Giám mục Hoa Kỳ:

Các trường Công giáo là một hồng ân cho quốc gia


Ngọc Yến - Vatican News

Giám mục Hoa Kỳ:

Các trường Công giáo là một hồng ân cho quốc gia

 

Các Giám mục Hoa Kỳ bày tỏ sự hài ḷng đối với Nghị quyết 66 của Hạ viện “Hỗ trợ đóng góp của các trường Công giáo” và tái khẳng định “Các trường Công giáo là một ân ban cho quốc gia”.

 

Với Nghị quyết 66, “Hỗ trợ đóng góp của các trường Công giáo” đưa ra ngày 28/01 vừa qua, Hạ viện công nhận “những cống hiến của các trường Công giáo, học sinh, phụ huynh và giáo viên trên khắp Hoa Kỳ trong lĩnh vực giáo dục, và ủng hộ vai tṛ chủ chốt của các trường Công giáo trong việc thúc đẩy và đảm bảo một tương lai tươi sáng và mạnh mẽ hơn cho quốc gia”. Nghị quyết là bước đầu tiên để hướng tới một luật thích hợp về vấn đề này.

 

Trong một ghi chú được kư bởi Đức cha Michael Barber, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, Hội đồng Giám mục thể hiện sự hài ḷng về sự công nhận này: “Các trường học Công giáo là một ân ban đặc biệt đối với quốc gia. Chúng tôi tôn trọng phẩm giá của mỗi trẻ em thông qua một nền giáo dục toàn diện bao gồm sự vượt trội trong học tập, nhưng với sự quan tâm b́nh đẳng đến trái tim, khối óc và linh hồn. Đây là một sự đào tạo quan trọng không chỉ cho tương lai đại học và nghề nghiệp của học sinh, mà c̣n cho tâm hồn của các em”.

 

Hội đồng Giám mục nhắc lại cam kết này đă được các trường Công giáo thể hiện rơ ràng trong thời điểm đại dịch Covid-19. Thực tế, mùa xuân năm 2020 các trường đă chuyển sang đào tạo từ xa, trong khi tất cả các lănh đạo trường đă làm việc cả mùa hè để chuẩn bị cho việc dạy học b́nh thường trở lại. Trong khi đó vào mùa thu năm 2020, 80% các trường đă đảm bảo một phần việc giảng dạy tại địa phương.

 

Không chỉ vậy: các Giám mục nhắc lại rằng “học thuyết xă hội Công giáo thấm nhuần t́nh yêu đối với cộng đoàn và đất nước, trong khi sinh viên tốt nghiệp đóng góp cho xă hội dân sự ở mọi cấp độ, ngay cả giữa các nhà lănh đạo chính phủ và dịch vụ công”. Do đó, các trường Công giáo “đào tạo học sinh trở thành công dân tốt của thế giới, yêu Thiên Chúa và tha nhân, và làm phong phú xă hội bằng men Tin Mừng và gương mẫu đức tin”.

 

Nghị quyết 66 được đưa ra cùng với “Tuần lễ quốc gia của các trường Công giáo”, được cử hành từ ngày 31/01 đến 06/02 với chủ đề “Trường học Công giáo: đức tin, vượt trội, phục vụ”.

 

Sự kiện được tổ chức bởi Hiệp hội Giáo dục Công giáo Quốc gia (Ncea), cũng đưa ra một số dữ liệu: trong năm học 2020-2021, số học sinh đăng kư vào các trường Công giáo ở Hoa Kỳ là gần 1.650.000 trong hơn 6 ngàn cơ sở. 20% sinh viên đến từ các dân tộc thiểu số, 18% gốc Tây Ban Nha và 24,5 % đến từ các gia đ́nh không theo Công giáo. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đă có “tác động tàn phá đối với các trường Công giáo”, đến mức hơn 200 trường đă phải đóng cửa vĩnh viễn.