguyện xin mẹ nhận lời con cầu xin amen


conannal
11 Mar 2012

,mẹ ơi con nguyện xin mẹ dúp cho con để bạn con luân đối sử tốt với con được như y cua con vì con luân sống thật tâm với bạn con con nguyện xin mẹ ban cho chúng con giữ được tình cảm mãi mãi con nguyện xin mẹ nhận lời con cầu xin amen


conannal
11 Mar 2012

,mẹ ơi con nguyện xin mẹ dúp cho con để bạn con luân đối sử tốt với con được như y cua con vì con luân sống thật tâm với bạn con con nguyện xin mẹ ban cho chúng con giữ được tình cảm mãi mãi con nguyện xin mẹ nhận lời con cầu xin amen11 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men11 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men11 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


conannal
11 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện xin mẹ thương mẹ dúp chúng con mẹ ban cho chúng con có một cuộc sông bình yên ở quê để chúng con iên tâm làm ăn trả nợ dần con nguyện xin chúa và mẹ ban ơn bình an và ơn tre chở cho con hang ngày con xin mẹ thương dúp cho những người chúng con có nợ và tata cả các anh chị em trong hàng phường hiểu họ thông cảm tạo điều kiện cho chúng con làm ăn trả dần mẹ ơi vì điều kiện của chúng con rất khó khăn con nguyện xin chúa và mẹ nhận lời con cầu xin amen


conannal
11 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện xin mẹ thương mẹ dúp chúng con mẹ ban cho chúng con có một cuộc sông bình yên ở quê để chúng con iên tâm làm ăn trả nợ dần con nguyện xin chúa và mẹ ban ơn bình an và ơn tre chở cho con hang ngày con xin mẹ thương dúp cho những người chúng con có nợ và tata cả các anh chị em trong hàng phường hiểu họ thông cảm tạo điều kiện cho chúng con làm ăn trả dần mẹ ơi vì điều kiện của chúng con rất khó khăn con nguyện xin chúa và mẹ nhận lời con cầu xin amen


conannal
11 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện xin mẹ thương mẹ dúp chúng con mẹ ban cho chúng con có một cuộc sông bình yên ở quê để chúng con iên tâm làm ăn trả nợ dần con nguyện xin chúa và mẹ ban ơn bình an và ơn tre chở cho con hang ngày con xin mẹ thương dúp cho những người chúng con có nợ và tata cả các anh chị em trong hàng phường hiểu họ thông cảm tạo điều kiện cho chúng con làm ăn trả dần mẹ ơi vì điều kiện của chúng con rất khó khăn con nguyện xin chúa và mẹ nhận lời con cầu xin amen


Anna Nga
11 Mar 2012

Cúi xin Chúa sáng soi cho con được biết việc con phải lam,cùng khi làm xin Chúa gúp đỡ cho mỗi kinh, mỗi việc của con. Từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Xin Chúa nhậm lời con cầu nguyện. Amen.


Thuy Nguyen
11 Mar 2012

Lay Chua, con biet nhung loi con cau xin thi Chua co nghe ma Chua khong the cho con vi Chua so neu con duoc nhung gi con cau xin thi con se thay doi tinh tin cua con va se quen di Chua va Duc Me Maria vi do con cung cam on Chua da lam nhu the. Con chi muon co mot cuoc song binh thuong va con chi cau xin va cau nguyen cho ba me cua con luon vui ve va suc khoe manh. Va con cung cau cho con mot suc khoe manh de con co the hieu thao voi ba me cua con va dem nhieu niem tin vao Chua va Duc Me Maria. Moi chuyen hay de theo y Chua va Duc Me Maria....Amen Xin cau cho mot ban cua em song luon co gang va dung lo nghi nhieu. Mong co ay luon la trong cuoc song con nhieu tot dep hom dau buon va chan lan. Cau cho co ay biet con luon o ben co ay cho du tinh ban khong co nhu luc truoc nua con luon cau nguyen va phu ho cho co ay va gia dinh cua co ay….Amen


Ysave Nguyễn thị Thu Lan
11 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn : Xin ban ơn cho các con của con được bình an cả hồn lẫn xác . Xin cho con trai của con biết suy nghĩ thương cha mẹ mà quyết tâm nổ lực lo tu chí học hành - xin Chúa soi lòng mở trí cho con của con tiếp thu bài vở cho tốt trong đợt ôn luyện nầy và xin cho nó có ý chí quyết tâm để thi đậu vào đại học trong kỳ thi năm nay (7/2012) . Việc chọn ngành , chọn trường để thi đại học - con cũng xin Chúa soi dẫn cho nó đi đúng hướng để có 1 tương lai ổn định vững chắc . CON KHẨN KHOẢN NÀI XIN CHÚA . XIN CHÚA NHẬM LỜI CON THA THIẾT NGUYỆN XIN . CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA - ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE . AMEN .


Con Anna-San Jose
11 Mar 2012

Lay Me Maria , con xin Me cau cung Chua cho Ba cua con duoc bang an, vi Ba con vua bi tai bien mach mau nao va dang nam nha thuong.Xin moi nguoi cung hop y de cau xin cho Ba cua con, con cau xin Chua.


Maria Bui
11 Mar 2012

Lạy Mẹ là Quan Thầy bản mệnh của con, xin Mẹ hiệp lời cùng Thánh Cả Giuse cầu xin Thiên Chúa giúp con vững vàng trong cuộc đời này. Xin Các Ngài nâng đỡ bước đường con đi, soi sáng con và đồng hành cùng con trong cuộc sống. Xin giúp đỡ con trong công ăn, việc làm, trong đời sống tình cảm. Amen.


Maria Bui
11 Mar 2012

Lạy Mẹ là Quan Thầy bản mệnh của con, xin Mẹ hiệp lời cùng Thánh Cả Giuse cầu xin Thiên Chúa giúp con vững vàng trong cuộc đời này. Xin Các Ngài nâng đỡ bước đường con đi, soi sáng con và đồng hành cùng con trong cuộc sống. Xin giúp đỡ con trong công ăn, việc làm, trong đời sống tình cảm. Amen.


maria,th
11 Mar 2012

lay me xin me ban cho con som khoe manh ,xin thuong con va gd con xin dang len me con xin cam ta ba dang amen11 Mar 2012

Lay me xin me phu ho cach rieng cho con cua con,cong an viec lam moi me nen chau cu bi lon xon hoai,xin cho chau duoc binh tinh va nhieu may man trong cong viec ,nhat la trong thoi the nay,xin me nham loi con,me da khong bao gio bo con het,me da ban cho con rat la nhieu on ,con cam ta me Amen.


maria mylien
11 Mar 2012

con kinh xin me maria thanh ca giuse chuyen cau len thien chua ban cho con duoc on xin khan voi long thuong xot chua cho con trai cua con la steven va selina kiem duoc viec lam de trang trai nhung mon no chong chat va vuot qua nhung giai doan kho khan thu thach nay cui xin long thuong xot chua nham loi con keu xin chua giesu maria giuse con men yeu xin thanh hoa va cuu roi gia dinh con trai cua con cam ta chua va tri an chua cung duc me maria thanh ca giuse amen


maria mylien
11 Mar 2012

con kinh xin me maria thanh ca giuse chuyen cau len thien chua ban cho con duoc on xin khan voi long thuong xot chua cho con trai cua con la steven va selina kiem duoc viec lam de trang trai nhung mon no chong chat va vuot qua nhung giai doan kho kha thu thach nay cui xin long thuong xot chua nham loi con keu xin chua giesu maria giuse con men yeu xin thanh hoa va cuu roi gia dinh con trai cua con cam ta chua va tri an chua cung duc me maria thanh ca giuse amen


maria mylien
11 Mar 2012

con kinh xin me maria thanh ca giuse chuyen cau len thien chua ban cho con duoc xin khan voi long thuong xot chua cho con trai cua con la steven va selina kiem duoc viec lam de trang trai nhung mon no chong chat va vuot qua nhung giai doan kho kha thu thach nay cui xin long thuong xot chua nham loi con keu xin chua giesu maria giuse con men yeu xin thanh hoa va cuu roi gia dinh con trai cua con cam ta chua va tri an chua cung duc me maria thanh ca giuse amen


PVPhuc
11 Mar 2012

Lạy Chúa Giêsu, nay con đến với Chúa mang theo mọi tật nguyền của đời con. Xin Chúa cứu chữa con. Xin làm cho con nên mạnh mẽ nhất là về đàng thiêng liêng. Xin cho con cảm mến được sự thích thú khi dừng chân ngồi bên Chúa để nghe Chúa nói và để được chữa lành. Xin cho con hằng biết về bên Chúa để được Chúa gia tăng lòng mến Chúa mỗi ngày một nhiều hơn. Lạy Chúa, xin tha thứ những lỗi phạm của con... Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con: vì ... cám dỗ. Con tha thiết cầu xin Chúa nhận lời cầu xin của con. Amen !


Teresa PT
11 Mar 2012

Lạy Chúa, xin thương xót con ban cho thai nhi của con mạnh khỏe. Con xin dâng thai nhi của con lên Chúa, xin Chúa che chở và bảo bọc cho bé cho đến ngày chào đời. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa !


Maria Nguyen
11 Mar 2012

Xin Me va Thanh Ca Giuse cau bau cung Chua huong dan va soi sang cho Di em con duoc vang nhan Y Chua. Vung long cay trong va duoc su can dam trong trach nhiem. Cho cac con, chau biet yeu thuong va biet cong on, kinh trong Cha Me. Cho con duoc gap may man va su giup do khi lien lac voi nhan vien bo XH. Va xin cho chau noi va moi nguoi tham du hom nay duoc su tot dep.


Tina
11 Mar 2012

Cau xin Chua ban cho con cua con nhung niem vui nho de no thay cuoc doi van dang song va yeu doi yeu nguoi. Cam ta on Chua. Amen


Agnes Maria Hoang Thi Phuoc
11 Mar 2012

Lay Chua,con xin Chua chua lanh than xac cua chau ngoai con,dang mang can benh, se phai bi mo,chau con qua nho de phai chiu nhu vay,xin Chua chua lanh chau ngoai cua con,con cau xin Thanh Ca Giuse chuyen loi nguyen cua con len Thien Chua,xin Ngai nhan loi con khan cau xin.


Juse V Maria
11 Mar 2012

Lay Chua con ta on Chua cho con song mot ngay binh an,cui xin Chua nhan tu ban cho con mau kiem ra cong viec phu hop voi cuoc doi ngheo kho gian nan cua con con ,xin ta on Chua .Amen mot con chien lac dan


tvs
11 Mar 2012

tra het no lam co nhieu tien de thuc hien uoc mo


nghiepngoc
11 Mar 2012

con Cam Ta On Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho Ma con ten Bui Thi Chua khoi ben.Amen. con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien chua Ban cho em gai chong con ten Maria Tran To Quyen khoi ben gan.Amen. con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho chong con ten Tran Su Nghiep khoi benh viem co hong.Amen. vo chong chung con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho cua tiem chung con co nhieu khach va ban nhieu hang.Amen. Mua Chay nay vo chong chung con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho cac linh hon nhat la cac linh hon moi coi som an nghi ve nha Chua.Amen. vo chong chung con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho nhung nguoi than thuong cua chung con luon khoe manh va binh an.Amen. vo chong chung con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho nhung nguoi lam chung voi chung con luon khoe manh va binh an.Amen. ngay hom nay con da bo le Chua Nhat Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua tha toi cho con.Amen.


Tina
11 Mar 2012

Cau xin Chua huong dan chung con de tri binh cho con cua con. Xin Chua ban phuoc lanh cho chung con. Amen


Tina
11 Mar 2012

Cau xin Chua huong dan chung con de tri binh cho con cua con. Xin Chua ban phuoc lanh cho chung con. Amen


@pet_nguyenthach
11 Mar 2012

luon song trong on nghia chua. xin chua luon gin giu linh hon con. xin cho con biet con phai lam gi


@pet_nguyenthach
11 Mar 2012

luon song trong on nghia chua. xin chua luon gin giu linh hon con. xin cho con biet con phai lam gi


Tina
11 Mar 2012

Cau xin Chua huong dan chung con de tri binh cho con cua con. Amen11 Mar 2012

chua lanh benh nan binh an an toan11 Mar 2012

Lay Chua con xin dang ngay hom nay cho Chua,xin Chua gin giu con cai con ,anh em, cha me con trong ban tay cua Ngai.Con luon chuc tung va tin tuong vao Chua.


Anna Tran
11 Mar 2012

Con thanh tam kinh xin Chua ,Me ,Cac thanh thuong xot cuu giup chung con trong hoan canh kho khan , xin tha thu toi loi chung con , xin nham loi chung con ,xin ban binh an cho chung con ,amen.


con gai cua me
11 Mar 2012

lay me xin me cau bau cung chua cho cac con va chau con khoi can benh dong tinh con xin long thuong xot chua hay lam phep la chua lanh benh cho cac con cua con va cac chau con con nai van chua amen


con gai cua me
11 Mar 2012

con xin me ban cho dg con gai cua con luc nao cung hanh phuc va co doi song dao duc hon xin ban cho hai chau ngoai cua con duoc manh khoe va ngoan ngoan amen


con gai cua me
11 Mar 2012

lay me xin me soi sang cho con trai con de con trai con co mot quyet dinh sang suot truoc khi thay doi cong viec lam con xin me huong dan con cua con cho moi cong viec ceu suoi se amen


Juse V Maria
11 Mar 2012

Lay Chua con xin ca tung ngoi khen Chua da ban on cho con song hom nay chua nhat du thanh le binh an,con cau xin long thuong xot cua Chua,xin Chua nhan loi chung con cau khan cho gia dinh con duoc binh an ,cac con cua con duoc manh khoe hoc hanh sieng nang,va sau het mau ban cho con kiem ra viec lam.vi con da that nghiep qua thang thu 3,con cui xin nguyen cau chua thuong ban cho con .Amen


con gai cua me
11 Mar 2012

lay me xin me them suc cho con trai con co suc khoe de moi khi lam viec ve nha khong cam thay met nhoc va hay say doc kinh cau nguyen xin me dung de con cua con bo thoi quen tot nay vi bat cu ly do gi con xin me huong dan cho con trai con hien than phuc vu chua trong loi ca tieng hat vi con cua con co giong hat kha tot con xin me nhan loi con amen


con gai cua me
11 Mar 2012

lay me xin me cau cung chua cho con gai lay duoc nguoi chong hien lanh va cong viec on dinh xin me hay thanh tay tam hon con gai con cho con gai con nen giong hinh anh me diu hien va thanh thien amen


Tina
11 Mar 2012

Cau xin Chua huong dan chung con bat cu dieu gi, Chua oi xin cuu giup chung con thoat khoi su du. Amen11 Mar 2012

binh an chua lanh


Maria Thanh
11 Mar 2012

Lay Duc Me Lavang xin ban cho con, ba con va gia dinh cac chi em luon duoc bang an, song dao duc va biet thuong yeu nhau, xin chua lanh binh cho chi Thin, chi Tuat va nhung nguoi dang dau yeu. Amen11 Mar 2012

chua lanh benh nan binh an an toan


anna hoangoanh
11 Mar 2012

lay chua, cung voi cong viec moi nay khien long con nhieu lo nghi. chua oi, xin hay giup con tim duoc nhung vi an nhan san sang chia se chut it cho ca doan thieu nhi cua con. con muon mo mot lop day nhac cho cac em trong ca doan, nhung ma con chang the nao co du kinh phi de mua duoc dan Organ cho cac em. hoan canh cua cac em cung kho khan qua, con chang dam mong keu goi cac em dong gop gi, chi mong cac em co mot long hang say phuc vu, va nhat la long yeu men Chua duoc the hien qua cac bai hat ve Ngai. vi bay gio cac em chi thich nghe nhung ban nhac hat ve doi thoi. chua oi, neu Chua muon thi hay thuc hien dieu do noi con, de con co du dung khi cua Chua thanh linh ma hoat dong va keu goi su tro giup. con bang khong thi Chua hay lam dieu do qua nguoi khac di Chua nhe. ta on Chua11 Mar 2012

lay chua, cung voi cong viec moi nay khien long con nhieu lo nghi. chua oi, xin hay giup con tim duoc nhung vi an nhan san sang chia se chut it cho ca doan thieu nhi cua con. con muon mo mot lop day nhac cho cac em trong ca doan, nhung ma con chang the nao co du kinh phi de mua duoc dan Organ cho cac em. hoan canh cua cac em cung kho khan qua, con chang dam mong keu goi cac em dong gop gi, chi mong cac em co mot long hang say phuc vu, va nhat la long yeu men Chua duoc the hien qua cac bai hat ve Ngai. vi bay gio cac em chi thich nghe nhung ban nhac hat ve doi thoi. chua oi, neu Chua muon thi hay thuc hien dieu do noi con, de con co du dung khi cua Chua thanh linh ma hoat dong va keu goi su tro giup. con bang khong thi Chua hay lam dieu do qua nguoi khac di Chua nhe. ta on Chua


Tina
11 Mar 2012

Cau xin Chua cuu giup con cua con vuot qua su kho khan hien nay, xin Chua ban cho no co them duc tin va suc manh de chien dau voi su xau cam do. Lay ta on Chua. Amen


anna hoangoanh
11 Mar 2012

lay chua, truoc tirn con cam ta chua da ban on lanh cho con, cho cac em trong ca doan thieu nhi dat niem tin tuong noi con ma bau chon con vao vi tri ca truong . nhiem vu moi va nhung thach thuc moi dang cho doi con, con khong biet se xu ly tat ca cac tinh huong xay ra nhu the nao, va hon the nua lam sao de con co duoc long khiem ton ma dieu hanh duoc tap the be nho cua chua day. lay chua xin chua hay song va hoat dong trong con va noi cac em ca vien ma chua da uu ai cho con dan dat, xin cho tat ca cac em biet hang say phuc vu trong tinh than yeu men va hy sinh nhung dieu be nho nhat trong do tuoi cua cac em. va dac biet cho sr dang phu trach hung con cung duoc huong tran day hong an chua de nang do chung con trong viec nha chua. ta on Chua .11 Mar 2012

xin cho con co du cong viec lam hang ngay xin cho contim gap duoc nhung nguoi cong tac vien dac luc thanh tam giup con trong cong viec amen11 Mar 2012

nguyen xin chua thuong ban cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh xin cho con ngay hom nay duoc thua tien trong viec giao dich xin cho con gap nguoi cong tac vien dac luc nguyen xin cho dan dat cho con trong con duong business moi nay nguyen xin chua thuong chuc phuc cho con va anh dinh trung chinh neu nhu dep long chua thi xin xap xep cho con va anh ay som doan tu chung song voi nhau hanh phuc nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi doai thuong them loi va dan gloi cau cua con len thien chua xin chua chua puc cho con amen


giuse pv bien hx
11 Mar 2012

lay chua xin nhan loi con cau nguyen


giuse pv bien hx
11 Mar 2012

lay chua xin nhan loi con cau nguyen


giuse pv bien hx
11 Mar 2012

lay chua xin nhan loi con cau nguyen


giuse pv bien hx
11 Mar 2012

lay chua xin nhan loi con cau nguyen


giuse pv bien hx
11 Mar 2012

lay chua xin nhan loi con cau nguyen


giuse pv bien hx
11 Mar 2012

lay chua xin nhan loi con cau nguyen


giuse pv bien hx
11 Mar 2012

lay chua xin nhan loi con cau nguyen


giuse pv bien hx
11 Mar 2012

lay chua xin nhan loi con cau nguyen


CON TRAN THI DAO CON LA NGUOI NGOAI DAO
11 Mar 2012

CON CUI XIN LONG THUONG XOT CHUA CUU CHUA CHO CON KHOI BENH COT SONG CO MA CHO DEN HOM NAY VAN CON DAU,XIN CHO HAI CON CUA CON DUOC MANH KHOE HOC GIOI VANG LOI ME,VI HOAN CANH CUA CON DA LY DI, CON NUOI HAI CHAU, CAU XIN CHO TAT CA QUI SR DONG DAMINH ROSALIMA,NHAT LA SR DUONG THI LIEN BI BENH UNG THU DA DI CAN HOM NAY BENH BIEN DA TRA VE NHA DONG XIN CHO SR LIEN BOT DAU DON THAN XAC SOM DUOC CHUA GOI VE...AMEN ! CON LA NGUOI NGOAI DAO CON CHI BIET NOI DO SO NHU VAY CON TIN THI CON SE DUOC ON CUU GUP CUA CHUA,KHONG GI BANG LOI CAU NGUYEN . CON XIN QUI CHA THEM LOI CAU NGUYEN CHO CO DUOC NHU Y.


giuse pv bien hx
11 Mar 2012

xin chua ban cho con duoc khoe manh bang an va tap di dang nhan duc mot ngay mot hon amen


NGUYEN TAN HIEU
11 Mar 2012

CHUC TUNG,NGOI KHEN,TON VINH DUC CHUA TROI BA NGOI.CHUNG CON NGOI KHEN THANH DANH CHUA GIESU,THANH DANH DUC ME MARIA,THANH DANH CHA GIUSE.GIA DINH CHUNG CON TIN THAC HON XAC,BENH TAT,MANG SONG,CUNG MOI SU TRONG NGOAI CHUNG CON TRONG THANH TAM DUC GIESU,KHIET TAM ME MARIA,VA CHA THANH GIUSE.XIN BA DANG THUONG XOT CHUA LANH BENH CHO HOANG THI TUYET NHUNG,MINH KHOI,MINH KHOA,SARAH,VA CHAU NOI CHUNG CON.XIN THUONG XOT CON GAI BAT HANH DA QUA DOI 29 NAM LA MARIA ANGEL NGUYEN THUY VAN DAI DUOC AN NGHI TRONG TINH YEU BA DANG.XIN THUONG XOT CAC LINH HON MO COI,CAC LINH HON TRONG CHON LUYEN HINH.XIN CHUA HOAN CAI CAC TOI NHAN KHON KHO.XIN CHUA KEU GOI CAC LINH HON NGOAI GIAO,LAC GIAO,VA LY GIAO DUOC TRO VE CUNG CHUA DE TON VINH MOT CHA TREN TROI.XIN CHUA AN UI NANG DO CAC CHU CHAN CHUNG CON,VA BAN CHO HOI THANH MOI NGAY DUOC VUNG MANH HON.NHO LOI CAU BAU CUA ME MARIA,THANH CA GIUSE,CAC THIEN THAN,VA CAC THANH,THANH GIOAKIM,THANH ANNA.XIN CHUA NHAN LOI CHUNG CON.AMEN


Maria Nguyen Thi Thu Huong
11 Mar 2012

ConMaria Thu Huong Xin Duc Me ,Thanh Guise,Cac Thanh Tu vi dao, Cac Linh Muc ,Tu Si Dong Chuyen cau len Thien Chua cho Teresa Hong Phuc duoc yen be gia that ,Amen


luong xuan ha
11 Mar 2012

vinh danh ngai.ngai la thien chua cua con.cau mong ngai ban cho gia dinh con duoc manh khoe.cac con hoc ngoan hoc gioi


Anna Lan Thảo
11 Mar 2012

Chúa ơi, con xin Ngài hãy cứu lấy anh ấy, chúa cho anh ấy thêm nghị lực sức mạnh để vượt qua những thử thách mà Chúa đang thử anh ấy nhé. Chúa ơi, con xin Chúa hãy cho anh ấy 1 phép lạ nhé, cho anh ấy hết bệnh nha chúa.Amen


CON CỦA NGÀI
11 Mar 2012

TẠ ƠN CHÚA VÌ TẤT CẢ NHỮNG ƠN MÀ CHÚA ĐÃ BAN CHO CON. TẠ ƠN CHÚA VÌ ĐÃ CHO CON THI TỐT, CON XIN CHÚA CHO HAI MÔN LA TOÁN VÀ VĂN CON ĐỀU ĐƯỢC 5 ĐIỂM NHA CHÚA, TẠ ƠN CHÚA. LẠY CHÚA GIÊSU CON TÍN THÁC VÀO CHÚA


CON CỦA NGÀI
11 Mar 2012

TẠ ƠN CHÚA VÌ TẤT CẢ NHỮNG ƠN MÀ CHÚA ĐÃ BAN CHO CON. TẠ ƠN CHÚA VÌ ĐÃ CHO CON THI TỐT, CON XIN CHÚA CHO HAI MÔN LA TOÁN VÀ VĂN CON ĐỀU ĐƯỢC 5 ĐIỂM NHA CHÚA, TẠ ƠN CHÚA. LẠY CHÚA GIÊSU CON TÍN THÁC VÀO CHÚA


maria
11 Mar 2012

an nan tro lai


Hang Lilburn
11 Mar 2012

Lay Chua, ngay mai con se di tinh nguyen vien cho nha tho. Day la lan dau tien sau 6 thang khong di lam viec. Con cam thay rat lo lang va mong su giup do cua Chua. Xin Chua hay soi sang va cho con them niem tu tin de vuot qua nhung thu thach nay. Chua oi, trong long con luc nao cung buon va lo lang cho tuong lai cua con sau nay. Con chang biet den bao gio con moi nhan duoc su dong y cua lanh su quan ve visa cua con. Con doi khi suy sup tinh than va chan nan. Hay giup con, hay thuong con va giup con them niem tin va nghi luc de con luon tin tuong vao quyen nang cua Chua. Xin cam on Chua da cho chong con mot cong viec on dinh. Xin cam on Chua va Me Maria luon dong hanh voi con va gia dinh. Amen11 Mar 2012

giup do


conannal
11 Mar 2012

mẹ ơi con xin mẹ thương cho cac linh hồn đang bị giam ở nơi luyện ngục sớm được về nước chúa con xin mẹ nhận lời con cầu xin amen


conannal
11 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện xin mẹ thương dúp con cho bạn con hieu con nhiều hơn người naj con đừng bỏ rơi con mà bạn con đối sử tốt hơn với con được như ý cua con bạn con xẽ không bao giờ làm con buồn nữa con xin mẹ nhận lời con cầu xin amen


anna tran thi le nga
11 Mar 2012

con nai xin MeMari va thanh ca giuse cau bau cung Chua cho chong con duoc nhan biet Chua,cho con cai cua con co duc tin va co long yeu men Chua va lon len duoc on lam tu si11 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: Con có việc làm ổn định, bố mẹ con khỏe mạnh, anh C luôn hạnh phúc, bình an, anh thương và chấp nhận con. Xin Ngài nhận lời con cầu xin.11 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: Con có việc làm ổn định, bố mẹ con khỏe mạnh, anh C luôn hạnh phúc, bình an, anh thương và chấp nhận con. Xin Ngài nhận lời con cầu xin.11 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: Con có việc làm ổn định, bố mẹ con khỏe mạnh, anh C luôn hạnh phúc, bình an, anh thương và chấp nhận con. Xin Ngài nhận lời con nguyện xin.


Hong linh
11 Mar 2012

xin duc trinh nu Maria va Thanh ca Giuse chuyen cau len Thien chua ban cho con duoc on :soi sang cho nhung nguoi den voi con that long yeu thuong con ,va co quyet dinh di den hon nhan voi con trong time som nhat vi tuoi con da lon qua roi,con kg con co hoi nua roi Duc trinh nu Maria va thanh ca Giuse hay cau bau len Thien chua cung con vuot qua kho khan nay ,cho con di den hon nhan tot dep trong nam nay .Con ngan lan cam ta long Thuong xot Chua muon doi .Con ngan lan cam ta duc trinh nu Maria va thanh ca Giuse cau bau len Thien chua cung con .Amen11 Mar 2012

Lay Thanh Ca Giuse , xin Ngai cau bau cung Chua cho cong viec cua chung con duoc nhieu thuan loi , xin Chua duc long duc tri cho nhung nguoi lien quan de ho nhin nhan su that , cong viec som duoc giai quyet trong minh bach , cong bang va hoan tat tot dep . Chung con tai hen suc mon , bat luc truoc nhung sap dat va toan tinh cua con nguoi , chi biet trong cay vao on Chua qua loi chuyen cau cua Thanh ca , xin Ngai doai thuong nhan loi chung con cau xin .11 Mar 2012

Lay Toi To Chua la Duc Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan , xin Ngai cau bau cung Chua cho chung con gap thay gap thuoc de vuot qua can benh nan y ma chung con dang mac phai . Xin cho chung con duoc on chua lanh de duoc tro nen nhan chung cho Ngai truoc mat Hoi Thanh . Xin Ngai nhan loi chung con nguyen xin .11 Mar 2012

Xin cho con chau chung con tam tri minh man , hoc hanh tan toi va co ket qua tot dep trong ky thi sap toi . Co cong viec on dinh va thuan loi trong viec bao lanh . Moi thanh vien trong gia dinh biet chia se , yeu thuong va cung nhau vuot qua nhung kho khan trong cuoc song . Hang ngay sieng nang cau nguyen va luon biet trong cay vao on Chua . Xin Chua che cho , giu gin Em Be va Me luon manh khoe , duoc moi su bang an .


nhat nguyenxuan
11 Mar 2012

live in god of way forever ... xin chua UON NAN than khau y .CHI BAO dang lanh ..an ui nang do diu dat chua lanh than benh tam be nh cho gia dinh nhan loai chung con ....song xung dang voi on lanh on tren cho chung con .....


dieuhoang55@yahoo.com
11 Mar 2012

Con cau cho g/dinh luon gap binh an.


luca
11 Mar 2012

cho con bán được tài sản để con trả nợ nần chúa ơi11 Mar 2012

LAY CHUA, CON XIN DANG LEN CHUA NHUNG TOI LOI CUA CON, CON DANG BUON QUA CHUA OI, CON DANG BOI ROI QUA CHUA OI, XIN BAN CHO CON TAM HON BINH AN, XN CHO CON BIET CHUA, XIN CHO CON BIET CON, XIN CHUA CHO CON BIET CON PHAI LAM GI, XIN CHO CON XA CHUOC CAM DO. XIN CHUA GIUP CON CHON DUOC MOT NGUOI BAN DOI TOT, CHUNG CON THAT SU YEU THUONG NHAU, TIN TUONG NHAU, HY SINH CHO NHAU, sAO CON CAM THAY SU CHON LUA NAY KHO QUA CHUA OI, XIN CHUA GIUP CON, NEU DUOC DEP LONG CHUA MUON CON DI.


Theresa Hoai Huong
11 Mar 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
11 Mar 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
11 Mar 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
11 Mar 2012

Lạy Chúa! Trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.11 Mar 2012

Xin cho dua con sap chao doi cua Chung con duoc khoe manh va bang an. Con xin ta on chua , me Maria va thanh ca Giuse.


Maria nguyễn thị duyên
11 Mar 2012

Xin thiên chúa qua sự chuyển cầu của mẹ maria thánh cả giuse nhận lời con cầu xin ban cho vợ chồng con sớm được đoàn tụ xin ngài soi lòng mở trí làm cho anh ấy suy nghĩ lại và quay trở về với con chồng con yêu con nhiều hơn xin ngài đừng để vợ chồng con chia lià nhau mãi mãi xin thánh cả giuse làm cho gia đình anh ấy thay đổi ý nghĩ xin ngài biến sự hận thù thành sự tha thứ và yêu thương xin ngài làm cho gia đình anh ấy đón nhận con amen


Teresa Phuong Tran
10 Mar 2012

Lay Chua Giesu,Me Maria va Thanh ca Giuse!Ngay mai la ngay con di sieu am thai lai,that su la con rat lo lang vi 5ngay truoc bac si cho biet tim thai da ngung dap(den nay da duoc 12tuan)nhung van chua cho lay thai ra ma de cho con uong thuoc de tiep tuc theo doi.Con tin vao long thuong xot cua Chua,Me va Cha Giuse se ban phep la de thai nhi duoc song va khoe manh tro lai.Vi con khao khat duoc lam me nhu bao nhieu nguoi phu nu khac!Xin dung de con lai phai mat dua con nay them 1 lan nua(vi da 2lan con bi say thai).Con tha thiet cau xin Chua,Me Maria va Cha Giuse thuong nghe va nham loi con khan nguyen.Xin Quy Cha,Quy So cung voi tat ca moi nguoi cung thuong cau nguyen cho con.Amen


vinh nhat dalat
10 Mar 2012

xin cho linh hon bac con maria khanh som duoc an huong nhan thanh chua ...live in god way forever.amen


GIA DINH KIM DUNG -DALAT
10 Mar 2012

1. GIA DINH NHAN LOAI CHUNG CON song trong duong loi cua chua ...YEU CHA YEU ME ...CAI THIEN DOI SONG ....ON CHET LANH TRONG AN NGHIA CUA CHUA ...KHONG CON NUOC MAT DAU KHO ...NUOC MAT HOI HAN ...THAM DU TIEC CUOI NUOC TROI HANH PHUC ... 2. 3. CON ...VA GIA DINH ...MOI MOI TUONG QUAN XA HOI ....CHU TOAN BON PHAN ...SONG DUNG LOI CHUA DAY ......ANH CHI EM CHUC BINH AN CHO NHAU ...NHAN DUC -HIEN HOA -PHUC VU CAU NGUYEN ....YEU THUONG NHAU ..THA THU CHO NHAU ...CHUNG PHAN PHUC VOI NHAU TREN NUOC TROI .... TAT CA DEU CO BON PHAN TRONG NHA CHUA ..SONG XUNG DANG VOI ON LANH ON TREN BAN CHO CHUNG CON.


Lê Sơn
10 Mar 2012

Con lạy Mẹ Maria, lạy Thánh Cả Giuse xin Người cầu bầu lên Thiên Chúa thương xót con của con, cảm hóa, dẫn dắt nó trở về con đường công chính, tốt đẹp, tránh xa con đường hư nát, biết sống siêng năng, trách nhiệm, yêu thương, trân trọng công ơn, tình cảm gia đình. Con xin cảm tạ Người.


Tina
10 Mar 2012

Cau xin Chua cuu chua cho con cua con. Amen


VU THI KIM NGON, CHICAGO
10 Mar 2012

CAM ON CHUA DDA CHO CON THEM MOT NGAY DDE DDUOC SONG VA YEU THUONG, XIN CHUA BAN PHUC LANH CHO GIA DDINH CON


Madalena TL
10 Mar 2012

Lay Chua, Chua nhin thay nhung noi kho khan bat luc cua con trong viec khai tu cho chong con. Con xin dang len cho Chua, Chua giup con lo lieu. Con cam ta Chua.10 Mar 2012

Lay Chua, Chua nhin thay nhung noi kho khan bat luc cua con trong viec khai tu cho chong con. Con xin dang len cho Chua, Chua giup con lo lieu. Con cam ta Chua.


luca
10 Mar 2012

con xin mẹ maria cùng thánh cả giuse chuyển cầu lên thiên chúa ban cho con được bán nhừng tài sản hiện con đang có để con trang trải nợ nần .con xin cảm tạ chúa có thể làm được mọi việc và con tin điều đó god I love you


luca
10 Mar 2012

con xin mẹ maria cùng thánh cả giuse chuyển cầu lên thiên chúa ban chi con được bán nhừng tài sản hiện con đang có để con trang trải nợ nần .con xin cảm tạ chúa có thể làm được mọi việc và con tin điều đó god I love you


Tina
10 Mar 2012

Cau xin Chua ban cho con cua con nhung niem vui nho de no thay cuoc doi van dang song va yeu doi yeu nguoi. Cam ta on Chua. Amen


conannal
10 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện xin mẹ dúp cho bạn con hiểu con nhiều hơn người bạn nay sẽ đối sử tốt với con hơn được như ý của con và sẽ không bao giờ làm con buồn nữa vì con sống rất thật tâm với bạn con con xin mẹ nhạn lời con cầu xin amen


conannal
10 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện xin mẹ dúp cho bạn con hiểu con nhiều hơn người bạn nay sẽ đối sử tốt với con hơn được như ý của con và sẽ không bao giờ làm con buồn nữa vì con sống rất thật tâm với bạn con con xin mẹ nhạn lời con cầu xin amen


Maria Huong
10 Mar 2012

Con la Maria Xuan Huong, con xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse ban an cho nhung nguoi than cua con luon duoc binh an.


Tina
10 Mar 2012

Lạy Chúa, Cầu xin Chúa giúp cho con trai con gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống hàng ngày, và thức tỉnh khi biết mình làm sai để sửa đổi và chạy đến với Chúa, cầu xin Chúa cứu giúp. Xin Chúa đừng từ bỏ chúng con. Lạy tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria. Amen


maria
10 Mar 2012

lay me xin thay doi con cua con /con xin ta on me vi nhung on me da ban cho gia dinh con.


maria nguyễn ngọc thu hằng
10 Mar 2012

Lạy Chúa, xin cho con luôn tin có bàn tay Chúa trong cuộc đời con, xin cho con luôn co một tình yêu và lòng quảng đại để đón nhận tất cả những gì Chúa gửi đến cho con. Con tạ ơn Chúa . amen.10 Mar 2012

Lay Chua xin cho nguoi than cua con duoc binh an , xin cho con cua con duoc nhu y'. Amen


Tina
10 Mar 2012

Cau xin Chua ban cho con cua con nhung niem vui nho de no thay cuoc doi van dang song va yeu doi yeu nguoi. Cam ta on Chua. Amen


Maria Bui Thuy Chau
10 Mar 2012

Me oi! Xin Me ban cho me con duoc khoang 15 gio/1ngay co nguoi trong coi me con va xin cho con thue duoc nha Harbor de hai me con con song em dem voi nhau tuoi gia. Con vo cung cam on Me!!!


Maria Bui Thuy Chau
10 Mar 2012

Me oi! Xin Me ban cho me con duoc khoang 15 gio/1ngay co nguoi trong coi me con va xin cho con thue duoc nha Harbor de hai me con con song em dem voi nhau tuoi gia. Con vo cung cam on Me!!!


Maria Bui Thuy Chau
10 Mar 2012

Me oi! Xin Me ban cho me con duoc khoang 15 gio/1ngay co nguoi trong coi me con va xin cho con thue duoc nha Harbor de hai me con con song em dem voi nhau tuoi gia. Con vo cung cam on Me!!!


Maria Bui Thuy Chau
10 Mar 2012

Me oi! Xin Me ban cho me con duoc khoang 15 gio/1ngay co nguoi trong coi me con va xin cho con thue duoc nha Harbor de hai me con con song em dem voi nhau tuoi gia. Con vo cung cam on Me!!!10 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men10 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men10 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men10 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


anton nguyen cong thanh
10 Mar 2012

xin gia đình thánh gia ban cho terexa NGUYỄN THỊ ĐIỂN đang mang thai được mạnh khỏe,va cho thai nhi được phát triển bình thường xin nhận lời con xin len gia đình thánh gia amen10 Mar 2012

chua lanh benh nan binh an an toan


Maria Huong Nguyen
10 Mar 2012

Ngày mai 11/03/2011 Anh trai con là Thomas Dat Nguyen, chau gái con Là Teresa Minh Triết, và con là Maria Hương Nguyễn đến Nam Cali cách chỗ chúngcon ở khoảng 8 giờ lái xe và sẽ ở lại đó vài ngày. Con cầu xin Chúa cho chúng con lái xe an toàn đi đến nơi về đến chốn và con cầu xin Chúa ban cho chúng con được sức khỏe tốt trong cuộc hành trình này nhất là anh trai của con. Con cầu xin Chúa ban bình an cho mỗi người chúng con, Con cảm tạ Chúa, Amen. Lạy Mẹ Maria và Thánh cả Giuse cầu bầu cùng Chúa cho con nhé. Con cảm tạ các Ngài


Maria Huong Nguyen
10 Mar 2012

Ngày mai 11/03/2011 Anh trai con là Thomas Dat Nguyen, chau gái con Là Teresa Minh Triết, và con là Maria Hương Nguyễn đến Nam Cali cách chỗ chúngcon ở khoảng 8 giờ lái xe và sẽ ở lại đó vài ngày. Con cầu xin Chúa cho chúng con lái xe an toàn đi đến nơi về đến chốn và con cầu xin Chúa ban cho chúng con được sức khỏe tốt trong cuộc hành trình này nhất là anh trai của con. Con cầu xin Chúa ban bình an cho mỗi người chúng con, Con cảm tạ Chúa, Amen. Lạy Mẹ Maria và Thánh cả Giuse cầu bầu cùng Chúa cho con nhé. Con cảm tạ các Ngài


Maria Huong Nguyen
10 Mar 2012

Ngày mai 11/03/2011 Anh trai con là Thomas Dat Nguyen, chau gái con Là Teresa Minh Triết, và con là Maria Hương Nguyễn đến Nam Cali cách chỗ chúngcon ở khoảng 8 giờ lái xe và sẽ ở lại đó vài ngày. Con cầu xin Chúa cho chúng con lái xe an toàn đi đến nơi về đến chốn và con cầu xin Chúa ban cho chúng con được sức khỏe tốt trong cuộc hành trình này nhất là anh trai của con. Con cầu xin Chúa ban bình an cho mỗi người chúng con, Con cảm tạ Chúa, Amen. Lạy Mẹ Maria và Thánh cả Giuse cầu bầu cùng Chúa cho con nhé. Con cảm tạ các Ngài


Maria Huong Nguyen
10 Mar 2012

Ngày mai 11/03/2011 Anh trai con là Thomas Dat Nguyen, chau gái con Là Teresa Minh Triết, và con là Maria Hương Nguyễn đến Nam Cali cách chỗ chúngcon ở khoảng 8 giờ lái xe và sẽ ở lại đó vài ngày. Con cầu xin Chúa cho chúng con lái xe an toàn đi đến nơi về đến chốn và con cầu xin Chúa ban cho chúng con được sức khỏe tốt trong cuộc hành trình này nhất là anh trai của con. Con cầu xin Chúa ban bình an cho mỗi người chúng con, Con cảm tạ Chúa, Amen. Lạy Mẹ Maria và Thánh cả Giuse cầu bầu cùng Chúa cho con nhé. Con cảm tạ các Ngài


conannal
10 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện xin chúa và đức mẹ thương ban ơn bình an va ơn tre chỏ cho chúng con hàng ngày con cúi xin chúa và mẹ thương ban cho chúng con có nhiều việc làm để chung con làm lấy tien tra nợ con xin chúa và đức mẹ thương dúp chúng con cho tất cả nhưng người mà chúng con nợ và tat ca các anh chị em trong hàng phường họ hiểu họ thong cảm tạo điều kiện cho chúng con làm ăn tra dàn con nguyện xin chúa và đức mẹ thương ban cho chúng con có cuộc sống binh an ở quê để chúng con làm trả nợ dần con nguyện xin mẹ tre chở cho chúng con xin mẹ ban cho con làm ở nhà được đông khách con xin me ban cho con thêm trí thông minh để con làm việc tốt hơn dược như ý mọi người con xin mẹ nhận lời con cầu xin amen


conannal
10 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện xin chúa và đức mẹ thương ban ơn bình an va ơn tre chỏ cho chúng con hàng ngày con cúi xin chúa và mẹ thương ban cho chúng con có nhiều việc làm để chung con làm lấy tien tra nợ con xin chúa và đức mẹ thương dúp chúng con cho tất cả nhưng người mà chúng con nợ và tat ca các anh chị em trong hàng phường họ hiểu họ thong cảm tạo điều kiện cho chúng con làm ăn tra dàn con nguyện xin chúa và đức mẹ thương ban cho chúng con có cuộc sống binh an ở quê để chúng con làm trả nợ dần con nguyện xin mẹ tre chở cho chúng con xin mẹ ban cho con làm ở nhà được đông khách con xin me ban cho con thêm trí thông minh để con làm việc tốt hơn dược như ý mọi người con xin mẹ nhận lời con cầu xin amen


conannal
10 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện xin chúa và đức mẹ thương ban ơn bình an va ơn tre chỏ cho chúng con hàng ngày con cúi xin chúa và mẹ thương ban cho chúng con có nhiều việc làm để chung con làm lấy tien tra nợ con xin chúa và đức mẹ thương dúp chúng con cho tất cả nhưng người mà chúng con nợ và tat ca các anh chị em trong hàng phường họ hiểu họ thong cảm tạo điều kiện cho chúng con làm ăn tra dàn con nguyện xin chúa và đức mẹ thương ban cho chúng con có cuộc sống binh an ở quê để chúng con làm trả nợ dần con nguyện xin mẹ tre chở cho chúng con xin mẹ ban cho con làm ở nhà được đông khách con xin me ban cho con thêm trí thông minh để con làm việc tốt hơn dược như ý mọi người con xin mẹ nhận lời con cầu xin amen


conannal
10 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện xin chúa và đức mẹ thương ban ơn bình an va ơn tre chỏ cho chúng con hàng ngày con cúi xin chúa và mẹ thương ban cho chúng con có nhiều việc làm để chung con làm lấy tien tra nợ con xin chúa và đức mẹ thương dúp chúng con cho tất cả nhưng người mà chúng con nợ và tat ca các anh chị em trong hàng phường họ hiểu họ thong cảm tạo điều kiện cho chúng con làm ăn tra dàn con nguyện xin chúa và đức mẹ thương ban cho chúng con có cuộc sống binh an ở quê để chúng con làm trả nợ dần con nguyện xin mẹ tre chở cho chúng con xin mẹ ban cho con làm ở nhà được đông khách con xin me ban cho con thêm trí thông minh để con làm việc tốt hơn dược như ý mọi người con xin mẹ nhận lời con cầu xin amen


conannal
10 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện xin chúa và đức mẹ thương ban ơn bình an va ơn tre chỏ cho chúng con hàng ngày con cúi xin chúa và mẹ thương ban cho chúng con có nhiều việc làm để chung con làm lấy tien tra nợ con xin chúa và đức mẹ thương dúp chúng con cho tất cả nhưng người mà chúng con nợ và tat ca các anh chị em trong hàng phường họ hiểu họ thong cảm tạo điều kiện cho chúng con làm ăn tra dàn con nguyện xin chúa và đức mẹ thương ban cho chúng con có cuộc sống binh an ở quê để chúng con làm trả nợ dần con nguyện xin mẹ tre chở cho chúng con xin mẹ ban cho con làm ở nhà được đông khách con xin me ban cho con thêm trí thông minh để con làm việc tốt hơn dược như ý mọi người con xin mẹ nhận lời con cầu xin amen


Phuong Tran
10 Mar 2012

Cau xin Duc Me nhan loi cau khan cua chung con. Amen!


gd con cosimo hoang sinh hung
10 Mar 2012

lay chua con tho lay chua con yeu men chua con cam ta chua con chuc tung chua con ngoi khen chua vi nhung on lanh chua da ban cho con va gd con / hom nay con xin chua ban cho con va gd con biet yeu men chua biet nghe loi chua day biet vang theo thanh y chua va biet thuc hanh loi chua moi ngay / lay chua xin chua thu tha nhung toi loi cua con va gd con da suc pham den chua va voi anh em trong nhung ngay da qua / lay chua con xin chua ban cho con va gd duoc binh an manh khoe cong viec gap nhieu may man biet hoa thuan yeu thuong nhau va biet yeu thuong moi nguoi / lay chua con xin chua ban cho con cua con biet vang loi con day bao xieng nang hoc hanh biet hoa thuan yeu thuong nhau va biet yeu thuong moi nguoi khon ngoan nhan duc / lay con chua xin chua chua lanh benh dau dau cua con va nhung benh khac nua / lay chua xin ban cho nhung nguoi anh em cua con va moi nguoi duoc binh an manh khoe co cong an viec lam on dinh biet hoa thuan yeu thuong nhau va biet yeu thuong moi nguoi nhu anh em cung mot cha tren troi / lay chua xin chua cung ban cho nhung nguoi dang dau om benh tat than xac cung nhu tam hon duoc on chua lanh cua chua / xin chua thanh than xuong thanh hoa gd con ban cho gd con duoc 07 on chua ngai / xin chua cung ban cho con va gd duoc nhung on vua du va can thiet trong cuoc song moi ngay / xin chua thanh than thanh hoa va bien doi nhung tam hon nguoi lanh duoc on tro lai voi chua / xin chua thanh than thanh hoa va hiep nhat chung con len mot trong tinh yeu cua thien chua / nho loi chuyen cau cua me maria thanh ca giuse cac thanh nam nu o tren troi va cong nghiep cua chua giesu con thien chua xin chua nhan loi cau cua con va gd con amen / lay chua giesu con tin thac vao chua .


SN
10 Mar 2012

Xin Thanh Gia ban binh an cho gia dinh con, cho chung con yeu thuong nhau. Xin cho con cai biet nghe loi, sieng nang hoc hanh, xin cho con cua con xin duoc nhieu hoc bong. Xin cho con co tri nho hoc mau thuoc mau ra truong. Xin cho viec lam cua chung con duoc thuan loi, amen.


Thuy Nguyen
10 Mar 2012

Lay Chua, con biet nhung loi con cau xin thi Chua co nghe ma Chua khong the cho con vi Chua so neu con duoc nhung gi con cau xin thi con se thay doi tinh tin cua con va se quen di Chua va Duc Me Maria vi do con cung cam on Chua da lam nhu the. Con chi muon co mot cuoc song binh thuong va con chi cau xin va cau nguyen cho ba me cua con luon vui ve va suc khoe manh. Va con cung cau cho con mot suc khoe manh de con co the hieu thao voi ba me cua con va dem nhieu niem tin vao Chua va Duc Me Maria. Moi chuyen hay de theo y Chua va Duc Me Maria....Amen Xin cau cho mot ban cua em song luon co gang va dung lo nghi nhieu. Mong co ay luon la trong cuoc song con nhieu tot dep hom dau buon va chan lan. Cau cho co ay biet con luon o ben co ay cho du tinh ban khong co nhu luc truoc nua con luon cau nguyen va phu ho cho co ay va gia dinh cua co ay….Amen


ANNA
10 Mar 2012

XIN CHO CHAU CON LA LE TRAN BAO CHAU DANG NAM TRONG BINH VIEN DUOC KHOI BINH . GIESU MARIA GIUSE CON MEN YEU XIN GUP CHO CHUNG CON


Mariangatran
10 Mar 2012

Xin cho gia dinh con binh an ,moi su deu pho thac trong tay Chua va Me


Tina
10 Mar 2012

Cau xin Chua giup cho con cua con vuot qua khoi su kho khan hien nay. Amen


Tina
10 Mar 2012

Cau xin Chua ban cho con cua con nhung niem vui nho de no thay cuoc doi van dang song va yeu doi yeu nguoi. Cam ta on Chua. Amen


Tina
10 Mar 2012

Lạy Chúa, Cầu xin Chúa che chở và cứu chữa cho con của con. Xin Chúa giúp nó từ bỏ những tật xấu. Amen


gia dinh maria va phaolo minh
10 Mar 2012

xin giup chung con va nhung nguoi than yeu duoc an lanh , con trai con mau het benh va chung con duoc may man trong tai chanh va viec lam vi chung con dang nghat ngheo qua cac ngai oi .


nghiepngoc
10 Mar 2012

con Cam Ta On Duc Trinh Nu Maria va Thanh ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho Ma con ten Bui Thi Chau khoi benh.Amen. con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho em gai chong con ten Maria Tran To Quyen khoi ben gan.Amen. con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho chong con ten Tran Su Nghiep khoi ben viem co hong.Amen. vo chong chung con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho cua tiem chung con co nhieu khac mua nhieu hang.Amen. Mua Chay vo chong chung con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho cac linh hon nhat la cac linh hon moi coi som an nghi ve nha Chua.Amen. vo chong chung con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho nhung nguoi than thuong cua chung con luon khoe manh va binh an.Amen. vo chong chung con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho nhung nguoi lam chung coi chung con luon khoe manh va binh an.Amen.


Maria Huong Nguyen
10 Mar 2012

Sau bao ngày con đã không giữ đúng lời hứa với Chúa Mẹ, bởi vì thân xác con quá ư nặng nề nên con không thắng được những yếu đuối trong tâm hồn con thì hôm nay đây con đã bắt đầu thực thi lời hứa của con, con cầu xin Chúa hãy luôn ở bên con để chở che nâng đỡ con và cho con siêng năng chạy đến với Chúa mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con cầu xin Chúa ban cho linh hồn con được sạch trong để xứng đáng đón Chúa ngự mãi trong tâm hồn con. Con cầu xin Chúa tha thứ lỗi lầm của con. Xin Chúa hãy soi sáng con biết diều gì tốt nhất để làm.


teresa k. hang
10 Mar 2012

Lay Chua, xin Chua chi cho con biet con nen di theo duong loi nao, con phai lam sao? gio day con that la dau long va boi roi, xin hay thuong con Chua oi. Me oi, xin Me cung Cha Giuse nguyen cau giup chung con, xin hay ban them suc manh cho chung con de chung con chien dau voi toi loi voi ma quy, nhat la trong mua chay nay xin cho gd chung con va tat ca moi nguoi than yeu cua chung con biet song bac ai, quang dai, biet an nan sam hoi den dap toi loi. Con vo cung cam ta tri an. Amen


Maria V Juse
10 Mar 2012

Lạy thiên chúa ba ngôi chí thánh con dâng lên ngài lời khẩn cầu lòng thương xót cúa Ngài xin ban cho con sớm có việc làm vì con một mình vừa đi làm vừa lo đủ mọi việc cho các con của con ăn học,kinh lạy mẹ Maria ,thánh cả Juse xin cầu bầu chon xin được vâng lời theo ý của thiên chúa .Amen


Tina
10 Mar 2012

Lạy Chúa, Cầu xin Chúa che chở và cứu chữa cho con của con. Xin Chúa giúp nó từ bỏ những tật xấu. Amen10 Mar 2012

Lay Chua con tin rang ngai luon tha thu va thuong xot chung con.Xin cho chung con luon dat niem tin vao ngai va duoc ngai ban on cuu roi.


Con Cua Me_Tan Hien Cho Me
10 Mar 2012

Con khan xin Chua Me va Thanh Ca cho con co cong viec lam nhu nganh con vua hoc xong. Con moi qua buoi interview, xin cac Ngai cho con nhung gi Ngai nghi la se tot cho cuoc doi con. Amen


Maria Thanh
10 Mar 2012

Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua ban cho the gioi yen binh, cho Giao Hoi Cong Giao luon vung manh ,nguoi Cong Giao biet song Dao Duc, sieng nang Doc Kinh, Xem Le, xin chua lanh binh cho Chi con va nhung nguoi dang dau om, xin cho nhung ke doi khat hoac gap canh kho khan co nhieu nguoi giup do, xin cho gia dinh cac em luon song hoa thuan va anh em biet thuong yeu nhau, xin cho em re biet chua bo thoi hu tat xau, xin cho Ba con luon khoe manh, ho so bao lanh cac em tien hanh nhanh chong va tot dep. Amen


Maria Truong Thi Thuy` Linh, San Diego
10 Mar 2012

Lay Me. Maria la Me. Thien Chua'. Xin ban binh an cho gia dinh chung' con cung nhu nhung gia ddinh ddang gap kho' khan trong ddoi` song'. Xin Chua' va Me. ban phuc' lanh` cho gia ddinh con va` an ui? cho? che khi chung' con yeu' dduoi' va` can` su. na^ng ddo*? cua Me. Xin Cau cho me. con suc' khoe tot' va` som' binh` phuc voi' can benh. hiem? ngheo` moi' phat'. Nhan Danh Cha va` Con va` Thanh' Than`. Amen!!!


Maria Tám
10 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con nguyện xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
10 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con nguyện xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
10 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con nguyện xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
10 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con nguyện xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Jessica
10 Mar 2012

Lay me Maria cho Vo chong con song Hanh phuc Ben Nhau .cho tiem con hom nay lam dong khach.cho tiem nail con hom nay moi nguoi deu vui ve va khach hang deu vui ve


Jessica
10 Mar 2012

Lay me Maria cho Vo chong con song Hanh phuc Ben Nhau .cho tiem con hom nay lam dong khach.cho tiem nail con hom nay moi nguoi deu vui ve va khach hang deu vui ve


Theresa Hoai Huong
10 Mar 2012

Lạy Chúa! Con nguyện xin Chúa thương ban cho gia đình chúng con được mọi sự như ý, công việc kết thúc sớm và tốt đẹp. Xin cho chúng con biết gìn giữ và trân trọng những gì Chúa đã ban cho chúng con. Xin cho chúng con luôn vững đức tin, luôn biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn. Xin cho gia đình con dược nhiều ơn Chúa Thánh Thần soi sáng , đừng để chúng con một lần nữa sai đường lạc lối. Xin cho mỗi người chúng con sống tốt hơn, đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương nhiều hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hêt cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
10 Mar 2012

Lạy Chúa! Con nguyện xin Chúa thương ban cho gia đình chúng con được mọi sự như ý, công việc kết thúc sớm và tốt đẹp. Xin cho chúng con biết gìn giữ và trân trọng những gì Chúa đã ban cho chúng con. Xin cho chúng con luôn vững đức tin, luôn biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn. Xin cho gia đình con dược nhiều ơn Chúa Thánh Thần soi sáng , đừng để chúng con một lần nữa sai đường lạc lối. Xin cho mỗi người chúng con sống tốt hơn, đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương nhiều hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hêt cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
10 Mar 2012

Lạy Chúa! Con nguyện xin Chúa thương ban cho gia đình chúng con được mọi sự như ý, công việc kết thúc sớm và tốt đẹp. Xin cho chúng con biết gìn giữ và trân trọng những gì Chúa đã ban cho chúng con. Xin cho chúng con luôn vững đức tin, luôn biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn. Xin cho gia đình con dược nhiều ơn Chúa Thánh Thần soi sáng , đừng để chúng con một lần nữa sai đường lạc lối. Xin cho mỗi người chúng con sống tốt hơn, đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương nhiều hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hêt cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
10 Mar 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã thương ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
10 Mar 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã thương ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
10 Mar 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã thương ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
10 Mar 2012

Lạy Chúa! Trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.


maria:do thi tuyet
10 Mar 2012

xin cho anh chi em lao dong chung con co mot suc khoe tot de lao dong xin cho chung con nhan biet dc tinh yeu ngai ban cho chung con.xin mo day tri thuc chung con cho chung con nhan biet ngai. amen


Anna Tran
10 Mar 2012

Xin Thien Chua toan nang , xin Me Hang Cuu Giup , xin Cac Thanh xin thuong xot chung con , xin tha thu toi loi chung con ,xin ban binh an cho chung con xin cuu giup chung con qua duoc nhung khon kho ,nhung tung thieu trong cuoc song , con thanh tam kinh xin ,xin cho bo loi chung con khan nguyen , xin nham loi chung con ,xin Chua, xin Me ,xin CacThanh thuong chung con cung ,amen.10 Mar 2012

nguyen cau xin chua thuong ban cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh xin cho con co du cong viec lam hang ngay xin cho con trong thuong mai gap cong tac viecn dac luc va xin cho duoc sang suot nhan dinh cong viec xin cho con va anh dinh trung chinh neu dep long chua thi xin chuc phuc cho chung con som doan tu chung song hanh phuc ben nhau nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep thuong them loi va dan gloi cau xin cua con len thien chua amen


HTT
10 Mar 2012

Con cui dau cau xin Chua, Me Maria , Thanh Ca Giuse va cac Thanh cho tinh than con duoc sang suot de con vuot qua nhung kho khan truoc mat hien nay . Cau cho con co duoc mot Duc Tin that vung vang noi Chua . Cau cho long con duoc thanh than , vui ve, binh an . Con cui dau cau xin . Amen


Tina
10 Mar 2012

Cau xin Chua cuu con cua con. Amen


HTT
10 Mar 2012

Lay Chua , me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin cho em gai con co day du nghi luc va Duc Tin vao Chua de em com duoc vuot qua nhung kho khan truoc mat hien nay . Cau cho gia dinh em con duoc hanh phuc, vo chong biet thuong yeu nhau de vuot qua noi bat hanh cua ho . con cui dau cau xin . Amen


Agata
10 Mar 2012

Lay Chua, me Maria, Thanh Ca giuse va cac Thanh xin hay gin giu gia dinh con va nhung nguoi than cua con trong tinh yeu thuong cua cac Ngai . Cau cho ho luon duoc binh an , manh khoe , vui ve va hanh phuc. Cau cho con gai con duoc ngoan ngoan , thong manh , va vui ve. Cau cho linh hon Giuse va kelly Tran duoc mau ve nuoc Thien dang . Amen


Maria Quyen
10 Mar 2012

song sep long Chua hien land va khiem nhuong trong long,tat ca moi viet con lam deu nho on Chua dan dac tren buoc duong con di trong cuoc song, cho vo chong con song doi song hon chung thuy va yeu nhau nhieu hon,xin cho me con duoc khoe manh, bo me chong con dung lo lan trong thai doi nha o.va con ta on Chua ban cho con duoc moi su tot dep .con yeu chua, Amen.10 Mar 2012

chua lanh benh nan binh an an toan


Maria Huong Nguyen
10 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
10 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
10 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
10 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
10 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
10 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
10 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
10 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
10 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
10 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
10 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
10 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
10 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
10 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
10 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
10 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
10 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
10 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
10 Mar 2012

Sau bao ngày con đã không giữ đúng lời hứa với Chúa Mẹ, bởi vì thân xác con quá ư nặng nề nên con không thắng được những yếu đuối trong tâm hồn con thì hôm nay đây con đã bắt đầu thực thi lời hứa của con, con cầu xin Chúa hãy luôn ở bên con để chở che nâng đỡ con và cho con siêng năng chạy đến với Chúa mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con cầu xin Chúa ban cho linh hồn con được sạch trong để xứng đáng đón Chúa ngự mãi trong tâm hồn con. Con cầu xin Chúa tha thứ lỗi lầm của con. Xin Chúa hãy soi sáng con biết diều gì tốt nhất để làm. Con cũng cầu xin Chúa ban ơn cho tât cả quý OBACE đã xin cầu nguyện trên trang cầu nguyện Thánh Linh này được như ý nguyện. Amen


Maria Huong Nguyen
10 Mar 2012

Sau bao ngày con đã không giữ đúng lời hứa với Chúa Mẹ, bởi vì thân xác con quá ư nặng nề nên con không thắng được những yếu đuối trong tâm hồn con thì hôm nay đây con đã bắt đầu thực thi lời hứa của con, con cầu xin Chúa hãy luôn ở bên con để chở che nâng đỡ con và cho con siêng năng chạy đến với Chúa mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con cầu xin Chúa ban cho linh hồn con được sạch trong để xứng đáng đón Chúa ngự mãi trong tâm hồn con. Con cầu xin Chúa tha thứ lỗi lầm của con. Xin Chúa hãy soi sáng con biết diều gì tốt nhất để làm. Con cũng cầu xin Chúa ban ơn cho tât cả quý OBACE đã xin cầu nguyện trên trang cầu nguyện Thánh Linh này được như ý nguyện. Amen


Maria Huong Nguyen
10 Mar 2012

Sau bao ngày con đã không giữ đúng lời hứa với Chúa Mẹ, bởi vì thân xác con quá ư nặng nề nên con không thắng được những yếu đuối trong tâm hồn con thì hôm nay đây con đã bắt đầu thực thi lời hứa của con, con cầu xin Chúa hãy luôn ở bên con để chở che nâng đỡ con và cho con siêng năng chạy đến với Chúa mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con cầu xin Chúa ban cho linh hồn con được sạch trong để xứng đáng đón Chúa ngự mãi trong tâm hồn con. Con cầu xin Chúa tha thứ lỗi lầm của con. Xin Chúa hãy soi sáng con biết diều gì tốt nhất để làm. Con cũng cầu xin Chúa ban ơn cho tât cả quý OBACE đã xin cầu nguyện trên trang cầu nguyện Thánh Linh này được như ý nguyện. Amen


maria thu hang
10 Mar 2012

xin cho gia dinh con duoc binh an con xin ta on chua xin duc trinh nu maria va thanh ca giuse chuyen cau len thien chua ban cho con duoc on


maria thu hang
10 Mar 2012

xin cho gia dinh con duoc binh an con xin ta on chua xin duc trinh nu maria va thanh ca giuse chuyen cau len thien chua ban cho con duoc on


maria thu hang
10 Mar 2012

xin cho gia dinh con duoc binh an con xin ta on chua xin duc trinh nu maria va thanh ca giuse chuyen cau len thien chua ban cho con duoc on


Anton
10 Mar 2012

Xin ban phep lanh xuong cho gia dinh con amen.


Anton
10 Mar 2012

Xin ban may man xuong cho con cua con amen.


Juse V Maria
10 Mar 2012

Lạy Cha chí thánh là thiên chúa toàn năng hằng hữu xin thương xót chúng con và toàn thế giới.Lạy Chúa từ nhân xin đoái thương đứa con lạc đàn,con đang ở trong tình trạng khó khăn vì chưa kiếm ra việc làm ,hơn 2 tháng nay con vẫn lo chạy khắp nơi mà vẫn chưa kiếm ra việc,họ chỉ nhận hồ sơ và bảo về chờ đợi,lạy Chúa con cầu khẩn Ngài xin đoái thương ban cho con có công ăn việc làm,lạy mẹ Maria ,thánh cả Juse xin cầu bầu cho chúng con ,Amen


Chi
10 Mar 2012

Lay thanh ca Giuse, xua nay khong ai keu Cau cha ma vo hieu xin cha thuong giup con duoc on nhu y va giup con giai go nhung van nan ma con dang gap phai. Xin nham loi con khan xin.


Teresa
10 Mar 2012

Sanh no duoc bang an, va xin ban cho dua con sap chao doi cua chung con duoc khoe manh, thong minh va binh thuong khong nhu loi Tien doan cua bac si. Xin gia dinh thanh gia thuong nhan loi con cau xin.


TERESAMY
10 Mar 2012

XIN ME CUNG THANH CA GIUSE TIEP TUC CAU CUNG CHUA CHO CON VA GIA DINH DUOC KHOE MANH, CHO CON GAI DUOC BOT DAU BUNG HAY IT RA CHIU DUOC DAU DON AY, CHO CON GAI SAP SUA THI LAI XE DUOC LAI AN TOAN CAN THAN, CHO NO DUOC HOC HANH TIEN TOI DI DUNG NGANH Y MA NO DA CHON. CON CAM ON CHUA ME VA CAC THANH DA LUON CAU CUNG CHUA CHO CON


Anton TT
10 Mar 2012

LAY CHUA CON LA KE CO TOI AMEN


ANTON T T
10 Mar 2012

LAY CHUA CON LA KE CO TOI


Anna Lan Thảo
10 Mar 2012

Con cầu xin mẹ Maria hãy xin Chúa giùm con, xin Chúa hãy ban cho anh ấy sức mạnh, nghị lực để vượt qua được bệnh tật đang hoành hành anh ấy. Chúa ới, Ngài đã từng nói: con hãy cứ xin thì sẽ được, Ngài hãy ban cho chúng con 1 phép lạ đi ạ, hãy cho anh ấy được lành bệnh. Amen


Anna Uyen Bui
10 Mar 2012

Lạy Chúa xin thương xót con. Chúa cho con biết con phai làm gì? Con khổ lắm Chúa ơi! Xin Chúa ban binh an cho chồng con va con gái của con. Amen


Anna Uyen Bui
10 Mar 2012

Lạy Chúa xin thương xót con. Chúa cho con biết con phai làm gì? Con khổ lắm Chúa ơi! Xin Chúa ban binh an cho chồng con va con gái của con. Amen


Maria Vy Nguyen
10 Mar 2012

Lay Chua, xin gin giu Cha Nguyen Ba Thong trong tay Chua. Con rat cam phuc nhung viec Cha Thong da lam cho nhung em gai bat hanh o Campuchia. Xin Chua chuc lanh va ban nhung on phuc cua Ngai cho Cha de Cha co them suc manh va nghi luc lam chung ta cho Chua.10 Mar 2012

Lay Chau xin Chua ban cho gia dinh lon cu a con moi su binh an, hanh phuc trong tay Chua. Xin Chua cho me con het bi cam. Lay Chua xin Chua soi sang mo tri con ra de con co gang hoc tap hoan thanh het nhiem vu duoc giao, hoc duoc noi anh van tot ,tham gia duoc sao bac dau, tu tin, nang dong va biet yeu men Chua nhieu hon nua.10 Mar 2012

xin cho famili duoc an toan kh oe manh trong chua


Thêrêsa Ngọc Trân kính xin
10 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa chữa lành bệnh cho bác Phúc. Amen!


le tuyen duong
10 Mar 2012

Lay chua cua con xin chua dung bo con du con biet la minh da pham toi rat nhieu nhung con phai lam sao day ha chua that la kho qua chua ah con xin chua hay luon ben con va dung bao gio bo con nha chua moi viet con lam xin chua hay soi sang chua oi


Teresa PT
10 Mar 2012

Lạy Chúa, xin thương xót con ban cho thai nhi của con mạnh khỏe. Con xin dâng thai nhi của con lên Chúa, xin Chúa che chở và bảo bọc cho bé cho đến ngày chào đời. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa !


PVPhuc
10 Mar 2012

Lạy Chúa Giêsu, nay con đến với Chúa mang theo mọi tật nguyền của đời con. Xin Chúa cứu chữa con. Xin làm cho con nên mạnh mẽ nhất là về đàng thiêng liêng. Xin cho con cảm mến được sự thích thú khi dừng chân ngồi bên Chúa để nghe Chúa nói và để được chữa lành. Xin cho con hằng biết về bên Chúa để được Chúa gia tăng lòng mến Chúa mỗi ngày một nhiều hơn. Lạy Chúa, xin tha thứ những lỗi phạm của con... Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con: vì ... cám dỗ. Con tha thiết cầu xin Chúa nhận lời cầu xin của con. Amen !


maria nhat
10 Mar 2012

Lay Chua Giesucon tin thac vao Chua.xin thuong xot nhan loai toi loiva tha thu loi lam cho chung con.Lay Mariava Cha Thanh Giesu xin cac ngai cam ta on chua .biet bao on lanh chua da ban cho ma chung con thuong hay quen lang.xin chua tha thu vi chung con co long ham me cua cai vat chat.xin Me va Cha Thanh tro giup va cau bau cho chung con .con xin dang len chua cac linh hon dang hap hoi trong gio nay va cac linh hon chet trong ngay hom nay.cac benh nhan va nhung nguoi dau kho phan hon phan xac.xin chua thuong cac linh muc va tu si .cac ngai duoc thien chua tuyen chon.xin chua luon ban on thanh cho cac ngai de cac ngai luon luon dao duc va dan dat chung con.Lay Me cua con xin me luon donh hanh voi gd toi loi va xin cha thanh luon tro giup chung con va cau bau cho gd con xum hop mot nha de lam sang danh chua doi nay va doi sau.


teresa le thi ngoc thuy
10 Mar 2012

con xin chua cho con duoc manh khoe, cho con duoc me tron con vuong, cho cong viec duoc on dinh con xin cam on cam ta long thuong xot chua


giuse nguyen che linh
10 Mar 2012

xin chua duc me maria va thanh ca giuse cau bau cung chua cho gia dinh, gia quyen chung con duoc bang an khoe manh co cong an viec lam on dinh moi thanh vien trong gia dinh hoa hop thuong yeu nhau chia se men thuong nhau trong tinh chua Con xin cam on cam ta long thuong xot chua


Maria Le Thi Phuoc
10 Mar 2012

maria le thi phuoc 10 Mar 2012 maria le thi phuoc 10-3-2012 lay chua giesu lay me maria thanh ca giuse con cau xin cac ngai giup do gia dinh con trong luc kho khan nay xin cha du long thuong doai nhin den gia dinh con xin cha giai go nhung kho khan va no nan chung con dang mac phai con thanh tam cau xin cha cho con co duoc 1 so tien lon de tra het no xin doai nhin chung con la ke toi loi xin cha tha toi va cuu giup gia dinh chung conduoc nhu y nguyen ta on chua me maria vathanh ca giuse


toma Huan
10 Mar 2012

Xin chua gin giu gd chung con,cho gd chung con bat gap kho khan, cho con co cong viec on dinh, cho vo con co suc khoe va gap nhieu may nam trong ciec . cho 2 con cua con ngoan ngoan, cho con het dau khop tay.amen.


Maria Thanh
10 Mar 2012

Xin Duc Me Lavang ban on chua lanh binh cho chi con, chi Tuat va nhung nguoi dang dau om, xin cho em re con biet chua bo thoi hu, tat xau . Amen


Ysave Nguyễn thị Thu Lan
10 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn : Xin ban ơn cho các con của con được bình an cả hồn lẫn xác . Xin cho con trai của con biết suy nghĩ thương cha mẹ mà quyết tâm nổ lực lo tu chí học hành - xin Chúa soi lòng mở trí cho con của con tiếp thu bài vở cho tốt trong đợt ôn luyện nầy và xin cho nó có ý chí quyết tâm để thi đậu vào đại học trong kỳ thi năm nay (7/2012) . Việc chọn ngành , chọn trường để thi đại học - con cũng xin Chúa soi dẫn cho nó đi đúng hướng để có 1 tương lai ổn định vững chắc . CON KHẨN KHOẢN NÀI XIN CHÚA . XIN CHÚA NHẬM LỜI CON THA THIẾT NGUYỆN XIN . CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA - ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE . AMEN .


Ysave Nguyễn thị Thu Lan
10 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn : Xin ban ơn cho các con của con được bình an cả hồn lẫn xác . Xin cho con trai của con biết suy nghĩ thương cha mẹ mà quyết tâm nổ lực lo tu chí học hành - xin Chúa soi lòng mở trí cho con của con tiếp thu bài vở cho tốt trong đợt ôn luyện nầy và xin cho nó có ý chí quyết tâm để thi đậu vào đại học trong kỳ thi năm nay (7/2012) . Việc chọn ngành , chọn trường để thi đại học - con cũng xin Chúa soi dẫn cho nó đi đúng hướng để có 1 tương lai ổn định vững chắc . CON KHẨN KHOẢN NÀI XIN CHÚA . XIN CHÚA NHẬM LỜI CON THA THIẾT NGUYỆN XIN . CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA - ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE . AMEN .


claire_han
10 Mar 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Giuse, con cam ta Ngai da cho chung con 1 ngay binh an, con nho di dang thanh gia & an chay, xe khong bi hu. Xin Ngai ban cho gd con suc khoe tot; A. thu nghiem khong bi ung thu. Xin Ngai phu ho cho gd TH hanh phuc, manh khoe, viec lam on dinh, con cai ngoan ngoan, biet tu tin & tu lap. Xin Ngai phu ho cho the gioi can thiep vao nhung vu dan ap nhan quyen/ton giao o VN. Amen


Maria Tám
10 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con nguyện xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
10 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con nguyện xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
10 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con nguyện xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
10 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con nguyện xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


MaRia Le Thị Phước
10 Mar 2012

maria le thi phuoc 10-3-2012 lay chua giesu lay me maria thanh ca giuse con cau xin cac ngai giup do gia dinh con trong luc kho khan nay xin cha du long thuong doai nhin den gia dinh con xin cha giai go nhung kho khan va no nan chung con dang mac phai con thanh tam cau xin cha cho con co duoc 1 so tien lon de tra het no xin doai nhin chung con la ke toi loi xin cha tha toi va cuu giup gia dinh chung conduoc nhu y nguyen ta on chua me maria vathanh ca giuse


MaRia Le Thị Phước
10 Mar 2012

maria le thi phuoc 10-3-2012 lay chua giesu lay me maria thanh ca giuse con cau xin cac ngai giup do gia dinh con trong luc kho khan nay xin cha du long thuong doai nhin den gia dinh con xin cha giai go nhung kho khan va no nan chung con dang mac phai con thanh tam cau xin cha cho con co duoc 1 so tien lon de tra het no xin doai nhin chung con la ke toi loi xin cha tha toi va cuu giup gia dinh chung conduoc nhu y nguyen ta on chua me maria vathanh ca giuse


MaRia Le Thị Phước
10 Mar 2012

maria le thi phuoc 10-3-2012 lay chua giesu lay me maria thanh ca giuse con cau xin cac ngai giup do gia dinh con trong luc kho khan nay xin cha du long thuong doai nhin den gia dinh con xin cha giai go nhung kho khan va no nan chung con dang mac phai con thanh tam cau xin cha cho con co duoc 1 so tien lon de tra het no xin doai nhin chung con la ke toi loi xin cha tha toi va cuu giup gia dinh chung conduoc nhu y nguyen ta on chua me maria vathanh ca giuse


NDM
10 Mar 2012

Nguyen dang len Chua benh cua Chi Vu Phuong Thy, xin Chua chua lanh benh chi ay. Con xin Chua nhan loi con cau xin. Amen


NDM
10 Mar 2012

Lay Chua xin chua lanh benh cho chi Vu Phuong Thy . Con cau xin Chua nhan loi con cau xin. Amen


MaRia Le Thị Phước
10 Mar 2012

maria le thi phuoc 10-3-2012 lay chua giesu lay me maria thanh ca giuse con cau xin cac ngai giup do gia dinh con trong luc kho khan nay xin cha du long thuong doai nhin den gia dinh con xin cha giai go nhung kho khan va no nan chung con dang mac phai con thanh tam cau xin cha cho con co duoc 1 so tien lon de tra het no xin doai nhin chung con la ke toi loi xin cha tha toi va cuu giup gia dinh chung conduoc nhu y nguyen ta on chua me maria vathanh ca giuse


MaRia Le Thị Phước
10 Mar 2012

maria le thi phuoc 10-3-2012 lay chua giesu lay me maria thanh ca giuse con cau xin cac ngai giup do gia dinh con trong luc kho khan nay xin cha du long thuong doai nhin den gia dinh con xin cha giai go nhung kho khan va no nan chung con dang mac phai con thanh tam cau xin cha cho con co duoc 1 so tien lon de tra het no xin doai nhin chung con la ke toi loi xin cha tha toi va cuu giup gia dinh chung conduoc nhu y nguyen ta on chua me maria vathanh ca giuse


MaRia Le Thị Phước
10 Mar 2012

maria le thi phuoc 10-3-2012 lay chua giesu lay me maria thanh ca giuse con cau xin cac ngai giup do gia dinh con trong luc kho khan nay xin cha du long thuong doai nhin den gia dinh con xin cha giai go nhung kho khan va no nan chung con dang mac phai con thanh tam cau xin cha cho con co duoc 1 so tien lon de tra het no xin doai nhin chung con la ke toi loi xin cha tha toi va cuu giup gia dinh chung conduoc nhu y nguyen ta on chua me maria vathanh ca giuse


MaRia Le Thị Phước
10 Mar 2012

maria le thi phuoc 10-3-2012 lay chua giesu lay me maria thanh ca giuse con cau xin cac ngai giup do gia dinh con trong luc kho khan nay xin cha du long thuong doai nhin den gia dinh con xin cha giai go nhung kho khan va no nan chung con dang mac phai con thanh tam cau xin cha cho con co duoc 1 so tien lon de tra het no xin doai nhin chung con la ke toi loi xin cha tha toi va cuu giup gia dinh chung conduoc nhu y nguyen ta on chua me maria vathanh ca giuse


MaRia Le Thị Phước
10 Mar 2012

maria le thi phuoc 10-3-2012 lay chua giesu lay me maria thanh ca giuse con cau xin cac ngai giup do gia dinh con trong luc kho khan nay xin cha du long thuong doai nhin den gia dinh con xin cha giai go nhung kho khan va no nan chung con dang mac phai con thanh tam cau xin cha cho con co duoc 1 so tien lon de tra het no xin doai nhin chung con la ke toi loi xin cha tha toi va cuu giup gia dinh chung conduoc nhu y nguyen ta on chua me maria vathanh ca giuse10 Mar 2012

maria le thi phuoc 10-3-2012 lay chua giesu lay me maria thanh ca giuse con cau xin cac ngai giup do gia dinh con trong luc kho khan nay xin cha du long thuong doai nhin den gia dinh con xin cha giai go nhung kho khan va no nan chung con dang mac phai con thanh tam cau xin cha cho con co duoc 1 so tien lon de tra het no xin doai nhin chung con la ke toi loi xin cha tha toi va cuu giup gia dinh chung conduoc nhu y nguyen ta on chua me maria vathanh ca giuse10 Mar 2012

maria le thi phuoc 10-3-2012 lay chua giesu lay me maria thanh ca giuse con cau xin cac ngai giup do gia dinh con trong luc kho khan nay xin cha du long thuong doai nhin den gia dinh con xin cha giai go nhung kho khan va no nan chung con dang mac phai con thanh tam cau xin cha cho con co duoc 1 so tien lon de tra het no xin doai nhin chung con la ke toi loi xin cha tha toi va cuu giup gia dinh chung conduoc nhu y nguyen ta on chua me maria vathanh ca giuse10 Mar 2012

maria le thi phuoc 10-3-2012 lay chua giesu lay me maria thanh ca giuse con cau xin cac ngai giup do gia dinh con trong luc kho khan nay xin cha du long thuong doai nhin den gia dinh con xin cha giai go nhung kho khan va no nan chung con dang mac phai con thanh tam cau xin cha cho con co duoc 1 so tien lon de tra het no xin doai nhin chung con la ke toi loi xin cha tha toi va cuu giup gia dinh chung conduoc nhu y nguyen ta on chua me maria vathanh ca giuse


MaRia Le Thị Phước
10 Mar 2012

maria le thi phuoc 10-3-2012 lay chua giesu lay me maria thanh ca giuse con cau xin cac ngai giup do gia dinh con trong luc kho khan nay xin cha du long thuong doai nhin den gia dinh con xin cha giai go nhung kho khan va no nan chung con dang mac phai con thanh tam cau xin cha cho con co duoc 1 so tien lon de tra het no xin doai nhin chung con la ke toi loi xin cha tha toi va cuu giup gia dinh chung conduoc nhu y nguyen ta on chua me maria vathanh ca giuse


ma ri a trần thị huệ
10 Mar 2012

xin chúa ban cho con thành thạo trong công việc, trí thông minh giải quyết công việc một cách nhanh chóng. Xin cho tất cả mọi người trên thế giới biết yêu thương nhau không ghen ghét hận thù.


ma ri a trần thị huệ
10 Mar 2012

xin chúa ban cho con thành thạo trong công việc, trí thông minh giải quyết công việc một cách nhanh chóng. Xin cho tất cả mọi người trên thế giói biết yêu thương nhau không ghen ghét hận thù10 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men10 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men10 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


nguyen phuc khanh
10 Mar 2012

duoc co tien nhieu trong ngay hom nay cua con,xin cam on on tren.10 Mar 2012

xin cho con biet song loi Chua biet xoa bo nhung y nghi xau va toi loi


Tina
10 Mar 2012

Lạy Chúa, Con cầu xin Chúa giúp cho con của con tránh được những người xấu cám dổ. Xin Chúa giúp nó từ Bỏ cờ bạc, rượu chè, hút thuốc và những tật xấu, xin Chua giúp cho con của con vượt qua khỏi sự khó khăn hiện nay. Xin Chúa che chở và ban ơn khôn ngoan. Cảm tạ ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


đứa con tội lỗi
09 Mar 2012

Giesu ,Maria ,Giuse con mến yêu !!xin cứu rỗi các linh hồn!!! Lạy Chúa con yêu mến Chúa ...Amen


Maria Hien
09 Mar 2012

Con cầu xin Thánh Cả Giuse gíup đở gia đình con trong lúc khó khăn này!!Ngài đã nhậm lời rất nhiều cảnh đời chạy đến cùng Ngài ,,xin Ngài dủ lòng thương đoái nhìn đến gia đình con ,xin cho chúng con được diễm phúc được Ngài che chở và giúp đỡ...chúng con đang rất cần Ngài xin Ngài giải gở những khó khăn và nợ nần chúng con đang mắc phải..con thành tâm cầu xin Cha ban cho con có được 1 số tiền lớn để trả hết nợ ,,xin cho gd con có tiền để đi hành hương ,tạ ơn và giúp đỡ những người khó khăn xung quanh con...xin Cha thương giúp đở và cầu cùng Thiên Chúa Ba Ngôi nhậm lời chúng con kêu xin để gd con có được 1 cuộc sống yên bình hơn!!Con tin tưởng tình yêu của Ba Đấng sẽ luôn ở cùng với tất cả chúng con và ban cho chúng con được như ý nguyện!!chúng con cầu xin nhờ Chúa Giesu Kito Chúa chúng con ..Amen


pham thanh tung
09 Mar 2012

Tình Yêu Thiên Chúa Bao La....Chúng con xin Cảm Tạ..Ngợi Khen Danh Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cùng Thánh Cả Giuse...Amen..


phêrô hiển
09 Mar 2012

Gia dình con xin cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse cứu giúp cho Cháu vừa mới bị tai nạn được bình an. Lạy Chúa Giêsu xin Chúa cứu chữa cháu của con sớm được bình phục Amen.


Nguyen
09 Mar 2012

Nguyện xin Gia Đình Thánh Gia ban ơn mạnh hồn xác xuống trên bé Edward Nguyen(4 tháng tuổi) trong cơn bệnh hiểm nghèo.... Nếu đẹp ý Chúa...xin Chúa chữa lành bệnh cho Bé...Amen!


Jeremy Nguyen
09 Mar 2012

Giêsu -Maria -Giuse Con Mến Yêu....Xin thương cứu rỗi Linh Hồn Giuse Tran Nguyen Thien Tan được về hưởng Nhan Thánh Chúa trên quê trời...Amen!


người con bé nhỏ....
09 Mar 2012

nguyen xin long thuong xot cua Chua thuong don nhan Linh Hon Maria, Linh Hon Anna va cac Linh Hon dang bi giam cam trong lua luyen toi duoc ve huong Nhan Thanh Chua tren que troi... nguyen xin Me Maria va Thanh Ca Giuse an ui va nang ddo cho nhung nguoi than con o lai...Con xin Ta on Chua va Me. Amen!!


quynh lien pham
09 Mar 2012

Con xin dang Nguoi Cha Kinh Yeu va Anh Hai con va anh John trong Chua...Nguyen xin Chua thuong gin giu , che cho Ba va anh Hai con va anh John trong ban tay yeu thuong cua Ngai. Amen


pham gia huy
09 Mar 2012

Con cau xin Chua gin giu gia dinh nguoi ban con.Amen


người con bé nhỏ....
09 Mar 2012

Lạy Chúa , con cầu xin cho người ta tìm ra được cách chữa trị bịnh ung thư ... Amen


pham thanh tung
09 Mar 2012

Con xin dang len Chua nguoi Cha kinh yeu... dua em gai cua con va nguoi ban con...xin Ngai thuong gin giu va ban on manh hon xac xuong tren Ba con va xin thuong nang do cho em con va nguoi ban cua con duoc vuot qua con benh hiem ngheo...con xin cam ta Chua...Amen!


Nguyen Chi Thien
09 Mar 2012

Nguyen xin Chua va Me Maria & Thanh Ca Giuse thuong cuu chua cho Hai Dua Con Yeu Dau cua con duoc moi su binh an trong con benh hiem ngheo...Con xin Ta On Chua. Amen!!


người con bé nhỏ....
09 Mar 2012

Lạy Chúa...xin cho chúng con biết dùng chuỗi Mân Côi như một lời cầu nguyện xin ơn lành xuống cho những người thân yêu của chúng con và đặc biệt xin cầu cho các Linh Hồn đang bị giam cầm nơi luyện tội....Chúng con xin cảm tạ..ngợi khen danh Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cùng Thánh Cả Giuse...Amen..


người con bé nhỏ....
09 Mar 2012

Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Gioan Phaolo II xin tha thứ cho sự bất xứng của chúng con và xin ban thần Khí cho chúng con. Amen!


Maria Madalena Trần Thị Bích Ngân
09 Mar 2012

Lạy Đức Mẹ Maria xin Mẹ thương xót chúng con, xin Mẹ cho chúng con có được chỗ ở ổn định, cũng như công việc làm ăn của vợ chồng con được thuận lợi. Hiện giờ vợ chồng con đang lâm vào hòan cảnh bế tắc, chán nản con chỉ xin Mẹ cho chúng con được ơn như ý mà con vẫn hằng xin Mẹ để con giải quyết được những khó khăn hiện tại. Amen


Anna Lê Thị Hiền Hậu
09 Mar 2012

Lạy Chúa. Xin ban cho con được bình an. Mạnh khỏe.Amen


Maria Bui Thuy Chau
09 Mar 2012

Me oi! Xin Me ban cho chuong trinh 720 tieng va Harbor House duoc ket qua tot dep de hai me con con co duoc nhung chuoi ngay em ai ben nhau cho den ngay me con nham mat. Con cam ta Me vo ngan!!!


Anna Chi Nguyen
09 Mar 2012

Lay Chua, xin cho con biet cach giai quyet on thoa chuyen gia dinh. xin Chua thuong ban binh an cho con cua con luon duoc manh khoe va phat trien binh thuong. Xin chua thanh than cu ng thuong soi sang va hoan cai chong con biet yeu thuong va quay ve voi gia dinh. Amen. Con cam on chua va me maria09 Mar 2012

chua lanh benh nan binh an an toan


cosimo hoang sinh hung
09 Mar 2012

lay chua con tho lay chua con yeu men chua con cam ta chua con chuc tung va ngoi khen chua vi nhung hong an chua da ban cho con va gd con / hom nay ngay moi con xin chua ban cho con biet yeu men chua biet lang nghe loi chua biet vang theo thanh y chua va biet thuc hien loi chua day con / xin chua ban cho con va gd duoc binh an manh khoe duoc nhung on can thiet trong ngay va biet hoa thuan yeu thuong nhau va biet yeu thuong moi nguoi / xin chua cho con khoi benh dau dau va nhung benh khac nua / xin chua ban cho cac con cua con biet vang loi day bao cua con / xin chua thanh than thanh hoa va hiep nhat chung con len mot trong tinh yeu cua thien chua


Tina
09 Mar 2012

Lạy Chúa, Con cầu xin Chúa giúp cho con của con có thêm can đảm để đối diện với cuộc sống hàng ngày, vui củng như buồn tập chịu đựng và thông cảm, xin Chúa ban ơn khôn ngoan không bị người xấu cám dổ. Lạy tạ ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen09 Mar 2012

Lay Thanh Ca Giuse , xin Ngai cau bau cung Chua cho cong viec cua chung con duoc nhieu thuan loi , xin Chua duc long duc tri nhung nguoi lien quan de ho nhin nhan su that , cong viec som duoc giai quyet trong minh bach , cong bang va hoan tat tot dep . Chung con tai hen suc mon , bat luc truoc nhung toan tinh va sap dat cua con nguoi , chi biet trong cay vao Chua qua loi chuyen cau cua Thanh Ca , xin Ngai doai thuong nhan loi chung con cau xin .09 Mar 2012

Lay Toi To Chua la Duc Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan , xin Ngai cau bau cung Chua cho chung con gap thay gap thuoc de vuot qua can benh nan y ma chung con dang mac phai . Xin cho chung con duoc on chua lanh de duoc tro nen nhan chung cho Ngai truoc mat Hoi Thanh . Xin Ngai nhan loi chung con nguyen xin .09 Mar 2012

Xin cho con chau chung con tam tri minh man , hoc hanh tan toi va co ket qua tot dep trong ky thi sap toi . Co cong viec on dinh va thuan loi trong viec bao lanh . Moi thanh vien trong gia dinh biet chia se, yeu thuong va cung nhau vuot qua moi kho khan trong cuoc song . Hang ngay sieng nang cau nguyen va luon biet trong cay vao on Chua . Xin Chua che cho , giu gin Em Be va Me luon manh khoe , duoc moi su bang an .


anton nguyen cong thanh
09 Mar 2012

xin gia đình thánh gia ban cho con được khỏi bệnh xin đoái thượng nhận lời con khấn nguyện amen


anton nguyen cong thanh
09 Mar 2012

xin gia đình thánh gia ban cho con được khỏi bệnh xin đoái thượng nhận lời con khấn nguyện amen


anton nguyen cong thanh
09 Mar 2012

xin gia đình thánh gia ban cho con được khỏi bệnh xin đoái thượng nhận lời con khấn nguyện amen


anton nguyen cong thanh
09 Mar 2012

xin gia đình thánh gia nhận lời con khấn nguyện,cho vợ chồng PHAOLÔ NGUYỄN VĂN OÁNH MARIA NGUYỄN ĐÌNH THỊ DUNG,nhờ ơn mẹ,MARIA NGUYỄN ĐÌNH THỊ DUNG đang mang thai đươc gần bốn năm tròn,đang ước nguyện sinh con,xin gia đình thánh gia ban phuc lành xuống cho PHAOLÔ NGUYỄN VĂN OÁNH MARIA NGUYỄN ĐÌNH THỊ DUNG,được như ước nguyện amen


anton nguyen cong thanh
09 Mar 2012

xin gia đình thánh gia nhận lời con khấn nguyện,cho vợ chồng PHAOLÔ NGUYỄN VĂN OÁNH MARIA NGUYỄN ĐÌNH THỊ DUNG,nhờ ơn mẹ,MARIA NGUYỄN ĐÌNH THỊ DUNG đang mang thai đươc gần bốn năm tròn,đang ước nguyện sinh con,xin gia đình thánh gia ban phuc lành xuống cho PHAOLÔ NGUYỄN VĂN OÁNH MARIA NGUYỄN ĐÌNH THỊ DUNG,được như ước nguyện amen09 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men09 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


conannal
09 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện xin mẹ thương mẹ dúp cho người bạn hiểu con và luân đối sử tốt với con bạn con đừng làm con buồn nữa vì con luân sống thật tâm với bạn con con xin mẹ ban cho chúng con giữ được tình cảm mãi mãi bạn con sẽ đối sử tốt với con được như ý của con con xin mẹ nhận lời con cầu xin amen09 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men09 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men09 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men09 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


conannal
09 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện xin chúa và đức mẹ tre chở và ban ơn bình an và yêu thương cho con con cúi đầu xin mẹ thương mẹ dúp cho hoàn cảnh của con chồng con sống với con ích kỷ ghen lung tung con xin mẹ thương mẹ dẹp dúp con để chồng con hiểu đừng kiếm chuyện ghen lung tung hành con con rất khổ mẹ ơi con nguyện xin mẹ nhận lời con cầu xin amen09 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


conannal
09 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện xin chúa và đức mẹ thương cho các linh hồn đang bị giam ở nơi luyện ngục sớm được về nước chúa amen


conannal
09 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện xin chúa và đức mẹ thương ban ơn bình an và ơn tre chở yêu thương cho chúng con hàng ngày con nguyện xin mẹ ban ơn cho chúng con có thật nhiều việc làm để chúng con làm lấy tiền trả nợ mẹ ơi con nguyện xin chúa và đức mẹ dúp chúng con cho những người chúng con còn nợ và tất cả những anh chị em trong hang phường họ hiểu họ thông cảm cho chúng con làm ăn trả dần con nguyện xin chúa và đức mẹ thương ban cho chúng con có cuộc sống bình an ở quê để chúng con iên tâm là ăn trả nợ dần mẹ ơi con cúi xin mẹ ban cho công việc của con làm ở nhà được đông khach và con nguyện xin mẹ thương ban cho con thêm trí thông minh để con làm việc thật tốt được như ý của mọi người con xin mẹ nhận lời con cầu xin amen


Tina
09 Mar 2012

Lạy Chúa, Cầu xin Chúa che chở và cứu chữa cho con của con. Xin Chúa giúp nó từ bỏ những tật xấu. Amen09 Mar 2012

CHUA LANH BENH NAN BINH AN AN TOAN


Maria Trâm
09 Mar 2012

Lậy Chúa! Con cầu xin Chúa ban cho chị em chúng con hôm nay đi lễ ở nhà thờ Bác ái được bằng an khi đi và về. Xin chúa ban hồng ân cho chị em chúng con và xin Ngài hoàn tất công trình Ngài đã khởi sự nợi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê su Ki tô Chúa chúng con Amen.


Ysave Nguyễn thị Thu Lan
09 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn : Xin ơn bình an cho em gái con - đi và về an toàn . CON XIN CẢM TẠ CHÚA . AMEN .


gmg
09 Mar 2012

chua lanh benh nan binh an na toan manh khoe09 Mar 2012


Trang
09 Mar 2012

Cho Trina con cua Con duoc phat trien binh thuong nhu cac tre cung lua tuoi


Tina
09 Mar 2012

Lạy Chúa, Cầu xin Chúa che chở và cứu chữa cho con của con. Xin Chúa giúp nó từ bỏ những tật xấu. Amen


nghiepngoc
09 Mar 2012

con Cam Ta On Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho Ma con ten Bui Thi Chau khoi benh.Amen. con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho em gai chong con ten Maria Tran To Quyen khoi ben gan.Amen. con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho chong con Gioan Baotixita Tran Su Nghiep khoi benh viem hong.Amen. vo chong chung con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho cua tiem chung con co nhieu khach va mua nhieu hang.Amen. Mua Chay Nay vo chong chung con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho cac linh hon nhat la cac linh hon moi coi som an nghi ve nha Chua.Amen. vo chong chung con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho nhung nguoi than thuong cua chung con luon khoe manh va binh an.Amen. vo chong chung con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho nhung nguoi lam chung voi chung con luon khoe manh va binh an.Amen.


nguyen thuy
09 Mar 2012

nguyen thuy lay chua va lay me maria cung thanh ca giuse con nguyen xin gd thanh ca giuse xin cuu giup gd con va con xin chua hay chua lanh tam hon chong cua con de chong con biet an nan va quay tro ve voi gd va de gd con som duoc sum hop lay chua nhan tu con xin chua hay thuong den gd con va giup cho moi nguoi trong gd chung con nhan ra duoc on va thang y chua de gd con luon huong ve chua va me maria va thanh ca giuse va luon tin tuong va trong cay vao chua la chua cua con nieu nhung dieu con xin ma dep long chua thi con xin chua hay cuu con va chong con de chong con tu bo duoc dang toi loi de tro ve voi gd con nguyen xin nhung dieu nay nho duc giesu maria giuse chua cua con amen


Maria Tám
09 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
09 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
09 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
09 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
09 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!09 Mar 2012

lay chua va duc me xin ban binh an cho gia dinh cua con, me con, cac em cua con, va tat ca moi ngoui.amen


Giuse. Maria Hoang Kim Tiến
09 Mar 2012

LẠY CHÚA. Con chạy đến với Chúa qua lời nguyện này. Xin MẹMaria, Thánh cả Giuse bổn mạng con và các thánh nam nữ trên trời, Xin Chúa thương đến gia đình bé nhỏ của con, cho con sống đúng trách nhiệm của người chồng, người Cha, người anh em. để con đi đúng con đường con đã chọn. Xin Chúa hướng dẫn đường lối con đi AMEN


Tina
09 Mar 2012

Lạy Chúa, Cầu xin Chúa che chở và cứu chữa cho con của con. Xin Chúa giúp nó từ bỏ những tật xấu. Amen


GIA DINH KIM DUNG -DALAT
09 Mar 2012

CON ...VA GIA DINH ...MOI MOI TUONG QUAN XA HOI ....CHU TOAN BON PHAN ...SONG DUNG LOI CHUA DAY ......ANH CHI EM CHUC BINH AN CHO NHAU ...NHAN DUC -HIEN HOA -PHUC VU CAU NGUYEN ....YEU THUONG NHAU ..THA THU CHO NHAU ...CHUNG PHAN PHUC VOI NHAU TREN NUOC TROI .... TAT CA DEU CO BON PHAN TRONG NHA CHUA ..SONG XUNG DANG VOI ON LANH ON TREN BAN CHO CHUNG CON .AMEN. XIN TA ON QUI CHA .SO .CONG DOAN . GOD BLESS YOU.


XUAN NHAT PETER
09 Mar 2012

ME CON NHIEU NIEM VUI TUOI GIA ...BOT NONG TINH ...XIN 3DANG CHUA LANH THAN BENH ...TAM BENH ... VAN SU NHU THANH Y CHUA ....AMEN.


NHAT DALAT
09 Mar 2012

ANH TRAI CON ...GAP THAY THUOC GIOI ..THAY LANH BAN TOT .. CHUA LANH THAN BENH .TAM BENH ... LECH DOT SONG LUNG ..CHAN THUONG THE THAO ... TRONG HOI THANH CONG DOAN ....HOC HIEU HANH AI ...GIAO LY CUA HOI THANH ...TRONG DOI SONG .....KHONG CON NUOC MAT DAU KHO ...NUOC MAT HOI HAN ...SONG XUNG DANG VOI ON LANH ON TREN BAN .AMEN .


teresa duong thi tuyet van
09 Mar 2012

xin duc trinh nu maria va thanh ca giu sedang len chua cho con duoc bang an va nhat la co co chau dang giup con duoc bang an trong tam hon dung nghe nhung su du biet pho thac noi thien chua nho me bau cu de moi chuyen duoc tot dep bang an trong khi con vang nha xin me ngan moi su du con hieu la ma quy khon ngoan hon con cai su sang xin me giup gia dinh con dung nghe theo nhung loi buon phien ay anmen


mariathi
09 Mar 2012

Lay Mẹ Maria. Con cầu xin Mẹ ban ơn lành và gìn giữ thai nhi của người bạn con. Xin Mẹ ban cho bé đươc khỏe mạnh và xuất hiện trên đời này mẹ nhé. Con cầu xin Mẹ nhậm lời con.


Anna Tran
09 Mar 2012

Con lay Chua , Me ,cac Thanh , xin thuong xot chung con , xin tha thu toi loi chung con ,xin cuu giup chung con vuot qua duoc nhung kho khan , tung quan , xin nham loi chung con cau xin , xin giup chung con ,xin gin giu ,che cho chung con trong tay Chua ,Me ,Cac Thanh , con thanh tam kinhxin , xin thuong xot Chua oi,amen.


peter nguyen xuan nhat
09 Mar 2012

xin cho me con ....ong ba ..noi ngoai ..qui an nhan xa gan ... tim duoc nhieu vui tuoi gia ...trong hoi thanh cong doan ..thanhle ....thanh nhac ...khong con lo lang ve the he sau chung con ....suc khoe tri nho tot ..on phan hon ..on phan xac ....don minh tinh tam ...on chet lanh ... den hoi tho cuoi cung ...ra di nhe nhang thanh than ...chung con tin thac 3DANG ...van su theo thanh y chua ...xin cho chung con song dung loi chua day ....luon dep long...lam yen tam ..vui long ong ba .. me cha ....luc tuoi gia ...xin uon nan than khau y ...chi bao dang lanh ...an ui nang do diu dat ....chung con trong hoi thanh cong doan...tren con duong ve que troi ...moi truong dao ly phap ly ...thich hop tot thien ...khong con lang phi thoi gian tuoi tre ....song xung dang voi on lanh on tren ban cho chung con ...amen ... xin ta on QUI CHA .SO .CONG DOAN .. da cau nguyen cho chung con .


peter nguyen xuan nhat
09 Mar 2012

xin cho me con ....ong ba ..noi ngoai ..qui an nhan xa gan ... tim duoc nhieu vui tuoi gia ...trong hoi thanh cong doan ..thanhle ....thanh nhac ...khong con lo lang ve the he sau chung con ....suc khoe tri nho tot ..on phan hon ..on phan xac ....don minh tinh tam ...on chet lanh ... den hoi tho cuoi cung ...ra di nhe nhang thanh than ...chung con tin thac 3DANG ...van su theo thanh y chua ...xin cho chung con song dung loi chua day ....luon dep long...lam yen tam ..vui long ong ba .. me cha ....luc tuoi gia ...xin uon nan than khau y ...chi bao dang lanh ...an ui nang do diu dat ....chung con trong hoi thanh cong doan...tren con duong ve que troi ...moi truong dao ly phap ly ...thich hop tot thien ...khong con lang phi thoi gian tuoi tre ....song xung dang voi on lanh on tren ban cho chung con ...amen ... xin ta on QUI CHA .SO .CONG DOAN .. da cau nguyen cho chung con .


peter nguyen xuan nhat
09 Mar 2012

xin cho me con ....ong ba ..noi ngoai ..qui an nhan xa gan ... tim duoc nhieu vui tuoi gia ...trong hoi thanh cong doan ..thanhle ....thanh nhac ...khong con lo lang ve the he sau chung con ....suc khoe tri nho tot ..on phan hon ..on phan xac ....don minh tinh tam ...on chet lanh ... den hoi tho cuoi cung ...ra di nhe nhang thanh than ...chung con tin thac 3DANG ...van su theo thanh y chua ...xin cho chung con song dung loi chua day ....luon dep long...lam yen tam ..vui long ong ba .. me cha ....luc tuoi gia ...xin uon nan than khau y ...chi bao dang lanh ...an ui nang do diu dat ....chung con trong hoi thanh cong doan...tren con duong ve que troi ...moi truong dao ly phap ly ...thich hop tot thien ...khong con lang phi thoi gian tuoi tre ....song xung dang voi on lanh on tren ban cho chung con ...amen ... xin ta on QUI CHA .SO .CONG DOAN .. da cau nguyen cho chung con .


peter nguyen xuan nhat
09 Mar 2012

xin cho me con ....ong ba ..noi ngoai ..qui an nhan xa gan ... tim duoc nhieu vui tuoi gia ...trong hoi thanh cong doan ..thanhle ....thanh nhac ...khong con lo lang ve the he sau chung con ....suc khoe tri nho tot ..on phan hon ..on phan xac ....don minh tinh tam ...on chet lanh ... den hoi tho cuoi cung ...ra di nhe nhang thanh than ...chung con tin thac 3DANG ...van su theo thanh y chua ...xin cho chung con song dung loi chua day ....luon dep long...lam yen tam ..vui long ong ba .. me cha ....luc tuoi gia ...xin uon nan than khau y ...chi bao dang lanh ...an ui nang do diu dat ....chung con trong hoi thanh cong doan...tren con duong ve que troi ...moi truong dao ly phap ly ...thich hop tot thien ...khong con lang phi thoi gian tuoi tre ....song xung dang voi on lanh on tren ban cho chung con ...amen ... xin ta on QUI CHA .SO .CONG DOAN .. da cau nguyen cho chung con .


con anna hong luyen
09 Mar 2012

Lay Chua Me Maria va thanh ca juse xin cho con som duoc khoi benh lay Chua xin nhan loi con cau xin amen.


vinh nhat dalat
09 Mar 2012

xin cho gia dinh em gai con va cac gia dinh tre song duc chung thuy trong hon nhan ...trong hoi thanh cong doan ...song dung loi chua day ..khong con bat hoa y kien ...quan diem ...chu toan bon phan voi con cai ...biet tran trong on lanh on tren ban cho chung con ...thieu sot bai hoc dao ly lam nguoi ...xin chi day chua lanh than benh .tam benh cho chung con ....amen.


Maria V Juse
09 Mar 2012

Lạy Chúa con chỉ biết cầu xin nơi tinh thương yêu nơi Chúa,lúc này con rất khó khăn con chỉ cầu mong xin Chúa chỉ bảo cho con sớm tìm ra việc làm.con đâu biết được ngày mai ra sao chỉ biết tin thác nơi quyền năng nơi đức mẹ Maria-thánh cả Ju se và lòng thương xót của Chúa Jesu,lạy Chúa con chỉ biết tn thác nơi Ngài.Amen


NJ
09 Mar 2012

Xin Long Thuong Xot Chua cho Michelle , William , David , Melba vui ve tra tien rent va don di muon nha cho khac , de con het nhuc dau , met moi . Xin Chua cho con gom du tien de tra tien nha va tien insurance nha nhe Chua . Xin Chua cuu con Chua oi . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua.


NJ
09 Mar 2012

Xin Long Thuong Xot Chua cho Michelle , William , David , Melba vui ve tra tien rent va don di muon nha cho khac , de con het nhuc dau , met moi . Xin Chua cho con gom du tien de tra tien nha va tien insurance nha nhe Chua . Xin Chua cuu con Chua oi . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua.


NJ
09 Mar 2012

Xin Long Thuong Xot Chua cho Michelle , William , David , Melba vui ve tra tien rent va don di muon nha cho khac , de con het nhuc dau , met moi . Xin Chua cho con gom du tien de tra tien nha va tien insurance nha nhe Chua . Xin Chua cuu con Chua oi . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua.


NJ
09 Mar 2012

Xin Long Thuong Xot Chua cho Michelle , William , David , Melba vui ve tra tien rent va don di muon nha cho khac , de con het nhuc dau , met moi . Xin Chua cho con gom du tien de tra tien nha va tien insurance nha nhe Chua . Xin Chua cuu con Chua oi . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua.


NJ
09 Mar 2012

Xin Long Thuong Xot Chua cho Michelle , William , David , Melba vui ve tra tien rent va don di muon nha cho khac , de con het nhuc dau , met moi . Xin Chua cho con gom du tien de tra tien nha va tien insurance nha nhe Chua . Xin Chua cuu con Chua oi . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua.


NJ
09 Mar 2012

Xin Long Thuong Xot Chua cho Michelle , William , David , Melba vui ve tra tien rent va don di muon nha cho khac , de con het nhuc dau , met moi . Xin Chua cho con gom du tien de tra tien nha va tien insurance nha nhe Chua . Xin Chua cuu con Chua oi . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua.


NJ
09 Mar 2012

Xin Long Thuong Xot Chua cho Michelle , William , David , Melba vui ve tra tien rent va don di muon nha cho khac , de con het nhuc dau , met moi . Xin Chua cho con gom du tien de tra tien nha va tien insurance nha nhe Chua . Xin Chua cuu con Chua oi . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua.


NJ
09 Mar 2012

Xin Long Thuong Xot Chua cho Michelle , William , David , Melba vui ve tra tien rent va don di muon cho khac . De con bot nhuc dau, met moi . Xin Chua cho con gom du tien tra tien nha va tien insurance nha cuoi thang nay nhe Chua. Xin Chua cuu con Chua oi . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua .


NJ
09 Mar 2012

Xin Long Thuong Xot Chua cho Michelle , William , David , Melba vui ve tra tien rent va don di muon cho khac . De con bot nhuc dau, met moi . Xin Chua cho con gom du tien tra tien nha va tien insurance nha cuoi thang nay nhe Chua. Xin Chua cuu con Chua oi . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua .


NJ
09 Mar 2012

Xin Long Thuong Xot Chua cho Michelle , William , David , Melba vui ve tra tien rent va don di muon cho khac . De con bot nhuc dau, met moi . Xin Chua cho con gom du tien tra tien nha va tien insurance nha cuoi thang nay nhe Chua. Xin Chua cuu con Chua oi . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua .


NJ
09 Mar 2012

Xin Long Thuong Xot Chua cho Michelle , William , David , Melba vui ve tra tien rent va don di muon cho khac . De con bot nhuc dau, met moi . Xin Chua cho con gom du tien tra tien nha va tien insurance nha cuoi thang nay nhe Chua. Xin Chua cuu con Chua oi . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua .


NJ
09 Mar 2012

Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon Ong Ba , anh chi em ban huu con .Nhung linh hon mo coi .Dac biet linh hon cua Francis Dailey . Nhung linh hon o trong nha cua con , dang pha con va tenants cua con som duoc ve nuoc Chua .Xin Chua cuu con . Xin Chua gin giu gia dinh con khoi moi su du , khoi tay ma qui va luon khoe manh , binh an trong tay Chua . Xin Chua ban cho con on khon ngoan , minh man , hieu biet , va thanh than tam hon de nhung cong viec con lam duoc ket qua tot dep. Moi khi gap kho khan xin Chua cho nguoi den giup va bao ve cho con . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen.


HTT
09 Mar 2012

Con cui dau cau xin Chua, me Maria, Thanh C aGiuse va cac Thanh xin hay cho con co mot Duc tin vung vang vao Chua de con vuot qua duoc doan duong kho khan truoc mat . Cau cho tam hon con duoc thanh than , binh an va vui ve. Cau xin cho moi uoc mo cua con se thanh su that . Amen


HTT
09 Mar 2012

Lay Chua, me Maria , Thanh Ca Giuse va cac Thanh cau cho gia dinh em gai con duoc binh an , manh khoe va hanh phuc. Cau cho em gai con co mot duc tin vung vang vao Chua de em con vuot qua duoc nhung thu thach hien tai va tuong lai. Mong cho hai vo chong ho gan bo voi nhau , ho tro va thong cam lan nhau . Con cui dau cau xin . Amen


Long Nguyen
09 Mar 2012

LONG NGUYEN 09/03/2012 LAY CHUA TU NHAN ,XIN THUONG BAN CHO CON LUON BIHN AN .SUC KHOE DE CON LAM VIEC .LAY CHUA ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,XIN THUONG BAN GIUP CON CHO CON SOM BAN DUOC XE ,XIN CHO CHO KHACH HANG HO GOI CHO CON DE CON CO CONG VIEC LAM .XIN CHO CON LUON VUOT KHO KHAN ,XIN CHO CON CAI CUA CON LUON MANH KHOE BINH AN ,NGOAN NGOAN ,SIENG NANG CO GANG ,LAY CHUA GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE .XIN THUONG CON .BAN CHO CON VA CON CAI CUA CON LUON NHO TOI CHUA DOC KINH TOI SANG .XIN THUONG NANG TAM HON CON LEN ,XIN NHAN LOI CON CAU VA BAN CHO CON AMEN.


Long Nguyen
09 Mar 2012

LONG NGUYEN 09/03/2012 LAY CHUA TU NHAN ,XIN THUONG BAN CHO CON LUON BIHN AN .SUC KHOE DE CON LAM VIEC .LAY CHUA ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,XIN THUONG BAN GIUP CON CHO CON SOM BAN DUOC XE ,XIN CHO CHO KHACH HANG HO GOI CHO CON DE CON CO CONG VIEC LAM .XIN CHO CON LUON VUOT KHO KHAN ,XIN CHO CON CAI CUA CON LUON MANH KHOE BINH AN ,NGOAN NGOAN ,SIENG NANG CO GANG ,LAY CHUA GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE .XIN THUONG CON .BAN CHO CON VA CON CAI CUA CON LUON NHO TOI CHUA DOC KINH TOI SANG .XIN THUONG NANG TAM HON CON LEN ,XIN NHAN LOI CON CAU VA BAN CHO CON AMEN.


Agata
09 Mar 2012

Lay Chua, me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin hay gin giu gia dinh on trong tinh yeu thuong cua cac Ngai . Cau xin cho moi nguoi luon duoc binh an , manh khoe, vui ve va hanh phuc. Cau xin cho con gai cua con luon duoc ngoan ngoan , vui ve , va thong minh . Cau cho linh hon Giuse duoc ve hau ben canh Chua. Cau xin cho Kelly Tran ra di that la binh an . Con cui dau cau xin . Amen


Long Nguyen
09 Mar 2012

LONG NGUYEN 09/03/2012 LAY CHUA TU NHAN ,XIN THUONG BAN CHO CON LUON BIHN AN .SUC KHOE DE CON LAM VIEC .LAY CHUA ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,XIN THUONG BAN GIUP CON CHO CON SOM BAN DUOC XE ,XIN CHO CHO KHACH HANG HO GOI CHO CON DE CON CO CONG VIEC LAM .XIN CHO CON LUON VUOT KHO KHAN ,XIN CHO CON CAI CUA CON LUON MANH KHOE BINH AN ,NGOAN NGOAN ,SIENG NANG CO GANG ,LAY CHUA GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE .XIN THUONG CON .BAN CHO CON VA CON CAI CUA CON LUON NHO TOI CHUA DOC KINH TOI SANG .XIN THUONG NANG TAM HON CON LEN ,XIN NHAN LOI CON CAU VA BAN CHO CON AMEN


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
09 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 09/03/2012 CON CAU XIN CHUA TU NHAN ,CON CAU XIN ME MARIA VA THANH CA GIUSE ,BAN CHO CON THOAT MOI NGUY HIEM ,VUOT MOI KHO KHAN ,XIN THUONG BAN CHO CON LUON BINH AN .LAY CHUA GIESU LAY ME MARIA ,LAY THANH CA XIN THUONG BAN CHO CON ,XIN BAN CHO CON CO DUOC MOT TINH YEU CHAN THAT CUA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN ,XIN THUONG GIUP THANH HOA CON NGUOI CUA ANH AY ,DE ANH LONG AY LUON NHO DEN CON ,YEU CON MANG HANH PHUC DEN CHO CON SUOT DOI ,LAY CHUA GIESU LAY ME MARIA LAY THANH CA ,XIN THUONG BAN KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG MAU SOM THANH THAN VOI NHAU ,MAU SOM VE CHUNG SONG VOI NHAU ,GIO LA DO ANH QUYET DINH .LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THANH CA XIN CAI HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH LONG NGO LOI YEU THUONG CON ,,VI CON CUNG DA THUONG YEU ANH LONG AY RAT NHIEU ,ANH LA CON NGUOI TOT ,LA CON NGUOI DANG HOANG ,GIOI MOI CHUYEN ,NHUNG NHAT LA ANH LA NGUOI CONG GIAO NUA .LAY CHUA .LAY ME ,LAY THANH CA .GIO CON CHANG BIET TIM KIEM AI .NGUOI DOI CON CHI CO QUEN MOT MIH ANH LONG ,CON NGOAI RA CON CHI BIET DEN LM TU SI NHIEU ,GIO CON NAI XIN CHUA ,ME VA THANH CA THUONG BAN CHO CON NHUNG LOI CON XIN KHAN ,AMEN .


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
09 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 09/03/2012 CON CAU XIN CHUA TU NHAN ,CON CAU XIN ME MARIA VA THANH CA GIUSE ,BAN CHO CON THOAT MOI NGUY HIEM ,VUOT MOI KHO KHAN ,XIN THUONG BAN CHO CON LUON BINH AN .LAY CHUA GIESU LAY ME MARIA ,LAY THANH CA XIN THUONG BAN CHO CON ,XIN BAN CHO CON CO DUOC MOT TINH YEU CHAN THAT CUA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN ,XIN THUONG GIUP THANH HOA CON NGUOI CUA ANH AY ,DE ANH LONG AY LUON NHO DEN CON ,YEU CON MANG HANH PHUC DEN CHO CON SUOT DOI ,LAY CHUA GIESU LAY ME MARIA LAY THANH CA ,XIN THUONG BAN KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG MAU SOM THANH THAN VOI NHAU ,MAU SOM VE CHUNG SONG VOI NHAU ,GIO LA DO ANH QUYET DINH .LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THANH CA XIN CAI HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH LONG NGO LOI YEU THUONG CON ,,VI CON CUNG DA THUONG YEU ANH LONG AY RAT NHIEU ,ANH LA CON NGUOI TOT ,LA CON NGUOI DANG HOANG ,GIOI MOI CHUYEN ,NHUNG NHAT LA ANH LA NGUOI CONG GIAO NUA .LAY CHUA .LAY ME ,LAY THANH CA .GIO CON CHANG BIET TIM KIEM AI .NGUOI DOI CON CHI CO QUEN MOT MIH ANH LONG ,CON NGOAI RA CON CHI BIET DEN LM TU SI NHIEU ,GIO CON NAI XIN CHUA ,ME VA THANH CA THUONG BAN CHO CON NHUNG LOI CON XIN KHAN ,AMEN .


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
09 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 09/03/2012 CON CAU XIN CHUA TU NHAN ,CON CAU XIN ME MARIA VA THANH CA GIUSE ,BAN CHO CON THOAT MOI NGUY HIEM ,VUOT MOI KHO KHAN ,XIN THUONG BAN CHO CON LUON BINH AN .LAY CHUA GIESU LAY ME MARIA ,LAY THANH CA XIN THUONG BAN CHO CON ,XIN BAN CHO CON CO DUOC MOT TINH YEU CHAN THAT CUA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN ,XIN THUONG GIUP THANH HOA CON NGUOI CUA ANH AY ,DE ANH LONG AY LUON NHO DEN CON ,YEU CON MANG HANH PHUC DEN CHO CON SUOT DOI ,LAY CHUA GIESU LAY ME MARIA LAY THANH CA ,XIN THUONG BAN KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG MAU SOM THANH THAN VOI NHAU ,MAU SOM VE CHUNG SONG VOI NHAU ,GIO LA DO ANH QUYET DINH .LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THANH CA XIN CAI HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH LONG NGO LOI YEU THUONG CON ,,VI CON CUNG DA THUONG YEU ANH LONG AY RAT NHIEU ,ANH LA CON NGUOI TOT ,LA CON NGUOI DANG HOANG ,GIOI MOI CHUYEN ,NHUNG NHAT LA ANH LA NGUOI CONG GIAO NUA .LAY CHUA .LAY ME ,LAY THANH CA .GIO CON CHANG BIET TIM KIEM AI .NGUOI DOI CON CHI CO QUEN MOT MIH ANH LONG ,CON NGOAI RA CON CHI BIET DEN LM TU SI NHIEU ,GIO CON NAI XIN CHUA ,ME VA THANH CA THUONG BAN CHO CON NHUNG LOI CON XIN KHAN ,AMEN .


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
09 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 09/03/2012 CON CAU XIN CHUA TU NHAN ,CON CAU XIN ME MARIA VA THANH CA GIUSE ,BAN CHO CON THOAT MOI NGUY HIEM ,VUOT MOI KHO KHAN ,XIN THUONG BAN CHO CON LUON BINH AN .LAY CHUA GIESU LAY ME MARIA ,LAY THANH CA XIN THUONG BAN CHO CON ,XIN BAN CHO CON CO DUOC MOT TINH YEU CHAN THAT CUA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN ,XIN THUONG GIUP THANH HOA CON NGUOI CUA ANH AY ,DE ANH LONG AY LUON NHO DEN CON ,YEU CON MANG HANH PHUC DEN CHO CON SUOT DOI ,LAY CHUA GIESU LAY ME MARIA LAY THANH CA ,XIN THUONG BAN KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG MAU SOM THANH THAN VOI NHAU ,MAU SOM VE CHUNG SONG VOI NHAU ,GIO LA DO ANH QUYET DINH .LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THANH CA XIN CAI HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH LONG NGO LOI YEU THUONG CON ,,VI CON CUNG DA THUONG YEU ANH LONG AY RAT NHIEU ,ANH LA CON NGUOI TOT ,LA CON NGUOI DANG HOANG ,GIOI MOI CHUYEN ,NHUNG NHAT LA ANH LA NGUOI CONG GIAO NUA .LAY CHUA .LAY ME ,LAY THANH CA .GIO CON CHANG BIET TIM KIEM AI .NGUOI DOI CON CHI CO QUEN MOT MIH ANH LONG ,CON NGOAI RA CON CHI BIET DEN LM TU SI NHIEU ,GIO CON NAI XIN CHUA ,ME VA THANH CA THUONG BAN CHO CON NHUNG LOI CON XIN KHAN ,AMEN .


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
09 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 09/03/2012 CON CAU XIN CHUA TU NHAN ,CON CAU XIN ME MARIA VA THANH CA GIUSE ,BAN CHO CON THOAT MOI NGUY HIEM ,VUOT MOI KHO KHAN ,XIN THUONG BAN CHO CON LUON BINH AN .LAY CHUA GIESU LAY ME MARIA ,LAY THANH CA XIN THUONG BAN CHO CON ,XIN BAN CHO CON CO DUOC MOT TINH YEU CHAN THAT CUA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN ,XIN THUONG GIUP THANH HOA CON NGUOI CUA ANH AY ,DE ANH LONG AY LUON NHO DEN CON ,YEU CON MANG HANH PHUC DEN CHO CON SUOT DOI ,LAY CHUA GIESU LAY ME MARIA LAY THANH CA ,XIN THUONG BAN KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG MAU SOM THANH THAN VOI NHAU ,MAU SOM VE CHUNG SONG VOI NHAU ,GIO LA DO ANH QUYET DINH .LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THANH CA XIN CAI HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH LONG NGO LOI YEU THUONG CON ,,VI CON CUNG DA THUONG YEU ANH LONG AY RAT NHIEU ,ANH LA CON NGUOI TOT ,LA CON NGUOI DANG HOANG ,GIOI MOI CHUYEN ,NHUNG NHAT LA ANH LA NGUOI CONG GIAO NUA .LAY CHUA .LAY ME ,LAY THANH CA .GIO CON CHANG BIET TIM KIEM AI .NGUOI DOI CON CHI CO QUEN MOT MIH ANH LONG ,CON NGOAI RA CON CHI BIET DEN LM TU SI NHIEU ,GIO CON NAI XIN CHUA ,ME VA THANH CA THUONG BAN CHO CON NHUNG LOI CON XIN KHAN ,AMEN .


gmg
09 Mar 2012

chua lanh benh nan binh an an toan manh khoe


ANTON T T
09 Mar 2012

CHUA OI, CON LA KE CO TOI


ANTON T T
09 Mar 2012

CHUA OI, CON LA KE CO TOI09 Mar 2012

lay me maria gia dinh thanh gia xin me dang loi cau xin chua con len thien chua mong hcua chuc phuc lanh va ban hong an xuong cho con va anh dinh trung chinh nen duyen vo chong chung song hanh phuc ben nhau amen09 Mar 2012

doi con cung trai qua rat nhieu kho dau nay con cau xin neu nhu dep long chua thi xin chuc phuc cho con va anh dinh trung chinh som nen duyen vo chong cho anh ay quan tam nhieu den con xin cho chung con som doan tu chung song ben nhau amen09 Mar 2012

nguyen xin chua thuong ban cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh xin cho con co du cong viec lam hang ngay xin cho cong viec con duoc troi chay cho con gap duoc cong tac vien tot neu nhu dep long chua thi xin cho con va anh dinh trung chinh som doan tu chuc phuc cho chung con som nen duyen vo chong nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi them loi va dang loi cau cua con len thien chua xin chua chap thuan loi cau xin cua con amen


maria nguyen thi hue
09 Mar 2012

Lay chua gjesu con xjn chua chua lanh benh cho con .con rung toc nhjeu lm .con xjn chua chua lanh cho con. Xin cho gia dinh con duoc bjnh an .moj su con xjn tjn thac cho chua


Teresa
09 Mar 2012

Xin cho con sanh duoc bang an. Con cua con duoc manh khoe, thong Minh va ngoan ngoan. Lay Me Maria va thanh ca Giuse xin Thuong nham loi con Cau xin.


vicent do duy hoa
09 Mar 2012

Lay chua giesu xin ban cho con on ko bjet gen het hon gian oan hon nguoj khac nua xin chua ban cho con biet on hieu biet va on khon ngoan xin chua chu lanh khoi moi benh tat cho con va ban cua con . Xin cha va cac tu si nam nu va cong doan cau nguyen cho con


daminh_hoang
09 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho boss cua con biet con lam viec good job and hard worker.Amen


daminh_hoang
09 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho vo chong con co con va xin cho vo chong con yeu thuong lan nhau biet lo lang cho nhau, xin nguoi ngoai dung noi ra noi vao chuyen cua con nua, xin cho vo con dung nghe loi khong tot ve con.Amen


Daminh_hl
09 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho vo chong lam an duoc, xin cho tiem cua con co khack dong va xin cho con gap duoc nguoi lam tot voi chung con luon, xin dung de tiem con bi trouble gi het luon,Amen


So Ry
09 Mar 2012

Lay Chua GieSu va me Maria, Xin Cac Ngai thuong ban cho con cua con an mau, chong lon, duoc on thong minh, tri sang tri hieu. Xin cho con som tim duoc mot cho hoc va lam viec tot. Xin chua hay o ben con nhung luc kho khan, vap nga, xin cho con co them nghi luc, niem tin va may man trong viec lam, cuoc song vi trong cong viec con luon gap nhung dieu khong tot xay ra. Xin cho gia dinh con mai mai hanh phuc va yeu thuong nhau! con xin ta on cac Ngai!


THUY TERESA TRAN 27/01
09 Mar 2012

Con cầu xin đức mẹ Maria mẹ Fatima ban phép lành cho con được tiếp tục ở lại làm việc cho trường Bayside Secondary College library permanent lâu dài và mải mải. Con xin hứa với mẹ là con sẻ tạ ơn người.CON KHẨN KHOẢN NÀI XIN CHÚA . XIN CHÚA NHẬM LỜI CON THA THIẾT NGUYỆN XIN . CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA - ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE . AMEN . Thuy Teresa09 Mar 2012

Con cầu xin đức mẹ Maria mẹ Fatima ban phép lành cho con được tiếp tục ở lại làm việc cho trường Bayside Secondary College library permanent lâu dài và mải mải. Con xin hứa với mẹ là con sẻ tạ ơn người.CON KHẨN KHOẢN NÀI XIN CHÚA . XIN CHÚA NHẬM LỜI CON THA THIẾT NGUYỆN XIN . CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA - ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE . AMEN . Thuy Teresa


THUY TERESA TRAN 27/01
09 Mar 2012

Con cầu xin đức mẹ Maria mẹ Fatima ban phép lành cho con được tiếp tục ở lại làm việc cho trường Bayside Secondary College library permanent lâu dài và mải mải. Con xin hứa với mẹ là con sẻ tạ ơn người.CON KHẨN KHOẢN NÀI XIN CHÚA . XIN CHÚA NHẬM LỜI CON THA THIẾT NGUYỆN XIN . CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA - ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE . AMEN . Thuy Teresa


Ysave Nguyễn thị Thu Lan
09 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn : Xin ban ơn cho các con của con được bình an cả hồn lẫn xác . Xin cho con trai của con biết suy nghĩ thương cha mẹ mà quyết tâm nổ lực lo tu chí học hành - xin Chúa soi lòng mở trí cho con của con tiếp thu bài vở cho tốt trong đợt ôn luyện nầy và xin cho nó có ý chí quyết tâm để thi đậu vào đại học trong kỳ thi năm nay (7/2012) . Việc chọn ngành , chọn trường để thi đại học - con cũng xin Chúa soi dẫn cho nó đi đúng hướng để có 1 tương lai ổn định vững chắc . CON KHẨN KHOẢN NÀI XIN CHÚA . XIN CHÚA NHẬM LỜI CON THA THIẾT NGUYỆN XIN . CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA - ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE . AMEN .


conannal
09 Mar 2012

mẹ ơi con xin mẹ thương dúp cho bạn con hiểu con nhiều hơn chúng con xẽ giữ được tình cảm mãi mãi người bạn này sẽ đối sử với con tốt hơn hôm vừa dồi bạn con đã làm con buồn con xin mẹ dúp cho bạn con hiểu con và người bạn này xẽ không bao giờ làm con buồn nữa vì con luân sống thật tâm với bạn con con xin mẹ nhận lời con nguyện xin amen


conannal
09 Mar 2012

mẹ ơi con xin chúa và đức mẹ thương cho các linh hồn đang bị giam ở nơi luyện ngục sớm được về nước chúa amen


conannal
09 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện xin chúa và đức mẹ thương ban ơn tre chở và yêu thương cho chúng con hàng mẹ ơi trong cuộc sống chúng con rất khó khăn con nguyện xin chúa và đức mẹ thương ban cho chúng con có nhieu việc làm để chúng con lấy tiền trả nợ mẹ ơi con nguyện xin chúa và đức mẹ thương dúp chúng con cho những người chúng con có nợ và tất cả các anh chị em trong hàng phường họ hiểu họ thông cảm tạo điều kiện cho chúng con làm ăn trả dần mẹ ơi con nguyện xin mẹ ban cho chúng con có cuộc sống bình yên ơ quê để chúng con làm ăn trả dần con nguyện xin mẹ thương ban cho công việc của con làm ở nhà được như ý muốn cuả con và con nguyện xin chua và đức mẹ ban thêm cho con có trí thông minh làm việc thật tốt để được như ý của mọi người và con xin mẹ dúp cho chồng con hiểu con nhiều hơn đừng ghen tuông ích kỷ nữa mà khổ cho con mẹ ơi con xin mẹ nhận lời con cầu xin amen


Teresa
09 Mar 2012

Xin ban cho con duoc duc tin vung vang, va biet pho thac moi su cho Chua.


maria thanh
09 Mar 2012

lay chua giesu con tin thac vao chua.xin thuong xot gd chung con. con xin ta on chua vi muon on lanh chua thuong gd con. lay me la me cua con.xin me va cha thanh cau bau chua cho gd con xum hop mot nha .cac con duoc xam hoitro ve vai chua.xin cho gd con luon co tam long tha thu va thuong yeu nhau,de chua dang thuong.con xin hop voi cac tam hon thanh thien va cong doan long thuong xot o v.n.van nai xin long thuong xot vo bien chua va dim chung con vao dai duong long thuong xot cua chau de chung con duoc bien doi tam hon.con xin chua thuong den anh em dang dau khova bat hanh nua.lay chua day long thuong xot cuu chung con.xin me va cha thanh cau bau cho cac linh bon dan g o luyen toi mau ve voi chua .xin nham loi con van xin-09 Mar 2012

Lay Chua xin Chua ban cho gia dinh con moi su binh an va nhieu suc khoe, hanh phuc. Xin Chua cho con co gang hoc tap nang dong tu tin, lua chon tot noi hoc anh van, tham gia duoc sao bac dau va biet yeu men Chua nhieu hon.


teresa
09 Mar 2012

lay chua xin gin giu hanh phuc vo chong con chi vi con khong co con nen ap luc ben ngoai rat de nang con xin duc me va thanh ca giu se cuu con


te re sa
09 Mar 2012

lay chua xin gin giu hanh phuc vo chong con chi vi con khong co con nen hay sinh ra bat hoa moi ap luc ben ngoai rat de nang con con xin thanh ca giu se giup cuu chua con


Maria nguyễn thị duyên
09 Mar 2012

Xin thiên chúa nhận lời con cầu xin qua sự chuyển cầu của mẹ maria thánh cả giuse soi sáng cho chồng con suy nghĩ lại và quay trở về với con anh ấy tìm con về vợ chồng con được đoàn tụ và sống bên nhau mãi mãi xin thiên chúa hoá giải lòng hận thù trong gia đình anh ấy khiến họ suy nghĩ lại và đón nhận con xin ngài hãy ban cho vợ chồng con được đoàn tụ trong muàa chay thánh này và cùng nhau đón mừng lễ phục sinh xin chúa hãy nhận lời con nhé amen09 Mar 2012

lay chua,con da sai lam rat nhieu trong tinh yeu.xin chua hay cho con tri thong minh sang suot de con biet minh nen lam the nao khi doi dien voi nguoi con het long yeu thuong va anh ay se khong ghet bo con.lay me Maria va thanh Ca Giuse xin cau cung chua cho con09 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men09 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men09 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men09 Mar 2012

Xin chua cho con co viec lam Phu hop voi suc con09 Mar 2012

Xin chua cho con co viec lam Phu hop voi suc con09 Mar 2012

xin cho con co duoc mot tinh yeu tot dep va mot nguoi chong biet yeu thuong va quan tam den gia dinh


Trang Vu
09 Mar 2012

Ngay thu 105! Lay Chua, Me Maria va Thanh Giuse cau xin cho con va gia dinh duoc song trong binh an. Chua oi, hom nay con da bo lo co hoi pv o 1 cty rat lon, khi den toi noi con nhan thay rang con khong du kha nang va nang luc de lam o noi do trinh do cua con qua kem. Con da ra ve, ve voi mot noi tuyet vong, that vong ve chinh ban than con tai sao bao nhieu nam troi tu luc ra truong toi gio con van khong co gi tien bo, van dam chan tai cho.... Neu nhu dung nhu nhung gi ma ke hoach con du dinh khi con di hoc thi bay gio con se tro thanh 1 nguoi thanh cong trong cong viec lan cuoc song tinh cam. Con da bi cuon vao 1 vuong mac do chinh la benh tat nay, no da dem den cho con su mac cam khong du tu tin de di hoc them cai nay cai kia, roi nhung co hoi lam viec khi luc moi ra truong con da khong tim kiem them nhung cho khac de nang cao ky nang minh len. Benh tat, hoan canh gia dinh, va so phan day dua.... de roi sau gan 3 nam con da tro thanh nhu the nay day. Su nhut nhat, khong con tu tin vao chinh ban than minh, su lo so ve mac cam cua benh tat, su lo au cho gia dinh se khong du an, du song .... Tat ca da va dang de len doi vai con, lam con cu song trong bong toi khong dam buoc chan ra de don nhan nhung thach thuc moi. Con luon tu hoi mimh tai sao lai tro thanh nhu vay? tai sao bay gio con lai tro nen nhu the nay, lieu co con co hoi cho con duoc lam lai, lam lai tu dau voi do tuoi nhu the nay ? Trong nam nay va nhung nam tiep theo nua con se nhu the nao day? khoang thoi gian con lai trong nam nay se ra sao chi con 9 thang nua thoi, tat ca se nhu the nao??? Chua oi, con cung biet la minh phai song dua vao niem tin, khong duoc hom nay nhung biet dau ngay mai se co dieu ki dieu se xay ra! Hien gio con gan nhu mat ca suy nghi con khong nghi ra duoc bay gio minh lam cai gi truoc va ke hoach tiep theo se la gi, cac canh cua hy vong gan nhu da dong lai han, con thuc su khong thay duong di khong thay duoc anh sang . Con chi co mot cau de gui len Nguoi thoi: Chua oi xin Nguoi hay cuu lay con! Amen.


Maria Tám
09 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
09 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
09 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
09 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
09 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
09 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
09 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


ana tran thi hang
09 Mar 2012

lay chua chi thanh con xin cam ta chua va duc me cung ong thanh vicente va thanh thien tham.vimoi on xin chua da ban cho con va gia dinh con da cho con duoc moi su con xin nhu y con muon xin cho cac con cua trong thoi gian con xa nha xin cac con cua con luon khoe manh ngoan vang loi ong ba,xin duc me che tro cho cac con cua con,moi su duoc binh an


ana tran thi hang
09 Mar 2012

lay chua chi thanh con xin cam ta chua va duc me cung ong thanh vicente va thanh thien tham.vimoi on xin chua da ban cho con va gia dinh con da cho con duoc moi su con xin nhu y con muon xin cho cac con cua trong thoi gian con xa nha xin cac con cua con luon khoe manh ngoan vang loi ong ba,xin duc me che tro cho cac con cua con,moi su duoc binh an


Joseph Duy Long
09 Mar 2012

XIn cho ba Anna trong gio phut lam chung, duoc on lanh va cac Thien than dem ve voi Chua09 Mar 2012

X


Theresa Hoai Huong
09 Mar 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
09 Mar 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
09 Mar 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
09 Mar 2012

Lạy Chúa! Trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.


huetran
09 Mar 2012

cầu xin ban cho gia đình con sự bình an. Mọi người biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Cầu xin cho con có tinh thần học hỏi,hiểu biết, nhanh nhẹn trong công việc09 Mar 2012

Lay Chua, Ngai la dang tu bi va nhan hau dai luong va khoan dung. Con cam ta Chua vi nhieu on lanh Chua da ban cho con. Nay con xin Chua du long thuong xot ma ban cho toi to Chua day on nay: Xin cho con duoc moi su tot depva binh an trong thoi gian sap toi.Con het long cau xin.Nho loi chuyen cau cua duc trinh Nu Maria, Thanh Ca Giuse, cac Thanh cung cac Linh Hon. Chung con cau xin nho duc Giesu Kito chua chung con.Amen


Tina
08 Mar 2012

Lạy Chúa, Cầu xin Chúa che chở và cứu chữa cho con của con. Xin Chúa giúp nó từ bỏ những tật xấu. Amen


con gai cua me
08 Mar 2012

con kinh lay long thuong xot chua xin hay thanh hoa long con gai con xin chua hay dan day con cua con di tren con duong tron lanh chua oi con lo qua con cua con dang di vao con duong truy lac ma con chang co cach nao ngan can duoc con chi biet tong cay vao quyen phep cua thien chua thoi xin chua dung bo roi con cua con vi chi co chua moi thay doi duoc tinh net cua con gai con thoi con con thi bat luc roi chua a xin chua hay nhan loi con cau xin amen


Tina
08 Mar 2012

Lạy Chúa, Cầu xin Chúa cứu chữa cho con của con. Xin Chúa giúp nó từ bỏ những tật xấu. Amen


giu se bien
08 Mar 2012

xin chua chua benh cho con vi con yeu duoi phan hon phan xac xin chua cat benh nan cho con amen


NGUYEN THUY TX
08 Mar 2012

CON XIN CHA VA TAT CA ONG BA VA ANH CHI THUONG CON VA GIUP CON CAU NGYUEN XIN CHO CON THOAT KHOI NHUNG KHO KHAN HIEN NAY TRONG GIA DINH CON VI CHONG CON ME MUI BO VO VA CON CAI DE LAY VO O BEN VN VA ANH DA TRO THANH MOT NGUOI RAT AC TAM VA KO CON NGHI GI DEN CON VA GD NUA CON XIN CHA VA ONG BA CUNG ANH CHI GIUP CON CAU NGUYEN CHO GD CON DUOC TRO VE TRONG TINH YEU THIEN CHUA CON XIN CAM ON VA TA ON THIEN CHUA VA ME MARIA CUNG THANH CA GIUSE


CON LAY XIN CHUA XIN CHUA BAN ON LANH CUA CHUA TREN MOI NGUOI TRONG GD CUA CON NHAT LA CHONG CON XIN CHO ANH TU BO DUOC U ME TOI TAM DE TRO VE VOI GD VA CON LAI XIN CHUA GIUP CON THOAT KHOI SU KHO KHAN CHONG CHAC MOI NGAY DE CON SONG DE LO CHO CON CAI CON
08 Mar 2012


CON TRAN THI DAO CON LA NGUOI NGOAI DAO
08 Mar 2012

CON LA NGUOI NGOAI DAO CON TIN LUON CO CHUA O TREN CAO DANG BAN SU SONG VA CUU ROI CON NGUOI,CON CUI XIN VA PHO THAC MOI SU TRONG TAY CHUA, CHUA CHO CON KHOI DAU COT SONG CO CHO DU CON CHUA DUOC BOT DAU NHUNG CON TIN TUONG CAU NUYEN HANG NGAY CHUA SE CHUA LANH CHO CON...AMEN CON CUI XIN QUI CHA HOP Y CAU NGUYEN HANG NGAY CHO TAT CA MOI NGUOI TRONG DO CO CON NUA...


Maria Bui Thuy Chau
08 Mar 2012

Me oi! Con tha thiet cau xin Me cho chuong trinh 720 gio/1 thang va Harbor House mau co ket qua tot dep de hai me con con song em dem, hanh phuc cho den ngay me con nham mat. Xin cho cac Anh, Chi, Em con duoc doan tu trong nha Harbor de me con sung suong, nhin canh doan tu mot lan truoc khi duoc Chua goi ve. Con xap minh cam ta Me!!!


LAY XIN CHUA CUNG DUC ME MARIA CUNG THANH CA GIUSE XIN GD THANH GIA XIN CUIU CON VOI VA XIN CUIU GIUPGIA DINH CON TRONG CON KHO KHAN VA CHO CUOC LIDY NAY DUOC NGUNG VA CHONG CON BIET AN NAN XAM HOI DE TRO VE VOI GIA DINH CON VA CON CAI CON CON TA ON ME
08 Mar 2012


Maria Trâm
08 Mar 2012

Lậy Chúa! Con cầu xin Chúa hoàn tất công trình Ngài đã khởi sự nơi các chị em hiếm muộn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê su Ki tô Chúa chúng con Amen.


Maria Trâm
08 Mar 2012

Lậy Chúa! Con cầu xin Chúa hoàn tất công trình Ngài đã khởi sự nơi các chị em hiếm muộn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê su Ki tô Chúa chúng con Amen.


Maria Kieu Nga
08 Mar 2012

Xin cho vo chong con va chi ruot con duoc On Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse chua tri khoi cac benh ma chung con dang mac phai. Xin Ba Dang thuong va khan nham loi con cau xin. Amen.


con anna hong luyen
08 Mar 2012

Xin Chua cho con moi ngay song lam duoc nhieu viec lanh de dang len cho chua .Lay Chua xin nhan loi con ccau xin


con anna hong luyen
08 Mar 2012

Lay Chua xin cho con som duoc khoi nhung can benh ma con dang mac phai chua oi xin nhan loi con cau xin.


Martin thanh binh
08 Mar 2012

Lay thien chua jesu kito con xin pho thac moi su cong an viec lam cua con trong ban tay cha xin cha hay den voi con trong nhung luc met moi nhoc nhan ap luc nay.amen


Martin thanh binh
08 Mar 2012

Lay thien chua jesu kito con xin pho thac moi su cong an viec lam cua con trong ban tay cha xin cha hay den voi con trong nhung luc met moi nhoc nhan ap luc nay.amen


Martin thanh binh
08 Mar 2012

Lay thien chua jesu kito con xin pho thac moi su cong an viec lam cua con trong ban tay cha xin cha hay den voi con trong nhung luc met moi nhoc nhan ap luc nay.amen


Tina
08 Mar 2012

Lạy Chúa, Cầu xin Chúa cứu chữa cho con của con. Xin Chúa giúp nó từ bỏ những tật xấu. Amen


Con
08 Mar 2012

Lam ong ba noi. Hai vo chong con trai con xin duoc co con. Xin cho con dau con duoc lanh benh ms va duoc mang thai tot dep me tron con vuong. Lay Chua chung con cau xin Chua.


Con Xin
08 Mar 2012

Moi su troi qua thuat tien cho gia-dinh nguoi ban dang gap kho khan. Lay Chua con Cau xin Chua.


Con Xin
08 Mar 2012

Manh khoe trong viec surgery con duoc moi su bang an mau lanh trong Chua va Me Maria. Con xin pho thac su dau don len Chua trong mua chay nay. Lay Chua con Cau xin Chua.


Anna Nga
08 Mar 2012

Cúi xin Chúa sáng soi cho con được biết việc phải làm,cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc của con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Xin Chúa nhậm lời con cầu xin. Amen.


Joseph le huynh
08 Mar 2012

Lay Me Maria, XIn doai thuong den chung con ,cho gia dinh con duoc manh khoe,cho con va vo con het benh,cho cac lenders de dai thoa thuan nhg dieu chung con de ngh.Co Bobo duoc nhan vao truong tot,cho Nhu Viet khao manh thanh cong.Con doi on Me08 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men08 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men08 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


NGUYEN TAN HIEU
08 Mar 2012

CHUC TUNG,THO LAY,TON VINH,YEU MEN DUC CHUA TROI BA NGOI.CHUNG CON NGOI KHEN THANH DANH CHUA KITO,THANH DANH ME MARIA,THANH DANH CHA THANH GIUSE.GIA DINH CHUNG CON HET LONG TRONG CAY,VA TIN THAC HON XAC,MANG SONG,CUNG MOI CUA CHUNG CON TRONG TAY BA DANG,XIN DU TINH THUONG XOT CHUNG CON VA TOAN THE NHAN LOAI.XIN CHUA THUONG XOT CAC LINH HON DAU KHO,HOAN CAI CAC TOI NHAN,VA CAC LINH HON DANG THANH LUYEN TRONG CHON LUYEN HINH.XIN CHUA THUONG XOT LINH HON CON GAI MARIA NGUYEN THUY VAN DAI.XIN CHUA CHUC LANH,BINH AN CHO BENH TAT CUA NHA CON DUOC THUYEN GIAM,CHO MINH KHOI,MINH KHOA,SARAH,CUNG CHAU GAI CHUNG CON.XIN CHUA KEU GOI CAC ANH EM NGOAI GIAO,LY GIAO,LAC GIAO DUOC TRO VE THO PHUONG,TON VINH,YEU MEN CHUA.AMEN


NGUYEN TAN HIEU
08 Mar 2012

CHUC TUNG,THO LAY,TON VINH,YEU MEN DUC CHUA TROI BA NGOI.CHUNG CON NGOI KHEN THANH DANH CHUA KITO,THANH DANH ME MARIA,THANH DANH CHA THANH GIUSE.GIA DINH CHUNG CON HET LONG TRONG CAY,VA TIN THAC HON XAC,MANG SONG,CUNG MOI CUA CHUNG CON TRONG TAY BA DANG,XIN DU TINH THUONG XOT CHUNG CON VA TOAN THE NHAN LOAI.XIN CHUA THUONG XOT CAC LINH HON DAU KHO,HOAN CAI CAC TOI NHAN,VA CAC LINH HON DANG THANH LUYEN TRONG CHON LUYEN HINH.XIN CHUA THUONG XOT LINH HON CON GAI MARIA NGUYEN THUY VAN DAI.XIN CHUA CHUC LANH,BINH AN CHO BENH TAT CUA NHA CON DUOC THUYEN GIAM,CHO MINH KHOI,MINH KHOA,SARAH,CUNG CHAU GAI CHUNG CON.XIN CHUA KEU GOI CAC ANH EM NGOAI GIAO,LY GIAO,LAC GIAO DUOC TRO VE THO PHUONG,TON VINH,YEU MEN CHUA.AMEN


NGUYEN TAN HIEU
08 Mar 2012

CHUC TUNG,THO LAY,TON VINH,YEU MEN DUC CHUA TROI BA NGOI.CHUNG CON NGOI KHEN THANH DANH CHUA KITO,THANH DANH ME MARIA,THANH DANH CHA THANH GIUSE.GIA DINH CHUNG CON HET LONG TRONG CAY,VA TIN THAC HON XAC,MANG SONG,CUNG MOI CUA CHUNG CON TRONG TAY BA DANG,XIN DU TINH THUONG XOT CHUNG CON VA TOAN THE NHAN LOAI.XIN CHUA THUONG XOT CAC LINH HON DAU KHO,HOAN CAI CAC TOI NHAN,VA CAC LINH HON DANG THANH LUYEN TRONG CHON LUYEN HINH.XIN CHUA THUONG XOT LINH HON CON GAI MARIA NGUYEN THUY VAN DAI.XIN CHUA CHUC LANH,BINH AN CHO BENH TAT CUA NHA CON DUOC THUYEN GIAM,CHO MINH KHOI,MINH KHOA,SARAH,CUNG CHAU GAI CHUNG CON.XIN CHUA KEU GOI CAC ANH EM NGOAI GIAO,LY GIAO,LAC GIAO DUOC TRO VE THO PHUONG,TON VINH,YEU MEN CHUA.AMEN


pham Ngo Nhu Hoa
08 Mar 2012

Con xin khan cau cho con duoc tai qua nang khoi moi su du binh an, con chi muon doc long giup nguoi, con khong lam dieu gi toi loi voi ban than va moi nguoi, cau xin cho ke xau tranh xa va dung hai gia dinh va tiem con,Amen.


con va gd cosimo hoang sinh hung
08 Mar 2012

lay chua con tho lay chua con yeu men chua con cam ta chua con chuc tung chua con ngoi khen chua vi nhung on chua da ban suong cho gd con / hom nay con xin chua ban cho con biet yeu men chua biet lang nghe loi chua biet vang theo thanh y chua va biet thuc hanh loi chua day / con xin chua ban cho gd con nhung on vua du va can thiet trong ngay hom nay / con xin bhua thu tha nhung loi lam con da pham den chua / con xin chua ban cho con va gd duoc manh khoe binh an biet hoa thuan yeu thuong nhau va yeu thuong moi nguoi xon chua cho con duoc khoi dau dau va nhung benh khac nua / xin chua ban cho hai con cua con biet nghe loi con day bao biey hoa thuan yeu thuong nhau va yeu thuong moi nguoi / con xin chua ban cho moi nguoi duoc binh an manh khoe biet yeu thuong nhau nhu anh em cung mot cha tren troi / xin chua ban cho nhung nguoi dang dau om benh tat than xac cung nhu tam hon duoc mau khoi benh / xin chua thanh than chua suong thanh hoa gd con va ban cho gd con duoc nhung on cua ngai / xin chua thanh than hiep nhat chung con len mot trong tinh yeu cua thien chua AMEN lay chua xin nhan loi cau cua con va gd con nho loi chuyen cau cua me maria thanh ca giuse cac thanh nam nu o tren troi chua giesu con thien chua /


Pham Ngo Nhu Hoa( Maria )
08 Mar 2012

Chung con trong cay Rat Thanh Duc Me CHUA Troi, xin cho che, cho bo loi chung con nguyen/ trong con gian nan thieu thon ;Duc Nu Dong Trinh hien vinh sang lang, thua;Hang chua chung con cho khoi moi su du, xin ban cho gia dinh con duoc tai qua nang khoi moi su du binh an, cau xin cho chong con bo ruu va lo cho gia dinh con, Amen.


Pham Ngo Nhu Hoa( Maria )
08 Mar 2012

Chung con trong cay Rat Thanh Duc Me CHUA Troi, xin cho che, cho bo loi chung con nguyen/ trong con gian nan thieu thon ;Duc Nu Dong Trinh hien vinh sang lang, thua;Hang chua chung con cho khoi moi su du, xin ban cho gia dinh con duoc tai qua nang khoi moi su du binh an, cau xin cho chong con bo ruu va lo cho gia dinh con, Amen.


Pham Ngo Nhu Hoa( Maria )
08 Mar 2012

Chung con trong cay Rat Thanh Duc Me CHUA Troi, xin cho che, cho bo loi chung con nguyen/ trong con gian nan thieu thon ;Duc Nu Dong Trinh hien vinh sang lang, thua;Hang chua chung con cho khoi moi su du, xin ban cho gia dinh con duoc tai qua nang khoi moi su du binh an, cau xin cho chong con bo ruu va lo cho gia dinh con, Amen.


Minh Le
08 Mar 2012

Lay Chua Phuc Sinh xin ban cho con tim duoc viec lam


a
08 Mar 2012

Lay Duc Trinh Nu va Thanh Ca Giuse.chuyen cau len.Thien Chua ban cho anh em con duoc on. manh khoe hoc gioi,duoc moi nguoi yeu thuong va chung con luon huong ve Chua.Amen Giuse Binh va Maria Chi 8.3.2012


Huong thi pham 08-03-2012
08 Mar 2012

Binh an,gd xum hop,cac con hoc gio yeu thuong nhaui,cong viec on dinh.Gia dinh con xin doi doi ta on.Chua.Me MARIA.Thanh ca Giuse. Lay Duc Chua Thanh Than. Ngai dang o ben con. Ngai la dang day quyen nang cao ca. Xin cuu giup chung con va xin ban on cho chung con. Amen


Ysave Nguyễn thị Thu Lan
08 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn : Xin ban ơn cho các con của con được bình an cả hồn lẫn xác . Xin cho con trai của con biết suy nghĩ thương cha mẹ mà quyết tâm nổ lực lo tu chí học hành - xin Chúa soi lòng mở trí cho con của con tiếp thu bài vở cho tốt trong đợt ôn luyện nầy và xin cho nó có ý chí quyết tâm để thi đậu vào đại học trong kỳ thi năm nay (7/2012) . Việc chọn ngành , chọn trường để thi đại học - con cũng xin Chúa soi dẫn cho nó đi đúng hướng để có 1 tương lai ổn định vững chắc . CON KHẨN KHOẢN NÀI XIN CHÚA . XIN CHÚA NHẬM LỜI CON THA THIẾT NGUYỆN XIN . CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA - ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE . AMEN .08 Mar 2012

Xin cho con chau chung con tam tri minh man , hoc hanh tan toi va co ket qua tot dep trong ky thi sap toi . Co cong viec on dinh va thuan loi trong viec bao lanh . Moi thanh vien trong gia dinh biet chia se, yeu thuong va cung nhau vuot qua moi kho khan trong cuoc song . Hang ngay sieng nang cau nguyen va luon biet trong cay vao on Chua . Xin Chua che cho , giu gin Em Be va Me luon manh khoe , duoc moi su bang an .08 Mar 2012

Lay Thanh Ca Giuse , xin Ngai cau bau cung Chua cho cong viec cua chung con duoc nhieu thuan loi , xin Chua duc long duc tri nhung nguoi lien quan de ho nhin nhan su that , cong viec som duoc giai quyet trong minh bach , cong bang va hoan tat tot dep .Chung con tai hen suc mon , bat luc truoc nhung sap dat va toan tinh cua con nguoi , chi biet trong cay vao on Chua qua loi chuyen cau cua Thanh Ca , xin Ngai doai thuong nhan loi chung con cau xin .08 Mar 2012

Lay Toi To Chua la Duc Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan , xin Ngai cau bau cung Chua cho chung con gap thay gap thuoc de vuot qua can benh nan y ma chung con dang mac phai . Xin cho chung con duoc on chua lanh de duoc tro nen nhan chung cho Ngai truoc mat Hoi Thanh . Xin Ngai nhan loi chung con nguyen xin .


Tina
08 Mar 2012

Lạy Chúa, Cầu xin Chúa cứu chữa cho con của con. Xin Chúa giúp nó từ bỏ những tật xấu. Amen


Trang Doan
08 Mar 2012

XIN CHUA BAN BINH AN VA TINH THUONG DEN TRONG GIA DINH CON TRONG MUA CHAY THANH NAY VA XIN CHO CON TRAI DUOC THANH CONG TREN DUONG HOC VAN VA LUON VUNG TIN VAO TINH THUONG VA LONG NHAN HAU CUA CHUA AMEN


simon Son
08 Mar 2012

LAY DUC TRINH NU MARIA VA THANH CA GIUSE XIN CHUYEN LOI CAU CUA CON LEN TRUOC NHAN THANH CHUA ,XIN CUU CHUA CHO VO CON DANG MANG BENH VA GAP SU CO DO CON GAY RA DA LAM CHO TRAI TIM CUA VO DAU KHO VA TRI OC DANG KHUNG HOANG VI SU AN NAN THONG HOI TOI LOI CUA CON XIN THIEN CHUA CHUA BENH CHO VO CON VA CON HUA SE THUC THI NHUNG LOI CON DA KHAN VOI CHUA ,CON VAN NAI XIN ME VA THANH CA CAU BAU CHO CON .CON CAM TA ON BA DANG AMEN


simon Son
08 Mar 2012

LAY DUC TRINH NU MARIA VA THANH CA GIUSE XIN CHUYEN LOI CAU CUA CON LEN TRUOC NHAN THANH CHUA ,XIN CUU CHUA CHO VO CON DANG MANG BENH VA GAP SU CO DO CON GAY RA DA LAM CHO TRAI TIM CUA VO DAU KHO VA TRI OC DANG KHUNG HOANG VI SU AN NAN THONG HOI TOI LOI CUA CON XIN THIEN CHUA CHUA BENH CHO VO CON VA CON HUA SE THUC THI NHUNG LOI CON DA KHAN VOI CHUA ,CON VAN NAI XIN ME VA THANH CA CAU BAU CHO CON .CON CAM TA ON BA DANG AMEN


maria mylien
08 Mar 2012

lay thanh ca giuse thang ba nay la thang kinh thanh ca giuse xin cau bau cho con truoc ngai toa chua xin on cho con trai cua con kiem duoc viec lam va xin chua me maria ban on cho moi nguoi than trong gia dinh con tran day on chua trong mua chay song thanh thien va binh an trong tay chua va me maria thanh ca giuse che cho moi noi moi luc amen


simon Son
08 Mar 2012

LAY DUC TRINH NU MARIA VA THANH CA GIUSE XIN CHUYEN LOI CAU CUA CON LEN TRUOC NHAN THANH CHUA ,XIN CUC CHUA CHO VO CON DANG MANG BENH VA GAP SU CO DO CON GAY RA DA LAM CHO TRAI TIM CUA VO DAU KHO VA TRI OC DANG KHUNG HOANG VI SU AN NAN THONG HOI TOI LOI CUA CON XIN THIEN CHUA CHUA BENH CHO VO CON VA CON HUA SE THUC THI NHUNG LOI CON DA KHAN VOI CHUA ,CON VAN NAI XIN ME VA THANH CA CAU BAU CHO CON .CON CAM TA ON BA DANG AMEN


T.V.H.A.T.Y.N.
08 Mar 2012

XIN CHUA GIESU .. BAN CHO DUOC NOI CHUYEN VOI NGUOI CON YEU .. TRONG MUA CHAY PHUC SINH NAY..CAM ON CHUA GIESU NHIEU...AMEN..


maria mylien
08 Mar 2012

lay duc trinh nu me maria va thanh ca giuse xin chuyen cau len thien chua nham loi cau xin cua con cho cac linh hon mo coi cac linh hon thai nhi va cac linh hon linh muc cac linh hon ong ba cha me linh hon nhung nguoi than teresa tran thi lien ella kwikus maria nguyen thi tham linh hon jutta müller linh hon michael som duoc len thieng dang vao nha chua amen giesu maria giuse con men yeu xin cuu roi cac linh hon


nghiepngoc
08 Mar 2012

con Cam Ta On Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho Ma con ten Bui Thi Chau khoi benh.Amen. con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho em gai chong con ten Maria Tran To Quyen chua em con khoi benh gan.Amen. vao Mua Chay vo chong chung con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len thien Chua Ban cho cac linh hon nhat la cac linh hon moi coi som an nghi ve nha Chua.Amen. vo chong chung con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho cua tiem chung con co nhieu khac mua nhieu hang.Amen. vo chong chung con cau Xin Duc Trinh Nu maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho nhung nguoi than thuong cua chung con luon khoe manh va binh an.Amen. vo chong chung con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho nhung nguoi lam voi chung con luon khoe manh va binh an.Amen.


Mariangatran
08 Mar 2012

Chuc ting Me Maria, nhay hom nay con mung Me,nhay cua nguoi Me,con tin Me va chuc tung Me la Me cua con. Amen


Mariangatran
08 Mar 2012

Xin giup con con pho Thac moi su trong Tay Chua xin nham loi con keu xin,con cau Nguyen cho cac ling muc duoc Chua va Me bao ve amen08 Mar 2012

Lay me Maria me da ban cho chung con them mot ngay duoc bang an,Amen


Juse V Maria
08 Mar 2012

Lay chua xin thuong xot chung con cho con vuot qua nhung ngay dau kho va kho khan vi that nghiep.con xin ta on chua mot ngay thu nam di qua voi kinh long thuong xot chua! Gio day con xin dang len loi nguyen xin chua thuong xot con giup cho con mau man tim duoc cong viec lam on dinh...kinh xin thanh ca Juse duc me Mariai cau bau cho con duoc vang theo y Chua-con tin tuong noi long nhan tu cua Chua Amen


Maria Huong Nguyen
08 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
08 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
08 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
08 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
08 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
08 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
08 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
08 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
08 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
08 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
08 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
08 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
08 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
08 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
08 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
08 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
08 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
08 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen08 Mar 2012

BINH TINH AN TOAN


Maria Thanh
08 Mar 2012

Lay Duc Me Lavang ban on chua lanh binh cho Chi con va nhung nguoi dang dau yeu, cho gia dinh cac em con luon hoa thuan biet thuong yeu nhau va xin cho em re con bo nhung thoi hu tat xau biet lo cho gia dinh. Amen


Jessica
08 Mar 2012

Cho Vo chong con song Ben Nhau Hanh phuc va luon luon vui ve.cho tiem con hom nay lam nhieu tien. May Ngay nay con co cau xin nhung Duc Me khong nhan Loi con cau Nguyen.nen tiem con vang khach. Hom nay con mong va hi vong .hom nay Duc Me nhan Loi con cau nguyen


ga con
08 Mar 2012

lay chua con dang gap kho khan trong hoc hanh cung nhu cong viec xin chua va me maria ban cho con duoc moi su suon se vuoi qua duoc moi kho khan trong cuoc song hang ngay xin cho con suoc vung tam buoc theo con duong con da chon t=va trung thanh voi chua suot cuoc doi con du gap kho khan muon trung cung xin cho con luon vung vang cay trong cung chua va me maria amen


VU THI KIM NGON, CHICAGO
08 Mar 2012

CAM ON CHUA DDA CHO CON THEM MOT NGAY DDE DDUOC SONG VA YEU THUONG, XIN CHUA BAN PHUC LANH CHO GIA DDINH CON


Tina
08 Mar 2012

Lạy Chúa, Cầu xin Chúa cứu chữa cho con của con. Xin Chúa giúp nó từ bỏ những tật xấu. Amen


ViVi be be
08 Mar 2012

con dang gap that bai trong viec lam ,con nan chi lam , xin Duc Me gin giu cong viec con dung de con bi suy sup , con so lam . con dang gap song gio lon , xin Me cau bau cung Chua giup con qua con hoan nan nay . Con ta on Duc Me da luon gin giu con .


Nuong Nuong
08 Mar 2012

Lay Chua xin hay tha thu tat ca loi lam con da xuc pham den nguoi Me cua con trong qua khu, vi luc do con chua du sang sua de nhin nhan ra viec lam cua con .Gio day con da nhan hau qua trong loi noi do, da ung nhiem vao cuoc doi cua con toan gap that bai. Xin Chua nhan loi con an nan thong hoi.


Nuong Nuong
08 Mar 2012

Lay Chua xin hay tha thu tat ca loi lam con da xuc pham den nguoi Me cua con trong qua khu, vi luc do con chua du sang sua de nhin nhan ra viec lam cua con .Gio day con da nhan hau qua trong loi noi do, da ung nhiem vao cuoc doi cua con toan gap that bai. Xin Chua nhan loi con an nan thong hoi.


Maria Tám
08 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
08 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
08 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
08 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Teresa
08 Mar 2012

Con xin cam ta ba dang vi nhung on lanh cac Ngai da ban cho gd con. Xin ba Dang tiep tuc giup do va dac biet ban cho chung con mot dua con sap chao doi duoc bang an, manh khoe. Cac con cua con duoc ngoan ngoan, hoc gioi, va song dao duc. Xin thuong nham loi con Cau xin.


Maria H Tran. va
08 Mar 2012

Kinh lay long thuong xot chua ,trong mua chay nay xin soi sang trong moi nguoi chung con biet giu chay ham minh an nang den toi con cui xin long thuong xot chua cuu roi cac linh hon ,va cac linh hon mo coi ,va cac linh Thai nhi da bi pha thai va con cung cui xin chua bot di su hinh phat cho cac linh hon dang o noi lien nguc de cho cac linh ay som duoc ve nuoc chua .Amen


Paul Tran
08 Mar 2012

xin cho vợ con thi đậu bằng tóc ngày hôm nay, mọi việc thi diễn ra suôn sẻ, dễ dàng Amen


Paul Tran
08 Mar 2012

xin cho vợ con thi đậu bằng tóc ngày hôm nay, mọi việc thi diễn ra suôn sẻ, dễ dàng Amen


ANTON T T
08 Mar 2012

KINH LAY CHUA LA CHUA TE CANG KHON XIN CHO CON CO ON KHON NGOAN DE CON BIET SONG DUONG NGAY THANG CUA CHUA AMEN08 Mar 2012

xin ban cho con cua chung con duoc khoe manh, bang an cho den ngay chao doi amen xin ban cho vo chong con moi su bang an , hon an xac manh, song dep thanh y chua, cuoc song on dinh, cong viec on dinh hon amen xin ban cho cac linh hon len thien dang som huong nhan thanh chua amen xin ban cho nhung nguoi benh tat duoc mau lanh benh amen nho loi chuyen cau cua me maria , me hang cuu giup, thanh ca giuse va toan the cac thanh, xin chua nham loi chung con cau xin amen


Con Teresa Anh
08 Mar 2012

Xin Duc Trinh Nu MaRiA va Thanh CaGiuSe chuyen cau len Thien Chua ban cho gia dinh con duoc on: Binh an, manh khoe, may man va hanh phuc.Xin cho cac con cua con cong an viec lam rat tot dep va on dinh rieng voi chau Gioan PhaoLo NMK dang lam viec o TD trong thang 3 nay duoc CT ky hop dong lam viec dai han va moi dieu duoc nhu y. Cac chau cua con manh khoe, hoc hanh tan toi,,khon ngoan,cham chi,biet vang loi ong ba va cha me.Con xin ta on Chua. AMen.


gia dinh dau kho
08 Mar 2012

Lay Chua con tin chac Ngai luon thau hieu long chung con,xin cho chung con luon vung duc tin va trong cay noi Ngai. Xin gia dinh Thanh Gia bao ve chung con mai.


maria,th
08 Mar 2012

xin ban cho con va gd gia quyen con luon duoc bang an khoe manh ,xin ban cho con duoc doi dao suc khoe ,xin dang me gd con xin me dan dat ,xin ban su may lanh cho cong viec lam cua con va gd duoc nhu y ,xin chua lanh tat ca benh tat cua nguoi than ban huu con ,con xin cam ta ba dang xin nhan loi con amen .


Anna Tran
08 Mar 2012

Con kinh lay Cac Thanh xin cau cho chung con , xin cho duc tin trong con luon ben vung ,xin cho chung con thoat khoi moi su du , xin thuong xot chung con , xin giup chung con trong hoan canh kho khan nay, xin nham loi con cau xin ,xin cho chung con duoc binh an ,amen.


Anna Tran
08 Mar 2012

Lay Me Hang Cuu Giup , xin Me thuong chung con ,xin nham loi chung con cau xin chay den cung Me , xin Me soi sang dan loi chung con tren duong doi , xin Me cuu giup chung con vuot qua nhung kho kh an hien nay ,con thanh tam sap minh duoi chan Me , xin Me tu bi thuong xot chung con , xin nham loi chung con ,mot du long thuong chung con cung ,amen.


Anna Tran
08 Mar 2012

Lay Chua toan nang ,xin Chua thuong xot cuu chung con qua duoc nhung kho khan trong cuoc song chung con hien nay ,xin Ngai tha thu toi loi chung con , xin nham loi chung con ,xin gin giu chung con trong moi su du, xin Ngai thunon xot chung con ,amen.


con anna hong luyen
08 Mar 2012

CON XIN DUC ME MARIA VA THANH JUSE CHUYEN LOI CAU XIN CUA CON LEN THIEN CHUA NHAN LOI CON CAU XIN DE CHO CON SOM DUOC KHOI BENH . LAY CHUA XIN NHAN LOI CON CAU XIN AMEN.08 Mar 2012

chua lanh benh nan binh an an toan


HTT
08 Mar 2012

Con cui dau cau xin Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh cau cho vuot qua duoc nhung thu thach truoc mat tren doan duong doi ma con dang di . cau cho con co mot Duc Tin vung vang vao Chua de cho tam hon con duoc thanh than , binh an , hanh phuc va vui ve. Con cau xin Chua. Amen


HTT
08 Mar 2012

Con cui dau cau xin Chua xin cho em gai con co mot Duc tin that la manh de co the vuot qua noi dau hien tai ma em con dang chiu dung. Con cau xin cho vo chong ho hoa thuan , thuong yeu nhau , cung nhau duong dau voi nhung kho khan truoc mat . Con cui dau cau xin Chua. Amen


Agata
08 Mar 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin hay gin giu gia dinh con va nhung nguoi than yeu cua con trong tinh yeu thuong cua cac Ngai. Cau xin cho ho luon duoc binh an , manh khoe va vui ve. Cau xin cho linh hon Giuse duoc mau ve nuoc Thien Dang .Cau cho con gai con luon ngoan ngoan , thong minh , vui ve. Cau cho chau Gai cua con la Kelly Tran duoc cuu chua nho phep mau cua Chua. Amen08 Mar 2012

xin chua va duc me ban binh an den voi gia dinh cua con, me con, va cac em cua con, va tat ca moi nguoi.amen


Con Dau Kho
08 Mar 2012

Lay Me cuu giup gia dinh chung con, luon luon soi sang, dan dat, va day bao con. Xin Me tu bi bao la hay soi sang nha con hay tro ve voi gia dinh. Cam ta Me Maria.


nhat va vinh dalat
08 Mar 2012

ONG BA TO TIEN NOI NGOAI ...linh hon daminh ...cac dang linh hon ....song trong duong loi cua chua ....va cho chung con song xung dang voi on lanh on tren ban cho chung con .....don minh tinh tam on chet chu toan bon phan ...be tren be duoi ....van su theo thanh y chua ...truoc het tim kiem nuoc troi va duc cong chinh cua nguoi .... ONG BA MA DI..QUI AN NHAN XA GAN ...ON PHAN HON ...ON PHAN XAC ...TIM NHIEU NIEM VUI TRONG THANH LE ....THANH NHAC ... RA DI NHE NHANG THANH THAN ,,,PHUC VINH NUOC TROI ....KHONG CON LO lang ve the he sau chung con .amen.


Maria Thu Thùy
08 Mar 2012

Lạy Chúa Giêsu,Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse Con xin Người ban ơn phước lành cho gia đình Con Ba Ma va chồng Con.Hôm nay Con có tin vui và niềm hi vọng đã đến Con mong Người thương Con che chở và dạy bảo Con những việc nên làm.Con xin Người thánh hóa cho buổi phỏng vấn ngày mai được tốt đẹp và Con gặp may mắn để Con được đi làm.Tạ ơn Chúa Mẹ thương Con đã không bỏ Con.Amen


AnhThy
08 Mar 2012

Me oi con tha thiet cau xin Me cho Michelle , William , David , George , Melba va nhung nguoi muon nha cua con khong pha phach nha , khong kiem chuyen gay kho khan va moi thang vui ve tra tien rent cho con . Xin Me cho new landlord dong y de Michelle den o thang toi , va xin Me cho con kiem duoc nguoi Vietnam hien lanh don vao nha cua con.Xin Me thuong nhan loi con cau xin Me oi .


AnhThy
08 Mar 2012

Me oi con tha thiet cau xin Me cho Michelle , William , David , George , Melba va nhung nguoi muon nha cua con khong pha phach nha , khong kiem chuyen gay kho khan va moi thang vui ve tra tien rent cho con . Xin Me cho new landlord dong y de Michelle den o thang toi , va xin Me cho con kiem duoc nguoi Vietnam hien lanh don vao nha cua con.Xin Me thuong nhan loi con cau xin Me oi .08 Mar 2012

moi ngay con dieu cau xin neu nhu dep long chua thi xin phoi hop con con va anh dinh trung chinh duoc nen duyen vo chong xin cho anh ay biet quan tam nhieu den con va xin chuc phuc cho con va anh ay duoc nen duyen vo chong cho chung con som co dieu kien sum hop chung song hanh phuc ben nhau amen


NJ
08 Mar 2012

Xin Long Thuong Xot Chua gin giu gia dinh con co 1 cuoc song khoe manh ,vui ve , yen on . Xin Chua cho cac con hoc gioi , ngoan va biet nghe loi . Xin Chua cho con on khon ngoan , hieu biet , binh an tam hon , song khiem nhuong bac ai va duoc moi nguoi thuong men .Xin Chua tha thu cho nhung loi lam con da vo tinh lam buon long Chua va nhung nguoi anh em . Xin Chua dung de ma qui den pha va lam con so. Xin Chua ban cho con them suc manh va niem tin de chien thang su cam do cua ma qui .Xin Chua cuu con . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua.Amen .


Tina
08 Mar 2012

Cau xin Chua cuu con cua con tranh khoi nhung nguoi xau loi dung. Amen08 Mar 2012

nguyen xin chua thuong ban cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh xin cho cua tiem cua con co nhieu khack co du cong viec lam hang ngay xin cho con nhan biet duoc neu nhu business moi nay cua con la business tot thi xin cho con tim duoc nhieu cong tac vien dac luc neu nhu khong phu hop thi xin to va huong dan con nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi xin doai thuong doi mat giup do con tren nhung buoc duong ma con di amen08 Mar 2012

con mong cau xin cho con duoc som doan tu co co hoi chung song hanh phuc voi anh dinh trung chinh neu nhu dep long chua thi xin chuc phuc cho con va xin to dau hieu cho con biet la chua se chuc phuc cho dieu mong uoc nay thanh su that nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi doai thuong va them loi dang loi cau cua con len thien chua va xin cho con duoc nhu y amen


NJ
08 Mar 2012

Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon cua Ong Ba , anh chi em ban huu con . Nhung linh hon mo coi . Dac biet la linh hon cua Francis Dailey . Nhung linh hon o trong nha cua con dang theo pha con va tenants cua con som duoc ve nuoc Chua .Xin Chua gin giu gia dinh con khoi moi su du, khoi tay ma qui va luon duoc binh an trong tay Chua. Moi khi gap kho khan xin Chua cho nguoi den giup va bao ve con nhe Chua . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua . Amen.


maria minh tâm
08 Mar 2012

Lay chua xin chua cho nguoi ban do cua con tro ve voi con, hnay con da nghe chua noi rang chua muon nguoi co toi loi kg phai chet ma phai song va an nan sam hoi. Lay chua, con da ich ki roi day ban con vao con duong h hong do, xin nguoi cho ban con quay ve voi con lan nay nua de con duoc lam lai tu dau voi ban con, de con duoc chung minh long bao dung cua chua doi voi tha nhan. Xin nguoi cho con co hoi de sua sai, de yeu thuong, de bao dung hon. Con xin nguoi, xin cho cong viec truyen giao cua nguoi luon duoc tot dep, xin cho con co du tien de mo lasik,, xin cho bo me con, em con va tat ca moi ng than cung nhu moi nguoi khap noi dc hon an xac manh va tranh xa cac cam do ma ma quy dua toi . Amen


têrêsa nguyễn lê minh trang
08 Mar 2012

Xin chúa cho bố của concho mẹ con có sức khỏe với lại có nhiều việc, cho bố mẹ con được sống lâu với chúng con. Xin chúa cho con mạnh khỏe cho con học giỏi. Xin chúa cho chị con được có việc làm ở ngân hàng. Amen


Tina
08 Mar 2012

Lạy Chúa, Cầu xin Chúa cứu chữa cho con của con. Amen


PVPhuc
08 Mar 2012

Lạy Chúa Giêsu, nay con đến với Chúa mang theo mọi tật nguyền của đời con. Xin Chúa cứu chữa con. Xin làm cho con nên mạnh mẽ nhất là về đàng thiêng liêng. Xin cho con cảm mến được sự thích thú khi dừng chân ngồi bên Chúa để nghe Chúa nói và để được chữa lành. Xin cho con hằng biết về bên Chúa để được Chúa gia tăng lòng mến Chúa mỗi ngày một nhiều hơn. Lạy Chúa, xin tha thứ những lỗi phạm của con... Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con: vì ... cám dỗ. Con tha thiết cầu xin Chúa nhận lời cầu xin của con. Amen !


Anna Uyen Bui
08 Mar 2012

Lay Chua xin thuong xot con. Chua oi! Xin nguoi hay cho con biet con phai lam ji va lam nhu the nao de chong cua con Luon vui ve va di le thuong xuyên. Amen


Anna Uyen Bui
08 Mar 2012

Lay Chua xin thuong xot con. Chua oi! Xin nguoi hay cho con biet con phai lam ji va lam nhu the nao de chong cua con Luon vui ve va di le thuong xuyên. Amen


Maria nguyễn thị duyên
08 Mar 2012

Xin thiên chúa qua sự chuyển cầu của mẹ maria thánh cả giuse nhận lời con cầu xin ban chồng con được ăn năn trở lại và quay trở về với con vợ chồng con được đoàn tụ sống bên nhau mãi mãi xin ngài hóa giải sự hận thù trong gia đình anh ấy và làm cho họ đón nhận con amen


Teresa Phung
08 Mar 2012

Lay Me Maria, Me oi con met moi va bat an trong long xin Me hay tha thu va chi ra con duong di cho con, cho con biet con da lam sai nhung gi,Xin Me hay nhin thau vao trai tim con xin Me hay phan xet va lay lai cong bang cho con. Amen


Teresa PT
08 Mar 2012

Lạy Chúa, xin thương xót con ban cho thai nhi của con mạnh khỏe. Con xin dâng thai nhi của con lên Chúa, xin Chúa che chở và bảo bọc cho bé cho đến ngày chào đời. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa !


teresaduong thi tuyet van
08 Mar 2012

con xin me maria trinh nu dang len chua giesu con yeu dau me xin ban cho co dau nua gan den ngay sinh duoc bang an moi su con hoan toan tin thac o noi cchua nho me va thanh ca giuse bau cu cho con duoc on con dang khan cau va cho gia dinh con chau con duoc bang an manh khoe anmen


Maria Bachhac
08 Mar 2012

Xin cho gia dinh con duoc binh an . Con xin dang con gai con la Teresa HaiDongGieSu Nguyen Kim Ngan tim thay niem vui tren con duong theo duoi on goi thanh hien . Xin cho con tha thu nguoi da si nhuc va si va con hom nay .Amen


Teresa Thi
08 Mar 2012

Cam ta hong an Chua da ban biet bao on lanh xuong gia dinh con. va danh Cha duoi dat cung nhu tren troi, nguyen xin Cha ban hong an chua Thanh than xuong cho gia ding con. nguyen xin Ngai dinh huong, nang do va dong hanh cung gia dinh con trong kho khan nay.amen


Maria Pham Ngoc Thuy Linh
08 Mar 2012

Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse! Con xin Me va ong Thanh thuong den dua con ma con dang mang trong bung duoc khoe manh, lanh lan, khong bi benh gi ve than kinh va nao. Xin Me va ong Thanh cho con cua con ra doi trong su an lanh, hanh phuc va vong tay yeu thuong cua tat ca moi nguoi. Xin Me va ong Thanh cubg ban cho con duoc sinh de de dang, me tron con vuong. Me va ong Thanh cung ban cho con cua con ra doi la mot be trai khoe manh, mau an chong lon, khon ngoan va duoc moi nguoi yeu thuong. Con xin cam ta va trong cay noi Me va ong Thanh. Amen!!!08 Mar 2012

Lay Chua xin Chua soi sang cho con chon dung noi day anh van tot.08 Mar 2012

Lay Chua xin Chua ban cho gia dinh con khoe manh. Xin Chua soi sang cho con co gang hoc tap, mo tri con ra de con hieu bai.Xin Chua cho con khong so co giao chu nhiem nua.


Teresa Phuong Tran
08 Mar 2012

Lay Chua GIESU,Me MARIA,va Thanh Ca Giuse!!Nho on cua Chua cua Me va Cha ma con lai co thai lan nua sau 2lan bi say thai,den nay da duoc 10tuan...that su la con rat doi vui mung va hanh phuc biet bao,phai chang do la mon qua qui gia nhat ma Chua ,Me va Cha thuong ban cho con mac dau con nhan biet minh toi loi chua xung dang...Hom qua,con di kham va duoc bac si cho biet la tinh hinh co ve xau vi da khong con nghe duoc tim thai (1tuan truoc sieu am thi thai nhi rat khoe) va da cho con uong thuoc doi den thu hai tuan toi ngay 12thang 3 sieu am lai...Xin Chua va Me dung de con lai phai danh mat dua con nay them 1lan nua... vi con khao khat duoc lam Me,duoc tu tay minh cham soc va day do nhung dua con khoe manh va khau khinh giong nhu ngay xua Me con da sinh ra va nuoi duong con khon lon cho den ngay hom nay.Con tin vao long thuong xot cua Chua cua Me va cua Cha...vi tat ca nhung gi ma con co duoc va lam duoc cho den ngay hom nay deu la nho boi on cua Chua ,cua Me,cua Cha...khong co on cua Chua ,Me va Cha ban cho con chac chan con chang the lam duoc viec gi???Xin thuong nghe loi con khan nguyen...Xin cac Cha,cac So cung nhu tat ca moi nguoi cau nguyen giup con.!!Con cam on moi nguoi rat nhieu


CON TRAN THI DAO CON LA NGUOI NGOAI DAO
08 Mar 2012

CON CUI XIN CHUA ME MARIA THANH CA GUISE CHUA CHO CON HET DAU BENH COT SONG CO MAY NAY CON DAU QUA CHI CHONG CAY VAO LONG XOT THUONG CUA CHUA CON LUON TIN TUONG VA PHO THAC MOI SU TRONG TAY CHUA CON TIN CON SE DUOC NHU Y CAU XIN...


Maria Vy Nguyen
08 Mar 2012

Xin thuong xot me con. Xin gin giu me con trong tay Chua. Xin tha thu nhung toi loi cua me con. Con xin dang len Chua nhung dau don ve the xac cung nhu tinh than cua me con nhu mot su den bu cho nhung toi loi ma me con da pham. Xin Chua thuong xot chung con. Chung con cay trong vao long tu bi va nhan ai cua Ngai.


Phaolo HT
08 Mar 2012

Xin Thanh Gia That bao ve gia dinh chung con khoi nhung hoan nan hien nay va trong tuong lai.


Phú Trần
08 Mar 2012

Con cảm tạ Chúa. Cầu Chúa tiếp tục nâng đỡ con!


Thêrêsa Ngọc Trân kính xin
08 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa chữa hẳn bệnh cho bác Phúc và ban cho con tìm được summer intership phù hợp. AMEN!08 Mar 2012

Lay Toi To Chua la Duc Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan , xin Ngai cau bau cung Chua cho chung con gap thay gap thuoc de vuot qua can benh nan y ma chung con dang mac phai . Xin cho chung con duoc on chua lanh de duoc tro nen nhan chung cho Ngai truoc mat Hoi Thanh . Xin Ngai nhan loi chung con nguyen xin .08 Mar 2012

Xin cho con chau chung con tam tri minh man , hoc hanh tan toi va co ket qua tot dep trong ky thi sap toi . Co cong viec on dinh va thuan loi trong viec bao lanh . Moi thanh vien trong gia dinh biet chia se, yeu thuong va cung nhau vuot qua moi kho khan trong cuoc song . Hang ngay sieng nang cau nguyen va luon biet trong cay vao on Chua . Xin Chua che cho , giu gin Em Be va Me luon manh khoe , duoc moi su bang an .08 Mar 2012

Lay Thanh Ca Giuse , xin Ngai cau bau cung Chua cho cong viec cua chung con duoc nhieu thuan loi , xin Chua duc long duc tri nhung nguoi lien quan de ho nhin nhan su that , cong viec som duoc giai quyet trong minh bach , cong bang va hoan tat tot dep .Chung con tai hen suc mon , bat luc truoc nhung sap dat va toan tinh cua con nguoi , chi biet trong cay vao on Chua qua loi chuyen cau cua Thanh Ca , xin Ngai doai thuong nhan loi chung con cau xin .


Theresa Chau
08 Mar 2012

Con nguyen xin Me Maria, Thanh Ca Juse, cung Chua Jesu tha thu, gin giu, va chua lanh benh cho dua con toi loi va benh hoan nay. Amen Xin Me Maria, Thanh Ca Juse, va Chua Jesu chuc phuc cho con tren buoc duong tim kiem hanh phuc cho rieng con va mot cong viec lam ban ngay. Amen


claire_han
08 Mar 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Giuse, con cam ta Ngai da cho chung con 1 ngay binh an. Xin Ngai ban cho gd con suc khoe tot; ket qua thu ngiem cua A khong bi ung thu; chung con deu tim duoc viec lam. Xin Ngai phu ho cho gd TH hanh phuc, manh khoe, viec lam on dinh, con cai ngoan ngoan. Amen


Maria Tám
08 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
08 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
08 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
08 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


giusebien
08 Mar 2012

xinchua chua benh cho vo chong con08 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men08 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men08 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


Toan tran
08 Mar 2012

Lay chua xin chua tha toi cho con voi Nhung ngay qua con da lam mat long chua ! Con suy nghi lai Nhung ngay thang qua Nhung gi con lam ! That la co loi voi chua ! Xin chua Rong long thuong tha thu cho con , Xin Cuu giup con qua Khoi gian man va lo Lang Trong thoi gian nay , con cam ta on chua


Toan tran
08 Mar 2012

Lay chua xin chua tha toi cho con voi Nhung ngay qua con da lam mat long chua ! Con suy nghi lai Nhung ngay thang qua Nhung gi con lam ! That la co loi voi chua ! Xin chua Rong long thuong tha thu cho con , Xin Cuu giup con qua Khoi gian man va lo Lang Trong thoi gian nay , con cam ta on chua


Trang Vu
08 Mar 2012

Ngay thu 104! Lay Chua, Me Maria va Thanh Giuse cau xin cho tat ca moi phu nu tren the gioi nay duoc song hanh phuc trong binh an va yeu thuong tu gia dinh, chong con va ban be. Xin Chua, Me Maria va Thanh Giuse hay cuu vot nhung nguoi phu nu con dang song trong canh bao luc gia dinh bi danh dap hanh ha, nhung nguoi mac nhung can benh hiem ngheo va nan y... Tat ca se tim duoc loi thoat tim duoc niem vui va hy vong vao cuoc song nay. Xin Nguoi hay ban binh an, on khoe manh xuong cho me cua con, chi con va em con va chau cua con. Xin hay giup con vuot qua duoc can benh nay, vuot qua duoc song gio cua cuoc song, vuot qua duoc nhung kho khan de song that tot lam nguoi con ngoan cua Chua. Amen.08 Mar 2012

Xin me thuong cuu lay con cua con, xin ban cho con mot dua con khoe manh khong nhu loi noi cua bac si. Xin me thuong nham loi con.


Hong ngoc Thu
08 Mar 2012

Con xin het long ta on Chua, Duc Me, Thanh Giuse vi da chua lanh cho chong con. Dac biet con tin nho loi chuyen cau cua Duc Hong y Phanxico Xavie ma gia dinh con duoc on nay. Xin Chua thuong tiep tuc nang do chong con va ban on hoan cai cho anh ay trong mua Chay Thanh nay.08 Mar 2012

Xin me va thanh ca Giuse ban cho con va dua dua sap chao doi duoc khoe manh, binh an. Con xin pho dang moi su len cho me & thanh ca.


gioan baotixita vu quoc dung va maria nguyen thi truc nhi
08 Mar 2012

xin me maria va thanh ca giuse chuyen loi cau xin cua vo chong con len chua giesu ban cho chung con 1 dua con khoe manh,xin chua ban cho vo con nhung ngay nay se thu thai.vo chong con chi biet doc kinh cau nguyen va pho thac tin thac trong cay vao quyen nang cua chua va long thuong xot chua.xin chua ban cho chung con.chung con hua se lam dung loi hua cua chung con.xin chua giesu me maria thanh ca giuse nham loi cau xin cua chung con.ta on chua giesu me maria va thanh ca giuse.amen


Tina
08 Mar 2012

Lạy Chúa, Cầu xin Chúa cứu chữa cho con của con. Amen


teresa k. hang
08 Mar 2012

Chua oi, xin giup con, xin chi cho con duong di loi buoc, xin giup con biet chon duong di nhu the nao chua oi. Amen


teresa k. hang
07 Mar 2012

Lay Chua xin cuu giup con, bay gio trong co the con dang xao tron nhieu y nghi, nhieu cam giac, met moi, chan nan, kho chiu, nong nay gat gong............ xin giup con Chua oi. Xin cho tam hon con duoc binh an, duoc thanh than, duoc thoai mai. Lay Me Maria , con xin Me cau xin cung Chua, xin Ngai hay cuu giup chung con qua con kho nan nay, va xin Chua hay giup con duoc binh an nhu y van xin, xin cho con duoc co co hoi duoc lam chuc me. Chung con vo cung biet on cam ta tri an. AMen


Khanh
07 Mar 2012

Xin mẹ maria ,thánh cả giu se ,xin thương ban cho con gap nhiều may mắn trong ngày 28 tháng 3 2012. , và cho con có việc làm để nuôi gia đình


Khanh
07 Mar 2012

Xin mẹ maria ,thánh cả giu se ,xin thương ban cho con gap nhiều may mắn trong ngày 28 tháng 3 2012. , và cho con có việc làm để nuôi gia đình


Vinh sơn Nhiệm và gia đình Maria
07 Mar 2012

Lay Chua Giesu thuong xot, con va gia dinh maria xin dang chi Cecilia da mat tich hon 3 nam nay, khong biet gio chi o noi nao, nhung con tinrang Chua biet tat ca, Chua thay tat ca va Chau co chuong trinh cuu giup nhieu linh hon trong do co chi Cecilia, xin Long Thuong Xot Chua thuong xot va dan dat soi sang trong Thanh Than de chi quay ve voi Chua va gia dinh. Lay Chua Giesu, cin tin thac vao Chua. Amen. Ngoi khen Chua muon doi.07 Mar 2012

Nguyen cau xin chua thuong ban cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh xin cho conduoc thuan tientrong cong viec hang ngay. Neu nhu dep long chua thi xin cho con va anh Nguyen Quoc Dung som doan tu chung song vo nhau nen nghia vo chong day cung la dieu ma con mong uoc cung chung song voi anh ay trong het quan gdoi con lai amen nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi them loi va dang loi cau cua con len thien chua amen07 Mar 2012

Nguyen cau xin chua thuong ban cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh xin cho conduoc thuan tientrong cong viec hang ngay. Neu nhu dep long chua thi xin cho con va anh Nguyen Quoc Dung som doan tu chung song vo nhau nen nghia vo chong day cung la dieu ma con mong uoc cung chung song voi anh ay trong het quan gdoi con lai amen nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi them loi va dang loi cau cua con len thien chua amen


Teresa
07 Mar 2012

08 Mar 2012 lay me maria day la dieu ma con mong uoc tu lau la con muon duoc xay dung gia dinh voi anh nguyen quoc dung neu nhu dep long chua thi xin me thuong dang loi va them loi cau xin cho con duoc nhu y som doan tu co co hoi chung song hanh phuc voi anh nguyen quoc dung. Nguyen xin me thuong con them loi va dang loi cau cua con len thien chua amen


Teresa
07 Mar 2012

08 Mar 2012 lay me maria day la dieu ma con mong uoc tu lau la con muon duoc xay dung gia dinh voi anh nguyen quoc dung neu nhu dep long chua thi xin me thuong dang loi va them loi cau xin cho con duoc nhu y som doan tu co co hoi chung song hanh phuc voi anh nguyen quoc dung. Nguyen xin me thuong con them loi va dang loi cau cua con len thien chua amen07 Mar 2012

chua lanh benh nan binh an an toan07 Mar 2012

lay me maria day la dieu ma con mong uoc tu lau la con muon duoc xay dung gia dinh voi anh dinh trung chinh neu nhu dep long chua thi xin me thuong dang loi va them loi cau xin cho con duoc nhu y som doan tu co co hoi chung song hanh phuc voi anh dinh trung chinh nguyen xin me thuong con them loi va dang loi cau cua con len thien chua amen


con anna hong luyen
07 Mar 2012

XIN CHUA CHO TAT CA MOI NGUOI TRONG GIA DINH CON DUOC HOA THUAN YEU THUONG NHAU, NHAT LA NHUNG LUC GAP KHO KHAN TRONG CUOC SONG . LAY CHAU XIN CUU GIUP CAC LINH HON DANG PHAI GIAM CAM TRONG LUYEN NGUC VA XIN CHUA CHUC PHUC CHO TAT CA NHUNG NGUOI DANG PHAI CHIU NHUNG CON DAU DON TREN GIUONG BENH SOM DUOC QUA KHOI . LAY CHUA XIN NHAN LOI CON CAU XINAMEN.07 Mar 2012

nguyen cau xin chua thuong ban cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh xin cho conduoc thuan tientrong cong viec hang ngay dun dui cho con gap duoc cong tac vien trung thuc tot xin cho tiem con co du khack lam hang ngay neu nhu dep long chua thi xin cho con va anh dinh trung chinh som doan tu chung song vo nhau nen nghia vo chong day cung la dieu ma con mong uoc cung chung song voi anh ay trong het quan gdoi con lai amen nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi them loi va dang loi cau cua con len thien chua amen


con anna hong luyen
07 Mar 2012

LAY DUC TRINH NU MARIA VA THANH CA JUSE XIN CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA NHAN LOI CON CAU XIN CHO CON SOM DUOC KHOI NHUNG CAN BENH MA CON DANG MAC PHAI . LAY CHUA XIN NHAN LOI CON CAU XIN AMEN.


Maria Bui Thuy Chau
07 Mar 2012

Me oi! Con xin Me ban cho con thue nha cho me con duoc de dang va du tien de trang trai moi ton kem. Xin cho chi Xuan het long voi con de trong me con duoc dang hoang cho den ngay me con man phan. Con cam ta Me vo cung!!!


Maria Bui Thuy Chau
07 Mar 2012

Me oi! Con cam dong qua! Me da ban cho Bs viet thu cho me con 24 gio co nguoi trong. Con mong rang duoc chuong trinh nay som de con lo lieu nha o cho me con. Xin Me che cho cho hai me con con duoc song an lanh cho den ngay me con nham mat, khong bi em con den pha quay. Hien tai bay gio, khong bi em con gay roi loan cho hang gui nguoi den coi me con. Con cam ta Me vo cung!!!


Tina
07 Mar 2012

Lay Chua, Cau xin Chua cuu chua cho con cua con. Amen


Maria Nguyen
07 Mar 2012

Xin Me va Thanh Ca Giuse cau bau cung CHua soi sang va huong dan Di Em con duoc biet Thanh Y CHua. Xin Chua chuc lanh cho su du tinh Thang Ba duoc binh an, may man. Cho con gai duoc on cai hoa va hoa giai voi Me va ho tro. Cho con gai con duoc khoe manh va hoc hoi su khon ngoan de chuan bi trach nhiem Cha Me. Cho cac con biet thuong yeu nhau, hoc duc khiem nhuong va tha thu.


Maria KIMHOANG DALAT
07 Mar 2012

Xin Chua GieSu va Me Maria giu gin va ban an lanh cho con gai cua con la Teresa HaiDong GieSu Nguyen Kim Ngan sinh 1992 dung suy nghi the gian ma mmot long trung kien theo duoi on goi thanh hien ..Lay Chua GieSu va Me Maria xin nhan loi con cau xin ..Amen


maria ngokimhoang
07 Mar 2012

xin Chua tha thu ke da si va va chuoi mang con mot cach vo co ! Xin ngai tha thu cho ho vi h chi nghi den ho ma thoi .Amen


maria ngokimhoang
07 Mar 2012

xin Chua tha thu ke da si va va chuoi mang con mot cach vo co ! Xin ngai tha thu cho ho vi h chi nghi den ho ma thoi .Amen


thuy jennifer
07 Mar 2012

Lay Chua xin giup cho con kiem duoc tho lam toc hien va de thoung tay nghe gioi ta on Chua va Me07 Mar 2012

Lay Chua xin Chua ban cho gia dinh lon cua con moi su binh an va nhieu suc khoe hanh phuc. Xin Chua ban co gang hoc tap, nang dong, xin Chua mo tri con ra de con hoc tap hieu bai, chon duoc noi day anh van tot va biet yeu men Chua nhieu hon.07 Mar 2012

Lay Chua xin Chua ban cho gia dinh lon cua con moi su binh an va nhieu suc khoe hanh phuc. Xin Chua ban co gang hoc tap, nang dong, xin Chua mo tri con ra de con hoc tap hieu bai, chon duoc noi day anh van tot va biet yeu men Chua nghieu hon.


Anna Chi Nguyen
07 Mar 2012

Lay chua , con cam ta Chua vi nhung hong an chua da ban cho con va gia dinh. Xin Chua thuong ban on cha lanh va che cho con cua con luon duoc manh khoe va phat trien binh thuong. Xin chua cung thuong ban tinh yeu thuong den giua gia dinh nho cua con va hoan cai chung con biet yeu thuong nhau va song hanh phuc. xin me thuong cau bau cung chua giup con. Amen. con cam on chua , me maria


Maria Huong Nguyen
07 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
07 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
07 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
07 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
07 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
07 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
07 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
07 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
07 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
07 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
07 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
07 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
07 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
07 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
07 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
07 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
07 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


con anna nguyenthianh
07 Mar 2012

Anna H ANH .LAY ME MARIA VA THANH CA GIUSE.CHUYEN LOI CAU XIN CUA CON LEN THIENCHUA.BAN CHO CON VA THAI NHI CUA CON DUOC MOI ON LANH CHUA BAN.XIN THIEN CHUA BAN CHO BINH TAT CUA CON DUOC VOI BOT DI PHAN NAO.DE CON DU SUC BUOC TIEP CON DUONG MA CON DANG DI.VA XIN THIEN CHUA GIN GIU THAI NHI CUA CON DUNG DE BINH TAT CUA CON ANH HUONG DEN THAI NHI CUA CON.MOT LAN NUA XIN THIEN CHUA BAN MOI ON LANH XUONG CHO CON VA THAI NHI CUA CON .AMEM


con anna nguyenthianh
07 Mar 2012

Anna H ANH .LAY ME MARIA VA THANH CA GIUSE.CHUYEN LOI CAU XIN CUA CON LEN THIENCHUA.BAN CHO CON VA THAI NHI CUA CON DUOC MOI ON LANH CHUA BAN.XIN THIEN CHUA BAN CHO BINH TAT CUA CON DUOC VOI BOT DI PHAN NAO.DE CON DU SUC BUOC TIEP CON DUONG MA CON DANG DI.VA XIN THIEN CHUA GIN GIU THAI NHI CUA CON DUNG DE BINH TAT CUA CON ANH HUONG DEN THAI NHI CUA CON.MOT LAN NUA XIN THIEN CHUA BAN MOI ON LANH XUONG CHO CON VA THAI NHI CUA CON .AMEM


con anna nguyenthianh
07 Mar 2012

Anna H ANH .LAY ME MARIA VA THANH CA GIUSE.CHUYEN LOI CAU XIN CUA CON LEN THIENCHUA.BAN CHO CON VA THAI NHI CUA CON DUOC MOI ON LANH CHUA BAN.XIN THIEN CHUA BAN CHO BINH TAT CUA CON DUOC VOI BOT DI PHAN NAO.DE CON DU SUC BUOC TIEP CON DUONG MA CON DANG DI.VA XIN THIEN CHUA GIN GIU THAI NHI CUA CON DUNG DE BINH TAT CUA CON ANH HUONG DEN THAI NHI CUA CON.MOT LAN NUA XIN THIEN CHUA BAN MOI ON LANH XUONG CHO CON VA THAI NHI CUA CON .AMEM


con anna nguyenthianh
07 Mar 2012

Anna H ANH .LAY ME MARIA VA THANH CA GIUSE.CHUYEN LOI CAU XIN CUA CON LEN THIENCHUA.BAN CHO CON VA THAI NHI CUA CON DUOC MOI ON LANH CHUA BAN.XIN THIEN CHUA BAN CHO BINH TAT CUA CON DUOC VOI BOT DI PHAN NAO.DE CON DU SUC BUOC TIEP CON DUONG MA CON DANG DI.VA XIN THIEN CHUA GIN GIU THAI NHI CUA CON DUNG DE BINH TAT CUA CON ANH HUONG DEN THAI NHI CUA CON.MOT LAN NUA XIN THIEN CHUA BAN MOI ON LANH XUONG CHO CON VA THAI NHI CUA CON .AMEM


con anna nguyenthianh
07 Mar 2012

Anna H ANH .LAY ME MARIA VA THANH CA GIUSE.CHUYEN LOI CAU XIN CUA CON LEN THIENCHUA.BAN CHO CON VA THAI NHI CUA CON DUOC MOI ON LANH CHUA BAN.XIN THIEN CHUA BAN CHO BINH TAT CUA CON DUOC VOI BOT DI PHAN NAO.DE CON DU SUC BUOC TIEP CON DUONG MA CON DANG DI.VA XIN THIEN CHUA GIN GIU THAI NHI CUA CON DUNG DE BINH TAT CUA CON ANH HUONG DEN THAI NHI CUA CON.MOT LAN NUA XIN THIEN CHUA BAN MOI ON LANH XUONG CHO CON VA THAI NHI CUA CON .AMEM


Gia dinh Tran
07 Mar 2012

Giesu, Maria, Giuse xin thuong den gia dinh chung con trong hoan nan va nang do tren duong doi nhieu cam do ma chung con dang trai qua.


Maria Huong Nguyen
07 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


giuse dinh van hoang
07 Mar 2012

lay me maria thanh ca giuse nho loi cau cung chua cho con duoc khoi can benh sieu vi c hom nay la ngay con lay ket qua xet nghiem con cung xin nho loi anh chi em cung cau nguyen voi con


Phê rô Trần Văn Cường
07 Mar 2012

Lạy Chúa GiêSu ,CON TÍN THÁC VÀO CHÚA ,XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO CHÚNG CON LUÔN ĐƯỢC BÌNH AN MẠNH KHỎE .AMEN


Phê rô Trần Văn Cường
07 Mar 2012

lạy Chúa giê su ,đức mẹ maria ,thánh cả giu se ,xin thương ban cho gia đình con được bình an mạnh khỏe ,làm ăn đươc nhiều may mắn ,xin cho con có công ăn việc làm ,để nuôi dưỡng bản thân con ,và gia đình ,xin chúa thương gìn giữ gia đình con luôn được bình an mạnh khỏe ,khỏi ốm đau bệnh tật ,gia đình con hay bị ốm đau bệnh tật ,xin chúa thương cất khỏi bệnh tật cho gia đình con ,xin cho anh em con có công ăn việc làm ,con xin cảm tạ hồng ân chúa ,amen


Anna Nga
07 Mar 2012

Cúi xin Chúa sáng soi cho con được biết việc con phải làm,cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc của con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Xin Chúa nhậm lời con cầu nguyện. Amen.


Martin thanh binh
07 Mar 2012

Lay thien chua ba ngoi con xin pho thac moi su trong ban tay cha xin chua jesu hay den voi con trong nhung luc kho khan nhoc nhan thieu thon ap luc nay cha oi . amen


Martin thanh binh
07 Mar 2012

Lay thien chua ba ngoi con xin pho thac moi su trong ban tay cha xin chua jesu hay den voi con trong nhung luc kho khan nhoc nhan thieu thon ap luc nay cha oi . amen


Martin thanh binh
07 Mar 2012

Lay thien chua ba ngoi con xin pho thac moi su trong ban tay cha xin chua jesu hay den voi con trong nhung luc kho khan nhoc nhan thieu thon ap luc nay cha oi . amen


Martin thanh binh
07 Mar 2012

Lay thien chua ba ngoi con xin pho thac moi su trong ban tay cha xin chua jesu hay den voi con trong nhung luc kho khan nhoc nhan thieu thon ap luc nay cha oi . amen


conannal
07 Mar 2012

mẹ ơi bạn của con hôm qua đã làm cho con buồn quá con xin mẹ dúp ho bạn con hiểu con và bạn con đừng bao giờ làm con buồn nũa con nguyện xin mẹ ban cho chúng con giữ được tình cảm mãi mãi được như ý của con con nguyện xin mẹ nhận lời con nguyện xin amen07 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men07 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men07 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


xin cho ba con giuse dc huong nhan thanh chua!
07 Mar 2012


xin cho ba con giuse dc huong nhan thanh chua!
07 Mar 2012


TOAN TRAN
07 Mar 2012

giesu maria giuse xin thuong xot con . con that la yeu duoi lam roi , cha thuan co khuyen con , nhung con van con yeu duc tin , xin chua me va thanh ca giuse thuong cuu con voi AMEN


Mariangatran
07 Mar 2012

Xin thuong xot vi con pho thac moi su trong tay Chua ,xin cho con luon trong cay vao Chua moi luc,vi con yeu duoi ,con cau nguyen cho cac linh muc ,va cac linh hon trong luyen nguc amen


toan tran
07 Mar 2012

lay chua , xin chua tha toi cho con , xin chua cuu giup con qua moi kho khan ca dau buon thong thoi gian nay , con qua la dau tim vi buon lo chua oi , xin cuu giup con , vi chi co chua ma thoi, xin chua cho con mot co hoi de con co duoc mot cuoc song co y nghia nay , xin chua hay mo tay don con , vot con len chua oi , cho con nim tin vao chua se giup con trong luc nay , chi co chuala chua day quyen nang , con trong cay vao chua , con cam on chua , amen


toan tran
07 Mar 2012

lay chua , xin chua tha toi cho con , xin chua cuu giup con qua moi kho khan ca dau buon thong thoi gian nay , con qua la dau tim vi buon lo chua oi , xin cuu giup con , vi chi co chua ma thoi, xin chua cho con mot co hoi de con co duoc mot cuoc song co y nghia nay , xin chua hay mo tay don con , vot con len chua oi , cho con nim tin vao chua se giup con trong luc nay , chi co chuala chua day quyen nang , con trong cay vao chua , con cam on chua , amen


toan tran
07 Mar 2012

lay chua , xin chua tha toi cho con , xin chua cuu giup con qua moi kho khan ca dau buon thong thoi gian nay , con qua la dau tim vi buon lo chua oi , xin cuu giup con , vi chi co chua ma thoi, xin chua cho con mot co hoi de con co duoc mot cuoc song co y nghia nay , xin chua hay mo tay don con , vot con len chua oi , cho con nim tin vao chua se giup con trong luc nay , chi co chuala chua day quyen nang , con trong cay vao chua , con cam on chua , amen


MT Nguyen
07 Mar 2012

Lay Chua, con biet nhung loi con cau xin thi Chua co nghe ma Chua khong the cho con vi Chua so neu con duoc nhung gi con cau xin thi con se thay doi tinh tin cua con va se quen di Chua va Duc Me Maria vi do con cung cam on Chua da lam nhu the. Con chi muon co mot cuoc song binh thuong va con chi cau xin va cau nguyen cho ba me cua con luon vui ve va suc khoe manh. Va con cung cau cho con mot suc khoe manh de con co the trao hieu thao voi ba me cua con va dem nhieu niem tin vao Chua va Duc Me Maria. Moi chuyen hay de theo y Chua va Duc Me Maria....Amen Xin cau cho mot ban cua em song luon co gang va dung lo nghi nhieu. Mong co ay luon la trong cuoc song con nhieu tot dep hom dau buon va chan lan. Cau cho co ay biet con luon o ben co ay cho du tinh ban khong co nhu luc truoc nua con luon cau nguyen va phu ho cho co ay va gia dinh cua co ay….Amen


conannal
07 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện xin chúa và đức mẹ thương cho các linh hồn đang bị giam ở nơi luyện ngục sớm được về nước cháu amen


conannal
07 Mar 2012

mẹ ơi con xin mẹ ban ơn bình an và ơn tre chơ yêu thương cho chúng con hàng ngày con nguyện xin chúa và đức mẹ ban cho chúng con có thật nhiều việc làm để chúng con lấy tiền trả nợ con xin mẹ thương cho tất cả những người chúng con còn nợ và tất cả các anh chị em trong hàng phường họ hiểu họ thông cảm cho chúng con làm ăn trả dần con xin chúa và đức mẹ ban cho chúng con có cuộc sống ổn định và bình an ở quê để chúng con iên tâm làm ăn trả nợ mẹ ơi con xin mẹ ban cho công việc của con ở nhà có thật nhiều việc làm và con nguyện xin mẹ ban cho con thêm chí thông minh để con làm việc tốt hơn được như ý mọi người con nguyện xin mẹ nhận lời con cầu xin amen


Chi
07 Mar 2012

Lay me con xin pho dang dua con sap chao doi Len cho me. Xin me Thuong thanh hoa, gin giu, va ban cho con cua con duoc khoe manh, binh thuong, va de nuoi. Xin me Thuong nham loi con Cau xin.


cosimo hoang sinh hung
07 Mar 2012

lay chua con tho lay chua con yeu men chua con cam ta chua con chuc tung chua con ngoi khen chua vi nhung on chua da ban cho con va gd / hom nay con xin chua ban cho con va gd biet yeu men chua biet nghe loi chua biet vang theo thanh y chua va biet thuc hanh loi chua moi ngay / xin chua thu tha nhung toi loi cua con va ban xuong cho gd con duoc nhung on vua du va cam thiet trong ngay hom nay / xin chua thanh than chua xuong ngu tri trong gd con va ban nhung on cua ngai xuong tren gd con lay chua giesu con tin thac vao chua AMEN


con annal
07 Mar 2012

mẹ ơi con xin mẹ dúp con cho bạn con hiểu con và đối sử tốt hơn với con bạn con đang làm con buồn con xin mẹ con sống thật tâm với bạn con con nguyện xin mẹ dúp cho bạn con đối sử tốt hơn vơi con được như ý của con và ban con đưng làm con buồn nữa và chúng con sẽ giữ được tình cảm mãi con xin mẹ nhận lơi con cầu xin amen


Nguyen Huong
07 Mar 2012

Lay Chua sao long con dau buon qua, vi toan nhung chuyen o so lam cu de nang xuong chong con vu khong,ham hai de duoi viec,con chang biet lam gi hon la vo chong chung con cung nhau cau nguyen .Lay Chua,Me Maria va Thanh Ca cung dong hanh voi chung con cho chong con thang kien de bao ve viec lam va can nha ma chung con da mua duoc 9 nam.Muon doi chung con cam ta gia dinh Thanh Gia That07 Mar 2012

Lay Thanh Ca Giuse , xin Ngai cau bau cung Chua cho cong viec cua chung con duoc nhieu thuan loi , xin Chua duc long duc tri nhung nguoi lien quan de ho nhin nhan su that , cong viec som duoc giai quyet trong minh bach , cong bang va hoan tat tot dep .Chung con tai hen suc mon , bat luc truoc nhung sap dat va toan tinh cua con nguoi , chi biet trong cay vao on Chua qua loi chuyen cau cua Thanh Ca , xin Ngai doai thuong nhan loi chung con cau xin .07 Mar 2012

Lay Toi To Chua la Duc Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan , xin Ngai cau bau cung Chua cho chung con gap thay gap thuoc de vuot qua can benh nan y ma chung con dang mac phai . Xin cho chung con duoc on chua lanh de duoc tro nen nhan chung cho Ngai truoc mat Hoi Thanh . Xin Ngai nhan loi chung con nguyen xin .07 Mar 2012

Xin cho con chau chung con tam tri minh man , hoc hanh tan toi va co ket qua tot dep trong ky thi sap toi . Co cong viec on dinh va thuan loi trong viec bao lanh . Moi thanh vien trong gia dinh biet chia se, yeu thuong va cung nhau vuot qua moi kho khan trong cuoc song . Hang ngay sieng nang cau nguyen va luon biet trong cay vao on Chua . Xin Chua che cho , giu gin Em Be va Me luon manh khoe , duoc moi su bang an .


nghiepngoc
07 Mar 2012

con Cam Ta On Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho Ma con ten Bui Thi Chau khoi benh.Amen. con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho em gai chong con ten Maria To Quyen Tran khoi benh gan.Amen. vo chong chung con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho cua tiem chung con co nhieu khach hang vao va mua nhieu hang.Amen. vo chong chung con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho nhung nguoi than thuong cua chung con luon khoe manh va binh an. Amen Mua Chay 2012 con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho cac linh hon nhat la cac linh hon moi coi som an nghi ve nha Chua. Amen. vo chong chung con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho nhung nguoi lam chung voi chung con luon khoe manh va binh an. Amen.


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
07 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 07 Mar 2012 CON CAU XIN ME MARIA DONG TRINH ,VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUS BSN CHO CON CO DUOC TINH CAM TINH CAM CUA BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA ,CON XIN CHUA NHAN TU ,CON XIN ME MARIA ,CON XIN THANH CA GIUSE ,THUONG CON THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH YEU THUONG CON LUON NHO DEN CON ,CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA THOI THUC DANH DONG LUONG TAM CON NGUOI CUA ANH LONG BAN TRAI CON O VIRGINIA ,DE ANH DEM DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI XIN BAN CHO ANH MAU SOM CO TINH CAM VOI CON MONG MUON CON VE CHUNG SONG VOI ANH ,CHUA OI ME OI ,THANH CA OI DOI CON TU THUO BE DEN LON KHO VE TINH YEU NHIEU LAM BI LUA DOI THOI ,GIO CON CUNG DA LON TUOI ROI CON QUEN ANH LONG NAY CON MUNG LAM ANH LA NGUOI CONG GIAO NUA MA ANH CUNG DANG HOANG .GIO CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA ,BAN CHO CON LOI CON XIN KHAN NHE XIN THUONG CON DI .CON XIN TA ON ,AMEN . --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
07 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 07 Mar 2012 CON CAU XIN ME MARIA DONG TRINH ,VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUS BSN CHO CON CO DUOC TINH CAM TINH CAM CUA BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA ,CON XIN CHUA NHAN TU ,CON XIN ME MARIA ,CON XIN THANH CA GIUSE ,THUONG CON THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH YEU THUONG CON LUON NHO DEN CON ,CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA THOI THUC DANH DONG LUONG TAM CON NGUOI CUA ANH LONG BAN TRAI CON O VIRGINIA ,DE ANH DEM DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI XIN BAN CHO ANH MAU SOM CO TINH CAM VOI CON MONG MUON CON VE CHUNG SONG VOI ANH ,CHUA OI ME OI ,THANH CA OI DOI CON TU THUO BE DEN LON KHO VE TINH YEU NHIEU LAM BI LUA DOI THOI ,GIO CON CUNG DA LON TUOI ROI CON QUEN ANH LONG NAY CON MUNG LAM ANH LA NGUOI CONG GIAO NUA MA ANH CUNG DANG HOANG .GIO CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA ,BAN CHO CON LOI CON XIN KHAN NHE XIN THUONG CON DI .CON XIN TA ON ,AMEN . --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
07 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 07 Mar 2012 CON CAU XIN ME MARIA DONG TRINH ,VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUS BSN CHO CON CO DUOC TINH CAM TINH CAM CUA BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA ,CON XIN CHUA NHAN TU ,CON XIN ME MARIA ,CON XIN THANH CA GIUSE ,THUONG CON THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH YEU THUONG CON LUON NHO DEN CON ,CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA THOI THUC DANH DONG LUONG TAM CON NGUOI CUA ANH LONG BAN TRAI CON O VIRGINIA ,DE ANH DEM DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI XIN BAN CHO ANH MAU SOM CO TINH CAM VOI CON MONG MUON CON VE CHUNG SONG VOI ANH ,CHUA OI ME OI ,THANH CA OI DOI CON TU THUO BE DEN LON KHO VE TINH YEU NHIEU LAM BI LUA DOI THOI ,GIO CON CUNG DA LON TUOI ROI CON QUEN ANH LONG NAY CON MUNG LAM ANH LA NGUOI CONG GIAO NUA MA ANH CUNG DANG HOANG .GIO CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA ,BAN CHO CON LOI CON XIN KHAN NHE XIN THUONG CON DI .CON XIN TA ON ,AMEN . --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
07 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 07 Mar 2012 CON CAU XIN ME MARIA DONG TRINH ,VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUS BSN CHO CON CO DUOC TINH CAM TINH CAM CUA BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA ,CON XIN CHUA NHAN TU ,CON XIN ME MARIA ,CON XIN THANH CA GIUSE ,THUONG CON THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH YEU THUONG CON LUON NHO DEN CON ,CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA THOI THUC DANH DONG LUONG TAM CON NGUOI CUA ANH LONG BAN TRAI CON O VIRGINIA ,DE ANH DEM DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI XIN BAN CHO ANH MAU SOM CO TINH CAM VOI CON MONG MUON CON VE CHUNG SONG VOI ANH ,CHUA OI ME OI ,THANH CA OI DOI CON TU THUO BE DEN LON KHO VE TINH YEU NHIEU LAM BI LUA DOI THOI ,GIO CON CUNG DA LON TUOI ROI CON QUEN ANH LONG NAY CON MUNG LAM ANH LA NGUOI CONG GIAO NUA MA ANH CUNG DANG HOANG .GIO CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA ,BAN CHO CON LOI CON XIN KHAN NHE XIN THUONG CON DI .CON XIN TA ON ,AMEN . --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
07 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 07 Mar 2012 CON CAU XIN ME MARIA DONG TRINH ,VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUS BSN CHO CON CO DUOC TINH CAM TINH CAM CUA BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA ,CON XIN CHUA NHAN TU ,CON XIN ME MARIA ,CON XIN THANH CA GIUSE ,THUONG CON THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH YEU THUONG CON LUON NHO DEN CON ,CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA THOI THUC DANH DONG LUONG TAM CON NGUOI CUA ANH LONG BAN TRAI CON O VIRGINIA ,DE ANH DEM DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI XIN BAN CHO ANH MAU SOM CO TINH CAM VOI CON MONG MUON CON VE CHUNG SONG VOI ANH ,CHUA OI ME OI ,THANH CA OI DOI CON TU THUO BE DEN LON KHO VE TINH YEU NHIEU LAM BI LUA DOI THOI ,GIO CON CUNG DA LON TUOI ROI CON QUEN ANH LONG NAY CON MUNG LAM ANH LA NGUOI CONG GIAO NUA MA ANH CUNG DANG HOANG .GIO CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA ,BAN CHO CON LOI CON XIN KHAN NHE XIN THUONG CON DI .CON XIN TA ON ,AMEN . --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
07 Mar 2012

CON CAU XIN ME MARIA DONG TRINH ,VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUS BSN CHO CON CO DUOC TINH CAM TINH CAM CUA BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA ,CON XIN CHUA NHAN TU ,CON XIN ME MARIA ,CON XIN THANH CA GIUSE ,THUONG CON THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH YEU THUONG CON LUON NHO DEN CON ,CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA THOI THUC DANH DONG LUONG TAM CON NGUOI CUA ANH LONG BAN TRAI CON O VIRGINIA ,DE ANH DEM DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI XIN BAN CHO ANH MAU SOM CO TINH CAM VOI CON MONG MUON CON VE CHUNG SONG VOI ANH ,CHUA OI ME OI ,THANH CA OI DOI CON TU THUO BE DEN LON KHO VE TINH YEU NHIEU LAM BI LUA DOI THOI ,GIO CON CUNG DA LON TUOI ROI CON QUEN ANH LONG NAY CON MUNG LAM ANH LA NGUOI CONG GIAO NUA MA ANH CUNG DANG HOANG .GIO CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA ,BAN CHO CON LOI CON XIN KHAN NHE XIN THUONG CON DI .CON XIN TA ON ,AMEN .


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
07 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 07 Mar 2012 LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE XIN CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BA CON LUON MANH KHOE BINH AN ,LAY CHUA .LAY ME LAY THANH CA XIN BAN CHO CAC CHAU CUA CON LUON MANH KHOE BINH AN XIN CHO CAC CHAU CUA CON LUON NGOAN NGOAN BIET VANG LOI BO ME VA XIN BAN CHO CHI KINH CUA CON O VN LUUON MANH KHOE BINH AN DUNG DAU BENH XIN BAN CHO GIA DINH CON LUON HOA THUAN YEU THUONG NHAU ,XIN NHAN LOI CON CAU VA BAN CHO CON NHUNG LOI CON XIN KHAN AMEN


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
07 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 07 Mar 2012 LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE XIN CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BA CON LUON MANH KHOE BINH AN ,LAY CHUA .LAY ME LAY THANH CA XIN BAN CHO CAC CHAU CUA CON LUON MANH KHOE BINH AN XIN CHO CAC CHAU CUA CON LUON NGOAN NGOAN BIET VANG LOI BO ME VA XIN BAN CHO CHI KINH CUA CON O VN LUUON MANH KHOE BINH AN DUNG DAU BENH XIN BAN CHO GIA DINH CON LUON HOA THUAN YEU THUONG NHAU ,XIN NHAN LOI CON CAU VA BAN CHO CON NHUNG LOI CON XIN KHAN AMEN --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
07 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 07 Mar 2012 LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE XIN CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BA CON LUON MANH KHOE BINH AN ,LAY CHUA .LAY ME LAY THANH CA XIN BAN CHO CAC CHAU CUA CON LUON MANH KHOE BINH AN XIN CHO CAC CHAU CUA CON LUON NGOAN NGOAN BIET VANG LOI BO ME VA XIN BAN CHO CHI KINH CUA CON O VN LUUON MANH KHOE BINH AN DUNG DAU BENH XIN BAN CHO GIA DINH CON LUON HOA THUAN YEU THUONG NHAU ,XIN NHAN LOI CON CAU VA BAN CHO CON NHUNG LOI CON XIN KHAN AMEN


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
07 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 07 Mar 2012 LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE XIN CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BA CON LUON MANH KHOE BINH AN ,LAY CHUA .LAY ME LAY THANH CA XIN BAN CHO CAC CHAU CUA CON LUON MANH KHOE BINH AN XIN CHO CAC CHAU CUA CON LUON NGOAN NGOAN BIET VANG LOI BO ME VA XIN BAN CHO CHI KINH CUA CON O VN LUUON MANH KHOE BINH AN DUNG DAU BENH XIN BAN CHO GIA DINH CON LUON HOA THUAN YEU THUONG NHAU ,XIN NHAN LOI CON CAU VA BAN CHO CON NHUNG LOI CON XIN KHAN AMEN --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
07 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 07 Mar 2012 LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE XIN CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BA CON LUON MANH KHOE BINH AN ,LAY CHUA .LAY ME LAY THANH CA XIN BAN CHO CAC CHAU CUA CON LUON MANH KHOE BINH AN XIN CHO CAC CHAU CUA CON LUON NGOAN NGOAN BIET VANG LOI BO ME VA XIN BAN CHO CHI KINH CUA CON O VN LUUON MANH KHOE BINH AN DUNG DAU BENH XIN BAN CHO GIA DINH CON LUON HOA THUAN YEU THUONG NHAU ,XIN NHAN LOI CON CAU VA BAN CHO CON NHUNG LOI CON XIN KHAN AMEN --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
07 Mar 2012

LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE XIN CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BA CON LUON MANH KHOE BINH AN ,LAY CHUA .LAY ME LAY THANH CA XIN BAN CHO CAC CHAU CUA CON LUON MANH KHOE BINH AN XIN CHO CAC CHAU CUA CON LUON NGOAN NGOAN BIET VANG LOI BO ME VA XIN BAN CHO CHI KINH CUA CON O VN LUUON MANH KHOE BINH AN DUNG DAU BENH XIN BAN CHO GIA DINH CON LUON HOA THUAN YEU THUONG NHAU ,XIN NHAN LOI CON CAU VA BAN CHO CON NHUNG LOI CON XIN KHAN AMEN


Ysave Nguyễn thị Thu Lan
07 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn : Xin ban ơn cho các con của con được bình an cả hồn lẫn xác . Xin cho con trai của con biết suy nghĩ thương cha mẹ mà quyết tâm nổ lực lo tu chí học hành - xin Chúa soi lòng mở trí cho con của con tiếp thu bài vở cho tốt trong đợt ôn luyện nầy và xin cho nó có ý chí quyết tâm để thi đậu vào đại học trong kỳ thi năm nay (7/2012) . Việc chọn ngành , chọn trường để thi đại học - con cũng xin Chúa soi dẫn cho nó đi đúng hướng để có 1 tương lai ổn định vững chắc . CON KHẨN KHOẢN NÀI XIN CHÚA . XIN CHÚA NHẬM LỜI CON THA THIẾT NGUYỆN XIN . CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA - ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE . AMEN .07 Mar 2012

chua lanh benh nan binh an an toan


maria jessica
07 Mar 2012

Xin ban cho tiem con co khach


ĐAMINH MARIA
07 Mar 2012

Lạy Chúa, Xin Thương xót chúng con, vì chúng con đã phạm tội. Amen.


Tina
07 Mar 2012

Lạy Chúa, Con cầu xin Chúa giúp cho con của con tránh được những người xấu cám dổ. Xin Chúa giúp nó từ Bỏ cờ bạc, rượu chè, hút thuốc và những tật xấu, xin giúp cho con của con vượt qua khỏi sự khó khăn hiện nay. Xin Chúa che chở và ban ơn khôn ngoan. Cảm tạ ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen07 Mar 2012

Cam ta me da ban co chung con mot ngay bang an,trong tam hon,Amen


Maria
07 Mar 2012

Con cau xin cho gia dinh con va gia dinh em con som duoc doan tu.


Maria Tám
07 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
07 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
07 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
07 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


dieuhoang55@yahoo.com
07 Mar 2012

Lay Chua , Xin cho nguoi Chong biet tin vao Chua hon la vao VAT CHAT tran gian , ma song nhung ngay em ai voi moi nguoi xung quanh vi xem ra ,cuoc song con du dat hon nhung nguoi Ngheo kho tai Phi Chau .Con nai xin Chua .Xin Chua nham loi con cau.


dieuhoang55@yahoo.com
07 Mar 2012

Lay Chua , Xin cho nguoi Chong biet tin vao Chua hon la vao VAT CHAT tran gian , ma song nhung ngay em ai voi moi nguoi xung quanh vi xem ra ,cuoc song con du dat hon nhung nguoi Ngheo kho ta Phi Chau .Con nai xin Chua .Xin Chua nham loi con cau.


dieuhoang55@yahoo.com
07 Mar 2012

Lay Chua ,Xin huong dan moi nguoi trong g/dinh con ,di theo duong loi cua Chua , Sam hoi , kien nhan cau nguyen qua viec lan chuoi Man coi.Con cau xin Chua .Xin Chua nham loi chung con.


Huong Nguyen
07 Mar 2012

07 Mar 2012 Lay Chua ,Duc Me va Thanh Ca Giuse xin gin giu gia dinh chung con vuot qua kho khan ma chung con dang gap nan trong thoi gian 3 thang nay van chua co tien trien tot dep. Xin nang do chung con trong nhung luc dau buon ,con khan xin Chua ,Me va Thanh Ca nham loi con .Tuan toi la chong cua con phai bi xu kien roi.


Maria Thanh
07 Mar 2012

Lay Duc Me Lavang xin chua lanh binh chi con va giup chi an uong tro lai binh thuong. Amen


Tina
07 Mar 2012

Lạy Chúa, Con cầu xin Chúa giúp cho con của con tránh được những người xấu cám dổ. Xin Chúa giúp nó từ Bỏ cờ bạc, rượu chè, hút thuốc và những tật xấu, xin giúp cho con của con vượt qua khỏi sự khó khăn hiện nay. Xin Chúa che chở và ban ơn khôn ngoan. Cảm tạ ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


claire_han
07 Mar 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Giuse, con cam ta Ngai da cho chung con 1 ngay binh an. Xin Ngai ban cho gd con suc khoe tot, ket qua thu nghiem cua A. khong bi ung thu; Xin Ngai phu ho cho gd TH hanh phuc, manh khoe, viec lam on dinh, con cai ngoan ngoan; Xin Ngai soi sang cho con biet huong di sap toi; con dang lam tinh nguyen da gan 1 nam roi ma chua thay duoc muon gi het. Amen07 Mar 2012

xin ban cho con cua chung con duoc khoe manh, bang an cho den ngay chao doi amen xin bang cho gia dinh con moi su bang an, hon an xac manh, song dep thanh y chua, cong viec on dinh, cuoc song hang ngay on dinh hon amen xin ban cho tat ca cac linh hon len thien dang huong nhan thanh chua amen xin ban cho tat ca nhung nguoi benh duoc mau binh phuc , khoe manh amen nho loi chuyen cau cua me maria, me hang cuu giup , thanh ca giuse va toan the cac thanh , xin chua nham loi chung con cua xin amen


maria tran thi phuong anh
07 Mar 2012

Xin Chua ,Me va thanh ca Giuse ban cho gia dinh con luon manh khoe va thai nhi cua con phat trien khoe manh lanh lanh.Me tron con vuong


HTT
07 Mar 2012

Lay Chua xin cho con co mot Duc tin vung vang de con vuot qua nhung kho khan tren duong doi . Cau cho con duoc sang suot va binh tinh de gai quyet moi van de truoc mat . Cau xin cho long con duoc thanh than , binh an va vui ve va moi uoc mong con thanh su that . Amen


Agata
07 Mar 2012

Lay Chua, Me Maira, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin hay ban cho em gai con co Duc Tin that vung vang de em con vuot qua noi dau kho nay . Cau cho gia dinh em gai con luon yeu thuong nhau , vui ve va hanh phuc. Cau xin tat ca nhung nguoi trong gia dinh con co mot Duc Tin vung vang vao Chua. Con cui dau cau xin . Amen


Agata
07 Mar 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin hay gin giu gia dinh con va nhung nguoi than cua con luon duoc binh an trong tay Chua. Cau xin cho ho luon duoc binh an , manh khoe , vui ve va hanh phuc. Cau cho con gai con duoc ngoan ngoan , thong minh va vang loi . Cau xin cho linh hon Giuse duoc mau ve huong phuc Truong Sinh . Amen


pham thi bich thao
07 Mar 2012

xin chua them suc cho con de con biet lam theo y chua vi con yeu hen va bat luc


Jessica
07 Mar 2012

Cho Vo chong con song Hanh phuc.cho chong con hom may Di ky giay to duoc may man va Suong se.cho tiem con lam dong khach.cho tiem con hom nay lam Suong se khach hang vui ve .cho nguoi khach nao buoc vao tiem nail con due vui ve


Jessica
07 Mar 2012

Cho Vo chong con song Hanh phuc.cho chong con hom may Di ky giay to duoc may man va Suong se.cho tiem con lam dong khach.cho tiem con hom nay lam Suong se khach hang vui ve .cho nguoi khach nao buoc vao tiem nail con due vui ve07 Mar 2012

nguyen xin chua thuong ban cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh xin cho cua tiem cua con co du cong viec lam hang ngay xin cho con va anh dinh trung chinh neu nhu dep long chua thi xin chuc phuc cho con va anh ay nen vo chong chung song hanh phuc va xin cho anh ay quan tam thuong con nhieu nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi daoi thuong them loi va dang loi cau cua con len thien chua xin chua chuc phuc cho con trong business moi nay neu nhu dep long chua thi xin cho con gap nhung cong tac vien thanh tam giup con mot tay de con duoc thanh cong trong cong viec amen


con anna hong luyen
07 Mar 2012

LAY CHUA XIN CHUA THA THU TOI LOI CHO TAT CA CAC LINH HON NOI LUYEN NGUC VA CHO CAC LINH HON AY DUOC TRO VE VOI CHUA. XIN CHUA AN UI VA CHUC PHUC CHO TATCA NHUNG NGUOI CON CUA CHUA DANG PHAI CHIU NHUNG CON DAU DON TREN GIUONG BENH. LAY CHUA XIN NHAN LOI CIN CAU XIN AMEN.


dhl
07 Mar 2012

Xin ban cho con va vo con duoc dmoi su binh an


con anna hong luyen
07 Mar 2012

CON XIN TRINH NU MARIA VA THANH CA JUSE CHUYEN LOI CAU XIN CUA CON LEN THEN CHUA DE CHUA NHAN LOI CON CAU XIN CHO CON SOM DUOC KHOI BENH .LAY CHUA XIN CHUA THA THU TOI LOI CHO CON DE CHUA NHAN LOI CIN CAU XIN AMEN.


con anna hong luyen
07 Mar 2012

CON XIN DUC TRINH NU MARIA VA THANH CA JISE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON DUOC KHOI BENH .LAY CHUA XIN NHAN LOI CON CAU XIN AMEN.07 Mar 2012

xin chua va duc me ban on lanh cho gia ding con, me con, va cac em cua con.amen


Anna Tran
07 Mar 2012

Lay Chua Cuu The, lay Me Hang Cuu Giup , lay Cac Thanh xin thuong xot chung con , xin ban binh an cho chung con, xin giup chung con vuot qua nhung kho khan trong cuoc song , xin tha thu toi loi chung con, xin cuu chung con qua khoi moi su du, xin nham loi chung con , xin cuu giup chung con trong hoan canh hien nay, con thanh tam kinh xin ,con xin xam ta Chua, Me ,Cac Thanh den muon doi,amen.


Maria Hien
07 Mar 2012

Nguyện xin tình yêu của Ba Đấng luôn ở cùng với tất cả chúng con!!những điều chúng con cầu xin nguyện thấu đến tai Người!!!Chúng con tin Lòng Thương Xót Chúa luôn ở cùng với những ai biết tín thác nơi Chúa ...Amen07 Mar 201207 Mar 2012


NKAnh
07 Mar 2012

Cầu xin mẹ Maria và Thánh Cả Giuse,xin giúp chúng con vượt qua thời gian này,trong công việc cũng như cuộc sồng đc xuông sẽ và gặp nhìu may mắn...xin phù hộ cho gia đỉnh con và mọi nguoi xung quanh dc khỏe mạnh..ko bệnh hoạn...mọi việc con xin phó thác cho Chúa..xin Chúa hãy giúp chúng con...Amen


Maria Minh Nh
07 Mar 2012

Xin biến đổi anh của con. Xin cho bác con được gặp thầy gập thuốc.


Maria Minh Nh
07 Mar 2012

Xin biến đổi anh của con. Xin cho bác con được gặp thầy gập thuốc.


Tina
07 Mar 2012

Lạy Chúa, Cầu xin Chúa cứu chữa cho con của con, xin Chúa che chở cho con của con được tai qua, nạn khỏi và không bị những người xấu cám dổ. Lạy tạ ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


CON TRAN THI DAO CON LA NGUOI NGOAI DAO
07 Mar 2012

CON CUI XIN CHUA ME MARIA THANH CA GUISE BAN MOI ON CHUA LANH CHO CON HET DAU BENH COT SONG CO MA BAY LAU NAY CON DI CHUA CHAY KHAP NOI MA VAN CHUA KHOI ,MAY NAY CON DAU CANH TAY TRAI CUA CON TE VA MAT CAM GIAC VI THE VIEC DI LAI SINH HOAT RAT KHO KHAN,CON CHI XIN LAM SAO CHUA CHO CON KHOI BENH DE CON CO SKHOE LO CHO HAI DUA CON CUA CON VI CHUNG DA THIEU VANG DI NGUOI CHA VI LY DO DA CO VO BE CON RIENG. CON CUI XIN QUI CHA HOP Y CAU NGUYEN CHO CON DUOC NHU Y.CON LUON TIN TUONG VA PHO THAC MOI SU TRONG TAY CHUA VI CON LA NGUOI NGOAI DAO CON KIEN TAM BEN DO TOI CUNG CON SE DUOC ON CUU DO...AMEN !


AnhThy
07 Mar 2012

Me oi con tha thiet cau xin Me giu gin gia dinh con khoi moi su du , khoi tay ma qui va luon khoe manh , binh an trong tay Me . Xin Me cho giay to nha , xe khong bi mat va pha phach . Xin Me ban cho gia dinh 1 cuoc song vui ve , on dinh.Cac con hoc gioi va biet nghe loi . Moi khi gap kho khan xin Me cho nguoi den giup va bao ve con nhe Me . Con cam on Me . Xin Me nhan loi con cau xin Amen.


NJ
07 Mar 2012

Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon cua Ong Ba , anh chi em ban huu con . Nhung linh hon mo coi . Dac biet linh hon cua Francis Dailey . Nhung linh hon o trong nha cua con , dang pha con va tenants cua con som duoc ve nuoc Chua . Xin Chua giu gin gia dinh con khoi moi su du , khoi tay ma qui va luon khoe manh , binh an trong tay Chua . Xin Chua ban cho gia dinh con 1 cuoc song vui ve , on dinh. Cac con hoc gioi va biet nghe loi . Xin Chua cho giay to nha , xe cua con khong bi mat hay pha phach. Moi khi gap kho khan xin Chua cho nguoi den giup va bao ve con nhe Chua . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen.


NJ
07 Mar 2012

Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon cua Ong Ba , anh chi em ban huu con . Nhung linh hon mo coi . Dac biet linh hon cua Francis Dailey . Nhung linh hon o trong nha cua con , dang pha con va tenants cua con som duoc ve nuoc Chua . Xin Chua giu gin gia dinh con khoi moi su du , khoi tay ma qui va luon khoe manh , binh an trong tay Chua . Xin Chua ban cho gia dinh con 1 cuoc song vui ve , on dinh. Cac con hoc gioi va biet nghe loi . Xin Chua cho giay to nha , xe cua con khong bi mat hay pha phach. Moi khi gap kho khan xin Chua cho nguoi den giup va bao ve con nhe Chua . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen.


NJ
07 Mar 2012

Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon cua Ong Ba , anh chi em ban huu con . Nhung linh hon mo coi . Dac biet linh hon cua Francis Dailey. Nhung linh hon o trong nha cua con , dang pha con va tenants cua con som duoc ve nuoc Chua. Xin Chua giu gin gia dinh con khoi moi su du , khoi tay ma qui va luon khoe manh , binh an trong tay Chua .Xin Chua ban cho gia dinh con 1 cuoc song vui ve , viec lam on dinh ,cac con hoc gioi va biet nghe loi . Xin Chua cho giay to nha , xe khong bi mat va pha hoai .Moi khi gap kho khan xin Chua cho nguoi den giup va bao ve con nhe Chua. Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua .Amen.


NJ
07 Mar 2012

Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon cua Ong Ba , anh chi em ban huu con . Nhung linh hon mo coi . Dac biet linh hon cua Francis Dailey. Nhung linh hon o trong nha cua con , dang pha con va tenants cua con som duoc ve nuoc Chua. Xin Chua giu gin gia dinh con khoi moi su du , khoi tay ma qui va luon khoe manh , binh an trong tay Chua .Xin Chua ban cho gia dinh con 1 cuoc song vui ve , viec lam on dinh ,cac con hoc gioi va biet nghe loi . Xin Chua cho giay to nha , xe khong bi mat va pha hoai .Moi khi gap kho khan xin Chua cho nguoi den giup va bao ve con nhe Chua. Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua .Amen.


NJ
07 Mar 2012

Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon cua Ong Ba , anh chi em ban huu con . Nhung linh hon mo coi . Dac biet linh hon cua Francis Dailey. Nhung linh hon o trong nha cua con , dang pha con va tenants cua con som duoc ve nuoc Chua. Xin Chua giu gin gia dinh con khoi moi su du , khoi tay ma qui va luon khoe manh , binh an trong tay Chua .Xin Chua ban cho gia dinh con 1 cuoc song vui ve , viec lam on dinh ,cac con hoc gioi va biet nghe loi . Xin Chua cho giay to nha , xe khong bi mat va pha hoai .Moi khi gap kho khan xin Chua cho nguoi den giup va bao ve con nhe Chua. Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua .Amen.


Maria nguyễn thị duyên
07 Mar 2012

Xin thiên chúa qua sự chuyển cầu của mẹ maria thánh cả giuse nhận lời con cầu xin ban cho vợ chồng con được đoàn tụ xin soi lòng trí chồng con khiến anh ấy nghĩ lại và ra tìm con xin ngài hoá giải hận thù giữa con và gia đình anh ấy khiến họ nghĩ lại và đón nhận con con xin dâng những đau khổ của con cho ngài xin ngài hãy ở bên con amen


NJ
07 Mar 2012

Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon cua Ong Ba , anh chi em ban huu con . Nhung linh hon mo coi . Dac biet linh hon cua Francis Dailey. Nhung linh hon o trong nha cua con , dang pha con va tenants cua con som duoc ve nuoc Chua. Xin Chua giu gin gia dinh con khoi moi su du , khoi tay ma qui va luon khoe manh , binh an trong tay Chua . Xin Chua ban cho gia dinh con 1 cuoc song vui ve , viec lam on dinh , cac con hoc gioi va biet nghe loi .Moi khi gap kho khan xin Chua cho nguoi den giup va bao ve con nhe Chua . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua .Amen .


NJ
07 Mar 2012

Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon cua Ong Ba , anh chi em ban huu con . Nhung linh hon mo coi . Dac biet linh hon cua Francis Dailey. Va nhung linh hon o trong nha cua con , dang pha con va tenants cua con som duoc ve nuoc Chua.Xin Chua giu gin gia dinh con khoi moi su du , khoi tay ma qui va luon khoe manh , binh an trong tay Chua .Xin Chua cho giay to nha , xe cua con khong bi mat , hay pha hoai. Xin Chua ban cho cuoc song gia dinh con duoc vui ve , viec lam on dinh , cac con hoc gioi va biet nghe loi .Moi khi gap kho khan xin Chua cho nguoi den giup va bao ve con nhe Chua. Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua.


NHAT DUY
07 Mar 2012

BA CON DAMINH NGUYEN VAN VIET ..NGHIA PHU ..SONG TRONG DUONG LOI CUA CHUA ...SOM DUOC HUONG NHAN THANH CHUA ....


DUC VINH
07 Mar 2012

GIA DINH CON SONG DUNG LOI CHUA DAY . ONG BA TO TIEN NOI NGOAI ...THAN BANG QUYEN THUOC NOI NGOAI ... LIVE IN GOD WAY FOREVER AND FOREVER .....


GIA DINH KIM DUNG -DALAT
07 Mar 2012

GIA DINH NHAN LOAI CHUNG CON song trong duong loi cua chua ...YEU CHA YEU ME ...CAI THIEN DOI SONG ....ON CHET LANH TRONG AN NGHIA CUA CHUA ...KHONG CON NUOC MAT DAU KHO ...NUOC MAT HOI HAN ...THAM DU TIEC CUOI NUOC TROI HANH PHUC ....


GIA DINH KIM DUNG -DALAT
07 Mar 2012

GIA DINH NHAN LOAI CHUNG CON song trong duong loi cua chua ...YEU CHA YEU ME ...CAI THIEN DOI SONG ....ON CHET LANH TRONG AN NGHIA CUA CHUA ...KHONG CON NUOC MAT DAU KHO ...NUOC MAT HOI HAN ...THAM DU TIEC CUOI NUOC TROI HANH PHUC ....


GIA DINH KIM DUNG -DALAT
07 Mar 2012

GIA DINH NHAN LOAI CHUNG CON song trong duong loi cua chua ...YEU CHA YEU ME ...CAI THIEN DOI SONG ....ON CHET LANH TRONG AN NGHIA CUA CHUA ...KHONG CON NUOC MAT DAU KHO ...NUOC MAT HOI HAN ...THAM DU TIEC CUOI NUOC TROI HANH PHUC ....


XUAN NHAT PETER
07 Mar 2012

va em trai - em gai .. chau trai, chau gai bon phan ....be tren ...be duoi moi moi tuong quan xa hoi .....trong hoi thanh ...cong doan ...moi truong tot thien ... yeu men tuan giu 10 dieu ran duc chua troi ....7 duc cai toi ...6 dieu ran hoi thanh ..8 moi phuc that ......chu toan bon phan song vui tuoi .......sau nay co ON GOI TRONG NHA CHUA ....ON CHET LANH TRONG AN NGHIA CHUA ...THIEU SOT BAI HOC LAM NGUOI ...XIN CHI DAY CHO CHUNG CON ....07 Mar 2012

Lay Chua xin Chua mo tri con ra de con hieu bai. Xin Chua cho chi con khong gian con va gia dinh con.07 Mar 2012

Lay Chua xin Chua ban cho gia dinh lon cua con moi su binh an, nhieu suc khoe va hanh phuc trong tay Chua. Xin Chua soi sang cho con co gang hoc tap, nang dong tu tin,tim duoc noi day anh van tot va biet yeu men Chua nhieu hon.


kim tran
07 Mar 2012

cau xin Me Maria va thanh ca Giuse cho con duoc bang an trong ngay hom nay,cho con luon vung long cau xin,xin Me va thanh ca Giuse cau bau cho con qua khoi nhung con benh hien nay con dang mang,xin cho moi nguoi song dep long chua trong mua chay nay,cam on chua me Maria va thanh ca Giuse


Henry Tran
07 Mar 2012

Henry Tran 07 Mar 2012 Xin Thanh Gia That va Cha Truong Buu Diep giup gia dinh con thang vu kien ngay 12 thang 03 nay de bao ve viec lam va can nha cua chung con.


peter nhat nguyenxuan
07 Mar 2012

gia dinh con luon SONG DEP LONG CHUA ...SONG XUNG DANG ON LANH ON TREN ...BAN CHO CHUNG CON ....NHAN DUC -HIEN HOA - PHUC VU - CAU NGUYEN ... SAM HOI ,CANH TAN HOA GIAI DOI MOI.......DOAN VIEN hanh phuc ...tham du tiec cuoi nuoc troi ....


Ysave Nguyễn thị Thu Lan
07 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn : Xin ban ơn cho các con của con được bình an cả hồn lẫn xác . Xin cho con trai của con biết suy nghĩ thương cha mẹ mà quyết tâm nổ lực lo tu chí học hành - xin Chúa soi lòng mở trí cho con của con tiếp thu bài vở cho tốt trong đợt ôn luyện nầy và xin cho nó có ý chí quyết tâm để thi đậu vào đại học trong kỳ thi năm nay (7/2012) . Việc chọn ngành , chọn trường để thi đại học - con cũng xin Chúa soi dẫn cho nó đi đúng hướng để có 1 tương lai ổn định vững chắc . CON KHẨN KHOẢN NÀI XIN CHÚA . XIN CHÚA NHẬM LỜI CON THA THIẾT NGUYỆN XIN . CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA - ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE . AMEN .


Maria Lê Thị Kim Anh
07 Mar 2012

Xin cho con của con đang mang thai được khỏe mạnh và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Xin cho toàn thể gia đình con được khỏe mạnh, bình an và anh chị em có công việc suông xẻ. Xin cho các đấng sinh thành của con được khỏe mạnh và vui vẻ. Xin cho gia đình nhỏ của 2 con luôn khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc. Xin cho Cô và Chú ở Hà Lan được khỏe mạnh hạnh phúc. Xin cho những bà mẹ đang mạng nặng giống con được hồng ân chúa ban. Con nguyện tín thác mọi sự vào Chúa và làm theo thánh ý Chúa. Xin Chúa luôn soi sáng bước đường ccon đi và giúp ccho lòng tin con vững. Amen


Anna Uyen Bui
07 Mar 2012

Lạy Thiên Chúa toàn năng xin Người cứu con , Người biết con muốn gì và con cần gì ? Chúa ơi! Xin Người thương cứu giúp con Chúa ơi!


Anna Uyen Bui
07 Mar 2012

Lạy Thiên Chúa toàn năng xin Người cứu con , Người biết con muốn gì và con cần gì ? Chúa ơi! Xin Người thương cứu giúp con Chúa ơi!


Anna Uyen Bui
07 Mar 2012

Lạy Thiên Chúa toàn năng xin Người cứu con , Người biết con muốn gì và con cần gì ? Chúa ơi! Xin Người thương cứu giúp con Chúa ơi!


Theresa Hoai Huong
07 Mar 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã thương ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
07 Mar 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã thương ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
07 Mar 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã thương ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
07 Mar 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã thương ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
07 Mar 2012

Lạy Chúa! Trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.


luca
07 Mar 2012

lạy thiên chúa toàn năng .xin người cứu con .ngài biết con muốn gì và con cần gì ở ngài chúa ơi .xin thương cứu giúp con chúa ơi


luca
07 Mar 2012

con xin chúa .con cầu khẩn người xin thương cứu giúp con . chúa là chúa toàn năng .chúa biết con muốn gì và con xin chúa điều gì chúa ơi. xin thương con


Teresa PT
07 Mar 2012

Lạy Chúa, xin thương xót con ban cho thai nhi của con mạnh khỏe. Con xin dâng thai nhi của con lên Chúa, xin Chúa che chở và bảo bọc cho bé cho đến ngày chào đời. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa !


PVPhuc
07 Mar 2012

Lạy Chúa Giêsu, nay con đến với Chúa mang theo mọi tật nguyền của đời con. Xin Chúa cứu chữa con. Xin làm cho con nên mạnh mẽ nhất là về đàng thiêng liêng. Xin cho con cảm mến được sự thích thú khi dừng chân ngồi bên Chúa để nghe Chúa nói và để được chữa lành. Xin cho con hằng biết về bên Chúa để được Chúa gia tăng lòng mến Chúa mỗi ngày một nhiều hơn. Lạy Chúa, xin tha thứ những lỗi phạm của con... Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con: vì ... cám dỗ. Con tha thiết cầu xin Chúa nhận lời cầu xin của con. Amen !


Maria Nguyen Thi Thu Huong
07 Mar 2012

Con Maria Thu Huong Xin Me Maria,Thanh Giuse ,cac Linh Muc ,Tu Si ,Moi Nguoi : Cau nguyen choTeresa Hong Phuc duoc yen be gia that Con xin cam on


MariaHTM
07 Mar 2012

Xin Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa ban ơn bình an, sức khoẻ, niềm tin, lòng yêu mến Chúa cho gia đình con, họ hàng, bạn bè, hàng xóm, những người mà con quen biết hay biết đến con. Xin cho chúng con có lòng kính mến Chúa thật nhiều để chúng con luôn sống vui tươi trong mọi hoàn cảnh. Amen!


Thêrêsa Ngọc Trân kính xin!
07 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa chữa lành bệnh cho bác Phúc và ban cho con tìm được chỗ cho summer intership năm nay. AMEN!


n.dam
07 Mar 2012

Kinh lay Thien Chua Ba Ngoi Cuc Thanh xin hay ban cho em con som nhan duoc giay to , chung con dang lo lang va khong the tu minh giai quyet duoc , xin hay dan dat chung con di o quang doi cuoi nay . Amen


teresa
07 Mar 2012

lay me maria me cua muonloai con dang boi roi qua buon co don va khong tim ra con duong tot nhat cho minh chac chan me biet con dang lo lang gi , con xin me hay giup con con muon long minh duoc thanh than con muon tinh nguoi duoc lan tran trong tim cua con con muon nhin moi nguoi nhu anh em nhu nguoi than , nhung me oi con khong biet bat dau tu dau va nhu the nao xin me chi con biet phai lam gi xin me danh thuc luong tam con phai song sao cho dung bon phan nguoi con nguoi em dang men cua moi nguoi con cam thay nhieu nguoi ghet con co the vi cach the hien cua con co the vi su rut re so hai khong dam doi mat cua con , con xin me giup con huong dan va dong hanh cung con de tam hon con duoc vui tuoi va an binh .


Trang Vu
07 Mar 2012

Ngay thu 103! Lay Chua, Me Maria va Thanh Giuse cau xin cho kiem duoc viec lam moi. Con se bat dau lai tiep voi nhung hy vong moi, hay giup con kiem duoc. Con se co gang het minh. Xin Chua, Me Maria va Thanh Giuse nhan loi cau nguyen hom nay cua con. Amen.


Anna Nga
07 Mar 2012

Cúi xin Chúa sáng soi cho con được biết việc phải làm,cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con. Từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Xin Chúa nhậm lời con cầu xin.


Maria Tám
07 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
07 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
07 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
07 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Hien tran va gia dinh be nho
07 Mar 2012

Con lay me Maria va thanh ca guise ngay 20/03/2012 nay la ngay con di Thi Quoc Tich My.con xin thanh guise va me cau bau cung chua cho con Thi dau.xin chua thanh than soi sang de con nghe va hieu duoc Ho hoi con cai gi.con xin thanh guise soi sang cho nhung ngay sap toi con hoc bai duoc nho lau.Ngan LAN cam ya con xin ta on chua me va thanh guise.xin hay Phu Ho cho cuoc Thi sap toi cua con moi viec duoc trong gong Tay cua chua.amen07 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men07 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men07 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


PAUL QUANG THE
07 Mar 2012

Xin cau cho 4 linh hon LUCIA ,PHERO,2 linh hon TOMA duoc len thien dang cung chua.Amen


Maria Vy Nguyen
07 Mar 2012

Xin thuong xot me con. Con biet con nho be va vo dung truoc mat Chua. Con that khong biet phai lam gi de giup do me con bay gio. Chua da day chung con phai thao kinh cha me, va Chua da dung chinh doi song cua Ngai de thuc hien dieu do hau lam guong cho chung con noi theo. Nay me con phai chiu dung su dau kho ve the xac cung nhu tinh than do benh tat gay ra, con khong biet phai lam gi hon ngoai viec cau xin va cay trong vao long thuong xot Chua. Xin gin giu me con trong tay Chua.07 Mar 2012

xin thoung xot linh hon Michael va linh hon Nancy Duckworth nguyen xin Chua thoung den hai linh hon vay va dua hai linh hon venouc Thien Chua07 Mar 2012

Lay Chua va Me Maria xin giup cho tiem con gap moi su man va lam an moi ngay them khach hang , con cung xin cho co thiem tho moi hay muon station camon Ngai


inhaxio nguyen khac thang
07 Mar 2012

inhaxio nguyen khac thang xin me maia,thanh ca giuse nho loi chuyen cau len chua .xin chua ban cho dai gia dinh con binh an,yeu thuong,chia se,va ban cho con som co cong vien lam on dinh


jen
07 Mar 2012

Lay Chua xin giup cho con bo nhung icon cam gio maqui that su ma noi la conkhong muon di xong bai nhung khong hieu sao moi lan con co chut tien trong tay conlai chay len song bai ,nhieu khi con thay duoc nhung hoang canh nhieu ngoui lai muong chet vi khong co tien nhung con lai di hoan phi me mui con nay xin Chua va Me Maria giup cho con o con me mui nua ma biet lay tien giup donhung nguoi sung ngaonh con xin CHua chua benh cho con ta on Ngai


jen
07 Mar 2012

Lay Chua xin giup cho con bo nhung icon cam gio maqui that su ma noi la conkhong muon di xong bai nhung khong hieu sao moi lan con co chut tien trong tay conlai chay len song bai ,nhieu khi con thay duoc nhung hoang canh nhieu ngoui lai muong chet vi khong co tien nhung con lai di hoan phi me mui con nay xin Chua va Me Maria giup cho con o con me mui nua ma biet lay tien giup donhung nguoi sung ngaonh con xin CHua chua benh cho con ta on Ngai


Maria Thu
07 Mar 2012

Lạy Mẹ Maria, lạy Thánh Cả Giuse xin cầu nguyện cho giáo xứ chúng con. Lạy Thiên Cha toàn năng xin thương xót dẫn dắt những người con cái Chúa ở tại giáo xứ Thiên Ân đến với nhóm Kinh Thánh cầu nguyện, để học hỏi và nhận biết Đức Giêsu Kitô con Cha. Xin Cha ban Thánh Thần đến gìn giữ và lôi kéo để anh chị em trung thành với khoá học. Cám ơn Cha, Ngợi khen Cha.


ANNA TRAM
07 Mar 2012

XIN CHUA GIUP CON TIM DUOC NIEM VUI TRONG CUOC SONG..TIM DUOC VIEC LAM TAI JABIL...MAY MAN TRONG TINH YEU


Maria Tám
06 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
06 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
06 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
06 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


maria
06 Mar 2012

lay me xin thay doi con con.


ANNA TRAN THI KIM LIENFD
06 Mar 2012

xin me MARIA cung thanh ca GIUSE HAY PHU HO CHO CON va dang len THIEN CHUA day uy quyen va toan nangnhung loi khan xin cua con con dang len cha linh hon va xac cua con con xin cha gin giu va che cho cho con dang cha chuyen xe toi nay ma chung con di ca mau vieng mo cha TRUONG BUU DIEP xin cha chuc lanh cho chung con xin mau thanh cua chua GIESU niem an va bao phu con nguoi con con xin hoan toan pho thac trong tay cha con cam on cha A MEN


ANNA TRAN THI KIM LIENFD
06 Mar 2012

xin me MARIA cung thanh ca GIUSE HAY PHU HO CHO CON va dang len THIEN CHUA day uy quyen va toan nangnhung loi khan xin cua con con dang len cha linh hon va xac cua con con xin cha gin giu va che cho cho con dang cha chuyen xe toi nay ma chung con di ca mau vieng mo cha TRUONG BUU DIEP xin cha chuc lanh cho chung con xin mau thanh cua chua GIESU niem an va bao phu con nguoi con con xin hoan toan pho thac trong tay cha con cam on cha A MEN


ANNA TRAN THI KIM LIENFD
06 Mar 2012

xin me MARIA cung thanh ca GIUSE HAY PHU HO CHO CON va dang len THIEN CHUA day uy quyen va toan nangnhung loi khan xin cua con con dang len cha linh hon va xac cua con con xin cha gin giu va che cho cho con dang cha chuyen xe toi nay ma chung con di ca mau vieng mo cha TRUONG BUU DIEP xin cha chuc lanh cho chung con xin mau thanh cua chua GIESU niem an va bao phu con nguoi con con xin hoan toan pho thac trong tay cha con cam on cha A MEN


dieuhoang55@yahoo.com
06 Mar 2012

Xin cho moi nguoi trong g/dinh con biet an nan sam hoi , cau nguyen lien li cho the gioi binh an.


dieuhoang55@yahoo.com
06 Mar 2012

Xin cho moi nguoi trong g.dinh con biet an nan sam hoi , cau nguyen lien li cho the gioi binh an.


Tina
06 Mar 2012

Lạy Chúa, Con cầu xin Chúa cuu chua cho con cua con. Amen


Vicente trong su
06 Mar 2012

Xin mẹ đoái thương đến gia đình con.


Thanh Minh, MN
06 Mar 2012

Xin cho gia dinh ACE chung con luon biet tin thac noi Thanh Gui-se. Xin chon chung con luon song trong binh an, yeu thuong va dum boc lan nhau.


Con gai tran Thi thuy ngoc
06 Mar 2012

Con la nguoi ngoai Dao, con khan cau xin Chua ,xin me o tren Troi cao, cau xin Cha o tren Troi cao , nay con khan cau xin cho Gia dinh con , con ten Tran Thi thuy Ngoc , me con Nguyen Thi Huong va nguoi Anh tran quoc Anh Tu , duoc suc Khoe , binh an, cau Mong cho Anh Tu Bo cuoc choi , quay pha tien , Biet hoi Loi va lo Lang cho me , yeu thuong Me , va Ba Khanh o tren Troi cao Giup do Gia dinh Minh vuot qua Kho khan nay ,con xin hua se song tot voi tat ca moi nguoi.


Con gai tran Thi thuy ngoc
06 Mar 2012

Con la nguoi ngoai Dao, con khan cau xin Chua ,xin me o tren Troi cao, cau xin Cha o tren Troi cao , nay con khan cau xin cho Gia dinh con , con ten Tran Thi thuy Ngoc , me con Nguyen Thi Huong va nguoi Anh tran quoc Anh Tu , duoc suc Khoe , binh an, cau Mong cho Anh Tu Bo cuoc choi , quay pha tien , Biet hoi Loi va lo Lang cho me , yeu thuong Me , va Ba Khanh o tren Troi cao Giup do Gia dinh Minh vuot qua Kho khan nay ,con xin hua se song tot voi tat ca moi nguoi.


Con gai tran Thi thuy ngoc
06 Mar 2012

Con la nguoi ngoai Dao, con khan cau xin Chua ,xin me o tren Troi cao, cau xin Cha o tren Troi cao , nay con khan cau xin cho Gia dinh con , con ten Tran Thi thuy Ngoc , me con Nguyen Thi Huong va nguoi Anh tran quoc Anh Tu , duoc suc Khoe , binh an, cau Mong cho Anh Tu Bo cuoc choi , quay pha tien , Biet hoi Loi va lo Lang cho me , yeu thuong Me , va Ba Khanh o tren Troi cao Giup do Gia dinh Minh vuot qua Kho khan nay ,con xin hua se song tot voi tat ca moi nguoi.


Con gai tran Thi thuy ngoc
06 Mar 2012

Con la nguoi ngoai Dao, con khan cau xin Chua ,xin me o tren Troi cao, cau xin Cha o tren Troi cao , nay con khan cau xin cho Gia dinh con , con ten Tran Thi thuy Ngoc , me con Nguyen Thi Huong va nguoi Anh tran quoc Anh Tu , duoc suc Khoe , binh an, cau Mong cho Anh Tu Bo cuoc choi , quay pha tien , Biet hoi Loi va lo Lang cho me , yeu thuong Me , va Ba Khanh o tren Troi cao Giup do Gia dinh Minh vuot qua Kho khan nay ,con xin hua se song tot voi tat ca moi nguoi.


nguyen Hung
06 Mar 2012

Xin cho Phan Thi Ngoc Anh som ve nuoc thien dang


Anton
06 Mar 2012

Xin chua thuong xot chung con amen


Mai
06 Mar 2012

Xin thuong xot chung con amen.


Anton
06 Mar 2012

Xin cho chung con duoc moi su may man, suc khoe va hanh phuc, xin cho con cua chung con duoc moi su may man amen.


Emm Joshua
06 Mar 2012

Lay ME, xin thuong nham loi chung con


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Chúa! Kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Tina
06 Mar 2012

Lạy Chúa, Con cầu xin Chúa giúp cho con trai con gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống hàng ngày, và cầu xin Chúa chửa lành bệnh, bình an, thức tỉnh khi biết mình làm sai để sửa đổi và chạy đến với Chúa, cầu xin Chúa cứu giúp. Xin Chúa giúp cho con của con đi học được không bị khờ và có thể nhớ được bài giảng của giáo sư. Xin Chúa đừng từ bỏ chúng con. Lạy tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria. Amen


Maria Bui Thuy Chau
06 Mar 2012

Me oi! Xin cho me con duoc chuong trinh 720 gio cua Chinh Phu va thue duoc Harbor House cho me con. Xin cho em con dung lam kho de con, de hai me con con va chi Xuan giup viec, song vui ve den ngay me con nham mat. Con vo cung cam ta Me!!!


Maria & Giuse
06 Mar 2012

Xin Chua ban cho gia dinh con duoc bang an ,manh khoe .Cho hai dua con cua con ngoan ngoan biet vang loi bo me ,cham chi hoc hanh va tro thanh nguoi tot.Xin cho vo chong con co cong an viec lam on dinh va som mua duoc nha de co cho o va cho hai dua con cua con co truong hoc duoc tot hon.Xin cho vo chong con them long kinh men Chua mot ngay mot hon.Amen06 Mar 2012

chua lanh tinh am nhat phai do bi xui giuc gay chia re bat hoa vo chong


con anna hong luyen
06 Mar 2012

LAY CHUA XIN CHUA THA THU TAT NHUNG TOI LOI CHO CAC LINH HON NOI LUYEN NGUC DE CHO CAC LINH HON AY SOM DUOC TRO VE BEN CHUA VA XIN CHUA CHUC PHUC CHO TAT CA NHUNG NGUOI DANG MAC PHAI NHUNG CAN BENH HIEM NGHEO VA NHUNG NGUOI BI TAI NAN DANG TREN GIUONG BENH DE CHO HO SOM THOAT KHOI NHUNG CON DAU DON AY . CHUA OI XIN NHAN LOI CON CAU XIN.06 Mar 2012

chualanhbenh nan binh an an toan


Mr nguyen 7/3
06 Mar 2012

xin Me cauChua ban binh an cho chuyen di bmt cua anh em con sang nay.con cam on Chua can on Duc M va Thanh caGiu se.


Mr nguyen 7/3
06 Mar 2012

xin Me cauChua ban binh an cho chuyen di bmt cua anh em con sang nay.con cam on Chua can on Duc M va Thanh caGiu se.


Mr nguyen 7/3
06 Mar 2012

xin Me cauChua ban binh an cho chuyen di bmt cua anh em con sang nay.con cam on Chua can on Duc M va Thanh caGiu se.


con anna hong luyen
06 Mar 2012

LAY CHUA JESU KITO ME MARIA XIN CHO HET MOI NGUOI TRONG GIA DINH CON DUOC HOA THUAN THUONG YEU NHAU . XIN CHUA CHO CAC EM CON XOM CO CO HOI LAM AN DE TRA CONG NO CHO MOI NGUOI .LAY CHUA XIN NHAN LOI CON CAU XIN AMEN.


con anna hong luyen
06 Mar 2012

LAY DUC TRINH NU MARIA VA THANH CA JUSE XIN CHUYEN CAU LOI CAU XIN CUA CON LEN THIEN CHUA CHO CON SOM DUOC KHOI BENH .


Martin thanh binh
06 Mar 2012

Lay thien chua jesu kito con xin pho thac moi met moi chan chuong ap luc trong cong viec cua con trong tay cha con xin dang het moi su cho cha cha oi.amen


Martin thanh binh
06 Mar 2012

Lay thien chua jesu kito con xin pho thac moi met moi chan chuong ap luc trong cong viec cua con trong tay cha con xin dang het moi su cho cha cha oi.amen


Martin thanh binh
06 Mar 2012

Lay thien chua jesu kito con xin pho thac moi met moi chan chuong ap luc trong cong viec cua con trong tay cha con xin dang het moi su cho cha cha oi.amen


Maria TT
06 Mar 2012

Xin Chúa soi sáng cho anh của con được thi đậu, vì kỳ thi này rất quan trọng đối với anh ấy. Con tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa sẽ giúp cho anh ấy, qua lời bầu cử của Mẹ Maria và Thánh Cả GIuse, các Thánh Nam Nữ cầu thay nguyện giúp. Amen!06 Mar 2012

Lay me xin cho cong viec cua con dang can lam duoc mot cach de dang ,xin me nham loi con Amen.06 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men06 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men06 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men06 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


conannal
06 Mar 2012

mẹ ơi con xin mẹ dúp con để con giữ được tình cảm mãi với bạn con mẹ ơi con không bao giờ có ý hại bạn con đâu con chỉ xin mẹ dúp con cho bạn con hiểu con và người bạn của con này xẽ đối sử tốt hơn với con được như ý của con vì con sống rất thật tâm với bạn con con xin mẹ nhận lời con cầu xin amen


conannal
06 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện xin chúa và đức mẹ ban ơn bình an và ơn tre chở cho cuộc sống của chúng con con nguyện xin chúa vá đức mẹ thương ban cho chúng con có thật nhiều việc làm để chúng con lấy tiền trả nợ mẹ ơi con nguyện xin mẹ thương dúp cho chúng con cho tất cả những người chúng con có nợ và tất cả các anh chị em trong hàng phường họ hiểu họ thông cảm tạo điều kiện cho chúng con làm ăn trả dần con nguyện xin chúa và đức mẹ thương ban cho con có cuộc sống ổn định bình an ở quê và làm tốt công việc của con và con nguyện xin chúa và đức mẹ ban cho con thêm chí thông minh để con làm việc thật tốt được như ý của mọi người mẹ ơi ở hoàn cảnh của con con thật mệt mỏi vì tính ghen lung tung của chồng con con xin mẹ ban bình an và dúp cho chồng con hiểu con hơn anh đừng vì sự ích kỷ nhỏ nhoi mà lăn nhục con mẹ anh càng làm như vậy con lại càng chán anh nhiều hơn mẹ ơi con xin mẹ ht]ơng dúp con mẹ nhận lời con cầu xin amen


cosimo hoang sinh hung
06 Mar 2012

lay chua con tho lay chua con yeu men chua con cam ta chua con chuc tung va ngoi khen chua / hom nay con xin chua ban cho con va gd biet yeu men chua biet lang nghe loi chua day biet vang theo y chua va thuc hanh loi chua / xin chua ban cho con va gd duoc nhung on vua du va can thiet trong ngay hom nay / xin chua ban cho con va gd duoc binh an manh khoe biet hoa thuan yeu thuong nhau va yeu thuong moi nguoi / xin chua thu tha tat ca nhung toi loi con da suc pham den chua / xin chua ban cho hai con cua con biet vang loi con day bao sieng nang hoc hanh biet yeu thuong nhau va moi nguoi / xin chua cho con khoi benh dau dau va nhung benh khac nua / xin chua ban cho nhung nguoi dang dau om benh tat than xac cung nhu tam hon duoc on chua lanh cua chua / xin chua cung ban cho moi nguoi duoc manh khoe va biet yeu thuong nhau nhu anh em mot nha / xin chua thanh than thanh hoa va ban cho gd con duoc nhung on cua ngai / xin chua thanh than hiep nhat chung con len mot trong tinh yeu cua thien chua / xin chua nhan loi cau cua con va gd nho loi chuyen cau cua me maria thanh giuse va cac thanh nam nu o tren troi va cong nghiep cua chua giesu con thien chua AMEN lay chua giesu con tin thac vao chua


cosimo hoang sinh hung
06 Mar 2012

lay chua con tho lay chua con yeu men chua con cam ta chua con chuc tung va ngoi khen chua / hom nay con xin chua ban cho con va gd biet yeu men chua biet lang nghe loi chua day biet vang theo y chua va thuc hanh loi chua / xin chua ban cho con va gd duoc nhung on vua du va can thiet trong ngay hom nay / xin chua ban cho con va gd duoc binh an manh khoe biet hoa thuan yeu thuong nhau va yeu thuong moi nguoi / xin chua thu tha tat ca nhung toi loi con da suc pham den chua / xin chua ban cho hai con cua con biet vang loi con day bao sieng nang hoc hanh biet yeu thuong nhau va moi nguoi / xin chua cho con khoi benh dau dau va nhung benh khac nua / xin chua ban cho nhung nguoi dang dau om benh tat than xac cung nhu tam hon duoc on chua lanh cua chua / xin chua cung ban cho moi nguoi duoc manh khoe va biet yeu thuong nhau nhu anh em mot nha / xin chua thanh than thanh hoa va ban cho gd con duoc nhung on cua ngai / xin chua thanh than hiep nhat chung con len mot trong tinh yeu cua thien chua / xin chua nhan loi cau cua con va gd nho loi chuyen cau cua me maria thanh giuse va cac thanh nam nu o tren troi va cong nghiep cua chua giesu con thien chua AMEN lay chua giesu con tin thac vao chua


Tt
06 Mar 2012

Lay. Chua xin Cuu con qua Luc nay con cam on chua


Ysave Nguyễn thị Thu Lan
06 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn : Xin ban ơn cho các con của con được bình an cả hồn lẫn xác . Xin cho con trai của con biết suy nghĩ thương cha mẹ mà quyết tâm nổ lực lo tu chí học hành - xin Chúa soi lòng mở trí cho con của con tiếp thu bài vở cho tốt trong đợt ôn luyện nầy và xin cho nó có ý chí quyết tâm để thi đậu vào đại học trong kỳ thi năm nay (7/2012) . Việc chọn ngành , chọn trường để thi đại học - con cũng xin Chúa soi dẫn cho nó đi đúng hướng để có 1 tương lai ổn định vững chắc . CON KHẨN KHOẢN NÀI XIN CHÚA . XIN CHÚA NHẬM LỜI CON THA THIẾT NGUYỆN XIN . CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA - ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE . AMEN .


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
06 Mar 2012

TTERESA NGUYEN THI KIM LAN 06 Mar 2012 CON CAU XIN DUC ME MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BA CON LUON MANH KHOE BINH AN ,CON XIN CHUA BA NCHO GIA DINH CON LUON HANH PHUC YEU THUONG NHAU GIUP DO LAN NHAU ,DUNG HAN THU NHAU NUA ,CON CAU XIN CHUA ,CAU XIN ME ,CA UXIN THANH CA ,BAN CHO CON LUON DUOC MANH KHOE BINH AN ,XIN BAN CHO CON DUNG BUON DUNG NAN CHI ,DUNG THAT VONG KHI GAP NHUNG CHUYEN CHANG MAY .COON NAI XIN CHUA .ME MARIA VA THANH CA THEM SUC CHO CON , THANH HOA CON NGUOI CUA CON TINH THUC LAI .DUNG SUY NHGI NHUNG CHUYEN KHONG DAU ,NHUNG DE TAM VAO VIEC SIENG NANG DOC KINH CAU NGUYEN ,VA CONG VIEC LAM HANG NGAY CUA CON ,LLAY CHUA TU NHAN LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE CON NAI XIN THA THIET BAN CHO CON LUON VUOT KHO KHAN THOAT MOI NGUY HIEM .VA XIN BAN CHO CON THOAT KHOI VIEC LAM KHONG CUA CON KHONG CO GI XAY RA VOI CON ,CON HUA SE KHONG LAM VAY NUA .XIN NHAN LOI CON CAU BAN CHO CON XIN QUY CHA THAY CAU NGUYEN XIN ME BAN CHO CON THOAT CCON NGUY NAY CON XIN TA ON


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
06 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 06 Mar 2012 CON CAU XIN DUC ME MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BA CON LUON MANH KHOE BINH AN ,CON XIN CHUA BA NCHO GIA DINH CON LUON HANH PHUC YEU THUONG NHAU GIUP DO LAN NHAU ,DUNG HAN THU NHAU NUA ,CON CAU XIN CHUA ,CAU XIN ME ,CA UXIN THANH CA ,BAN CHO CON LUON DUOC MANH KHOE BINH AN ,XIN BAN CHO CON DUNG BUON DUNG NAN CHI ,DUNG THAT VONG KHI GAP NHUNG CHUYEN CHANG MAY .COON NAI XIN CHUA .ME MARIA VA THANH CA THEM SUC CHO CON , THANH HOA CON NGUOI CUA CON TINH THUC LAI .DUNG SUY NHGI NHUNG CHUYEN KHONG DAU ,NHUNG DE TAM VAO VIEC SIENG NANG DOC KINH CAU NGUYEN ,VA CONG VIEC LAM HANG NGAY CUA CON ,LLAY CHUA TU NHAN LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE CON NAI XIN THA THIET BAN CHO CON LUON VUOT KHO KHAN THOAT MOI NGUY HIEM .VA XIN BAN CHO CON THOAT KHOI VIEC LAM KHONG CUA CON KHONG CO GI XAY RA VOI CON ,CON HUA SE KHONG LAM VAY NUA .XIN NHAN LOI CON CAU BAN CHO CON XIN QUY CHA THAY CAU NGUYEN XIN ME BAN CHO CON THOAT CCON NGUY NAY CON XIN TA ON


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
06 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 06 Mar 2012 CON CAU XIN DUC ME MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BA CON LUON MANH KHOE BINH AN ,CON XIN CHUA BA NCHO GIA DINH CON LUON HANH PHUC YEU THUONG NHAU GIUP DO LAN NHAU ,DUNG HAN THU NHAU NUA ,CON CAU XIN CHUA ,CAU XIN ME ,CA UXIN THANH CA ,BAN CHO CON LUON DUOC MANH KHOE BINH AN ,XIN BAN CHO CON DUNG BUON DUNG NAN CHI ,DUNG THAT VONG KHI GAP NHUNG CHUYEN CHANG MAY .COON NAI XIN CHUA .ME MARIA VA THANH CA THEM SUC CHO CON , THANH HOA CON NGUOI CUA CON TINH THUC LAI .DUNG SUY NHGI NHUNG CHUYEN KHONG DAU ,NHUNG DE TAM VAO VIEC SIENG NANG DOC KINH CAU NGUYEN ,VA CONG VIEC LAM HANG NGAY CUA CON ,LLAY CHUA TU NHAN LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE CON NAI XIN THA THIET BAN CHO CON LUON VUOT KHO KHAN THOAT MOI NGUY HIEM .VA XIN BAN CHO CON THOAT KHOI VIEC LAM KHONG CUA CON KHONG CO GI XAY RA VOI CON ,CON HUA SE KHONG LAM VAY NUA .XIN NHAN LOI CON CAU BAN CHO CON XIN QUY CHA THAY CAU NGUYEN XIN ME BAN CHO CON THOAT CCON NGUY NAY CON XIN TA ON --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
06 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 06 Mar 2012 CON CAU XIN DUC ME MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BA CON LUON MANH KHOE BINH AN ,CON XIN CHUA BA NCHO GIA DINH CON LUON HANH PHUC YEU THUONG NHAU GIUP DO LAN NHAU ,DUNG HAN THU NHAU NUA ,CON CAU XIN CHUA ,CAU XIN ME ,CA UXIN THANH CA ,BAN CHO CON LUON DUOC MANH KHOE BINH AN ,XIN BAN CHO CON DUNG BUON DUNG NAN CHI ,DUNG THAT VONG KHI GAP NHUNG CHUYEN CHANG MAY .COON NAI XIN CHUA .ME MARIA VA THANH CA THEM SUC CHO CON , THANH HOA CON NGUOI CUA CON TINH THUC LAI .DUNG SUY NHGI NHUNG CHUYEN KHONG DAU ,NHUNG DE TAM VAO VIEC SIENG NANG DOC KINH CAU NGUYEN ,VA CONG VIEC LAM HANG NGAY CUA CON ,LLAY CHUA TU NHAN LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE CON NAI XIN THA THIET BAN CHO CON LUON VUOT KHO KHAN THOAT MOI NGUY HIEM .VA XIN BAN CHO CON THOAT KHOI VIEC LAM KHONG CUA CON KHONG CO GI XAY RA VOI CON ,CON HUA SE KHONG LAM VAY NUA .XIN NHAN LOI CON CAU BAN CHO CON XIN QUY CHA THAY CAU NGUYEN XIN ME BAN CHO CON THOAT CCON NGUY NAY CON XIN TA ON ------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
06 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 06 Mar 2012 CON CAU XIN DUC ME MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BA CON LUON MANH KHOE BINH AN ,CON XIN CHUA BA NCHO GIA DINH CON LUON HANH PHUC YEU THUONG NHAU GIUP DO LAN NHAU ,DUNG HAN THU NHAU NUA ,CON CAU XIN CHUA ,CAU XIN ME ,CA UXIN THANH CA ,BAN CHO CON LUON DUOC MANH KHOE BINH AN ,XIN BAN CHO CON DUNG BUON DUNG NAN CHI ,DUNG THAT VONG KHI GAP NHUNG CHUYEN CHANG MAY .COON NAI XIN CHUA .ME MARIA VA THANH CA THEM SUC CHO CON , THANH HOA CON NGUOI CUA CON TINH THUC LAI .DUNG SUY NHGI NHUNG CHUYEN KHONG DAU ,NHUNG DE TAM VAO VIEC SIENG NANG DOC KINH CAU NGUYEN ,VA CONG VIEC LAM HANG NGAY CUA CON ,LLAY CHUA TU NHAN LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE CON NAI XIN THA THIET BAN CHO CON LUON VUOT KHO KHAN THOAT MOI NGUY HIEM .VA XIN BAN CHO CON THOAT KHOI VIEC LAM KHONG CUA CON KHONG CO GI XAY RA VOI CON ,CON HUA SE KHONG LAM VAY NUA .XIN NHAN LOI CON CAU BAN CHO CON XIN QUY CHA THAY CAU NGUYEN XIN ME BAN CHO CON THOAT CCON NGUY NAY CON XIN TA ON --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
06 Mar 2012

CON CAU XIN DUC ME MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BA CON LUON MANH KHOE BINH AN ,CON XIN CHUA BA NCHO GIA DINH CON LUON HANH PHUC YEU THUONG NHAU GIUP DO LAN NHAU ,DUNG HAN THU NHAU NUA ,CON CAU XIN CHUA ,CAU XIN ME ,CA UXIN THANH CA ,BAN CHO CON LUON DUOC MANH KHOE BINH AN ,XIN BAN CHO CON DUNG BUON DUNG NAN CHI ,DUNG THAT VONG KHI GAP NHUNG CHUYEN CHANG MAY .COON NAI XIN CHUA .ME MARIA VA THANH CA THEM SUC CHO CON , THANH HOA CON NGUOI CUA CON TINH THUC LAI .DUNG SUY NHGI NHUNG CHUYEN KHONG DAU ,NHUNG DE TAM VAO VIEC SIENG NANG DOC KINH CAU NGUYEN ,VA CONG VIEC LAM HANG NGAY CUA CON ,LLAY CHUA TU NHAN LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE CON NAI XIN THA THIET BAN CHO CON LUON VUOT KHO KHAN THOAT MOI NGUY HIEM .VA XIN BAN CHO CON THOAT KHOI VIEC LAM KHONG CUA CON KHONG CO GI XAY RA VOI CON ,CON HUA SE KHONG LAM VAY NUA .XIN NHAN LOI CON CAU BAN CHO CON XIN QUY CHA THAY CAU NGUYEN XIN ME BAN CHO CON THOAT CCON NGUY NAY CON XIN TA ON


Duy Nguyen
06 Mar 2012

Con xin lạy Chúa giúp con vượt qua được mùa học này. Con xin Chúa giúp con nhớ bài và sáng suốt trong kỳ thi cuối mùa. Amen06 Mar 201206 Mar 2012

xin cho be nguyen bao cung het binh trong nguoi ,xin cho be hay an mau lon , xin cho cha me cua be co nhieu suc khoe cha me cua be co tam long that vi dai xin chua cho cac em bi cha me bo roi tat ca cac em manh khoe .amen.


Tina
06 Mar 2012

Lạy Chúa, Con cầu xin Chúa cuu chua cho con cua con. Amen


dtp
06 Mar 2012

suc khoe an lanh hon xac


dtp
06 Mar 2012

suc khoe an h hon xac


Minh Le
06 Mar 2012

Lay Chua Phuc Sinh xin ngai soi sang cho hang ProtoServices goi con di lam


Tina
06 Mar 2012

Lạy Chúa, Con cầu xin Chúa giúp cho con trai con gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống hàng ngày, và cầu xin Chúa chửa lành bệnh, bình an, thức tỉnh khi biết mình làm sai để sửa đổi và chạy đến với Chúa, cầu xin Chúa cứu giúp. Xin Chúa giúp cho con của con đi học được không bị khờ và có thể nhớ được bài giảng của giáo sư. Xin Chúa đừng từ bỏ chúng con. Lạy tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria. Amen


dhl
06 Mar 2012

Xin me ban cho tiem con co khack de lam an len nhe Me oi06 Mar 2012

con cau xin Chua va Me Maria cho gia dinh con dduoc bang an, con cua con dduoc khoe manh va dduoc doi dao hong an cua Chua va Me Maria nhan lanh. Amen.


Jessica
06 Mar 2012

Cho tiem nail con lam an phat dat..


t n
06 Mar 2012

con xin nha dong khan cho alex ngay mai thu 4 dung ngay thanh ca giuse xin ngai phu ho cho chau thay tuy duoc moi su tot dep con cam on quy nha dong06 Mar 2012

CON CAU XIN CHUA CHUA LANH CHO CCON KHOI BENH DAU COT SONG CO VA XIN CAU CHO BA ME CON CON DUOC BANG AN VI CON DA LY DI CHONG NHUNG NGUOI CHONG DA TIM MOI CACH DE BA ME CON CON BAT AN,CON CHI BIET CAY TRONG VAO LONG THUONG XOT CHUA VA CON CCHI MONG DUOC CUOC SONG CUA CON DUOC BIMH AN NHU BAO NGUOI KHAC VI DIEU DE HIEU NGUOI CHONG DA CO VO BE CON RIENG CON CUNG DANH CHAP NHAN SU THIET THOI DE DUA TRE CO BO,CHINH VI THE CON THAY MINH SONG DUOC VUI VE KHHOE MANH DE NUOI DAY CON CAI LEN NGUOI... MOT LAN NUA CON CUI XIN CHUA CHUA CHO CON KHOI BENH VA BAN SU BINH AN CHO BA ME CON CON,AMEN! CON CUI XIN QUI CHA HIEP Y CAU NGUYEN CHO GD CON.


Tina
06 Mar 2012

Lạy Chúa, Con cầu xin Chúa giúp cho con trai con gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống hàng ngày, và cầu xin Chúa chửa lành bệnh, bình an, thức tỉnh khi biết mình làm sai để sửa đổi và chạy đến với Chúa, cầu xin Chúa cứu giúp. Xin Chúa đừng từ bỏ chúng con. Lạy tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria. Amen


Maria Thanh
06 Mar 2012

Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin on chua lanh binh cho chi Thin, chi Tuat va nhung nguoi dang dau yeu. Amen


thu, loi
06 Mar 2012

xin ban cho con cua chung con duoc khoe manh, bang an cho den ngay chao doi amen xin ban cho vo chong con moi su bang an , hon an xac manh, song dep thanh y chua, can dam don nhan thanh y chua , cong viec on dinh, cuoc song on dinh amen xin ban cho tat ca cac linh hon len thien dang huong nhan thanh chua amen xin ban cho nhung nguoi benh tat duoc on chua lanh amen nho loi chuyen cau cua me maria, me hang cuu giup, thanh ca giuse , va toan the cac thanh , xin chua nham loi chung con cau xin amen


maria thanh
06 Mar 2012

Con xin nho Me va Cha Thanh cam ta on chua thay cho gd con.lay chua giesuday long thuong xot.xin cuu chung con va tha thu toi loi cho gd con.me oi. gdcon toi loi va be boi .khong chiu di le cu dam me voi cua cai vat chat.con buon lamme a. van xin long tu bi nhan hau me thuong cuu giup.xin thuong cac tre mo coi khong noi nuong tua.nguoi ngheo doi khong nha cua .xin thuong cac linh hon mo coi,cac linh hon chet trong ngay hom .hai linh hon con quen biet,linh hon tien nhan,xin cha thanh doai thuong den nhung nguoi chua biet den tinh yeu chua,xin cho ho mau quay ve voi chua.va xin thuong gd con linh ,ben noi ngoai,chong con mau quay ve voi chua.lay chua xin thuong xot den gd toi loi cua con,xin me va cha thanh cau bau .


PVPhuc
06 Mar 2012

Lạy Chúa Giêsu, nay con đến với Chúa mang theo mọi tật nguyền của đời con. Xin Chúa cứu chữa con. Xin làm cho con nên mạnh mẽ nhất là về đàng thiêng liêng. Xin cho con cảm mến được sự thích thú khi dừng chân ngồi bên Chúa để nghe Chúa nói và để được chữa lành. Xin cho con hằng biết về bên Chúa để được Chúa gia tăng lòng mến Chúa mỗi ngày một nhiều hơn. Lạy Chúa, xin tha thứ những lỗi phạm của con... Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con: vì ... cám dỗ. Con tha thiết cầu xin Chúa nhận lời cầu xin của con. Amen


Teresa PT
06 Mar 2012

Lạy Chúa, xin thương xót con ban cho thai nhi của con mạnh khỏe. Con xin dâng thai nhi của con lên Chúa, xin Chúa che chở và bảo bọc cho bé cho đến ngày chào đời. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa !


toan tran
06 Mar 2012

xin chua thuong xot chung con , xin chua cuu giup chung con qua khoi moi gian nan va dao kho trong thoi gian nay , con cam on on chua con ta on chua , da cho con nhung gi chua da cho con .


Maria
06 Mar 2012

Xin cho chong con co viec lam ngay hom nay, xin Ba dang cau bau de chong con duoc viec lam nay. Amen


V Joan
06 Mar 2012

Lạy Chúa con xin tạ ơn Ngài cho con một ngày thứ ba trôi qua trong lo âu và mệt mỏi,cầu xin Chúa tha tội chp chúng con.xin Chúa thương xót cho đứa con chiên lạc đàn này,xin Chúa gìn giữ con,xin Chúa giúp con qua cơn gian khó và lo âu trong thời gian đi kiếm việc làm,lạy Chuá con cầu xin Chúa thương xót cứu vớt chúng con,con không biết làm sao.xin Chúa ban ơn lành cho con mau có công ăn việc làm.con cảm tạ Chuấmen


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
06 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 06 Mar 2012 CON CAU XIN DUC TRINH NU MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH YEU THAT SU CUA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN BIET ,CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA .THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH MANG DEN HANH PHUC SUOT DOI CHO CON .LAY C HUA NHAN TU .LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE .XIN THUONG BAN CHO CON GIUP CON XIN KET DUYEN CHO CON DUOC LAM VO CUA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN ,CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA ,THOI THUC CON NGUOI CUA ANH LONG DE ANH LONG LUON HUON VE CON NHO TOI CON VA VUI VE VOI CON ,MONG MUON CON VE CHUNG SONG VOI ANH ,LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THAN HCA GIUSE .CON RAT THUONG YEU ANH LONG AY ,CON LUON AT HY VONG VAO CHUA ,ME VA THANH CA VA CAC DANG THANH TREN TROI ,PHU GIUP BAN CHO CON VA ANH LONG AY MAU DOAN TU CHUNG SONG VOI NHAU ,CON LUUON TIN TUONG VAO TINH YEU THUONG CUA CHUA ,ME VA THANH CA BAN GIUP CON ,VI ANH LONG AY LA NGUOI THAT SU CON YEU THUONG TOI ,VA CUNG NHO QUEN BIET ANH NOI TRO CHUYEN VUI VE MA TINH CAM RIENG TU CUA CON TRUOC KIA DOI VOI TU SI MA CON QUEN BIET DA PHAI DAN TRONG CON ,GIO THI TINH CAM CUA CON DA DANH CHO ANH LONG HET TAT CA .CON CUNG RAT VUI SUNG SUONG KHI CON DUOC BIET VE ANH LONG GIO CON MUON DUOC VE CHUNG SONG VOI ANH .ANH LA NGUOI TOT ,GIOI DANG HOANG MA LA NGUOI CONG GIAO NUA ,DAY LA DIEU CON MONG MUON ,GIO CHUA DA BAN CHO CON .THI CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA ,MAU SOM KET DUYEN CHO 2 CHUNG GAP VA VE CHUNG SONG VOI NHAU DEN TRON DOI .XIN NHAN LOI CON XIN KHAN BAN CHO CON AMEN. --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
06 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 06 Mar 2012 CON CAU XIN DUC TRINH NU MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH YEU THAT SU CUA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN BIET ,CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA .THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH MANG DEN HANH PHUC SUOT DOI CHO CON .LAY C HUA NHAN TU .LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE .XIN THUONG BAN CHO CON GIUP CON XIN KET DUYEN CHO CON DUOC LAM VO CUA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN ,CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA ,THOI THUC CON NGUOI CUA ANH LONG DE ANH LONG LUON HUON VE CON NHO TOI CON VA VUI VE VOI CON ,MONG MUON CON VE CHUNG SONG VOI ANH ,LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THAN HCA GIUSE .CON RAT THUONG YEU ANH LONG AY ,CON LUON AT HY VONG VAO CHUA ,ME VA THANH CA VA CAC DANG THANH TREN TROI ,PHU GIUP BAN CHO CON VA ANH LONG AY MAU DOAN TU CHUNG SONG VOI NHAU ,CON LUUON TIN TUONG VAO TINH YEU THUONG CUA CHUA ,ME VA THANH CA BAN GIUP CON ,VI ANH LONG AY LA NGUOI THAT SU CON YEU THUONG TOI ,VA CUNG NHO QUEN BIET ANH NOI TRO CHUYEN VUI VE MA TINH CAM RIENG TU CUA CON TRUOC KIA DOI VOI TU SI MA CON QUEN BIET DA PHAI DAN TRONG CON ,GIO THI TINH CAM CUA CON DA DANH CHO ANH LONG HET TAT CA .CON CUNG RAT VUI SUNG SUONG KHI CON DUOC BIET VE ANH LONG GIO CON MUON DUOC VE CHUNG SONG VOI ANH .ANH LA NGUOI TOT ,GIOI DANG HOANG MA LA NGUOI CONG GIAO NUA ,DAY LA DIEU CON MONG MUON ,GIO CHUA DA BAN CHO CON .THI CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA ,MAU SOM KET DUYEN CHO 2 CHUNG GAP VA VE CHUNG SONG VOI NHAU DEN TRON DOI .XIN NHAN LOI CON XIN KHAN BAN CHO CON AMEN. --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
06 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 06 Mar 2012 CON CAU XIN DUC TRINH NU MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH YEU THAT SU CUA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN BIET ,CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA .THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH MANG DEN HANH PHUC SUOT DOI CHO CON .LAY C HUA NHAN TU .LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE .XIN THUONG BAN CHO CON GIUP CON XIN KET DUYEN CHO CON DUOC LAM VO CUA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN ,CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA ,THOI THUC CON NGUOI CUA ANH LONG DE ANH LONG LUON HUON VE CON NHO TOI CON VA VUI VE VOI CON ,MONG MUON CON VE CHUNG SONG VOI ANH ,LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THAN HCA GIUSE .CON RAT THUONG YEU ANH LONG AY ,CON LUON AT HY VONG VAO CHUA ,ME VA THANH CA VA CAC DANG THANH TREN TROI ,PHU GIUP BAN CHO CON VA ANH LONG AY MAU DOAN TU CHUNG SONG VOI NHAU ,CON LUUON TIN TUONG VAO TINH YEU THUONG CUA CHUA ,ME VA THANH CA BAN GIUP CON ,VI ANH LONG AY LA NGUOI THAT SU CON YEU THUONG TOI ,VA CUNG NHO QUEN BIET ANH NOI TRO CHUYEN VUI VE MA TINH CAM RIENG TU CUA CON TRUOC KIA DOI VOI TU SI MA CON QUEN BIET DA PHAI DAN TRONG CON ,GIO THI TINH CAM CUA CON DA DANH CHO ANH LONG HET TAT CA .CON CUNG RAT VUI SUNG SUONG KHI CON DUOC BIET VE ANH LONG GIO CON MUON DUOC VE CHUNG SONG VOI ANH .ANH LA NGUOI TOT ,GIOI DANG HOANG MA LA NGUOI CONG GIAO NUA ,DAY LA DIEU CON MONG MUON ,GIO CHUA DA BAN CHO CON .THI CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA ,MAU SOM KET DUYEN CHO 2 CHUNG GAP VA VE CHUNG SONG VOI NHAU DEN TRON DOI .XIN NHAN LOI CON XIN KHAN BAN CHO CON AMEN. --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
06 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 06 Mar 2012 CON CAU XIN DUC TRINH NU MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH YEU THAT SU CUA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN BIET ,CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA .THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH MANG DEN HANH PHUC SUOT DOI CHO CON .LAY C HUA NHAN TU .LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE .XIN THUONG BAN CHO CON GIUP CON XIN KET DUYEN CHO CON DUOC LAM VO CUA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN ,CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA ,THOI THUC CON NGUOI CUA ANH LONG DE ANH LONG LUON HUON VE CON NHO TOI CON VA VUI VE VOI CON ,MONG MUON CON VE CHUNG SONG VOI ANH ,LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THAN HCA GIUSE .CON RAT THUONG YEU ANH LONG AY ,CON LUON AT HY VONG VAO CHUA ,ME VA THANH CA VA CAC DANG THANH TREN TROI ,PHU GIUP BAN CHO CON VA ANH LONG AY MAU DOAN TU CHUNG SONG VOI NHAU ,CON LUUON TIN TUONG VAO TINH YEU THUONG CUA CHUA ,ME VA THANH CA BAN GIUP CON ,VI ANH LONG AY LA NGUOI THAT SU CON YEU THUONG TOI ,VA CUNG NHO QUEN BIET ANH NOI TRO CHUYEN VUI VE MA TINH CAM RIENG TU CUA CON TRUOC KIA DOI VOI TU SI MA CON QUEN BIET DA PHAI DAN TRONG CON ,GIO THI TINH CAM CUA CON DA DANH CHO ANH LONG HET TAT CA .CON CUNG RAT VUI SUNG SUONG KHI CON DUOC BIET VE ANH LONG GIO CON MUON DUOC VE CHUNG SONG VOI ANH .ANH LA NGUOI TOT ,GIOI DANG HOANG MA LA NGUOI CONG GIAO NUA ,DAY LA DIEU CON MONG MUON ,GIO CHUA DA BAN CHO CON .THI CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA ,MAU SOM KET DUYEN CHO 2 CHUNG GAP VA VE CHUNG SONG VOI NHAU DEN TRON DOI .XIN NHAN LOI CON XIN KHAN BAN CHO CON AMEN. --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
06 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 06 Mar 2012 CON CAU XIN DUC TRINH NU MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH YEU THAT SU CUA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN BIET ,CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA .THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH MANG DEN HANH PHUC SUOT DOI CHO CON .LAY C HUA NHAN TU .LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE .XIN THUONG BAN CHO CON GIUP CON XIN KET DUYEN CHO CON DUOC LAM VO CUA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN ,CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA ,THOI THUC CON NGUOI CUA ANH LONG DE ANH LONG LUON HUON VE CON NHO TOI CON VA VUI VE VOI CON ,MONG MUON CON VE CHUNG SONG VOI ANH ,LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THAN HCA GIUSE .CON RAT THUONG YEU ANH LONG AY ,CON LUON AT HY VONG VAO CHUA ,ME VA THANH CA VA CAC DANG THANH TREN TROI ,PHU GIUP BAN CHO CON VA ANH LONG AY MAU DOAN TU CHUNG SONG VOI NHAU ,CON LUUON TIN TUONG VAO TINH YEU THUONG CUA CHUA ,ME VA THANH CA BAN GIUP CON ,VI ANH LONG AY LA NGUOI THAT SU CON YEU THUONG TOI ,VA CUNG NHO QUEN BIET ANH NOI TRO CHUYEN VUI VE MA TINH CAM RIENG TU CUA CON TRUOC KIA DOI VOI TU SI MA CON QUEN BIET DA PHAI DAN TRONG CON ,GIO THI TINH CAM CUA CON DA DANH CHO ANH LONG HET TAT CA .CON CUNG RAT VUI SUNG SUONG KHI CON DUOC BIET VE ANH LONG GIO CON MUON DUOC VE CHUNG SONG VOI ANH .ANH LA NGUOI TOT ,GIOI DANG HOANG MA LA NGUOI CONG GIAO NUA ,DAY LA DIEU CON MONG MUON ,GIO CHUA DA BAN CHO CON .THI CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA ,MAU SOM KET DUYEN CHO 2 CHUNG GAP VA VE CHUNG SONG VOI NHAU DEN TRON DOI .XIN NHAN LOI CON XIN KHAN BAN CHO CON AMEN. --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
06 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 06 Mar 2012 CON CAU XIN DUC TRINH NU MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH YEU THAT SU CUA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN BIET ,CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA .THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH MANG DEN HANH PHUC SUOT DOI CHO CON .LAY C HUA NHAN TU .LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE .XIN THUONG BAN CHO CON GIUP CON XIN KET DUYEN CHO CON DUOC LAM VO CUA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN ,CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA ,THOI THUC CON NGUOI CUA ANH LONG DE ANH LONG LUON HUON VE CON NHO TOI CON VA VUI VE VOI CON ,MONG MUON CON VE CHUNG SONG VOI ANH ,LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THAN HCA GIUSE .CON RAT THUONG YEU ANH LONG AY ,CON LUON AT HY VONG VAO CHUA ,ME VA THANH CA VA CAC DANG THANH TREN TROI ,PHU GIUP BAN CHO CON VA ANH LONG AY MAU DOAN TU CHUNG SONG VOI NHAU ,CON LUUON TIN TUONG VAO TINH YEU THUONG CUA CHUA ,ME VA THANH CA BAN GIUP CON ,VI ANH LONG AY LA NGUOI THAT SU CON YEU THUONG TOI ,VA CUNG NHO QUEN BIET ANH NOI TRO CHUYEN VUI VE MA TINH CAM RIENG TU CUA CON TRUOC KIA DOI VOI TU SI MA CON QUEN BIET DA PHAI DAN TRONG CON ,GIO THI TINH CAM CUA CON DA DANH CHO ANH LONG HET TAT CA .CON CUNG RAT VUI SUNG SUONG KHI CON DUOC BIET VE ANH LONG GIO CON MUON DUOC VE CHUNG SONG VOI ANH .ANH LA NGUOI TOT ,GIOI DANG HOANG MA LA NGUOI CONG GIAO NUA ,DAY LA DIEU CON MONG MUON ,GIO CHUA DA BAN CHO CON .THI CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA ,MAU SOM KET DUYEN CHO 2 CHUNG GAP VA VE CHUNG SONG VOI NHAU DEN TRON DOI .XIN NHAN LOI CON XIN KHAN BAN CHO CON AMEN. --------------------------------------------------------------------------------


mvscodon
06 Mar 2012

Kinh Lay Chua xin hay ban cho chung con sang suot , suc manh , day nghi luc de vuot qua nhung viec truoc mat , xin hay giup cho em con som mau nhan duoc giay to , co duoc cho o va viec lam on dinh , con xin cam on Ba Ngoi luon o ben con . Amen .


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
06 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 06 Mar 2012 CON CAU XIN DUC TRINH NU MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH YEU THAT SU CUA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN BIET ,CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA .THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH MANG DEN HANH PHUC SUOT DOI CHO CON .LAY C HUA NHAN TU .LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE .XIN THUONG BAN CHO CON GIUP CON XIN KET DUYEN CHO CON DUOC LAM VO CUA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN ,CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA ,THOI THUC CON NGUOI CUA ANH LONG DE ANH LONG LUON HUON VE CON NHO TOI CON VA VUI VE VOI CON ,MONG MUON CON VE CHUNG SONG VOI ANH ,LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THAN HCA GIUSE .CON RAT THUONG YEU ANH LONG AY ,CON LUON AT HY VONG VAO CHUA ,ME VA THANH CA VA CAC DANG THANH TREN TROI ,PHU GIUP BAN CHO CON VA ANH LONG AY MAU DOAN TU CHUNG SONG VOI NHAU ,CON LUUON TIN TUONG VAO TINH YEU THUONG CUA CHUA ,ME VA THANH CA BAN GIUP CON ,VI ANH LONG AY LA NGUOI THAT SU CON YEU THUONG TOI ,VA CUNG NHO QUEN BIET ANH NOI TRO CHUYEN VUI VE MA TINH CAM RIENG TU CUA CON TRUOC KIA DOI VOI TU SI MA CON QUEN BIET DA PHAI DAN TRONG CON ,GIO THI TINH CAM CUA CON DA DANH CHO ANH LONG HET TAT CA .CON CUNG RAT VUI SUNG SUONG KHI CON DUOC BIET VE ANH LONG GIO CON MUON DUOC VE CHUNG SONG VOI ANH .ANH LA NGUOI TOT ,GIOI DANG HOANG MA LA NGUOI CONG GIAO NUA ,DAY LA DIEU CON MONG MUON ,GIO CHUA DA BAN CHO CON .THI CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA ,MAU SOM KET DUYEN CHO 2 CHUNG GAP VA VE CHUNG SONG VOI NHAU DEN TRON DOI .XIN NHAN LOI CON XIN KHAN BAN CHO CON AMEN.


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
06 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 06 Mar 2012 CON CAU XIN DUC TRINH NU MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH YEU THAT SU CUA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN BIET ,CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA .THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH MANG DEN HANH PHUC SUOT DOI CHO CON .LAY C HUA NHAN TU .LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE .XIN THUONG BAN CHO CON GIUP CON XIN KET DUYEN CHO CON DUOC LAM VO CUA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN ,CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA ,THOI THUC CON NGUOI CUA ANH LONG DE ANH LONG LUON HUON VE CON NHO TOI CON VA VUI VE VOI CON ,MONG MUON CON VE CHUNG SONG VOI ANH ,LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THAN HCA GIUSE .CON RAT THUONG YEU ANH LONG AY ,CON LUON AT HY VONG VAO CHUA ,ME VA THANH CA VA CAC DANG THANH TREN TROI ,PHU GIUP BAN CHO CON VA ANH LONG AY MAU DOAN TU CHUNG SONG VOI NHAU ,CON LUUON TIN TUONG VAO TINH YEU THUONG CUA CHUA ,ME VA THANH CA BAN GIUP CON ,VI ANH LONG AY LA NGUOI THAT SU CON YEU THUONG TOI ,VA CUNG NHO QUEN BIET ANH NOI TRO CHUYEN VUI VE MA TINH CAM RIENG TU CUA CON TRUOC KIA DOI VOI TU SI MA CON QUEN BIET DA PHAI DAN TRONG CON ,GIO THI TINH CAM CUA CON DA DANH CHO ANH LONG HET TAT CA .CON CUNG RAT VUI SUNG SUONG KHI CON DUOC BIET VE ANH LONG GIO CON MUON DUOC VE CHUNG SONG VOI ANH .ANH LA NGUOI TOT ,GIOI DANG HOANG MA LA NGUOI CONG GIAO NUA ,DAY LA DIEU CON MONG MUON ,GIO CHUA DA BAN CHO CON .THI CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA ,MAU SOM KET DUYEN CHO 2 CHUNG GAP VA VE CHUNG SONG VOI NHAU DEN TRON DOI .XIN NHAN LOI CON XIN KHAN BAN CHO CON AMEN.


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
06 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 06 Mar 2012 CON CAU XIN DUC TRINH NU MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH YEU THAT SU CUA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN BIET ,CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA .THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH MANG DEN HANH PHUC SUOT DOI CHO CON .LAY C HUA NHAN TU .LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE .XIN THUONG BAN CHO CON GIUP CON XIN KET DUYEN CHO CON DUOC LAM VO CUA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN ,CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA ,THOI THUC CON NGUOI CUA ANH LONG DE ANH LONG LUON HUON VE CON NHO TOI CON VA VUI VE VOI CON ,MONG MUON CON VE CHUNG SONG VOI ANH ,LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THAN HCA GIUSE .CON RAT THUONG YEU ANH LONG AY ,CON LUON AT HY VONG VAO CHUA ,ME VA THANH CA VA CAC DANG THANH TREN TROI ,PHU GIUP BAN CHO CON VA ANH LONG AY MAU DOAN TU CHUNG SONG VOI NHAU ,CON LUUON TIN TUONG VAO TINH YEU THUONG CUA CHUA ,ME VA THANH CA BAN GIUP CON ,VI ANH LONG AY LA NGUOI THAT SU CON YEU THUONG TOI ,VA CUNG NHO QUEN BIET ANH NOI TRO CHUYEN VUI VE MA TINH CAM RIENG TU CUA CON TRUOC KIA DOI VOI TU SI MA CON QUEN BIET DA PHAI DAN TRONG CON ,GIO THI TINH CAM CUA CON DA DANH CHO ANH LONG HET TAT CA .CON CUNG RAT VUI SUNG SUONG KHI CON DUOC BIET VE ANH LONG GIO CON MUON DUOC VE CHUNG SONG VOI ANH .ANH LA NGUOI TOT ,GIOI DANG HOANG MA LA NGUOI CONG GIAO NUA ,DAY LA DIEU CON MONG MUON ,GIO CHUA DA BAN CHO CON .THI CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA ,MAU SOM KET DUYEN CHO 2 CHUNG GAP VA VE CHUNG SONG VOI NHAU DEN TRON DOI .XIN NHAN LOI CON XIN KHAN BAN CHO CON AMEN.


Teresa T-Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lay Chua' la dang giau long xot thuong..Lay Me Hang Cuu Giup va Thanh Ca Giuse,,.Nay con chay den ngai`...xin dang tat ca benh tat ma nguoi ban ddoi con dang mang...Xin cho anh day du nghi luc..duc tin vung vang ..luon trong cay vao Chua va Me de vuot qua duoc can benh hiem ngheo nay....Xin cho tam hon con luon binh an de luon pho thac cay trong vao Tinh yeu Chua . Me Maria.va Thanh Ca Giuse...Xin nham loi con cau xin..Chung con Ngoi Khen va Cam Ta muon on lanh Chua' ..Me va Thanh ca Giuse da ban xuong tren chung con...Amen


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
06 Mar 2012

CON CAU XIN DUC TRINH NU MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH YEU THAT SU CUA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN BIET ,CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA .THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH MANG DEN HANH PHUC SUOT DOI CHO CON .LAY C HUA NHAN TU .LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE .XIN THUONG BAN CHO CON GIUP CON XIN KET DUYEN CHO CON DUOC LAM VO CUA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN ,CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA ,THOI THUC CON NGUOI CUA ANH LONG DE ANH LONG LUON HUON VE CON NHO TOI CON VA VUI VE VOI CON ,MONG MUON CON VE CHUNG SONG VOI ANH ,LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THAN HCA GIUSE .CON RAT THUONG YEU ANH LONG AY ,CON LUON AT HY VONG VAO CHUA ,ME VA THANH CA VA CAC DANG THANH TREN TROI ,PHU GIUP BAN CHO CON VA ANH LONG AY MAU DOAN TU CHUNG SONG VOI NHAU ,CON LUUON TIN TUONG VAO TINH YEU THUONG CUA CHUA ,ME VA THANH CA BAN GIUP CON ,VI ANH LONG AY LA NGUOI THAT SU CON YEU THUONG TOI ,VA CUNG NHO QUEN BIET ANH NOI TRO CHUYEN VUI VE MA TINH CAM RIENG TU CUA CON TRUOC KIA DOI VOI TU SI MA CON QUEN BIET DA PHAI DAN TRONG CON ,GIO THI TINH CAM CUA CON DA DANH CHO ANH LONG HET TAT CA .CON CUNG RAT VUI SUNG SUONG KHI CON DUOC BIET VE ANH LONG GIO CON MUON DUOC VE CHUNG SONG VOI ANH .ANH LA NGUOI TOT ,GIOI DANG HOANG MA LA NGUOI CONG GIAO NUA ,DAY LA DIEU CON MONG MUON ,GIO CHUA DA BAN CHO CON .THI CON XIN CHUA ,ME VA THANH CA ,MAU SOM KET DUYEN CHO 2 CHUNG GAP VA VE CHUNG SONG VOI NHAU DEN TRON DOI .XIN NHAN LOI CON XIN KHAN BAN CHO CON AMEN.


toan tran
06 Mar 2012

lay chua xin chua tha toi cho con , xin chua cuu giup con , xin chua ban on lanh cho con, xin chua cho con duoc moi su bang an , con cam on chua amen


toan tran
06 Mar 2012

lay chua con cam on chua da cho con mot ngay da qua , con, lay chua xin chua yha toi cho con , xin chua thuong xot con , da cho con them ngay moi , xin chua giu gin con , xin chua cuu giup con qua khoi moi gian nan va lo lang hien tai , lay chua con cau xin chua hay mo rong tay cuu vot con , con khong biet phai lam sao bay gio , chi mong on lanh phep la cua chua ma thoi . chua oi con den voi chua xin chua ,tin thac vao chua , xin cho con co hoi de lam lai cuoc doi con lai nay , con khong muon bo con cua con , cung nhu chua luc nao cung thuong yeu con , xin chua hay giup cho con va con cua con luc nay , lay chua tu nhan chua thong hieu long con xin cuu giup con chua oi , con xin loi chua voi tat ca long chan that cua con va xin hua , sau nay con se co gang lam nhung gi khong mat long chua , lay chua xin thuong xot con , xin cho con qua luc nay , xin cho con co them duc tin , va niem hy vong cuoc song chua da cho con , con cam ta chua luon amen


loan nguyen
06 Mar 2012

lay chua nhan tu va day long thuong xot xin ban cho con duoc on sang suot va xin dan dat chung con theo thanh y nguoi du bat ky trong hoan canh nao con luon xin pho thac trong ban tay nguoi xin me maria cung thanh ca giuse phu ho va cho che chung con cung amen


con anna hong luyen
06 Mar 2012

XIN CHUA CHUC PHUC CHO TAT CA NHUNG NGUOI TAT NGUYEN VA MAC PHAI NHUNG CAN BENH HIEM NGHEO MA HO DANG PHAI CHIU NHUNG CON DAU DON TREN GIUONG BENH DE CHO HO SOM VUOT QUA DUOC NHUNG CON DAU DON AY .XIN CHUA NHAN LOI ON CAU XIN AMEN.


con anna hong luyen
06 Mar 2012

LAY CHUA XIN THA THU CHO TAT CA NHUNG LINH HON DA QUA DOI VI NHUNG VU TAI NAN MA HO KHONH KIP AN NAN TOI , XIN CHUA SOM DUA HO VE VOI CHUA DE DUOC HUONG VINH PHUC TREN THIEN DANG . LAY CHUA XIN NHAN LOI CON CAU XIN AMEN.


con anna hong luyen
06 Mar 2012

LAY CHUA XIN CHO CON BIET NHAN NHUC CHIU DUNG NHUNG DIEU MA HO DA XUC PHAM CON MOT CACH VO TOI VA XIN CHUA THA TOI CHO HO VI HO KHONG BIET VIEC MINH LAM.


con anna hong luyen
06 Mar 2012

LAY ME MARIA THANH CA JUSE XIN CHUYEN LOI CAU XIN CUA CON LEN THIEN CHUA DE CHUA CHO CON SOM DUOC KHOI BENH .LAY CHUA XIN NHAN LOI CON CAU XIN AMEN.06 Mar 2012

chua oi ! xin cho ke vo than bo tinh ac doc man ro muon ke con do di danh nguoicach tan ac nhu vay ho qua xung suong . chua oi tinh ngoi o dau tu do o dau , xin chua chuc phuc cho su cong bang va bac ai xin chua xua duoi su du va ta than .amen.


Jessica
06 Mar 2012

Cho tiem con lam Dac khach.cho con xin to tien de tra tien rent


Maria Hien
06 Mar 2012

lạy Mẹ Maria xin giúp con cái Mẹ luôn nhận biết được tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho chúng con mà giúp chúng con biết ăn năn sám hối tội lỗi vá đền tạ trái tim Mẹ 1 cách sốt sắng và chân thật ..Xin cho chúng con được ẩn náu trong trái tim của Chúa và MẸ muôn đời..xin Mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa Ba Ngôi nhậm lời chúng con cầu nguyện!!Chúng con yêu mến Mẹ !!Giesu,Maria,Giuse!!con mến yêu..xin cứu rỗi các linh hồn!!!


HTT
06 Mar 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin hay giup em gai con co day du Duc tin de vuot qua nhung thu thach truoc mat . Cau cho em con duoc binh tinh va sang suot de quyet dinh moi chuyen . Gia dinh con pho thac moi chuyen cho Chua. Cau mong cho con co mot Duc Tin vung vang de giup em con vuot qua doan duong doi day kho khan . Cau xin cho long con luon duoc vui ve, binh an va may man . Nhung dieu con mo uoc se thanh su that . Amen


Agata
06 Mar 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin hay gin giu gia dinh con va nhung nguoi than cua con trong tinh yeu thuong cua cac Ngai. Cau cho moi nguoi trong gia dinh luon duoc binh an , may man va vui ve. Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve huong phuc Truong sinh . Cau cho con gai con ngoan ngoan , thong minh va vui ve. Con cui dau cau xin . Amen


teresa Nguyen Thao
06 Mar 2012

mẹ ơi, mẹ đừng bỏ gia đình con nha m, con ko thể làm j nếu thiếu mẹ ơi, xin mẹ ban ơn cho con giữ lại được căn nhà , xin mẹ ban ơn nhà nước đừng giải tỏa nhà con làm đường nha mẹ. con xin mẹ06 Mar 2012

xin chua va duc me hay ban phuoc lanh xoung voi con va gia dinh con .amen


Maria Hien
06 Mar 2012

lạy Chúa nếu đẹp lòng Chúa xin ban cho con trả hết được nợ nần và có 1 số vốn để làm ăn con xin được từ bỏ nghề này..con quá sợ hãi rồi .. Chúa là Đấng nhân từ xin tha thứ tội lỗi chúng con đã phạm mà mở lượng hải hà cứu giúp chúng con !!! Xin Chúa thánh hóa con người chúng con ,để chúng con được trở nên tốt đẹp trước mặt Chúa hơn..Con xin dược tín thác mọi việc trong tay Chúa..xin chúc tụng Danh Ngài..Amen


Anna Tran
06 Mar 2012

Xin Chua toan nang ,xin Me Hang Cuu Giup , xin Cac Thanh ,xin thuong xot chung con ,xin giup chung con qua duoc nhung kho khan trong cuoc song hang ngay, xin tha thu toi chung con ,xin nham loi con cau xin ,xin Chua luon o cung chung con ,xin duc tin trong con luon ben vung ,xin Me du long thuong cho bo loi chung con ,xin che cho chi duong cho chung con ,xin Cac Thanh cau cho chung con ,con thanh tam sap minh kinh xin su cuu giup ,thuong xot, xin Chua ,xin Me ,xin Cac Thanh luon o cung chung con trong nhung khi the ngat biet chay de cung Chua,Me,cac Thanh ,con muon doi ngoi ca ,chuc tung vinh danh Chua ,amen.


maria Hien
06 Mar 2012

Lạy Thiên Chúa của con ..xin Ngài tha thứ tội lỗi con đã phạm!!Xin Ngài luôn ở cùng gia đình con..xin giúp đỡ con vượt qua được hoàn cảnh khó khăn này!!!con cầu xin Thánh Cả Giuse ,,Cha là Cha nhân từ ,bất cứ ai chạy đến khẩn cầu Cha đều nhậm lời..xin Cha cứu giúp con và Bé Mập ..xin Cha giải gỡ mọi khó khăn và khổ đau con đang gặp phải..Xin Cha ban cho con có được 1 số tiền lớn để con trả hết nợ nần và con có 1 cơ sở buôn bán thật vững chắc để con lo cho ba me ,anh chi em ,và 3 đứa con bé bỏng của con nữa...con xin hứa với Cha khi Cha nhậm lời con , việc đầu tiên con sẽ tạ ơn Cha,con sẽ ra La Vang để hành hương và con sẽ xuống nhà thờ Châu Đốc dể xin lễ ,con sẽ giúp đỡ những người khó khăn như con bây giờ..con se sốt sắng đến với Chúa ,Mẹ Maria và Cha ..xin Cha giúp đỡ con...con tha thiết nài xin Cha nhậm lời chúng con kêu xin...Giesu,Maria,Giuse!! con mến yêu!!Xin cứu rỗi các linh hồn!!!


maria Hien
06 Mar 2012

Lạy Thiên Chúa của con ..xin Ngài tha thứ tội lỗi con đã phạm!!Xin Ngài luôn ở cùng gia đình con..xin giúp đỡ con vượt qua được hoàn cảnh khó khăn này!!!con cầu xin Thánh Cả Giuse ,,Cha là Cha nhân từ ,bất cứ ai chạy đến khẩn cầu Cha đều nhậm lời..xin Cha cứu giúp con và Bé Mập ..xin Cha giải gỡ mọi khó khăn và khổ đau con đang gặp phải..Xin Cha ban cho con có được 1 số tiền lớn để con trả hết nợ nần và con có 1 cơ sở buôn bán thật vững chắc để con lo cho ba me ,anh chi em ,và 3 đứa con bé bỏng của con nữa...con xin hứa với Cha khi Cha nhậm lời con , việc đầu tiên con sẽ tạ ơn Cha,con sẽ ra La Vang để hành hương và con sẽ xuống nhà thờ Châu Đốc dể xin lễ ,con sẽ giúp đỡ những người khó khăn như con bây giờ..con se sốt sắng đến với Chúa ,Mẹ Maria và Cha ..xin Cha giúp đỡ con...con tha thiết nài xin Cha nhậm lời chúng con kêu xin...Giesu,Maria,Giuse!! con mến yêu!!Xin cứu rỗi các linh hồn!!!


Anna
06 Mar 2012

Lạy Chúa xin thương xót chúng con, xin giúp con và chị gái con trả được hết nợ nần. Chúng con biết lỗi của chúng con, chúng con đã chọn con đường sai lầm. Bây giờ chúng con vô cùng hối hận. Xin Ngài hãy rộng tay cứu chúng con. Chúng con hứa sẽ luôn sống tốt và biết chia sẻ với anh em trong suốt quãng thời giang còn lại của chúng con.06 Mar 2012

atrong suot cuoc doi day chong gai thu thach nay con cau mong neu nhu dep long chua thi xin ban cho con trong quan doi con lai duoc chung song hanh phuc voi anh dinh trung chinh xin chua chuc phuc lanh cho chung con som duoc nen vo chong nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep them loi va dang loi cau cua con len thien chua ban cho con duoc theo y nguyen amen06 Mar 2012

nguyen cau xin chua thuong ban cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh xin cho con co duoc mai gia dinh hanh phuc neu nhu dep long chua thi xin chuc phuc cho con va anh dinh atrun chinh som doan atu chung song yeu thuong nhau nen doi vo chong cau xin chua ban cho con co du cong viec lam hang ngay xin cho con gap duoc nhung nguoi cong tac vien gioi thanh that coi con trong cong viec nguyen cau xin me maia thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi them loi va dan gloi cau cua con len thien chua de chua ban cho con nhung dieu con xin theo y nguyen amen


gmg
06 Mar 2012

chua lanh benh nan binh an an toan,chua lanh tinh cam gia dinh


ANTON T T
06 Mar 2012

xin moi nguoi cau nguyen cho toi ngay hom nay song that voi chua, KINH LAY CHUA XIN THA TOI CHO CON


Gioanbaotixita, Alexandria
06 Mar 2012

Lay Chua Jesu Con cam ta Chua vi nhung on lanh ma Chua da ban cho gia dinh con. Kinh xin Chua ban cho vo con binh an va on khon ngoan de vo con co the chu toan cong viec, xin giup cho vo con that sang suot biet doi pho voi moi hoan canh mot cach khon ngoan va vung tin vao Chua, vi vo con dang o trong hoan canh that khon kho, xin cho vo con duoc het benh dau tim, nhuc dau va tram cam. Lay Chua Jesu xin hay giup vo con qua khoi con khon kho nay. Kinh xin Me Maria, thanh ca Giuse va cac thanh o tren troi cau cho chung con. Amen


Gioanbaotixita, Alexandria
06 Mar 2012

Lay Chua, con vinh danh Chua, con cam ta Chua da ban cho gia dinh con binh an va hong an. Con cui xin Chua giup cho con trai cua con duoc tai qua nan khoi, moi su bang an biet kinh yeu va phung su Chua. Xin cho con trai cua con co duoc viec lam, dung gian doan viec hoc. Con cau xin Chua nho loi cau bau cua Me Maria va cac Thanh o tren troi, nhat la cong nghiep vo cung cua Chua Jesu Kito la Chua chung con. Amen


peter duynhat dalat viet nam
06 Mar 2012

ONG BA CHA MA ...QUY BE TREN ....MOI MOI TUONG QUAN XA HOI .....DUOC DON MINH TINH TAM- ON CHET LANH ....TRONG AN NGHIA CHUA .....CHU TOAN BON PHAN ....RA DI CACH NHE NHANG .... THANH THAN .... TIM DUOC NHIEU niem vui ....binh an ... TUOI GIA ...LUONG THUC tran gian ....luong thuc nuoc troi ..tren duong ve NUOC TROI ... 24hour 7 day SONG TRONG DUONG LOI CHUA .....KHONG CON LO LANG VE THE HE SAU CUA CHUNG CON ....AMEN ....


Gioanbaotixita, Alexandria
06 Mar 2012

Lay Chua, con vinh danh Chua, con cam ta Chua da ban cho gia dinh con hong an va moi su binh an. Chua lai giup cho con co duoc viec lam, sau bao thang doi cho. Kinh xin Chua va Duc Me hay giup cho con moi su duoc tot dep cho viec lam cua con. Cho con duoc khon ngoan de hoan thanh cong viec cua con. Gia dinh chung con rat can viec lam cua con, Chua oi. Con chi xin ray hang ngay dung du cho gia dinh con. Con cui xin Chua nho loi cau bau cua Me Maria va cac Thanh o tren troi, nhat la cong nghiep vo cung cua Chua Jesu Kito la Chua chung con. Amen06 Mar 2012

Lay Chua xin cho chung con biet khiem nhuong va lam theo thanh y cua Chua.Con cam on Chua da cho con cua con duoc ket qua tot trong khoa nay.Con dang moi viec trong vong tay ngai.


Ysave Nguyễn thị Thu Lan
06 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn : Xin ban ơn cho các con của con được bình an cả hồn lẫn xác . Xin cho con trai của con biết suy nghĩ thương cha mẹ mà quyết tâm nổ lực lo tu chí học hành - xin Chúa soi lòng mở trí cho con của con tiếp thu bài vở cho tốt trong đợt ôn luyện nầy và xin cho nó có ý chí quyết tâm để thi đậu vào đại học trong kỳ thi năm nay (7/2012) . Việc chọn ngành , chọn trường để thi đại học - con cũng xin Chúa soi dẫn cho nó đi đúng hướng . CON KHẨN KHOẢN NÀI XIN CHÚA . XIN CHÚA NHẬM LỜI CON THA THIẾT NGUYỆN XIN . CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA - ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE . AMEN .


peter duynhat dalat viet nam
06 Mar 2012

LIVE IN GOD 's WAY FOREVER AND FOREVER .... SUC KHOE -DAO DUC -- NGHE NGHIEP ..GIA DINH ...VAN SU nhu thanh y chua .... song xung dang on lanh ON TREN CHO CON ... THIEU SOT BAI HOC DOI NGUOI ...XIN CHO CON MOI TRUONG tot thien ... hat 30 ...hat 60 ..hat 100.... xin cho con lam ho so ...duong di nuoc buoc ...chu dich -duong huong ....thuan loi troi chay suon se ...theo thanh y chua ....neu dep long chua ..... 4,5am.... 5 pm .... tham du thanh le voi gia dinh -dong ho ........than bang quyen thuoc ... dang cua le hoa giai ---- biet on va den on .... SONG TINH THUC -CHAY TINH -CAU NGUYEN -BAC AI- SAM HOI CANH TAN -HOA GIAI DOI MOI ..... nhan duc -hien hoa - phuc vu - cau nguyen cong binh - bac ai - yeu thuong - tha thu .. tham du TIEC CUOI NUOC TROI 100% DOAN VIEN HANH PHUC .... vi tat ca deu co bon phan o trong nha chua ....... amen. TA ON QUY CHA ....QUY SO ..QUY CONG DOAN .....


Maria Tám
06 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
06 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
06 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
06 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


peter duynhat dalat viet nam
06 Mar 2012

cac gia dinh tre song dung loi chua day .. anh chi con ...gia dinh dong ho ..than bang quyen thuoc .. chu toan bon phan song vui tuoi khong con nuoc mat dau kho ......nuoc mat hoi han ..... tim duoc niem vui ....binh an ... trong hoi thanh cong doan ....DON MINH TINH TAM ON CHET LANH TRONG AN NGHIA CHUA ........ THIEU SOT BAI HOC DOI NGUOI .....XIN UON NAN THAN KHAU Y ....CHI BAO dang lanh .... thay lanh ban tot ...moi truong tot thien ... song xung dang an lanh ON TREN CHO CHUNG CON ....


peter duynhat dalat viet nam
06 Mar 2012

anh trai con lang nghe loi mommy di chua benh LECH DOT SONG LUNG . THAN BENH TAM BENH ... THAM GIA moi truong thich hop ..song dung loi chua day ... chu toan bon phan song vui tuoi .... hoan thanh bai toan doi nguoi ...... gap THAY GIOI BAN GIOI ..... SONG XUNG DANG VOI ON LANH ON TREN BAN .... truoc tien tim kiem nuoc troi va duc cong chinh cua nguoi .... luon dep long me cha ...... khong con lang phi thoi gian tuoi tre .....


peter duynhat dalat viet nam
06 Mar 2012

con va gia dinh duoc song dung loi chua day . 10 dieu ran duc chua troi cai toi 7 duc 14 moi thuong nguoi 6 dieu ran hoi thanh don minh -tinh tam - on chet lanh trong an nghia thien chua ...... thieu sot bai hoc doi nguoi ... xin chi bao , chua lanh THAN BENH - TAM BENH .... chu toan bon phan = song vui tuoi ...van su nhu thanh y chua den hoi tho cuoi cung ....


daminh_hl
06 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho vo chong con co duoc baby xin cho vo con luon biet yeu thuong chong khong co bi nguoi ngoai pha han hanh phuc gia dinh con.Amen


daminh_hoang
06 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho boss con biet duoc con lam viec good job and hard worker.Amen


daminh_hl
06 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho vo chong yeu thuong va lo lang cho nhau, xin cho con nho nhe xin dung co lon' tieng voi vo con nua, xin cho tiem nail cua con co dong khach de cho vo con lam an. xin cho tiem nail cua con khong co bi state board den luon.Amen


Maria le thi cam ly
06 Mar 2012

Lạy Chúa Giêsu, xin Thuong Xot Linh hon Phanxico xavie Nguyen Xuân khang ma chua da goi đi ve voi chua, Lay chua, xin cho Linh hon phanxico xavie duoc nghi yen muon doi, va cho Anh sang ngan thu chieu soi trên Linh hon phanxico xavie. Amen Giesu Maria Giuse con men yea, din cuu roi ling hon phanxico Xavier .


Maria Ngo Ng Truc Ha
06 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con,cứu gíup cho chúng con trã hêt nợ nần,chữa lành,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con, Xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . Xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn,sống đẹp lòng Chúa hơn. Xin đừng để ma quỹ làm chúng con gục ngã,xin vì lòng thương xót chúa cho chúng con vững tin. Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn mồ côi và các linh hồn thai nhi được hưởng phúc thiên đàng Nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men06 Mar 2012

Lay Chua xin Chua bao ve gia dinh con moi su binh an va nhieu suc khoe. Xin Chua soi sang cho con co gang hoc tap va biet yeu men Chua hon.


Nguyen Thi Nhuan 18 Nguyen Du P 7 Go Vap TP HCM
06 Mar 2012

con xin khan cho gia dinh duoc binh an - manh khoe. Hai con cua con duoc co doi ban . Xin cam ta Me Maria va Thanh Ca Giuse nho loi chuyen cau len Thien Chua.


maria loan
06 Mar 2012

xin me cam ta on chua thay cho gia dinh con.meoi.trong mua chay nay.xin me va cha thanh giuse tro giuy gd con duoc on xam hoi va biet toi loi minh de toi toa cao giai.me oi khong co gi ma chua khong lam duoc .con van xin me hay cuu chung con.xin luon dong hanh tung giay tung phut de gd con dang duoc thuong cuu vot.xin cho nhung nguoi chua biet chua mau quay ve voi chua.xin cha thanh cau cho chung con.xin cha bernado va chi tong cau cho gd con.06 Mar 2012

xin me cam ta on chua thay cho gia dinh con.meoi.trong mua chay nay.xin me va cha thanh giuse tro giuy gd con duoc on xam hoi va biet toi loi minh de toi toa cao giai.me oi khong co gi ma chua khong lam duoc .con van xin me hay cuu chung con.xin luon dong hanh tung giay tung phut de gd con dang duoc thuong cuu vot.xin cho nhung nguoi chua biet chua mau quay ve voi chua.xin cha thanh cau cho chung con.xin cha bernado va chi tong cau cho gd con.


Thêrêsa Ngọc Trân kính xin!
06 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa chữa bác Phúc lành hẳn bệnh, và ban cho con tìm được chỗ summer intership năm nay. AMEN!06 Mar 2012

Lay Toi To Chua la Duc Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan , xin Ngai cau bau cung Chua cho chung con gap thay gap thuoc de vuot qua can benh nan y ma chung con dang mac phai . Xin cho chung con duoc on chua lanh de duoc tro nen nhan chung cho Ngai truoc mat Hoi Thanh . Xin Ngai nhan loi chung con nguyen xin.


Maria Tám
06 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
06 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
06 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
06 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!06 Mar 2012

Xin cho con chau chung con tam tri minh man , hoc hanh tan toi va co ket qua tot dep trong ky thi sap toi . Co cong viec on dinh va thuan loi trong viec bao lanh . Moi thanh vien trong gia dinh biet chia se, yeu thuong va cung nhau vuot qua nhung kho khan trong cuoc song . Hang ngay sieng nang cau nguyen va luon biet trong cay vao on Chua . xin Chua che cho , giu gin Em Be va Me luon manh khoe , duoc moi su bang an .


maria tommy
06 Mar 2012

lay chua giesu day long thuong xot.xin cha hay thuong cac linh hon tronh luyen nguc.dac biet ba linh hon con quen biet.xin nhan chim ho trong ho long thuong xotcua chua.xin mau thanh lam diu mat ngon lua honh dang thieu dot ho.xin cha thanh va me maria cau bau cho chung con.xin cac thanh tren troi tro giup. me oi xin nho con la ke toi loi dang van xin long tu bi nhan hau cua me.


mvscodon
06 Mar 2012

Lay Chua Jiesu con tin thac vao Chua . con cuoi dau Lay Chua Jisu , Lay Me Maria , Lay Thanh Ca Jiuse hay o ben canh con nhieu hon nua , thuong xot cho em trai con som nhan duoc mot so giay to cua chinh phu gui ve ,vi chung con khong the di dung hay mot minh tu lo lieu duoc ,con mong Ngai mach bao voi nguoi cap giay chap nhan cho em trai con duoc hoan tat cac giay to roi sau do , tim giup cho em trai con cong viec va cho o on dinh de em con di lam . Bay gio con mong tin tung gio tung ngay , con lo lam . Amen .


claire_han
06 Mar 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Giuse, con cam ta Ngai da cho chung con 1 ngay binh an. Hom nay con khong ruoc le duoc vi con di tre ! Xin Ngai nhac nho con biet thu xep thi gio de toi nha tho som hon. Xin Ngai ban cho gd con suc khoe tot; ket qua thu nghiem cua A khong bi ung thu; xin Ngai giup con xin duoc phep chua benh mien phi, con khong co bao hiem. Xin Ngai phu ho cho gd TH hanh phuc, manh khoe, viec lam on dinh, con cai ngoan ngoan. Amen


Vincent Nhiem
06 Mar 2012

Lay Chua, xin Chua lam chu cong viec va moi su cua con, de moi su, moi viec cua con deu thuoc ve Chua ban cho con trong Tinh Yeu Thien Chua, xin Chua linh huong con, dan dat, huong dan con, soi sang trong Than Khi Chua, de con la hinh anh song dong cua Chua trong moi viec con lam. Xin Chua luon o ben con va them suc va moi on lanh cua Chua xuat phat tu Cha yeu thuong cua con. Con Cam ta Chua, ngoi khen Chua den muon doi. Amen.


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Chúa! Đã hơn hai tháng kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Chúa! Đã hơn hai tháng kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Chúa! Đã hơn hai tháng kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Chúa! Đã hơn hai tháng kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Chúa! Đã hơn hai tháng kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Chúa! Đã hơn hai tháng kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Chúa! Đã hơn hai tháng kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Chúa! Đã hơn hai tháng kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Chúa! Đã hơn hai tháng kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
06 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Madalena Trần Thị Bích Ngân
06 Mar 2012

Lạy Chúa, con cầu xin Chúa cho công việc kinh doanh của vợ chồng con trong tuần này được tốt đẹp. Hiện giờ chúng con đang hoang mang quá vì gặp nhiều trở ngại ngòai dự kiến. Xin Chúa giúp con vượt qua được khó khăn này.Amen


Thu Pham
06 Mar 2012

lay Me con xin pho dang len Me doi song tinh than cung nhu vat chat trong gia dinh chung con.Xin Me thanh hoa cong an viec lam cua chung con dac biet la cho em trai con Me nhe.Me oi con biet la khong co on Me thi chung con khong lam duoc gi het.Con xin Ta On Me vi nhung on lanh Me da ban cho gia dinh chung con .Xin Me tiep tuc ban binh an va che cho cho gia dinh cung con .Con xin Ta On Me.Amen


Tina
06 Mar 2012

Lạy Chúa, Con cầu xin Chúa giúp cho con trai con gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống hàng ngày, và cầu xin Chúa chửa lành bệnh, bình an, thức tỉnh khi biết mình làm sai để sửa đổi và chạy đến với Chúa, cầu xin Chúa cứu giúp. Xin Chúa đừng từ bỏ chúng con. Lạy tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria. Amen


Theresa Hoai Huong
06 Mar 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
06 Mar 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
06 Mar 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
06 Mar 2012

Lạy Chúa! Trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.06 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men06 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men06 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


pham thanh tung
06 Mar 2012

Tình Yêu Thiên Chúa Bao La....Chúng con xin Cảm Tạ..Ngợi Khen Danh Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cùng Thánh Cả Giuse...Amen..


người con bé nhỏ....
06 Mar 2012

Lạy Chúa...con cầu xin cho thế giới không còn bị những trận tấn công khủng bố nữa....xin cho những người khủng bố sớm nhận ra được sự hiện diện của Chúa để họ trở về bên Chúa...con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa...Amen!


Nguyen
06 Mar 2012

Nguyện xin Gia Đình Thánh Gia ban ơn mạnh hồn xác xuống trên bé Edward Nguyen(4 tháng tuổi) trong cơn bệnh hiểm nghèo.... Nếu đẹp ý Chúa...xin Chúa chữa lành bệnh cho Bé...Amen!


phêrô hiển
06 Mar 2012

ia dình con xin cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse cứu giúp cho Cháu vừa mới bị tai nạn được bình an. Lạy Chúa Giêsu xin Chúa cứu chữa cháu của con sớm được bình phục Amen.


Jeremy Nguyen
06 Mar 2012

Giêsu -Maria -Giuse Con Mến Yêu....Xin thương cứu rỗi Linh Hồn Giuse Tran Nguyen Thien Tan được về hưởng Nhan Thánh Chúa trên quê trời...Amen!


người con bé nhỏ....
06 Mar 2012

nguyen xin long thuong xot cua Chua thuong don nhan Linh Hon Maria, Linh Hon Anna va cac Linh Hon dang bi giam cam trong lua luyen toi duoc ve huong Nhan Thanh Chua tren que troi... nguyen xin Me Maria va Thanh Ca Giuse an ui va nang ddo cho nhung nguoi than con o lai...Con xin Ta on Chua va Me. Amen!!


quynh lien pham
06 Mar 2012

Con xin dang Nguoi Cha Kinh Yeu va Anh Hai con va anh John trong Chua...Nguyen xin Chua thuong gin giu , che cho Ba va anh Hai con va anh John trong ban tay yeu thuong cua Ngai. Amen


pham gia huy
06 Mar 2012

Con cau xin Chua gin giu gia dinh nguoi ban con.Amen


người con bé nhỏ....
06 Mar 2012

Lạy Chúa , con cầu xin cho người ta tìm ra được cách chữa trị bịnh ung thư ... Amen


pham thanh tung
06 Mar 2012

Con xin dang len Chua nguoi Cha kinh yeu... dua em gai cua con va nguoi ban con...xin Ngai thuong gin giu va ban on manh hon xac xuong tren Ba con va xin thuong nang do cho em con va nguoi ban cua con duoc vuot qua con benh hiem ngheo...con xin cam ta Chua...Amen!


Nguyen Chi Thien
06 Mar 2012

Nguyen xin Chua va Me Maria & Thanh Ca Giuse thuong cuu chua cho Hai Dua Con Yeu Dau cua con duoc moi su binh an trong con benh hiem ngheo...Con xin Ta On Chua. Amen!!


người con bé nhỏ....
06 Mar 2012

Lạy Chúa...xin cho chúng con biết dùng chuỗi Mân Côi như một lời cầu nguyện xin ơn lành xuống cho những người thân yêu của chúng con và đặc biệt xin cầu cho các Linh Hồn đang bị giam cầm nơi luyện tội....Chúng con xin cảm tạ..ngợi khen danh Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cùng Thánh Cả Giuse...Amen..


người con bé nhỏ....
06 Mar 2012

Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Gioan Phaolo II xin tha thứ cho sự bất xứng của chúng con và xin ban thần Khí cho chúng con. Amen!


Ha Chau
06 Mar 2012

Chua oi, con la ke toi loi. Con toi loi nhieu, nen day la cach Chua danh dong noi con. Con da thuc tinh. Xin Chua tha thu con va chua lanh moi benh tat trong con.Amen


Trang Vu
06 Mar 2012

Ngay thu 102! Lay Chua, Me Maria va Thanh Giuse day la ngay buon nhat cua con, con da thi rot roi con rot ngay tu vong dau chua den duoc ca vong thi tuyen nua. Giac mo bao nhieu nam troi cua con da va dang tan bien het tat ca, pv nhung cho khac cung rot roi den cv uoc mo cua minh da duoc goi di pv vay ma con cung pv rot luon ... That chang con gi de mong doi nua, bao nhieu ngay thang cau nguyen mong rang se co ngay canh cua do se mo ra, nhung hom nay con da biet duoc ket qua roi. Canh cua do da dong lai thiet roi, da dong lai thiet roi...06 Mar 2012

Xin chua thuong xot Chung con


Con xin Chua, Me Mari va Thanh Ca Guise mo long soi sang cho cac con cua chung con biet song dao duc, co suc khoe de nuoi nang con cai va yeu thuong nha nhieu .
06 Mar 2012


Tina
05 Mar 2012

Cau xin Chua che cho cho con cua con duoc tai qua, nan khoi, va dung di ban dem nua xin Chua thay doi con cua con cho no song tot dep hon. Amen


MT Nguyen
05 Mar 2012

Lay Chua, con biet nhung loi con cau xin thi Chua co nghe ma Chua khong the cho con vi Chua so neu con duoc nhung gi con cau xin thi con se thay doi tinh tin cua con va se quen di Chua va Duc Me Maria vi do con cung cam on Chua da lam nhu the. Con chi muon co mot cuoc song binh thuong va con chi cau xin va cau nguyen cho ba me cua con luon vui ve va suc khoe manh. Va con cung cau cho con mot suc khoe manh de con co the hieu thao voi ba me cua con va dem nhieu niem tin vao Chua va Duc Me Maria. Moi chuyen hay de theo y Chua va Duc Me Maria....Amen Xin cau cho mot ban cua em song luon co gang va dung lo nghi nhieu. Mong co ay luon la trong cuoc song con nhieu tot dep hom dau buon va chan lan. Cau cho co ay biet con luon o ben co ay cho du tinh ban khong co nhu luc truoc nua con luon cau nguyen va phu ho cho co ay va gia dinh cua co ay….Amen


Tina
05 Mar 2012

Cau xin Chua che cho cho con cua con duoc tai qua, nan khoi, va dung di ban dem nua. Amen


CON TRAN THI DAO CON LA NGUOI NGOAI DAO
05 Mar 2012

CON CUI XIN CHUA ME HAY CUU CHUA CHO CON HET BENH DAU COT SONG CO MA DA BAO NAM ROI CON VAN CHUA KHOI MAY HOM NAY RAT DAU LAM CHO CON VIEC DI LAI SINH HOAT MOI SU DEU KHO KHAN,CON XIN PHO THAC VA LUON LUON CAY TRONG VAO LONG XOT THUONG CHUA NAAI LA DANG BAN SU SONG VA ON CUU DO CHO CON,CO LA NGUOI NGOAI DAO NHUNG CON TIN CO CHUA VA ME O TREN CAO NGAY NGAY CON CAU XIN... CON XIN QIU CHA DONG HOP Y CAU NGUYEN CACH RIENG CHO CON CON TIN THI CON SE DUOC...AMEN !


Bùi Thị Phương Thảo_Võ Văn Khanh
05 Mar 2012

Con tên là Bùi Thị Phương Thảo, chồng con là Võ Văn Khanh. Con là người ngoại đạo nhưng con rất tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa. Vợ chồng con kết hôn đc 4 năm rồi mà con chưa sinh con đc, con có đi khám ở nhiều nơi mà kết quả vẫn thế, Vợ chồng lấy nhau từ 2 bàn tay trắng nên vấn đề kinh tế cũng không khá giả gì, con cầu xin đức Mẹ và thánh cả Giuse chuyển lời cầu nguyện của con lên Thiên Chúa ban cho vợ chồng con năm nay sinh con đc, từ tận đáy lòng con khao khát có 1 đứa con để nuôi, đó là sợi dây gắn kết giữa vợ chồng con, không có con con đau khổ lắm, đôi khi con không biết mình sẽ duy trì hạnh phúc mà khó khăn lắm con mới xây dựng đc như ngày hôm nay đc bao lâu? Có những lúc con bế tắc và tuyệt vọng. Con cầu xin Cha bề trên xin khấn cho vợ chồng con. Con cầu xin Mẹ Maria và Cha chuyển lời tha thiết của vợ chồng con lên Thiên Chúa ban cho vợ chồng con sinh con đc trong năm nay, công việc làm ăn đc thuận lợi, xin ban cho con mua may bán đắt. Vợ chồng con xin thành tâm cảm tạ Thiên Chúa, Mẹ Maria và Cha nhiều lắm ạ!


Bùi Thị Phương Thảo_Võ Văn Khanh
05 Mar 2012

Con tên là Bùi Thị Phương Thảo, chồng con là Võ Văn Khanh. Con là người ngoại đạo nhưng con rất tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa. Vợ chồng con kết hôn đc 4 năm rồi mà con chưa sinh con đc, con có đi khám ở nhiều nơi mà kết quả vẫn thế, Vợ chồng lấy nhau từ 2 bàn tay trắng nên vấn đề kinh tế cũng không khá giả gì, con cầu xin đức Mẹ và thánh cả Giuse chuyển lời cầu nguyện của con lên Thiên Chúa ban cho vợ chồng con năm nay sinh con đc, từ tận đáy lòng con khao khát có 1 đứa con để nuôi, đó là sợi dây gắn kết giữa vợ chồng con, không có con con đau khổ lắm, đôi khi con không biết mình sẽ duy trì hạnh phúc mà khó khăn lắm con mới xây dựng đc như ngày hôm nay đc bao lâu? Có những lúc con bế tắc và tuyệt vọng. Con cầu xin Cha bề trên xin khấn cho vợ chồng con. Con cầu xin Mẹ Maria và Cha chuyển lời tha thiết của vợ chồng con lên Thiên Chúa ban cho vợ chồng con sinh con đc trong năm nay, công việc làm ăn đc thuận lợi, xin ban cho con mua may bán đắt. Vợ chồng con xin thành tâm cảm tạ Thiên Chúa, Mẹ Maria và Cha nhiều lắm ạ!


Bùi Thị Phương Thảo_Võ Văn Khanh
05 Mar 2012

Con tên là Bùi Thị Phương Thảo, chồng con là Võ Văn Khanh. Con là người ngoại đạo nhưng con rất tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa. Vợ chồng con kết hôn đc 4 năm rồi mà con chưa sinh con đc, con có đi khám ở nhiều nơi mà kết quả vẫn thế, Vợ chồng lấy nhau từ 2 bàn tay trắng nên vấn đề kinh tế cũng không khá giả gì, con cầu xin đức Mẹ và thánh cả Giuse chuyển lời cầu nguyện của con lên Thiên Chúa ban cho vợ chồng con năm nay sinh con đc, từ tận đáy lòng con khao khát có 1 đứa con để nuôi, đó là sợi dây gắn kết giữa vợ chồng con, không có con con đau khổ lắm, đôi khi con không biết mình sẽ duy trì hạnh phúc mà khó khăn lắm con mới xây dựng đc như ngày hôm nay đc bao lâu? Có những lúc con bế tắc và tuyệt vọng. Con cầu xin Cha bề trên xin khấn cho vợ chồng con. Con cầu xin Mẹ Maria và Cha chuyển lời tha thiết của vợ chồng con lên Thiên Chúa ban cho vợ chồng con sinh con đc trong năm nay, công việc làm ăn đc thuận lợi, xin ban cho con mua may bán đắt. Vợ chồng con xin thành tâm cảm tạ Thiên Chúa, Mẹ Maria và Cha nhiều lắm ạ!


teresa minh ha
05 Mar 2012

xin me maria cho con don minh xung toi cach lon. con cam ta me.xin me thuong giup con ke toi loi.


teresa minh ha
05 Mar 2012

xin me maria cho con don minh xung toi cach lon. con cam ta me.xin me thuong giup con ke toi loi.


teresa minh ha
05 Mar 2012

xin me maria cho con don minh xung toi cach lon. con cam ta me.xin me thuong giup con ke toi loi.


Tina
05 Mar 2012

Lạy Chúa, Con cầu xin Chúa giúp cho con trai con gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống hàng ngày, và cầu xin Chúa chửa lành bệnh, bình an, thức tỉnh khi biết mình làm sai để sửa đổi và chạy đến với Chúa, cầu xin Chúa cứu giúp. Xin Chúa đừng từ bỏ chúng con. Lạy tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria. Amen05 Mar 2012

nguyen xin chua thuong ban cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh xin cho cua tiem cua con co dong khach xin cho business moi cua con duoc thuan tien xin cho con gap duoc nguoi cong tac tot nguyen xin cho con va anh dinh trung chinh som doan tu chung song hanh phuc ben nhau amen05 Mar 2012

nguyen xin chua thuong ban cho con co duoc mai gia dinh hanh phuc neu nhu dep long chua thi xin cho con va anh dinh trung chinh duoc som chung song hanh phuc ben nhau day la long mong uovc cua con nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi xin them loi va dan gloi cau cua con len thien chua amen


maria thuý
05 Mar 2012

con Lạy Đức Mẹ và Thánh cả Giuse chuyển lời cầu xin của con lên Thiên Chúa ban cho vợ chồng con năm nay sinh được con . Xin Thiên Chúa ban cho con được thụ thai trong tháng này. Vợ chồng con ao ước có đứa con để vui cửa vui nhà, XIn Thiên Chúa ban cho con có đến lúc con sinh nở được mẹ tròn con vuông . XIn ban cho con của con được mạnh khởe khi sinh ra nhìn đáng yêu , thông minh, ngoan ngoãn là con mãn nguyện lắm rồi.COn xin Cha bề trên và các sơ xin khấn cho con. Amen


maria thuý
05 Mar 2012

con Lạy Đức Mẹ và Thánh cả Giuse chuyển lời cầu xin của con lên Thiên Chúa ban cho vợ chồng con năm nay sinh được con . Xin Thiên Chúa ban cho con được thụ thai trong tháng này. Vợ chồng con ao ước có đứa con để vui cửa vui nhà, XIn Thiên Chúa ban cho con có đến lúc con sinh nở được mẹ tròn con vuông . XIn ban cho con của con được mạnh khởe khi sinh ra nhìn đáng yêu , thông minh, ngoan ngoãn là con mãn nguyện lắm rồi.COn xin Cha bề trên và các sơ xin khấn cho con. Amen


maria thuý
05 Mar 2012

con Lạy Đức Mẹ và Thánh cả Giuse chuyển lời cầu xin của con lên Thiên Chúa ban cho vợ chồng con năm nay sinh được con . Xin Thiên Chúa ban cho con được thụ thai trong tháng này. Vợ chồng con ao ước có đứa con để vui cửa vui nhà, XIn Thiên Chúa ban cho con có đến lúc con sinh nở được mẹ tròn con vuông . XIn ban cho con của con được mạnh khởe khi sinh ra nhìn đáng yêu , thông minh, ngoan ngoãn là con mãn nguyện lắm rồi.COn xin Cha bề trên và các sơ xin khấn cho con. Amen


maria thuý
05 Mar 2012

Lạy Chúa , Con Lạy Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse ban, Con xin Thiên Chúa ban cho Vợ Chồng con được mạnh khoẻ, làm ăn được mọi sự thuận lợi, Chúa ơi sao con thấy năm nay làm ăn thật khó khăn, Con Xin Chúa thương ban cho vọ chồng con bán được hàng hoá để con trả được nợ nần. Con XIn Đức Mẹ và Thánh cả Giuse thương chuyển lời câu xin của con lên Thiên Chúa ban cho vơ chồng con được mọi sự như ý xin. A men


maria thuý
05 Mar 2012

Lạy Chúa , Con Lạy Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse ban, Con xin Thiên Chúa ban cho Vợ Chồng con được mạnh khoẻ, làm ăn được mọi sự thuận lợi, Chúa ơi sao con thấy năm nay làm ăn thật khó khăn, Con Xin Chúa thương ban cho vọ chồng con bán được hàng hoá để con trả được nợ nần. Con XIn Đức Mẹ và Thánh cả Giuse thương chuyển lời câu xin của con lên Thiên Chúa ban cho vơ chồng con được mọi sự như ý xin. A men


Thu An
05 Mar 2012

Con dang that nghiep va co hoi tim viec thi mong manh lam, chuyen gia dinh cua con thi lai dang be tat, con khong biet phai lam gi bay gio Chua oi, xin me Maria va thanh ca Giuse cau nguyen cung voi con, xin Chua thuong ma giup co vuot qua duoc giai doan nay. xin Chua thuong ma thanh hoa chong con cho anh ay som quay ve voi Chua va voi con. Xin cac so ,cac thay va nhung ai doc tin nhan nay xin cau giup con. Con cam ta Chua da cho con den voi trang We.b nay05 Mar 2012

binh an chua lanh noi tam ,the xac an toan manh khoe


conannal
05 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện xin mẹ ban dúp con cho con giữ được tình cảm mãi với bạn con con xin mẹ dúp cho bnaj con hiểu con nhiều hơn và người bạn này luân đối sử tốt với con được như ý của con vì con sống rất thật tâm với bạn con mà con không bao giờ có ý sấu với gia đình bạn con con xin mẹ nhận lời con cầu xin amen


conannal
05 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện xin mẹ thương mẹ ban ơn tre chở cho chúng con hàng ngày con nguyện xin mẹ thương ban cho chúng con coa thật nhiều việc làm để chúng con lấy tiền trả nợ mẹ ơi con nguyện xin chúa và mẹ thương cho những người chúng con còn nợ và tất cả các anh chị em trong hàng phường họ hiểu họ thông cảm tạo điều kiện cho chúng con làm ăn trả dần con xin mẹ ban cho chúng con có cuộc sống bình an ở quê để chúng con làm ăn trả nợ dần mẹ ơi con xin mẹ thương cho gia đình con được bình an con xin mẹ thương mẹ dúp con cho chồng con hiểu đừng kiếm truyện với con nữa con nguyện xin mẹ nhận lời con cầu xin amen


con anna hong luyen
05 Mar 2012

XIN CHUA CHO EM CON SOM CO CO HOI LAM AN DE TRA CONG NO CHO MOI NGUOI .VA XIN CHUA CHO CON CO DUOC CONG VIEC ON DINH. LAY CHUA XIN NHAN LOI CON CAU XIN AMEN.


con anna hong luyen
05 Mar 2012

LAY CHUA XIN CHO TAT CA MOI NGUOI TRONG GIA DINH CON DUOC HOA THUAN THONG YEU NHAU.NHAT LA NHUNG LUC GAP KHO KHAN TRONG CUOC SONG CHUA OI.


con anna hong luyen
05 Mar 2012

LAY CHUA ,ME MARIA XIN CHO CON SOM DUOC KHOI BENH MA CON DA DIEU TRI TRONG THOI GIAN QUA NHUNG VAN CHUA KHOI . CHUA OI XIN NHAN OI CON CAU XIN .


Giuse Toan Tran
05 Mar 2012

Giusu maria giuse xin tha toi Chung con ! Xin Cuu giup Chung con vuot qua moi gian nan va dau Kho Trong thoi gian nay ! Xin ban Binh an va moi niem tin vung manh nho on Chua ! Me ! Va thanh ca giuse ! Amen Cuoc song nay con pho thac vao chua xin chua mo Tay ban moi on lanh va cho con Su thong Minh biet lam dep long chua luon ! Amen Con cam ta !Chua ! Me Maria va Thanh ca Giuse


teresa nga
05 Mar 2012

lay chua giesu kito, xin thuong xot, va tha toi cho con, xin chua gin giu con, ban su binh an cho con, vi quyen loi chung cua moi nguoi ,sang nay con co to tieng voi ban dong nghiep, xin chua soi sang cho con, de con biet viec con phai lam, nhung viec lam theo thanh y chua, moi su la theo y cha khong theo y con.xin cho con on hieu biet va khon ngoan, xin cho con duoc binh an trong moi cong viec, con cam ta on chua AMEN !


Tina
05 Mar 2012

Con cau xin Chua va Duc Me Maria Thanh ca Giuse giup cho con cua con, co nhieu duc tin va suc manh de vuot qua khoi su kho khan hien nay, con lay ta on Chua va Me Maria long lanh vo cung da doai hoai den gia dinh chung con. Amen


Maria Thu Thùy
05 Mar 2012

Lạy Chúa! hôm nay Con lại vào đây để xin lòng thương của Chúa.Chúa Mẹ ơi xin Người giúp Con sớm được đi làm chứ sống vầy hoài Con không thể chịu nổi Chúa ơi.Xin Người hãy chỉ Con biết Con sẽ làm gì Chúa ơi!...05 Mar 2012

giuse tran toan 05 Mar 2012 lay chua xin chua thuong xot chung con xin tha toi chung con da lam mat long chua bao lau nay , xin chua doai thuong va ban on cach rieng cho chung con , xin chua hay mo tay don con voi tinh thuong yeu cua chua , gio phut nay con chi biet trong cay vao chua thoi , ngoai chua rakhong ai co the , xin chua cuu giup con co moi niem tin vao chua , suc con khong the nao ganh vac noi ngoai chua ben con ma thoi , con nai xin chua hay thuong den con , cho coi co co hoi lam lai cuoc song nay , xin chua dung bo con chua oi , con tin thac vao chua thoi lay chua xin thuong xot con , xin cuu giup con qua khoi gian nan va dau buon hien tai , xin gin giu con , xin cho con biet hieu va ton tho chua , xin cho con duoc ban an trong moi viec , con ta on chua amen05 Mar 2012

lay chua xin chua thuong xot chung con xin tha toi chung con da lam mat long chua bao lau nay , xin chua doai thuong va ban on cach rieng cho chung con , xin chua hay mo tay don con voi tinh thuong yeu cua chua , gio phut nay con chi biet trong cay vao chua thoi , ngoai chua rakhong ai co the , xin chua cuu giup con co moi niem tin vao chua , suc con khong the nao ganh vac noi ngoai chua ben con ma thoi , con nai xin chua hay thuong den con , cho coi co co hoi lam lai cuoc song nay , xin chua dung bo con chua oi , con tin thac vao chua thoi lay chua xin thuong xot con , xin cuu giup con qua khoi gian nan va dau buon hien tai , xin gin giu con , xin cho con biet hieu va ton tho chua , xin cho con duoc ban an trong moi viec , con ta on chua amen


Anna Thao
05 Mar 2012

Lay chua con buon qua vi con bi mat mot so tien qua lon. Con van tin chua se ban cho chung con suc khoe de roi se lam lai duoc so tien do Amen.


Anna Thao
05 Mar 2012

Lay chua con buon qua vi con bi mat mot so tien qua lon. Con van tin chua se ban cho chung con suc khoe de roi se lam lai duoc so tien do Amen.


Anna Thao
05 Mar 2012

Lay chua con buon qua vi con bi mat mot so tien qua lon. Con van tin chua se ban cho chung con suc khoe de roi se lam lai duoc so tien do Amen.05 Mar 2012


giuse tran toan
05 Mar 2012

lay chua xin chua thuong xot chung con xin tha toi chung con da lam mat long chua bao lau nay , xin chua doai thuong va ban on cach rieng cho chung con , xin chua hay mo tay don con voi tinh thuong yeu cua chua , gio phut nay con chi biet trong cay vao chua thoi , ngoai chua rakhong ai co the , xin chua cuu giup con co moi niem tin vao chua , suc con khong the nao ganh vac noi ngoai chua ben con ma thoi , con nai xin chua hay thuong den con , cho coi co co hoi lam lai cuoc song nay , xin chua dung bo con chua oi , con tin thac vao chua thoi lay chua xin thuong xot con , xin cuu giup con qua khoi gian nan va dau buon hien tai , xin gin giu con , xin cho con biet hieu va ton tho chua , xin cho con duoc ban an trong moi viec , con ta on chua amen05 Mar 2012

xin chua chua binh cho con cua con ten chau la kevin xin cho duoc bang an khoe manh .amen.05 Mar 2012

Lay Chua xin cho con co duoc nhung quyet dinh dung dan.05 Mar 2012

Lay Chua xin Chua ban cho gia dinh lon cua con nhieu suc khoe, hanh phuc va binh an. Xin Chua cho ba con het dau tay, Lay Chua xin Chua mo tri con de con co gang hoc tap, nang dong tu tin, cho hom nay con thuyet trinh tot, hoan thanh nhiem vu va bietyeu men Chua nhieu hon.


Martin thanh binh
05 Mar 2012

Lay thien chua ba ngoi con xin pho thac moi su trong ban tay cha xin cha hay giup cho viec lam cua con duoc suon se va xin hay giup cho con co sduoc khach hang cha oi


Martin thanh binh
05 Mar 2012

Lay thien chua ba ngoi con xin pho thac moi su trong ban tay cha xin cha hay giup cho viec lam cua con duoc suon se va xin hay giup cho con co sduoc khach hang cha oi


Martin thanh binh
05 Mar 2012

Lay thien chua ba ngoi con xin pho thac moi su trong ban tay cha xin cha hay giup cho viec lam cua con duoc suon se va xin hay giup cho con co sduoc khach hang cha oi05 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men05 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men05 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men05 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


teresa duong thi tuyet van
05 Mar 2012

xin duc trinh nu mariava thanh ca giuse ban cho con dau con sap den ngay sinh be duoc bang an trong tay chua va me xin ba dang bau cu cho gia dinh con trai con duoc su bang an va nhat la dang noi chuyen mua nha duoc moi su suong se tot dep xin chua nhan loi chung con anmen


anton nguyen cong thanh
05 Mar 2012

xin gia đình thánh gia ban cho terexa nguyễn thị điển đang mang thai được mạnh khỏe,và cho thai nhi phát triển bình thường amen


anton nguyen cong thanh
05 Mar 2012

xin gia đình thánh gia ban cho terexa nguyễn thị điển đang mang thai được mạnh khỏe,và cho thai nhi phát triển bình thường amen05 Mar 2012

Lay Chua, Con xin cam ta Chua vi nhieu on lanh Chua da ban cho con. Chua la dang tu bi va nhan hau dai luong va khoan dung. Xin Chua xot thuong den toi to chua day ma ban cho con on nay:Moi su rac roi cua con va Em Dau con duoc qua di suong se va tot dep. Chua da phan ,Ai xin thi se duoc, ai go thi se mo cho, Xin chua nhan loi con cau xin. Nho loi chuyen cau cung Me Maria,Thanh ca Giuse, tat ca cac Thanh cung cac Linh Hon .Chung con cau xin nho duc Giesu Kito chua chung con .Amen


Anna Nga
05 Mar 2012

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như ở trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.


Tina
05 Mar 2012

Lạy Chúa, Cầu xin Chúa giúp cho con trai con gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống hàng ngày, và cầu xin Chúa chửa lành bệnh, bình an, thức tỉnh khi biết mình làm sai để sửa đổi và chạy đến với Chúa, cầu xin Chúa cứu giúp. Xin Chúa đừng từ bỏ chúng con. Lạy tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria. Amen


teresa TRANG
05 Mar 2012

xin chua thuong va tha thu phan phat cho linh hon chi Maria nhan dip gio 1 nam GIESU MARIA GIUSE CON MEN YEU XIN CUU ROI LINH HON MARIA CUNG CAC LINH HON NOI LUA LUYEN TOI amen


giuse nguyen van thien
05 Mar 2012

lay chua giesu! con xin dang tat ca nhung gi con co cho chua. xin chua gin giu con trong tinh thuong cua chua. xin chua ban cho gia dinh con, nguoi con gai con yeu luon manh khoe, binh an va hanh phuc. xin chua chuc lanh cho moi viec con lam. xin chua ban cho cac linh hon som duoc len thien dang.


Phero Nguyen Quoc Tuan
05 Mar 2012

Lay Chua Giesu, Truoc het con xn in cam ta Chua vi tat ca nhung hong an Ngai da ban cho con. Xin Chua tha thu moi loi lam con da xuc pham den Chua va moi nguoi. Lay Chua, Chua la Dang thau suot moi su trong ngoai cua con , xin Chua ban cho con duoc nhung on can thiet de con co the vuot qua luc gian truan nay. Xin Chua thuong ban cach rieng den me con , ngoi dng chiu nhieu tui nhuc , lo lang cho chung con. Xin Chua ban cho gap may man de con tra duoc no nan, cung co uy tin trong cong viec cua con. Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse, xin Cac Ngai chuyen cau len Thien Chua Ban cho con duoc on xin tra duoc no nan, va gia dinh duoc binh an. Con xin cam ta Cac Ngai.05 Mar 2012

xin cho be nguyen bao cung duoc binh an het moi thu binh xin,cho cha me cua duoc manh khoe de nuoi nang thuong yeu be .men .


Ysave Nguyễn thị Thu Lan
05 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn : Xin ban ơn cho các con của con được bình an cả hồn lẫn xác . Xin cho con trai của con biết suy nghĩ thương cha mẹ mà quyết tâm lo tu chí học hành - xin Chúa soi lòng mở trí cho con của con tiếp thu bài vở cho tốt trong đợt ôn luyện nầy và xin cho nó có ý chí quyết tâm để thi đậu vào đại học trong kỳ thi năm nay . Việc chọn ngành , chọn trường để thi - con cũng xin Chúa soi dẫn cho nó đi đúng hướng . CON KHẨN KHOẢN NÀI XIN CHÚA . XIN CHÚA NHẬM LỜI CON THA THIẾT NGUYỆN XIN . CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA - ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE . AMEN .


toan tran
05 Mar 2012

lay chua ; xin chua tha toi cho con ve nhung loi lam con da gay ra bao lau nay , xin chua thuong xot chung con lay chua con xin chua cuu giup con qua khoi moi gian nan va lo lang trong thoi gian nay , con qua la yeu duoi khong biet phai lam sao , xin chua ban on cho con co moi tri khon ngoan va day moi duc tin trong cay vao chua sap xep cho con , chi co chua la dang day quyen nang , mamg den su hanh phuc tran day trong tay chua , xin chua thuong xot mo tay va ban moi on lanh den cho con cach rieng , con cam ta on chua amen


con cosimo hoang sinh hung
05 Mar 2012

lay chua con tho lay con yeu men chua con cam ta chua con chuc tung va ngoi khen chua / hom nay con xin chua ban cho con biet yeu men chua biet lang nghe loi chua va biet thuc hanh loi chua moi ngay / lay chua con la ke co toi con xin chua thu tha tat ca nhung loi lam con da pham lam mat long chua / xin chua ban cho con va gd hom nay duoc manh khoe binh an so lanh chet lanh trong tinh yeu cua chua / xin ban cho cong viec cua gd con duoc nhieu may man gd biet hoa thuan yeu thuong nhau va biet yeu thuong moi nguoi / xin chua cung ban cho moi nguoi duoc binh an manh khoe co cong an viec lam on dinh luon biet hoa thuan yeu thuong nhau nhu anh em mot nha / xin chua cho con khoi benh dau dau va nhung benh khac nua / xin chua ban cho nhung nguoi dang dau om benh tat than xac cung nhuu tam hon duoc mau khoi benh / xin chua thanh than ban nhung on cua ngai suong tren gd chung con va ban cho gd con duoc nhung on vau du va can thiet trong ngay hom nay / xin chua thanh than thanh hoa va hiep nhat chung con len mot trong tinh yeu cua thien chua / xin chua nhan loi cau cua con va gd nho loi chuyen cau cua me maria thanh giuse cac thanh nam nu o tren troi va cong nghiep cua chua giesu con chua AMEN / lay chua con tin thac vao chua05 Mar 2012

chua lanh benh nan binh an an toan khon ngoan dung cam


daminh-hl
05 Mar 2012

Xin ban cho vo chong con tiem nail co khack dong


Mariangatran
05 Mar 2012

Xin loi Chua cung Me .chung con yeu hen long con chai da xin sua doi con va the gioi nhan biet Thien Chua la Cha tao thanh troi dat,xin cuu co khoi tay ke thu va nhung uoc muon xau trong con va nhung nguoi vo tin,amen


hoang le
05 Mar 2012

giesu maria giuse xin thuong den con gai cua chung con,ban cho con cua chung con duoc ngoan hien


Tina
05 Mar 2012

Lạy Chúa, Cầu xin Chúa giúp cho con trai con gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống hàng ngày, và cầu xin Chúa chửa lành bệnh, bình an, thức tỉnh khi biết mình làm sai để sửa đổi và chạy đến với Chúa, cầu xin Chúa cứu giúp. Xin Chúa đừng từ bỏ chúng con. Lạy tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria. Amen


Teresa PT
05 Mar 2012

Lạy Chúa, xin thương xót con ban cho thai nhi của con mạnh khỏe. Con xin dâng thai nhi của con lên Chúa, xin Chúa che chở và bảo bọc cho bé cho đến ngày chào đời. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa !


PVPhuc
05 Mar 2012

Lạy Chúa Giêsu, nay con đến với Chúa mang theo mọi tật nguyền của đời con. Xin Chúa cứu chữa con. Xin làm cho con nên mạnh mẽ nhất là về đàng thiêng liêng. Xin cho con cảm mến được sự thích thú khi dừng chân ngồi bên Chúa để nghe Chúa nói và để được chữa lành. Xin cho con hằng biết về bên Chúa để được Chúa gia tăng lòng mến Chúa mỗi ngày một nhiều hơn. Lạy Chúa, xin tha thứ những lỗi phạm của con... Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con: vì ... cám dỗ. Con tha thiết cầu xin Chúa nhận lời cầu xin của con. Amen


Anna Thao
05 Mar 2012

xin cho chung con duoc binh an trong tam hon lan the xac. Amen.


Anna Thao
05 Mar 2012

Lay chua xin ban cho gia dinh cha me anh em va toan the gia dinh con duoc hon an, xac ma.nh. Con xin pho dang gia dinh nho cua con trong tay chua, xin ngai chi dan va huong dan chung con de chung con quyet dinh cho dung da(n' Amen.


Tina
05 Mar 2012

Lạy Chúa, Cầu xin Chúa cứu chữa cho con của con, xin Chúa che chở cho con của con được tai qua, nạn khỏi và không bị những người xấu cám dổ. Lạy tạ ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen05 Mar 2012

xin chua chualanh cho be ng bao cung duoc bang an ,xin cho cha medang nuoi be duoc nhieu suc khoe ,


Maria Thanh
05 Mar 2012

Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua ban on chua lanh binh cho Chi con va nhung nguoi dang dau om, cung xin cho em gai va em dau biet nhuong nhin va hoa thuan. Amen


maria nhat
05 Mar 2012

lay me hang cuu giupxin che cho con.con dang gap nhieu lko khan .xin me cau bau cho con.gd con nho me cam ta chua thaycho con.xin cha thanh va me luon tro giup con vi con yeu duoi va hay sa nga.lay me chau con dang nam benh vien ca tuan nay.xin me cau xin chua thuong va chua benh cho chau.me oi.con xin dang cac benh cua con cho me.xin thuong con.


maria nhat
05 Mar 2012

lay chua giesu con tin thac vao chua.me oi con lxin dang moi su vao ban tay uy quyen cua cha thanh va trai tim tu mau cua ma.lay cha thanh xin cuu giup con.cha dung quen cac con cua con.dang gap kho lhan xin cha thuong den con.trong mua chay xin me giup con sua cac tinh hu moi dam me va chiu kho suy gam loi chua.cau cho cac linh hon dang hap hoi trong ngay hom nay.xin me chuyen cau.05 Mar 2012

binh an chua lanh ,an toan manh khoe chua lanh tinh cam vo chong


v ho joan -Phaolo
05 Mar 2012

Lay Chua lay me Ma ria xin thuong xot chung con ,con xin vang theo y chua y me,neu duoc cho con xin co cong an viec lam ,con that nghiep hon 2 thang nay,xin me ,xin chua cho con som on dinh cong an viec lam!Amen


Toan tran
05 Mar 2012

Lay chua ! Con cam on chua da cho con mot ngay da qua ! Hom nay la ngay moi chua da cho con ! Con cau xin chua hay gin giu con ! Tat ca moi viec con deu pho thac Trong Tay chua ! Con cam on chua ! Amen


HTT
05 Mar 2012

Lay Chua, me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xxin cho tam hon con duoc thanh than, vui ve, manh khoe. Cau cho con vuot qua duoc nhung kho khan truoc mat voi Duc Tin vung vang vao Chua. Cau cho nhung uoc mo cua con thanh su that . Amen


Agata
05 Mar 2012

Lay Chua , me Maria, Thanh ca Giuse , va cac Thanh xin cho gia dinh em gai con duoc binh an , vui ve va hanh phuc. mong cho ho biet thong cam lan nhau va thuong yeu nhau, cung nhau vuot qua nhung kho khan truoc mat . con cui dau cau xin .. Amen


con anna hong luyen
05 Mar 2012

LAY CHUA XIN THA THU CHO TAT CA CAC LINH HON TO TIEN NHA CON DE CHO CAC LINH HON AY DUOC VE CHAU TRUOC NHAN THANH CHUA HUONG VINH PHUC TREN THIEN DANG AMEN.


con anna hong luyen
05 Mar 2012

MARIA ME OI XIN ME NHAN LOI CON CAU XIN DE CHO CON SOM DUOC KHOI BENH ME NHE .ME LA ANH SANG TRAN GIAN XIN ME CHI DUONG DAN LOI CON DI DE CON LAM DEP Y CHUA VA VUA LONG ME . ME OI ME LA CHON CHUNG CON CAY TRONG , XIN ME DUNG BO CON VA CHO CON KHONG BAO GIO QUEN ME .


con anna hong luyen
05 Mar 2012

CON XIN DUC TRINH NU MARIA VA THANH CA JUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON DUOC KHOI NHUNG CAN BENH CUA CON MA CON DIEU TRI TRONG THOI GIAN QUA VAN CHUA KHOI. LAY CHUA XIN NHAN LOI CON CAU XIN AMEN.


Agata
05 Mar 2012

Lay Chua , Me Maria , Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin hay gin giu gia dinh con va nhung nguoi than con luon duoc binh an , vui ve, may man va hanh phuc. Cau cho linh hon Giuse va Kelly Tran duoc mau ve huong phuc Truong sinh . Cau cho con gai con luon ngoan ngoan, vang loi , thong minh va vui ve. Con cui dau cau xin . Amen


Nam V iet-anton
05 Mar 2012

lay me Maria -thanh ca Juse xin cho con vuot qua gian kho trong nhung ngay that nghiep gian kho nay Lay Chua cua chung con xin thuong xot chung con,xin Ngai ban cho con cong viec binh thuong de con co the nuoi may dua con cua con truong thanh!con xincam ta Chua,lay chua Jesu xin thuong xot chung con.Amen


Anna Tran
05 Mar 2012

Kinh xin Chua, Me ,cac Thanh xin thuong xot cuu giup chung con qua duoc nhung kho khan , xin tha thu toi loi chung con ,xin nham loi chung con , xin cho duc tin trong con luon ben vung , xin thuong xot chung con , con thanh tam camta on Chua ,Me ,Cac Thanh ,amen.


Maria Tám
05 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
05 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
05 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
05 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Con giuse nguyen tien vu
05 Mar 2012

Lay chua!chung con gian nhau,chung con da khong nhan tin,lien lac voi nhau da 1tuan roi,con rat yeu co ay.xin chua chi cho con biet con fai lam gi?va xin chua chuc phuc cho tinh yeu cua chung con!va cho chung con som duoc ve lai ben nhau.xin chua nhan loi con cau xin.amen!


Maria Huong Nguyen
05 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
05 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
05 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
05 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
05 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
05 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
05 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
05 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
05 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
05 Mar 2012

Lạy Chúa! Đã hơn hai tháng kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
05 Mar 2012

Lạy Chúa! Đã hơn hai tháng kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
05 Mar 2012

Lạy Chúa! Đã hơn hai tháng kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
05 Mar 2012

Lạy Chúa! Đã hơn hai tháng kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
05 Mar 2012

Lạy Chúa! Đã hơn hai tháng kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
05 Mar 2012

Lạy Chúa! Đã hơn hai tháng kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
05 Mar 2012

Lạy Chúa! Đã hơn hai tháng kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
05 Mar 2012

Lạy Chúa! Đã hơn hai tháng kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.


Maria Huong Nguyen
05 Mar 2012

Lạy Chúa! Đã hơn hai tháng kể từ ngày con hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và cuộc phỏng vấn về Housing được thành công tốt đẹp tuy nhiên con vẫn chưa được gọi để nhận nhà con thật sự lo lắng và bất an quá, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của con và ban cho con được nhận Housing để con có nơi ăn, ở và có một việc làm ổn định trong thời gian sớm nhất vì con cũng có nhiều việc để làm trong thời gian tới vì con chưa có chỗ ở ổn định con không yên tâm để làm được gì cả... Chúa ơi! con cầu xin Chúa hãy ở bên con để luôn đốt lửa kính mến trong trái tim con mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Con tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con.05 Mar 2012

chua lanh benh nan binh an an toan,dung cam nghi luc muu tri sang tao ,song vui khoe co ich loi cho moi nguoi ,ich loi cho tha nhan xa hoi ,giup ich moi nguoi05 Mar 2012

dieu ma con rat mong xin cho con cung voi doi tuong cua con la anh dinh trung chinh som doan tu nen vo chong song thuong yeu nhau va xung dang la con cai chua xin cho anh ay quan tam 6huong con nhieu amen05 Mar 2012

nguyen xin chua cho con ngay hom nay nhung cong viec con di deu duoc thuan tien xin cho con co du cong viec lam hang ngay xin cho tiem con co dong khach lam nguyen xin chua thuong ban cho con som nhan duoc tain mung ve tai chanh xin cho con co duoc mai hanh phuc gia dinh neu nhu dep long chua thi xin chuc phuc cho con va anh dinh trung chinh som doan tu nen vo nen chong cho chung con co duoc co hoi chung song ben nhau xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi them loi va dan g loi cau xin cua con len athien chua amen con rat mong moi nguoi them loi cau cua con len thien chua amen


Tina
05 Mar 2012

Lạy Chúa, Cầu xin Chúa cứu chữa cho con của con, xin Chúa che chở cho con của con được tai qua, nạn khỏi và không bị những người xấu cám dổ. Lạy tạ ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


CON TRAN THI DAO
05 Mar 2012

CONCAU XIN CHUA ME THANH CA GIUSE CHUA CHO CON KHOI BENH DAU COT SONG CO MA MAY NGAY NAY BI DAU QUA RA ,CON LUON LUON TINH TUONG PHO THAC VAO LONG THUONG XOT CUA CHUA CON TIN CHUA SE CHUA LANH CHO CON,CON LA NGUOI NGOAI DAO VI TU TRUOC TOI NAY CON CUNG DUOC NHIEN ON VI THE CON NGAY NGAY CAU XIN VI TIN NHIEU THI SE DUOC ON NHIEU.


maria Thuy
05 Mar 2012

Gia dinh con xin ta moi on lanh ma Me đã ban xuong cho gd con.Con cau xin Me va Thanh Ca Giuse cau bau cho gia dinh con trong mua Chay nay biet sua minh song dạo duc hon.Xin ban on cho con trong dọt thi nay vuot qua nhung kho khan ma suc con yeu duoi qua!


Gioanbaotixita, Alexandria
05 Mar 2012

Lay Chua, con vinh danh Chua, con cam ta Chua da ban cho gia dinh con hong an va moi su binh an. Chua lai giup cho con co duoc viec lam, sau bao thang doi cho. Kinh xin Chua va Duc Me hay giup cho con moi su duoc tot dep cho viec lam cua con. Cho con duoc khon ngoan de hoan thanh cong viec cua con. Gia dinh chung con rat can viec lam cua con, Chua oi. Con chi xin ray hang ngay dung du cho gia dinh con. Con cui xin Chua nho loi cau bau cua Me Maria va cac Thanh o tren troi, nhat la cong nghiep vo cung cua Chua Jesu Kito la Chua chung con. Amen


Gioanbaotixita, Alexandria
05 Mar 2012

Lay Chua Jesu Con cam ta Chua vi nhung on lanh ma Chua da ban cho gia dinh con. Kinh xin Chua ban cho vo con binh an va on khon ngoan de vo con co the chu toan cong viec, xin giup cho vo con that sang suot biet doi pho voi moi hoan canh mot cach khon ngoan va vung tin vao Chua, vi vo con dang o trong hoan canh that khon kho, xin cho vo con duoc het benh dau tim, nhuc dau va tram cam. Lay Chua Jesu xin hay giup vo con qua khoi con khon kho nay. Kinh xin Me Maria, thanh ca Giuse va cac thanh o tren troi cau cho chung con. Amen


Gioanbaotixita, Alexandria
05 Mar 2012

Lay Chua, con vinh danh Chua, con cam ta Chua da ban cho gia dinh con binh an va hong an. Con cui xin Chua giup cho con trai cua con duoc tai qua nan khoi, moi su bang an biet kinh yeu va phung su Chua. Xin cho con trai cua con co duoc viec lam, dung gian doan viec hoc. Con cau xin Chua nho loi cau bau cua Me Maria va cac Thanh o tren troi, nhat la cong nghiep vo cung cua Chua Jesu Kito la Chua chung con. Amen05 Mar 2012

Lay Me Hang Cuu Giup, xin Me cau bau cung Chua cho anh con biet tu bo moi toi loi de tro ve voi gd, cho anh con bo thuoc la va co viec lam on dinh. Con cam on Chua da cho chi con bot binh, xin Chua giup cho em con duoc gap thay thuoc de duoc bot dau .Con cam ta Chua moi ngay sout doi con.


GcB Ho Quang Phong
05 Mar 2012

Xin Mẹ thương đến con gái con, ban cho con của con được ngoan hiền


CON CUA CHUA
05 Mar 2012

CON TA ON CHUA VI NGAY HOM NAY CON DUOC BINH AN VA TOT LANH. TA ON CHUA VI DA CHO CON THI TOT. TA ON CHUA VA CAC LINH HON, THANH GIUSE VA DUC ME


teresa thao
05 Mar 2012

mẹ ơi ,xin mẹ đừng bỏ gia đình con. xin mẹ hãy cho nhà nước thay đổi hướng quy hoạch, xin đừng quy hoạch vào khu nhà con mẹ ơi . con tin mẹ


teresa thao
05 Mar 2012

mẹ ơi ,xin mẹ đừng bỏ gia đình con. xin mẹ hãy cho nhà nước thay đổi hướng quy hoạch, xin đừng quy hoạch vào khu nhà con mẹ ơi . con tin mẹ


teresa thao
05 Mar 2012

mẹ ơi ,xin mẹ đừng bỏ gia đình con. xin mẹ hãy cho nhà nước thay đổi hướng quy hoạch, xin đừng quy hoạch vào khu nhà con mẹ ơi . con tin mẹ


SN
05 Mar 2012

Xin Thanh Gia ban binh an cho gia dinh con, cho chung con yeu thuong nhau. Xin cho con cai biet nghe loi, sieng nang hoc hanh, xin cho con gai con xin duoc scholarship va financial aid. Xin cho con co tri nho hoc mau thuoc, mau ra truong. Xin cho viec lam cua chung con duoc thuan loi, cho con duoc viec lam gan nha, amen05 Mar 2012

Con cau xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Giuse chuyen cau len Thien Chua ban cho con va gia dinh cua con duoc binh an va co duoc Hong An Thien Chua. Xin ban cho con moi on lanh vi con biet toi cua con gay ra. Con xin Nguoi tha thu cho con . Amen


Anna Uyen Bui
05 Mar 2012

Con cau xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Giuse chuyen cau len Thien Chua ban cho con va gia dinh cua con duoc binh an va co duoc Hong An Thien Chua. Xin ban cho con moi on lanh vi con biet toi cua con gay ra. Con xin Nguoi tha thu cho con . Amen05 Mar 2012

Con cau xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Giuse chuyen cau len Thien Chua ban cho con va gia dinh cua con duoc binh an va co duoc Hong An Thien Chua. Xin ban cho con moi on lanh vi con biet toi cua con gay ra. Con xin Nguoi tha thu cho con . Amen


Joseph T
05 Mar 2012

Xin Cho tat ca nhung nguoi trong gia dinh con duoc long thuong xot cua Chua bao boc, che cho, va duoc moi on lanh hon xac trong moi cong viec hang ngay.05 Mar 2012

Lay Chua xin Chua mo tri con ra de con hieu bai. Xin Chua cho ngay mai con kiem tra tot, thuyet trinh tu tin.05 Mar 2012

Lay Chua xin Chua ban binh an cho gia dinh lon cua con moi su an lanh va nhieu suc khoe, hanh phuc. Xin Chua soi sang cho con co gang hoc tap, nang dong, tu tin, hoc duoc noi anh van tot va biet yeu men Chua nhieu hon.


cao ba Long
05 Mar 2012

lạy mẹ Maria và thánh cả Giuse xin cho cậu mợ con được hưởng nhan thánh chúa cho cô Dung gặp lại cậu mợ con cho ba người được hưởng phúc trên thiên đường .Amen05 Mar 2012

LAY CHUA, CON XIN THO LAY NGOI KHEN, CAM TA CHUA, LAY CHUA, XIN CHUA BAN ON BINH AN CHO DAN TOC VN, XIN CHUA CHO QUE HUONG VN SOM NGAY THOAT KHOI CHIEN TRANH. LAY CHUA CON CAM TA CHUA DA CHO CON QUA MOT DEM BINH AN. LAY CHUA, XIN CHO CON LUON TRUNG THANH, PHO THAC VAO CHUA. LAY CHUA XIN GIUP CON LUON DI TRONG DUONG LOI CUA CHUA. XIN CHUA LUON BAN ON SUC MANH CHO NHUNG NGUOI DANG DAN THAN DAU TRANH CHO SU THAT, XIN CHO HO CO Y CHI KIEN CUONG. LAY CHUA XIN BAN ON HON AN SUC MANH CHO BO ME ANH CHI EM VA BAN BE CUA CON, LAY CHUA, XIN CHUA THA THU TOI LOI CHUNG CON VA TOAN THE GIOI. CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA, THANH CA GIUSE, VA CAC THANH TU DAO VN. CHAN PHUOC GIOAN PHAOLO II, PHANXICO XAVIE TRUONG BUU DIEP. LAY CHUA GIESU CON TIN THAC VAO CHUA. AMEN.


Teresa thi
05 Mar 2012

Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la, và xin vâng theo thánh ý Chúa, qua lời bầu cử của mẹ Maria, thánh ca Giuse. nguyện xin quyền năng lòng thương xót Chúa ban cho gia đình con luôn biết tín thác vào Ngài, xin Ngài ban cho con được thuyên chuyển sang một công việc phù hợp hơn. Amen


teresa nga
05 Mar 2012

Lay chua kito,xin tha toi cho chung con vi chung con la ke toi loi, con cau xin duc me MARIA cung thanh ca GIUSE, cau bau cung chua cho chung con, xin cho con cua con la phero vui ve lam viec o lai do , xin xhua thanh than soi sang cho tu , moi su la y chua chu kg theo y con, con chi dang len nguoi loi cau nguyen cua con cung loi cam ta hong an cua chua ngan doi ,con xin pho thac vao nguoi AMEN !


Thêrêsa Ngọc Trân kính xin!
05 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa chữa bác Phúc lành hẳn bệnh và ban cho con tìm đuợc chỗ cho summer intership năm nay. AMEN!


claire_han
05 Mar 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Giuse, con cam ta Ngai da cho chung con 1 ngay binh an. Xin Ngai ban cho con su sang suot de bat dau 1 tuan moi, hieu biet nhung di nguoi khac giang cho. Xin Ngai phu ho cho gd TH hanh phuc, manh khoe, viec lam on dinh, con cai ngoan ngoan. Xin Ngai phu ho cho thu nghiem cua A. duoc cancer free. Xin Ngai lo lang cho dan VN, khong bi tui VC chiem dat / nha, khong cuop cua dan ngheo, khong tham nhung, an hoi lo. Amen


Maria Tám
05 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
05 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
05 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
05 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Anna Lê Thị Hiền Hậu
05 Mar 2012

Lạy Chúa. Xin cứu con thoát khỏi bệnh tật và ban cho con 1 đứa con.Amen


muon yahoo
05 Mar 2012


muon yahoo
05 Mar 2012


Vinh sơn Nhiệm
05 Mar 2012

Xin Chúa giải thoát ba con thoát khỏi tà lực bùa yếm để được quay về với Chúa Toàn năng là sự sống duy nhất và xin giữ gìn mẹ con khỏi các tà lực đó, được nhận biết Chúa yêu thương vô bờ bến. con cảm tạ Chúa đến muôn thuở muôn đời. Amen.


maria
05 Mar 2012

con xin me thay doi con con.05 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men05 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men05 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men05 Mar 2012

Lay Thanh Ca Giuse , xin Ngai cua bau cung Chua cho cong viec cua chung con duoc nhieu thuan loi . Xin Chua duc long duc tri nhung nguoi lien quan de ho nhin nhan su that , cong viec sonm duoc giai quyet trong minh bach , cong bang va hoan tat tot dep , Chung con tai hen suc mon , bat luc truoc nhung sap dat va toan tinh cua con nguoi , chi biet trong cay vao on Chua qua loi chuyen cau cua Thanh Ca , xin Ngai doai thuong nhan loi chung con cau xin .05 Mar 2012

L ay Duc Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan , xin Ngai cau bau cung Chua cho chung con gap thay gap thuoc de vuot qua can benh nan y ma chung con dang mac phai. Xin cho chung con duoc on chua lanh de duoc tro nen nhan chung cho Ngai truoc mat Hoi Thanh . Xin Ngai nhan loi chung con nguyen xin .05 Mar 2012

Xin cho con chau chung con tam tri minh man , hoc hanh tan toi va co ket qua trong ky thi sap toi . Co cong viec on dinh va thuan loi trong viec bao loanh . Moi thanh vien trong gia dinh biet chia se, yeu thuong va cung nhau vuot qua nhung kho khan trong cuoc song . Hang ngay sieng nang cau nguyen va luon biet trong cay vao on Chua . Xin Chua che cho , giu gin Em Be va Me luon manh khoe , duoc moi su bang an .


Anna Nga
05 Mar 2012

Lạy Chúa, con không xin cho mình khỏi đau khổ, nhưng chỉ xin Ngài đừng bỏ con trong đau khổ. Xin Chúa luôn hướng dẫn,ủi an, chở che và thánh hóa mọi việc con làm để nên lọn lành theo ý Chúa. Xin Chúa nhậm lời con cầu xin. Amen.


Trang Vu
05 Mar 2012

Ngay thu 101! Lay Thien Chua toan nang, Duc Me kinh men va Thanh ca Giuse cau xin cho con kiem duoc viec lam moi, hay giup con mo duoc canh cua nay. Hom nay da la ngay thu 101 roi tat ca dang cho vao thoi gian tra loi. Moi ngay con di lam co cam giac rat nang ne so ha... Xin hay giup con mau chong tim thay viec lam va hay giup con cho giac mo duoc lam trong ngan hang se tro thanh hien thuc. Khan xin Chua Jesu, Me Maria va Thanh Giuse nhan loi khan nguyen hom nay cua con. Amen.


Tina
05 Mar 2012

Lạy Chúa, Cầu xin Chúa cứu chữa cho con của con, xin Chúa che chở cho con của con được tai qua, nạn khỏi và không bị những người xấu cám dổ. Lạy tạ ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Ysave Nguyễn thị Thu Lan
05 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn : Xin cho con trai của con biết suy nghĩ thương cha mẹ mà triệt để lo tu chí học hành - đừng lo nghĩ vẫn vơ , lung tung nữa mà quyết tâm thi đậu đại học lần nầy . CON KHẨN KHOẢN NÀI XIN CHÚA . XIN CHÚA NHẬM LỜI CON THA THIẾT NGUYỆN XIN . AMEN .


Maria
05 Mar 2012

Lay Chua, xin cho con biet viec phai lam..


pham thanh tung
05 Mar 2012

Tình Yêu Thiên Chúa Bao La....Chúng con xin Cảm Tạ..Ngợi Khen Danh Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cùng Thánh Cả Giuse...Amen..


người con bé nhỏ....
05 Mar 2012

Lạy Chúa...con cầu xin cho thế giới không còn bị những trận tấn công khủng bố nữa....xin cho những người khủng bố sớm nhận ra được sự hiện diện của Chúa để họ trở về bên Chúa...con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa...Amen!


Nguyen
05 Mar 2012

Nguyện xin Gia Đình Thánh Gia ban ơn mạnh hồn xác xuống trên bé Edward Nguyen(4 tháng tuổi) trong cơn bệnh hiểm nghèo.... Nếu đẹp ý Chúa...xin Chúa chữa lành bệnh cho Bé...Amen!


phêrô hiển
05 Mar 2012

ia dình con xin cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse cứu giúp cho Cháu vừa mới bị tai nạn được bình an. Lạy Chúa Giêsu xin Chúa cứu chữa cháu của con sớm được bình phục Amen.


Jeremy Nguyen
05 Mar 2012

Giêsu -Maria -Giuse Con Mến Yêu....Xin thương cứu rỗi Linh Hồn Giuse Tran Nguyen Thien Tan được về hưởng Nhan Thánh Chúa trên quê trời...Amen!


người con bé nhỏ....
05 Mar 2012

nguyen xin long thuong xot cua Chua thuong don nhan Linh Hon Maria, Linh Hon Anna va cac Linh Hon dang bi giam cam trong lua luyen toi duoc ve huong Nhan Thanh Chua tren que troi... nguyen xin Me Maria va Thanh Ca Giuse an ui va nang ddo cho nhung nguoi than con o lai...Con xin Ta on Chua va Me. Amen!!


quynh lien pham
05 Mar 2012

Con xin dang Nguoi Cha Kinh Yeu va Anh Hai con va anh John trong Chua...Nguyen xin Chua thuong gin giu , che cho Ba va anh Hai con va anh John trong ban tay yeu thuong cua Ngai. Amen


pham gia huy
05 Mar 2012

Con cau xin Chua gin giu gia dinh nguoi ban con.Amen


người con bé nhỏ....
05 Mar 2012

Lạy Chúa , con cầu xin cho người ta tìm ra được cách chữa trị bịnh ung thư ... Amen


pham thanh tung
05 Mar 2012

Con xin dang len Chua nguoi Cha kinh yeu... dua em gai cua con va nguoi ban con...xin Ngai thuong gin giu va ban on manh hon xac xuong tren Ba con va xin thuong nang do cho em con va nguoi ban cua con duoc vuot qua con benh hiem ngheo...con xin cam ta Chua...Amen!


Nguyen Chi Thien
05 Mar 2012

Nguyen xin Chua va Me Maria & Thanh Ca Giuse thuong cuu chua cho Hai Dua Con Yeu Dau cua con duoc moi su binh an trong con benh hiem ngheo...Con xin Ta On Chua. Amen!!


người con bé nhỏ....
05 Mar 2012

Lạy Chúa...xin cho chúng con biết dùng chuỗi Mân Côi như một lời cầu nguyện xin ơn lành xuống cho những người thân yêu của chúng con và đặc biệt xin cầu cho các Linh Hồn đang bị giam cầm nơi luyện tội....Chúng con xin cảm tạ..ngợi khen danh Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cùng Thánh Cả Giuse...Amen..


người con bé nhỏ....
05 Mar 2012

Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Gioan Phaolo II xin tha thứ cho sự bất xứng của chúng con và xin ban thần Khí cho chúng con. Amen!


Gia dinh Duc Toan .
05 Mar 2012

Xin Chua , Duc Me , Thanh Giuse ban on cho con gai cua chung con lan nay co thai duoc khoe manh , thai nhi phat trien tot dep va sinh no duoc bang an .Gia dinh chung con het long trong cay va cam ta Chua , Duc Me va Thanh Ca Giuse .05 Mar 2012

Xin cho chung con luon duoc song trong binh an cua Thien Chua.


Maria Thanh
05 Mar 2012

Xin Duc Me Lavang ban cho ba con, gia dinh chi em, va ban than con , mot tuan le An binh, va xin chua lanh binh cho Chi con va nhung nguoi dang dau yeu. Amen


Theresa Hoai Huong
04 Mar 2012

Lay Chua! Chua da biet con can gi truoc luc con xin, nguyen xin Long Thuong Xot cua Chua xot thuong gia dinh chung con, xin thuong ban on tha thu va chuc lanh cho gia dinh con. Xin Chua ban cho cong viec cua chung con duoc giai quyet mau chong va troi chay tot dep nho vao Quyen Nang cua Thien Chua. Xin cho moi nguoi chung con luon vung duc tin, biet Trong, Cay, Men vao Chua, biet chay den cung Chua nhung luc vui cung nhu buon, song dep long Chua hon va duoc Chua yeu thuong hon. Xin Chua Thanh Than soi sang tam tri con, xin cho con su khon ngoan thanh thien de con biet lam gi Chua muon noi con. Moi su cua con la cua Nguoi, con xin trao pho het cho Nguo,i xin nhan loi chung con cau xin. Giesu, con tin tuong Chua. Con tin thac vao CHua. Amen.


Theresa Hoai Huong
04 Mar 2012

Lay Chua! Chua da biet con can gi truoc luc con xin, nguyen xin Long Thuong Xot cua Chua xot thuong gia dinh chung con, xin thuong ban on tha thu va chuc lanh cho gia dinh con. Xin Chua ban cho cong viec cua chung con duoc giai quyet mau chong va troi chay tot dep nho vao Quyen Nang cua Thien Chua. Xin cho moi nguoi chung con luon vung duc tin, biet Trong, Cay, Men vao Chua, biet chay den cung Chua nhung luc vui cung nhu buon, song dep long Chua hon va duoc Chua yeu thuong hon. Xin Chua Thanh Than soi sang tam tri con, xin cho con su khon ngoan thanh thien de con biet lam gi Chua muon noi con. Moi su cua con la cua Nguoi, con xin trao pho het cho Nguo,i xin nhan loi chung con cau xin. Giesu, con tin tuong Chua. Con tin thac vao CHua. Amen.


Theresa Hoai Huong
04 Mar 2012

Lay Chua! Chua da biet con can gi truoc luc con xin, nguyen xin Long Thuong Xot cua Chua xot thuong gia dinh chung con, xin thuong ban on tha thu va chuc lanh cho gia dinh con. Xin Chua ban cho cong viec cua chung con duoc giai quyet mau chong va troi chay tot dep nho vao Quyen Nang cua Thien Chua. Xin cho moi nguoi chung con luon vung duc tin, biet Trong, Cay, Men vao Chua, biet chay den cung Chua nhung luc vui cung nhu buon, song dep long Chua hon va duoc Chua yeu thuong hon. Xin Chua Thanh Than soi sang tam tri con, xin cho con su khon ngoan thanh thien de con biet lam gi Chua muon noi con. Moi su cua con la cua Nguoi, con xin trao pho het cho Nguo,i xin nhan loi chung con cau xin. Giesu, con tin tuong Chua. Con tin thac vao CHua. Amen.


Maria Bui Thuy Chau
04 Mar 2012

Me oi! Xin Me giup con duoc chuong trinh 720 tieng cua Chinh Phu. Cho con thue nha rieng cho me con. Cho em con dung lam kho de. Con vo cung biet on Me!!!04 Mar 2012

Lay Chua xin cho con nhan nhin va chiu dung nhung~ su kho khan ma` con khong lam gi duoc. Amen


Theresa Hoai Huong
04 Mar 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
04 Mar 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
04 Mar 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
04 Mar 2012

Lạy Chúa! Trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.


Maria Phuong Vu
04 Mar 2012

Xin chua soi sang va ban cho gia dinh con cai cua con ngu ngon dem nay, con cua con bot ho va khong bi oi nua. Xin cho con duoc gap Thay gap thuoc mau Khoi benh. Con xin pho Thac gia dinh Nho be cua con Len cho me, xin me giu gin va phu ho cho gia dinh Chung con trong dem nay va mai mai Amen!


Anna Ngoan, Orange, Cali.
04 Mar 2012

Giêsu Maria Giuse con mến yêu . Xin thương xót con đang trong tình trạng lo lắng, sợ hãi vì thứ tư ngày 14 - 3 - 2012 này con sẽ có một cuộc giải phẫu mắt. Xin Ba Đấng luôn ở bên con . Xin Chúa Thánh Thần hãy ngự đến tác động trong thân xác và linh hồn con. Xin Ngài hãy dùng tay các vị Bác sĩ mà chữa lành con mắt con. Xin cho cuộc giải phẫu được tốt đẹp. Xin cho con được bình an. Nguyện cho Danh Thánh Chúa được chúc tụng, ngợi khen từ bây giờ và cho đến muôn đời . Amen


Vu Thi Thanh Phuong
04 Mar 2012

Con xin Duc Trinh Nu Maria Va Thanh Ca Giuse Chuyen Cau Len Thien Chua Ban Cho Con Duoc On: Cho con sang Mai Di Kham Benh Va chich ngua Co Ket Qua tot Dep va Gap Nhieu May Man!


Tina
04 Mar 2012

Cầu xin Chúa cứu chữa cho con của con, xin Chúa che chở cho con của con được tai qua, nạn khỏi và không bị những người xấu cám dổ. Lạy tạ ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Maria TT
04 Mar 2012

Lạy Chúa! xin giữ gìn tình yêu của con và anh ấy, cho chúng con biết chân thành yêu thương, quan tâm, chia sẽ cho nhau niềm vui, nỗi buồn, khó khăn trong cuộc sống và cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, noi gương gia đình Thánh Gia Thất xưa. Xin Mẹ thương giữ gìn. Nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh nam nữ.


Toan tran
04 Mar 2012

Chua oi ! Xin chua lam Sao cho con mot LAN co hoi con Hua se lam moi viec tot , con chua thuong con ! Con cam on chua amen


conannal
04 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện xin mẹ ban cho con nhận được tình yêu thương ở người bạn của con vì người bạn này đã dúp con được rất nhiều về mặt tinh thần con xin mẹ cho con giữ được tình cảm với bạn con mãi người bạn này sẽ đối sử với con tốt hơn và xã không bao giờ làm con buồn nữa bạn con xẽ đối sử tốt được như ý của con con xin mẹ nhận lời con cầu xin amen


conannal
04 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện xin mẹ thương mẹ tre chở cho cuộc sống của chúng con giờ đây con chi biết trông cậy vao mẹ thôi mẹ ơi con xin mẹ đừng bỏ rơi con con nguyện xin mẹ nhận lời con cầu xin amen


Kim Nguyen
04 Mar 2012

Thua cha, Chong con da bo Chua bon nam roi va mat niem tin vao Chua tu khi cong viec cua chung con go down va di den khanh kiet. Cac con cua con no buon lam, trong khi con so su kho khan cua chong con se anh huong den cac con cua con. So la chung con co tiem grocery. Thang 8, 2008, tiem chung con bi bao phai dong cua 3 tuan, va cac kho khan tiep tuc xay den. Te hon nua, mot cho Walmark rat lon mo ngay truoc mat va hon mot nam nay tiem khong du chi phi. Gia dinh khuyen anh ay bo di va kiem viec khac, vi thang nao gia dinh anh ay cung phai giup chung con chi tra tien nha, tien dien. Anh ay muon keo toi thang bay nay voi hy vong nguoi chu building cho ky them lease roi anh ay se ban hoac co cach khac. Moi nguoi trong nha lo cho chung con va nhat la cho cu tinh toan cua anh ay. Vi keo dai ca nam roi nen chi anh ay met moi lam, lam duoc dong nao cung dui cho anh ay de tra chi phi. Trong khi nguoi em trai cua anh ay lam viec giup anh ay 8 nam nay khong luong. Vi con co 3 con, con o nha va khong giup gi cho anh trong bay lau nay. Mot dieu may man la chi va em anh ay rat rat tot va thuong chung con. Bay gio con chi pho thac vao Chua va xin cha va cong dong cau nguyen cho chung con. Con khong biet lam sao; den thang bay nay neu chu building khong cho ky them lease thi chung con mat tiem. Neu chong con ky duoc lease thi con met hon, vi tiem khong lam an duoc ma van phai tra cac chi phi, ai ma giup duoc nua. Neu con lease ma minh dep tiem thi van phai tra tien muon nha, con neu minh dep tiem, dong cua ma khong tra tien nha thi rat la phien toai sau nay, nao la phai kiem luat su va se anh huong credit, la sau nay se khong lam gi duoc nua vi bad credit . Trong khi gia dinh con hien nay nho chi chong con ma song qua ngay ke ca viec an uong hang ngay Con xin cha cau nguyen cho chong con tro ve voi Chua. Con cung xin cha cau nguyen cung Chua cat benh tat ra khoi vo chong con va con cai con. Cho chong con duoc khoe manh va sang suot de tim ra giai phap tot.Con that vo dung, da khong giup gi duoc trong viec kiem ke sinh nhai lai con benh hoan hoai. Tuong rang di hoc se giup duoc gia dinh sau nay, nhung that te, con phai nghi hoc mot nam nay roi vi benh tum lum; bao tu rat nang va anh huong toi duong ruot, dau dau, kho ngu, mun o da hom nay lai xuat hien...Xin cha cau nguyen cho 3 dua con cua con; 3 chau gai 15, 12, va 9 tuoi. Xin cha cau nguyen cho cac con cua con duoc ngoan ngoan, yeu Chua nhieu hon. Nhu cha cung biet con nit ben My o tuoi teen thi li va da so la khong ngoan. Con lo lam xin cha cau nguyen cho chung. Con be ut thi benh hoan, kho an nen om nhom om nhach a. Cha oi gia dinh con that la co nhieu chuyen khong may nen con viet dai dong xin cha chiu kho doc. Con vo cung cam on su kien nhan va yeu thuong cua cha. Con cam on cha


Anna.Thao
04 Mar 2012

Xin Chua ban on cho con , con muon di lam cho khac duoc tot hon khong ,nhung con con so du thu het, nhung con o dam can dam lam nhu vay vi con con so du thu .giup con cho con co Su can dam va nghi luc de song tren the gian nay den cuoi cuoc doi cua con . Va con co mot Nguyen vong khi con Chet con muon duoc Len thieng dang , thi truoc Tien song tren the gian nay con pai lam gi de duoc Len thieng dang .con Buon lam Duc Me oi,con so lam con so cai the gian nay lam . Cam on Duc Me. Amen.


Anna .PThao
04 Mar 2012

Xin Chua tha thu nhung toi loi ma con da lam va ban on cho Gia dinh con manh khoe va Nhat la Su vui ve o buon phien ,xin chua thuong con , con con mot dua em ut cua con o VietNam , dang cho ngay phong van , xin Chua ban cho em cua con co giay to phong van som de duoc Doan tu voi Gia dinh .Cam On Chua. Amen.04 Mar 2012

nguyen xin chua thuong ban cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh xin cho co co du cong viec lam hang ngay dun dui cho tiem con co du khach lam nguyen xin cho business moi cua con duoc thuantien va tim duoc nhung nguoi cong tac vien dac luc amen04 Mar 2012

neu nhu dep long chua thi xin chuc phuc cho con va anh dinh trung chinh som doan tu chung song voi nhau nen nghia vo chong xin cho anh ay quan tam nhieu va thuong con con rat mong co duoc mai gia dinh va cung mong duoc toai nguyen nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi xin them loi va dang lou cau cua con len thien chua xin chua chap nhan loi thinh cau nay cua con amen04 Mar 2012

neu nhu dep long chua thi xin chuc phuc cho con va anh dinh trung chinh som doan tu chung song voi nhau nen nghia vo chong xin cho anh ay quan tam nhieu va thuong con con rat mong co duoc mai gia dinh va cung mong duoc toai nguyen nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi xin them loi va dang lou cau cua con len thien chua xin chua chap nhan loi thinh cau nay cua con amen


toan tran
04 Mar 2012

lay chua xin tha toi cho con , nhung viec con da lam mat long chua bao lau nay , con that la sam hoi an nan , xin chua thuong tha toi cho co , la chua voi bao loi lam da qua con da gap nhieu kho khan cho toi hom nay con da nhan ,bay gio con rat la kho khan trong cuoc song nay , con khong con ai , ngoai chua doan thuong , ban on cach rieng ma thoi , con khong biet lam the nao , ngoai su cau xin chua cuu giup con qua moi kho khan ca dau kho hien nay con xin huu tu nay ve sau con se co gang tro nen mot nguoi biet thuong yeu tha thu kinh chua men nguoi de duoc lam dep long chua , chua oi suc con cung khong biet nhu the nao , tat ca con chi biet pho thac den chua xin chua gin giu con , cho con moi duc tin , con tin thac vao chua luon amen


Con Xin
04 Mar 2012

Chua oi xin cuu con. Chua hieu biet tam trang va hoan canh con trong luc nay. Lay Chua con cau xin Chua.


Phuongthao
04 Mar 2012

Xin Duc Trinh Nu Maria va thanh ca Giuse cau Len Thien Chua . Ban cho con duoc on. Chua oi con la Phuong Thao , hom nay con di lam ve con o duoc vui vi cho lam cua con co chuyen, thiet la hom nay con o biet bi cai gi , noi cho dung ra la , neu la con sai thi cung o dung Nua , Theo con thay lam Chung thi dung co an hiep va ky thi nhung nguoi hien va o biet an noi ngu con nen bi nguoi ta an hiep va LAN luoc con , con that la buon , nhung con o biet pai lam Sao ma de an noi luu loat va o bi nguoi khac an hiep , chic cuoc doi cua con Kiep nay pai bi nhu vay roi pai o Duc Me. Ngay Mai Len so lam cua con may nguoi do se loi con ra ma noi , Duc Me oi, con so ngay Mai lam , tai vi con o muon co Su buon pien den voi con , con chi muon moi Su em dep va vui ve voi nhau , That Su con chi muon nhu vay , con o muon moi nguoi co dip la de con ra ma noi ma an hiep , con rat buon , buon nhieu lam Duc Me oi ,bay gio con chi muon Chet thoi vi tren the gian nay ky cuc lam Duc me , hay la con bi Trung pat boi vi con o Di Le Chu Nhat pai o. Chac con bi nhu vay cung dang lam , vi con chi biet o Nha ma cau xin Duc Me thoi, chac la con bi ma quy cam do con pai o, hom nay con chi muon di tu nhung con nghi con nguoi cua con con Mac no tran gian nhieu lam va con con nghi toi lay Chong thi lam Sao con di tu duoc thiet la con o biet pai lam Sao het , Duc me oi ngay Mai con so lam . Tai Sao lai an hiep con nhu vay chic tai vi con kho qua pai o, Duc Me oi con muon ngay Mai moi Su em dep va o bi bat cu ai loi con ra noi con so lam .Duc Me hang cuu giup , hay giup con moi chuyen ngay Mai tot dep de con con pai di lam lo cho con cua con va Ba me cua con , moi LAN ma con co chuyen gi con de bi soc va con so lam . Duc me pu ho con ngay Mai tot dep va vui ve , Duc me khien cho moi nguoi ngay Mai dung an hiep con , va xin cho moi nguoi ngay Mai thuong con va Hieu con Nha Duc me . Con cam on Duc me va Chua Giesu nhieu .


anna thao vp
04 Mar 2012

xin an ui gia dinh con trong luc kho khan nay, su ra di cua dua chau nho la mot cu soc rat lon doi voi toan the gia dinh. xin chua cho be Cuong duoc an nghi noi nuoc chua va chua lanh vet thuong trong long cha me be. xin chua giu gin gia dinh con trong tinh yeu cua chua. amen


Con
04 Mar 2012

Con xin them on can dam va vung manh trong Chua va Me Maria Thanh ca Giuse. Lay Chua chung con cau xin Chua.


ANNA TRAM
04 Mar 2012

xin chua giup con tim duoc viec buon ban stock may man som thanh lap gia dinh amen


Hang Lilburn
04 Mar 2012

Lay Chua, con chang biet noi gi hon la luon mong Chua hay tha thu va soi sang cho con. Hien gio, tam trang cua con rat buon va chan nan. Con cam giac nhu chang muon song nua. Moi ngay qua di la ca mot quang thoi gian cho doi cua con. Chua oi, chong con da bat dau di lam ban dem de co the kiem duoc them thu nhap vi con van chua the di lam duoc. Chua biet khong, con thay anh ay thieu ngu va kiet suc, con thuc su thuong anh ay lam nhung con chang biet lam gi bay gio. Con chi biet xin Chua hay giup anh ay luon khoe manh. Chung con ngay nao cung cau mong co mot ngay con nhan duoc tin tuc tu lanh su quan ve visa cua con. Xin Chua hay chap nhan loi cau khan cua con. Chua oi, hay thuong con voi, dung bo con. Xin cam ta on Chua ve nhung hong an Chua da ban cho con va gia dinh. Con cung xin Chua hay dong vien va khuyen khich con tiep tuc phan dau de vuot qua khoang thoi gian kho khan nay. Amen


Martin thanh binh
04 Mar 2012

Lay thien chua ba ngoi con xin pho thac moi su trong ban tay cha xin cha hay den voi con trong nhung luc kho khan thieu thon nay xin hay giup cho cong viec cua con duoc suon se binh an .amen


Martin thanh binh
04 Mar 2012

Lay thien chua ba ngoi con xin pho thac moi su trong ban tay cha xin cha hay den voi con trong nhung luc kho khan thieu thon nay xin hay giup cho cong viec cua con duoc suon se binh an .amen


Martin thanh binh
04 Mar 2012

Lay thien chua ba ngoi con xin pho thac moi su trong ban tay cha xin cha hay den voi con trong nhung luc kho khan thieu thon nay xin hay giup cho cong viec cua con duoc suon se binh an .amen


Tina
04 Mar 2012

Lạy Chúa, Cầu xin Chúa giúp cho con của con tìm được những niềm vui lành mạnh và có ý nghỉa trong cuộc sống, đừng làm những điều trái ý Chúa, Xin Chúa ban ơn khôn ngoan. Cầu xin Chúa che chở cho con của con không bị những người xấu cám dổ. Lạy tạ ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


thomas phuongnguyen
04 Mar 2012

xin chua ban cho gia dinh con co cong an viec lam on dinh, cac con ngoan ngoan va hoc hanh gioi giang ,biet vang loi cha me va be tren,va xin ban cho dua con xa que huong duoc chua che cho va duoc moi su lanh binh an, va xin cho ban cua con gai con, biet chua va tin theo dao thanh chua, de co the ket hon voi nhau duoc... chung con cau xin nho Duc Ky To Chua chung con Amen


gia dinh maria va phaolo minh .
04 Mar 2012

xin ban cho con va moi nguoi than yeu cung chong con con moi su an lanh va binh an may man ! dung gap chuyen gi bat trac hay ko vui xay den voi chung con , xin che cho dung cho ke xau nao hai chung con ! xin giup chung con tai tri de thang moi ke ac tam muon hai chung con , xin ban on may man ve viec lam , tai chanh , hanh phuc va xin chua lanh benh cho con trai con ! chung con xin cam ta on tren thien chua , amen .


conannal
04 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện xin chúa và đức mẹ thương ban cho các linh hồn đang bị giam ở nơi luyện ngục sớm được và nước chúa con xin chúa và đức mẹ nhận lời con caau7f xin amen04 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men04 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men04 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


conannal
04 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện xin mẹ ban ơn bình an và ơn tre chở cho chúng con hàng ngày mẹ ơi con nguyện xin mẹ thương dúp cho hoan cảnh của chúng con mẹ ơi con có cảm giác như gia đình con giờ đây không có lối thoát nữa nhưng con vẫn tin ở mẹ nếu nhưnh chúng con có phải ban một chiếc xe để trả nợ thì mẹ ơi con nguyện xin chúa và đức mẹ dúp cho chòng con thêm sức để anh áy vui vẻ mà phải biết chấp nhận vì hoàn cảnh của chúng con cũng không con con đường lựa trọn nữa mẹ ơi con tin ở mẹ nếu đây là sự thật thì con cũng chấp nhận và vui vì ý cảu mẹ định chắc chắn không sai con tin ở mẹ mẹ ơi còn trong cuộc sống tiếp theo con hang ngày con vẫn nguyện xin chúa và đức mẹ ban ơn bình an và ơn tre chở cho chúng con con xin chúa và đức mẹ thương cho chúng con có thật nhiều việc làm để chúng con lấy tiền trả nợ mẹ ơi con nguyện xin chúa và đức mẹ thương cho tất cả những người chúng con còn nợ và các anh chị em trong hàng phường họ hiểu và thông cảm cho chúng con làm ăn trả dần mẹ ơi còn về công việc của con làm ở nhà con xin mẹ thương ban cho con có thật nhiều viec làm bán hàng được như ý cảu con con nguyện xin mẹ ban cho con thêm chí thông minh để con làm tốt công việc của con được như ý của mọi người và trong cuộc sống của gia đình con con nguyện xin chúa và đức mẹ ban cho chúng con có một cuộc sống bình an ở quê để làm ăn trả nợ dần con xin mẹ nhận lời con cầu xin amen


giuse nguyen van thien
04 Mar 2012

lay chua giesu! con xin dang tat ca nhung gi con co cho chua. xin chua gin giu con trong tinh thuong cua chua. xin chua ban cho gia dinh con, nguoi con gai con yeu luon manh khoe, binh an va hanh phuc. xin chua chuc lanh cho moi viec con lam. xin chua ban cho cac linh hon som duoc len thien dang.


Toan tran
04 Mar 2012

Lay chua con tin thac vao chua ! Xin chua giu gin Con , xin cho con day Duc tin vao chua ! Chua quan phong vo cung xin Cuu giup con qua moi Kho khan amen


Phao Lo Danh Luong
04 Mar 2012

Lay Chua Giesu toan nang, Duc Trinh Nu Maria con nguyen xin Nguoi giup cho con vuot qua duoc noi dau ve benh tat : Cho con mat con nhin lai cua con khong bi xau hon va doi chan cua con cung vay. Nguyen xin Chua cho con duoc on chua lanh benh. Con biet trong viec tho phuong Chua con da pham nhieu loi lam va voi anh em cua con cung vay. Con nguyen xin hua tu nay con sua doi lai cach song cua con. Con nguyen cau xin nhan danh Duc Kito. Chua chung con. Amen04 Mar 2012

chua lanh benh nan binh an an toan


cosimo hoang sinh hung
04 Mar 2012

lay chua con tho lay chua con yeu men chua con cam ta chua con chuc tung va ngoi khen chua / hom nay tuan moi bat dau con xin chua thu tha nhung toi loi con da suc pham den chua trong tuan qua / gio day con xin chua ban cho con biet yeu men chua biet lang nghe loi chua day biet vang theo thanh y chua va thuc hanh loi cua chua / xin chua ban cho gd con tuan nay duoc binh an manh khoe cong viec duoc nhieu may man biet hoa thuan yeu thuong nhau va yeu thuong moi nguoi / xin chua ban cho hai con cua con duoc thong minh sang suot cham chi hoc hanh buet yeu thuong nhau va yeu thuong moi nguoi / xin chua ban cho con duoc khoi dau dau va nhung benh khac nua / xin chua ban cho moi nguoi duoc binh an manh khoe va biet yeu thuong nhau nhu anh em cung mot cha tren troi / xin chua ban cho nhung nguoi dang dau om benh tat than xac cung nhu tam hon duoc mau khoi benh / xin chua thanh than ban cho gd con duoc cac on cua ngai / xin chua thanh than thanh hoa chung con va hiep nhat chung con len mot trong tinh yeu cua chua cha / xin chua nhan loi cau nguyen cua con nho loi chuyen cau cua me maria thanh giuse cac thanh nam nu tren troi va cong nghiep cua chua giesu amen / lay chua giesu con tin thac vao chua


TRAN TOAN
04 Mar 2012

LAY CHUA XIN CHUA THUONG XOT CO , CON CHAY DEN CUNG CHUA , CHI CO CHUA CHO THI MOI VIEC SE QUA DI , CON NAI XI CHUA HAY MO RONG TAY VA NHAN LOI CON , CON CAM TA CHUA ,AMEN


TOAN TRAN
04 Mar 2012

GIESU MARIA GIUSE XIN THA TOI CHO CON , XIN THUONG XOT CON ,XIN PHU HO CON , XIN CUU GIUP CON QUA KHOI GIAN NAN NHUNG KHO KHAN HIEN TAI , XIN BAN ON CHO CON CON CAM TA BA DANG DAY QUYEN NANG AMEN


Maria Tám
04 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
04 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
04 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
04 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
04 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


nghiepngoc
04 Mar 2012

con Cam Ta On Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho Ma con ten Bui Thi Chau khoi benh.Amen. con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho em gai chong con ten Maria To Quyen Tran khoi benh gan. Amen. vo chong chung con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse Ban cho cua tiem chung con co nhieu khach va ban nhieu hang. Amen. vo chong chung con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho nhung nguoi than thuong cua chung con luon khoe manh va binh an. Amen. vao Mua Chay vo chong chung con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho cac linh hon nhat la cac linh hon mo coi som an nghi ve nha Chua. Amen. vo chong chung con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho Ban cho nhung nguoi lam chung voi chung con luon khoe manh va binh an.Amen.


TOAN TRAN
04 Mar 2012

lay thanh ca giuse la quan thay con xin tha toi cho con , xin cuu giup cho con qua khoi moi kho khan va dau kho trong thoi gian nay , con cam on thanh ca giuse , qua loi cau nguyen cua con cau xin thanh ca dang len chua xin chua mo rong tay tha thu cho con nhung loi lam con da lam mat long chua , con xin hua se doi thay va se khong lam mat long chua nua , xin thuong xot con , xin cuu vuot con xin cho con bang an xin cho con vung niem tin trong cay vao chua luon , amen . con that long cam on


maria martin
04 Mar 2012

lay cha thanh giuse.xin cha thuong cac linh hon dang hap hoi tronggio nayva cac linh hon chet trong ngay hom nay.dac biet hai linh hon cua tommy.cac linh hon con cung long trong gio hap hoi.xin cha thuong den ho.xin cha cam ta on chua cho gia dinh con.xin dang len lo lang va dau kho cua con .lay me maria la me cua chung con.xin tro giup va cau bau cho chung dang phai chien dau voi ke thu.lay me xin cuu chung con.


PVPhuc
04 Mar 2012

Lạy Chúa Giêsu, nay con đến với Chúa mang theo mọi tật nguyền của đời con. Xin Chúa cứu chữa con. Xin làm cho con nên mạnh mẽ nhất là về đàng thiêng liêng. Xin cho con cảm mến được sự thích thú khi dừng chân ngồi bên Chúa để nghe Chúa nói và để được chữa lành. Xin cho con hằng biết về bên Chúa để được Chúa gia tăng lòng mến Chúa mỗi ngày một nhiều hơn. Lạy Chúa, xin tha thứ những lỗi phạm của con... Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con: vì ... cám dỗ. Con tha thiết cầu xin Chúa nhận lời cầu xin của con. Amen


mariathanh
04 Mar 2012

lay chua giesu xin thuong xot chung con.xin tha thu toi loi cho chunh con.trong mua chay xin cho chung con luon biet loi dung thi gio de ton vinh,chuc tung ,ca ngoi va cam ta on chua.xin cho con nhan ra toi loi de sua doi,va tranh xa dip toi.xin me giup con.trong thang cua cha thanh.con xin dangcac hy sinh va viec lam bac ai dang len thien chua .xin cha cau bau cho nhan loai toi loi mau quay ve voi chua.dac biet trong gia dinh con duoc doan tu voi nhauva duoc on xam hoi.xin nho me chuyen cau cho con con maria


Teresa PT
04 Mar 2012

Lạy Chúa, xin thương xót con ban cho thai nhi của con mạnh khỏe. Con xin dâng thai nhi của con lên Chúa, xin Chúa che chở và bảo bọc cho bé cho đến ngày chào đời. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa !


toan tran
04 Mar 2012

lay chua : xin tha toi cho con , xin cuu giup con qua khoi moi gian nan luc nay , con qua la yeu duoi khong biet nho cay vao ai , gio day chi con co chua ma thoi , ngoai chua ra , neu chua cho thi con se duoc , con trong cay vao chua , xin chua thuong mo rong tay cuu con chua oi , con xin hua se khong lam buon long ai sau nay con se samhoi an nan va lam dep long chua , lay chua con cam on chua da cho con vuot qua nhung ngay qua nhung bay gio con van chua co cach de giai quyet nhung van de , xin chua cuu giup con cho con duc tin trong cay vao chua xep dat cho con , con com ta chua , amen


maria
04 Mar 2012

lay chua giesu kito chua chung con so qua chua oi, con ghe so toi loi cua chinh minh, con sai roi chua oi, truoc day con luon do loi cho ba con nhung song gio gia dinh con, gio con moi biet nhung song gio la do chinh con gay ra, sao con co the trach cha minh ngay truoc mat chua, con tu nhan minh yeu chua ma con chang he hay biet rang chinh con da moi ngay dung loi noi cua minh la dao nhon sac ben dam thau tim chua. con sai roi chua oi, con sai nghiem trong roi, con thanh tam thong hoi nhung toi loi con da gay ra xin chua hay tha toi cho con, chua oi, con xin loi chua, xin chua tha thu cho dua con toi loi nay tu nay con khg dam nhu vay nua, con se co gang thuong cha con nhieu hon ngay khi co the chua oi con cam on chua, chua da cho con nhan ra toi loi cua minh de con khan xin chua thu tha, con that tam xin chua hay tha thu cho con, con hua voi chua trong doi con neu ai lo lam dieu gi khg phai voi con con se tha thu cho ho het, con khan xin chua tha toi cho con. lay chua la thien chua cua con. con xin loi chua, con xin cam on Ngai. amen


Tina
04 Mar 2012

Cầu xin Chúa cứu chữa cho con của con, xin Chúa che chở cho con của con không bị những người xấu cám dổ. Lạy tạ ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen04 Mar 2012

chua lanh benh nan binh an an toan


Anna Tran
04 Mar 2012

lay Chua ,lay Me ,lay cac Thanh xin thuong xot cuu giup chung con qua duoc nhung kho khan trong cuoc song ,con thanh tam kinh xin ,xin Chua tha thu toi loi chung con ,xin cho bo loi con cau xin, xin thuong xot Chua oi,amen.


A
04 Mar 2012

lay Chua ,lay Me ,lay cac Thanh xin thuong xot cuu giup chung con qua duoc nhung kho khan trong cuoc song ,con thanh tam kinh xin ,xin Chua tha thu toi loi chung con ,xin cho bo loi con cau xin, xin thuong xot Chua oi,amen.04 Mar 2012

chua oi !con thuong cac chau mo coi bi cha me bo roi xin chua thuong chuc lanh cho cac em duoc khoe manh , xin chua thuong cac nu tu dang nuoi nang cham lo cho cac em luon duoc khoe manhde cac so dem tinh thuong dencho cac em .amen.04 Mar 2012

xin chua xua duoi su du , xin cho giao hoi vn cua chung con duoc bang an ,xin xhua gin giu cho che cac giam muc ,linh muc ,cac nu tu .amen.04 Mar 2012

xin chua xua duoi su du , xin cho giao hoi vn cua chung con duoc bang an ,xin xhua gin giu cho che cac giam muc ,linh muc ,cac nu tu .amen.


Maria Tám
04 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin những ơn này nhờ danh Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
04 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin những ơn này nhờ danh Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
04 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin những ơn này nhờ danh Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
04 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin những ơn này nhờ danh Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen!


Tran the Hien
04 Mar 2012

xinchua vao me maria.vao thanh ca giuse.Ban me con.duoc binh an.kheo manh.duoc song o doi nay.voi chung con.that lau. con cam on Chua.me maria.vao thanh ca giuse.Amen


HTT
04 Mar 2012

Lay Chua, me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin hay cho em gai con duoc binh tinh va sang suot de vuot qua nhung kho khan truoc mat . Cau xin cho hai vo chong ho luon luon hoa thuan va binh tinh , sang suot de giai quyet moi van de. Cau cho moi dieu may man se den voi ho . Amen


Agata
04 Mar 2012

Lay Chua, me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin hay gin giu gia dinh con va nhung nguoi than cua con luon binh an trong tinh yeu thuong cua cac Ngai. Cau xin cho moi nguoi luon duoc binh an, manh khoe, vui ve va may man . Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve nuoc Thien Dang. au xin cho con gai con duoc vui ve, thong minh va ngoan ngoan. Amen


con anna hong luyen
04 Mar 2012

ME OI XIN ME DUNG BO ROI CON VA XIN ME CHO CON DUNG BAO GIO QUEN ME VA CHO CON LUON BIET CAU KHAN ME CHO DEN HOI THO SAU HET DE NGAY SAU CON DUOC TRO NEN CON CAI CUA CHUA VA ME TRONG NUOC TROI AMEN.


teresa
04 Mar 2012

xin me dung bo con, xin dung tu choi loi cau nguyen cua dua con day toi loi nay me oi


con anna hong luyen
04 Mar 2012

MARIA ME OI CON XIN ME VA THANH CA JUSE HOP LOI CAU NGUYEN CUA CON DANG LEN CHUA DE CHUA NHAN LOI CON CAU XIN . CON XIN CA ON CHUA VA ME VI CHUA VA ME DA LANG TAI NGHE TENG CON CAU XIN VA BAN CHO CON BIET BAO ON LANH DE CHO COPN VUOT QUA DUOC RAT NHIEU THU THACH O TRAN GIAN NAY ME OI . MUON DOI CON CAM TA CHUA VA ME AMEN.


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
04 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON CAU XIN QUY CHA THAY CAU NGUYEN LEN ME MARIA CHUA GIESU VA THANH CA GIUSE BAN CHO BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN.XIN THUONG BAN CHO ANH LUON YEU THUONG CON MANG DEN CHO CON TINH CAM HANH PHUC SUOT DOI .CAU XIN BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM CUA ANH LONG AY .XIN NHAN LOI CON CAU AMEN. -------------------------------------------------------------------------------- TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM ,TINH YEU CHAN THAT CUA BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA ,CON XIN CHUA GIESU ,ME MARIA VA THANH CA GIUSE ,THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH AY YEU CON LUON NHO DEN CON SUY NHGI DEN CON NHIEU VUI VE VOI CON ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA XIN THUONG GIUP BAN CHO ANH LONG AY CO CAM TINH VOI CON ,NGO LOI YEU THUONG DEN VOI ,MANG DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THANH CA ,CON QUA YEU THUONG ANH AY CON MUON LO CHO ANH MOI THU ,MA ANH LONG AY VAN XEM CON NHU BAN BE ,GIO XON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA CON NGUOI ANH LONG AY DE ANH AY TU TU XEM CON NHU MOT NGUOI YEU ,CON XIN THIEN CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG MAU SOM VE CHUNG SONG VOI NHAU .CON LUON TIN TUONG NOI CHUA ME MARIA VA THANH CA GIUSE CUNG CAC THANH TREN TROI XIN CAU BAU CHO CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON NHUNG CON XIN TA ON . -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------


giusemg
04 Mar 2012

chua lanh benh nan binh an an toan,chua lanh tinh cam vo chong con cai trong gia dinh,


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
04 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BA CON LUON MANH KHOE BINH AN XIN BAN CHO GIA DINH CON LUON MANH KHOE BINH AN ,XIN BAN CHO GIA DINH CON LUON HANH PHUC ,DUNG HAN THU NHAU NUA ,DUNG GANH GHET NHAU NUA XIN BAN CHO CAC CHAU CUA CON LUON MANH KHOE BINH AN ,XIN BAN CHO CAC CHAU CUA CON LUON NGOAN NGOAN BIET VANG LOI BO ME CON XIN CHU NHAN TU ,XIN ME MARIA VA THANH CA GIUSE NHAN LOI CON XIN KHAN VA BAN CHO CON AMEN. --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
04 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA .MAU SOM BAN DUOC XE MA BAN GIA .VA XIN BAN CHO KHACH HANG HO KEU ANH DE LAM VIEC XIN NHAN LOI CON CAU VA BAN CHO CON AMEN -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
04 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON CAU XIN QUY CHA THAY CAU NGUYEN LEN ME MARIA CHUA GIESU VA THANH CA GIUSE BAN CHO BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN.XIN THUONG BAN CHO ANH LUON YEU THUONG CON MANG DEN CHO CON TINH CAM HANH PHUC SUOT DOI .CAU XIN BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM CUA ANH LONG AY .XIN NHAN LOI CON CAU AMEN. -------------------------------------------------------------------------------- TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM ,TINH YEU CHAN THAT CUA BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA ,CON XIN CHUA GIESU ,ME MARIA VA THANH CA GIUSE ,THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH AY YEU CON LUON NHO DEN CON SUY NHGI DEN CON NHIEU VUI VE VOI CON ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA XIN THUONG GIUP BAN CHO ANH LONG AY CO CAM TINH VOI CON ,NGO LOI YEU THUONG DEN VOI ,MANG DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THANH CA ,CON QUA YEU THUONG ANH AY CON MUON LO CHO ANH MOI THU ,MA ANH LONG AY VAN XEM CON NHU BAN BE ,GIO XON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA CON NGUOI ANH LONG AY DE ANH AY TU TU XEM CON NHU MOT NGUOI YEU ,CON XIN THIEN CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG MAU SOM VE CHUNG SONG VOI NHAU .CON LUON TIN TUONG NOI CHUA ME MARIA VA THANH CA GIUSE CUNG CAC THANH TREN TROI XIN CAU BAU CHO CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON NHUNG CON XIN TA ON . -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------


Con Maria Quyen
04 Mar 2012

Cho em cua con khong bi that nghiep, xin cho con va gia dinh con moi viet deu thuan tien tot dep.va dep long Chua, con dan loi ta on Chua bao deu Chua da cho con, Con yeu Chua, Amen


con anna hong luyen
04 Mar 2012

XIN CHUA CHO MOI NGUOI TRONG GIA DINH CON DUOC HOA THUAN THUONG YEU NHAU . LAY CHUA XIN NHAN LOI CON CAU XIN MA CON DA DANG LOI CAU XIN CUNG CHUA VA ME MOI NGAY .XIN CHUA THANH HOA TAT CA NHUNG TOI LOI MA CON DA LAM MAT LONG CHUA BAY LAU NAY CHUA OI . LAY CHUA XIN DOAI THUONG MOT DUA CON YEU DUOI VA TOI LOI NHU CON .DU CON CO MAC TOI LOI XAU XA THE NAO THI XIN CHUA THA THU CHO CON DE CHUA NHAN LOI CON CAU XIN . LAY CHUA VI CHI CO NGUOI OM DAU MOI CAN DEN THAY THUOC CHUA OI . XIN CHUA CHO CON DUOC NHU NHUNG NGUOI TOI LOI MA CHUA DA DEN DE KEU GOI CHO CON DUOC AN NAN XAM HOI CHUA OI . LAY CHUA CHUA LA NGON DEN SOI CHO CON BUOC CHUA LA ANH SANG CHI DUONG CON DI AMEN.


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
04 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON CAU XIN QUY CHA THAY CAU NGUYEN LEN ME MARIA CHUA GIESU VA THANH CA GIUSE BAN CHO BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN.XIN THUONG BAN CHO ANH LUON YEU THUONG CON MANG DEN CHO CON TINH CAM HANH PHUC SUOT DOI .CAU XIN BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM CUA ANH LONG AY .XIN NHAN LOI CON CAU AMEN. -------------------------------------------------------------------------------- TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM ,TINH YEU CHAN THAT CUA BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA ,CON XIN CHUA GIESU ,ME MARIA VA THANH CA GIUSE ,THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH AY YEU CON LUON NHO DEN CON SUY NHGI DEN CON NHIEU VUI VE VOI CON ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA XIN THUONG GIUP BAN CHO ANH LONG AY CO CAM TINH VOI CON ,NGO LOI YEU THUONG DEN VOI ,MANG DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THANH CA ,CON QUA YEU THUONG ANH AY CON MUON LO CHO ANH MOI THU ,MA ANH LONG AY VAN XEM CON NHU BAN BE ,GIO XON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA CON NGUOI ANH LONG AY DE ANH AY TU TU XEM CON NHU MOT NGUOI YEU ,CON XIN THIEN CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG MAU SOM VE CHUNG SONG VOI NHAU .CON LUON TIN TUONG NOI CHUA ME MARIA VA THANH CA GIUSE CUNG CAC THANH TREN TROI XIN CAU BAU CHO CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON NHUNG CON XIN TA ON . -------------------------------------------------------------------------------- ----04 Mar 2012

XIN CHUA CHO MOI NGUOI TRONG GIA DINH CON DUOC HOA THUAN THUONG YEU NHAU . LAY CHUA XIN NHAN LOI CON CAU XIN MA CON DA DANG LOI CAU XIN CUNG CHUA VA ME MOI NGAY .XIN CHUA THANH HOA TAT CA NHUNG TOI LOI MA CON DA LAM MAT LONG CHUA BAY LAU NAY CHUA OI . LAY CHUA XIN DOAI THUONG MOT DUA CON YEU DUOI VA TOI LOI NHU CON .DU CON CO MAC TOI LOI XAU XA THE NAO THI XIN CHUA THA THU CHO CON DE CHUA NHAN LOI CON CAU XIN . LAY CHUA VI CHI CO NGUOI OM DAU MOI CAN DEN THAY THUOC CHUA OI . XIN CHUA CHO CON DUOC NHU NHUNG NGUOI TOI LOI MA CHUA DA DEN DE KEU GOI CHO CON DUOC AN NAN XAM HOI CHUA OI . LAY CHUA CHUA LA NGON DEN SOI CHO CON BUOC CHUA LA ANH SANG CHI DUONG CON DI AMEN.04 Mar 2012

neu nhu dep long chua thi xin phoi hop cho con va anh dinh trung chinh co co hoi doan tu som duoc nen nghia vo chong xin chuc phuc cho chung con va xin cho anh ay quan tam thuong con nhieu amen04 Mar 2012

nguyen cau xin chua thuong ban cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh xin cho con co dong khach co du cong viec lam xin cho business moi nay cua con duoc thuan tien xin dun dui cho con gap duoc nhung nguoi cong ta vien tot nguyen xin cho con co duoc mai gia dinh hanh phuc neu nhu dep long chua thi xin chuc phuc cho con va anh dinh trung chinh som doan tu nen nghia vo chong xin cho nhung dieu con xin nhu tren duoc nhu y nguyen n guyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi cac thanh nam nu tren troi them loi va dang loi cau cua con len thien chua amen


con anna hong luyen
04 Mar 2012

LAY CHUA ME MARIA VA THANH CA JUSE XIN CHO CON SOM DUOC KHOI BENH VI CON DA CHUA BENH HON HAI THANG NAY ROI MA VAN CHUA KHOI CHUA OI . XIN CHUA THA THU TOI LOI CHO CON DE NHAN LOI CON CAU XIN CHUA OI ,XIN CHUA THAU XUAT TAM CAN CON VI CHI CO CHUA MOI LA SU TRONG CAY DOC NHAT CUA DOI CON CHUA OI. LAY CHUA LA THIEN CHUA CUA CON AMEN.


teresa nguyen thao
04 Mar 2012

me oi, xin me đừng từ chối lời cầu nguyện của con mẹ khấn xin. con xin mẹ mẹ oi


teresa nguyen thao
04 Mar 2012

me oi, xin me đừngtừ chối lời cầu nguyện của con mẹ khấn xin. con xin mẹ mẹ oi


Tina
04 Mar 2012

Lạy Chúa, Cầu xin Chúa giúp cho con của con tìm được những niềm vui lành mạnh và có ý nghỉa trong cuộc sống, đừng làm những điều trái ý Chúa, Xin Chúa ban ơn khôn ngoan. Cầu xin Chúa che chở cho con của con không bị những người xấu cám dổ. Lạy tạ ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


diem hanh
04 Mar 2012

xin Nguoi ban binh an cho gia dinh con nhat la ba con, xin giu gin anh con va xin Nguoi cho con duoc on Chua Thanh Than soi sang de con vuot qua duoc cam do chien thang duoc than xac mong gion de con xung dang la con cua Ngai Amen.


Maria Huong Nguyen
04 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Con cầu Chúa cho con biết nói 'KHÔNG" trước mọi cám dỗ của tội lỗi. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Chúa soi đường dẫn lối cho con được đi đàng nhân đức mỗi ngày một hơn. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN.


Maria Huong Nguyen
04 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Con cầu Chúa cho con biết nói 'KHÔNG" trước mọi cám dỗ của tội lỗi. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Chúa soi đường dẫn lối cho con được đi đàng nhân đức mỗi ngày một hơn. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN.


Maria Huong Nguyen
04 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Con cầu Chúa cho con biết nói 'KHÔNG" trước mọi cám dỗ của tội lỗi. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Chúa soi đường dẫn lối cho con được đi đàng nhân đức mỗi ngày một hơn. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN.


Maria Huong Nguyen
04 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Con cầu Chúa cho con biết nói 'KHÔNG" trước mọi cám dỗ của tội lỗi. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Chúa soi đường dẫn lối cho con được đi đàng nhân đức mỗi ngày một hơn. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN.


Maria Huong Nguyen
04 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Con cầu Chúa cho con biết nói 'KHÔNG" trước mọi cám dỗ của tội lỗi. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Chúa soi đường dẫn lối cho con được đi đàng nhân đức mỗi ngày một hơn. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN.


Maria Huong Nguyen
04 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Con cầu Chúa cho con biết nói 'KHÔNG" trước mọi cám dỗ của tội lỗi. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Chúa soi đường dẫn lối cho con được đi đàng nhân đức mỗi ngày một hơn. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN.


Maria Huong Nguyen
04 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Con cầu Chúa cho con biết nói 'KHÔNG" trước mọi cám dỗ của tội lỗi. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Chúa soi đường dẫn lối cho con được đi đàng nhân đức mỗi ngày một hơn. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN.


Maria Huong Nguyen
04 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Con cầu Chúa cho con biết nói 'KHÔNG" trước mọi cám dỗ của tội lỗi. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Chúa soi đường dẫn lối cho con được đi đàng nhân đức mỗi ngày một hơn. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN.


Maria Huong Nguyen
04 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
04 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
04 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
04 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
04 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
04 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
04 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
04 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
04 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Bui Thuy Chau
04 Mar 2012

Me oi! Xin Me giup con cho con dem me con ve nha rieng, con thue duoc va cho me con duoc chuong trinh 720 tieng cua Chinh Phu. Con het long ta on Me!!!04 Mar 2012

xin cho giao hoi vn duoc tu do ton giao xin cho vo than cs biet thuong nguoi ,xin chua xua duoi su du va ta than xin cho giao hoi duoc thinh vuong " thoat canhcau nguyen chui chua oi "" amen.


Maria Phạm thị Kim Liên
04 Mar 2012

Lay Chúa . Xin cho gia đình chị con là Maria Phạm thi Kim Vân có việc làm ổn định và gia đình bình an . AMEN


Anna Uyên Bui
04 Mar 2012

Chúng con xin Đức Mẹ Mảia và Thánh Giúe ban cho chúng con 1 đứa con. Con cău xin Đức Mẹ, Chúa Giúe, Chua Giếu Ki to an binh an cho gia đình chúng con va cho con gái cua con học giởi. Va ban cho gia đình con có việc làm ổn định. Amen


Anna Uyên Bui
04 Mar 2012

Chúng con xin Đức Mẹ Maria và Thánh Giúe ban cho chúng con 1 đứa con. Con cău xin Đức Mẹ, Chúa Giuse Chua Giéu Ki to ban binh an cho gia đình chúng con va cho con gái cua con học giởi. Va ban cho gia đình con có việc làm ổn định. Amen


jos.anhminh
04 Mar 2012

lạy chúa , con rất thích được làm nghề giáo viên , nhưng lực học con quá yếu , hôm nay con cầu xin lòng từ bi của chúa , xin ngài giúp cho con năm nay thi vào đại học sư phạm được đậu , con cầu xin tha thiết lòng từ bi của chúa , con cũng xin mẹ maria và cha thánh giu se nhận lời cầu của tôi tớ chúa ! mọi sự trong kỳ thi đại học năm nay con phó thác vào lòng từ bi chúa và sự trợ giúp từ ban tay đức mẹ cùng cha thánh giuse ! con xin cám ơn chúa , mẹ maria và cha giuse , con cũng xin cám ơn quý cha , quý tu sĩ và mọi thành phần dân chúa đã cầu nguyện với chúa dùm con .


Anna Uyên Bui
04 Mar 2012

Chúng con xin Đức Mẹ Mảia và Thánh Giúe ban cho chúng con 1 đứa con. Con cău xin Đức Mẹ, Chúa Giúe, Chua Giếu Ki to an binh an cho gia đình chúng con va cho con gái cua con học giởi. Va ban cho gia đình con có việc làm ổn định. Amen


giuse han
04 Mar 2012

lay cha . con theo y cha vi con biet rang chac chang bo con bao gio


thua cha con la giuse tran van dai con thuoc giao phan phat diem con nam nay da hai tuoi the nhung con van chua co vo the nhung hien nay can lai bi benh nang nua vay nay con muon sin cha cau cho nam con nay duoc vo va khoi benh cha nhe con cam on
04 Mar 201204 Mar 2012

Xin Chua tha phan phat cho linh hon Ong Giuse Le Van Oanh moi qua doi duoc len chon nghi ngoi , hang xem thay mat Duc Chua Troi sang lang vui ve vo cung Amen .04 Mar 2012

Lay Thanh Ca Giuse , xin Ngai cau bau cung Chua cho cong viec cua chung con duoc nhieu thuan loi , xin Chua duc long duc tri nhung nguoi lien quan de ho nhin nhan su that , cong viec som duoc giai quyet trong minh bach , cong bang va hoan tat tot dep . Chung con tai hen suc mon , bat luc truoc nhung sap dat va toan tinh cua con nguoi , chi biet trong cay vao on Chua qua loi chuyen cau cua Thanh Ca , xin Ngai doai thuong nhan loi chung con cau xin .04 Mar 2012

Lay Toi To Chua la Duc Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan , xin Ngai cau bau cung Chua cho chung con gap thay gap thuoc de vuot qua can benh nan y ma chung con dang mac phai . Xin cho chung con duoc on chua lanh de duoc tro nen nhan chung cho Ngai truoc mat Hoi Thanh . Xin Ngai nhan loi chung con nguyen xin .04 Mar 2012

Xin cho con chau cung con duoc tam tri minh man ,hoc hanh tan toi , co ket qua tot dep trong ky thi sap toi . Moi thanh vien trong gia dinh biet chia se, yeu thuong va cung nhau vuot qua moi kho khan trong cuoc song . Hang ngay sieng nang cau xin va luon biet trong cay vao on Chua . Xin Chua che cho , giu gin Em Be va Me luon manh khoe , duoc moi su bang an .


Thêrêsa Ngọc Trân kính xin!
04 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa chữa lành bệnh của bác Phúc và ban co con tìm được chỗ summer intership năm nay. AMEN!


Maria.LeDung
04 Mar 2012

Lay chu'a! xin cho con luon dat niem tin vao chua. Xin chua cho con chien thang duoc cam do va moi toi loi. xin chua cho con va nhung nguoi ban cua con thi do tot nghiep th pho thong va thi dau dai hoc. Xin chua chi loi dan duong cho con chon truong de hoc. Con ta on chua!04 Mar 2012

Lay Chua la Thjen Chua giau log nhan hau va tu bj,con xjn cam ta Chua vj bao on lah Ngaj da thuog ban cho fan hen con,xjn Chua doaj nhjn den con la ke toj loj,la ke vo duyen vo dang truoc mat Ngaj,xjn cho gia djh con luon duok mah khoe,hah fuk va yeu thg nhau.va lay Chua,hom nay la ngay Le Chua Bjen Hjh,xjn Chua cung cho con duok bjen hjh trog Mua Chay thah nay,de con duoc nen giog Chua hon,de con bo dj nhung thoj hu,tat xau,uj,thoj gjan nay con luoj hok wa,xjn gjup con chju kho hok hon,xjn cho con duok mau chog khoj benh.Lay Duc Chua Thah Than xjn Ngaj ban them suk mah duc tjn cho con de con tjn tuog hon nua vao quyen nag cua Chua,de con bjet yeu men Ngaj.Nguxen xjn thah ca Gjuse va Me Marja cau thay nguyen jup cho con,de nhung loj cau xjn cua fan hen con duok Chua thuog chap nhan.


an na lien
04 Mar 2012

cau xin thien chua ban ho gia dinh con duoc binh an trai qua moi song gio va biet tim den tinh yeu cua chua.xin chua ban cho be tram anh nha con mau khoi benh va thong minh nhan duoc nhieu on chua thanh than.xin ngai nang do va bao v gia dnh nho be cua con.con xin cam ta on ngai


teresa Van
04 Mar 2012

Lay Chua, Ngai la Dang tu bi va nhan hau, dai luong va khoan dung . Con cam ta Chua vi nhieu on lanh Chua da ban cho con. Nay con xin Chua du long thuong xot ma ban cho con on nay: Con va em con duoc binh an va moi su duoc suong se trong viec lam. Chong con biet tin tuong vao Chua. Con trai con ngoan ngoan va gia dinh con duoc binh an.Con het long cau xin, nho loi chuyen cau cua Duc Trinh Nu Maria, Thanh ca Giuse,Duc Giao hoang Gioan phaolo 2,duc hong y Phanxico xavie Nguyen Van Thuan, Cha Phanxico xavie Truong Buu Diep. me teresa,thanh marie mc killop.117 vi thanh tu dao Vietnam cung tat ca cac thanh cung cac Linh Hon. Chung con cau xin nho duc Giesu Kito Chua chung con. Amen


Giacobe Ho Quang Phong
04 Mar 2012

Kinh xin Duc Me va Thanh Ca Giuse thuong cau bau cho con gai cua chung con ten la Ho Thi Bich Ngoc 15 tuoi duoc ngoan hien va dao duc


Maria Le Thu Hang
04 Mar 2012

chung con xin Duc Me va Thanh Giuse ban cho chung con 1 dua con vi chung con ket hon da 2 nam roi04 Mar 2012

con GiuSe hiệp, giờ đây muốn đi tìm việc ở các công ty thì tuổi của con đả quá độ tuổi họ nhận vào làm, còn công viec ho tìm người thì (con chỉ có bằng phổ thông trung học)vốn học của con khong đáp ứng theo nhu cầu của họ tìm. Con muốn lấy vợ: Con đi tìm và chưa thấy. Giờ đây Con muốn tu thì chẳng biết có chỗ nào nhận con không. Con nhìn vào con va con cậy xin CHA TRÊN TRỜI. " Lậy CHA bằng thiên lực CHÚA THÁNH THẦN - thiên tính CHÚA CON - con cầu xin CHA cho con được sống đẹp LÒNG CHA trong CHÚA GIE SU KI TO. nhân danh CHA và CON và THÁNH THẦN04 Mar 2012

con GiuSe hiệp, giờ đây muốn đi tìm việc ở các công ty thì tuổi của con đả quá độ tuổi họ nhận vào làm, còn công viec ho tìm người thì (con chỉ có bằng phổ thông trung học)vốn học của con khong đáp ứng theo nhu cầu của họ tìm. Con muốn lấy vợ: Con đi tìm và chưa thấy. Giờ đây Con muốn tu thì chẳng biết có chỗ nào nhận con không. Con nhìn vào con va con cậy xin CHA TRÊN TRỜI. " Lậy CHA bằng thiên lực CHÚA THÁNH THẦN - thiên tính CHÚA CON - con cầu xin CHA cho con được sống đẹp LÒNG CHA trong CHÚA GIE SU KI TO. nhân danh CHA và CON và THÁNH THẦN


Maria Tám
04 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
04 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
04 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
04 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


MT Nguyen
04 Mar 2012

Xin cau cho mot co ban luon vui ve va suc khoe manh va tinh ban cua hai dua con luon mai mai duoc dai lau. Xin Chua va Me Maria phu ho cho co ban cua con duoc tot dep cho sau nay. Amen Lay Chua, con biet nhung loi con cau xin thi Chua co nghe ma Chua khong the cho con vi Chua so neu con duoc nhung gi con cau xin thi con se thay doi tinh tin cua con va se quen di Chua va Duc Me Maria vi do con cung cam on Chua da lam nhu the. Con chi muon co mot cuoc song binh thuong va con chi cau xin va cau nguyen cho ba me cua con luon vui ve va suc khoe manh. Va con cung cau cho con mot suc khoe manh de con co the hieu thao voi ba me cua con va dem nhieu niem tin vao Chua va Duc Me Maria. Moi chuyen hay de theo y Chua va Duc Me Maria....Amen


claire_han
04 Mar 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Giuse, con cam ta Ngai da cho chung con 1 ngay binh an. Xin Ngai ban cho HP & gd con suc khoe tot, co duoc viec lam. Xin Ngai phu ho cho ket qua thu nghiem cua A. khong bi ung thu. Xin Ngai phu ho cho gd TH hanh phuc, manh khoe, viec lam on dinh, con cai ngoan ngoan. Xin Ngai phu ho cho the gioi se quan tam hon den van de dan ap nhan quyen / ton giao o VN. Amen


Tina
04 Mar 2012

Lạy Chúa, Cầu xin Chúa giúp cho con của con tìm được những niềm vui lành mạnh và có ý nghỉa trong cuộc sống, đừng làm những điều trái ý Chúa, Xin Chúa ban ơn khôn ngoan. Cầu xin Chúa che chở cho con của con không bị những người xấu cám dổ. Lạy tạ ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Lay me maria xin me cau bau cung chua nang do va gin giu vo chong con va con cua con
04 Mar 2012


Lay me maria xin me cau bau cung chua nang do va gin giu vo chong con va con cua con
04 Mar 2012


Lay me maria xin me thuong thu
04 Mar 201204 Mar 2012

con an na con xin khan ME va Chua cho em cua con duoc gap thay gap thuoc va khoi can benh hiem ngheo.04 Mar 2012

con an na con xin khan ME va Chua cho em cua con duoc gap thay gap thuoc va khoi can benh hiem ngheo.04 Mar 2012

con an na con xin khan ME va Chua cho em cua con duoc gap thay gap thuoc va khoi can benh hiem ngheo.04 Mar 2012


CON TRAN THI DAO
04 Mar 2012

CON XIN CHUA ME VA CAC THANH CHUA CHO CON KHOI BENH DAU COT SONG CO DA TU LAU CON CHUA CHAY KHAP NOI CUNG LOI KHAN CAU HANG NGAY XIN PHO THAC BENH CUA CON VAO LONG THUONG XOT CHUA CON TIN CON SE DUOC CHUA CHUA KHOI...MAY NGAY NAY CON DAU NHIEU HON VI THE VIEC DI LAI KHO KHAN KEM THEO DAU QUA MAT NGU NHUNG CON VAN KIEN TAM BEN DO PHO DANG BENH CUA CON TRONG TAY CHUA TIN LA CHUA SE CHUA LANH CHO CO...AMEN ! CON XIN QUI CHA HIEP Y CAU NGUYEN CHO CON HANG NGAY DE LONG TIN YEU MEN TRONG CON DUOC MANH HO VI CON LA NGUOI NGOAI DAO...


CON TRAN THI DAO
04 Mar 2012

CON XIN CHUA ME VA CAC THANH CHUA CHO CON KHOI BENH DAU COT SONG CO DA TU LAU CON CHUA CHAY KHAP NOI CUNG LOI KHAN CAU HANG NGAY XIN PHO THAC BENH CUA CON VAO LONG THUONG XOT CHUA CON TIN CON SE DUOC CHUA CHUA KHOI...MAY NGAY NAY CON DAU NHIEU HON VI THE VIEC DI LAI KHO KHAN KEM THEO DAU QUA MAT NGU NHUNG CON VAN KIEN TAM BEN DO PHO DANG BENH CUA CON TRONG TAY CHUA TIN LA CHUA SE CHUA LANH CHO CO...AMEN ! CON XIN QUI CHA HIEP Y CAU NGUYEN CHO CON HANG NGAY DE LONG TIN YEU MEN TRONG CON DUOC MANH HO VI CON LA NGUOI NGOAI DAO...


CON TRAN THI DAO CON LA NGUOI NGOAI DAO
04 Mar 2012

Xin Chua va Me cung cac Thanh chua lanh cho con benh dau cot song con da tu lau ma con van chua khoi con luon luon thin thac vao long thuong xot cua Chua chua lanh cho con cho du con da va dang cau nguyen hang ngay con van vung long tin Chua se gup con het dau,may ngay nay con dau qua di lai kho khan mat ngu anh huong toi suc khoe rat rat nhieu.Mot lan nua con cui xin Chua va Me cung cac Thanh chua lanh cho con ... Ame. Con xin qiu Cha hiep y cau nguyen cho con vi con la nguoi ngoai dao nhung con lluon tin tuong va pho thac moi su trong tay Chua...


CON TRAN THI DAO
04 Mar 2012

Xin Chua va Me cung cac Thanh chua lanh cho con benh dau cot song con da tu lau ma con van chua khoi con luon luon thin thac vao long thuong xot cua Chua chua lanh cho con cho du con da va dang cau nguyen hang ngay con van vung long tin Chua se gup con het dau,may ngay nay con dau qua di lai kho khan mat ngu anh huong toi suc khoe rat rat nhieu.Mot lan nua con cui xin Chua va Me cung cac Thanh chua lanh cho con ... Ame. Con xin qiu Cha hiep y cau nguyen cho con vi con la nguoi ngoai dao nhung con lluon tin tuong va pho thac moi su trong tay Chua...


pham thanh tung
04 Mar 2012

Tình Yêu Thiên Chúa Bao La....Chúng con xin Cảm Tạ..Ngợi Khen Danh Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cùng Thánh Cả Giuse...Amen..


Nguyen
04 Mar 2012

Nguyện xin Gia Đình Thánh Gia ban ơn mạnh hồn xác xuống trên bé Edward Nguyen(4 tháng tuổi) trong cơn bệnh hiểm nghèo.... Nếu đẹp ý Chúa...xin Chúa chữa lành bệnh cho Bé...Amen!


phêrô hiển
04 Mar 2012

ia dình con xin cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse cứu giúp cho Cháu vừa mới bị tai nạn được bình an. Lạy Chúa Giêsu xin Chúa cứu chữa cháu của con sớm được bình phục Amen.


Jeremy Nguyen
04 Mar 2012

Giêsu -Maria -Giuse Con Mến Yêu....Xin thương cứu rỗi Linh Hồn Giuse Tran Nguyen Thien Tan được về hưởng Nhan Thánh Chúa trên quê trời...Amen!


người con bé nhỏ....
04 Mar 2012

nguyen xin long thuong xot cua Chua thuong don nhan Linh Hon Maria, Linh Hon Anna va cac Linh Hon dang bi giam cam trong lua luyen toi duoc ve huong Nhan Thanh Chua tren que troi... nguyen xin Me Maria va Thanh Ca Giuse an ui va nang ddo cho nhung nguoi than con o lai...Con xin Ta on Chua va Me. Amen!!


quynh lien pham
04 Mar 2012

Con xin dang Nguoi Cha Kinh Yeu va Anh Hai con va anh John trong Chua...Nguyen xin Chua thuong gin giu , che cho Ba va anh Hai con va anh John trong ban tay yeu thuong cua Ngai. Amen


pham gia huy
04 Mar 2012

Con cau xin Chua gin giu gia dinh nguoi ban con.Amen


người con bé nhỏ....
04 Mar 2012

Lạy Chúa , con cầu xin cho người ta tìm ra được cách chữa trị bịnh ung thư ... Amen


pham thanh tung
04 Mar 2012

Con xin dang len Chua nguoi Cha kinh yeu... dua em gai cua con va nguoi ban con...xin Ngai thuong gin giu va ban on manh hon xac xuong tren Ba con va xin thuong nang do cho em con va nguoi ban cua con duoc vuot qua con benh hiem ngheo...con xin cam ta Chua...Amen!


Nguyen Chi Thien
04 Mar 2012

Nguyen xin Chua va Me Maria & Thanh Ca Giuse thuong cuu chua cho Hai Dua Con Yeu Dau cua con duoc moi su binh an trong con benh hiem ngheo...Con xin Ta On Chua. Amen!!


người con bé nhỏ....
04 Mar 2012

Lạy Chúa...xin cho chúng con biết dùng chuỗi Mân Côi như một lời cầu nguyện xin ơn lành xuống cho những người thân yêu của chúng con và đặc biệt xin cầu cho các Linh Hồn đang bị giam cầm nơi luyện tội....Chúng con xin cảm tạ..ngợi khen danh Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cùng Thánh Cả Giuse...Amen..


người con bé nhỏ....
04 Mar 2012

Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Gioan Phaolo II xin tha thứ cho sự bất xứng của chúng con và xin ban thần Khí cho chúng con. Amen!


Agnes CTL
04 Mar 2012

Lay Chua, Lay Me Maria xin ban on chua lanh cho con duoc het benh cot song, dau nhuc tay cu dong tro lai binh thuong.


Maria T
04 Mar 2012

Lay Chua, xin cho con tra het no


GD Henry Q
04 Mar 2012

Lay Thanh Gia, con xin pho thac, tin thac gia dinh con trong tay Chua, gia dinh con dang gap rat nhieu kho khan. xin thuong cuu gia dinh con vuot qua duoc moi kho khan hien nay, xin nhan loi ban nhung can thiet cho gia dinh chung con.


Anne T
04 Mar 2012

Lay Cha, xin thuong ban cho gia dinh con vuot qua moi kho khan, nhung can thiet hien nay, xin Chua Me Maria nham loi cau xin va uoc nguyen cua con, ra tay sap dat, an bai, thanh hoa moi su trong con.


Agnes CTL
04 Mar 2012

Lay Thanh Gia xin ban cho con trai, con dau con tim duoc viec lam theo nganh hoc, cuoc song on dinh, may man, binh an, manh khoe ,dau dao moi, xin duoc vung duc tin, luon biet tin thac, pho thac va song theo loi Chua, cho chau cua con on khon ngoan, binh an. Ban on chua lanh cho con trai khoi benh Gout.


Tina
04 Mar 2012

Lạy Chúa, Cầu xin Chúa giúp cho con của con tìm được những niềm vui lành mạnh và có ý nghỉa trong cuộc sống, đừng làm những điều trái ý Chúa, Xin Chúa ban ơn khôn ngoan. Cầu xin Chúa che chở cho con của con không bị những người xấu cám dổ. Lạy tạ ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA .MAU SOM BAN DUOC XE MA BAN GIA .VA XIN BAN CHO KHACH HANG HO KEU ANH DE LAM VIEC XIN NHAN LOI CON CAU VA BAN CHO CON AMEN -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA .MAU SOM BAN DUOC XE MA BAN GIA .VA XIN BAN CHO KHACH HANG HO KEU ANH DE LAM VIEC XIN NHAN LOI CON CAU VA BAN CHO CON AMEN -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA .MAU SOM BAN DUOC XE MA BAN GIA .VA XIN BAN CHO KHACH HANG HO KEU ANH DE LAM VIEC XIN NHAN LOI CON CAU VA BAN CHO CON AMEN --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA .MAU SOM BAN DUOC XE MA BAN GIA .VA XIN BAN CHO KHACH HANG HO KEU ANH DE LAM VIEC XIN NHAN LOI CON CAU VA BAN CHO CON AMEN --------------------------------------------------------------------------------


Hang Nga
03 Mar 2012

Con cam on Chua, Me Maria, St. Giuse da ban cho con nhung dieu con mong uoc. Xin ban them long tin cho con de trong bat cu hoan canh nao chung con luon trong cay pho thac vao su quan phong cua Chua.


Hang Nga
03 Mar 2012

Con cam on Chua, Me Maria, St. Giuse da ban cho con nhung dieu con mong uoc. Xin ban them long tin cho con de trong bat cu hoan canh nao chung con luon trong cay pho thac vao su quan phong cua Chua.


Hang Nga
03 Mar 2012

Con cam on Chua, Me Maria, St. Giuse da ban cho con nhung dieu con mong uoc. Xin ban them long tin cho con de trong bat cu hoan canh nao chung con luon trong cay pho thac vao su quan phong cua Chua.


Hang Nga
03 Mar 2012

Con cam on Chua, Me Maria, St. Giuse da ban cho con nhung dieu con mong uoc. Xin ban them long tin cho con de trong bat cu hoan canh nao chung con luon trong cay pho thac vao su quan phong cua Chua.


Teresa Phuong Cau
03 Mar 2012

Lạy Chúa Hài Đồng, chiều nay con thi chính trị cuối khoá-môn tư tưởng Hồ Chí Minh-môn rất khó nuốt...con đã cố gắng học bài rất nhiều nhưng con vẫn lo...Nguyện xin Chúa soi lòng mở trí con để chiều nay con làm bài được tốt.Con cám ơn Chúa


Tuan
03 Mar 2012

Lậy Chuá . Xin Chúa Soi Sáng cho anh rể của con . Gặp thầy gặp thuốc . Để căn bệnh đau lưng, vai, cổ được giảm hoăc được khỏi luôn . Chúng con cầu xin Chuá . Xin cảm tạ Chúa đã ban cho Bố Mẹ anh Chi, cháu con về VN chơi tốt đẹp va bình an trở lại mỹ . Xin Chúa luôn gìn giữ gia đình con luôn mạnh khoẻ . Con cám ơn Chúa .03 Mar 2012

Lay Chua xin cho chung con luon duoc binh an tam hon va the xac . Amen


An Na Huong
03 Mar 2012

Lay chua xin cau giup cho con tranh duoc moi cam gio , con da loi lam rat nhieu con rat so . Xin giup cho con vuot qua moi kho khan hien nay , xin giup con trong cong viec duoc tot lanh theo thanh y Chua ....


Tina
03 Mar 2012

Cầu xin Chúa hướng dẩn Chúng con làm bất cứ điều gì theo thánh ý Chúa, con đã làm lổi nhiều lần nên con sợ quá, xin Chúa cứu giúp chúng con. Con không biết dạy dổ con cái nên chúng nó không biết vâng lời cha mẹ, thật là khổ xin Chúa cứu chúng con. Amen03 Mar 2012

Lay Chua xin Chua ban cho gia dinh lon cua con nhieu suc khoe va moi su binh an trong tay Chua. Xin Chua soi sang cho con co gang hoc tap nang dong tu tin, hoc duoc noi anh van mo uoc va biet yeu men Chua nhieu hon.


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON CAU XIN QUY CHA THAY CAU NGUYEN LEN ME MARIA CHUA GIESU VA THANH CA GIUSE BAN CHO BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN.XIN THUONG BAN CHO ANH LUON YEU THUONG CON MANG DEN CHO CON TINH CAM HANH PHUC SUOT DOI .CAU XIN BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM CUA ANH LONG AY .XIN NHAN LOI CON CAU AMEN. -------------------------------------------------------------------------------- TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM ,TINH YEU CHAN THAT CUA BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA ,CON XIN CHUA GIESU ,ME MARIA VA THANH CA GIUSE ,THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH AY YEU CON LUON NHO DEN CON SUY NHGI DEN CON NHIEU VUI VE VOI CON ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA XIN THUONG GIUP BAN CHO ANH LONG AY CO CAM TINH VOI CON ,NGO LOI YEU THUONG DEN VOI ,MANG DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THANH CA ,CON QUA YEU THUONG ANH AY CON MUON LO CHO ANH MOI THU ,MA ANH LONG AY VAN XEM CON NHU BAN BE ,GIO XON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA CON NGUOI ANH LONG AY DE ANH AY TU TU XEM CON NHU MOT NGUOI YEU ,CON XIN THIEN CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG MAU SOM VE CHUNG SONG VOI NHAU .CON LUON TIN TUONG NOI CHUA ME MARIA VA THANH CA GIUSE CUNG CAC THANH TREN TROI XIN CAU BAU CHO CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON NHUNG CON XIN TA ON . -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BA CON LUON MANH KHOE BINH AN XIN BAN CHO GIA DINH CON LUON MANH KHOE BINH AN ,XIN BAN CHO GIA DINH CON LUON HANH PHUC ,DUNG HAN THU NHAU NUA ,DUNG GANH GHET NHAU NUA XIN BAN CHO CAC CHAU CUA CON LUON MANH KHOE BINH AN ,XIN BAN CHO CAC CHAU CUA CON LUON NGOAN NGOAN BIET VANG LOI BO ME CON XIN CHU NHAN TU ,XIN ME MARIA VA THANH CA GIUSE NHAN LOI CON XIN KHAN VA BAN CHO CON AMEN. --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 LAY ME MARIA ,LAY CHUA GIESU ,LAY THANH CA GIUSE XIN BAN CHO CON LUON MANH KHOE BINH AN .LAY CHUA TU NHAN LAY ME MARIA VA LAY THANH CAC GIUSE ,,XIN THUONG CON THAU HIEU LONG CON THA THU TOI LOI CHO CON ,XIN BAN CHO CON LUON CO KHACH LAM ,XIN THUONG BAN CHO CON LUON VUOT KHO KHAN THOAT MOI NGUY HIEM TREN DAT NUO MY NA Y ,XIN BAN CHO CON HOC DUOC BANG LAI XE ,HOC DUOC DE DAU QUOC TICH ,LAY CHU GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG BAN CHO CON ,CON NHO NGUOI TA XIN DUM BAO HIEM HO CUNG LAM HO CON ,VA CHO CON CO DUOC BAO HIEM ,VA XIN DUOC CHO O ,LAY CHUA GIESU LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG GIUP CON CON LUON TIN TUONG NOI CHU ,ME ,VA THANH CA CUNG CAC THANH TREN TROI ,CON HIEN GIO KHO TM LAM ,TIEN BAC CUNG KHONG CO .MA CON THI HAY GIUP NGUOI ,CON NAI XIN THA THIET .CHUA ,ME ,VA THANH CA BAN CHO CON KIEM DUOC TIEN DE CHI CHAI ....VA XIN NHAN NHUNG LOI CON XIN KHAN VA BAN CHO CON .CON XIN TA ON .CHUA ,ME VA THANH CA . -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 LAY ME MARIA ,LAY CHUA GIESU ,LAY THANH CA GIUSE XIN BAN CHO CON LUON MANH KHOE BINH AN .LAY CHUA TU NHAN LAY ME MARIA VA LAY THANH CAC GIUSE ,,XIN THUONG CON THAU HIEU LONG CON THA THU TOI LOI CHO CON ,XIN BAN CHO CON LUON CO KHACH LAM ,XIN THUONG BAN CHO CON LUON VUOT KHO KHAN THOAT MOI NGUY HIEM TREN DAT NUO MY NA Y ,XIN BAN CHO CON HOC DUOC BANG LAI XE ,HOC DUOC DE DAU QUOC TICH ,LAY CHU GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG BAN CHO CON ,CON NHO NGUOI TA XIN DUM BAO HIEM HO CUNG LAM HO CON ,VA CHO CON CO DUOC BAO HIEM ,VA XIN DUOC CHO O ,LAY CHUA GIESU LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG GIUP CON CON LUON TIN TUONG NOI CHU ,ME ,VA THANH CA CUNG CAC THANH TREN TROI ,CON HIEN GIO KHO TM LAM ,TIEN BAC CUNG KHONG CO .MA CON THI HAY GIUP NGUOI ,CON NAI XIN THA THIET .CHUA ,ME ,VA THANH CA BAN CHO CON KIEM DUOC TIEN DE CHI CHAI ....VA XIN NHAN NHUNG LOI CON XIN KHAN VA BAN CHO CON .CON XIN TA ON .CHUA ,ME VA THANH CA . -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 LAY ME MARIA ,LAY CHUA GIESU ,LAY THANH CA GIUSE XIN BAN CHO CON LUON MANH KHOE BINH AN .LAY CHUA TU NHAN LAY ME MARIA VA LAY THANH CAC GIUSE ,,XIN THUONG CON THAU HIEU LONG CON THA THU TOI LOI CHO CON ,XIN BAN CHO CON LUON CO KHACH LAM ,XIN THUONG BAN CHO CON LUON VUOT KHO KHAN THOAT MOI NGUY HIEM TREN DAT NUO MY NA Y ,XIN BAN CHO CON HOC DUOC BANG LAI XE ,HOC DUOC DE DAU QUOC TICH ,LAY CHU GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG BAN CHO CON ,CON NHO NGUOI TA XIN DUM BAO HIEM HO CUNG LAM HO CON ,VA CHO CON CO DUOC BAO HIEM ,VA XIN DUOC CHO O ,LAY CHUA GIESU LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG GIUP CON CON LUON TIN TUONG NOI CHU ,ME ,VA THANH CA CUNG CAC THANH TREN TROI ,CON HIEN GIO KHO TM LAM ,TIEN BAC CUNG KHONG CO .MA CON THI HAY GIUP NGUOI ,CON NAI XIN THA THIET .CHUA ,ME ,VA THANH CA BAN CHO CON KIEM DUOC TIEN DE CHI CHAI ....VA XIN NHAN NHUNG LOI CON XIN KHAN VA BAN CHO CON .CON XIN TA ON .CHUA ,ME VA THANH CA . -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

-------------------------------------------------------------------------------- TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 LAY ME MARIA ,LAY CHUA GIESU ,LAY THANH CA GIUSE XIN BAN CHO CON LUON MANH KHOE BINH AN .LAY CHUA TU NHAN LAY ME MARIA VA LAY THANH CAC GIUSE ,,XIN THUONG CON THAU HIEU LONG CON THA THU TOI LOI CHO CON ,XIN BAN CHO CON LUON CO KHACH LAM ,XIN THUONG BAN CHO CON LUON VUOT KHO KHAN THOAT MOI NGUY HIEM TREN DAT NUO MY NA Y ,XIN BAN CHO CON HOC DUOC BANG LAI XE ,HOC DUOC DE DAU QUOC TICH ,LAY CHU GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG BAN CHO CON ,CON NHO NGUOI TA XIN DUM BAO HIEM HO CUNG LAM HO CON ,VA CHO CON CO DUOC BAO HIEM ,VA XIN DUOC CHO O ,LAY CHUA GIESU LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG GIUP CON CON LUON TIN TUONG NOI CHU ,ME ,VA THANH CA CUNG CAC THANH TREN TROI ,CON HIEN GIO KHO TM LAM ,TIEN BAC CUNG KHONG CO .MA CON THI HAY GIUP NGUOI ,CON NAI XIN THA THIET .CHUA ,ME ,VA THANH CA BAN CHO CON KIEM DUOC TIEN DE CHI CHAI ....VA XIN NHAN NHUNG LOI CON XIN KHAN VA BAN CHO CON .CON XIN TA ON .CHUA ,ME VA THANH CA . -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA .MAU SOM BAN DUOC XE MA BAN GIA .VA XIN BAN CHO KHACH HANG HO KEU ANH DE LAM VIEC XIN NHAN LOI CON CAU VA BAN CHO CON AMEN --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA .MAU SOM BAN DUOC XE MA BAN GIA .VA XIN BAN CHO KHACH HANG HO KEU ANH DE LAM VIEC XIN NHAN LOI CON CAU VA BAN CHO CON AMEN --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA .MAU SOM BAN DUOC XE MA BAN GIA .VA XIN BAN CHO KHACH HANG HO KEU ANH DE LAM VIEC XIN NHAN LOI CON CAU VA BAN CHO CON AMEN --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA .MAU SOM BAN DUOC XE MA BAN GIA .VA XIN BAN CHO KHACH HANG HO KEU ANH DE LAM VIEC XIN NHAN LOI CON CAU VA BAN CHO CON AMEN --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA .MAU SOM BAN DUOC XE MA BAN GIA .VA XIN BAN CHO KHACH HANG HO KEU ANH DE LAM VIEC XIN NHAN LOI CON CAU VA BAN CHO CON AMEN --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

-------------------------------------------------------------------------------- TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA .MAU SOM BAN DUOC XE MA BAN GIA .VA XIN BAN CHO KHACH HANG HO KEU ANH DE LAM VIEC XIN NHAN LOI CON CAU VA BAN CHO CON AMEN --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA .MAU SOM BAN DUOC XE MA BAN GIA .VA XIN BAN CHO KHACH HANG HO KEU ANH DE LAM VIEC XIN NHAN LOI CON CAU VA BAN CHO CON AMEN


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA .MAU SOM BAN DUOC XE MA BAN GIA .VA XIN BAN CHO KHACH HANG HO KEU ANH DE LAM VIEC XIN NHAN LOI CON CAU VA BAN CHO CON AMEN


John B Nguyen Hung
03 Mar 2012

Xin cho gia đình con dược hòa thuận thương yêu nhau, cho các con cái của con được trở về với Chúa, được ơn đi xưng tội trong mùa chay thánh này,đừng để con cái con bỏ lễ ngày Chúa nhật. Con cám ơn Mẹ Maria và Thiên Chúa Ba Ngôi


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 LAY ME MARIA ,LAY CHUA GIESU ,LAY THANH CA GIUSE XIN BAN CHO CON LUON MANH KHOE BINH AN .LAY CHUA TU NHAN LAY ME MARIA VA LAY THANH CAC GIUSE ,,XIN THUONG CON THAU HIEU LONG CON THA THU TOI LOI CHO CON ,XIN BAN CHO CON LUON CO KHACH LAM ,XIN THUONG BAN CHO CON LUON VUOT KHO KHAN THOAT MOI NGUY HIEM TREN DAT NUO MY NA Y ,XIN BAN CHO CON HOC DUOC BANG LAI XE ,HOC DUOC DE DAU QUOC TICH ,LAY CHU GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG BAN CHO CON ,CON NHO NGUOI TA XIN DUM BAO HIEM HO CUNG LAM HO CON ,VA CHO CON CO DUOC BAO HIEM ,VA XIN DUOC CHO O ,LAY CHUA GIESU LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG GIUP CON CON LUON TIN TUONG NOI CHU ,ME ,VA THANH CA CUNG CAC THANH TREN TROI ,CON HIEN GIO KHO TM LAM ,TIEN BAC CUNG KHONG CO .MA CON THI HAY GIUP NGUOI ,CON NAI XIN THA THIET .CHUA ,ME ,VA THANH CA BAN CHO CON KIEM DUOC TIEN DE CHI CHAI ....VA XIN NHAN NHUNG LOI CON XIN KHAN VA BAN CHO CON .CON XIN TA ON .CHUA ,ME VA THANH CA . -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 LAY ME MARIA ,LAY CHUA GIESU ,LAY THANH CA GIUSE XIN BAN CHO CON LUON MANH KHOE BINH AN .LAY CHUA TU NHAN LAY ME MARIA VA LAY THANH CAC GIUSE ,,XIN THUONG CON THAU HIEU LONG CON THA THU TOI LOI CHO CON ,XIN BAN CHO CON LUON CO KHACH LAM ,XIN THUONG BAN CHO CON LUON VUOT KHO KHAN THOAT MOI NGUY HIEM TREN DAT NUO MY NA Y ,XIN BAN CHO CON HOC DUOC BANG LAI XE ,HOC DUOC DE DAU QUOC TICH ,LAY CHU GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG BAN CHO CON ,CON NHO NGUOI TA XIN DUM BAO HIEM HO CUNG LAM HO CON ,VA CHO CON CO DUOC BAO HIEM ,VA XIN DUOC CHO O ,LAY CHUA GIESU LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG GIUP CON CON LUON TIN TUONG NOI CHU ,ME ,VA THANH CA CUNG CAC THANH TREN TROI ,CON HIEN GIO KHO TM LAM ,TIEN BAC CUNG KHONG CO .MA CON THI HAY GIUP NGUOI ,CON NAI XIN THA THIET .CHUA ,ME ,VA THANH CA BAN CHO CON KIEM DUOC TIEN DE CHI CHAI ....VA XIN NHAN NHUNG LOI CON XIN KHAN VA BAN CHO CON .CON XIN TA ON .CHUA ,ME VA THANH CA . -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA .MAU SOM BAN DUOC XE MA BAN GIA .VA XIN BAN CHO KHACH HANG HO KEU ANH DE LAM VIEC XIN NHAN LOI CON CAU VA BAN CHO CON AMEN --------------------------------------------------------------------------------


copnannal
03 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện xin mẹ ban cho gia đình con có một cuộc sống bình an con nguyện xin mẹ thương cho chồng con không chơi bời nữa chỉ lo làm ăn để lấy tiền trả nợ con xin mẹ dẹp dúp cho chồng con bỏ tính gen lung tung về nhà không đập đồ và không bao giờ đánh con nữa anh không nên hẹp hòi ích kỷ với con nữa con nguyện xin mẹ nhận lời con cầu xin amen


conannal
03 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện xin mẹ dúp cho con giữ được tình cảm mãi với bạn con bạn con xẽ luân đối sử tốt với con được như ý của con mà bạn con không bao giờ làm con buồn nữa vì con sống rất thật tâm với bạn con con xin mẹ nhận lời con cầu xin amen


con an nal
03 Mar 2012

mẹ ơi con xin mẹ thương cho các linh hồn đang bị giam ở nơi luyện ngục sớm được về nước chúa amen


conannal
03 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện xin mẹ thương mẹ ban ơn bình an và ơn tre chở cho chúng con hàng ngày con nguyện xin mẹ thương dúp cho tất cả những người chúng con con nợ và tất cả các anh chị em trong hàng phường họ hiểu họp thông cẩm tạo điều kiện cho chúng con làm ă trả dần mẹ ơi con xin mẹ thương ban cho công việc của con ở nhà được ổn định con nguyện xin mẹ thương mẹ ban ơn bình an cho gia đình con được bình an ở quê để chúng con iên tâm làm ăn trả dần mẹ ơi con nguyện xin mẹ tre chở cho con xin mẹ ban cho coong việc của con làm ở nhà được may măn được như ý của con con xin mẹ ban cho con thêm chí thông minh để con làm thật tốt công việc của con và đạt được như ý muốn của mọi người con xin mẹ nhận lời con cầu xin amen


Tina
03 Mar 2012

Cau xin Chua huong dan Chung con lam bat cu dieu gi theo thanh y Chua, con da lam loi nhieu lan nen con so qua, xin Chua cuu giup chung con. Amen


nguyen tan hieu
03 Mar 2012

chuc tung ton vinh,yeu men duc chua troi ba ngoi.chung con ngoi khen khen thanh danh chua giesu,thanh danh me maria,thanh danh cha thanh giuse.gia dinh chung con het long trong cay,tin thac linh hon,than xac,benh tat,su song cua chung con trong tinh yeu ba dang.xin bao dung tha thu toi loi,va vthuong xot chung con/xin thuong xot benh nan y cua nha con.xin tay rua toi loi benh tat minh khoi,minh khoa,sarah cung chau gai chung con.xin thuong xot maria angel nguyen thuy van dai,cac linh hon mo coi,cac linh hon trong chon luyen hinh.xin hoan cai cac toi nhan khon kho.xin chua ban cho the gioi duoc hoa binh,va nhat la keu goi moi nguoi tro ve cung chua de tho lay ton kinh mot cha tren troi.lay me maria,la me con,nu vuong hoa binh,xin me cau bau cho con cai cua me duoc chuc lanh,binh an trong tinh yeu cua thien chua.chung con cau xin thanh ca giuse,cac thien than,va cac thanh cua thien chua cau bau phu ho giup chung con.lay chua chung con cau xin theo thanh y chua,cay nho conh nghiep thanh tam chua kito,trai tim ven sach me maria.xin chua doai thuong nham loi cac toi to chua.amen03 Mar 2012

chua lanh benh nan binh an an toan


Ysave Nguyễn thị Thu Lan
03 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn : Xin Chúa Thánh hóa đời sống , tâm trí của mọi người trong gia đình con . XIN CHÚA NHẬM LỜI CON KHẨN NGUYỆN . CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA . AMEN .


Ysave Nguyễn thị Thu Lan
03 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: Xin Chúa ban bình an cho gia đình và thân quyến con . Xin Chúa cho các con của con ngoan ngoãn , vâng lời cha mẹ , chăm lo học hành cho tốt hơn . Siêng năng hơn trong việc phục vụ Nhà Thờ theo bổn phận . XIN CHÚA NHẬM LỜI CON KHẨN NGUYỆN . CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA . AMEN .


Ysave Nguyễn thị Thu Lan
03 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: Con cầu xin cho chị Nhung được khỏe mạnh , có sức khỏe tốt , có việc làm thường xuyên , mọi việc mà chị đang lo lắng sẽ được giải quyết ổn thỏa . Giờ em của chị ấy đã qua Mỹ xum họp rồi , xin Chúa giúp cho chị em của chị ấy ấy gặp mọi điều thuận lợi , hanh thông , may mắn trong mọi việc . Những người làm chung trong xưởng đừng ích kỹ ăn hiếp , bắt nạt chị ấy . Mọi người xung quanh luôn sẳn sàng quan tâm , san sẻ và nhiệt tình giúp đỡ chị em của chị ấy ... để chị thấy rằng lúc nào cũng có Chúa luôn đồng hành cùng chị ấy - như lời Chúa đã dạy : "Hỡi những ai mang gánh nặng nề , hãy đến cùng Ta , Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng" . XIN CHÚA NHẬM LỜI CON KHẨN NGUYỆN . CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA . AMEN .


Ysave Nguyễn thị Thu Lan
03 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn : Lạy Chúa , xin chữa lành bệnh cho Má con . XIN CHÚA HÃY THƯƠNG NHẬM LỜI CON KHẨN NGUYỆN. CON XIN TẠ ƠN NGÀI . AMEN .


Ysave Nguyễn thị Thu Lan
03 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn : Xin Chúa ban bình an cho gia đình con . Xin Chúa ban ơn cho chồng con khỏe mạnh - hết bệnh NHỨC ĐẦU đã hành hạ anh ấy hơn 20 năm qua . Xin Chúa ban ơn cho công việc làm ăn của chồng con luôn được thuận lợi , suông sẻ , tốt đẹp . XIN CHÚA NHẬM LỜI CON KHẨN NGUYỆN .CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA . AMEN .


Ysave Nguyễn thị Thu Lan
03 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn : Con xin Chúa ban bình an cho gia đình chị 2 của con . Chị đang chăm sóc Má con bị bệnh . Xin Chúa ban ơn cho công việc làm ăn của chị được phát triển thuận lợi , tốt đẹp , có thu nhập tốt để đảm bảo cuộc sống của gia đình . XIN CHÚA NHẬM LỜI CON KHẨN NGUYỆN . CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA . AMEN .


Ysave Nguyễn thị Thu Lan
03 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn : Xin chữa lành bệnh bướu cổ của con . XIN CHÚA NHẬM LỜI CON KHẨN NGUYỆN . CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA . AMEN .


Ysave Nguyễn thị Thu Lan
03 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn : Con cầu xin Chúa cho chị 2 Thoa của con bình tâm vượt qua cơn bão tố nầy . Xin Chúa thêm sức , ủi an , soi sáng cho chị biết được đâu là Thánh Ý của Chúa mà làm đẹp lòng Người . Xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chị đang ở biết THỰC HÀNH SỐNG LỜI CHÚA hằng ngày một cách đúng đắn để tôn trọng , yêu thương nhau trong tinh thần BÁC ÁI để xứng đáng nêu gương cho người ở ngoài thế gian noi theo . XIN CHÚA NHẬM LỜI CON KHẨN NGUYỆN . CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA . AMEN .


con cosimo hoang sinh hung
03 Mar 2012

lay chua con tho lay chua con yeu men chua con cam ta chua con chuc tung chua con ngoi khen chua / hom nay chua cho con duoc song lam con chua them mot ngay nua xin chua cho con duoc song trong tinh yeu cua chua / lay chua con la ke co toi xin chua thu tha tat ca nhung toi loi con da suc pham den chua trong nhung ngay da qua / gio day con xin chua ban cho con biet yeu men chua biet nghe loi chua day biet vang theo y chua va thuc hanh loi chua day / xin chua ban cho gd con duoc binh an manh khoe biet hoa thuan va yeu thuong nhau cong viec duoc nhieu may man / xin chua ban cho hai con cua con biet nghe loi day bao cua con biet yeu thuong nhau va cham chi hoc hanh khon ngoan nhan duc biet yeu thuong moi nguoi / xin chua cung ban cho moi nguoi duoc manh khoe va binh an biet hoa thuan yeu thuong nhau nhu anh em cung mot cha tren troi / xin chua cho con duoc khoi benh dau dau va nhung benh khac nua / xin chua ban cho nhung nguoi dang dau om benh tat than xac cung nhu tam hon duoc khoi benh / xin chua thanh than ban cho gd con duoc cac on cua ngai / xin chua thanh than thanh hoa va hiep nhat chung con len mot trong tinh yeu cua thien chua cha amen / lay chua xin nhan loi cau cua con nhoi loi chuyen cau cua me maria thanh giuse va cac thanh nam nu o tren troi va cong nghiep cua chua giesu kito con chua / lay chua giesu con tin thac vao chua


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA .MAU SOM BAN DUOC XE MA BAN GIA .VA XIN BAN CHO KHACH HANG HO KEU ANH DE LAM VIEC XIN NHAN LOI CON CAU VA BAN CHO CON AMEN


Teresa PT
03 Mar 2012

Lạy Chúa, xin thương xót con ban cho thai nhi của con mạnh khỏe. Con xin dâng thai nhi của con lên Chúa, xin Chúa che chở và bảo bọc cho bé cho đến ngày chào đời. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa !


PVPhuc
03 Mar 2012

Lạy Chúa Giêsu, nay con đến với Chúa mang theo mọi tật nguyền của đời con. Xin Chúa cứu chữa con. Xin làm cho con nên mạnh mẽ nhất là về đàng thiêng liêng. Xin cho con cảm mến được sự thích thú khi dừng chân ngồi bên Chúa để nghe Chúa nói và để được chữa lành. Xin cho con hằng biết về bên Chúa để được Chúa gia tăng lòng mến Chúa mỗi ngày một nhiều hơn. Lạy Chúa, xin tha thứ những lỗi phạm của con... Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con: vì ... cám dỗ. Con tha thiết cầu xin Chúa nhận lời cầu xin của con. Amen


Mariangatran
03 Mar 2012

Moi su con pho thac cho Chua cung Me,xin cho the gioi nhan biet Thien Chua la Cha nhan tu,long thuong xot Chua tu doi nay sang doi khac ,con xin pho thac cac linh muc trong tay Chua cung Me,xin bao ve cac Ngai ,xin cho dai gd con biet yeu men nhau,de Chua o trong chung con,cho cac linh hon trong luyen nguc duoc thay mat Chua muon doi amen


gia dinh maria va phaolo minh
03 Mar 2012

xin cac ngai ban cho chung con duoc may man ve tai chanh , binh an va con trai con mau het benh ! xin ban on lanh , hanh phuc, xin ban cho chung con may man ve viec lam va on dinh duoc cuoc song dang qua kho khan ! xin cac ngai doai thuong nham loi chung con van tham keu van moi ngay ! chung con xin cam ta on tren thien chua , amen .


Tina
03 Mar 2012

Cau xin Chua cuu chua cho con cua con. Amen03 Mar 2012

xin ban cho con cua chung con duoc khoe manh,, bang an cho den ngay chao doi amen xin ban cho vo chong con moi su bang an, hon an xac manh, song dep thanh y chua, cong viec on dinh amen xin ban cho tat ca cac linh hon len thien dang huong nhan thanh chua amen xin ban cho tat ca nhung nguoi benh duoc mau lanh benh amen xin chua nham loi chung con amen


Tina
03 Mar 2012

Lạy Chúa, Cầu xin Chúa giúp cho con của con tìm được những niềm vui lành mạnh và có ý nghỉa trong cuộc sống, đừng làm những điều trái ý Chúa, Xin Chúa ban ơn khôn ngoan. Lạy tạ ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Maria Thanh
03 Mar 2012

Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho Giao Hoi Cong Giao luon vung vang, ban cho The gioi An Binh , cho nhung nguoi ngheo kho, binh tat hoac gap canh gian nan khon kho co nhieu nguoi giup do, Xin cho ban than con va gia dinh cac chi em con Binh An va song dao duc tot lanh , xin chua lanh binh cho Chi con va chi Tuat cung nhung nguoi dang dau yeu, cho chau con khong phai di nghia vu va xin cho giay to bao lanh cac em duoc tien hanh nhanh chong tot dep. Amen


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 LAY ME MARIA ,LAY CHUA GIESU ,LAY THANH CA GIUSE XIN BAN CHO CON LUON MANH KHOE BINH AN .LAY CHUA TU NHAN LAY ME MARIA VA LAY THANH CAC GIUSE ,,XIN THUONG CON THAU HIEU LONG CON THA THU TOI LOI CHO CON ,XIN BAN CHO CON LUON CO KHACH LAM ,XIN THUONG BAN CHO CON LUON VUOT KHO KHAN THOAT MOI NGUY HIEM TREN DAT NUO MY NA Y ,XIN BAN CHO CON HOC DUOC BANG LAI XE ,HOC DUOC DE DAU QUOC TICH ,LAY CHU GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG BAN CHO CON ,CON NHO NGUOI TA XIN DUM BAO HIEM HO CUNG LAM HO CON ,VA CHO CON CO DUOC BAO HIEM ,VA XIN DUOC CHO O ,LAY CHUA GIESU LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG GIUP CON CON LUON TIN TUONG NOI CHU ,ME ,VA THANH CA CUNG CAC THANH TREN TROI ,CON HIEN GIO KHO TM LAM ,TIEN BAC CUNG KHONG CO .MA CON THI HAY GIUP NGUOI ,CON NAI XIN THA THIET .CHUA ,ME ,VA THANH CA BAN CHO CON KIEM DUOC TIEN DE CHI CHAI ....VA XIN NHAN NHUNG LOI CON XIN KHAN VA BAN CHO CON .CON XIN TA ON .CHUA ,ME VA THANH CA . --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 LAY ME MARIA ,LAY CHUA GIESU ,LAY THANH CA GIUSE XIN BAN CHO CON LUON MANH KHOE BINH AN .LAY CHUA TU NHAN LAY ME MARIA VA LAY THANH CAC GIUSE ,,XIN THUONG CON THAU HIEU LONG CON THA THU TOI LOI CHO CON ,XIN BAN CHO CON LUON CO KHACH LAM ,XIN THUONG BAN CHO CON LUON VUOT KHO KHAN THOAT MOI NGUY HIEM TREN DAT NUO MY NA Y ,XIN BAN CHO CON HOC DUOC BANG LAI XE ,HOC DUOC DE DAU QUOC TICH ,LAY CHU GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG BAN CHO CON ,CON NHO NGUOI TA XIN DUM BAO HIEM HO CUNG LAM HO CON ,VA CHO CON CO DUOC BAO HIEM ,VA XIN DUOC CHO O ,LAY CHUA GIESU LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG GIUP CON CON LUON TIN TUONG NOI CHU ,ME ,VA THANH CA CUNG CAC THANH TREN TROI ,CON HIEN GIO KHO TM LAM ,TIEN BAC CUNG KHONG CO .MA CON THI HAY GIUP NGUOI ,CON NAI XIN THA THIET .CHUA ,ME ,VA THANH CA BAN CHO CON KIEM DUOC TIEN DE CHI CHAI ....VA XIN NHAN NHUNG LOI CON XIN KHAN VA BAN CHO CON .CON XIN TA ON .CHUA ,ME VA THANH CA . --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 LAY ME MARIA ,LAY CHUA GIESU ,LAY THANH CA GIUSE XIN BAN CHO CON LUON MANH KHOE BINH AN .LAY CHUA TU NHAN LAY ME MARIA VA LAY THANH CAC GIUSE ,,XIN THUONG CON THAU HIEU LONG CON THA THU TOI LOI CHO CON ,XIN BAN CHO CON LUON CO KHACH LAM ,XIN THUONG BAN CHO CON LUON VUOT KHO KHAN THOAT MOI NGUY HIEM TREN DAT NUO MY NA Y ,XIN BAN CHO CON HOC DUOC BANG LAI XE ,HOC DUOC DE DAU QUOC TICH ,LAY CHU GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG BAN CHO CON ,CON NHO NGUOI TA XIN DUM BAO HIEM HO CUNG LAM HO CON ,VA CHO CON CO DUOC BAO HIEM ,VA XIN DUOC CHO O ,LAY CHUA GIESU LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG GIUP CON CON LUON TIN TUONG NOI CHU ,ME ,VA THANH CA CUNG CAC THANH TREN TROI ,CON HIEN GIO KHO TM LAM ,TIEN BAC CUNG KHONG CO .MA CON THI HAY GIUP NGUOI ,CON NAI XIN THA THIET .CHUA ,ME ,VA THANH CA BAN CHO CON KIEM DUOC TIEN DE CHI CHAI ....VA XIN NHAN NHUNG LOI CON XIN KHAN VA BAN CHO CON .CON XIN TA ON .CHUA ,ME VA THANH CA . --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 LAY ME MARIA ,LAY CHUA GIESU ,LAY THANH CA GIUSE XIN BAN CHO CON LUON MANH KHOE BINH AN .LAY CHUA TU NHAN LAY ME MARIA VA LAY THANH CAC GIUSE ,,XIN THUONG CON THAU HIEU LONG CON THA THU TOI LOI CHO CON ,XIN BAN CHO CON LUON CO KHACH LAM ,XIN THUONG BAN CHO CON LUON VUOT KHO KHAN THOAT MOI NGUY HIEM TREN DAT NUO MY NA Y ,XIN BAN CHO CON HOC DUOC BANG LAI XE ,HOC DUOC DE DAU QUOC TICH ,LAY CHU GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG BAN CHO CON ,CON NHO NGUOI TA XIN DUM BAO HIEM HO CUNG LAM HO CON ,VA CHO CON CO DUOC BAO HIEM ,VA XIN DUOC CHO O ,LAY CHUA GIESU LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG GIUP CON CON LUON TIN TUONG NOI CHU ,ME ,VA THANH CA CUNG CAC THANH TREN TROI ,CON HIEN GIO KHO TM LAM ,TIEN BAC CUNG KHONG CO .MA CON THI HAY GIUP NGUOI ,CON NAI XIN THA THIET .CHUA ,ME ,VA THANH CA BAN CHO CON KIEM DUOC TIEN DE CHI CHAI ....VA XIN NHAN NHUNG LOI CON XIN KHAN VA BAN CHO CON .CON XIN TA ON .CHUA ,ME VA THANH CA . --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 LAY ME MARIA ,LAY CHUA GIESU ,LAY THANH CA GIUSE XIN BAN CHO CON LUON MANH KHOE BINH AN .LAY CHUA TU NHAN LAY ME MARIA VA LAY THANH CAC GIUSE ,,XIN THUONG CON THAU HIEU LONG CON THA THU TOI LOI CHO CON ,XIN BAN CHO CON LUON CO KHACH LAM ,XIN THUONG BAN CHO CON LUON VUOT KHO KHAN THOAT MOI NGUY HIEM TREN DAT NUO MY NA Y ,XIN BAN CHO CON HOC DUOC BANG LAI XE ,HOC DUOC DE DAU QUOC TICH ,LAY CHU GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG BAN CHO CON ,CON NHO NGUOI TA XIN DUM BAO HIEM HO CUNG LAM HO CON ,VA CHO CON CO DUOC BAO HIEM ,VA XIN DUOC CHO O ,LAY CHUA GIESU LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG GIUP CON CON LUON TIN TUONG NOI CHU ,ME ,VA THANH CA CUNG CAC THANH TREN TROI ,CON HIEN GIO KHO TM LAM ,TIEN BAC CUNG KHONG CO .MA CON THI HAY GIUP NGUOI ,CON NAI XIN THA THIET .CHUA ,ME ,VA THANH CA BAN CHO CON KIEM DUOC TIEN DE CHI CHAI ....VA XIN NHAN NHUNG LOI CON XIN KHAN VA BAN CHO CON .CON XIN TA ON .CHUA ,ME VA THANH CA . --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 LAY ME MARIA ,LAY CHUA GIESU ,LAY THANH CA GIUSE XIN BAN CHO CON LUON MANH KHOE BINH AN .LAY CHUA TU NHAN LAY ME MARIA VA LAY THANH CAC GIUSE ,,XIN THUONG CON THAU HIEU LONG CON THA THU TOI LOI CHO CON ,XIN BAN CHO CON LUON CO KHACH LAM ,XIN THUONG BAN CHO CON LUON VUOT KHO KHAN THOAT MOI NGUY HIEM TREN DAT NUO MY NA Y ,XIN BAN CHO CON HOC DUOC BANG LAI XE ,HOC DUOC DE DAU QUOC TICH ,LAY CHU GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG BAN CHO CON ,CON NHO NGUOI TA XIN DUM BAO HIEM HO CUNG LAM HO CON ,VA CHO CON CO DUOC BAO HIEM ,VA XIN DUOC CHO O ,LAY CHUA GIESU LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG GIUP CON CON LUON TIN TUONG NOI CHU ,ME ,VA THANH CA CUNG CAC THANH TREN TROI ,CON HIEN GIO KHO TM LAM ,TIEN BAC CUNG KHONG CO .MA CON THI HAY GIUP NGUOI ,CON NAI XIN THA THIET .CHUA ,ME ,VA THANH CA BAN CHO CON KIEM DUOC TIEN DE CHI CHAI ....VA XIN NHAN NHUNG LOI CON XIN KHAN VA BAN CHO CON .CON XIN TA ON .CHUA ,ME VA THANH CA .


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 LAY ME MARIA ,LAY CHUA GIESU ,LAY THANH CA GIUSE XIN BAN CHO CON LUON MANH KHOE BINH AN .LAY CHUA TU NHAN LAY ME MARIA VA LAY THANH CAC GIUSE ,,XIN THUONG CON THAU HIEU LONG CON THA THU TOI LOI CHO CON ,XIN BAN CHO CON LUON CO KHACH LAM ,XIN THUONG BAN CHO CON LUON VUOT KHO KHAN THOAT MOI NGUY HIEM TREN DAT NUO MY NA Y ,XIN BAN CHO CON HOC DUOC BANG LAI XE ,HOC DUOC DE DAU QUOC TICH ,LAY CHU GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG BAN CHO CON ,CON NHO NGUOI TA XIN DUM BAO HIEM HO CUNG LAM HO CON ,VA CHO CON CO DUOC BAO HIEM ,VA XIN DUOC CHO O ,LAY CHUA GIESU LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG GIUP CON CON LUON TIN TUONG NOI CHU ,ME ,VA THANH CA CUNG CAC THANH TREN TROI ,CON HIEN GIO KHO TM LAM ,TIEN BAC CUNG KHONG CO .MA CON THI HAY GIUP NGUOI ,CON NAI XIN THA THIET .CHUA ,ME ,VA THANH CA BAN CHO CON KIEM DUOC TIEN DE CHI CHAI ....VA XIN NHAN NHUNG LOI CON XIN KHAN VA BAN CHO CON .CON XIN TA ON .CHUA ,ME VA THANH CA . --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 LAY ME MARIA ,LAY CHUA GIESU ,LAY THANH CA GIUSE XIN BAN CHO CON LUON MANH KHOE BINH AN .LAY CHUA TU NHAN LAY ME MARIA VA LAY THANH CAC GIUSE ,,XIN THUONG CON THAU HIEU LONG CON THA THU TOI LOI CHO CON ,XIN BAN CHO CON LUON CO KHACH LAM ,XIN THUONG BAN CHO CON LUON VUOT KHO KHAN THOAT MOI NGUY HIEM TREN DAT NUO MY NA Y ,XIN BAN CHO CON HOC DUOC BANG LAI XE ,HOC DUOC DE DAU QUOC TICH ,LAY CHU GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG BAN CHO CON ,CON NHO NGUOI TA XIN DUM BAO HIEM HO CUNG LAM HO CON ,VA CHO CON CO DUOC BAO HIEM ,VA XIN DUOC CHO O ,LAY CHUA GIESU LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG GIUP CON CON LUON TIN TUONG NOI CHU ,ME ,VA THANH CA CUNG CAC THANH TREN TROI ,CON HIEN GIO KHO TM LAM ,TIEN BAC CUNG KHONG CO .MA CON THI HAY GIUP NGUOI ,CON NAI XIN THA THIET .CHUA ,ME ,VA THANH CA BAN CHO CON KIEM DUOC TIEN DE CHI CHAI ....VA XIN NHAN NHUNG LOI CON XIN KHAN VA BAN CHO CON .CON XIN TA ON .CHUA ,ME VA THANH CA . --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 LAY ME MARIA ,LAY CHUA GIESU ,LAY THANH CA GIUSE XIN BAN CHO CON LUON MANH KHOE BINH AN .LAY CHUA TU NHAN LAY ME MARIA VA LAY THANH CAC GIUSE ,,XIN THUONG CON THAU HIEU LONG CON THA THU TOI LOI CHO CON ,XIN BAN CHO CON LUON CO KHACH LAM ,XIN THUONG BAN CHO CON LUON VUOT KHO KHAN THOAT MOI NGUY HIEM TREN DAT NUO MY NA Y ,XIN BAN CHO CON HOC DUOC BANG LAI XE ,HOC DUOC DE DAU QUOC TICH ,LAY CHU GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG BAN CHO CON ,CON NHO NGUOI TA XIN DUM BAO HIEM HO CUNG LAM HO CON ,VA CHO CON CO DUOC BAO HIEM ,VA XIN DUOC CHO O ,LAY CHUA GIESU LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG GIUP CON CON LUON TIN TUONG NOI CHU ,ME ,VA THANH CA CUNG CAC THANH TREN TROI ,CON HIEN GIO KHO TM LAM ,TIEN BAC CUNG KHONG CO .MA CON THI HAY GIUP NGUOI ,CON NAI XIN THA THIET .CHUA ,ME ,VA THANH CA BAN CHO CON KIEM DUOC TIEN DE CHI CHAI ....VA XIN NHAN NHUNG LOI CON XIN KHAN VA BAN CHO CON .CON XIN TA ON .CHUA ,ME VA THANH CA . --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 LAY ME MARIA ,LAY CHUA GIESU ,LAY THANH CA GIUSE XIN BAN CHO CON LUON MANH KHOE BINH AN .LAY CHUA TU NHAN LAY ME MARIA VA LAY THANH CAC GIUSE ,,XIN THUONG CON THAU HIEU LONG CON THA THU TOI LOI CHO CON ,XIN BAN CHO CON LUON CO KHACH LAM ,XIN THUONG BAN CHO CON LUON VUOT KHO KHAN THOAT MOI NGUY HIEM TREN DAT NUO MY NA Y ,XIN BAN CHO CON HOC DUOC BANG LAI XE ,HOC DUOC DE DAU QUOC TICH ,LAY CHU GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG BAN CHO CON ,CON NHO NGUOI TA XIN DUM BAO HIEM HO CUNG LAM HO CON ,VA CHO CON CO DUOC BAO HIEM ,VA XIN DUOC CHO O ,LAY CHUA GIESU LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG GIUP CON CON LUON TIN TUONG NOI CHU ,ME ,VA THANH CA CUNG CAC THANH TREN TROI ,CON HIEN GIO KHO TM LAM ,TIEN BAC CUNG KHONG CO .MA CON THI HAY GIUP NGUOI ,CON NAI XIN THA THIET .CHUA ,ME ,VA THANH CA BAN CHO CON KIEM DUOC TIEN DE CHI CHAI ....VA XIN NHAN NHUNG LOI CON XIN KHAN VA BAN CHO CON .CON XIN TA ON .CHUA ,ME VA THANH CA . --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 LAY ME MARIA ,LAY CHUA GIESU ,LAY THANH CA GIUSE XIN BAN CHO CON LUON MANH KHOE BINH AN .LAY CHUA TU NHAN LAY ME MARIA VA LAY THANH CAC GIUSE ,,XIN THUONG CON THAU HIEU LONG CON THA THU TOI LOI CHO CON ,XIN BAN CHO CON LUON CO KHACH LAM ,XIN THUONG BAN CHO CON LUON VUOT KHO KHAN THOAT MOI NGUY HIEM TREN DAT NUO MY NA Y ,XIN BAN CHO CON HOC DUOC BANG LAI XE ,HOC DUOC DE DAU QUOC TICH ,LAY CHU GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG BAN CHO CON ,CON NHO NGUOI TA XIN DUM BAO HIEM HO CUNG LAM HO CON ,VA CHO CON CO DUOC BAO HIEM ,VA XIN DUOC CHO O ,LAY CHUA GIESU LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG GIUP CON CON LUON TIN TUONG NOI CHU ,ME ,VA THANH CA CUNG CAC THANH TREN TROI ,CON HIEN GIO KHO TM LAM ,TIEN BAC CUNG KHONG CO .MA CON THI HAY GIUP NGUOI ,CON NAI XIN THA THIET .CHUA ,ME ,VA THANH CA BAN CHO CON KIEM DUOC TIEN DE CHI CHAI ....VA XIN NHAN NHUNG LOI CON XIN KHAN VA BAN CHO CON .CON XIN TA ON .CHUA ,ME VA THANH CA . --------------------------------------------------------------------------------


con cua chua
03 Mar 2012

con xin chua cho em trai con lam an o nuoc ngoai,co cong viec lam them nhieu de giup gia dinh va ,cho con duoc tu tin de hoc tap


con cua chua
03 Mar 2012

con xin chua cho em trai con lam an o nuoc ngoai,co cong viec lam them nhieu de giup gia dinh va ,cho con duoc tu tin de hoc tap


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 LAY ME MARIA ,LAY CHUA GIESU ,LAY THANH CA GIUSE XIN BAN CHO CON LUON MANH KHOE BINH AN .LAY CHUA TU NHAN LAY ME MARIA VA LAY THANH CAC GIUSE ,,XIN THUONG CON THAU HIEU LONG CON THA THU TOI LOI CHO CON ,XIN BAN CHO CON LUON CO KHACH LAM ,XIN THUONG BAN CHO CON LUON VUOT KHO KHAN THOAT MOI NGUY HIEM TREN DAT NUO MY NA Y ,XIN BAN CHO CON HOC DUOC BANG LAI XE ,HOC DUOC DE DAU QUOC TICH ,LAY CHU GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG BAN CHO CON ,CON NHO NGUOI TA XIN DUM BAO HIEM HO CUNG LAM HO CON ,VA CHO CON CO DUOC BAO HIEM ,VA XIN DUOC CHO O ,LAY CHUA GIESU LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG GIUP CON CON LUON TIN TUONG NOI CHU ,ME ,VA THANH CA CUNG CAC THANH TREN TROI ,CON HIEN GIO KHO TM LAM ,TIEN BAC CUNG KHONG CO .MA CON THI HAY GIUP NGUOI ,CON NAI XIN THA THIET .CHUA ,ME ,VA THANH CA BAN CHO CON KIEM DUOC TIEN DE CHI CHAI ....VA XIN NHAN NHUNG LOI CON XIN KHAN VA BAN CHO CON .CON XIN TA ON .CHUA ,ME VA THANH CA . --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

LAY ME MARIA ,LAY CHUA GIESU ,LAY THANH CA GIUSE XIN BAN CHO CON LUON MANH KHOE BINH AN .LAY CHUA TU NHAN LAY ME MARIA VA LAY THANH CAC GIUSE ,,XIN THUONG CON THAU HIEU LONG CON THA THU TOI LOI CHO CON ,XIN BAN CHO CON LUON CO KHACH LAM ,XIN THUONG BAN CHO CON LUON VUOT KHO KHAN THOAT MOI NGUY HIEM TREN DAT NUO MY NA Y ,XIN BAN CHO CON HOC DUOC BANG LAI XE ,HOC DUOC DE DAU QUOC TICH ,LAY CHU GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG BAN CHO CON ,CON NHO NGUOI TA XIN DUM BAO HIEM HO CUNG LAM HO CON ,VA CHO CON CO DUOC BAO HIEM ,VA XIN DUOC CHO O ,LAY CHUA GIESU LAY ME MARIA LAY THANH CA GIUSE XIN THUONG GIUP CON CON LUON TIN TUONG NOI CHU ,ME ,VA THANH CA CUNG CAC THANH TREN TROI ,CON HIEN GIO KHO TM LAM ,TIEN BAC CUNG KHONG CO .MA CON THI HAY GIUP NGUOI ,CON NAI XIN THA THIET .CHUA ,ME ,VA THANH CA BAN CHO CON KIEM DUOC TIEN DE CHI CHAI ....VA XIN NHAN NHUNG LOI CON XIN KHAN VA BAN CHO CON .CON XIN TA ON .CHUA ,ME VA THANH CA .


con cua chua
03 Mar 2012

xin cho con thanh cong trong hoc tap,sau nay ra truong co cong viec on dinh,tu duong me ve tuoi gia va nang do cac em


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BA CON LUON MANH KHOE BINH AN XIN BAN CHO GIA DINH CON LUON MANH KHOE BINH AN ,XIN BAN CHO GIA DINH CON LUON HANH PHUC ,DUNG HAN THU NHAU NUA ,DUNG GANH GHET NHAU NUA XIN BAN CHO CAC CHAU CUA CON LUON MANH KHOE BINH AN ,XIN BAN CHO CAC CHAU CUA CON LUON NGOAN NGOAN BIET VANG LOI BO ME CON XIN CHU NHAN TU ,XIN ME MARIA VA THANH CA GIUSE NHAN LOI CON XIN KHAN VA BAN CHO CON AMEN. --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BA CON LUON MANH KHOE BINH AN XIN BAN CHO GIA DINH CON LUON MANH KHOE BINH AN ,XIN BAN CHO GIA DINH CON LUON HANH PHUC ,DUNG HAN THU NHAU NUA ,DUNG GANH GHET NHAU NUA XIN BAN CHO CAC CHAU CUA CON LUON MANH KHOE BINH AN ,XIN BAN CHO CAC CHAU CUA CON LUON NGOAN NGOAN BIET VANG LOI BO ME CON XIN CHU NHAN TU ,XIN ME MARIA VA THANH CA GIUSE NHAN LOI CON XIN KHAN VA BAN CHO CON AMEN. --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BA CON LUON MANH KHOE BINH AN XIN BAN CHO GIA DINH CON LUON MANH KHOE BINH AN ,XIN BAN CHO GIA DINH CON LUON HANH PHUC ,DUNG HAN THU NHAU NUA ,DUNG GANH GHET NHAU NUA XIN BAN CHO CAC CHAU CUA CON LUON MANH KHOE BINH AN ,XIN BAN CHO CAC CHAU CUA CON LUON NGOAN NGOAN BIET VANG LOI BO ME CON XIN CHU NHAN TU ,XIN ME MARIA VA THANH CA GIUSE NHAN LOI CON XIN KHAN VA BAN CHO CON AMEN. --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BA CON LUON MANH KHOE BINH AN XIN BAN CHO GIA DINH CON LUON MANH KHOE BINH AN ,XIN BAN CHO GIA DINH CON LUON HANH PHUC ,DUNG HAN THU NHAU NUA ,DUNG GANH GHET NHAU NUA XIN BAN CHO CAC CHAU CUA CON LUON MANH KHOE BINH AN ,XIN BAN CHO CAC CHAU CUA CON LUON NGOAN NGOAN BIET VANG LOI BO ME CON XIN CHU NHAN TU ,XIN ME MARIA VA THANH CA GIUSE NHAN LOI CON XIN KHAN VA BAN CHO CON AMEN. --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BA CON LUON MANH KHOE BINH AN XIN BAN CHO GIA DINH CON LUON MANH KHOE BINH AN ,XIN BAN CHO GIA DINH CON LUON HANH PHUC ,DUNG HAN THU NHAU NUA ,DUNG GANH GHET NHAU NUA XIN BAN CHO CAC CHAU CUA CON LUON MANH KHOE BINH AN ,XIN BAN CHO CAC CHAU CUA CON LUON NGOAN NGOAN BIET VANG LOI BO ME CON XIN CHU NHAN TU ,XIN ME MARIA VA THANH CA GIUSE NHAN LOI CON XIN KHAN VA BAN CHO CON AMEN. --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BA CON LUON MANH KHOE BINH AN XIN BAN CHO GIA DINH CON LUON MANH KHOE BINH AN ,XIN BAN CHO GIA DINH CON LUON HANH PHUC ,DUNG HAN THU NHAU NUA ,DUNG GANH GHET NHAU NUA XIN BAN CHO CAC CHAU CUA CON LUON MANH KHOE BINH AN ,XIN BAN CHO CAC CHAU CUA CON LUON NGOAN NGOAN BIET VANG LOI BO ME CON XIN CHU NHAN TU ,XIN ME MARIA VA THANH CA GIUSE NHAN LOI CON XIN KHAN VA BAN CHO CON AMEN.


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BA CON LUON MANH KHOE BINH AN XIN BAN CHO GIA DINH CON LUON MANH KHOE BINH AN ,XIN BAN CHO GIA DINH CON LUON HANH PHUC ,DUNG HAN THU NHAU NUA ,DUNG GANH GHET NHAU NUA XIN BAN CHO CAC CHAU CUA CON LUON MANH KHOE BINH AN ,XIN BAN CHO CAC CHAU CUA CON LUON NGOAN NGOAN BIET VANG LOI BO ME CON XIN CHU NHAN TU ,XIN ME MARIA VA THANH CA GIUSE NHAN LOI CON XIN KHAN VA BAN CHO CON AMEN. --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BA CON LUON MANH KHOE BINH AN XIN BAN CHO GIA DINH CON LUON MANH KHOE BINH AN ,XIN BAN CHO GIA DINH CON LUON HANH PHUC ,DUNG HAN THU NHAU NUA ,DUNG GANH GHET NHAU NUA XIN BAN CHO CAC CHAU CUA CON LUON MANH KHOE BINH AN ,XIN BAN CHO CAC CHAU CUA CON LUON NGOAN NGOAN BIET VANG LOI BO ME CON XIN CHU NHAN TU ,XIN ME MARIA VA THANH CA GIUSE NHAN LOI CON XIN KHAN VA BAN CHO CON AMEN. --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO BA CON LUON MANH KHOE BINH AN XIN BAN CHO GIA DINH CON LUON MANH KHOE BINH AN ,XIN BAN CHO GIA DINH CON LUON HANH PHUC ,DUNG HAN THU NHAU NUA ,DUNG GANH GHET NHAU NUA XIN BAN CHO CAC CHAU CUA CON LUON MANH KHOE BINH AN ,XIN BAN CHO CAC CHAU CUA CON LUON NGOAN NGOAN BIET VANG LOI BO ME CON XIN CHU NHAN TU ,XIN ME MARIA VA THANH CA GIUSE NHAN LOI CON XIN KHAN VA BAN CHO CON AMEN.


Tran Toan
03 Mar 2012

Lay chua xin tha toi cho con ! Xin Cuu giup con qua Khoi Nhung Kho khan ca lo Lang Hien nay ! Con cam ta on chua amen


Phero Bui Pham Kong
03 Mar 2012

Xin cho con duoc binh an tai qua nan khoi gap moi dieu may man tot dep. xin che cho cho con


Phero Bui Pham Kong
03 Mar 2012

Xin cho con duoc binh an tai qua nan khoi gap moi dieu may man tot dep. xin che cho cho con


gmg
03 Mar 2012

sap dat to chuc moi cong viec tot dep


Maria Nguyen
03 Mar 2012

Xin cho con va tat ca moi nguoi than cua con luon duoc manh khoe va binh an trong cuoc song .03 Mar 2012

Xin cho con va tat ca moi nguoi than cua con luon duoc manh khoe va binh an trong cuoc song .


Minh Le
03 Mar 2012

Lay Duc Me va Thanh Ca xin nguoi soi sang giup con cho tuan nay hang protoservice tra loi muon con xin giup con het benh allergy


nghiepngoc
03 Mar 2012

con Ta On Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho Ma con ten Bui Thi Chau khoi benh. Amen. con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho em gai chong con ten Maria To Quyen Tran khoi benh gan. Amen. vo chong chung con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho nhung nguoi thanh thuong cua chung con luon khoe manh va binh an. Amen. vao Mua Chay vo chong chung con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho cac linh hon nhat la cac linh hon mo coi som an nghi ve nha Chua. Amen. vo chong chong con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho nhung nguoi chung con dang lam chung luon khoe manh va binh an.Amen.


toan tran
03 Mar 2012

lay thanh ca giuse la quan thay con , con xin thanh ca giuse thuong xot tha toi cho con va xin dang loi cau nguyen xin cua con den cung thien chua con cam ta thanh ca giuse , xin cho con vuot moi kho khan hien tai cung nhu moi dau buon , xin cho gia dinh co duoc co mot cuoc song binh an trong tay chua me maria va thanh ca giuse


Maria Tám
03 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
03 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
03 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
03 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON CAU XIN QUY CHA THAY CAU NGUYEN LEN ME MARIA CHUA GIESU VA THANH CA GIUSE BAN CHO BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN.XIN THUONG BAN CHO ANH LUON YEU THUONG CON MANG DEN CHO CON TINH CAM HANH PHUC SUOT DOI .CAU XIN BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM CUA ANH LONG AY .XIN NHAN LOI CON CAU AMEN. -------------------------------------------------------------------------------- TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM ,TINH YEU CHAN THAT CUA BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA ,CON XIN CHUA GIESU ,ME MARIA VA THANH CA GIUSE ,THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH AY YEU CON LUON NHO DEN CON SUY NHGI DEN CON NHIEU VUI VE VOI CON ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA XIN THUONG GIUP BAN CHO ANH LONG AY CO CAM TINH VOI CON ,NGO LOI YEU THUONG DEN VOI ,MANG DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THANH CA ,CON QUA YEU THUONG ANH AY CON MUON LO CHO ANH MOI THU ,MA ANH LONG AY VAN XEM CON NHU BAN BE ,GIO XON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA CON NGUOI ANH LONG AY DE ANH AY TU TU XEM CON NHU MOT NGUOI YEU ,CON XIN THIEN CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG MAU SOM VE CHUNG SONG VOI NHAU .CON LUON TIN TUONG NOI CHUA ME MARIA VA THANH CA GIUSE CUNG CAC THANH TREN TROI XIN CAU BAU CHO CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON NHUNG CON XIN TA ON .


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON CAU XIN QUY CHA THAY CAU NGUYEN LEN ME MARIA CHUA GIESU VA THANH CA GIUSE BAN CHO BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN.XIN THUONG BAN CHO ANH LUON YEU THUONG CON MANG DEN CHO CON TINH CAM HANH PHUC SUOT DOI .CAU XIN BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM CUA ANH LONG AY .XIN NHAN LOI CON CAU AMEN. -------------------------------------------------------------------------------- TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM ,TINH YEU CHAN THAT CUA BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA ,CON XIN CHUA GIESU ,ME MARIA VA THANH CA GIUSE ,THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH AY YEU CON LUON NHO DEN CON SUY NHGI DEN CON NHIEU VUI VE VOI CON ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA XIN THUONG GIUP BAN CHO ANH LONG AY CO CAM TINH VOI CON ,NGO LOI YEU THUONG DEN VOI ,MANG DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THANH CA ,CON QUA YEU THUONG ANH AY CON MUON LO CHO ANH MOI THU ,MA ANH LONG AY VAN XEM CON NHU BAN BE ,GIO XON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA CON NGUOI ANH LONG AY DE ANH AY TU TU XEM CON NHU MOT NGUOI YEU ,CON XIN THIEN CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG MAU SOM VE CHUNG SONG VOI NHAU .CON LUON TIN TUONG NOI CHUA ME MARIA VA THANH CA GIUSE CUNG CAC THANH TREN TROI XIN CAU BAU CHO CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON NHUNG CON XIN TA ON . --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON CAU XIN QUY CHA THAY CAU NGUYEN LEN ME MARIA CHUA GIESU VA THANH CA GIUSE BAN CHO BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN.XIN THUONG BAN CHO ANH LUON YEU THUONG CON MANG DEN CHO CON TINH CAM HANH PHUC SUOT DOI .CAU XIN BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM CUA ANH LONG AY .XIN NHAN LOI CON CAU AMEN.


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON CAU XIN QUY CHA THAY CAU NGUYEN LEN ME MARIA CHUA GIESU VA THANH CA GIUSE BAN CHO BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN.XIN THUONG BAN CHO ANH LUON YEU THUONG CON MANG DEN CHO CON TINH CAM HANH PHUC SUOT DOI .CAU XIN BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM CUA ANH LONG AY .XIN NHAN LOI CON CAU AMEN. --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON CAU XIN QUY CHA THAY CAU NGUYEN LEN ME MARIA CHUA GIESU VA THANH CA GIUSE BAN CHO BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN.XIN THUONG BAN CHO ANH LUON YEU THUONG CON MANG DEN CHO CON TINH CAM HANH PHUC SUOT DOI .CAU XIN BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM CUA ANH LONG AY .XIN NHAN LOI CON CAU AMEN. --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON CAU XIN QUY CHA THAY CAU NGUYEN LEN ME MARIA CHUA GIESU VA THANH CA GIUSE BAN CHO BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN.XIN THUONG BAN CHO ANH LUON YEU THUONG CON MANG DEN CHO CON TINH CAM HANH PHUC SUOT DOI .CAU XIN BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM CUA ANH LONG AY .XIN NHAN LOI CON CAU AMEN. --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM ,TINH YEU CHAN THAT CUA BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA ,CON XIN CHUA GIESU ,ME MARIA VA THANH CA GIUSE ,THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH AY YEU CON LUON NHO DEN CON SUY NHGI DEN CON NHIEU VUI VE VOI CON ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA XIN THUONG GIUP BAN CHO ANH LONG AY CO CAM TINH VOI CON ,NGO LOI YEU THUONG DEN VOI ,MANG DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THANH CA ,CON QUA YEU THUONG ANH AY CON MUON LO CHO ANH MOI THU ,MA ANH LONG AY VAN XEM CON NHU BAN BE ,GIO XON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA CON NGUOI ANH LONG AY DE ANH AY TU TU XEM CON NHU MOT NGUOI YEU ,CON XIN THIEN CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG MAU SOM VE CHUNG SONG VOI NHAU .CON LUON TIN TUONG NOI CHUA ME MARIA VA THANH CA GIUSE CUNG CAC THANH TREN TROI XIN CAU BAU CHO CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON NHUNG CON XIN TA ON .


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM ,TINH YEU CHAN THAT CUA BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA ,CON XIN CHUA GIESU ,ME MARIA VA THANH CA GIUSE ,THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH AY YEU CON LUON NHO DEN CON SUY NHGI DEN CON NHIEU VUI VE VOI CON ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA XIN THUONG GIUP BAN CHO ANH LONG AY CO CAM TINH VOI CON ,NGO LOI YEU THUONG DEN VOI ,MANG DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THANH CA ,CON QUA YEU THUONG ANH AY CON MUON LO CHO ANH MOI THU ,MA ANH LONG AY VAN XEM CON NHU BAN BE ,GIO XON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA CON NGUOI ANH LONG AY DE ANH AY TU TU XEM CON NHU MOT NGUOI YEU ,CON XIN THIEN CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG MAU SOM VE CHUNG SONG VOI NHAU .CON LUON TIN TUONG NOI CHUA ME MARIA VA THANH CA GIUSE CUNG CAC THANH TREN TROI XIN CAU BAU CHO CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON NHUNG CON XIN TA ON . --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM ,TINH YEU CHAN THAT CUA BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA ,CON XIN CHUA GIESU ,ME MARIA VA THANH CA GIUSE ,THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH AY YEU CON LUON NHO DEN CON SUY NHGI DEN CON NHIEU VUI VE VOI CON ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA XIN THUONG GIUP BAN CHO ANH LONG AY CO CAM TINH VOI CON ,NGO LOI YEU THUONG DEN VOI ,MANG DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THANH CA ,CON QUA YEU THUONG ANH AY CON MUON LO CHO ANH MOI THU ,MA ANH LONG AY VAN XEM CON NHU BAN BE ,GIO XON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA CON NGUOI ANH LONG AY DE ANH AY TU TU XEM CON NHU MOT NGUOI YEU ,CON XIN THIEN CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG MAU SOM VE CHUNG SONG VOI NHAU .CON LUON TIN TUONG NOI CHUA ME MARIA VA THANH CA GIUSE CUNG CAC THANH TREN TROI XIN CAU BAU CHO CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON NHUNG CON XIN TA ON . --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM ,TINH YEU CHAN THAT CUA BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA ,CON XIN CHUA GIESU ,ME MARIA VA THANH CA GIUSE ,THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH AY YEU CON LUON NHO DEN CON SUY NHGI DEN CON NHIEU VUI VE VOI CON ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA XIN THUONG GIUP BAN CHO ANH LONG AY CO CAM TINH VOI CON ,NGO LOI YEU THUONG DEN VOI ,MANG DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THANH CA ,CON QUA YEU THUONG ANH AY CON MUON LO CHO ANH MOI THU ,MA ANH LONG AY VAN XEM CON NHU BAN BE ,GIO XON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA CON NGUOI ANH LONG AY DE ANH AY TU TU XEM CON NHU MOT NGUOI YEU ,CON XIN THIEN CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG MAU SOM VE CHUNG SONG VOI NHAU .CON LUON TIN TUONG NOI CHUA ME MARIA VA THANH CA GIUSE CUNG CAC THANH TREN TROI XIN CAU BAU CHO CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON NHUNG CON XIN TA ON . --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM ,TINH YEU CHAN THAT CUA BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA ,CON XIN CHUA GIESU ,ME MARIA VA THANH CA GIUSE ,THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH AY YEU CON LUON NHO DEN CON SUY NHGI DEN CON NHIEU VUI VE VOI CON ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA XIN THUONG GIUP BAN CHO ANH LONG AY CO CAM TINH VOI CON ,NGO LOI YEU THUONG DEN VOI ,MANG DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THANH CA ,CON QUA YEU THUONG ANH AY CON MUON LO CHO ANH MOI THU ,MA ANH LONG AY VAN XEM CON NHU BAN BE ,GIO XON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA CON NGUOI ANH LONG AY DE ANH AY TU TU XEM CON NHU MOT NGUOI YEU ,CON XIN THIEN CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG MAU SOM VE CHUNG SONG VOI NHAU .CON LUON TIN TUONG NOI CHUA ME MARIA VA THANH CA GIUSE CUNG CAC THANH TREN TROI XIN CAU BAU CHO CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON NHUNG CON XIN TA ON .


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM ,TINH YEU CHAN THAT CUA BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA ,CON XIN CHUA GIESU ,ME MARIA VA THANH CA GIUSE ,THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH AY YEU CON LUON NHO DEN CON SUY NHGI DEN CON NHIEU VUI VE VOI CON ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA XIN THUONG GIUP BAN CHO ANH LONG AY CO CAM TINH VOI CON ,NGO LOI YEU THUONG DEN VOI ,MANG DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THANH CA ,CON QUA YEU THUONG ANH AY CON MUON LO CHO ANH MOI THU ,MA ANH LONG AY VAN XEM CON NHU BAN BE ,GIO XON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA CON NGUOI ANH LONG AY DE ANH AY TU TU XEM CON NHU MOT NGUOI YEU ,CON XIN THIEN CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG MAU SOM VE CHUNG SONG VOI NHAU .CON LUON TIN TUONG NOI CHUA ME MARIA VA THANH CA GIUSE CUNG CAC THANH TREN TROI XIN CAU BAU CHO CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON NHUNG CON XIN TA ON .


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

-------------------------------------------------------------------------------- TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM ,TINH YEU CHAN THAT CUA BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA ,CON XIN CHUA GIESU ,ME MARIA VA THANH CA GIUSE ,THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH AY YEU CON LUON NHO DEN CON SUY NHGI DEN CON NHIEU VUI VE VOI CON ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA XIN THUONG GIUP BAN CHO ANH LONG AY CO CAM TINH VOI CON ,NGO LOI YEU THUONG DEN VOI ,MANG DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THANH CA ,CON QUA YEU THUONG ANH AY CON MUON LO CHO ANH MOI THU ,MA ANH LONG AY VAN XEM CON NHU BAN BE ,GIO XON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA CON NGUOI ANH LONG AY DE ANH AY TU TU XEM CON NHU MOT NGUOI YEU ,CON XIN THIEN CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG MAU SOM VE CHUNG SONG VOI NHAU .CON LUON TIN TUONG NOI CHUA ME MARIA VA THANH CA GIUSE CUNG CAC THANH TREN TROI XIN CAU BAU CHO CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON NHUNG CON XIN TA ON . --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM ,TINH YEU CHAN THAT CUA BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA ,CON XIN CHUA GIESU ,ME MARIA VA THANH CA GIUSE ,THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH AY YEU CON LUON NHO DEN CON SUY NHGI DEN CON NHIEU VUI VE VOI CON ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA XIN THUONG GIUP BAN CHO ANH LONG AY CO CAM TINH VOI CON ,NGO LOI YEU THUONG DEN VOI ,MANG DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THANH CA ,CON QUA YEU THUONG ANH AY CON MUON LO CHO ANH MOI THU ,MA ANH LONG AY VAN XEM CON NHU BAN BE ,GIO XON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA CON NGUOI ANH LONG AY DE ANH AY TU TU XEM CON NHU MOT NGUOI YEU ,CON XIN THIEN CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG MAU SOM VE CHUNG SONG VOI NHAU .CON LUON TIN TUONG NOI CHUA ME MARIA VA THANH CA GIUSE CUNG CAC THANH TREN TROI XIN CAU BAU CHO CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON NHUNG CON XIN TA ON . --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM ,TINH YEU CHAN THAT CUA BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA ,CON XIN CHUA GIESU ,ME MARIA VA THANH CA GIUSE ,THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH AY YEU CON LUON NHO DEN CON SUY NHGI DEN CON NHIEU VUI VE VOI CON ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA XIN THUONG GIUP BAN CHO ANH LONG AY CO CAM TINH VOI CON ,NGO LOI YEU THUONG DEN VOI ,MANG DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THANH CA ,CON QUA YEU THUONG ANH AY CON MUON LO CHO ANH MOI THU ,MA ANH LONG AY VAN XEM CON NHU BAN BE ,GIO XON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA CON NGUOI ANH LONG AY DE ANH AY TU TU XEM CON NHU MOT NGUOI YEU ,CON XIN THIEN CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG MAU SOM VE CHUNG SONG VOI NHAU .CON LUON TIN TUONG NOI CHUA ME MARIA VA THANH CA GIUSE CUNG CAC THANH TREN TROI XIN CAU BAU CHO CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON NHUNG CON XIN TA ON .


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM ,TINH YEU CHAN THAT CUA BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA ,CON XIN CHUA GIESU ,ME MARIA VA THANH CA GIUSE ,THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH AY YEU CON LUON NHO DEN CON SUY NHGI DEN CON NHIEU VUI VE VOI CON ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA XIN THUONG GIUP BAN CHO ANH LONG AY CO CAM TINH VOI CON ,NGO LOI YEU THUONG DEN VOI ,MANG DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THANH CA ,CON QUA YEU THUONG ANH AY CON MUON LO CHO ANH MOI THU ,MA ANH LONG AY VAN XEM CON NHU BAN BE ,GIO XON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA CON NGUOI ANH LONG AY DE ANH AY TU TU XEM CON NHU MOT NGUOI YEU ,CON XIN THIEN CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG MAU SOM VE CHUNG SONG VOI NHAU .CON LUON TIN TUONG NOI CHUA ME MARIA VA THANH CA GIUSE CUNG CAC THANH TREN TROI XIN CAU BAU CHO CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON NHUNG CON XIN TA ON .


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM ,TINH YEU CHAN THAT CUA BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA ,CON XIN CHUA GIESU ,ME MARIA VA THANH CA GIUSE ,THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH AY YEU CON LUON NHO DEN CON SUY NHGI DEN CON NHIEU VUI VE VOI CON ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA XIN THUONG GIUP BAN CHO ANH LONG AY CO CAM TINH VOI CON ,NGO LOI YEU THUONG DEN VOI ,MANG DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THANH CA ,CON QUA YEU THUONG ANH AY CON MUON LO CHO ANH MOI THU ,MA ANH LONG AY VAN XEM CON NHU BAN BE ,GIO XON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA CON NGUOI ANH LONG AY DE ANH AY TU TU XEM CON NHU MOT NGUOI YEU ,CON XIN THIEN CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG MAU SOM VE CHUNG SONG VOI NHAU .CON LUON TIN TUONG NOI CHUA ME MARIA VA THANH CA GIUSE CUNG CAC THANH TREN TROI XIN CAU BAU CHO CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON NHUNG CON XIN TA ON .


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM ,TINH YEU CHAN THAT CUA BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA ,CON XIN CHUA GIESU ,ME MARIA VA THANH CA GIUSE ,THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH AY YEU CON LUON NHO DEN CON SUY NHGI DEN CON NHIEU VUI VE VOI CON ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA XIN THUONG GIUP BAN CHO ANH LONG AY CO CAM TINH VOI CON ,NGO LOI YEU THUONG DEN VOI ,MANG DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THANH CA ,CON QUA YEU THUONG ANH AY CON MUON LO CHO ANH MOI THU ,MA ANH LONG AY VAN XEM CON NHU BAN BE ,GIO XON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA CON NGUOI ANH LONG AY DE ANH AY TU TU XEM CON NHU MOT NGUOI YEU ,CON XIN THIEN CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG MAU SOM VE CHUNG SONG VOI NHAU .CON LUON TIN TUONG NOI CHUA ME MARIA VA THANH CA GIUSE CUNG CAC THANH TREN TROI XIN CAU BAU CHO CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON NHUNG CON XIN TA ON .


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM ,TINH YEU CHAN THAT CUA BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA ,CON XIN CHUA GIESU ,ME MARIA VA THANH CA GIUSE ,THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH AY YEU CON LUON NHO DEN CON SUY NHGI DEN CON NHIEU VUI VE VOI CON ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA XIN THUONG GIUP BAN CHO ANH LONG AY CO CAM TINH VOI CON ,NGO LOI YEU THUONG DEN VOI ,MANG DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THANH CA ,CON QUA YEU THUONG ANH AY CON MUON LO CHO ANH MOI THU ,MA ANH LONG AY VAN XEM CON NHU BAN BE ,GIO XON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA CON NGUOI ANH LONG AY DE ANH AY TU TU XEM CON NHU MOT NGUOI YEU ,CON XIN THIEN CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG MAU SOM VE CHUNG SONG VOI NHAU .CON LUON TIN TUONG NOI CHUA ME MARIA VA THANH CA GIUSE CUNG CAC THANH TREN TROI XIN CAU BAU CHO CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON NHUNG CON XIN TA ON .


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM ,TINH YEU CHAN THAT CUA BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA ,CON XIN CHUA GIESU ,ME MARIA VA THANH CA GIUSE ,THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH AY YEU CON LUON NHO DEN CON SUY NHGI DEN CON NHIEU VUI VE VOI CON ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA XIN THUONG GIUP BAN CHO ANH LONG AY CO CAM TINH VOI CON ,NGO LOI YEU THUONG DEN VOI ,MANG DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THANH CA ,CON QUA YEU THUONG ANH AY CON MUON LO CHO ANH MOI THU ,MA ANH LONG AY VAN XEM CON NHU BAN BE ,GIO XON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA CON NGUOI ANH LONG AY DE ANH AY TU TU XEM CON NHU MOT NGUOI YEU ,CON XIN THIEN CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG MAU SOM VE CHUNG SONG VOI NHAU .CON LUON TIN TUONG NOI CHUA ME MARIA VA THANH CA GIUSE CUNG CAC THANH TREN TROI XIN CAU BAU CHO CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON NHUNG CON XIN TA ON .


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 03 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM ,TINH YEU CHAN THAT CUA BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA ,CON XIN CHUA GIESU ,ME MARIA VA THANH CA GIUSE ,THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH AY YEU CON LUON NHO DEN CON SUY NHGI DEN CON NHIEU VUI VE VOI CON ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA XIN THUONG GIUP BAN CHO ANH LONG AY CO CAM TINH VOI CON ,NGO LOI YEU THUONG DEN VOI ,MANG DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THANH CA ,CON QUA YEU THUONG ANH AY CON MUON LO CHO ANH MOI THU ,MA ANH LONG AY VAN XEM CON NHU BAN BE ,GIO XON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA CON NGUOI ANH LONG AY DE ANH AY TU TU XEM CON NHU MOT NGUOI YEU ,CON XIN THIEN CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG MAU SOM VE CHUNG SONG VOI NHAU .CON LUON TIN TUONG NOI CHUA ME MARIA VA THANH CA GIUSE CUNG CAC THANH TREN TROI XIN CAU BAU CHO CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON NHUNG CON XIN TA ON .


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

CON CAU XIN QUY CHA THAY CAU NGUYEN LEN ME MARIA CHUA GIESU VA THANH CA GIUSE BAN CHO BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA MA CON DANG QUEN.XIN THUONG BAN CHO ANH LUON YEU THUONG CON MANG DEN CHO CON TINH CAM HANH PHUC SUOT DOI .CAU XIN BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM CUA ANH LONG AY .XIN NHAN LOI CON CAU AMEN.


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
03 Mar 2012

CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM ,TINH YEU CHAN THAT CUA BAN TRAI CON LA ANH LONG O VIRGINIA ,CON XIN CHUA GIESU ,ME MARIA VA THANH CA GIUSE ,THANH HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH AY YEU CON LUON NHO DEN CON SUY NHGI DEN CON NHIEU VUI VE VOI CON ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA XIN THUONG GIUP BAN CHO ANH LONG AY CO CAM TINH VOI CON ,NGO LOI YEU THUONG DEN VOI ,MANG DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .LAY CHUA ,LAY ME ,LAY THANH CA ,CON QUA YEU THUONG ANH AY CON MUON LO CHO ANH MOI THU ,MA ANH LONG AY VAN XEM CON NHU BAN BE ,GIO XON XIN CHUA ,ME VA THANH CA CAI HOA CON NGUOI ANH LONG AY DE ANH AY TU TU XEM CON NHU MOT NGUOI YEU ,CON XIN THIEN CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG MAU SOM VE CHUNG SONG VOI NHAU .CON LUON TIN TUONG NOI CHUA ME MARIA VA THANH CA GIUSE CUNG CAC THANH TREN TROI XIN CAU BAU CHO CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON NHUNG CON XIN TA ON .


TOAN TRAN
03 Mar 2012

GIESU MARIA GIUSE CON CAM TA BA DANG DA CHO CON MOT NGAY QUA TRONG CUOC SONG , XIN CHO CO NGAY MOI VA NHUNG NGAY SAU DUOC BIET TON THO CHUA LAM THEO THANH Y CHUA LUON , AMEN


TOAN TRAN
03 Mar 2012

GIESU MARIA GIUSE CON CAM TA BA DANG DA CHO CON MOT NGAY QUA TRONG CUOC SONG , XIN CHO CO NGAY MOI VA NHUNG NGAY SAU DUOC BIET TON THO CHUA LAM THEO THANH Y CHUA LUON , AMEN


Tai,Thao,Katie Nguyen
03 Mar 2012

Gia Dinh Con Cam On Chua va Me Maria,Thanh Ca Giuse.Da Ban va dang Ban muon Hong An cho Gia Dinh chung Con.Va con khong quen cam on Cac Thanh Nam Nu Cau xin Chua cho chung Con luon.


Tai,Thao,Katie Va Cac Anh Chi Nguyen
03 Mar 2012

Giesu.Maria.Giuse Con Men Yeu,Xin Thanh Hoa Me Hong cua chung Con.Con Cam On Chua.


Thao Tran
03 Mar 2012

Giesu- Maria- Giusu Con men Yeu ....Xin cuu roi Linh Hon Me Maria va Ba Daminh va 2 Anh Daminh duoc ve huong Nhan Thanh Chua tren troi ... Ament


Thao Tran
03 Mar 2012

Giesu- Maria- Giusu Con men Yeu ....Xin cuu roi Linh Hon Me Maria va Ba Daminh va 2 Anh Daminh duoc ve huong Nhan Thanh Chua tren troi ... Ament


Anna Tran
03 Mar 2012

LayChua xin thuong xot chung con ,xin Me hang Cuu Giup thuong xot chung con ,xin Cac Thanh cau cho chung con , xin cuu giup chung con qua duoc nhung kho khan hien nay xin nham loi chung con ,con thanh tam kinh xin su thuong xot cuu giup chung con , xin tha thu toi loi chung con da pham ,xin cho bo loi con khan xin ,xin thuoing xot chung con trong hoan canh nay,amen.


Anna Tran
03 Mar 2012

LayChua xin thuong xot chung con ,xin Me hang Cuu Giup thuong xot chung con ,xin Cac Thanh cau cho chung con , xin cuu giup chung con qua duoc nhung kho khan hien nay xin nham loi chung con ,con thanh tam kinh xin su thuong xot cuu giup chung con , xin tha thu toi loi chung con da pham ,xin cho bo loi con khan xin ,xin thuing xot chung con trong hoan canh nay,amen.


Anna Tran
03 Mar 2012

LayChua xin thuong xot chung con ,xin Me hang Cuu Giup thuong xot chung con ,xin Cac Thanh cau cho chung con , xin cuu giup chung con qua duoc nhung kho khan hien nay xin nham loi chung con ,con thanh tam kinh xin su thong xot cuu giup chung con , xin tha thu toi loi chung con da pham ,xin cho bo loi con khan xin ,xin thuing xot chung con trong hoan canh nay,amen.


Agata
03 Mar 2012

Lay Chua , Me Maria, tahnh Ca Giuse va cac Thanh xin cau cho gia dinh con va nhung nguoi than cua con luon binh an trong tay cua cac Ngai. Cau cho ho luon duoc binh an, may man , manh khoe va hanh phuc. Cau cho con Gai cua con duoc ngoan ngoan, thong minh va vui ve. Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve huong phuoc Truong sinh . Cau cho Kelly Tran duoc binh an trong tay cua Chua. Amen03 Mar 2012


TOAN TRAN
03 Mar 2012

lay chua ! con cam on chua da cho con mot ngay da qua trong cuoc song nay , con ta on chuacung da cho con vuot qua nhung giay phut do , Hom nay day them mot ngay moi chua da cho con , xin chua thuong xot tha toi cho con nhung viec con da lam mat long chua trong nhung ngay qua . gio day con sam hoi an nan , xin chua rong long tha thu cho con , con cam on chua lay chua , la chua day quyen nang xin chua cho hai gic dinh chung con duoc moi su binh an trong cuoc song , cha me , anh chi em cung nhu con chau cu chung con biet ton tho chua , dac biet cach rieng con xin chua hay tac hop cho chung con , de cung nhau ton tho chua , xin cho chong con vuot moi kho khan va dau buon hien nay , xin cho chung con vung duc tin vao chua da ban cho chung con lay chua chung con cung cau xin chua ban cho chungcon co duoc cuoc song binh an , chung con xin chua hay mo rong tay ban on phep cho chung con trong luc nay , con cam ta chua , vi neu chua muon thi con se duoc , con cau xin chua nhan lo con cau xin amen


Theresa Hoai Huong
03 Mar 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
03 Mar 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
03 Mar 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
03 Mar 2012

Lạy Chúa! Trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.


Theresa Hoai Huong
03 Mar 2012

Lạy Chúa! Trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.


Theresa Hoai Huong
03 Mar 2012

Lạy Chúa! Trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.


Maria Huong Nguyen
03 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Con cầu Chúa cho con biết nói 'KHÔNG" trước mọi cám dỗ của tội lỗi. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Chúa soi đường dẫn lối cho con được đi đàng nhân đức mỗi ngày một hơn. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN.


Maria Huong Nguyen
03 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Con cầu Chúa cho con biết nói 'KHÔNG" trước mọi cám dỗ của tội lỗi. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Chúa soi đường dẫn lối cho con được đi đàng nhân đức mỗi ngày một hơn. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN.


Maria Huong Nguyen
03 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Con cầu Chúa cho con biết nói 'KHÔNG" trước mọi cám dỗ của tội lỗi. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Chúa soi đường dẫn lối cho con được đi đàng nhân đức mỗi ngày một hơn. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN.


Maria Huong Nguyen
03 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Con cầu Chúa cho con biết nói 'KHÔNG" trước mọi cám dỗ của tội lỗi. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Chúa soi đường dẫn lối cho con được đi đàng nhân đức mỗi ngày một hơn. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN.


Maria Huong Nguyen
03 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Con cầu Chúa cho con biết nói 'KHÔNG" trước mọi cám dỗ của tội lỗi. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Chúa soi đường dẫn lối cho con được đi đàng nhân đức mỗi ngày một hơn. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN.


Maria Huong Nguyen
03 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Con cầu Chúa cho con biết nói 'KHÔNG" trước mọi cám dỗ của tội lỗi. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Chúa soi đường dẫn lối cho con được đi đàng nhân đức mỗi ngày một hơn. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN.


Maria Huong Nguyen
03 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Con cầu Chúa cho con biết nói 'KHÔNG" trước mọi cám dỗ của tội lỗi. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Chúa soi đường dẫn lối cho con được đi đàng nhân đức mỗi ngày một hơn. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN.


Maria Huong Nguyen
03 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Con cầu Chúa cho con biết nói 'KHÔNG" trước mọi cám dỗ của tội lỗi. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Chúa soi đường dẫn lối cho con được đi đàng nhân đức mỗi ngày một hơn. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN.


Maria Huong Nguyen
03 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
03 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
03 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
03 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
03 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
03 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
03 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
03 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
03 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen03 Mar 2012

Lay Chua xin Chua ban cho gia dinh con moi su binh an va nhieu suc khoe. Xin Chua soi sang cho con co gang hoc tap.


Giuse. Maria Hoang Kim Tiến
03 Mar 2012

Chúa ơi! Con đang ở ngã ba đường. Xin Chúa soi sáng dãn lối con đi hợp với ý Chúa. Xin nhan lời con càu xin amen


thua cac quy cha va quy so hom nay con muon gui sin dang cau nguyen cho vi con dang benh than kinh toai vay khan khoan lai sin cac cau nguyen cho con
03 Mar 201203 Mar 2012

chua lanh benh nan binh an an toan manh khoe


ANTON T T
03 Mar 2012

XIN MOI NGUOI CAU NGUYEN CHO TOI DUOC LAM CON CUA CHUA AMEN


Tina
03 Mar 2012

Lạy Chúa, Cầu xin Chúa giúp cho con của con tìm được những niềm vui lành mạnh và có ý nghỉa trong cuộc sống, đừng làm những điều trái ý Chúa, Xin Chúa ban ơn khôn ngoan. Lạy tạ ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


pet_nguyenthach
03 Mar 2012

Xin chua va duc me luon gin giu con khoi moi sa chuoc cam do tran the. Hom nay, con da duoc gap Chua trong phep giai toi. Xin chua luon dong hanh voi con


teresa duong thi tuyet van
03 Mar 2012

xin cho con duoc khoe manh va cho hai con dau con sap den ngay sinh duoc bang an /cho nhung nguoi dang xa chua duoc tro ve trong mua chay thanh nay nhat la nhung nguoi con da gap ho /xin cho gia dinh ho duoc vo chong ngoi lai noi chuyen de gia dinh duoc hoa hop xin me va thanh ca giuse bau cu de ho duoc noi guong gia dinh thanh gia amen


josminh
03 Mar 2012

cau cho gia dinh con duoc binh an va may man . cac con hoc thanh tai . vuot qua duoc nhung thu thach trong cuoc song03 Mar 2012

Cau cho gia dinh con duoc Hong an Thien Chua va binh an. Cha oi! Con La nguoi theo dao cua chong con duoc 15nam. Con luon di le moi Tuan . Chong con qua Uc duoc 9 Nam nhung Anh bo le ko di nua Cha a. Va lai Anh hay Cau có va la mắng con vô cớ lắm Cha a. Có khi Anh ko thèm nói chuyen voi con nua. Con buồn lam Cha oi! Con chỉ biet đọc kinh va đi lễ thoi. Con xin Cha va cong Doan Long thuong xot Chua cau nguyen de Anh di le thuong xuyên va gia dinh con luon am em hanh phuc.


Anna Uyen Bui
03 Mar 2012

xin me maria va thanh ca giuse chuyen loi cau xin cua vo chong con len chua giesu ban cho vo chong con 1 dua con khoe manh binh an.vo chong con pho thac va trong cong cay vao quyen nang cua chua giesu.vo chong con xin ta on chua giesu me maria va thanh ca giuse


Ana Bui Mộng Thảo UyeN
03 Mar 2012

Cau cho gia dinh con duoc Hong an Thien Chua va binh an. Cha oi! Con La nguoi theo dao cua chong con duoc 15nam. Con luon di le moi Tuan . Chong con qua Uc duoc 9 Nam nhung Anh bo le ko di nua Cha a. Va lai Anh hay Cau có va la mắng con vô cớ lắm Cha a. Có khi Anh ko thèm nói chuyen voi con nua. Con buồn lam Cha oi! Con chỉ biet đọc kinh va đi lễ thoi. Con xin Cha va cong Doan Long thuong xot Chua cau nguyen de Anh di le thuong xuyên va gia dinh con luon am em hanh phuc.


Ana Bui Mộng Thảo UyeN
03 Mar 2012

Cau cho gia dinh con duoc Hong an Thien Chua va binh an. Cha oi! Con La nguoi theo dao cua chong con duoc 15nam. Con luon di le moi Tuan . Chong con qua Uc duoc 9 Nam nhung Anh bo le ko di nua Cha a. Va lai Anh hay Cau có va la mắng con vô cớ lắm Cha a. Có khi Anh ko thèm nói chuyen voi con nua. Con buồn lam Cha oi! Con chỉ biet đọc kinh va đi lễ thoi. Con xin Cha va cong Doan Long thuong xot Chua cau nguyen de Anh di le thuong xuyên va gia dinh con luon am em hanh phuc.


Ana Bui Mộng Thảo UyeN
03 Mar 2012

Cau cho gia dinh con duoc Hong an Thien Chua va binh an. Cha oi! Con La nguoi theo dao cua chong con duoc 15nam. Con luon di le moi Tuan . Chong con qua Uc duoc 9 Nam nhung Anh bo le ko di nua Cha a. Va lai Anh hay Cau có va la mắng con vô cớ lắm Cha a. Có khi Anh ko thèm nói chuyen voi con nua. Con buồn lam Cha oi! Con chỉ biet đọc kinh va đi lễ thoi. Con xin Cha va cong Doan Long thuong xot Chua cau nguyen de Anh di le thuong xuyên va gia dinh con luon am em hanh phuc.


Ana Bui Mộng Thảo UyeN
03 Mar 2012

Cau cho gia dinh con duoc Hong an Thien Chua va binh an. Cha oi! Con La nguoi theo dao cua chong con duoc 15nam. Con luon di le moi Tuan . Chong con qua Uc duoc 9 Nam nhung Anh bo le ko di nua Cha a. Va lai Anh hay Cau có va la mắng con vô cớ lắm Cha a. Có khi Anh ko thèm nói chuyen voi con nua. Con buồn lam Cha oi! Con chỉ biet đọc kinh va đi lễ thoi. Con xin Cha va cong Doan Long thuong xot Chua cau nguyen de Anh di le thuong xuyên va gia dinh con luon am em hanh phuc.03 Mar 2012

Cau cho gia dinh con duoc Hong an Thien Chua va binh an. Cha oi! Con La nguoi theo dao cua chong con duoc 15nam. Con luon di le moi Tuan . Chong con qua Uc duoc 9 Nam nhung Anh bo le ko di nua Cha a. Va lai Anh hay Cau có va la mắng con vô cớ lắm Cha a. Có khi Anh ko thèm nói chuyen voi con nua. Con buồn lam Cha oi! Con chỉ biet đọc kinh va đi lễ thoi. Con xin Cha va cong Doan Long thuong xot Chua cau nguyen de Anh di le thuong xuyên va gia dinh con luon am em hanh phuc.


Thêrêsa Ngọc Trân kính xin!
03 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa chữa lành bệnh cho bác Phúc và ban cho con tìm được chỗ cho summer intership năm nay. AMEN!


Maria nguyễn thị duyên giáo xứ từ xá
03 Mar 2012

Xin thiên chúa qua sự chuyển cầu của mẹ maria nhận lời con cầu xin ban cho vợ chồng con được đoàn tụ chồng con suy nghĩ lại và quay trở về với con anh ấy không đi miền nam nữa và sẽ ra tìm con về vợ chồng con sớm được đoàn tụ xin ngài giải gỡ những bất hòa chia rẽ hận thù và đổ tràn yêu thương tha thứ xuống cho con xin ngài lối lại mối quan hệ đã bị đổ vỡ đó và chúc lành cho con amen03 Mar 2012

Lay Thanh Ca Giuse , Xin Ngai cau bau cung Chua cho cong viec cua chung con duoc nhieu thuan loi , xin Chua duc long duc tri nhung nguoi lien quan de ho nhin nhan su that , cong viec som duoc giai quyet trong minh bach , cong bang va hoan tat tot dep . Chung con tai hen suc mon , bat luc truoc nhung sap dat va toan tinh cua con nguoi , chi biet trong cay vao on Chua qua loi chuyen cau cua Thanh Ca , xin Ngai doai thuong nhan loi chung con cau xin .


Maria Vy Nguyen
03 Mar 2012

Lay Chua, con xin dang nhung dau kho ve the xac cung nhu tinh than cua me con len cho Chua. Chung con xin chiu dung nhung dau don nay de chuoc toi loi chung con. Xin Chua tha thu nhung toi loi cua me con. Xin to long tu bi va thuong xot cua Chua tren chung con. Phan con lam con cai thay me minh kho so ma khong lam duoc gi cho me xin Ngai de con ganh bot phan dau kho cho me con. Chung con chi biet trong cay vao long thuong xot Chua.


Maria Vy Nguyen
03 Mar 2012

Lay Chua, con xin dang nhung dau kho ve the xac cung nhu tinh than cua me con len cho Chua. Chung con xin chiu dung nhung dau don nay de chuoc toi loi chung con. Xin Chua tha thu nhung toi loi cua me con. Xin to long tu bi va thuong xot cua Chua tren chung con. Phan con lam con cai thay me minh kho so ma khong lam duoc gi cho me xin Ngai de con ganh bot mot phan dau kho cho me con. Chung con chi biet trong cay vao long thuong xot Chua.03 Mar 2012

Lay Duc Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan , xin Ngai cau bau cung Chua cho chung con gap thay gap thuoc , de vuot qua can benh nan y ma chung con dang mac phai . Xin cho chung con duoc on chua lanh de duoc tro nen nhan chung cho Ngai truoc mat Hoi Thanh . Xin Ngai chap nhan loi nguyen xin cua chung con .03 Mar 2012

Xin cho con chau chung con tam tri minh man , hoc hanh tan toi va co ket qua tot dep trong ky thi sap toi . Co cong viec on dinh va thuan loi trong viec bao lanh . Moi thanh vien trong gia dinh biet chia se , yeu thuong va cung nhau vuot qua moi kho khan trong cuoc song . Hang ngay , sieng nang cau nguyen va luon biet trong cay vao on Chua . Xin Chua che cho , giu gin Em Be va Me luon manh khoe , duoc moi su bang an .03 Mar 2012

Lay Chua xin Chua ban cho gia dinh con moi su binh an va nhieu suc khoe. Xin Chua soi sang cho con co gang hoc tap, nang dong tu tin va biet yeu Chua nhieu hon.


Anna Nga
03 Mar 2012

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như ở trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.


ANNA TRAN THI KIM LIEN FD
03 Mar 2012

con xin me MARIA cung thanh ca GIUSE chuyen xe ma chung con di cau nguyen cha truong buu diep xin cha chuc lanh cho chung con xin mau thanh cua chua GIESU bao phu va niem an tren chung con03 Mar 2012

Xin cha Truong Buu Diep cau bau cung chua ban cho gia dinh cua con manh khoe, cho vo con gap nhieu may man trong cong viec,gap doi tac de chiu,thong cam, cho hai con cua con ngoan ,hoc gioi, khoe manh,cho con het dau khop, cho vo con manh khoe.amen


toma Huan
03 Mar 2012

Xin chua ban phuc lanh cho Ma con duoc manh khoe, uong thuoc duoc het benh xin chua nham loi chung con.con xin khan cau cung Chua.amen


claire_han
03 Mar 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Giuse, con cam ta Ngai da cho chung con 1 ngay binh an, A. khong bi dau trong luc lam viec. Xin Ngai phu ho cho ket qua thu nghiem A. khong bi ung thu. Xin Ngai nhac nho con khong duoc nuoi long han thu voi nhung ke da hai con. Xin Ngai che cho VN khong bi dan ap nhan quyen, ton giao, duoc the gioi benh vuc. Amen


Maria Tám
03 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
03 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
03 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
03 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Tina
03 Mar 2012

Cau xin Chua che cho cho con cua con duoc tai qua, nan khoi. Amen03 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men03 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men03 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


Tran Toan
03 Mar 2012

Lay chua ! Xin chua thuong xot Chung con Con chay den cung chua xin chua Rong long thuong cho hai gia ding Chung con duoc moi Su Binh an , Cha me Anh chi em cung Nhu con chau ! Va Nhung nguoi than Chung con Lay chua xin chua thuong den con cach Rieng Cuu giup con vuot qua moi buon lo gian nan dau Kho Luc nay ! Xin cho con gap nhieu may man Trong Luc nay , con ta on chua Cung Nhu loi chua Phan : Bay hay xin thi bay se duoc ! Con cau xin chua hay mo Tay don nhan con va tha thu cho con ! Con cam on chua , ta on chua ! Amen


người con bé nhỏ....
03 Mar 2012

Tình Yêu Thiên Chúa Bao La....Chúng con xin Cảm Tạ..Ngợi Khen Danh Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cùng Thánh Cả Giuse...Amen..


Nguyen
03 Mar 2012

Nguyện xin Gia Đình Thánh Gia ban ơn mạnh hồn xác xuống trên bé Edward Nguyen(4 tháng tuổi) trong cơn bệnh hiểm nghèo.... Nếu đẹp ý Chúa...xin Chúa chữa lành bệnh cho Bé...Amen!


phêrô hiển
03 Mar 2012

ia dình con xin cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse cứu giúp cho Cháu vừa mới bị tai nạn được bình an. Lạy Chúa Giêsu xin Chúa cứu chữa cháu của con sớm được bình phục Amen.


Jeremy Nguyen
03 Mar 2012

Giêsu -Maria -Giuse Con Mến Yêu....Xin thương cứu rỗi Linh Hồn Giuse Tran Nguyen Thien Tan được về hưởng Nhan Thánh Chúa trên quê trời...Amen!


người con bé nhỏ....
03 Mar 2012

nguyen xin long thuong xot cua Chua thuong don nhan Linh Hon Maria, Linh Hon Anna va cac Linh Hon dang bi giam cam trong lua luyen toi duoc ve huong Nhan Thanh Chua tren que troi... nguyen xin Me Maria va Thanh Ca Giuse an ui va nang ddo cho nhung nguoi than con o lai...Con xin Ta on Chua va Me. Amen!!


quynh lien pham
03 Mar 2012

Con xin dang Nguoi Cha Kinh Yeu va Anh Hai con va anh John trong Chua...Nguyen xin Chua thuong gin giu , che cho Ba va anh Hai con va anh John trong ban tay yeu thuong cua Ngai. Amen


pham gia huy
03 Mar 2012

Con cau xin Chua gin giu gia dinh nguoi ban con.Amen


người con bé nhỏ....
03 Mar 2012

Lạy Chúa , con cầu xin cho người ta tìm ra được cách chữa trị bịnh ung thư ... Amen


gioan baotixita vu quoc dung va maria nguyen thi truc nhi
03 Mar 2012

xin me maria va thanh ca giuse chuyen loi cau xin cua vo chong con len chua giesu ban cho vo chong con 1 dua con khoe manh binh an.vo chong con pho thac va trong cong cay vao quyen nang cua chua giesu.vo chong con xin ta on chua giesu me maria va thanh ca giuse


pham thanh tung
03 Mar 2012

Con xin dang len Chua nguoi Cha kinh yeu... dua em gai cua con va nguoi ban con...xin Ngai thuong gin giu va ban on manh hon xac xuong tren Ba con va xin thuong nang do cho em con va nguoi ban cua con duoc vuot qua con benh hiem ngheo...con xin cam ta Chua...Amen!


Nguyen Chi Thien
03 Mar 2012

Nguyen xin Chua va Me Maria & Thanh Ca Giuse thuong cuu chua cho Hai Dua Con Yeu Dau cua con duoc moi su binh an trong con benh hiem ngheo...Con xin Ta On Chua. Amen!!


người con bé nhỏ....
03 Mar 2012

Lạy Chúa...xin cho chúng con biết dùng chuỗi Mân Côi như một lời cầu nguyện xin ơn lành xuống cho những người thân yêu của chúng con và đặc biệt xin cầu cho các Linh Hồn đang bị giam cầm nơi luyện tội....Chúng con xin cảm tạ..ngợi khen danh Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cùng Thánh Cả Giuse...Amen..


người con bé nhỏ....
03 Mar 2012

Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Gioan Phaolo II xin tha thứ cho sự bất xứng của chúng con và xin ban thần Khí cho chúng con. Amen!


Chau Nguyen
03 Mar 2012

con cau xin cho con cua con duoc khoe manh ,xinh xan nhu thien than,va cho 2 me con duoc me tron con vuong ,moi chuyen duoc tot dep,sinh dung ngay dung thang va de thuong ,xin Chua luon gin giu va che cho gia dinh con moi dieu duoc tot lanh .AMEN


Tina
03 Mar 2012

Cau xin Chua giup cho con cua con kiem duoc nhung niem vui lanh manh va co y nghia trong cuoc song, dung lam nhung dieu trai y Chua, Xin Chua ban on khon ngoan. Lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Tran Toan
03 Mar 2012

Lay Cha truong Buu Diep Cha la Bac thanh o canh chua Cuu the day Quyen nang Xin Cha Cuu giup con vuot qua Nhung dau Kho gian nan Trong thoi gian nay , con ta on Cha


Trang Vu
03 Mar 2012

Ngay thu 100! Lay Chua, sang nay con bi te xe, gio tay cua con no te va dau qua. Xin Chua hay ban binh an cho con dung xay ra chuyen nay nua, xin hay chua lanh cho doi tay cua con dung co bi gi. Xe cua con gio da cu lam roi nhung toi gio con van chua co tien de doi xe khac, con xin Chua hay ban binh an cho con chay xe duoc an toan, xin hay che cho cho con. Con mot dieu nay nua Chua oi con muon ke cho Nguoi nghe, chuyen sang nay con bi te xe 1 phan loi o con, 1 phan do ben kia quay dau xe nen con da ne roi vao ranh ben le lam cho banh xe mat huong nen te. Nhung con nghi rang loi hay khong co loi thi nguoi do cung nen do con day hoi tham co sao khong, con dang nay bo di roi sau do lui xe lai lam thai do rat kho chiu. Con khong hieu sao tren doi nay lai co nhung nguoi nhan tam nhu the, ho giau co nhung ho khong co tinh nghia du biet la minh co loi hay khong nhung trong truong hop do cung nen do con day. Con cam thay nhu minh bi khinh thuong vay. Chua oi xin hay ban binh an cho con duoc an toan moi khi chay xe, tien bac bay gio con phai de danh de lo cho gia dinh con den viec an uong tieu xai cung rat tiet kiem nua, het chuyen nay den chuyen khac bao nhieu chuyen con phai suy nghi lo lang. Con buon qua Chua oi, con phai lam sao day viec lam , suc khoe, gia dinh cai gi cung phai lo lang riet roi con so con se phat dien qua, da vay con gap nhung chuyen xui xeo gi dau. Bay gio da lon tuoi roi ma trong tay con khong co gi het, buon qua Chua oi con khong dam keu la voi Chua la tai sao cuoc doi con lai gap nhung chuyen nhu vay nua, gio con chi cam thay tui cho than phan cua minh thoi. Con biet tat ca deu do Chua sap dat, nhieu khi trong nhung kho khan ban cung do la de Chua cho con thay duoc tinh yeu Chua danh cho con, cho con thay duoc niem tin biet song doi song duc tin de nhin nhan lai minh da lam nhung gi va nhung gi can sua doi. Mot ngay thu 100 buon ba va khong may man va con se co gang vuot qua de song tiep, de don cho toi ngay mo duoc canh cua mo uoc do. Amen.


Tina
03 Mar 2012

Cau xin Chua che cho cho con cua con duoc tai qua, nan khoi. Amen02 Mar 2012

nguyen xin chua thuong ban cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh xin cho tiem co co du khach va du cong viec lam hang ngay xin cho con duoc thuan tien trong business moi nay, neu nhu dep long chua thi xin dun dui chuc phuc lanh cho con va anh dinh trung chinh som nen duyen chong vo va som co dieu kien doan tu chung song hanh phuc ben con va xin cho anh ay nhan ra con la phan ua kia cua anh ay amen


KimVV
02 Mar 2012

Me oi ,chua co ai xin Me ve khong . xin Me gin giu cong viec lam cua con dang den hoi diet vong , con dang hoang so den tan cung ,con lo lang qua Me oi . Con van xin Me cuu con thoat khoi con khung hoang nay , xin Me cho Chong con biet thong cam va lam hoa voi con , con that vong den tan cung Me oi , con chi biet khoc duoi chan Me thoi


KimVV
02 Mar 2012

Me oi ,chua co ai xin Me ve khong . xin Me gin giu cong viec lam cua con dang den hoi diet vong , con dang hoang so den tan cung ,con lo lang qua Me oi . Con van xin Me cuu con thoat khoi con khung hoang nay , xin Me cho Chong con biet thong cam va lam hoa voi con , con that vong den tan cung Me oi , con chi biet khoc duoi chan Me thoi02 Mar 2012

con nguyen mong chua thuong ban cho con som co duoc mai gia dinh hanh phuc neu dep long chua thi xin chuc phuc cho con va anh dinh trung chinh som nen duyen vo chong cho chung con som co co hoi doan tu chung song hanh phuc ben nhau xin cho anh ay quan tam m anghi den con thuong con nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi doai thuong them loi va dang loi cau cua con len thien chua xin chuc phuc lanh cho con amen


Maria Madalena Trần Thị Bích Ngân
02 Mar 2012

Lạy Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse xin cho công việc của vợ chồng con được thuận lợi, xin cho gia đình con được bình an trong vòng tay của Mẹ. Lạy Chúa, đây là lúc vợ chồng đang gặp khó khăn nhiều về tài chính cũng như công việc. Lạy Chúa xin Ngài cho chúng con được ơn như ý cũng như có được một chỗ ở ổn định. Amen


Toan tran
02 Mar 2012

Lay thanh ca giuse ! La quan thay con ! Xin thuong xot tha toi cho con ! Xin cuu giup cho con them nhieu Duc tin Trong cay va chua , xin cho con them suc de chap nhan Nhung gi chua ban cho con , Lay thanh ca giuse , xin cho con vuot qua moi Kho khan va dau Kho voi thoi gian nay con qua yeu lam roi ! Gio day con chi cay Trong on cua Chua , Me va thanh ca Giuse con xin pho thac Con cam On Ba Dang amen


Tran Toan
02 Mar 2012

Lay me Maria ! Xin me tha cho con ! xin me giu gin con , xin thuong xot con ! Xin cho con duoc vuot qua moi gian nan dau Kho Trong thoi gian nay , con qua la duoi suc , xin me hay giat duong cho con , va day Duc tin va Su quan phong cua chua ban cho con Con cuoi dau cam on me amen


Tina
02 Mar 2012

Cau xin Chua giup cho con cua con kiem duoc nhung niem vui lanh manh va co y nghia trong cuoc song, dung lam nhung dieu trai y Chua, Xin Chua ban on khon ngoan. Lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Tran Toan
02 Mar 2012

Lay chua la chua day Quyen nang , xin chua tha toi cho con , ma bao nhieu lau nay con da lam ! Hay cho con day du Duc tin Trong cay vao Tay chua , Con cam on chua da cho con Nhung ngay thang gan day moi dau buon cung nhu moi Kho khan va nguy hiem den voi con ! Con cau xin chua cho con co du moi Duc tin chua cho con vuot qua ! Lay chua ! Xin chua hay mo Rong Tay don con giup cho con vuot qua con gian nan va dau Kho nay ! Con can ta chua Lay chua xin thuong xot va Cuu giup ban on den cho con amen


Tran Toan
02 Mar 2012

Lay chua la chua day Quyen nang , xin chua tha toi cho con , ma bao nhieu lau nay con da lam ! Hay cho con day du Duc tin Trong cay vao Tay chua , Con cam on chua da cho con Nhung ngay thang gan day moi dau buon cung nhu moi Kho khan va nguy hiem den voi con ! Con cau xin chua cho con co du moi Duc tin chua cho con vuot qua ! Lay chua ! Xin chua hay mo Rong Tay don con giup cho con vuot qua con gian nan va dau Kho nay ! Con can ta chua Lay chua xin thuong xot va Cuu giup ban on den cho con amen


Tran Toan
02 Mar 2012

Lay chua la chua day Quyen nang , xin chua tha toi cho con , ma bao nhieu lau nay con da lam ! Hay cho con day du Duc tin Trong cay vao Tay chua , Con cam on chua da cho con Nhung ngay thang gan day moi dau buon cung nhu moi Kho khan va nguy hiem den voi con ! Con cau xin chua cho con co du moi Duc tin chua cho con vuot qua ! Lay chua ! Xin chua hay mo Rong Tay don con giup cho con vuot qua con gian nan va dau Kho nay ! Con can ta chua Lay chua xin thuong xot va Cuu giup ban on den cho con amen


conannal
02 Mar 2012

con xin mẹ dúp cho em con vững tâm không xa ngã mà lo làm kiếm tiền vè dúp gia đình con nguyện xin mẹ nhận lời con cầu xin amen


Tina
02 Mar 2012

Lạy Chúa, Con cầu xin Chúa giúp cho con của con có thêm can đảm để đối diện với cuộc sống hàng ngày, vui củng như buồn tập chịu đựng và thông cảm, xin Chúa ban ơn khôn ngoan không bị người xấu cám dổ. Lạy tạ ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


conanna
02 Mar 2012

mẹ ơi con xin mẹ ban cho đúa em dâu của con hôm nay lên hà nội làm ăn em con sẽ chăm chỉ làm việc thật tốt và gặp được nhiều may mắn con xin mẹ ban cho em dâu con sống đất khách quê người được bình an mẹ ơi em con còn rter người non dan con xin mẹ thương mẹ chỉ bảo và tre chở cho em dâu con nếu lên hà nội công việc mà phù hợp em con làm được thì là điều tốt mà không làm được thì em con về nhà làm ăn lo cho các cháu cảu con và nếu làm được thì


conannal
02 Mar 2012

mẹ ơi con xin dâng cuộc sống khó khăn của con này len mẹ con nguyện xin mẹ dúp chúng con thoát khỏi được những lúc khó khăn mẹ ơi giờ đây con chi biết trông vào ơn của mẹ ban cho mẹ ơi con nguyện xin mẹ dúp con và con xin mẹ ban ơn bình an cho cuộc sống của chúng con con xin mẹ nhận lời con cầu xin amen02 Mar 2012

chualanh benh nan binh an, an toan


Thuy Nguyen
02 Mar 2012

Lay Chua, con biet nhung loi con cau xin thi Chua co nghe ma Chua khong the cho con vi Chua so neu con duoc nhung gi con cau xin thi con se thay doi tinh tin cua con va se quen di Chua va Duc Me Maria vi do con cung cam on Chua da lam nhu the. Con chi muon co mot cuoc song binh thuong va con chi cau xin va cau nguyen cho ba me cua con luon vui ve va suc khoe manh. Va con cung cau cho con mot suc khoe manh de con co the hieu thao voi ba me cua con va dem nhieu niem tin vao Chua va Duc Me Maria. Moi chuyen hay de theo y Chua va Duc Me Maria....Amen Xin cau cho mot nguoi ban than cua con luon vui ve va luon biet con o ben canh co ay va ung ho co ay...Con rat la men co ay va muon co ay song duoc vui ve va bot lo nghi nhieu...Amen


conannal
02 Mar 2012

mẹ ơi chỉ có mẹ là thấu hiểu lòng con con nguyện xin mẹ dúp con cho con giữ được tình cảm mãi với bạn con con xin mẹ dúp cho bạn con sống và đối sử thật tốt với con được như ý của con vì mẹ ơi con sống rất thật tâm với bạn con con nguyện xin mẹ ban cho con vf bạn con giữ được tình cảm mãi mãi bạn con sẽ không ban giờ làm con buồn nữa vì con luân sống tốt với bạn con con nguyện xin mẹ nhận lời con cầu xin amen


conannal
02 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện xin chúa và đức mẹ thương cho các linh hồn đang bị giam ở nơi luyện ngục sớm được về nước chúa amen


Augustno T Nguyen
02 Mar 2012

Xin ban cho con bot dau nhuc noi vet thuong bi gay va cho dua con gai cua con biet giu dao cho dung le luat. Va cho dua chau con sap chiu chuc Linh Muc duoc on ben do den cung va duoc moi su may man.


conannal
02 Mar 2012

lạy chúa con cúi xin chúa và đức mẹ ban ơn bình an và ơn tre chở cho chúng con hàng ngày mẹ ơi con nguyện xin chúa và đức mẹ ban cho chúng con có thật nhiều việc làm để chúng con lấy tiền trả nợ con nguyện xin mẹ thương dúp chúng con cho những người chúng con còn nợ và tất cả các anh chị em trong hàng phường họ thông cảm tạo điều kiện cho chúng con làm ăn trả dần mẹ ơi con nguyện xin mẹ ban cho công việc của con ở nhà được sôn sẻ được như ý muốn của con con nguyện xin mẹ ban cho con thêm chí thông minh để con làm việc của con tốt hơn được như ý của mọi người con nguyện xin chúa và mẹ thương ban cho chúng con có cuộc sống bình an ở quê để chúng con tập chung làm lấy tiền trả nợ con xin chúa và đức mẹ nhận lời con cầu xin amen


con cosimo hoang sinh hung
02 Mar 2012

lay chua con yeu men chua hom nay chua cho duoc song lam con chua them mot ngay nua con cam ta chua con chua tung chua con ngoi khen va ton vinh chua / lay chua con la ke toi loi con xin chua thu tha tat ca nhung toi loi con da pham lam mat long chua / gio day con xin chua ban cho con biet yeu men chua tren het moi su ban cho con biet lang nghe loi chua day xin cho con biet vang theo y chua va biet thuc hanh loi chua moi ngay / xin chua ban cho gd con duoc binh an manh khoe cong viec gap nhieu may man biet hoa thuan yeu thuong nhau va biet yeu thuong moi nguoi / xin chua cho hai con cua con biet vang loi day bao cua con sieng nang hoc hanh thong minh sang suot biet hoa thuan yeu thuong nhau va moi nguoi / xin chua chua lanh nhung benh tat cua con nhat la benh dau dau / xin chua ban cho moi nguoi duoc manh khoe binh an co cong viec lam on dinh biet hoa thuan va yeu thuong nhau nhu anh em cung mot cha tren troi / xin chua ban cho nhung ai dang dau om benh tat than xac cung nhu tam hon duoc mau khoi benh va tro ve phu giup cong viec trong gd / xin chua thanh than xuong thanh hoa gd con va ban nhung on cua ngai suong tren gd con / xin chua thanh than hiep nhat chung con len mot trong tinh yeu cua chua thien chua cha / xin chua cha chua con va chua thanh than nhan loi cau cua gd con nho loi chuyen cau cua me maria thanh giuse cac thanh nam nu tren troi va cong nghiep cua chua giesu kito con thien chua amen / lay chua giesu con tin thac vao chua alelugia02 Mar 2012

Lay me xin chua cho con duoc lanh benh va xin cho nguoi ban cua con dang trong tinh trang giai phau,xin cho ba duoc vuot qua moi kho khan va dau don nay,xin me chua cho con duoc lanh han mai mai,Amen.02 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men02 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men02 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


Maria B Phuong
02 Mar 2012

Nguyen xin Duc Me Maria, cho con ngay moi nay gia dinh con duoc song binh an trong vong tay Chua.Me oi con xin Me cho cuoc doi nay con tim duoc nguon an vui hanh phuc Me oi


nghiepngoc
02 Mar 2012

con Ta On Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho Ma con ten Bui Thi Chau khoi benh. Amen. con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho em gai chong con ten Maria To Quyen Tran khoi ben gan.Amen. vo chong chung con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua ban cho cua tiem chung con co nhieu khach va ban nhieu hang. Amen. vo chong chung con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho nhung nguoi than thuong cua chung con luon khoe manh va binh an. Amen. vo chong chung con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho nhung nguoi lam chung voi chung con luon khoe manh va binh an. Amen.


Teresa PT
02 Mar 2012

Lạy Chúa, xin thương xót con ban cho thai nhi của con mạnh khỏe. Con xin dâng thai nhi của con lên Chúa, xin Chúa che chở và bảo bọc cho bé cho đến ngày chào đời. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa !


PVPhuc
02 Mar 2012

Lạy Chúa Giêsu, nay con đến với Chúa mang theo mọi tật nguyền của đời con. Xin Chúa cứu chữa con. Xin làm cho con nên mạnh mẽ nhất là về đàng thiêng liêng. Xin cho con cảm mến được sự thích thú khi dừng chân ngồi bên Chúa để nghe Chúa nói và để được chữa lành. Xin cho con hằng biết về bên Chúa để được Chúa gia tăng lòng mến Chúa mỗi ngày một nhiều hơn. Lạy Chúa, xin tha thứ những lỗi phạm của con... Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con: vì ... cám dỗ. Con tha thiết cầu xin Chúa nhận lời cầu xin của con. Amen !


GB Vũ Văn Tuấn
02 Mar 2012

Lạy Chúa xin ban cho con những ước nguyện như sau: - Xin cho con khoi bệnh. -Xin ban cho con gặp may mắn -Xin ban cho con xa trước mọi cám dỗ. -Xinban cho con của con ăn năn trở lại bỏ tính mê nết xấu Xin ban cho các linh hồn ông bà cha mẹ anh em dẫ về với Chua xin cho họ sớm hưởng nhan thánh Chúa, Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki tô chúa chúng con Amen


Hang nguyen
02 Mar 2012

Xin duc me va thanh ca guise chuyen cau Len chua .cho con duo gap thuoc va khi benh


Hang nguyen
02 Mar 2012

Xin duc me va thanh ca guise chuyen cau Len chua .cho con duo gap thuoc va khi benh


Hang nguyen
02 Mar 2012

Xin duc me va thanh ca guise chuyen cau Len chua .cho con duo gap thuoc va khi benh


Hang nguyen
02 Mar 2012

Xin duc me va thanh ca guise chuyen cau Len chua .cho con duo gap thuoc va khi benh


Hang nguyen
02 Mar 2012

Xin duc me va thanh ca guise chuyen cau Len chua .cho con duo gap thuoc va khi benh


Hang nguyen
02 Mar 2012

Xin duc me va thanh ca guise chuyen cau Len chua .cho con duo gap thuoc va khi benh


Hang nguyen
02 Mar 2012

Xin duc me va thanh ca guise chuyen cau Len chua .cho con duo gap thuoc va khi benh


Hang nguyen
02 Mar 2012

Xin duc me va thanh ca guise chuyen cau Len chua .cho con duo gap thuoc va khi benh


Hang nguyen
02 Mar 2012

Xin duc me va thanh ca guise chuyen cau Len chua .cho con duo gap thuoc va khi benh


Hang nguyen
02 Mar 2012

Xin duc me va thanh ca guise chuyen cau Len chua .cho con duo gap thuoc va khi benh


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
02 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 02 Mar 2012 TERESA NGUYEN THI KIM LAN 02 Mar 2012 TERESA NGUYEN THI KIM LAN 02 Mar 2012 CON LAY DUC TRINH NU MARIA ,VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM CUA BAN TRAI CON LA ANH HARVEY LONG NGUYEN O VIRGINIA ,CON XIN CHUA ,ME ,VA THANH CA ,THANH HOA CONG NGUOI CUA ANH LONG AY ,LUONG HUONG VE CON NGHI DEN CON ..YEU CON .LAY CHUA GIESU .LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,XIN CAI HOA TINH THUC CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH LONG THAT SU YEU THUONG CON .MANG CHO DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .CON RAT YEU ANH LONG AY ,CHUA OI XING THUONG BAN CHO CON DUOC VE CHUNG SONG VOI ANH LONG AY ,LAY ME MARIA .LAY THAN HCA GIUSE XIN THUONG CON BAN CHO CON DUOC LAM VO ANH LONG AY .DEN TRON DOI .GIO CON CHI YEU CO MOT MINH ANH LONG AY MA THOI ,VI ANH AY LA NGUOI CONG GIAO ,CUNG LA NGUOI TOT ,CON BIET CON KHONG TIM DUOC AI NHU ANH LONG AY CA ,LAY CHUA .LAY ME .LAY THANH CA ,XIN KET DUYEN CHO 2 CHUNG CON MAU SOM VE SNG CHUNG VOI NHAU ,VA CON CO THE KHUYEN ANH LONG AY XUNG TOI RUOT LE LAI ,VA CON SE LO CHO ANH LONG AY ,AN UONG ,NHIEU KHI CON THAY ANH LONG AY DI LAM VE LAI VOI VANG NAU COM DON DEP .....CON THAY TOI CHO ANH LONG CON RAT THUONG ANH ,MA GIO CON CHUA THAY ANH LONG AY DAP LAI TINH YEU THAT SU VOI CON ,CON LUON HY VONG DAT TIN TUONG VAO ,CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA GIUSE .CON THA THIET NAI XIN ,CHUA ,ME ,VA THANH CA NHAN NHUNG LOI CON CAU VA BAN CHO CON NHUNG DIEU AY .CON XIN QUY TU SI CHA THAY ,CAU NGUYEN XIN ME CHO CON NHUNG LOI CON KEU KHAN .CON XIN TA ON . --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
02 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 02 Mar 2012 TERESA NGUYEN THI KIM LAN 02 Mar 2012 TERESA NGUYEN THI KIM LAN 02 Mar 2012 CON LAY DUC TRINH NU MARIA ,VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM CUA BAN TRAI CON LA ANH HARVEY LONG NGUYEN O VIRGINIA ,CON XIN CHUA ,ME ,VA THANH CA ,THANH HOA CONG NGUOI CUA ANH LONG AY ,LUONG HUONG VE CON NGHI DEN CON ..YEU CON .LAY CHUA GIESU .LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,XIN CAI HOA TINH THUC CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH LONG THAT SU YEU THUONG CON .MANG CHO DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .CON RAT YEU ANH LONG AY ,CHUA OI XING THUONG BAN CHO CON DUOC VE CHUNG SONG VOI ANH LONG AY ,LAY ME MARIA .LAY THAN HCA GIUSE XIN THUONG CON BAN CHO CON DUOC LAM VO ANH LONG AY .DEN TRON DOI .GIO CON CHI YEU CO MOT MINH ANH LONG AY MA THOI ,VI ANH AY LA NGUOI CONG GIAO ,CUNG LA NGUOI TOT ,CON BIET CON KHONG TIM DUOC AI NHU ANH LONG AY CA ,LAY CHUA .LAY ME .LAY THANH CA ,XIN KET DUYEN CHO 2 CHUNG CON MAU SOM VE SNG CHUNG VOI NHAU ,VA CON CO THE KHUYEN ANH LONG AY XUNG TOI RUOT LE LAI ,VA CON SE LO CHO ANH LONG AY ,AN UONG ,NHIEU KHI CON THAY ANH LONG AY DI LAM VE LAI VOI VANG NAU COM DON DEP .....CON THAY TOI CHO ANH LONG CON RAT THUONG ANH ,MA GIO CON CHUA THAY ANH LONG AY DAP LAI TINH YEU THAT SU VOI CON ,CON LUON HY VONG DAT TIN TUONG VAO ,CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA GIUSE .CON THA THIET NAI XIN ,CHUA ,ME ,VA THANH CA NHAN NHUNG LOI CON CAU VA BAN CHO CON NHUNG DIEU AY .CON XIN QUY TU SI CHA THAY ,CAU NGUYEN XIN ME CHO CON NHUNG LOI CON KEU KHAN .CON XIN TA ON . -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
02 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 02 Mar 2012 TERESA NGUYEN THI KIM LAN 02 Mar 2012 CON LAY DUC TRINH NU MARIA ,VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM CUA BAN TRAI CON LA ANH HARVEY LONG NGUYEN O VIRGINIA ,CON XIN CHUA ,ME ,VA THANH CA ,THANH HOA CONG NGUOI CUA ANH LONG AY ,LUONG HUONG VE CON NGHI DEN CON ..YEU CON .LAY CHUA GIESU .LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,XIN CAI HOA TINH THUC CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH LONG THAT SU YEU THUONG CON .MANG CHO DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .CON RAT YEU ANH LONG AY ,CHUA OI XING THUONG BAN CHO CON DUOC VE CHUNG SONG VOI ANH LONG AY ,LAY ME MARIA .LAY THAN HCA GIUSE XIN THUONG CON BAN CHO CON DUOC LAM VO ANH LONG AY .DEN TRON DOI .GIO CON CHI YEU CO MOT MINH ANH LONG AY MA THOI ,VI ANH AY LA NGUOI CONG GIAO ,CUNG LA NGUOI TOT ,CON BIET CON KHONG TIM DUOC AI NHU ANH LONG AY CA ,LAY CHUA .LAY ME .LAY THANH CA ,XIN KET DUYEN CHO 2 CHUNG CON MAU SOM VE SNG CHUNG VOI NHAU ,VA CON CO THE KHUYEN ANH LONG AY XUNG TOI RUOT LE LAI ,VA CON SE LO CHO ANH LONG AY ,AN UONG ,NHIEU KHI CON THAY ANH LONG AY DI LAM VE LAI VOI VANG NAU COM DON DEP .....CON THAY TOI CHO ANH LONG CON RAT THUONG ANH ,MA GIO CON CHUA THAY ANH LONG AY DAP LAI TINH YEU THAT SU VOI CON ,CON LUON HY VONG DAT TIN TUONG VAO ,CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA GIUSE .CON THA THIET NAI XIN ,CHUA ,ME ,VA THANH CA NHAN NHUNG LOI CON CAU VA BAN CHO CON NHUNG DIEU AY .CON XIN QUY TU SI CHA THAY ,CAU NGUYEN XIN ME CHO CON NHUNG LOI CON KEU KHAN .CON XIN TA ON . --------------------------------------------------------------------------------02 Mar 2012

xin ban cho con cua chung con duoc khoe manh, bang an cho den ngay chao doi amen xin ban cho vo chong con moi su bang an, hon an xac manh, song dep thanh y chua, cong viec on dinh amen xin ban cho tat ca cac linh hon len thien dang huong nhan thanh chua amen xin ban cho tat ca nhung nguoi benh tat duoc on chua lanh amen nho loi chuyen cau cua me maria me hang cưu giup, thanh ca giuse va toan the cac thanh , xin chua nham loi chung con cau xin amen02 Mar 2012

chua lanh benh nan an binh an toan


Maria Nguyen thi Xuan
02 Mar 2012

cho chong con mau chong khoi benh de tam hon duoc binh an, cho con gai lon cua con duoc co duc tin song dao vung chac,cho con trai nho cua con nhan biet duoc on keu goi cua chua, song doi dao duc, cho con cai con co cong viec on dinh, va cho chinh ban than con biet lam the nao de co the anh dung vac thanh gia theo chan chua.


Anna TY TRAN
02 Mar 2012

Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho con duoc on chua lanh cac binh hoan cho con Va con cau xin Me Maria va Thanh Ca Giuse, soi long cho chau con la Micae Tuan duoc khon ngoan ma tro ve cung Chua Me, va cho no duoc me no ban tinh thuong cho no . Con xin da ta Duc Me Maria va Thanh Ca Giuse den muon doi Amen..


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
02 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 02 Mar 2012 TERESA NGUYEN THI KIM LAN 02 Mar 2012 CON LAY DUC TRINH NU MARIA ,VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM CUA BAN TRAI CON LA ANH HARVEY LONG NGUYEN O VIRGINIA ,CON XIN CHUA ,ME ,VA THANH CA ,THANH HOA CONG NGUOI CUA ANH LONG AY ,LUONG HUONG VE CON NGHI DEN CON ..YEU CON .LAY CHUA GIESU .LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,XIN CAI HOA TINH THUC CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH LONG THAT SU YEU THUONG CON .MANG CHO DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .CON RAT YEU ANH LONG AY ,CHUA OI XING THUONG BAN CHO CON DUOC VE CHUNG SONG VOI ANH LONG AY ,LAY ME MARIA .LAY THAN HCA GIUSE XIN THUONG CON BAN CHO CON DUOC LAM VO ANH LONG AY .DEN TRON DOI .GIO CON CHI YEU CO MOT MINH ANH LONG AY MA THOI ,VI ANH AY LA NGUOI CONG GIAO ,CUNG LA NGUOI TOT ,CON BIET CON KHONG TIM DUOC AI NHU ANH LONG AY CA ,LAY CHUA .LAY ME .LAY THANH CA ,XIN KET DUYEN CHO 2 CHUNG CON MAU SOM VE SNG CHUNG VOI NHAU ,VA CON CO THE KHUYEN ANH LONG AY XUNG TOI RUOT LE LAI ,VA CON SE LO CHO ANH LONG AY ,AN UONG ,NHIEU KHI CON THAY ANH LONG AY DI LAM VE LAI VOI VANG NAU COM DON DEP .....CON THAY TOI CHO ANH LONG CON RAT THUONG ANH ,MA GIO CON CHUA THAY ANH LONG AY DAP LAI TINH YEU THAT SU VOI CON ,CON LUON HY VONG DAT TIN TUONG VAO ,CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA GIUSE .CON THA THIET NAI XIN ,CHUA ,ME ,VA THANH CA NHAN NHUNG LOI CON CAU VA BAN CHO CON NHUNG DIEU AY .CON XIN QUY TU SI CHA THAY ,CAU NGUYEN XIN ME CHO CON NHUNG LOI CON KEU KHAN .CON XIN TA ON . --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
02 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 02 Mar 2012 TERESA NGUYEN THI KIM LAN 02 Mar 2012 CON LAY DUC TRINH NU MARIA ,VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM CUA BAN TRAI CON LA ANH HARVEY LONG NGUYEN O VIRGINIA ,CON XIN CHUA ,ME ,VA THANH CA ,THANH HOA CONG NGUOI CUA ANH LONG AY ,LUONG HUONG VE CON NGHI DEN CON ..YEU CON .LAY CHUA GIESU .LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,XIN CAI HOA TINH THUC CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH LONG THAT SU YEU THUONG CON .MANG CHO DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .CON RAT YEU ANH LONG AY ,CHUA OI XING THUONG BAN CHO CON DUOC VE CHUNG SONG VOI ANH LONG AY ,LAY ME MARIA .LAY THAN HCA GIUSE XIN THUONG CON BAN CHO CON DUOC LAM VO ANH LONG AY .DEN TRON DOI .GIO CON CHI YEU CO MOT MINH ANH LONG AY MA THOI ,VI ANH AY LA NGUOI CONG GIAO ,CUNG LA NGUOI TOT ,CON BIET CON KHONG TIM DUOC AI NHU ANH LONG AY CA ,LAY CHUA .LAY ME .LAY THANH CA ,XIN KET DUYEN CHO 2 CHUNG CON MAU SOM VE SNG CHUNG VOI NHAU ,VA CON CO THE KHUYEN ANH LONG AY XUNG TOI RUOT LE LAI ,VA CON SE LO CHO ANH LONG AY ,AN UONG ,NHIEU KHI CON THAY ANH LONG AY DI LAM VE LAI VOI VANG NAU COM DON DEP .....CON THAY TOI CHO ANH LONG CON RAT THUONG ANH ,MA GIO CON CHUA THAY ANH LONG AY DAP LAI TINH YEU THAT SU VOI CON ,CON LUON HY VONG DAT TIN TUONG VAO ,CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA GIUSE .CON THA THIET NAI XIN ,CHUA ,ME ,VA THANH CA NHAN NHUNG LOI CON CAU VA BAN CHO CON NHUNG DIEU AY .CON XIN QUY TU SI CHA THAY ,CAU NGUYEN XIN ME CHO CON NHUNG LOI CON KEU KHAN .CON XIN TA ON . --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
02 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 02 Mar 2012 CON XIN DUC DUC NU MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BA CHO ANH LONG O VIRGINIA MA CON QUEN BIET ,XIN BAN CHO ANH BAN DUOC XE ,MA BAN DUOC GIA ,DE ANH LAY TIEN CHI CHAI CONG VIEC LAM CUA ANH XIN BAN CHO ANH LONG AY CONG VIEC ON DINH DEU DAN ,LAY CHUA .LAY ME MARIA .LAY THANH CA GIUSE XIN BAN CHO ANH LONG AY KIEM DUOC THO PHU ,VA XIN BAN CHO ANH DUOC BINH AN MANH KHOE .XIN NHAN LOI CON CAU AMEN .


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
02 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 02 Mar 2012 CON XIN DUC DUC NU MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BA CHO ANH LONG O VIRGINIA MA CON QUEN BIET ,XIN BAN CHO ANH BAN DUOC XE ,MA BAN DUOC GIA ,DE ANH LAY TIEN CHI CHAI CONG VIEC LAM CUA ANH XIN BAN CHO ANH LONG AY CONG VIEC ON DINH DEU DAN ,LAY CHUA .LAY ME MARIA .LAY THANH CA GIUSE XIN BAN CHO ANH LONG AY KIEM DUOC THO PHU ,VA XIN BAN CHO ANH DUOC BINH AN MANH KHOE .XIN NHAN LOI CON CAU AMEN .


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
02 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 02 Mar 2012 CON XIN DUC DUC NU MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BA CHO ANH LONG O VIRGINIA MA CON QUEN BIET ,XIN BAN CHO ANH BAN DUOC XE ,MA BAN DUOC GIA ,DE ANH LAY TIEN CHI CHAI CONG VIEC LAM CUA ANH XIN BAN CHO ANH LONG AY CONG VIEC ON DINH DEU DAN ,LAY CHUA .LAY ME MARIA .LAY THANH CA GIUSE XIN BAN CHO ANH LONG AY KIEM DUOC THO PHU ,VA XIN BAN CHO ANH DUOC BINH AN MANH KHOE .XIN NHAN LOI CON CAU AMEN . --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
02 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 02 Mar 2012 CON XIN DUC DUC NU MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BA CHO ANH LONG O VIRGINIA MA CON QUEN BIET ,XIN BAN CHO ANH BAN DUOC XE ,MA BAN DUOC GIA ,DE ANH LAY TIEN CHI CHAI CONG VIEC LAM CUA ANH XIN BAN CHO ANH LONG AY CONG VIEC ON DINH DEU DAN ,LAY CHUA .LAY ME MARIA .LAY THANH CA GIUSE XIN BAN CHO ANH LONG AY KIEM DUOC THO PHU ,VA XIN BAN CHO ANH DUOC BINH AN MANH KHOE .XIN NHAN LOI CON CAU AMEN .


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
02 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 02 Mar 2012 CON LAY DUC TRINH NU MARIA ,VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM CUA BAN TRAI CON LA ANH HARVEY LONG NGUYEN O VIRGINIA ,CON XIN CHUA ,ME ,VA THANH CA ,THANH HOA CONG NGUOI CUA ANH LONG AY ,LUONG HUONG VE CON NGHI DEN CON ..YEU CON .LAY CHUA GIESU .LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,XIN CAI HOA TINH THUC CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH LONG THAT SU YEU THUONG CON .MANG CHO DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .CON RAT YEU ANH LONG AY ,CHUA OI XING THUONG BAN CHO CON DUOC VE CHUNG SONG VOI ANH LONG AY ,LAY ME MARIA .LAY THAN HCA GIUSE XIN THUONG CON BAN CHO CON DUOC LAM VO ANH LONG AY .DEN TRON DOI .GIO CON CHI YEU CO MOT MINH ANH LONG AY MA THOI ,VI ANH AY LA NGUOI CONG GIAO ,CUNG LA NGUOI TOT ,CON BIET CON KHONG TIM DUOC AI NHU ANH LONG AY CA ,LAY CHUA .LAY ME .LAY THANH CA ,XIN KET DUYEN CHO 2 CHUNG CON MAU SOM VE SNG CHUNG VOI NHAU ,VA CON CO THE KHUYEN ANH LONG AY XUNG TOI RUOT LE LAI ,VA CON SE LO CHO ANH LONG AY ,AN UONG ,NHIEU KHI CON THAY ANH LONG AY DI LAM VE LAI VOI VANG NAU COM DON DEP .....CON THAY TOI CHO ANH LONG CON RAT THUONG ANH ,MA GIO CON CHUA THAY ANH LONG AY DAP LAI TINH YEU THAT SU VOI CON ,CON LUON HY VONG DAT TIN TUONG VAO ,CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA GIUSE .CON THA THIET NAI XIN ,CHUA ,ME ,VA THANH CA NHAN NHUNG LOI CON CAU VA BAN CHO CON NHUNG DIEU AY .CON XIN QUY TU SI CHA THAY ,CAU NGUYEN XIN ME CHO CON NHUNG LOI CON KEU KHAN .CON XIN TA ON . --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
02 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 02 Mar 2012 CON LAY DUC TRINH NU MARIA ,VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM CUA BAN TRAI CON LA ANH HARVEY LONG NGUYEN O VIRGINIA ,CON XIN CHUA ,ME ,VA THANH CA ,THANH HOA CONG NGUOI CUA ANH LONG AY ,LUONG HUONG VE CON NGHI DEN CON ..YEU CON .LAY CHUA GIESU .LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,XIN CAI HOA TINH THUC CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH LONG THAT SU YEU THUONG CON .MANG CHO DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .CON RAT YEU ANH LONG AY ,CHUA OI XING THUONG BAN CHO CON DUOC VE CHUNG SONG VOI ANH LONG AY ,LAY ME MARIA .LAY THAN HCA GIUSE XIN THUONG CON BAN CHO CON DUOC LAM VO ANH LONG AY .DEN TRON DOI .GIO CON CHI YEU CO MOT MINH ANH LONG AY MA THOI ,VI ANH AY LA NGUOI CONG GIAO ,CUNG LA NGUOI TOT ,CON BIET CON KHONG TIM DUOC AI NHU ANH LONG AY CA ,LAY CHUA .LAY ME .LAY THANH CA ,XIN KET DUYEN CHO 2 CHUNG CON MAU SOM VE SNG CHUNG VOI NHAU ,VA CON CO THE KHUYEN ANH LONG AY XUNG TOI RUOT LE LAI ,VA CON SE LO CHO ANH LONG AY ,AN UONG ,NHIEU KHI CON THAY ANH LONG AY DI LAM VE LAI VOI VANG NAU COM DON DEP .....CON THAY TOI CHO ANH LONG CON RAT THUONG ANH ,MA GIO CON CHUA THAY ANH LONG AY DAP LAI TINH YEU THAT SU VOI CON ,CON LUON HY VONG DAT TIN TUONG VAO ,CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA GIUSE .CON THA THIET NAI XIN ,CHUA ,ME ,VA THANH CA NHAN NHUNG LOI CON CAU VA BAN CHO CON NHUNG DIEU AY .CON XIN QUY TU SI CHA THAY ,CAU NGUYEN XIN ME CHO CON NHUNG LOI CON KEU KHAN .CON XIN TA ON . --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
02 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 02 Mar 2012 CON LAY DUC TRINH NU MARIA ,VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM CUA BAN TRAI CON LA ANH HARVEY LONG NGUYEN O VIRGINIA ,CON XIN CHUA ,ME ,VA THANH CA ,THANH HOA CONG NGUOI CUA ANH LONG AY ,LUONG HUONG VE CON NGHI DEN CON ..YEU CON .LAY CHUA GIESU .LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,XIN CAI HOA TINH THUC CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH LONG THAT SU YEU THUONG CON .MANG CHO DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .CON RAT YEU ANH LONG AY ,CHUA OI XING THUONG BAN CHO CON DUOC VE CHUNG SONG VOI ANH LONG AY ,LAY ME MARIA .LAY THAN HCA GIUSE XIN THUONG CON BAN CHO CON DUOC LAM VO ANH LONG AY .DEN TRON DOI .GIO CON CHI YEU CO MOT MINH ANH LONG AY MA THOI ,VI ANH AY LA NGUOI CONG GIAO ,CUNG LA NGUOI TOT ,CON BIET CON KHONG TIM DUOC AI NHU ANH LONG AY CA ,LAY CHUA .LAY ME .LAY THANH CA ,XIN KET DUYEN CHO 2 CHUNG CON MAU SOM VE SNG CHUNG VOI NHAU ,VA CON CO THE KHUYEN ANH LONG AY XUNG TOI RUOT LE LAI ,VA CON SE LO CHO ANH LONG AY ,AN UONG ,NHIEU KHI CON THAY ANH LONG AY DI LAM VE LAI VOI VANG NAU COM DON DEP .....CON THAY TOI CHO ANH LONG CON RAT THUONG ANH ,MA GIO CON CHUA THAY ANH LONG AY DAP LAI TINH YEU THAT SU VOI CON ,CON LUON HY VONG DAT TIN TUONG VAO ,CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA GIUSE .CON THA THIET NAI XIN ,CHUA ,ME ,VA THANH CA NHAN NHUNG LOI CON CAU VA BAN CHO CON NHUNG DIEU AY .CON XIN QUY TU SI CHA THAY ,CAU NGUYEN XIN ME CHO CON NHUNG LOI CON KEU KHAN .CON XIN TA ON . --------------------------------------------------------------------------------


Maria Thanh
02 Mar 2012

Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua ban on chua lanh binh cho chi con , chi Tuat va nhung nguoi dang dau yeu. Amen


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
02 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 02 Mar 2012 CON LAY DUC TRINH NU MARIA ,VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM CUA BAN TRAI CON LA ANH HARVEY LONG NGUYEN O VIRGINIA ,CON XIN CHUA ,ME ,VA THANH CA ,THANH HOA CONG NGUOI CUA ANH LONG AY ,LUONG HUONG VE CON NGHI DEN CON ..YEU CON .LAY CHUA GIESU .LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,XIN CAI HOA TINH THUC CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH LONG THAT SU YEU THUONG CON .MANG CHO DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .CON RAT YEU ANH LONG AY ,CHUA OI XING THUONG BAN CHO CON DUOC VE CHUNG SONG VOI ANH LONG AY ,LAY ME MARIA .LAY THAN HCA GIUSE XIN THUONG CON BAN CHO CON DUOC LAM VO ANH LONG AY .DEN TRON DOI .GIO CON CHI YEU CO MOT MINH ANH LONG AY MA THOI ,VI ANH AY LA NGUOI CONG GIAO ,CUNG LA NGUOI TOT ,CON BIET CON KHONG TIM DUOC AI NHU ANH LONG AY CA ,LAY CHUA .LAY ME .LAY THANH CA ,XIN KET DUYEN CHO 2 CHUNG CON MAU SOM VE SNG CHUNG VOI NHAU ,VA CON CO THE KHUYEN ANH LONG AY XUNG TOI RUOT LE LAI ,VA CON SE LO CHO ANH LONG AY ,AN UONG ,NHIEU KHI CON THAY ANH LONG AY DI LAM VE LAI VOI VANG NAU COM DON DEP .....CON THAY TOI CHO ANH LONG CON RAT THUONG ANH ,MA GIO CON CHUA THAY ANH LONG AY DAP LAI TINH YEU THAT SU VOI CON ,CON LUON HY VONG DAT TIN TUONG VAO ,CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA GIUSE .CON THA THIET NAI XIN ,CHUA ,ME ,VA THANH CA NHAN NHUNG LOI CON CAU VA BAN CHO CON NHUNG DIEU AY .CON XIN QUY TU SI CHA THAY ,CAU NGUYEN XIN ME CHO CON NHUNG LOI CON KEU KHAN .CON XIN TA ON . --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
02 Mar 2012

CON LAY DUC TRINH NU MARIA ,VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CON CO DUOC TINH CAM CUA BAN TRAI CON LA ANH HARVEY LONG NGUYEN O VIRGINIA ,CON XIN CHUA ,ME ,VA THANH CA ,THANH HOA CONG NGUOI CUA ANH LONG AY ,LUONG HUONG VE CON NGHI DEN CON ..YEU CON .LAY CHUA GIESU .LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,XIN CAI HOA TINH THUC CON NGUOI CUA ANH LONG AY DE ANH LONG THAT SU YEU THUONG CON .MANG CHO DEN CHO CON HANH PHUC SUOT DOI .CON RAT YEU ANH LONG AY ,CHUA OI XING THUONG BAN CHO CON DUOC VE CHUNG SONG VOI ANH LONG AY ,LAY ME MARIA .LAY THAN HCA GIUSE XIN THUONG CON BAN CHO CON DUOC LAM VO ANH LONG AY .DEN TRON DOI .GIO CON CHI YEU CO MOT MINH ANH LONG AY MA THOI ,VI ANH AY LA NGUOI CONG GIAO ,CUNG LA NGUOI TOT ,CON BIET CON KHONG TIM DUOC AI NHU ANH LONG AY CA ,LAY CHUA .LAY ME .LAY THANH CA ,XIN KET DUYEN CHO 2 CHUNG CON MAU SOM VE SNG CHUNG VOI NHAU ,VA CON CO THE KHUYEN ANH LONG AY XUNG TOI RUOT LE LAI ,VA CON SE LO CHO ANH LONG AY ,AN UONG ,NHIEU KHI CON THAY ANH LONG AY DI LAM VE LAI VOI VANG NAU COM DON DEP .....CON THAY TOI CHO ANH LONG CON RAT THUONG ANH ,MA GIO CON CHUA THAY ANH LONG AY DAP LAI TINH YEU THAT SU VOI CON ,CON LUON HY VONG DAT TIN TUONG VAO ,CHUA ,ME MARIA ,VA THANH CA GIUSE .CON THA THIET NAI XIN ,CHUA ,ME ,VA THANH CA NHAN NHUNG LOI CON CAU VA BAN CHO CON NHUNG DIEU AY .CON XIN QUY TU SI CHA THAY ,CAU NGUYEN XIN ME CHO CON NHUNG LOI CON KEU KHAN .CON XIN TA ON .


Anna Thao
02 Mar 2012

Xin chua va me ban cho tat ca y nguyen cua con giac nay duoc nham loi va binh an trong tam hon lan the xac. Con xin pho dang gia dinh con cho cac ngai Amen.


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
02 Mar 2012

CON XIN DUC DUC NU MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BA CHO ANH LONG O VIRGINIA MA CON QUEN BIET ,XIN BAN CHO ANH BAN DUOC XE ,MA BAN DUOC GIA ,DE ANH LAY TIEN CHI CHAI CONG VIEC LAM CUA ANH XIN BAN CHO ANH LONG AY CONG VIEC ON DINH DEU DAN ,LAY CHUA .LAY ME MARIA .LAY THANH CA GIUSE XIN BAN CHO ANH LONG AY KIEM DUOC THO PHU ,VA XIN BAN CHO ANH DUOC BINH AN MANH KHOE .XIN NHAN LOI CON CAU AMEN .


VU THI KIM NGON, CHICAGO
02 Mar 2012

CAM ON CHUA DDA CHO CON THEM MOT NGAY DDE DDUOC SONG VA YEU THUONG, XIN CHUA BAN PHUC LANH CHO GIA DDINH CON


anh nguyen
02 Mar 2012

lay chua : Xin cho chau BACH YEN gap duoc nguoi giup viec tot, khi sanh duoc me tron con vuong ,gia dinh hanh phuc ,binh an ,manh khoe.Con nguyen cau xin chua amen!


Tina
02 Mar 2012

Cau xin Chua cuu chua cho con cua con. Amen


Maria Tám
02 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
02 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
02 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
02 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
02 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Huong Nguyen
02 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
02 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
02 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
02 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
02 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
02 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
02 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
02 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
02 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
02 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Con cầu Chúa cho con biết nói 'KHÔNG" trước mọi cám dỗ của tội lỗi. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Chúa soi đường dẫn lối cho con được đi đàng nhân đức mỗi ngày một hơn. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN.


Maria Huong Nguyen
02 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Con cầu Chúa cho con biết nói 'KHÔNG" trước mọi cám dỗ của tội lỗi. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Chúa soi đường dẫn lối cho con được đi đàng nhân đức mỗi ngày một hơn. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN.


Maria Huong Nguyen
02 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Con cầu Chúa cho con biết nói 'KHÔNG" trước mọi cám dỗ của tội lỗi. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Chúa soi đường dẫn lối cho con được đi đàng nhân đức mỗi ngày một hơn. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN.


Maria Huong Nguyen
02 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Con cầu Chúa cho con biết nói 'KHÔNG" trước mọi cám dỗ của tội lỗi. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Chúa soi đường dẫn lối cho con được đi đàng nhân đức mỗi ngày một hơn. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN.


Maria Huong Nguyen
02 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Con cầu Chúa cho con biết nói 'KHÔNG" trước mọi cám dỗ của tội lỗi. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Chúa soi đường dẫn lối cho con được đi đàng nhân đức mỗi ngày một hơn. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN.


Maria Huong Nguyen
02 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Con cầu Chúa cho con biết nói 'KHÔNG" trước mọi cám dỗ của tội lỗi. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Chúa soi đường dẫn lối cho con được đi đàng nhân đức mỗi ngày một hơn. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN.


Maria Huong Nguyen
02 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Con cầu Chúa cho con biết nói 'KHÔNG" trước mọi cám dỗ của tội lỗi. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Chúa soi đường dẫn lối cho con được đi đàng nhân đức mỗi ngày một hơn. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN.


Maria Huong Nguyen
02 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Con cầu Chúa cho con biết nói 'KHÔNG" trước mọi cám dỗ của tội lỗi. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Chúa soi đường dẫn lối cho con được đi đàng nhân đức mỗi ngày một hơn. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN.


Maria Huong Nguyen
02 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Con cầu Chúa cho con biết nói 'KHÔNG" trước mọi cám dỗ của tội lỗi. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Chúa soi đường dẫn lối cho con được đi đàng nhân đức mỗi ngày một hơn. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN.


Xin Me nhan loi con cau xin ..
02 Mar 2012

Xin Me giup con tim mua duoc xe tot , re va nhu y Julie , de con gai con co xe di hoc duoc an toan . Xin Me cho con mua duoc bao hiem xe, bao hiem nha re voi hang NJM Insurance Group. Xin Me gin giu cac con cua con luon khoe manh , binh an trong moi hoan canh nhe Me . Xin Me cho con het bi dau nhuc vi phong thap va minh man sang suot de lo cho cac con khon lon nen nguoi .Xin Me nhan loi con cau xin .


Xin Me nhan loi con cau xin ..
02 Mar 2012

Xin Me giup con tim mua duoc xe tot , re va nhu y Julie , de con gai con co xe di hoc duoc an toan . Xin Me cho con mua duoc bao hiem xe, bao hiem nha re voi hang NJM Insurance Group. Xin Me gin giu cac con cua con luon khoe manh , binh an trong moi hoan canh nhe Me . Xin Me cho con het bi dau nhuc vi phong thap va minh man sang suot de lo cho cac con khon lon nen nguoi .Xin Me nhan loi con cau xin .


Ann Do
02 Mar 2012

Xin Gia Dinh Thanh Gia bao ve cho con va cac con cua con co cuoc song khoe manh , vui ve , binh an . Xin cho cac con cua con cham hoc , lam test duoc diem cao, ngoan va nghe loi con . Xin Gia Dinh Thanh Gia cho Mr. George, Michelle va nhung nguoi muon pha con , nguoi ta thay doi y va quay lai giup cho con nhieu hon .Xin Gia Dinh Thanh Gia soi sang de con biet phai lam sao cho giay to , nha , xe duoc giai quyet vui ve , tot dep,va binh an . Xin Gia Dinh Thanh Gia thuong nhan loi con cau xin .02 Mar 2012

Lay Chua xin cuu thoat con vi con lam loi mat long Chua .Xin ngai thuong ban cho nhung nguoi dang kho khan trong cuoc song ,nhung nguoi mac binh hiem nghoe xin Chua nang do va an ui ho .Xin cho cac linh hon con vuong mac nhung toi loi duoc tha thu va tro ve voi Chua.


gmg
02 Mar 2012

cho con cai biet khoan nhuong va bo qua loi lam cho nhung nguoi khac , khi ho gay ra nhung khuyet diem khong dang ke


AnhThy
02 Mar 2012

Me oi xin Me chuc phuc lanh cho gia dinh con , Xin Me cho cuoc song gia dinh con duoc hanh phuc , vui ve , binh an .Xin Me chua lanh binh ho va tho kho` khe` cho Joey .Moi khi gap kho khan xin Me cho nguoi den giup va bao ve gia dinh con nhe Me .Con tha thiet cau xin Me cho Michelle , William , Jose , Omar , David , Melba va nhung nguoi muon nha cua con moi thang vui ve tra tien rent cho con va khong pha phach hay kiem chuyen voi con . Con cam on Me ,xin Me tiep tuc thuong giu gin gia dinh con va xua di het moi su du.Xin Me nhan loi con cau xin .Amen


Agata
02 Mar 2012

Lay Chua , me Maria, Thanh ca Giuse va cac thanh xin cho con con mot Duc Tin vung vang vao Chua de con vuot qua nhung thu thach truoc mat va vung buoc tren con duong Chua da chon cho con .Cau cho tam hon con duoc thanh than , an binh trong tinh yeu cua Chua. Cau cho nhung dieu con mo uoc se thanh su that .Amen


HTT
02 Mar 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin cau cho gia dinh em gai con duoc hanh phuc. Cau xin cho ho co mot Duc tin vung vang vao Chua de ho cung vuot qua duoc con dau kho nay . Cau xin cho em gai con tinh than sang suot de tiep tuc buoc di tren doan duocng phia truoc. Amen


Agata
02 Mar 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin hay gin giu gia dinh con va nhung nguoi than cua con luon duoc binh an , vui ve, may man va hanh phuc trong vong tay yeu thuong cua cac Ngai. Cau xin cho con gai cua con duoc vui ve, may man , thong minh va ngoan ngoan. Cau cho linh hon Giuse va Kelly Tran duoc mau ve huong phuoc Truong sinh .Amen02 Mar 2012

nguyen cau xin chua cho con co du viec lam trong ngay xin cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh xin cho cn duoc thuan tien trong con viec moi cua con nguyen xin chua thuong ban cho con co duoc mai gia dinh hanh phuc neu nhu dep long chua thi xin chuc phuc cho con va anh dinh trung chinh duoc som doan tu nen nghia vo chong song hanh phuc voi nhau nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi them loi va dang loi cau cua con len thien chua mong chua thuong con va chap nhan loi cau xin nay amen02 Mar 2012

chua lanh benh nan an toan binh an ,soi sang con biet phai lam gi noi gi nghi suy gi ,gap ai,tranh gap ai,di dau


Anna Tran
02 Mar 2012

Kinh lay Chua , lay Me Hang Cuu Giup , lay cac Thanh , xin thuong xot cuu chung con trong hoan canh kho khan hien nay trong cuoc song , xin Chua tha thu toi loi chung con , xin thuong nham loi con , xin Me cho bo loi chung con van xin , xin cac Thanh cau cho chung con . Lay Chua con dat hi vong noi Chua , con tin vung vang vao loi Chua phan hua, lay Me thuong men con yeu men Me, xin gin giu chung con qua khoi ach gian nan , binh ien song dep long Chua, con thanh tam sap minh kinh xin ,con muon doi cam ta ,xin thuong xot chung con ,amen.


Mai hương
02 Mar 2012

Lạy chúa xin chúa ban ơn cho con được tốt nghiệp đúng thời hạn và đạt loại khá, xin chúa cho con tìm được công việc làm thêm và bán được cái áo con đã mua để con có đủ tiền đóng tiền học phí, con xin chúa cho các môn học lại con vượt qua với điểm khá và các môn còn lại trong học kì này con cũng đạt được điểm khá. Con xin chúa cho con tìm được nơi thực tập và bài luận tốt nghiệp của con được điểm tốt. Con xin chúa cho con sáng láng thông minh trong việc học, xin chúa cho kì thi anh văn sắp tới con đều đầu điểm tốt. Con xin chúa cho con sống đẹp lòng chúa hơn. Xin chúa cho con siêng năng chạy đến cầu nguyện với chúa hơn. Xin chúa ban hồng ân xuống cho gia đình con. Con cầu xin chúa


Anna
02 Mar 2012

Xin Chua gin giu giao hoi Chua o Dat nuoc nay va xin Chua gin giu gia dinh con va tat ca nguoi than.


NJ
02 Mar 2012

Xin Long Thuong Xot Chua gin giu gia dinh con khoi moi su du , khoi tay ma qui va luon khoe manh binh an trong tay Chua.Xin Chua cho giay to nha , xe cua con khong bi mat va pha hoai Xin Chua cho cac con cua con hoc gioi , ngoan , biet suy nghi lo cho gia dinh , thuong yeu nhau , nghe loi con va nen nguoi . Xin Chua ban cho con on khon ngoan , hieu biet va binh an tam hon de con du suc lo cho cac con va giai quyet moi chuyen duoc ket qua tot dep , vui ve .Xin Chua cho con song khiem nhuong , bac ai va duoc moi nguoi thuong men . Xin Chua cuu linh hon cua Ong Ba , anh chi em ban huu con . Nhung linh hon mo coi va nhung linh hon o trong nha cua con , dang pha con va tenants cua con som duoc ve nuoc Chua . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua.


NJ
02 Mar 2012

Xin Long Thuong Xot Chua gin giu gia dinh con khoi moi su du , khoi tay ma qui va luon khoe manh binh an trong tay Chua.Xin Chua cho giay to nha , xe cua con khong bi mat va pha hoai Xin Chua cho cac con cua con hoc gioi , ngoan , biet suy nghi lo cho gia dinh , thuong yeu nhau , nghe loi con va nen nguoi . Xin Chua ban cho con on khon ngoan , hieu biet va binh an tam hon de con du suc lo cho cac con va giai quyet moi chuyen duoc ket qua tot dep , vui ve .Xin Chua cho con song khiem nhuong , bac ai va duoc moi nguoi thuong men . Xin Chua cuu linh hon cua Ong Ba , anh chi em ban huu con . Nhung linh hon mo coi va nhung linh hon o trong nha cua con , dang pha con va tenants cua con som duoc ve nuoc Chua . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua.


NJ
02 Mar 2012

Xin Long Thuong Xot Chua gin giu gia dinh con khoi moi su du , khoi tay ma qui va luon khoe manh binh an trong tay Chua.Xin Chua cho giay to nha , xe cua con khong bi mat va pha hoai Xin Chua cho cac con cua con hoc gioi , ngoan , biet suy nghi lo cho gia dinh , thuong yeu nhau , nghe loi con va nen nguoi . Xin Chua ban cho con on khon ngoan , hieu biet va binh an tam hon de con du suc lo cho cac con va giai quyet moi chuyen duoc ket qua tot dep , vui ve .Xin Chua cho con song khiem nhuong , bac ai va duoc moi nguoi thuong men . Xin Chua cuu linh hon cua Ong Ba , anh chi em ban huu con . Nhung linh hon mo coi va nhung linh hon o trong nha cua con , dang pha con va tenants cua con som duoc ve nuoc Chua . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua.


NJ
02 Mar 2012

Xin Long Thuong Xot Chua gin giu gia dinh con khoi moi su du , khoi tay ma qui va luon khoe manh binh an trong tay Chua.Xin Chua cho giay to nha , xe cua con khong bi mat va pha hoai Xin Chua cho cac con cua con hoc gioi , ngoan , biet suy nghi lo cho gia dinh , thuong yeu nhau , nghe loi con va nen nguoi . Xin Chua ban cho con on khon ngoan , hieu biet va binh an tam hon de con du suc lo cho cac con va giai quyet moi chuyen duoc ket qua tot dep , vui ve .Xin Chua cho con song khiem nhuong , bac ai va duoc moi nguoi thuong men . Xin Chua cuu linh hon cua Ong Ba , anh chi em ban huu con . Nhung linh hon mo coi va nhung linh hon o trong nha cua con , dang pha con va tenants cua con som duoc ve nuoc Chua . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua.


NJ
02 Mar 2012

Xin Long Thuong Xot Chua gin giu gia dinh con khoi moi su du , khoi tay ma qui va luon khoe manh binh an trong tay Chua.Xin Chua cho giay to nha , xe cua con khong bi mat va pha hoai Xin Chua cho cac con cua con hoc gioi , ngoan , biet suy nghi lo cho gia dinh , thuong yeu nhau , nghe loi con va nen nguoi . Xin Chua ban cho con on khon ngoan , hieu biet va binh an tam hon de con du suc lo cho cac con va giai quyet moi chuyen duoc ket qua tot dep , vui ve .Xin Chua cho con song khiem nhuong , bac ai va duoc moi nguoi thuong men . Xin Chua cuu linh hon cua Ong Ba , anh chi em ban huu con . Nhung linh hon mo coi va nhung linh hon o trong nha cua con , dang pha con va tenants cua con som duoc ve nuoc Chua . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua.


NJ
02 Mar 2012

Xin Long Thuong Xot Chua gin giu gia dinh con khoi moi su du , khoi tay ma qui va luon khoe manh binh an trong tay Chua.Xin Chua cho giay to nha , xe cua con khong bi mat va pha hoai Xin Chua cho cac con cua con hoc gioi , ngoan , biet suy nghi lo cho gia dinh , thuong yeu nhau , nghe loi con va nen nguoi . Xin Chua ban cho con on khon ngoan , hieu biet va binh an tam hon de con du suc lo cho cac con va giai quyet moi chuyen duoc ket qua tot dep , vui ve .Xin Chua cho con song khiem nhuong , bac ai va duoc moi nguoi thuong men . Xin Chua cuu linh hon cua Ong Ba , anh chi em ban huu con . Nhung linh hon mo coi va nhung linh hon o trong nha cua con , dang pha con va tenants cua con som duoc ve nuoc Chua . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua.


NJ
02 Mar 2012

Xin Long Thuong Xot Chua gin giu gia dinh con khoi moi su du , khoi tay ma qui va luon khoe manh binh an trong tay Chua.Xin Chua cho giay to nha , xe cua con khong bi mat va pha hoai Xin Chua cho cac con cua con hoc gioi , ngoan , biet suy nghi lo cho gia dinh , thuong yeu nhau , nghe loi con va nen nguoi . Xin Chua ban cho con on khon ngoan , hieu biet va binh an tam hon de con du suc lo cho cac con va giai quyet moi chuyen duoc ket qua tot dep , vui ve .Xin Chua cho con song khiem nhuong , bac ai va duoc moi nguoi thuong men . Xin Chua cuu linh hon cua Ong Ba , anh chi em ban huu con . Nhung linh hon mo coi va nhung linh hon o trong nha cua con , dang pha con va tenants cua con som duoc ve nuoc Chua . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua.02 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho boss con biet duoc con lam viec good job and hard worker


Daminh_hl
02 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho vo chong con co baby va xin cho tiem cua con co khach de lam, xin cho vo chong con biet yeu thuong nhau lo lang cho nhau, xin vo con hay tin tuong con. xin cho tiem nail cua chung' con khong co bi chuyen gi xay ra het, xin cho tat ca moi giay to cua tiem con va con luon duoc moi su tot dep den voi con.Amen


Theresa Hoai Huong
02 Mar 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã thương ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
02 Mar 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã thương ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
02 Mar 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã thương ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
02 Mar 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã thương ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
02 Mar 2012

Lạy Chúa! Trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.


ANTON T T
02 Mar 2012

XIN MOI NGUOI HIEP Y CAU NGUYEN CHO TOI LUON DUOC KET HOP CHAC CHE VOI CHUA TRONG MUA CHAY TNANH NAY, XIN CAU NGUYEN VOI TOI .XIN CHO NUOC CHUA DUOC LAN RONG DANH CHUA TOA SANG TREN KHAP MOI NGUOI AMEN02 Mar 2012

xin cho cha hoa duoc binh an suc khoe chua oi ho danh nguoi nhan tam vay , tinh nguoi o dau neu truong hop cuaa ho bi danh nhu vay than xac chac cung phai dau don lam chu sao ho khong biet thuong nguoi xin chua tru ma duoi qyyy.


n v h
02 Mar 2012

kính mong cộng đoàn cầu nguyện cho các bệnh nhân đang cấp cứu đặc biệt là bệnh nhân nhi.xin thiên chúa ban phúc cho họ được nhanh lành bệnh.02 Mar 2012

xin cho nha nuoc cs biet thuong nguoi ,xin cho ho biet dieu ran chua daycong bang ,bac ai .amen.


nguyen hưng
02 Mar 2012

hoán cải,và bình an trong tâm hồn.xin cho gia đình con luôn bình an và mạnh khỏe.xin cho moi việc được thông suốt.


nguyen hưng
02 Mar 2012

hoán cải,và bình an trong tâm hồn.xin cho gia đình con luôn bình an và mạnh khỏe.xin cho moi việc được thông suốt.


teresa Nguyen Thao
02 Mar 2012

mẹ maraia ơi, con tin tưởng vào nơi Mẹ, xin Mẹ ban ơn cho Nhà Nước đừng lấy đất nhà con cũng như khu nhà con làm đường cao tốc nha mẹ..Mẹ ơi, xin mẹ hãy cho nhà nước đổi kế hoạch đừng làm đường cao tốc khu nhà con nha Mẹ..MẸ ơi, xin mẹ nhận lời con


teresa Nguyen Thao
02 Mar 2012

mẹ maraia ơi, con tin tưởng vào nơi Mẹ, xin Mẹ ban ơn cho Nhà Nước đừng lấy đất nhà con cũng như khu nhà con làm đường cao tốc nha mẹ..Mẹ ơi, xin mẹ hãy cho nhà nước đổi kế hoạch đừng làm đường cao tốc khu nhà con nha Mẹ..MẸ ơi, xin mẹ nhận lời con


teresan Nguyen Thao
02 Mar 2012

mẹ maraia ơi, con tin tưởng vào nơi Mẹ, xin Mẹ ban ơn cho Nhà Nước đừng lấy đất nhà con cũng như khu nhà con làm đường cao tốc nha mẹ..Mẹ ơi, xin mẹ hãy cho nhà nước đổi kế hoạch đừng làm đường cao tốc khu nhà con nha Mẹ..MẸ ơi, xin mẹ nhận lời con


monica tran
02 Mar 2012

con va ca gia dinh dang chi co the bam viu' vao long thuong xot chua', cua me, cua thanh ca giuse. xin thuong xot chung con. amen


monica tran
02 Mar 2012

con va ca gia dinh dang chi co the bam viu' vao long thuong xot chua', cua me, cua thanh ca giuse. xin thuong xot chung con. amen


monica tran
02 Mar 2012

me oi! con biet rang luc nay me con dang rat cuc kho. xin me cau bau cung chua' ban on dac biet xuong gia dinh chung con, giup chung con xay dung lai cuoc song cho gia dinh. amen


CON KHẨN XIN
02 Mar 2012

LAY CHA XIN CHO CON MOT CON DUONG ....CON KO BIET PHAI BAT DAU TU DAU XIN CHA ...!!


nam 5 Viet -jacob
02 Mar 2012

Lay chua Jes ,thanh ca Juse-duc me Maria xin tha toi cho chung con xin cuu vot chung con khoi sa hoa nguc xin dem cac linh hon len thien dang nhat la nhung linh hon can toi long chua thuong xot hon Xin cho gia dinh con binh an,xin cho con mau chong kiem duoc cong an viec lam


conannal
02 Mar 2012

mẹ ơi con cầu xin mẹ thương con xin mẹ dúp cho bạn con hiểu con nhiều hợn trong cuộc sống con có nhiều nỗi khổ tâm mẹ ơi chỉ có người bạn này mới dúp con vượt qua được con nguyện xin mẹ dúp cho bạn con hiểu con bạn con sẽ đối sử tốt với con để được như ý con bạn con sẽ không bao giờ làm con buồn nữa vì con sống rất thật tâm với người bạn này con xin mẹ nhận lời con cầu xin amen


conannal
02 Mar 2012

mẹ ơi con cầu xin mẹ thương con xin mẹ dúp cho bạn con hiểu con nhiều hợn trong cuộc sống con có nhiều nỗi khổ tâm mẹ ơi chỉ có người bạn này mới dúp con vượt qua được con nguyện xin mẹ dúp cho bạn con hiểu con bạn con sẽ đối sử tốt với con để được như ý con bạn con sẽ không bao giờ làm con buồn nữa vì con sống rất thật tâm với người bạn này con xin mẹ nhận lời con cầu xin amen


conannal
02 Mar 2012

mẹ ơi con cầu xin mẹ thương con xin mẹ dúp cho bạn con hiểu con nhiều hợn trong cuộc sống con có nhiều nỗi khổ tâm mẹ ơi chỉ có người bạn này mới dúp con vượt qua được con nguyện xin mẹ dúp cho bạn con hiểu con bạn con sẽ đối sử tốt với con để được như ý con bạn con sẽ không bao giờ làm con buồn nữa vì con sống rất thật tâm với người bạn này con xin mẹ nhận lời con cầu xin amen


conannal
02 Mar 2012

mẹ ơi con cầu xin mẹ thương con xin mẹ dúp cho bạn con hiểu con nhiều hợn trong cuộc sống con có nhiều nỗi khổ tâm mẹ ơi chỉ có người bạn này mới dúp con vượt qua được con nguyện xin mẹ dúp cho bạn con hiểu con bạn con sẽ đối sử tốt với con để được như ý con bạn con sẽ không bao giờ làm con buồn nữa vì con sống rất thật tâm với người bạn này con xin mẹ nhận lời con cầu xin amen


conannal
02 Mar 2012

mẹ ơi con cầu xin mẹ thương con xin mẹ dúp cho bạn con hiểu con nhiều hợn trong cuộc sống con có nhiều nỗi khổ tâm mẹ ơi chỉ có người bạn này mới dúp con vượt qua được con nguyện xin mẹ dúp cho bạn con hiểu con bạn con sẽ đối sử tốt với con để được như ý con bạn con sẽ không bao giờ làm con buồn nữa vì con sống rất thật tâm với người bạn này con xin mẹ nhận lời con cầu xin amen


conannal
02 Mar 2012

mẹ ơi cuộc sống của chúng con rất khó khăn con nguyện xin mẹ ban cho chúng con có đủ ghị lực để chúng con vững tâm để vượt qua cuộc sống khó khăn này con nguyện xin chúa và đức mẹ thương ban cho chúng con làm ăn được gặp nhiều may mắn trong cuộc sống mẹ ơi con lạy mẹ xin mẹ thương ban cho chúng con có thật nhiều việc làm để chúng con làm lấy tiền trả nợ mẹ ơi con xin mẹ dúp chúng con để chúng con tìm được cách tháo ngỡ cho mọi việc làm được sôn xẻ mẹ ơi con nguyện cầu xin mẹ cho chúng con có một cuộc sống bình an ở quê để chúng con iên tâm làm ăn trả nợ dần con xin mẹ thương và nhận lời con cầu xin amen


conannal
02 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện cầu xin chúa và đức mẹ ht]ơng cho các linh hồn đang bị giam ở nơi luyện ngục sớm được về nước chúa amen


conannal
02 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện xin mẹ ban ơn bình an và ơn tre chở yeeu7 thương cho con hàng ngày con nguyện xin chúa và đức mẹ ban cho chúng con có thật nhiều việc làm để chúng con lấy tiền trả nợ mẹ ơi con nguyện xin chúa và đức mẹ thương dúp chúng con cho tất cả các anh chị em trong hàng phường và tất cả những người chúng con còn nợ do vì điều kiện chúng con khó khăn quá chưa trả được con nguyện xin mẹ thương dúp chúng con cho họ hiểu họ tạo điều kiện cho chúng con làm ăn trả dần con nguyện xin chúa và đức mẹ thương ban cho chúng con có một quộc sống bình an ở quê để chúng con làm ă trả nợ dần con xin chúa và đức mẹ nhận lời con cầu xin amen


conannal
02 Mar 2012

mẹ ơi con nguyện xin mẹ ban cho con giữ được tình cảm mãi mãi với bạn con con nguyện xin mẹ dúp cho bạn con đối sử tốt với con được như ý con xin mẹ nhận lời con cầu xin amen


Maria Vy Nguyen
02 Mar 2012

Chua oi, khi tat ca moi nguoi da quay lung lai voi me con, xin Ngai thuong xot va gin giu me con. Xin tha thu cho me con nhung toi da pham mat long Chua. Xin to long tu bi Chua tren chung con. Con xin dang moi benh tat va su hanh ha ve the xac cung nhu tinh than cua me con len cho Chua. Xin Ngai thuong tha thu toi loi cho me con.


darlene tran
02 Mar 2012

giesu, maria, giuse con mem yeu, xin cuu roi cac thai nhi. Lay thanh Gierado, xin cuu roi cac thai nhi. amen


monica tran
02 Mar 2012

me oi con buon qua! moi thu duong nhu con rat kho khan! Xin me thuong ban cho con co hoi de vuot qua hoan canh nay!


Tina
02 Mar 2012

Lạy Chúa, Con cầu xin Chúa giúp cho con của con có thêm can đảm để đối diện với cuộc sống hàng ngày, vui củng như buồn tập chịu đựng và thông cảm, xin Chúa ban ơn khôn ngoan không bị người xấu cám dổ. Lạy tạ ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen02 Mar 2012

LAY CHUA, CON XIN CHUC TUNG NGOI KHEN CHUA. LAY CHUA, CON XIN CAM TA CHUA DA CHO CON MOT DEM BINH AN, CON XIN DANG LEN CHUA, TAT CA NHUNG GI LA CUA CON XIN CHUA THANH HOA CONG VIEC LAM CUA CON. LAY CHUA XIN CHUA BAN ON BINH AN CHO DAT NUOC VN, XIN CHO MOI NGUOI LUON TIN TUONG PHO THAC VAO CHUA. LAY CHUA, XIN CHUA BAN THANH THAN SOI SANG CHO CAC VI LANH DAO, XIN CHO CAC NGAI LUON BUOC DI TRONG DUONG LOI CUA CHUA. LAY CHUA, XIN CHUA BAN ON HON AN XAC MANH CHO BO ME ANH CHI EM VA BAN BE CUA CON. LAY CHUA XIN THA THU TOI LOI CHUNG CON VA TOAN THE GIOI. LAY CHUA, CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA, THANH CA GIUSE VA CAC THANH TREN TROI. CHAN PHUOC GIOAN PHAOLO II, PHANXICO SAVIE TRUONG BUU DIEP. LAY CHUA GIESU, CON XIN TIN THAC VAO CHUA. AMEN.


Anna Lê Thị Hiền Hậu
02 Mar 2012

Lạy Chúa. Xin Chúa thương xót con. Xin Chúa Kitô Giesu cứu con.Amen


Thêrêsa Ngọc Trân kính xin!
02 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa chữa lành bệnh cho bác Phúc và xin cho con tìm chỗ cho intership mùa hè năm nay. AMEN!


Phê rô Trần Thiện Thanh
02 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho gia đfinh con được ơn Bình An của Thiên Chúa ,xin cho hai cháu Phao lo Trần Ngọc Duy ,Maria Trần Ngọc Yến luôn biết kính sợ và yêu mến Thiên Chúa, biết thương yêu cha mẹ ,biết chăm lo học hành ,Cháu Duy bỏ chơi game.


theresa
02 Mar 2012

Lay Chua, Ngai la dang tu bi va nhan hau ,dai luong va khoan dung con cam ta Chua vi nhieu on lanh chua da ban cho gia dinh chung con.Nay con xin Chua du long xot thuong ban cho con on nay : Xin soi sang cho con duoc biet viec con lam va dan dat con trong su kho khan nay,xin cho moi viec con dang lo lang duoc qua di suong se .Xin cho Em Dau con dang gap rac roi voi phap luat duoc qua di em dep. Con cau xin nho Duc Kito Chua chung con, Amen


Ysave Nguyễn thị Thu Lan
02 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: Con cầu xin cho chị Nhung được khỏe mạnh , có sức khỏe tốt , có việc làm thường xuyên , mọi việc mà chị đang lo lắng sẽ được giải quyết ổn thỏa . Giờ em của chị ấy đã qua Mỹ xum họp rồi , xin Chúa giúp cho chị em của chị ấy ấy gặp mọi điều thuận lợi , hanh thông , may mắn trong mọi việc . Những người làm chung trong xưởng đừng ích kỹ ăn hiếp , bắt nạt chị ấy . Mọi người xung quanh luôn sẳn sàng quan tâm , san sẻ và nhiệt tình giúp đỡ chị em của chị ấy ... để chị thấy rằng lúc nào cũng có Chúa luôn đồng hành cùng chị ấy - như lời Chúa đã dạy : "Hỡi những ai mang gánh nặng nề , hãy đến cùng Ta , Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng" . XIN CHÚA NHẬM LỜI CON KHẨN NGUYỆN . CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA . AMEN .


Ysave Nguyễn thị Thu Lan
02 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn : Con cầu xin Chúa cho chị 2 Thoa của con bình tâm vượt qua cơn bão tố nầy . Xin Chúa thêm sức , ủi an , soi sáng cho chị biết được đâu là Thánh Ý của Chúa mà làm đẹp lòng Người . Xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chị đang ở biết THỰC HÀNH SỐNG LỜI CHÚA hằng ngày một cách đúng đắn để tôn trọng , yêu thương nhau trong tinh thần BÁC ÁI để xứng đáng nêu gương cho người ở ngoài thế gian noi theo . XIN CHÚA NHẬM LỜI CON KHẨN NGUYỆN . CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA . AMEN .


Ysave Nguyễn thị Thu Lan
02 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn : Xin chữa lành bệnh bướu cổ của con . XIN CHÚA NHẬM LỜI CON KHẨN NGUYỆN . CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA . AMEN .


Ysave Nguyễn thị Thu Lan
02 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn : Con xin Chúa ban bình an cho gia đình chị 2 của con . Chị đang chăm sóc Má con bị bệnh . Xin Chúa ban ơn cho công việc làm ăn của chị được phát triển thuận lợi , tốt đẹp , có thu nhập tốt để đảm bảo cuộc sống của gia đình . XIN CHÚA NHẬM LỜI CON KHẨN NGUYỆN . CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA . AMEN .


Ysave Nguyễn thị Thu Lan
02 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn : Xin Chúa ban bình an cho gia đình con . Xin Chúa ban ơn cho chồng con khỏe mạnh - hết bệnh NHỨC ĐẦU đã hành hạ anh ấy hơn 20 năm qua . Xin Chúa ban ơn cho công việc làm ăn của chồng con luôn được thuận lợi , suông sẻ , tốt đẹp . XIN CHÚA NHẬM LỜI CON KHẨN NGUYỆN .CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA . AMEN .


Ysave Nguyễn thị Thu Lan
02 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn : Lạy Chúa , xin chữa lành bệnh cho Má con . XIN CHÚA HÃY THƯƠNG NHẬM LỜI CON KHẨN NGUYỆN. CON XIN TẠ ƠN NGÀI . AMEN .


Ysave Nguyễn thị Thu Lan
02 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: Xin Chúa ban bình an cho gia đình và thân quyến con . Xin Chúa cho các con của con ngoan ngoãn , vâng lời cha mẹ , chăm lo học hành cho tốt hơn . Siêng năng hơn trong việc phục vụ Nhà Thờ theo bổn phận . XIN CHÚA NHẬM LỜI CON KHẨN NGUYỆN . CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA . AMEN .


Ysave Nguyễn thị Thu Lan
02 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn : Xin Chúa Thánh hóa đời sống , tâm trí của mọi người trong gia đình con . XIN CHÚA NHẬM LỜI CON KHẨN NGUYỆN . CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA . AMEN .


NTAN
02 Mar 2012

Ta on Duc Trinh Nu Maria va Thanh ca Giuse, con da dat chan len dat nuoc Hoa ky vao toi hom nay, uoc nguyen con khan nguyen tu bay lau nay da thanh hien thuc, con mot lan nua xin ta on be tren da cuu giup con vuot qua biet bao kho khan nay de dat den thanh cong nhu ngay hom nay, hy vong sap toi, con xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse tiep tuc phu hop cho con som duoc co tat ca giay to de co the di lam va som on dinh cuoc song tren dat nuoc Hoa Ky. Xin cam ta Duc Trinh Maria va Thanh Ca Giuse.


claire_han
02 Mar 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Giuse, con cam ta Ngai da cho chung con 1 ngay binh an, cuoc giai phau cua A. duoc thuan loi; xin Ngai phu ho cho vet mo khong bi nhiem trung, chay mau; ket qua thu nghiem khong bi ung thu; Xin Ngai xoa diu su dau don do vet mo gay ra, A khong phai khieng vac nang nhoc, khong phai lam viec vat va qua o cho lam ( vet thuong chua khoi ma hang khong cho nghi !). Xin Ngai tim cho con viec lam de san se bot ganh nang cho gd con. Xin Ngai phu ho cho gd TH hanh phuc, manh khoe, viec lam on dinh, con cai ngoan ngoan. Amen


Bùi Thị Phương Thảo - Võ Văn Khanh
02 Mar 2012

Con Tên Bùi Thị Phương Thảo, chồng con tên Võ Văn Khanh. Vợ chồng con là người đạo Phật nhưng con tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa. Con Lạy Chúa GiêSu, con lạy Mẹ Maria. Vợ Chồng con lấy nhau từ 2 bàn tay trắng cố gắng phấn đấu làm ăn, bây giờ con mở đc tiệm bán Giầy Dép và đi bỏ hàng cho người ta, nhưng 1 tháng trở lại đây con buôn bán ế ẩm quá, mà hàng ngày con phải chi phí tiền ăn tiền nhà... rất nhiều khoản phải chi rồi tiền con phải đi chữa bệnh để sinh con nữa, con rất lo lắng và mệt mỏi. Con cầu xin Chúa GiêSu, con cầu xin Mẹ Maria thương xót con. Ban cho vợ chồng con công việc làm ăn đc suôn sẻ và may mắn, Xin giúp cho con bán đc hàng cho vợ chồng con có tiền để trang trải cuộc sống và sinh con.Con thực sự khẩn cầu Chúa và Mẹ giúp con với. Con đã làm đủ mọi cách rồi mà buôn bán vẫn chậm. Con xin cảm tạ Chúa GieSu, con xin cảm tạ Mẹ Maria nhiều lắm.!


Bùi Thị Phương Thảo - Võ Văn Khanh
02 Mar 2012

Con Tên Bùi Thị Phương Thảo, chồng con tên Võ Văn Khanh. Vợ chồng con là người đạo Phật nhưng con tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa. Con Lạy Chúa GiêSu, con lạy Mẹ Maria. Vợ Chồng con lấy nhau từ 2 bàn tay trắng cố gắng phấn đấu làm ăn, bây giờ con mở đc tiệm bán Giầy Dép và đi bỏ hàng cho người ta, nhưng 1 tháng trở lại đây con buôn bán ế ẩm quá, mà hàng ngày con phải chi phí tiền ăn tiền nhà... rất nhiều khoản phải chi rồi tiền con phải đi chữa bệnh để sinh con nữa, con rất lo lắng và mệt mỏi. Con cầu xin Chúa GiêSu, con cầu xin Mẹ Maria thương xót con. Ban cho vợ chồng con công việc làm ăn đc suôn sẻ và may mắn, Xin giúp cho con bán đc hàng cho vợ chồng con có tiền để trang trải cuộc sống và sinh con.Con thực sự khẩn cầu Chúa và Mẹ giúp con với. Con đã làm đủ mọi cách rồi mà buôn bán vẫn chậm. Con xin cảm tạ Chúa GieSu, con xin cảm tạ Mẹ Maria nhiều lắm.!


Bùi Thị Phương Thảo - Võ Văn Khanh
02 Mar 2012

Con Tên Bùi Thị Phương Thảo, chồng con tên Võ Văn Khanh. Vợ chồng con là người đạo Phật nhưng con tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa. Con Lạy Chúa GiêSu, con lạy Mẹ Maria. Vợ Chồng con lấy nhau từ 2 bàn tay trắng cố gắng phấn đấu làm ăn, bây giờ con mở đc tiệm bán Giầy Dép và đi bỏ hàng cho người ta, nhưng 1 tháng trở lại đây con buôn bán ế ẩm quá, mà hàng ngày con phải chi phí tiền ăn tiền nhà... rất nhiều khoản phải chi rồi tiền con phải đi chữa bệnh để sinh con nữa, con rất lo lắng và mệt mỏi. Con cầu xin Chúa GiêSu, con cầu xin Mẹ Maria thương xót con. Ban cho vợ chồng con công việc làm ăn đc suôn sẻ và may mắn, Xin giúp cho con bán đc hàng cho vợ chồng con có tiền để trang trải cuộc sống và sinh con.Con thực sự khẩn cầu Chúa và Mẹ giúp con với. Con đã làm đủ mọi cách rồi mà buôn bán vẫn chậm. Con xin cảm tạ Chúa GieSu, con xin cảm tạ Mẹ Maria nhiều lắm.!


Maria nguyễn thị duyên
02 Mar 2012

Con xin thánh cả giuse và mẹ maria chuyển cầu giúp con trứơc toà thiên chúa xin ngài thánh hóa chồng con và làm cho chồng con nghĩ lại và quay trở về với con xin ngài ban cho vợ chồng con được đoàn tụ xin ngài đừng để vợ chồng con chia lìa nhau mãi mãi con xin ngài hãy giải gỡ những bất hoà giữa con và gia đình anh ấy xin ngài hãy lấp đầy những hố sâu chia rẽ và ban cho con vượt qua những thử thách mà con đang gặp phải xin ngài hãy giúp con với con tha thiết cầu xin


Bùi Thị Phương Thảo - Võ Văn Khanh
02 Mar 2012

Con Tên Bùi Thị Phương Thảo, chồng con tên Võ Văn Khanh. Vợ chồng con là người đạo Phật nhưng con tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa. Con Lạy Chúa GiêSu, con lạy Mẹ Maria. Vợ Chồng con lấy nhau từ 2 bàn tay trắng cố gắng phấn đấu làm ăn, bây giờ con mở đc tiệm bán Giầy Dép và đi bỏ hàng cho người ta, nhưng 1 tháng trở lại đây con buôn bán ế ẩm quá, mà hàng ngày con phải chi phí tiền ăn tiền nhà... rất nhiều khoản phải chi rồi tiền con phải đi chữa bệnh để sinh con nữa, con rất lo lắng và mệt mỏi. Con cầu xin Chúa GiêSu, con cầu xin Mẹ Maria thương xót con. Ban cho vợ chồng con công việc làm ăn đc suôn sẻ và may mắn, Xin giúp cho con bán đc hàng cho vợ chồng con có tiền để trang trải cuộc sống và sinh con. Con xin cảm tạ Chúa GieSu, con xin cảm tạ Mẹ Maria nhiều lắm.!02 Mar 2012

Lay Chua xin Chua ban cho gia dinh lon cua con moi su binh an va nhieu suc khoe, hanh phuc. Xin Chua soi sang cho con co gang hoc tap, nang dong, tu tin, hoc duoc noi anh van mo uoc, tham gia sao bac dau va biet yeu men Chua nhieu hon.02 Mar 2012

Lay Chua con xin loi Chua vi moi su khong dep long Chua.02 Mar 2012

Lay Toi To Chua la Duc Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan , xin Ngai cau bau cung Chua cho chung con gap thay gap thuoc de vuot qua can benh nan y ma chung con dang mac phai . Xin cho chung con duoc on chua lanh de duoc tro nen nhan chung cho Ngai truoc mat Hoi Thanh . Xin Ngai nhan loi chung con nguyen xin .02 Mar 2012

Xin cho con chau chung con tam tri minh man , hoc hanh tan toi va co ket qua tot dep trong ky thi toi day . Co cong viec on dinh va thuan loi trong viec bao lanh . Moi thanh vien trong gia dinh biet chia se , yeu thuong va cung nhau vuot qua moi kho khan trong cuoc song . Hang ngay sieng nang cau nguyen va luon biet trong cay vao on Chua . Xin Chua che cho , giu gin Em Be va Me luon manh khoe , duoc moi su bang an .


kenny
02 Mar 2012

Lay me Maria va duc chua Giuse,con cau xin duc me va duc chua giup do mang may man. binh an va bao ve cho gia dinh con. Xin duc me va chua bao ve va mang may mang den cho me con. Con cam on duc me va chua giuse rat la nhieu AMEN!!!


kenny
02 Mar 2012

Lay me Maria va duc chua Giuse,con cau xin duc me va duc chua giup do mang may man. binh an va bao ve cho gia dinh con. Xin duc me va chua bao ve va mang may mang den cho me con. Con cam on duc me va chua giuse rat la nhieu AMEN!!!


kenny
02 Mar 2012

Lay me Maria va duc chua Giuse,con cau xin duc me va duc chua giup do mang may man. binh an va bao ve cho gia dinh con. Xin duc me va chua bao ve va mang may mang den cho me con. Con cam on duc me va chua giuse rat la nhieu AMEN!!!


Trang Vu
02 Mar 2012

Ngay thu 99! Lay Chua Jesu, Me Maria va Thanh Giuse cau xin cho con vuot qua duoc ki pv nay, xin hay giup con pv dau. Lat nua con se di pv o NH DAB con lo qua Chua oi, con cam thay minh khong co can dam tu tin se lam lam duoc vi con khong co kinh nghiem ve nganh nghe nay, tieng anh lan ngoai hinh cua con deu khong on, lieu ho co nhan con vao lam khong. Vi chung quanh con con co nhieu ung vien tiem nang khac nua ho co kinh nghiem, bang cap.... Xin hay giup con pv duoc hay giup con mo duoc canh cua do. Xin hay cho con lay lai duoc niem tin la minh se lam duoc, con luon nho cau noi nay Chua danh cho con" Hay chiem nguong viec Chua lam cho anh em, ma lon tieng xung tung Ngai". Con luon hy vong rang Chua se ban cho thay duoc va mo duoc canh cua do. Chac chan se co mot dieu may man nao do se xay ra voi con. Con tin tuong noi Ngai va con xin pho thac moi chuyen cho Ngai. Amen.


TINA
02 Mar 2012

LAY ME MARIA VA THANH CA GIUSE XIN NHAM LOI CAU XIN CUA GIA DINH CON XIN BAN ON CHO CON GAP DUOC BAN BE TOT XIN CHO CON LANH XA MOI VIEC CAM DO XXIN CHUA NHAM LOI CHUNG CON GIA DINH CON XIN TIN THAC VAO CHUA GIA DINH CHUNG CON CAU XIN CHU NHO CHUA JESU CHUA CHUNG CON AMEN


TINA
02 Mar 2012

LAY ME MARIA VA THANH CA GIUSE XIN BAN ON AN BINH CHO GIA DINH CON XIN CHO CON VUOT QUA DUOC CAM DO XIN CHO CON DUOC TAM HON BINH AN CHUA OI XIN DUNG BO ROI CON AMEN02 Mar 2012

Lay Chua, con biet nhung loi con cau xin thi Chua co nghe ma Chua khong the cho con vi Chua so neu con duoc nhung gi con cau xin thi con se thay doi tinh tin cua con va se quen di Chua va Duc Me Maria vi do con cung cam on Chua da lam nhu the. Con chi muon co mot cuoc song binh thuong va con chi cau xin va cau nguyen cho ba me cua con luon vui ve va suc khoe manh. Va con cung cau cho con mot suc khoe manh de con co the hieu thao voi ba me cua con va dem nhieu niem tin vao Chua va Duc Me Maria. Moi chuyen hay de theo y Chua va Duc Me Maria....Amen02 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men02 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men02 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


pham thanh tung
02 Mar 2012

Tình Yêu Thiên Chúa Bao La....Chúng con xin Cảm Tạ..Ngợi Khen Danh Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cùng Thánh Cả Giuse...Amen..


Nguyen
02 Mar 2012

Nguyện xin Gia Đình Thánh Gia ban ơn mạnh hồn xác xuống trên bé Edward Nguyen(4 tháng tuổi) trong cơn bệnh hiểm nghèo.... Nếu đẹp ý Chúa...xin Chúa chữa lành bệnh cho Bé...Amen!


Jeremy Nguyen
02 Mar 2012

Giêsu -Maria -Giuse Con Mến Yêu....Xin thương cứu rỗi Linh Hồn Giuse Tran Nguyen Thien Tan được về hưởng Nhan Thánh Chúa trên quê trời...Amen!


người con bé nhỏ....
02 Mar 2012

nguyen xin long thuong xot cua Chua thuong don nhan Linh Hon Maria, Linh Hon Anna va cac Linh Hon dang bi giam cam trong lua luyen toi duoc ve huong Nhan Thanh Chua tren que troi... nguyen xin Me Maria va Thanh Ca Giuse an ui va nang ddo cho nhung nguoi than con o lai...Con xin Ta on Chua va Me. Amen!!


quynh lien pham
02 Mar 2012

Con xin dang Nguoi Cha Kinh Yeu va Anh Hai con va anh John trong Chua...Nguyen xin Chua thuong gin giu , che cho Ba va anh Hai con va anh John trong ban tay yeu thuong cua Ngai. Amen


pham gia huy
02 Mar 2012

Con cau xin Chua gin giu gia dinh nguoi ban con.Amen


người con bé nhỏ....
02 Mar 2012

Lạy Chúa , con cầu xin cho người ta tìm ra được cách chữa trị bịnh ung thư ... Amen


pham thanh tung
02 Mar 2012

Con xin dang len Chua nguoi Cha kinh yeu... dua em gai cua con va nguoi ban con...xin Ngai thuong gin giu va ban on manh hon xac xuong tren Ba con va xin thuong nang do cho em con va nguoi ban cua con duoc vuot qua con benh hiem ngheo...con xin cam ta Chua...Amen!


Nguyen Chi Thien
02 Mar 2012

Nguyen xin Chua va Me Maria & Thanh Ca Giuse thuong cuu chua cho Hai Dua Con Yeu Dau cua con duoc moi su binh an trong con benh hiem ngheo...Con xin Ta On Chua. Amen!!


người con bé nhỏ....
02 Mar 2012

Lạy Chúa...xin cho chúng con biết dùng chuỗi Mân Côi như một lời cầu nguyện xin ơn lành xuống cho những người thân yêu của chúng con và đặc biệt xin cầu cho các Linh Hồn đang bị giam cầm nơi luyện tội....Chúng con xin cảm tạ..ngợi khen danh Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cùng Thánh Cả Giuse...Amen..


người con bé nhỏ....
02 Mar 2012

Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Gioan Phaolo II xin tha thứ cho sự bất xứng của chúng con và xin ban thần Khí cho chúng con. Amen!


con ma ri a
02 Mar 2012

xin chua ban cho gia dinh con dc hanh phuc va mot ngay nao do chung con se gap cha nghia tai giao ho chung con a men


con ma ri a
02 Mar 2012

xin chua ban cho gia dinh con dc hanh phuc va mot ngay nao do chung con se gap cha nghia tai giao ho chung con a men


con ma ri a
02 Mar 2012

xin chua ban cho gia dinh con dc hanh phuc va mot ngay nao do chung con se gap cha nghia tai giao ho chung con a men


Maria Nguyễn Thị Kim Nhu
01 Mar 2012

lay chua lay me maria va thanh ca giuse, ban cho gia dinh con duoc khoe manh. cho ba con khoi benh . con cau xin chua thanh than thanh hoa xuong cho nguoi ban trai cua con biet lang nghe va hoc hoi giao ly theo dao chua va tro thanh con cai cua chua. con cung cau xin chua ban cho ban con co tam long bao dung de yeu thuong con .. chua oi! xin thuong banxuong on lanh con xin, con xin chua ban cho con duoc vung vang trong niem tin, cay , men va pho thac moi niem vui , noi buon buon, thanh cong hay that bai trong tay chua quan phong, con cau xin me maria , thanh ca giuse va cac thanh nam nu luon cau bau cung chua cho con dc nhu duoc nhu y nguyen, con xin cam ta cac dang


Madalena Mai
01 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ba cho con được ơn: Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn:Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: Lay Chua xin chua lanh benh con de con khong con di loc mau nua va con ta on Chua da ban cho con 2 dua con . Moi su xin pho thac trong tay Chua Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: het benh khong con di loc mau nua va xin ta on Chua da ban cho con 2 dua con . Lay Chua moi su xin pho thac trong tay Chua .Amen01 Mar 2012

chua oi ! xin chua chua lanh cho cha hoa o kon tum duoc bang an manh khoe , chua oi cha that dang thuongtinh nguoi o dau , sao ke vo than ac tam vay , xin chua xua duoi su du va ta than xin cho giao hoi vn duoc binh an thinh vuong xin chua gin giu cac chu chan cua giao hoi vn.amen.


Tina
01 Mar 2012

Cau xin Chua giup cho con cua con biet kinh so Chua va vang loi cha me. Amen


Madalena Mai
01 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: het benh khong con di loc mau nua va xin ta on Chua da ban cho con 2 dua con . Lay Chua moi su xin pho thac trong tay Chua .Amen


Madalena Mai
01 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: het benh khong con di loc mau nua va xin ta on Chua da ban cho con 2 dua con . Lay Chua moi su xin pho thac trong tay Chua .Amen


Anna-Maria Sanh
01 Mar 2012

Lay Chua Lay Me Maria va Thanh ca Giuse con cau xin Ba Dang thuong ban giup cho con vung duc tin ,them can dam de vuot qua moi kho khan ma con dang gap phai.Xin Chua nang do va bao ve con.Xin cho linh hon Giuse Maria som duoc huong ton nhan Thanh Chua .Chung con cau xin va tin thac vao Chua.Amen.01 Mar 2012

xin cho con duoc vung long tin va duc tin noi chua va duc me. amen


Giuse & Maria
01 Mar 2012

Xin Chua thuong ban cho gia dinh con duoc bang an ,manh khoe.Xin cho hai dua con cua con ngoan ngoan cham chi hoc hanh biet vang loi bo me va tro thanh nguoi tot .Xin chua cho vo chong con co du suc khoe va cong an viec lam vung chac de chung con co du kha nang nuoi day hai dua con ma Chua ban cho chung con den khi khon lon len nguoi va xin cho chung con son mua duoc can nha vua y va hop voi kha nang cua chung con de chung con som co cho o bang an on dinh.Nho loi chuyen cau cua Me Maria va Thanh Ca Giuse xin Chua thuong nham loi chung con cau .Amen


Huong
01 Mar 2012

Xin cho con duoc yeu men Chua hon. Xin Chua hay thanh hoa con. Amen


Tina
01 Mar 2012

Cau xin Chua giup cho con cua con biet kinh so Chua va vang loi cha me. Amen


Tina
01 Mar 2012

Lạy Chúa, Con cầu xin Chúa giúp cho con của con có thêm can đảm để đối diện với cuộc sống hàng ngày, vui củng như buồn tập chịu đựng và thông cảm, xin Chúa ban ơn khôn ngoan không bị người xấu cám dổ. Lạy tạ ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen01 Mar 2012

con rat mong co duoc mai gia dinh hanh phuc neu nhu dep long chua thi xin chuc phuc cho con va anh dinh trung chinh som nen vo chong cho chung con som co co hoi doan tu chung song hanh phuc ben nhau amen01 Mar 2012

nguyen xin chua thuong ban cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh xin cho jalal het binh xin cho con co du cong viec lam hang ngay cho tiem cua con co nhieu khach xin cho con duoc thuan tien trong business moi nay xin dun dui cho con gap duoc thuan loi va gap duoc nguoi cong tac tot, neu nhu dep long chua thi xin cho con va anh dinh trung chinh som duoc nen duyen vo chong cho chung con som co dieu kien chung son ghanh phuc ben nhau nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi doai thuong them loi va dang loi cau cua con len thien chua ca xin chua chuc phuc cho con amen


thuy jennifer
01 Mar 2012

Xin giup cho chung con co viec lam dieu nhat la Tram va tiem di cua con , con xin cam on Duc Trinh Nu Maria va Thanh CA Giuse da cau nguyen guip chung con


Mariangatran
01 Mar 2012

XIN CHUA CHUC LANH .LAY CHUA CON TRONG CAY VAO CHUA,XIN CHO DG CON BINH AN ,CHO TAM HON CON CUNG BINH AN,CON XIN CAU CHO CAC LINH MUC DUOC CHUA VA ME CHE CHO PHU HO,XIN CHO NHUNG NGUOI VO TINH TIM THAY CHUA ,CHO LONG HO BIET PHO THAC MOI SU TRONG TAY CHUA,CON TIN TUONG PHO THAC VAO CHUA SUOT DOI CON ,CAU CAC LINH HON DUOC THAY DUNG NHAN CHUA DOI DOI AMEN


Joseph Huynh tien Le
01 Mar 2012

Lay Chua Jesus,Me Maria va Thanh Ca Guise, Con ta on lanh hon xac Me gin-giu gia dinh con,con xin pho thac gia dinh con trong tay quan phong cua Chua Me va Thanh ca Guise.Xin bao ve va dandat chung con qua phoi nhung thu thach,cho chung con duoc binh an trong tam hon,cho con mau binh phuc,het benh,tranh nhung benh tat hiem ngheo,xin chuc lanh cho nhung viec con lam dinh lam gap nhieu may man va doat thanh qua tot dep.Amen01 Mar 2012


Tina
01 Mar 2012

Lạy Chúa, Con cầu xin Chúa giúp cho con của con có thêm can đảm để đối diện với cuộc sống hàng ngày, vui củng như buồn tập chịu đựng và thông cảm, xin Chúa ban ơn khôn ngoan không bị người xấu cám dổ. Lạy tạ ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Martin thanh binh
01 Mar 2012

Lay thien chua ba ngoi con xin pho thac moi su trong ban tay cha xin cha hay den voi con trong nhung luc met moi ap luc trong cong viec xin cha hay giup cho cong viec cua con luon duoc suon se binh an cha oi


Martin thanh binh
01 Mar 2012

Lay thien chua ba ngoi con xin pho thac moi su trong ban tay cha xin cha hay den voi con trong nhung luc met moi ap luc trong cong viec xin cha hay giup cho cong viec cua con luon duoc suon se binh an cha oi


Martin thanh binh
01 Mar 2012

Lay thien chua ba ngoi con xin pho thac moi su trong ban tay cha xin cha hay den voi con trong nhung luc met moi ap luc trong cong viec xin cha hay giup cho cong viec cua con luon duoc suon se binh an cha oi01 Mar 2012


Ngoc Lan
01 Mar 2012

Chua oi, Me oi, Thanh Giuse oi......con so qua. Con lo lang qua. Con cau vang xin Chua ban cho ma con khoi het benh. Xin ban cho ma con khong co bi benh Lupus. Con cau vang xin Chua va Me ban cho ba con luon manh khoe. Xin ban cho ba con khong co bi benh gi nguy hiem. Con cau xin Chua, xin Chua ban xuong phep la, cho ba va ma con luon manh khoe va song ben con them 10-15 nam nua. Chua oi xin dung bo con. Me oi xin thuong nham loi con cau nguyen.


Giuse Tám
01 Mar 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, và tất cả các Thánh Nam Nữ. Kính xin các Ngài bầu cử trước Ngai Tòa Chúa cho anh con là Linh Hồn Giuse vừa mới được Chúa gọi về hôm Thứ Ba Jan 17, 2012. Kính xin Thiên Chúa tha thứ các lỗi lầm cho anh con và ban cho anh con sớm được diện kiến nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin những ơn này vì danh Đức Kitô, là Chúa chúng con. Amen!


Giuse Tám
01 Mar 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, và tất cả các Thánh Nam Nữ. Kính xin các Ngài bầu cử trước Ngai Tòa Chúa cho anh con là Linh Hồn Giuse vừa mới được Chúa gọi về hôm Thứ Ba Jan 17, 2012. Kính xin Thiên Chúa tha thứ các lỗi lầm cho anh con và ban cho anh con sớm được diện kiến nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin những ơn này vì danh Đức Kitô, là Chúa chúng con. Amen!


Giuse Tám
01 Mar 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, và tất cả các Thánh Nam Nữ. Kính xin các Ngài bầu cử trước Ngai Tòa Chúa cho anh con là Linh Hồn Giuse vừa mới được Chúa gọi về hôm Thứ Ba Jan 17, 2012. Kính xin Thiên Chúa tha thứ các lỗi lầm cho anh con và ban cho anh con sớm được diện kiến nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin những ơn này vì danh Đức Kitô, là Chúa chúng con. Amen!


Giuse Tám
01 Mar 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, và tất cả các Thánh Nam Nữ. Kính xin các Ngài bầu cử trước Ngai Tòa Chúa cho anh con là Linh Hồn Giuse vừa mới được Chúa gọi về hôm Thứ Ba Jan 17, 2012. Kính xin Thiên Chúa tha thứ các lỗi lầm cho anh con và ban cho anh con sớm được diện kiến nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin những ơn này vì danh Đức Kitô, là Chúa chúng con. Amen!


con cosimo hoang simh hung
01 Mar 2012

lay chua con yeu men chua con cam ta chua con chuc tung chua con ngoi khen chua / lay chua con la ke co toi xin chua thu tha tat ca nhung toi loi con da pham lam mat long chua de con duoc lam con cua chua / hom nay con xin chua cho con biet yeu men chua tren het moi su / xin chua cho con biet lang nghe loi cua chua va biet thuc hanh loi chua day / xin chua ban cho gd con duoc manh khoe binh an biet hoa thuan yeu thuong nhau va biet yeu thuong moi nguoi / xin cho cong viec lam cua gd con duoc nhieu may man / xin chua cho con khoi dau dau va nhung benh khac nua / xin chua cho hai con cua con biet nghe loi day bao cua con va biet yeu thuong nhau / xin chua ban cho nhung nguoi dang dau om benh tat the xac cung nhu tinh than duoc duoc khoi benh / xin cho moi nguoi biet yeu men chua biet hoa thuan yeu thuong nhau va duoc manh khoe binh an trong chua / xin chua thanh than ban cho gd con duoc cac on cua ngai va xin chua thanh than thanh hoa gd con / xin chua thanh than hiep nhat chung con len mot trong tinh yeu cua thien chua / xin chua nhan loi cau cua con nho loi chuyen cau cua me maria thanh giuse cac thanh nam nu tren troi va cong nghiep cua chua giesu kito con chua amen / lay chua giesu kito con tin thac vao chua / lay chua giesu kito con tin thac vao chua / lay chua giesu kito con tin thac vao chua


Anna Tran
01 Mar 2012

Xin Chua ,Me Hang Cuu Giup ,cac Thanh ,xin thuong xot cuu giup chung con qua duoc nhung kho khan hien nay, xin tha thu toi loi chung con ,xin nham loi chung con cau xin ,xin thuong xot Chua oi, xin Me cho bo loi con , mot du long thuong cuu chung con ,xin Cac Thanh cau cho chung con ,xin Chua dung bo chung con ,con xin ta on Ngai, muon doi con cam ta hong an ,amen.


Con Maria Quyen
01 Mar 2012

Yeu Chua het long con,xin cho Tiem con lam an duoc tot dep moi nguoi doi su voi nhau tuong than tuong ai. Con cau xin tinh vo chong ben vung thuy chung,Con Dan Chua me Thanh ca da yeu thuong Cham lo con tung phuc giay . Con yeu Chua Cua con Amen


Con Maria Quyen
01 Mar 2012

Yeu Chua het long con,xin cho Tiem con lam an duoc tot dep moi nguoi doi su voi nhau tuong than tuong ai. Con cau xin tinh vo chong ben vung thuy chung,Con Dan Chua me Thanh ca da yeu thuong Cham lo con tung phuc giay . Con yeu Chua Cua con Amen01 Mar 2012

chua lanh binh an binh tinh sang suot01 Mar 2012

chua lanh binh an binh tinh sang suot


Teresa PT
01 Mar 2012

Lạy Chúa, xin thương xót con ban cho thai nhi của con mạnh khỏe. Con xin dâng thai nhi của con lên Chúa, xin Chúa che chở và bảo bọc cho bé cho đến ngày chào đời. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa !


PVPhuc
01 Mar 2012

Lạy Chúa Giêsu, nay con đến với Chúa mang theo mọi tật nguyền của đời con. Xin Chúa cứu chữa con. Xin làm cho con nên mạnh mẽ nhất là về đàng thiêng liêng. Xin cho con cảm mến được sự thích thú khi dừng chân ngồi bên Chúa để nghe Chúa nói và để được chữa lành. Xin cho con hằng biết về bên Chúa để được Chúa gia tăng lòng mến Chúa mỗi ngày một nhiều hơn. Lạy Chúa, xin tha thứ những lỗi phạm của con... Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con: vì ... cám dỗ. Con tha thiết cầu xin Chúa nhận lời cầu xin của con. Amen !


PVPhuc
01 Mar 2012

Lạy Chúa Giêsu, nay con đến với Chúa mang theo mọi tật nguyền của đời con. Xin Chúa cứu chữa con. Xin làm cho con nên mạnh mẽ nhất là về đàng thiêng liêng. Xin cho con cảm mến được sự thích thú khi dừng chân ngồi bên Chúa để nghe Chúa nói và để được chữa lành. Xin cho con hằng biết về bên Chúa để được Chúa gia tăng lòng mến Chúa mỗi ngày một nhiều hơn. Lạy Chúa, xin tha thứ những lỗi phạm của con... Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con: vì ... cám dỗ. Con tha thiết cầu xin Chúa nhận lời cầu xin của con. Amen !


PVPhuc
01 Mar 2012

Lạy Chúa Giêsu, nay con đến với Chúa mang theo mọi tật nguyền của đời con. Xin Chúa cứu chữa con. Xin làm cho con nên mạnh mẽ nhất là về đàng thiêng liêng. Xin cho con cảm mến được sự thích thú khi dừng chân ngồi bên Chúa để nghe Chúa nói và để được chữa lành. Xin cho con hằng biết về bên Chúa để được Chúa gia tăng lòng mến Chúa mỗi ngày một nhiều hơn. Lạy Chúa, xin tha thứ những lỗi phạm của con... Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con: vì ... cám dỗ. Con tha thiết cầu xin Chúa nhận lời cầu xin của con. Amen !


Hang lilburn
01 Mar 2012

Chua oi, con phai lam gi day?? Con that su hoang mang va that vong. Con va chong con lai cai nhau cung chi vi con khong the di lam duoc. Anh ay noi rang... hay noi voi Chua tra loi cau hoi ve viec visa. Con da khoc rat nhieu. Chua oi, hay giup chong con co them niem tin vao ngai. Con biet, Chua se khong bo roi con dau. Hang ngay con luon luon song trong hi vong. Hay giup con tiep tuc kien nhan va vuot qua thoi gian cho doi visa nay. Doi khi, cuoc song com ao gao tien da tac dong den chung con, chung con cam giac nhu bi dua vao buoc duong cung. Con bay gio dang song bam vao chong con. Anh ay rat kho chiu khi thay con khong the di lam duoc. Cuoc song cua tui con kho khan hon. Lay Chua, neu Chua thuong con, xin Chua cung hay cam hoa chong con de anh ay biet them su yeu thuong va sang suot trong nhung hanh dong va loi noi cua anh ay. Rieng ban than con, xin Chua hay dong vien va dan dat con moi ngay. Con hoan toan mat phuong huong va mat di niem tin vao Ngai. Xin Chua hay tha thu nhung toi loi cua chung con. Cam ta on Chua ve nhung hong an Chua da ban cho gia dinh con. Amen


Tina
01 Mar 2012

Lạy Chúa, Con cầu xin Chúa giúp cho con của con có thêm can đảm để đối diện với cuộc sống hàng ngày, vui củng như buồn tập chịu đựng và thông cảm, xin Chúa ban ơn khôn ngoan không bị người xấu cám dổ. Lạy tạ ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen01 Mar 2012

xin chua chua lanh cho cha hoa o kon tum duoc bang an mau khoi binh ,chua oi ! cha di dang le cau nguyen cho nguoi qua co khong dung tram den ai , ma ke vo than nhan tam danh danh nguoi gia man vay , xin chua den lam viec voi ho di chua ,xin cho su that duoc duoc sang toa ,cong bang den voi nnhung nguoi dang bi bach hai .amen.01 Mar 2012

lay chua cho ke vo than cs biet thuong nguoi ,biet dieu ran chua day .amen.01 Mar 2012

lay chua cho ke vo than cs biet thung nguoi ,biet dieu ran chua day .amen.


Tina
01 Mar 2012

Lạy Chúa, Con cầu xin Chúa giúp cho con của con tránh được những người xấu cám dổ. Xin Chúa giúp nó từ Bỏ cờ bạc, rượu chè, hút thuốc và những tật xấu, xin giúp cho con của con vượt qua khỏi sự khó khăn hiện nay. Xin Chúa che chở và ban ơn khôn ngoan. Cảm tạ ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


nghiepngoc
01 Mar 2012

con Ta On Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho Ma con ten Bui Thi Chau khoi benh. Amen. con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua chua em gai chong con ten Maria To Quyen Tran khoi benh gan.Amen. vo chong chung con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho cua tiem chung con co nhieu khach mua nhieu hang.Amen. vo chong chung con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho nhung nguoi thtan thuong chung con luon khoe manh va binh an.Amen. vo chong chung con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Ban cho nhung nguoi dang lam chung luon khoe manh va binh an. Amen. Mua Chay 2012 vo chong chung con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau Thien Chua Ban cho Cac Linh Hon Som An Nghi Ve Nha Chua. Amen.


Minh le
01 Mar 2012

Lay Duc Me va Thanh Ca xin nguoi soi sang cho hang proto service goi con di lam


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
01 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 01 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA ,BAN CHO CON CO UOC TINH CAM CUA ANH LONG O VIRGINIA ,VI CON RAT YEU THUONG ANH ROI ANH AY GIOI TOTLANH NUA ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA .LAY THANH CA XIN THUONG CON GIUP CON THANH HOA CONG NGUOI CUA ANH LONG AY ,DE ANH CO CAM TINH VOI CON ,ANH YEU CON ,XIN BAN CHO ANH AY MOMG MUON CON VE CHUNG SONG VOI ANH ,LAY CHUA GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,CON KINH XIN KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG CON DANG QUEN BIET ,MAU SOM ,THANH VO CHONG VOI NHAU ,CHUA OI CON THAY ANH AY CUNG LONG LAM CON BIET CHI CO CHUA .ME VA THANH CA .CAI HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DUOC THOI ,XIN THUONG CON BAN CHO ANH LONG AY DEM LAI CHO CON HANH PHUC TRON DOI ,CON SE CHIU DUNG TAT CA NHUNG GI ANH LAM ,ANH MUON ,CON SE NHIN NHUC TAT CA , LAM CHO ANH VUI DE GIU DUOC HANH GIA DINH ,VA CON SE KHUYEN ANH XUNG TOI RUOC LE LAI ,LAY CHUA .LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,XIN THUONG BAN GIUP CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON .AMEN.


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
01 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 01 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA ,BAN CHO CON CO UOC TINH CAM CUA ANH LONG O VIRGINIA ,VI CON RAT YEU THUONG ANH ROI ANH AY GIOI TOTLANH NUA ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA .LAY THANH CA XIN THUONG CON GIUP CON THANH HOA CONG NGUOI CUA ANH LONG AY ,DE ANH CO CAM TINH VOI CON ,ANH YEU CON ,XIN BAN CHO ANH AY MOMG MUON CON VE CHUNG SONG VOI ANH ,LAY CHUA GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,CON KINH XIN KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG CON DANG QUEN BIET ,MAU SOM ,THANH VO CHONG VOI NHAU ,CHUA OI CON THAY ANH AY CUNG LONG LAM CON BIET CHI CO CHUA .ME VA THANH CA .CAI HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DUOC THOI ,XIN THUONG CON BAN CHO ANH LONG AY DEM LAI CHO CON HANH PHUC TRON DOI ,CON SE CHIU DUNG TAT CA NHUNG GI ANH LAM ,ANH MUON ,CON SE NHIN NHUC TAT CA , LAM CHO ANH VUI DE GIU DUOC HANH GIA DINH ,VA CON SE KHUYEN ANH XUNG TOI RUOC LE LAI ,LAY CHUA .LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,XIN THUONG BAN GIUP CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON .AMEN.


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
01 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 01 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA ,BAN CHO CON CO UOC TINH CAM CUA ANH LONG O VIRGINIA ,VI CON RAT YEU THUONG ANH ROI ANH AY GIOI TOTLANH NUA ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA .LAY THANH CA XIN THUONG CON GIUP CON THANH HOA CONG NGUOI CUA ANH LONG AY ,DE ANH CO CAM TINH VOI CON ,ANH YEU CON ,XIN BAN CHO ANH AY MOMG MUON CON VE CHUNG SONG VOI ANH ,LAY CHUA GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,CON KINH XIN KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG CON DANG QUEN BIET ,MAU SOM ,THANH VO CHONG VOI NHAU ,CHUA OI CON THAY ANH AY CUNG LONG LAM CON BIET CHI CO CHUA .ME VA THANH CA .CAI HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DUOC THOI ,XIN THUONG CON BAN CHO ANH LONG AY DEM LAI CHO CON HANH PHUC TRON DOI ,CON SE CHIU DUNG TAT CA NHUNG GI ANH LAM ,ANH MUON ,CON SE NHIN NHUC TAT CA , LAM CHO ANH VUI DE GIU DUOC HANH GIA DINH ,VA CON SE KHUYEN ANH XUNG TOI RUOC LE LAI ,LAY CHUA .LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,XIN THUONG BAN GIUP CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON .AMEN.


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
01 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 01 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA ,BAN CHO CON CO UOC TINH CAM CUA ANH LONG O VIRGINIA ,VI CON RAT YEU THUONG ANH ROI ANH AY GIOI TOTLANH NUA ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA .LAY THANH CA XIN THUONG CON GIUP CON THANH HOA CONG NGUOI CUA ANH LONG AY ,DE ANH CO CAM TINH VOI CON ,ANH YEU CON ,XIN BAN CHO ANH AY MOMG MUON CON VE CHUNG SONG VOI ANH ,LAY CHUA GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,CON KINH XIN KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG CON DANG QUEN BIET ,MAU SOM ,THANH VO CHONG VOI NHAU ,CHUA OI CON THAY ANH AY CUNG LONG LAM CON BIET CHI CO CHUA .ME VA THANH CA .CAI HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DUOC THOI ,XIN THUONG CON BAN CHO ANH LONG AY DEM LAI CHO CON HANH PHUC TRON DOI ,CON SE CHIU DUNG TAT CA NHUNG GI ANH LAM ,ANH MUON ,CON SE NHIN NHUC TAT CA , LAM CHO ANH VUI DE GIU DUOC HANH GIA DINH ,VA CON SE KHUYEN ANH XUNG TOI RUOC LE LAI ,LAY CHUA .LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,XIN THUONG BAN GIUP CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON .AMEN.


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
01 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 01 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA ,BAN CHO CON CO UOC TINH CAM CUA ANH LONG O VIRGINIA ,VI CON RAT YEU THUONG ANH ROI ANH AY GIOI TOTLANH NUA ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA .LAY THANH CA XIN THUONG CON GIUP CON THANH HOA CONG NGUOI CUA ANH LONG AY ,DE ANH CO CAM TINH VOI CON ,ANH YEU CON ,XIN BAN CHO ANH AY MOMG MUON CON VE CHUNG SONG VOI ANH ,LAY CHUA GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,CON KINH XIN KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG CON DANG QUEN BIET ,MAU SOM ,THANH VO CHONG VOI NHAU ,CHUA OI CON THAY ANH AY CUNG LONG LAM CON BIET CHI CO CHUA .ME VA THANH CA .CAI HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DUOC THOI ,XIN THUONG CON BAN CHO ANH LONG AY DEM LAI CHO CON HANH PHUC TRON DOI ,CON SE CHIU DUNG TAT CA NHUNG GI ANH LAM ,ANH MUON ,CON SE NHIN NHUC TAT CA , LAM CHO ANH VUI DE GIU DUOC HANH GIA DINH ,VA CON SE KHUYEN ANH XUNG TOI RUOC LE LAI ,LAY CHUA .LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,XIN THUONG BAN GIUP CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON .AMEN. --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
01 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 01 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA ,BAN CHO CON CO UOC TINH CAM CUA ANH LONG O VIRGINIA ,VI CON RAT YEU THUONG ANH ROI ANH AY GIOI TOTLANH NUA ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA .LAY THANH CA XIN THUONG CON GIUP CON THANH HOA CONG NGUOI CUA ANH LONG AY ,DE ANH CO CAM TINH VOI CON ,ANH YEU CON ,XIN BAN CHO ANH AY MOMG MUON CON VE CHUNG SONG VOI ANH ,LAY CHUA GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,CON KINH XIN KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG CON DANG QUEN BIET ,MAU SOM ,THANH VO CHONG VOI NHAU ,CHUA OI CON THAY ANH AY CUNG LONG LAM CON BIET CHI CO CHUA .ME VA THANH CA .CAI HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DUOC THOI ,XIN THUONG CON BAN CHO ANH LONG AY DEM LAI CHO CON HANH PHUC TRON DOI ,CON SE CHIU DUNG TAT CA NHUNG GI ANH LAM ,ANH MUON ,CON SE NHIN NHUC TAT CA , LAM CHO ANH VUI DE GIU DUOC HANH GIA DINH ,VA CON SE KHUYEN ANH XUNG TOI RUOC LE LAI ,LAY CHUA .LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,XIN THUONG BAN GIUP CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON .AMEN. --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
01 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 01 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA ,BAN CHO CON CO UOC TINH CAM CUA ANH LONG O VIRGINIA ,VI CON RAT YEU THUONG ANH ROI ANH AY GIOI TOTLANH NUA ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA .LAY THANH CA XIN THUONG CON GIUP CON THANH HOA CONG NGUOI CUA ANH LONG AY ,DE ANH CO CAM TINH VOI CON ,ANH YEU CON ,XIN BAN CHO ANH AY MOMG MUON CON VE CHUNG SONG VOI ANH ,LAY CHUA GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,CON KINH XIN KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG CON DANG QUEN BIET ,MAU SOM ,THANH VO CHONG VOI NHAU ,CHUA OI CON THAY ANH AY CUNG LONG LAM CON BIET CHI CO CHUA .ME VA THANH CA .CAI HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DUOC THOI ,XIN THUONG CON BAN CHO ANH LONG AY DEM LAI CHO CON HANH PHUC TRON DOI ,CON SE CHIU DUNG TAT CA NHUNG GI ANH LAM ,ANH MUON ,CON SE NHIN NHUC TAT CA , LAM CHO ANH VUI DE GIU DUOC HANH GIA DINH ,VA CON SE KHUYEN ANH XUNG TOI RUOC LE LAI ,LAY CHUA .LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,XIN THUONG BAN GIUP CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON .AMEN. --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
01 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 01 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA ,BAN CHO CON CO UOC TINH CAM CUA ANH LONG O VIRGINIA ,VI CON RAT YEU THUONG ANH ROI ANH AY GIOI TOTLANH NUA ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA .LAY THANH CA XIN THUONG CON GIUP CON THANH HOA CONG NGUOI CUA ANH LONG AY ,DE ANH CO CAM TINH VOI CON ,ANH YEU CON ,XIN BAN CHO ANH AY MOMG MUON CON VE CHUNG SONG VOI ANH ,LAY CHUA GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,CON KINH XIN KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG CON DANG QUEN BIET ,MAU SOM ,THANH VO CHONG VOI NHAU ,CHUA OI CON THAY ANH AY CUNG LONG LAM CON BIET CHI CO CHUA .ME VA THANH CA .CAI HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DUOC THOI ,XIN THUONG CON BAN CHO ANH LONG AY DEM LAI CHO CON HANH PHUC TRON DOI ,CON SE CHIU DUNG TAT CA NHUNG GI ANH LAM ,ANH MUON ,CON SE NHIN NHUC TAT CA , LAM CHO ANH VUI DE GIU DUOC HANH GIA DINH ,VA CON SE KHUYEN ANH XUNG TOI RUOC LE LAI ,LAY CHUA .LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,XIN THUONG BAN GIUP CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON .AMEN. --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
01 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 01 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA ,BAN CHO CON CO UOC TINH CAM CUA ANH LONG O VIRGINIA ,VI CON RAT YEU THUONG ANH ROI ANH AY GIOI TOTLANH NUA ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA .LAY THANH CA XIN THUONG CON GIUP CON THANH HOA CONG NGUOI CUA ANH LONG AY ,DE ANH CO CAM TINH VOI CON ,ANH YEU CON ,XIN BAN CHO ANH AY MOMG MUON CON VE CHUNG SONG VOI ANH ,LAY CHUA GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,CON KINH XIN KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG CON DANG QUEN BIET ,MAU SOM ,THANH VO CHONG VOI NHAU ,CHUA OI CON THAY ANH AY CUNG LONG LAM CON BIET CHI CO CHUA .ME VA THANH CA .CAI HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DUOC THOI ,XIN THUONG CON BAN CHO ANH LONG AY DEM LAI CHO CON HANH PHUC TRON DOI ,CON SE CHIU DUNG TAT CA NHUNG GI ANH LAM ,ANH MUON ,CON SE NHIN NHUC TAT CA , LAM CHO ANH VUI DE GIU DUOC HANH GIA DINH ,VA CON SE KHUYEN ANH XUNG TOI RUOC LE LAI ,LAY CHUA .LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,XIN THUONG BAN GIUP CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON .AMEN. --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
01 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 01 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA ,BAN CHO CON CO UOC TINH CAM CUA ANH LONG O VIRGINIA ,VI CON RAT YEU THUONG ANH ROI ANH AY GIOI TOTLANH NUA ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA .LAY THANH CA XIN THUONG CON GIUP CON THANH HOA CONG NGUOI CUA ANH LONG AY ,DE ANH CO CAM TINH VOI CON ,ANH YEU CON ,XIN BAN CHO ANH AY MOMG MUON CON VE CHUNG SONG VOI ANH ,LAY CHUA GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,CON KINH XIN KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG CON DANG QUEN BIET ,MAU SOM ,THANH VO CHONG VOI NHAU ,CHUA OI CON THAY ANH AY CUNG LONG LAM CON BIET CHI CO CHUA .ME VA THANH CA .CAI HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DUOC THOI ,XIN THUONG CON BAN CHO ANH LONG AY DEM LAI CHO CON HANH PHUC TRON DOI ,CON SE CHIU DUNG TAT CA NHUNG GI ANH LAM ,ANH MUON ,CON SE NHIN NHUC TAT CA , LAM CHO ANH VUI DE GIU DUOC HANH GIA DINH ,VA CON SE KHUYEN ANH XUNG TOI RUOC LE LAI ,LAY CHUA .LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,XIN THUONG BAN GIUP CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON .AMEN. --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
01 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 01 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA ,BAN CHO CON CO UOC TINH CAM CUA ANH LONG O VIRGINIA ,VI CON RAT YEU THUONG ANH ROI ANH AY GIOI TOTLANH NUA ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA .LAY THANH CA XIN THUONG CON GIUP CON THANH HOA CONG NGUOI CUA ANH LONG AY ,DE ANH CO CAM TINH VOI CON ,ANH YEU CON ,XIN BAN CHO ANH AY MOMG MUON CON VE CHUNG SONG VOI ANH ,LAY CHUA GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,CON KINH XIN KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG CON DANG QUEN BIET ,MAU SOM ,THANH VO CHONG VOI NHAU ,CHUA OI CON THAY ANH AY CUNG LONG LAM CON BIET CHI CO CHUA .ME VA THANH CA .CAI HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DUOC THOI ,XIN THUONG CON BAN CHO ANH LONG AY DEM LAI CHO CON HANH PHUC TRON DOI ,CON SE CHIU DUNG TAT CA NHUNG GI ANH LAM ,ANH MUON ,CON SE NHIN NHUC TAT CA , LAM CHO ANH VUI DE GIU DUOC HANH GIA DINH ,VA CON SE KHUYEN ANH XUNG TOI RUOC LE LAI ,LAY CHUA .LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,XIN THUONG BAN GIUP CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON .AMEN. --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
01 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 01 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA ,BAN CHO CON CO UOC TINH CAM CUA ANH LONG O VIRGINIA ,VI CON RAT YEU THUONG ANH ROI ANH AY GIOI TOTLANH NUA ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA .LAY THANH CA XIN THUONG CON GIUP CON THANH HOA CONG NGUOI CUA ANH LONG AY ,DE ANH CO CAM TINH VOI CON ,ANH YEU CON ,XIN BAN CHO ANH AY MOMG MUON CON VE CHUNG SONG VOI ANH ,LAY CHUA GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,CON KINH XIN KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG CON DANG QUEN BIET ,MAU SOM ,THANH VO CHONG VOI NHAU ,CHUA OI CON THAY ANH AY CUNG LONG LAM CON BIET CHI CO CHUA .ME VA THANH CA .CAI HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DUOC THOI ,XIN THUONG CON BAN CHO ANH LONG AY DEM LAI CHO CON HANH PHUC TRON DOI ,CON SE CHIU DUNG TAT CA NHUNG GI ANH LAM ,ANH MUON ,CON SE NHIN NHUC TAT CA , LAM CHO ANH VUI DE GIU DUOC HANH GIA DINH ,VA CON SE KHUYEN ANH XUNG TOI RUOC LE LAI ,LAY CHUA .LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,XIN THUONG BAN GIUP CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON .AMEN.


my pham
01 Mar 2012

cho con xin toi loi cua con cho gia dinh con manh gioi


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
01 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 01 Mar 2012 CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA ,BAN CHO CON CO UOC TINH CAM CUA ANH LONG O VIRGINIA ,VI CON RAT YEU THUONG ANH ROI ANH AY GIOI TOTLANH NUA ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA .LAY THANH CA XIN THUONG CON GIUP CON THANH HOA CONG NGUOI CUA ANH LONG AY ,DE ANH CO CAM TINH VOI CON ,ANH YEU CON ,XIN BAN CHO ANH AY MOMG MUON CON VE CHUNG SONG VOI ANH ,LAY CHUA GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,CON KINH XIN KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG CON DANG QUEN BIET ,MAU SOM ,THANH VO CHONG VOI NHAU ,CHUA OI CON THAY ANH AY CUNG LONG LAM CON BIET CHI CO CHUA .ME VA THANH CA .CAI HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DUOC THOI ,XIN THUONG CON BAN CHO ANH LONG AY DEM LAI CHO CON HANH PHUC TRON DOI ,CON SE CHIU DUNG TAT CA NHUNG GI ANH LAM ,ANH MUON ,CON SE NHIN NHUC TAT CA , LAM CHO ANH VUI DE GIU DUOC HANH GIA DINH ,VA CON SE KHUYEN ANH XUNG TOI RUOC LE LAI ,LAY CHUA .LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,XIN THUONG BAN GIUP CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON .AMEN.


my pham
01 Mar 2012

cho con xin toi loi cua con cho gia dinh con manh gioi


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
01 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 01 Mar 2012 lay me Maria .lay Thanh Giuse ,xing thuong ban cho anh Long o virginia ma con quen biet ,xin thuong ban cho anh Long ay mau som ban duoc chiec xe de lay tien chi chai cong viec ,xin thuong ban cho anh ban duoc gia ,xin thuong ban cho cong viec cua anh Long ay deu dan .xin nhan loi con cau ban cho con amen.


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
01 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 01 Mar 2012 lay me Maria .lay Thanh Giuse ,xing thuong ban cho anh Long o virginia ma con quen biet ,xin thuong ban cho anh Long ay mau som ban duoc chiec xe de lay tien chi chai cong viec ,xin thuong ban cho anh ban duoc gia ,xin thuong ban cho cong viec cua anh Long ay deu dan .xin nhan loi con cau ban cho con amen.


Gioanbaotixita, Alexandria
01 Mar 2012

Lay Chua, con vinh danh Chua, con cam ta Chua da ban cho gia dinh con hong an va moi su binh an. Chua lai giup cho con co duoc viec lam, sau bao thang doi cho. Kinh xin Chua va Duc Me hay giup cho con moi su duoc tot dep cho viec lam cua con. Cho con duoc khon ngoan de hoan thanh cong viec cua con. Gia dinh chung con rat can viec lam cua con, Chua oi. Con chi xin ray hang ngay dung du cho gia dinh con. Con cui xin Chua nho loi cau bau cua Me Maria va cac Thanh o tren troi, nhat la cong nghiep vo cung cua Chua Jesu Kito la Chua chung con. Amen


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
01 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 01 Mar 2012 lay me Maria .lay Thanh Giuse ,xing thuong ban cho anh Long o virginia ma con quen biet ,xin thuong ban cho anh Long ay mau som ban duoc chiec xe de lay tien chi chai cong viec ,xin thuong ban cho anh ban duoc gia ,xin thuong ban cho cong viec cua anh Long ay deu dan .xin nhan loi con cau ban cho con amen


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
01 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 01 Mar 2012 lay me Maria .lay Thanh Giuse ,xing thuong ban cho anh Long o virginia ma con quen biet ,xin thuong ban cho anh Long ay mau som ban duoc chiec xe de lay tien chi chai cong viec ,xin thuong ban cho anh ban duoc gia ,xin thuong ban cho cong viec cua anh Long ay deu dan .xin nhan loi con cau ban cho con amen. --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
01 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 01 Mar 2012 lay Chua Giesu ,lay Me Maria ,lay Thanh Ca ,xin thuon ban tha thu toi coi cho con ,con khong biet la con dang nhgi gi ,con qua mu quang ve tinh yeu ,lay Chua Giesu ,lay Me Maria ,lay Thanh Ca GIuse cuoc song con qua bat hanh ,con cung da kho tam tu nho toi lon ,nhat la ve tinh cam toan bi lua doi ,co nhung luc con cung muu meo du thu cho ho thuong con ,con bier lam vay la khong tot ,gio con cung da lon roi ,con xin Chua ,Me ,va Thanh Ca ,ban cho con co mot tinh yeu that su den voi con that hanh phuc gio con cung dang quen anh Long o virginia ,con mong muon Chua .Me ,va Thanh ca thuong ban cho anh Long ay yeu thuong con ,mang hanh phuc den cho con that su ,xin cai hoa con nguoi cua anh Long ay luon nghi den con tiep tuc noi chuyen vui ve voi con ,va to tinh den voi con that su .xin nhan loi con cau va ban cho con ,Amen. --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
01 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 01 Mar 2012 lay Chua Giesu ,lay Me Maria ,lay Thanh Ca ,xin thuon ban tha thu toi coi cho con ,con khong biet la con dang nhgi gi ,con qua mu quang ve tinh yeu ,lay Chua Giesu ,lay Me Maria ,lay Thanh Ca GIuse cuoc song con qua bat hanh ,con cung da kho tam tu nho toi lon ,nhat la ve tinh cam toan bi lua doi ,co nhung luc con cung muu meo du thu cho ho thuong con ,con bier lam vay la khong tot ,gio con cung da lon roi ,con xin Chua ,Me ,va Thanh Ca ,ban cho con co mot tinh yeu that su den voi con that hanh phuc gio con cung dang quen anh Long o virginia ,con mong muon Chua .Me ,va Thanh ca thuong ban cho anh Long ay yeu thuong con ,mang hanh phuc den cho con that su ,xin cai hoa con nguoi cua anh Long ay luon nghi den con tiep tuc noi chuyen vui ve voi con ,va to tinh den voi con that su .xin nhan loi con cau va ban cho con ,Amen.


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
01 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 01 Mar 2012 lay Chua Giesu ,lay Me Maria ,lay Thanh Ca ,xin thuon ban tha thu toi coi cho con ,con khong biet la con dang nhgi gi ,con qua mu quang ve tinh yeu ,lay Chua Giesu ,lay Me Maria ,lay Thanh Ca GIuse cuoc song con qua bat hanh ,con cung da kho tam tu nho toi lon ,nhat la ve tinh cam toan bi lua doi ,co nhung luc con cung muu meo du thu cho ho thuong con ,con bier lam vay la khong tot ,gio con cung da lon roi ,con xin Chua ,Me ,va Thanh Ca ,ban cho con co mot tinh yeu that su den voi con that hanh phuc gio con cung dang quen anh Long o virginia ,con mong muon Chua .Me ,va Thanh ca thuong ban cho anh Long ay yeu thuong con ,mang hanh phuc den cho con that su ,xin cai hoa con nguoi cua anh Long ay luon nghi den con tiep tuc noi chuyen vui ve voi con ,va to tinh den voi con that su .xin nhan loi con cau va ban cho con ,Amen.


Gioanbaotixita, Alexandria
01 Mar 2012

Lay Chua Jesu Con cam ta Chua vi nhung on lanh ma Chua da ban cho gia dinh con. Kinh xin Chua ban cho vo con binh an va on khon ngoan de vo con co the chu toan cong viec, xin giup cho vo con that sang suot biet doi pho voi moi hoan canh mot cach khon ngoan va vung tin vao Chua, vi vo con dang o trong hoan canh that khon kho, xin cho vo con duoc het benh dau tim, nhuc dau va tram cam. Lay Chua Jesu xin hay giup vo con qua khoi con khon kho nay. Kinh xin Me Maria, thanh ca Giuse va cac thanh o tren troi cau cho chung con. Amen


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
01 Mar 2012

TERESA NGUYEN THI KIM LAN 01 Mar 2012 lay Chua Giesu ,lay Me Maria ,lay Thanh Ca ,xin thuon ban tha thu toi coi cho con ,con khong biet la con dang nhgi gi ,con qua mu quang ve tinh yeu ,lay Chua Giesu ,lay Me Maria ,lay Thanh Ca GIuse cuoc song con qua bat hanh ,con cung da kho tam tu nho toi lon ,nhat la ve tinh cam toan bi lua doi ,co nhung luc con cung muu meo du thu cho ho thuong con ,con bier lam vay la khong tot ,gio con cung da lon roi ,con xin Chua ,Me ,va Thanh Ca ,ban cho con co mot tinh yeu that su den voi con that hanh phuc gio con cung dang quen anh Long o virginia ,con mong muon Chua .Me ,va Thanh ca thuong ban cho anh Long ay yeu thuong con ,mang hanh phuc den cho con that su ,xin cai hoa con nguoi cua anh Long ay luon nghi den con tiep tuc noi chuyen vui ve voi con ,va to tinh den voi con that su .xin nhan loi con cau va ban cho con ,Amen. --------------------------------------------------------------------------------


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
01 Mar 2012

lay Chua Giesu ,lay Me Maria ,lay Thanh Ca ,xin thuon ban tha thu toi coi cho con ,con khong biet la con dang nhgi gi ,con qua mu quang ve tinh yeu ,lay Chua Giesu ,lay Me Maria ,lay Thanh Ca GIuse cuoc song con qua bat hanh ,con cung da kho tam tu nho toi lon ,nhat la ve tinh cam toan bi lua doi ,co nhung luc con cung muu meo du thu cho ho thuong con ,con bier lam vay la khong tot ,gio con cung da lon roi ,con xin Chua ,Me ,va Thanh Ca ,ban cho con co mot tinh yeu that su den voi con that hanh phuc gio con cung dang quen anh Long o virginia ,con mong muon Chua .Me ,va Thanh ca thuong ban cho anh Long ay yeu thuong con ,mang hanh phuc den cho con that su ,xin cai hoa con nguoi cua anh Long ay luon nghi den con tiep tuc noi chuyen vui ve voi con ,va to tinh den voi con that su .xin nhan loi con cau va ban cho con ,Amen.


Gioanbaotixita, Alexandria
01 Mar 2012

Lay Chua, con vinh danh Chua, con cam ta Chua da ban cho gia dinh con binh an va hong an. Con cui xin Chua giup cho con trai cua con duoc tai qua nan khoi, moi su bang an biet kinh yeu va phung su Chua. Xin cho con trai cua con co duoc viec lam, dung gian doan viec hoc. Con cau xin Chua nho loi cau bau cua Me Maria va cac Thanh o tren troi, nhat la cong nghiep vo cung cua Chua Jesu Kito la Chua chung con. Amen


Giuse Tám
01 Mar 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, và tất cả các Thánh Nam Nữ. Kính xin các Ngài bầu cử trước Ngai Tòa Chúa cho anh con là Linh Hồn Giuse vừa mới được Chúa gọi về hôm Thứ Ba Jan 17, 2012. Kính xin Thiên Chúa tha thứ các lỗi lầm cho anh con và ban cho anh con sớm được diện kiến nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin những ơn này vì danh Đức Kitô, là Chúa chúng con. Amen!


Giuse Tám
01 Mar 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, và tất cả các Thánh Nam Nữ. Kính xin các Ngài bầu cử trước Ngai Tòa Chúa cho anh con là Linh Hồn Giuse vừa mới được Chúa gọi về hôm Thứ Ba Jan 17, 2012. Kính xin Thiên Chúa tha thứ các lỗi lầm cho anh con và ban cho anh con sớm được diện kiến nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin những ơn này vì danh Đức Kitô, là Chúa chúng con. Amen!


Giuse Tám
01 Mar 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, và tất cả các Thánh Nam Nữ. Kính xin các Ngài bầu cử trước Ngai Tòa Chúa cho anh con là Linh Hồn Giuse vừa mới được Chúa gọi về hôm Thứ Ba Jan 17, 2012. Kính xin Thiên Chúa tha thứ các lỗi lầm cho anh con và ban cho anh con sớm được diện kiến nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin những ơn này vì danh Đức Kitô, là Chúa chúng con. Amen!


Giuse Tám
01 Mar 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, và tất cả các Thánh Nam Nữ. Kính xin các Ngài bầu cử trước Ngai Tòa Chúa cho anh con là Linh Hồn Giuse vừa mới được Chúa gọi về hôm Thứ Ba Jan 17, 2012. Kính xin Thiên Chúa tha thứ các lỗi lầm cho anh con và ban cho anh con sớm được diện kiến nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin những ơn này vì danh Đức Kitô, là Chúa chúng con. Amen!


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
01 Mar 2012

lay me Maria .lay Thanh Giuse ,xing thuong ban cho anh Long o virginia ma con quen biet ,xin thuong ban cho anh Long ay mau som ban duoc chiec xe de lay tien chi chai cong viec ,xin thuong ban cho anh ban duoc gia ,xin thuong ban cho cong viec cua anh Long ay deu dan .xin nhan loi con cau ban cho con amen.


Phanxico. Phạm Ngọc Tuynh
01 Mar 2012

Lạy Chúa Jesus! Con cảm ơn Ngài vì tình yêu Ngài dành cho con. Xin tha thứ mọi lỗi lầm của con... Con nhận rằng Ngài đã chết để đền thay mọi tội lỗi của con và Ngài đã phục sinh để ban cho con sự sống đời đời... Xin bước vào cuộc đời con kể từ hôm nay. Amen!


TERESA NGUYEN THI KIM LAN
01 Mar 2012

CON XIN DUC NU DONG TRINH MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA ,BAN CHO CON CO UOC TINH CAM CUA ANH LONG O VIRGINIA ,VI CON RAT YEU THUONG ANH ROI ANH AY GIOI TOTLANH NUA ,LAY CHUA ,LAY ME MARIA .LAY THANH CA XIN THUONG CON GIUP CON THANH HOA CONG NGUOI CUA ANH LONG AY ,DE ANH CO CAM TINH VOI CON ,ANH YEU CON ,XIN BAN CHO ANH AY MOMG MUON CON VE CHUNG SONG VOI ANH ,LAY CHUA GIESU ,LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,CON KINH XIN KET DUYEN CHO CON VA ANH LONG CON DANG QUEN BIET ,MAU SOM ,THANH VO CHONG VOI NHAU ,CHUA OI CON THAY ANH AY CUNG LONG LAM CON BIET CHI CO CHUA .ME VA THANH CA .CAI HOA CON NGUOI CUA ANH LONG AY DUOC THOI ,XIN THUONG CON BAN CHO ANH LONG AY DEM LAI CHO CON HANH PHUC TRON DOI ,CON SE CHIU DUNG TAT CA NHUNG GI ANH LAM ,ANH MUON ,CON SE NHIN NHUC TAT CA , LAM CHO ANH VUI DE GIU DUOC HANH GIA DINH ,VA CON SE KHUYEN ANH XUNG TOI RUOC LE LAI ,LAY CHUA .LAY ME MARIA ,LAY THANH CA GIUSE ,XIN THUONG BAN GIUP CON NHAN NHUNG LOI CON KEU KHAN VA BAN CHO CON .AMEN.


Giuse. Maria Hoang Kim Tiến
01 Mar 2012

Chúa vẫn dạy chúng con cầu nguyện, Nhưng nhiều khi chúng con đến với Chúa và xem Chúa như một nhu cầu trong cuộc sống, Con và rất nhiều người đến với Chúa như một phương tiện, dụng cụ. Vậy là sai lắm phải không Chúa. Xin Chúa dạy cho mỗi chúng con biết cách cầu nguyện, biết vị tha. và đặc biết đến với Chúa mỗi ngày bằng cả con tim, khối óc trìu mến của chúng con. Amen


Giuse. Maria Hoang Kim Tiến
01 Mar 2012

Lạy Chúa, Con là kẻ tội lội, con không xứng đáng làm con Chúa, nhưng con biết Chúa rất thương con, Qua hồng phúc của Mẹ,Thánh cả Giuse và các Thánh. Chúa đã ban cho Con Gia Đình muôn hồng ân, Lạy Chúa Chúa thương con vô vàn. Xin Chúa ban cho con ơn này: Luôn luôn biết chạy đến cùng với Mẹ của Chúa,để làm sáng danh Chúa trên trời Amen


Giuse Nguyễn V. Phong
01 Mar 2012

Lạy Chúa Giêsu,Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse cùng các Thánh trên trời. Con muôn vàn cảm tạ Hồng Ân của Chúa ,Mẹ và các Thánh đã luôn che chở và tuôn đổ xuống trên con và gia đình con từng giây từng phút trong suốt cuộc đời mà chúng con không biết. Đặc biệt Chúa, Mẹ và các Thánh đã che chở, gìn giữ và cứu con một cách lạ lùng vào đêm thứ năm 23/2 vừa qua trên đường về Chicago từ Iowa. Xe con bị trượt nước đá quay rất mau văng xuống rãnh băng qua con đường đối diện xe sắp bị lật nghiêng rồi lại lọt xuống rãnh và xoay trở lại đường cũ đầu xe cùng chiều hướng đi.Trong xe chỉ có mình con là Công Giáo còn tất cả là Phật Giáo. Mọi người đều nói là may mắn nhưng con đã phản đối và khẳng định chính Chúa, Đức Me đã cứu vớt chúng ta. Chúng con chúc tụng, ngợi khen, vinh danh Chúa, Đức Mẹ và các Thánh. Xin gìn giữ chúng con trong chuyến đi Washington DC cuối tuần này được mọi sự bình an. Xin cho con dâu Maria Trong thi đậu quốc tịch Mỹ Thứ Hai 5/2. Xin cho các linh hồn ông bà nội ngoại, cha mẹ, chị con mau về Thiên đàng. Chúng con xin phó thác linh hồn và xác gia đình chúng con trong tay Chúa, Mẹ, Thánh Cả Giuse và các Thánh. Xin thánh hóa gia đình con. Amen


Giuse Nguyễn V. Phong
01 Mar 2012

Lạy Chúa Giêsu,Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse cùng các Thánh trên trời. Con muôn vàn cảm tạ Hồng Ân của Chúa ,Mẹ và các Thánh đã luôn che chở và tuôn đổ xuống trên con và gia đình con từng giây từng phút trong suốt cuộc đời mà chúng con không biết. Đặc biệt Chúa, Mẹ và các Thánh đã che chở, gìn giữ và cứu con một cách lạ lùng vào đêm thứ năm 23/2 vừa qua trên đường về Chicago từ Iowa. Xe con bị trượt nước đá quay rất mau văng xuống rãnh băng qua con đường đối diện xe sắp bị lật nghiêng rồi lại lọt xuống rãnh và xoay trở lại đường cũ đầu xe cùng chiều hướng đi.Trong xe chỉ có mình con là Công Giáo còn tất cả là Phật Giáo. Mọi người đều nói là may mắn nhưng con đã phản đối và khẳng định chính Chúa, Đức Me đã cứu vớt chúng ta. Chúng con chúc tụng, ngợi khen, vinh danh Chúa, Đức Mẹ và các Thánh. Xin gìn giữ chúng con trong chuyến đi Washington DC cuối tuần này được mọi sự bình an. Xin cho con dâu Maria Trong thi đậu quốc tịch Mỹ Thứ Hai 5/2. Xin cho các linh hồn ông bà nội ngoại, cha mẹ, chị con mau về Thiên đàng. Chúng con xin phó thác linh hồn và xác gia đình chúng con trong tay Chúa, Mẹ, Thánh Cả Giuse và các Thánh. Xin thánh hóa gia đình con. Amen


ngen anh trinh
01 Mar 2012

Xin me maria thanh ca giuse va cac thanh·ban cho gia dinh con vo chong con cai con duoc khoe manh,con cai hoc hanh cham ngon bo tinh hu tat xau nghe loi ba me,hay an mau lon.xin cho vo chong con song hoa thua tin tuong va yeu thuong nhau suot doi.xin cho nha chong con dung ghet bo vo chong con nua.xin cho giay to gia dinh con duoc nhu y va nhat la giay to cua me con duoc gap nhieu may man va cho uc cap nhan.xin cho chi gai con dang o uc som mo duoc shory va som on dinh va tim duong cho vo chong con di.xon cho chung con som xay chupng heo va thanh cong.xin cho cau con hien dang nang va rat nang dang dieu tri bang xi trxin cho cau con som gap thay gap thuoc.x


ngen anh trinh
01 Mar 2012

Xin me maria thanh ca giuse va cac thanh·ban cho gia dinh con vo chong con cai con duoc khoe manh,con cai hoc hanh cham ngon bo tinh hu tat xau nghe loi ba me,hay an mau lon.xin cho vo chong con song hoa thua tin tuong va yeu thuong nhau suot doi.xin cho nha chong con dung ghet bo vo chong con nua.xin cho giay to gia dinh con duoc nhu y va nhat la giay to cua me con duoc gap nhieu may man va cho uc cap nhan.xin cho chi gai con dang o uc som mo duoc shory va som on dinh va tim duong cho vo chong con di.xon cho chung con som xay chupng heo va thanh cong.xin cho cau con hien dang nang va rat nang dang dieu tri bang xi trxin cho cau con som gap thay gap thuoc.x


Maria Huong Nguyen
01 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN


Maria Huong Nguyen
01 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN


Maria Huong Nguyen
01 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN


Maria Huong Nguyen
01 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN


Maria Huong Nguyen
01 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN


Maria Huong Nguyen
01 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN


Maria Huong Nguyen
01 Mar 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cầu xin Chúa ban cho con được nhận nhà Housing và có một công việc thích hợp để ổn định cho cuộc sống của con trong thời gian sớm nhất. Con cầu xin Chúa ban cho cho con được có sức khỏe tốt (con bị tiểu đường, huyết áp cao và mỡ trong máu.....) Con cầu xin Chúa Thánh Hóa con để càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có một tấm lòng bao dung để con luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nhất trong lòng mọi người. Con cầu xin Chúa ban cho đại gia đình anh chị em con, họ hàng nội ngoại, ân nhân và bạn hữu của con được mọi ơn lành, luôn hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Chúa ơi! xin thương ban xuống ơn lành con xin, con xin Chúa ban cho con được vững vàng trong niềm Tin, cậy, Mến và phó thác mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thật bại trong tay Chúa quan phòng. Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ luôn cầu bầu cùng Chúa cho con ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN, con xin cảm tạ các Đấng, AMEN


Maria Huong Nguyen
01 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
01 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
01 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
01 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
01 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
01 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
01 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
01 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Maria Huong Nguyen
01 Mar 2012

Lạy Cha Phanxico Trương bửu Diệp con cầu xin Cha hãy cứu giúp vượt qua nỗi khó khăn cấp thiết hiện nay. con đang không có công việc và nơi ăn, ở ổn định (giấy tờ và cuộc phỏng vấn cho housing đã được hoàn tất tốt đẹp tuy nhiên hiện tại họ nói chưa có nhà trống nên con phải chờ). con cầu xin cha cho con vượt qua nỗi khó khăn này và ban cho con được sự may mắn và bằng an. Amen


Phanxico P.N.T
01 Mar 2012

Lay Cha chung con o tren troi, chung con nguyen danh Cha ca sang, nuoc Cha tri den, y Cha the hien duoi dat cung nhu tren troi, xin Cha cho chung con hom nay luong thuc hang ngay va tha no cho chung con, nhu chung con cung tha cho ke co no chung con, xin cho de chung con xa truoc cam do, nhung cuu chung con cho khoi moi su du. Amen!


Maria B.T.C.
01 Mar 2012

Me oi! Xin cho gia dinh be nho cua con luon duoc binh an va hanh phuc nhu the nay mai mai. Xin cho ngay mai, con nhan duoc check ho den mai nha va xin ho den dung, de con khoi phai khieu nai mat cong. Con cam ta Me!!!


Maria Bui Thuy Chau
01 Mar 2012

Me oi! Xin cho chi Xuan mo mat, mo tai va mo dau cua Em con de Em con doi xu voi me cua con duoc hieu thao. Tieng noi cua chi Xuan la tieng trong vang vong cho ca nha cua con biet rang, Em con la nguoi sai trai, can phai sua doi moi mong roi linh hon. Con cam ta Me vo cung!!!


HTT
01 Mar 2012

Lay Chua, me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin hay cho con co mot Duc Tin vung vang de con vuot qua duoc moi kho khan truoc mat . Cau cho tinh than con duoc thanh than , binh an va vui ve. Cau xin cho nhung dieu con mo uoc se thanh su that . Cau xin cho gia dinh em gai con duoc hanh phuc, vo chong yeu thuong nhau va cung nhau vuot ua nhung kho khan hien tai . Amen


Agata
01 Mar 2012

Lay Chua, me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin hay gin giu gia dinh con va nhung nguoi than cua con trong tinh yeu thuong cua cac Ngai . Cau xin cho moi nguoi luon duoc binh an, hanh phuc, vui ve va may man. Cau cho con gai con duoc vui ve, thong minh va ngoan ngoan. Cau cho linh hon Giuse va kelly Tran duoc mau ve huong phuc Truong sinh. Amen


Jessica
01 Mar 2012

Vo chong con song Hanh phuc.chO tiem con tuan nay lam Dac khach.cho khach vao khong nhung.cho chong con luc nao cung thuong yeu chi Minh con.cho con gap nhung nguoi khach hang vui ve voi con.cho moi nguoi men con.cho con gap nhung nguoi lam cho con tot voi con.01 Mar 2012

binh tinh an vui trong moi hoan canh


Jessica
01 Mar 2012

Vo chong con song Hanh phuc.chO tiem con tuan nay lam Dac khach.cho khach vao khong nhung.cho chong con luc nao cung thuong yeu chi Minh con.cho con gap nhung nguoi khach hang vui ve voi con.cho moi nguoi men con.cho con gap nhung nguoi lam cho con tot voi con.01 Mar 2012

lam duoc cong viec phu hop kha nang suc khoe tuoi tac, co the giup ich cho nhung nguoi khac khi can01 Mar 2012

tro nen mot nguoi co ich loi cho xa hoi, giup ich cho cho moi nguoi trong gia dinh,va giup ich cho nhung nguoi lan can


gmg
01 Mar 2012

cho tam tri con giu vung binh tinh an vui truoc moi xao dong xa hoi chung quanh, cho con mot nguoi giup ich cho nhung nguoi lan can


Anna Tran
01 Mar 2012

Con kinh lay Chua, Me Hang Cuu Giup , Cac Thanh , xin thuong xot cuu chung con ,xin cat di nhung kho khan trong cuoc song chung con ,xin thu tha het moi toi loi chung con da pham,xin cho chung con duoc tai qua nan khoi , con thanh tam kinh xin ,xin thuong nham loi chung con , con sap minh kinh xin ,amen.


gmg
01 Mar 2012

cho con cai duoc tinh than binh an binh tinh va biet bo qua tha thu khuyet diem nguoi khac01 Mar 2012

cho nguoi anh em con duoc khoi benh01 Mar 2012

tam tri binh an01 Mar 2012

chua lanh benh nan binh an an toan


Maria Thanh
01 Mar 2012

Xin Duc Me Lavang Ban on chua lanh binh cho chi Thin va chi Tuat cung nhung nguoi dang dau om. Amen


Teresa Phung
01 Mar 2012

Lay Me Maria dong trinh. xin Me ban cho con duoc on binh an trong tam hon, xin Me dan dat con di theo con duong cua Me voi 1 tam hon hoan thien hon. Me oi niem mo uoc lon nhat cua con la lo lang cho Cha Me con thoat khoi canh kho khan khoi phai lo den cai an hang ngay,lo con co chuyen gi xay ra thi cha me con cung co de ma song neu dieu do dep long Chua va Me xin me hay ban cho con. Amen


Tina
01 Mar 2012

Lạy Chúa, Con cầu xin Chúa che chở cho con của con được tai qua, nạn khỏi. Xin Chúa giúp nó từ bỏ những tật xấu, và vượt qua khỏi sự khó khăn hiện nay. Xin Chúa ban ơn khôn ngoan. Lạy tạ ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Catarina
01 Mar 2012

Lạy Chúa Giêsu con yêu mến Chúa, Con cám ơn Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ & Cha Thánh Giuse ban cho Ba con sức mạnh trong thời gian điều trị và sớm bình phục, cho gia đình con luôn vững niềm tin cậy vào Lòng Thương Xót của Chúa.


giuse nguyen van thien
01 Mar 2012

lay chua! con xin dang tat ca nhung gi con co cho chua. xin chua gin giu con trong tinh thuong cua chua. xin chua ban cho gia dinh con, nguoi con gai con yeu luon manh khoe, binh an va hanh phuc. xin chua chua chuc lanh cho moi viec con lam. xin chua ban cho cac linh hon som duoc len thien dang.


Theresa Hoai Huong
01 Mar 2012

Lạy Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh Chí Tôn, Là Cha trên trời giàu lòng từ bi nhân hậu, Cha đã thương sai Thánh Tử Giêsu, Đến làm người phục vụ cho sự sống của gia đình nhân loại, Dạy cho người người xây nhà trên nền vững chắc là Lời Chúa, Kiến tạo trời mới đất mới và chan hoà ánh sáng chân lý và tình yêu. Cha đã thương sai Thánh Linh đến, Như nguồn ánh sáng và năng lực mới, Mở rộng lòng người người trong thiên hạ, Toả sáng tình mến Chúa yêu người khắp nơi nơi. Xin Ba Ngôi Thiên Chúa khai mở lòng trí chúng con, Chuyên cần lắng nghe lời Chúa, tìm và thi hành ý Chúa, Chung lòng chung ý xây ngôi nhà Giáo Hội cùng xã hội đất nước, Trên nền đá vững chắc là Lời Chúa. Xin cho chúng con sống trọn tình con thảo với Chúa là Cha, Xin cho các tín hữu sống trọn nghĩa huynh đệ hợp nhất với nhau, Xin cho người người sống trọn nghĩa huynh đệ đồng cảm và chia sẻ, Trong mọi hoàn cảnh vui buồn, lo âu và hy vọng. Xin cho mọi người chung sức kiến tạo trời mới đất mới, Vun đắp nền văn hoá sự sống và văn minh tình thương, Đem lại an bình và thịnh vượng cho gia đình nhân loại, Cho nhà nhà sống dồi dào trong an vui và hạnh phúc thật. Lạy Thánh Mẫu La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Nhờ lời cầu của Mẹ cùng các chứng nhân đức tin, Xin Chúa giúp con cùng mọi người công giáo Việt Nam, Chung sức xây dựng ngôi nhà Giáo Hội trên đất nước Việt Nam hôm nay. Amen.01 Mar 2012

Lay Chua con xin dang ngay hom nay cho Chua .Xin Chua ban cho con biet yeu thuong ,tha thu ho la oan gian.Xin Chua ban cho con cai con duoc dao duc thanh thien ,co long yeu men Chua ,tha nhan va hoc gioi.Xin cho ba me hai ben duoc khoe manh.Con cam ta Chua moi ngay suot doi con.


Theresa Hoai Huong
01 Mar 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
01 Mar 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
01 Mar 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
01 Mar 2012

Lạy Chúa! Trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.


teresa hoang thuong
01 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho vo chong con luon luon yeu thuong nhau va biet lo lang cho nhau, xin cho tiem cua con lam an duoc co khach dong luon. xin cho 2 dua' con cua con luon khoe manh va ngoan ngoan. Amen


teresa hoang thuong
01 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho vo chong con luon luon yeu thuong nhau va biet lo lang cho nhau, xin cho tiem cua con lam an duoc co khach dong luon. xin cho 2 dua' con cua con luon khoe manh va ngoan ngoan. Amen


Maria Thu Thùy
01 Mar 2012

Chúa ơi bây giờ Con không biết mình phải làm gì nữa sao Con không gặp may mắn như người ta,sao lúc nào Con cũng mang một tâm trạng nặng nề mà k biết chia sẻ với ai ngoài Chúa.Con xin dâng hết mọi chuyện của Con để Người lo liệu giúp Con.Mong cho Con được sống tốt hơn chứ cứ như vầy chắc Con k sống nổi Chúa ơi.Con chỉ biết kêu Người và xin Người tạo ra điều kì diệu cho Con.Ơn Người mãi mãi...


daminh_hl
01 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho boss con biet duoc con lam viec good job and hard worker.amen


daminh_hl
01 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho vo chong con luon luon yeu thuong nhau va biet lo lang cho nhau, xin cho tiem cua con lam an duoc co khach dong luon. xin cho vo chong co co dua' con. Amen


CON CUA CHUA
01 Mar 2012

CON TA ON CHUA VI NGAY HOM NAY CHU DA CHO CON THI TOT. CHUA OI CON XIN CHUA CHO SANG NGAY MAI CON THI HAI MON LA MON SINH VA DIA, CON CUNG DANG HET CHO CHUA, TA ON THANH GIUSE DUC ME VA CAC LINH HON DA CHE CHO SOI SANG CHO CON BIET LAM BAI VA DUOC DIEM NHU MONG MUON. TA ON CHUA VI BAO NHIEU HONG AN CHUA DA BAN CHO CON. CON XIN CHUA CHO SANG MAI CON THUC DAY DUOC DEN NHA THO TA ON CHUA, SAU DO XIN CHUA CHO CON DUOC THI TOT VA BINH AN, CON XIN CHUA CHO CON NGAY MAI THI DUOC BINH AN VA TOT VA DIEM DUOC NHU Y. CON XIN LONG THUONG XOT CUA CHUA CHE CHO CHO CON. TA ON CHUA VI TAT CA , XIN CAC LINH HON TIEP TUC BEN CON VA DAC BIET ONG NGOAI CAU BAU CUNG CHUA CHO CON DUOC THI TOT VA DIEM NHU MONG MUON. LAY CHUA GIESU CON TIN THAC VAO CHUA. CON BIET HOM NAY CON KHONG DI LONG THUONG XOT DUOC LA CON CO LOI, NHUNG CON SE DI VAO NGAY MAI VA DI CHAU DAU THANG XIN CHUA NANG DO VA CHE CHO CHO CON. TA ON CHUA. XIN CHO CON THI TOT


CON CUA CHUA
01 Mar 2012

CON TA ON CHUA VI NGAY HOM NAY CHU DA CHO CON THI TOT. CHUA OI CON XIN CHUA CHO SANG NGAY MAI CON THI HAI MON LA MON SINH VA DIA, CON CUNG DANG HET CHO CHUA, TA ON THANH GIUSE DUC ME VA CAC LINH HON DA CHE CHO SOI SANG CHO CON BIET LAM BAI VA DUOC DIEM NHU MONG MUON. TA ON CHUA VI BAO NHIEU HONG AN CHUA DA BAN CHO CON. CON XIN CHUA CHO SANG MAI CON THUC DAY DUOC DEN NHA THO TA ON CHUA, SAU DO XIN CHUA CHO CON DUOC THI TOT VA BINH AN, CON XIN CHUA CHO CON NGAY MAI THI DUOC BINH AN VA TOT VA DIEM DUOC NHU Y. CON XIN LONG THUONG XOT CUA CHUA CHE CHO CHO CON. TA ON CHUA VI TAT CA , XIN CAC LINH HON TIEP TUC BEN CON VA DAC BIET ONG NGOAI CAU BAU CUNG CHUA CHO CON DUOC THI TOT VA DIEM NHU MONG MUON. LAY CHUA GIESU CON TIN THAC VAO CHUA. CON BIET HOM NAY CON KHONG DI LONG THUONG XOT DUOC LA CON CO LOI, NHUNG CON SE DI VAO NGAY MAI VA DI CHAU DAU THANG XIN CHUA NANG DO VA CHE CHO CHO CON. TA ON CHUA. XIN CHO CON THI TOT01 Mar 2012

Cau xin Chua cho chung con ngay hom nay ra toa moi su duoc tot dep. Amen01 Mar 2012

Cau xin Chua cho chung con ngay hom nay ra toa moi su duoc tot dep. Amen01 Mar 2012

Cau xin Chua cho chung con ngay hom nay ra toa moi su duoc tot dep. Amen


GIOAKIM
01 Mar 2012

LAY CHUA!CONG VIEC CUA CON BAY GIO DANG DOI TUNG LEN CON CUNG KHONG BIET PHAI LAM TU DAU NUA,O VIET NAM THI DANG LAM NHA THIEU RAT NHIEU TIEN O DAI LOAN THI KHONG CO VIEC LAM,LAY CHUA CON XIN CHUA HAY GIUP ANH EM CON CO VIEC LAM DE KIEM TIEN GUI VE NHA CHO BO ME CON GIUP CON VIEC XAY NHA,NHUNG DONG TIEN ANH EM CON KIEM DUOC KHONG PHAI MAC TOI VOI CHUA,CON CUNG XIN CHUA HAY DAN DAT CON VA BAN CHO CON SOM TIM DUOC BAN GAI DUOC NHU Y,ME MARIA OI XIN ME HAY GIUP CON CHUYEN LOI CAU NGUYEN CUA CON TOI CHUA CHA TREN TROI ,XIN CHUA HAY NHAN LOI CAU NGUYEN CUA CON .AMEN


GiuSe: Luong van toan
01 Mar 2012

con than ai kinh chao cac linh muc, tu si dong va moi nguoi. con xin co y nguyen xin sau: + con xin dang tat ca nhung nguoi than cho chua. + hang xin chua ban nhung on khon ngoan sang lang, chi thong minh long tin tuong vao chua de con sau nay co the buoc theo chua tren con duong tu tri.


GiuSe: Luong van toan
01 Mar 2012

con than ai kinh chao cac linh muc, tu si dong va moi nguoi. con xin co y nguyen xin sau: + con xin dang tat ca nhung nguoi than cho chua. + hang xin chua ban nhung on khon ngoan sang lang, chi thong minh long tin tuong vao chua de con sau nay co the buoc theo chua tren con duong tu tri.01 Mar 2012

hoc gioi01 Mar 2012

LAY CHUA, CON XIN CHUC TUNG NGOI KHEN TINH YEU CUA CHUA, LAY CHUA, CON XIN DANG LEN CHUA CUOC DOI CUA CON, BUON VUI, CHAN NAN, TOI LOI XIN CHUA NANG DO AN UI, CHUC LANH CHO CON. CON XIN CAM TA CHUA DA CHO CON MOT DEM BINH AN, CON XIN PHO THAC LINH HON CON TRONG TAY CHUA. LAY CHUA, XIN CHUA BAN HON AN SUC MANH CHO BO ME ANH CHI EM VA BAN BE CUA CON, XIN CHO MOI NGUOI CAM NHAN DUOC TINH YEU CUA CHUA. LAY CHUA, XIN THA THU TOI LOI CHUNG CON VA TOAN THE GIOI. LAY CHUA, CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA, THANH CA GIUSE VA CAC THANH TREN TROI, CHAN PHUOC GIOAN PHAOLO II, PHANXICO SAVIE TRUONG BUU DIEP. LAY CHUA GIESU CON XIN TIN THAC VAO CHUA. AMEN01 Mar 2012

Lay Thanh Ca Giuse , xin Ngai cau bau cung Chua cho cong viec cua chung con duoc nhieu thuan loi , xin Chua duc long duc tri nhung nguoi lien quan de ho nhin nhan su that , cong viec som duoc giai quyet trong minh bach , cong bang va hoan tat tot dep . Chung con tai hen suc mon , bat luc truoc nhung sap dat va toan tinh cua con nguoi , chi biet trong cay vao on Chua qua loi chuyen cau cua Thanh Ca , xin Ngai doai thuong nhan loi chung con cau xin01 Mar 2012

Lay Duc Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan , xin Ngai cau bau cung Chua cho chung con gap thay gap thuoc de vuot qua can benh nan y ma chung con dang mac phai . Xin cho chung con duoc on chua lanh de duoc tro nen nhan chung cho Ngai truoc mat Hoi Thanh . Xin Ngai nhan loi chung con nguyen xin .01 Mar 2012

Xin cho con chau chung con tam tri minh man , hoc hanh tan toi , co duoc ket qua tot dep trong ky thi sap toi . Co cong viec on dinh va thuan loi trong viec bao lanh . Moi thanh vien trong gia dinh biet chia se, yeu thuong va cung nhau vuot qua moi kho khan trong cuoc song . Hang ngay sieng nang cau nguyen va luon biet trong cay vao on Chua . Xin Chua che cho , giu gin Em Be va Me luon manh khoe , duoc moi su bang an .


Hang Lilburn
01 Mar 2012

Chua oi, hom nay con da khong du kien nhan cho doi ket qua visa cua con the nao, con da noi chong con goi dien cho lanh su quan. Ho hoan toan khong biet gi ve truong hop cua con. Thuc tinh, chung con cho doi qua lau do vay co nhung luc bong bot, khong the kiem soat duoc ban than. Xin Chua hay giup tui con them niem tim va vuot qua giai doan kho khan nay. Chua oi, moi ngay con o nha, con cam thay cuoc song cua con that te nhat, chan nan. Con chang the lam duoc bat cu cai gi ca. Cu quanh quan roi tu hoc. Da 6 thang nay, con hoan toan khong giao tiep voi ai ca, kha nang giao tiep cua con da giam sut hoan toan. Con rat lo so khong biet sau nay di lam lai se the nao. Lay Chua, con xin Chua hay giup con binh tam, can dam va manh me de vuot qua thu thach nay. Xin Chua cung hay khuyen nhu chong con de anh ay cung duoc binh an va binh than trong van de cua con. Chung con co nhung luc cai nhau chi vi van de visa cua con. Xin Chua giup con nhan duoc loi chap nhan cua lanh su quan de con co co hoi duoc ve tham gia dinh cung nhu co kha nang duoc lam mot cong viec phu hop voi kha nang cua con. Cam ta o Chua va Me Maria vi nhung hong an da ban cho con va gia dinh. Xin Chua gin giu Ba Ma va anh chi em con luon binh an va manh khoe.Amen


nhat dalat peter
01 Mar 2012

em trai em gai ..chau trai chau gai bon phan be tren be duoi .... yeu cha yeu me lo cai thien doi song ...chu toan bon phan 100 ..sau nay co on goi trong nha chua ....song xung dang on lanh on tren ban cho chung con ....khong con nuoc mat dau kho ..nuoc mat hoi han .....


con peter nhat nguyen duy
01 Mar 2012

gia dinh con song dung loi chua day ... 10 dieu ran ducchua troi cai toi 7 duc ... doan ket bac ai yeu thuong nhau ...don minh tinh tam on chet lanh trong on nghia chua .... van su theo thanh y chua ...sang danh chua ... thieu sot bai hoc doi nguoi xin uon nan than khau y chi bao dang lanh an ui nang do gin giu chua lanh than benh tam benh ....tham du tiec cuoi nuoc troi ....


con peter nhat nguyen duy
01 Mar 2012

gia dinh con song dung loi chua day ... 10 dieu ran ducchua troi cai toi 7 duc ... doan ket bac ai yeu thuong nhau ...don minh tinh tam on chet lanh trong on nghia chua .... van su theo thanh y chua ...sang danh chua ... thieu sot bai hoc doi nguoi xin uon nan than khau y chi bao dang lanh an ui nang do gin giu chua lanh than benh tam benh ....tham du tiec cuoi nuoc troi ....


theresa
01 Mar 2012

Lay chua, Ngai la dang tu bi va nhan hau .Con xin cam ta Chua vi nhieu on lanh Chua da ban cho con.Nay con xin Chua du long thuong xot ma ban cho con on nay: La con dung bi rac roi voi luat phap va moi chuyen cua em con duoc ket thuc suong se.Con het long cau xin, nho loi chuyen cau cua Duc trinh nu Marie,Thanh ca Giuse cung tat ca cac thanh cung cac linh hon.Con cau xin nho duc Giesu Kito Chua chung con .Amen


Thêrêsa Ngọc Trân kính xin!
01 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa chữa lành bệnh cho bác Phúc và xin cho con tìm được chỗ summer intership năm nay. Amen!


Con Quang
01 Mar 2012

Cho con duoc on vuot qua duoc su kho khan ve tai chinh ma gia dinh con dang gap phai. Nguyen xin Thien Chua ra tay cuu chung con. Amen!


Pet. CaoThanh
01 Mar 2012

Xin ban ơn cho con được hết dứt bệnh của con đang gặp. Luôn siêng năng lần hạt mân côi, tăng thêm đức tin cho gia đình con.


Pet. CaoThanh
01 Mar 2012

Xin cho bạn đồng nghiệp của con (Dũng) được sớm quay trở lại với Chúa, siêng năng đi lễ, đọc kinh.


Pet. CaoThanh
01 Mar 2012

Xin cho vợ chồng bạn đồng nghiệp của con (Thiên & Hằng) được sớm quay trở lại với Chúa, siêng năng đi lễ, đọc kinh và cho con của họ được rửa tội sớm.


Pet. CaoThanh
01 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa ban ơn cho vợ chồng em ruột (Nhàn & Phượng) của con sống hiếu thảo, lễ phép với mọi người và đặc biệt là Mẹ, Chị đang chung sống và sớm có baby trong năm nay.


Pet. Cao Thanh
01 Mar 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa ban ơn cho vợ chồng em ruột (Nhàn & Phượng) của con sống hiếu thảo, lễ phép với mọi người và đặc là Mẹ, Chị đang chung sống và sớm có baby trong năm nay.


Con ten: Tran Thi Dao -So nha 54/22-Duong so 21-P8-Go vap
01 Mar 2012

Con la nguuoi ngoai dao nhung con luon tin co Chua va Me cung cac Thanh o tren cao chinh vi long tin tuong pho thac con cui xin chua cho con khoi benh dau cot song co da lam con te tay mat cam giac mat ngu vi cu dau dau hang ngay vi the viec sinh hoat cua con giam sut di nhieu,con da di chua chay khap noi nhung van khong thuyen giam ma ngay cang dau hon,con luon nghi long tin cua minh cang manh thi on se duoc on nhieu hon,da tu lau con dang di tim kiem Chua voi long khao khat duoc theo dao va la con cai Chua suot cuoc doi con lai,con xin Qui Cha cau nguyen cho con nhu long mong uoc...Amen


Con ten: Tran Thi Dao -So nha 54/22-Duong so 21-P8-Go vap
01 Mar 2012

Con la nguuoi ngoai dao nhung con luon tin co Chua va Me cung cac Thanh o tren cao chinh vi long tin tuong pho thac con cui xin chua cho con khoi benh dau cot song co da lam con te tay mat cam giac mat ngu vi cu dau dau hang ngay vi the viec sinh hoat cua con giam sut di nhieu,con da di chua chay khap noi nhung van khong thuyen giam ma ngay cang dau hon,con luon nghi long tin cua minh cang manh thi on se duoc on nhieu hon,da tu lau con dang di tim kiem Chua voi long khao khat duoc theo dao va la con cai Chua suot cuoc doi con lai,con xin Qui Cha cau nguyen cho con nhu long mong uoc...Amen


maria Thái Thị Hải Âu
01 Mar 2012

1 March 2012. xin cho con được đức tin vững vàng.Dù trước mọi khó khăn con vẫn luôn bình tỉnh đón nhận tất cả và luôn biết tín thác hết mọi điều nơi chúa.xin mẹ Maria luôn ở bên con nhắc nhở cho lòng tin ,cậy ,mến con được vững vàng ơn.con xin được sức khỏe cho con và cho gia đình


claire_han
01 Mar 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Giuse, con cam ta Ngai da cho chung con 1 ngay binh an, con duoc xung toi & du thanh le. Xin Ngai phu ho cho cuoc giai phau cua A. duoc tot dep. Xin Ngai giup con biet tra loi nha thuong ra sao de khong bi tra $ vien phi cua me con, toi $7000 lan, gd on khong co $ de tra. Amen


Maria Tám
01 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
01 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
01 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
01 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Maria Tám
01 Mar 2012

Kính xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa, ban cho chúng con được mọi may lành khi về hưu tại Seal Beach vào giữa tháng 3. Xin cho nhà con được phục vụ tại Holy Family, mà không phải phục vụ một Giáo Xứ nào khác. Chúng con xin nhờ danh Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Con Tran Thi Dao
01 Mar 2012

Con la nguoi ngoai dao nhung con tin co Chua va Me cung cac Thanh o tren cao con cui xin chua cho con khoi bi dau ve benh cot song co da dau cach day may nam roi nhung khong thuyen giam con da di chua nhieu noi nhung cang ngay cang dau ra,hang ngay con cung cau nguyen xin on tren cuu gup chua cho con khoi chinh dieu nay da thoi thuc con luon tin tuong vao Dang toi cao thi mot ngay con se nhan duoc on vi tin bao nhieu thi duoc bay nhieu.


Giuse Tám
01 Mar 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, và tất cả các Thánh Nam Nữ. Kính xin các Ngài bầu cử trước Ngai Tòa Chúa cho anh con là Linh Hồn Giuse vừa mới được Chúa gọi về hôm Thứ Ba Jan 17, 2012. Kính xin Thiên Chúa tha thứ các lỗi lầm cho anh con và ban cho anh con sớm được diện kiến nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin những ơn này vì danh Đức Kitô, là Chúa chúng con. Amen!


Giuse Tám
01 Mar 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, và tất cả các Thánh Nam Nữ. Kính xin các Ngài bầu cử trước Ngai Tòa Chúa cho anh con là Linh Hồn Giuse vừa mới được Chúa gọi về hôm Thứ Ba Jan 17, 2012. Kính xin Thiên Chúa tha thứ các lỗi lầm cho anh con và ban cho anh con sớm được diện kiến nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin những ơn này vì danh Đức Kitô, là Chúa chúng con. Amen!


Giuse Tám
01 Mar 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, và tất cả các Thánh Nam Nữ. Kính xin các Ngài bầu cử trước Ngai Tòa Chúa cho anh con là Linh Hồn Giuse vừa mới được Chúa gọi về hôm Thứ Ba Jan 17, 2012. Kính xin Thiên Chúa tha thứ các lỗi lầm cho anh con và ban cho anh con sớm được diện kiến nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin những ơn này vì danh Đức Kitô, là Chúa chúng con. Amen!


Giuse Tám
01 Mar 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, và tất cả các Thánh Nam Nữ. Kính xin các Ngài bầu cử trước Ngai Tòa Chúa cho anh con là Linh Hồn Giuse vừa mới được Chúa gọi về hôm Thứ Ba Jan 17, 2012. Kính xin Thiên Chúa tha thứ các lỗi lầm cho anh con và ban cho anh con sớm được diện kiến nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin những ơn này vì danh Đức Kitô, là Chúa chúng con. Amen!


monica tran
01 Mar 2012

xin me cau bau cung chua. ban cho gia dinh chung con duoc manh khoe, binh an va co co hoi tot de vuot qua thoi gian kho khan nay. cung xin me thuong mang 2thien than nho ve ben me. Amen!


ma ri a le thi thu thao
01 Mar 2012

xin me hay cau bau cung chua cho gia dinh con dc hanh phuc va ba conuong ruou bia it de con lo cho gia dinh chung con nua chung con cau xin nho duc ki to gie su a men


thieu nhi giao ho thuan phuc lop vao doi 1
01 Mar 2012

lay chua con biet minh con nhieu toi loi xin chua ban cho con dc nhieu on de co the chien thang dc cam do va xin ban cho linh muc giu se nguyen van nghia co du suc khoe de la nguoi dan dat doan chien cua chung con va mot nam nao do se lai gap cha tai giao ho thuan phuc a men


luca
01 Mar 2012

lạy chúa .con là kẻ khô khan và lúc này đây con cần lòng thương xót của chúa .vì con chỉ biết bám vứu vào chúa thôi chúa ơi .con cầu xin mẹ maria cùng thánh cả giuse giúp con chuyển cầu đến chúa .chúa biết con cần gì và muốn gì .xin chúa ban cho con như ý con xin . con cần chúa chúa ơi


le thi thu thao
01 Mar 2012


le thi thu thao
01 Mar 2012


pham thanh tung
01 Mar 2012

Tình Yêu Thiên Chúa Bao La....Chúng con xin Cảm Tạ..Ngợi Khen Danh Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cùng Thánh Cả Giuse...Amen..


người con bé nhỏ....
01 Mar 2012

Lạy Chúa...con cầu xin cho thế giới không còn bị những trận tấn công khủng bố nữa....xin cho những người khủng bố sớm nhận ra được sự hiện diện của Chúa để họ trở về bên Chúa...con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa...Amen!01 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men01 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


Nguyen
01 Mar 2012

Nguyện xin Gia Đình Thánh Gia ban ơn mạnh hồn xác xuống trên bé Edward Nguyen(4 tháng tuổi) trong cơn bệnh hiểm nghèo.... Nếu đẹp ý Chúa...xin Chúa chữa lành bệnh cho Bé...Amen!01 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men01 Mar 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


phêrô hiển
01 Mar 2012

ia dình con xin cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse cứu giúp cho Cháu vừa mới bị tai nạn được bình an. Lạy Chúa Giêsu xin Chúa cứu chữa cháu của con sớm được bình phục Amen.


Jeremy Nguyen
01 Mar 2012

Giêsu -Maria -Giuse Con Mến Yêu....Xin thương cứu rỗi Linh Hồn Giuse Tran Nguyen Thien Tan được về hưởng Nhan Thánh Chúa trên quê trời...Amen!


người con bé nhỏ....
01 Mar 2012

nguyen xin long thuong xot cua Chua thuong don nhan Linh Hon Maria, Linh Hon Anna va cac Linh Hon dang bi giam cam trong lua luyen toi duoc ve huong Nhan Thanh Chua tren que troi... nguyen xin Me Maria va Thanh Ca Giuse an ui va nang ddo cho nhung nguoi than con o lai...Con xin Ta on Chua va Me. Amen!!


quynh lien pham
01 Mar 2012

Con xin dang Nguoi Cha Kinh Yeu va Anh Hai con va anh John trong Chua...Nguyen xin Chua thuong gin giu , che cho Ba va anh Hai con va anh John trong ban tay yeu thuong cua Ngai. Amen


pham gia huy
01 Mar 2012

Con cau xin Chua gin giu gia dinh nguoi ban con.Amen


người con bé nhỏ....
01 Mar 2012

Lạy Chúa , con cầu xin cho người ta tìm ra được cách chữa trị bịnh ung thư ... Amen


pham thanh tung
01 Mar 2012

Con xin dang len Chua nguoi Cha kinh yeu... dua em gai cua con va nguoi ban con...xin Ngai thuong gin giu va ban on manh hon xac xuong tren Ba con va xin thuong nang do cho em con va nguoi ban cua con duoc vuot qua con benh hiem ngheo...con xin cam ta Chua...Amen!


vicent hoa
01 Mar 2012

Lay chua giesu con xin chua chua lanh ko moj benh tat cho con .


Nguyen Chi Thien
01 Mar 2012

Nguyen xin Chua va Me Maria & Thanh Ca Giuse thuong cuu chua cho Hai Dua Con Yeu Dau cua con duoc moi su binh an trong con benh hiem ngheo...Con xin Ta On Chua. Amen!!


người con bé nhỏ....
01 Mar 2012

Lạy Chúa...xin cho chúng con biết dùng chuỗi Mân Côi như một lời cầu nguyện xin ơn lành xuống cho những người thân yêu của chúng con và đặc biệt xin cầu cho các Linh Hồn đang bị giam cầm nơi luyện tội....Chúng con xin cảm tạ..ngợi khen danh Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cùng Thánh Cả Giuse...Amen..


người con bé nhỏ....
01 Mar 2012

Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Gioan Phaolo II xin tha thứ cho sự bất xứng của chúng con và xin ban thần Khí cho chúng con. Amen!


Giuse Hieu
01 Mar 2012

xin cho con duoc khoi benh, khoe manh, gia dinh binh an. Xin hong an Thien Chua do tran day tren gia dinh con


Nguyen thi loc
01 Mar 2012

Xin du long thuong ban cho Chung con khoe manh va lam an gap nhieu may man luon binh an . Xin ngai cho con som duoc lam me.con that long uoc ao.xin cho ong ba cha me hon an xac manh vo Chong an o thuan hoa.cho chung con them long tin cay men chua nhieu hon.nho loi bau. Cu cua thanh an ton va me Maria xin chua nham loi con.lay chua con tin thac chua.va muon doi ta on ngai,?!


Nguyen thi loc
01 Mar 2012

Xin du long thuong ban cho Chung con khoe manh va lam an gap nhieu may man luon binh an . Xin ngai cho con som duoc lam me.con that long uoc ao.xin cho ong ba cha me hon an xac manh vo Chong an o thuan hoa.cho chung con them long tin cay men chua nhieu hon.nho loi bau. Cu cua thanh an ton va me Maria xin chua nham loi con.lay chua con tin thac chua.va muon doi ta on ngai,?!


Nguyen thi loc
01 Mar 2012

Xin du long thuong ban cho Chung con khoe manh va lam an gap nhieu may man luon binh an . Xin ngai cho con som duoc lam me.con that long uoc ao.xin cho ong ba cha me hon an xac manh vo Chong an o thuan hoa.cho chung con them long tin cay men chua nhieu hon.nho loi bau. Cu cua thanh an ton va me Maria xin chua nham loi con.lay chua con tin thac chua.va muon doi ta on ngai,?!


Nguyen thi loc
01 Mar 2012

Xin du long thuong ban cho Chung con khoe manh va lam an gap nhieu may man luon binh an . Xin ngai cho con som duoc lam me.con that long uoc ao.xin cho ong ba cha me hon an xac manh vo Chong an o thuan hoa.cho chung con them long tin cay men chua nhieu hon.nho loi bau. Cu cua thanh an ton va me Maria xin chua nham loi con.lay chua con tin thac chua.va muon doi ta on ngai,?!


Tina
01 Mar 2012

Lạy Chúa, Con cầu xin Chúa che chở cho con của con được tai qua, nạn khỏi. Xin Chúa giúp nó từ bỏ những tật xấu, và vượt qua khỏi sự khó khăn hiện nay. Xin Chúa ban ơn khôn ngoan. Lạy tạ ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Maria nguyễn thị duyên
01 Mar 2012

Xin thiên chúa qua sự chuyển cầu của thánh cả giuse và mẹ maria nhận lời con cầu xin ban cho vợ chồng con sớm được đoàn tụ xin chúa thánh hóa chồng con làm cho anh ấy quay trở về với con chồng con suy nghĩ lại và ra đón con về xin ngài đừng để vợ chồng con xa cách nhau mãi mãi xin chúa thánh linh hãy thánh hóa gia đình anh ấy làm cho họ nghĩ lại và đón nhận con amen


Giuse Tám
29 Feb 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, và tất cả các Thánh Nam Nữ. Kính xin các Ngài bầu cử trước Ngai Tòa Chúa cho anh con là Linh Hồn Giuse vừa mới được Chúa gọi về hôm Thứ Ba Jan 17, 2012. Kính xin Thiên Chúa tha thứ các lỗi lầm cho anh con và ban cho anh con sớm được diện kiến nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin những ơn này vì danh Đức Kitô, là Chúa chúng con. Amen!


Giuse Tám
29 Feb 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, và tất cả các Thánh Nam Nữ. Kính xin các Ngài bầu cử trước Ngai Tòa Chúa cho anh con là Linh Hồn Giuse vừa mới được Chúa gọi về hôm Thứ Ba Jan 17, 2012. Kính xin Thiên Chúa tha thứ các lỗi lầm cho anh con và ban cho anh con sớm được diện kiến nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin những ơn này vì danh Đức Kitô, là Chúa chúng con. Amen!


Giuse Tám
29 Feb 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, và tất cả các Thánh Nam Nữ. Kính xin các Ngài bầu cử trước Ngai Tòa Chúa cho anh con là Linh Hồn Giuse vừa mới được Chúa gọi về hôm Thứ Ba Jan 17, 2012. Kính xin Thiên Chúa tha thứ các lỗi lầm cho anh con và ban cho anh con sớm được diện kiến nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin những ơn này vì danh Đức Kitô, là Chúa chúng con. Amen!


Giuse Tám
29 Feb 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, và tất cả các Thánh Nam Nữ. Kính xin các Ngài bầu cử trước Ngai Tòa Chúa cho anh con là Linh Hồn Giuse vừa mới được Chúa gọi về hôm Thứ Ba Jan 17, 2012. Kính xin Thiên Chúa tha thứ các lỗi lầm cho anh con và ban cho anh con sớm được diện kiến nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin những ơn này vì danh Đức Kitô, là Chúa chúng con. Amen!


Giuse Tám
29 Feb 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, và tất cả các Thánh Nam Nữ. Kính xin các Ngài bầu cử trước Ngai Tòa Chúa cho anh con là Linh Hồn Giuse vừa mới được Chúa gọi về hôm Thứ Ba Jan 17, 2012. Kính xin Thiên Chúa tha thứ các lỗi lầm cho anh con và ban cho anh con sớm được diện kiến nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin những ơn này vì danh Đức Kitô, là Chúa chúng con. Amen!


Giuse Tám
29 Feb 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, và tất cả các Thánh Nam Nữ. Kính xin các Ngài bầu cử trước Ngai Tòa Chúa cho anh con là Linh Hồn Giuse vừa mới được Chúa gọi về hôm Thứ Ba Jan 17, 2012. Kính xin Thiên Chúa tha thứ các lỗi lầm cho anh con và ban cho anh con sớm được diện kiến nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin những ơn này vì danh Đức Kitô, là Chúa chúng con. Amen!


Giuse Tám
29 Feb 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, và tất cả các Thánh Nam Nữ. Kính xin các Ngài bầu cử trước Ngai Tòa Chúa cho anh con là Linh Hồn Giuse vừa mới được Chúa gọi về hôm Thứ Ba Jan 17, 2012. Kính xin Thiên Chúa tha thứ các lỗi lầm cho anh con và ban cho anh con sớm được diện kiến nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin những ơn này vì danh Đức Kitô, là Chúa chúng con. Amen!29 Feb 2012

con luon ao uoc cho con co duoc mai gia dinh hanh phuc neu nhu dep long chua thi xin chuc phuc cho con va anh dinh trung chinh nen chong vo vi con cung mong cho chung con som co dieu kien chung song voi nhau khong phai moi nguoi mot noi va xin chuc phuc lanh cho chung con nen vo chong vi anh ay cung la doi tuong cua con neu nhu dep long chua thi xin ban cho con dieu mong uoc nay tro thanh su that amen me maria xin me dun dui dat dat cho anh ay biet quan tam va thuong yeu con amen29 Feb 2012

nguyen xin chua thuong ban cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh neu nhu dep long chua thi xin chua phuc cho con va anh dinh trung chinh nen di=uyen vo chong neu chua dinh cho chung con thanh vo chong thi xin dan dat cho anh ay quan tam den con biet nghi den con la phan nua kia cua anh ay xin cho cong viec lam moi cua con duoc thuan tien troi chay may lai nhung dieu may man xin cho tiem nail cua con co dong khach du viec hang ngay cho chung con lam nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi them loi va dang loi cau xin cua con len thien chua amen


lAN 2 29 12
29 Feb 2012

Can dam song theo thanh y ChuA NHO ON cHUA TRO GIUP ..


Anna Lê Thị Hiền Hậu
29 Feb 2012

Lạy Chúa. Xin Chúa thương xót con.amen


con anna hong luyen
29 Feb 2012

Maria Me oi con xin cam ta Me vi Me da che cuoc song cua hai me con con luon duoc moi su binh an .Me la su trong cay doc nhat cua con khi song va luc chet xin Me dung de con bao gio quen Me .xin cho con moi ngay duoc cau nguyen cung Me mot sot sang hon . Con xin cam ta Me muon doi Amen .


con anna hong luyen
29 Feb 2012

Lay Chua xin cho het moi nguoi trong gia dinh con duoc hoa thuan thuong yeu nhau nhat la nhung luc gap kho khan trong cuoc song va xin Chua cho het moi nguoi trong gia dinh con biet lam nhieu viec lanh trong mua chay thanh nay de den toi.Lay Chua xin nhan loi con cau xin Amen.


con anna hong luyen
29 Feb 2012

Xin Chua va Me luon che cho con trong moi noi moi luc de cho con co mot cuoc song binh an , va xin Chua cho con biet lam nhieu viec lanh va tranh xa moi toi loi . Lay Chua la Thien Chua cua con Amen.


con anna hong luyen
29 Feb 2012

Xin Chua va Me cho con co duoc tri thong minh de cho con som tiep thu duoc nhug cong viec cua con .Lay Chua xin nhan loi con cau xin .


con anna hong luyen
29 Feb 2012

Xin Chua Me Maria va Thanh ca Juse cho em gai con duoc sinh con khoe manh me tron con vuong . lay Chua xin nhan loi con cau xin Amen.


con la maria do thi loan
29 Feb 2012

con cau xin me va thanh ca giuse chuyen cau len thien chua ban cho vo chong con khoe manh va co con .amen


conanna
29 Feb 2012

mẹ ơi con xin mẹ cho con giữ được tình cảm mãi với bạn con con xin mẹ cho con đơcj như ý


conannal
29 Feb 2012

mẹ ơi con nguyện xin mẹ thương mẹ ban ơn bình an cho chúng con hàng ngày con nguyện xin mẹ cho chúng con có thật nhiều việc làm để chúng con lấy tiền trả nợ con xin mẹ thương cho tất cả những người chúng con có nợ và tất cả các anh chị em trong hàng phường họ thông cảm tạo điều kiện chi chúng con làm ăn trả dần con nguyện xin chúa và đức mẹ thương ban cho chúng con nhận được ơn bình an ở quê để chúng con làm ăn trả nợ dần mẹ ơi con xin mẹ nhận lời con cầu xin amen


ANNA TRAN THI KIM LIEN FD
29 Feb 2012

XIN ME MARIA CUNG THANH CA GIUSE CHUYEN LOI CAU NGUYEN CUA CON LEN THIEN CHUA LA CHA DAY UY QUYEN VA TOAN NANG CON DANG LEN CHA LINH HON VA XAC CUA CON CON XIN CHA GIN GIU VA CHE CHO CHO CON CON XIN MAU THANH CUA CHUA GIESU LUON BAO PHU VA NIEM AN TREN CON LAY CHA MOI SU TRONG CUOC SONG VA NHUNG VIEC CON LAM HANG NGAY CON LUON TIN THAC VA TRONG CAY VAO CHA NHAN DANH CHUA GIESU KITO CON CAU XIN CCHUA ON NAY A MEN


ANNA TRAN THI KIM LIEN FD
29 Feb 2012

XIN ME MARIA CUNG THANH CA GIUSE CHUYEN LOI CAU NGUYEN CUA CON LEN THIEN CHUA LA CHA DAY UY QUYEN VA TOAN NANG CON DANG LEN CHA LINH HON VA XAC CUA CON CON XIN CHA GIN GIU VA CHE CHO CHO CON CON XIN MAU THANH CUA CHUA GIESU LUON BAO PHU VA NIEM AN TREN CON LAY CHA MOI SU TRONG CUOC SONG VA NHUNG VIEC CON LAM HANG NGAY CON LUON TIN THAC VA TRONG CAY VAO CHA NHAN DANH CHUA GIESU KITO CON CAU XIN CCHUA ON NAY A MEN


ANNA TRAN THI KIM LIEN FD
29 Feb 2012

XIN ME MARIA CUNG THANH CA GIUSE CHUYEN LOI CAU NGUYEN CUA CON LEN THIEN CHUA LA CHA DAY UY QUYEN VA TOAN NANG CON DANG LEN CHA LINH HON VA XAC CUA CON CON XIN CHA GIN GIU VA CHE CHO CHO CON CON XIN MAU THANH CUA CHUA GIESU LUON BAO PHU VA NIEM AN TREN CON LAY CHA MOI SU TRONG CUOC SONG VA NHUNG VIEC CON LAM HANG NGAY CON LUON TIN THAC VA TRONG CAY VAO CHA NHAN DANH CHUA GIESU KITO CON CAU XIN CCHUA ON NAY A MEN


ANNA TRAN THI KIM LIEN FD
29 Feb 2012

XIN ME MARIA CUNG THANH CA GIUSE CHUYEN LOI CAU NGUYEN CUA CON LEN THIEN CHUA LA CHA DAY UY QUYEN VA TOAN NANG CON DANG LEN CHA LINH HON VA XAC CUA CON CON XIN CHA GIN GIU VA CHE CHO CHO CON CON XIN MAU THANH CUA CHUA GIESU LUON BAO PHU VA NIEM AN TREN CON LAY CHA MOI SU TRONG CUOC SONG VA NHUNG VIEC CON LAM HANG NGAY CON LUON TIN THAC VA TRONG CAY VAO CHA NHAN DANH CHUA GIESU KITO CON CAU XIN CCHUA ON NAY A MEN


ANNA TRAN THI KIM LIEN FD
29 Feb 2012

XIN ME MARIA CUNG THANH CA GIUSE CHUYEN LOI CAU NGUYEN CUA CON LEN THIEN CHUA LA CHA DAY UY QUYEN VA TOAN NANG CON DANG LEN CHA LINH HON VA XAC CUA CON CON XIN CHA GIN GIU VA CHE CHO CHO CON CON XIN MAU THANH CUA CHUA GIESU LUON BAO PHU VA NIEM AN TREN CON LAY CHA MOI SU TRONG CUOC SONG VA NHUNG VIEC CON LAM HANG NGAY CON LUON TIN THAC VA TRONG CAY VAO CHA NHAN DANH CHUA GIESU KITO CON CAU XIN CCHUA ON NAY A MEN


PheRo NguyenDuc Thinh
29 Feb 2012

Lay MeMARIA xjn me doaj thuong den con.va con xjn me ban cho con dc nhu y.amen29 Feb 2012

Lay Chua xin Chua ban cho gia dinh lon cua con moi su binh an va nhieu suc khoe. Xin Chua soi sang mo tri con de con hoc tap tot, tu tin, tim duoc noi day anh van mo uoc, hom nay di duong bang an va biet yeu men Chua nhieu hon.


Teresa Thu
29 Feb 2012

Xin cho cong viec lam cua con ngay cang tien bo hon,cho con co the dem lai niem vui cho nhung nguoi chung quanh,nhat la dem Chua den cho nhung nguoi con duoc gap.Xin cho moi viec con lam deu dep long Chua va sang danh Chua.Lay thanh ca Giuse,con luon trong cay vao Ngai,hay giup do gia dinh con va cac con cua con luon.Amen.29 Feb 2012

Xin cho Chong con co viec lam gap, Xin ba Dang cuu giup gia dinh con trong luc nay. Amen


Teresa thu
29 Feb 2012

Xin Ba Dang giup cho moi nguoi trong gia dinh con song that tot trong 40 ngay chay thanh nay,de don minh xung dang don nhan ngay Chua Phuc Sinh.Xin cho cac con cua con duoc on hoan cai,nhat la dua con khong chiu tin vao Chua ,mau duoc thay long va tro ve cung Chua trong nhung ngay nay.Amen.29 Feb 2012

Xin cho Chong con co viec lam gap, Xin ba Dang cuu giup gia dinh con trong luc nay. Amen


concua me
29 Feb 2012

me oi con yeu me nhieu xin me luon ngu tri trong dgd con me nhe xin me thuong cam hoa chung con trong mua chay thanh nay xinchua thuong ban on an binh cho dgd con xin chua thuong an bai moi su cho gd con chua nhe con xin tin thac gd con trong tay chua amen giesu maria giuse con men yeu xin cuu roi cac linh hon amen


Tina
29 Feb 2012

Lạy Chúa, Con cầu xin Chúa cứu giúp con của con. Xin Chúa giúp nó từ bỏ những tật xấu, và vượt qua khỏi sự khó khăn hiện nay. Xin Chúa ban ơn khôn ngoan. Cảm tạ ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


CON NG THI BA THUY
29 Feb 2012

KINH XIN DUC TRINH NU MARIA VA THANH CA GIUSE CHUYEN CAU LEN THIEN CHUA BAN CHO CHI BA THUC CON DUOC ON LA TRONG NGUOI CHI THUC KHONG CON TE BAO UNG THU VA CHI KHONG PHAI HOA TRI ,HAY XA TRI KEO TOI NGHIEP CHI LAM CHUA OI,CHI MOI MO XONG ,NGUOI CHI YEU DUOI NAY LAI HOA TRI HAY XA TRI SO CHI KHONG CHIU NOI VA KIN XIN CHUA BAN CHO CHI DUNG CHET,CHI HET MOI BENH TAT,MANH KHOE SONG LAU VOI BE KHANG NHA CON. LAY CHUA CON TIN THAC VAO CHUA, KINH XIN CHUA CHUA LANH BENH TAT CHO CHI THUC VA KINH XIN CHUA CHUA PHU HO, CHE CHO, CHUC LANH CHO CHI THUC NHAN DANH CHUA CHA, CHUA CON,CHUA THANH THAN, XIN CHUA NHAN LOI CON KHAN CAU,CON BIET CHUA KHONG BO ROI CHI THUC.CON XIN CAM TA CHUA NHIEU LAM,XIN TAT CA CAC THANH VA CAC LINH HON HOP LOI CAU XIN THIEN CHUA DE NGAI CUU CHUA CHI THUC VA NHAN LOI LOI CON CAU XIN.CON CUI DAU CAM TA THIEN CHUA,ME MARIA,THANH CA GIUSE ,TAT CA CAC THANH , CAC LINH HON VA XIN CHUA THUONG DUA CAC LINH HON VE THIEN DANG AMEN.29 Feb 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men29 Feb 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men29 Feb 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men29 Feb 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ TH