Trung Quốc cấm phổ biến

bài giảng, thánh lễ và tin tức tôn giáo trên Internet


Nguyễn Long Thao

Trung Quốc cấm phổ biến

bài giảng, thánh lễ và tin tức tôn giáo trên Internet

 

Theo một thông báo của Cơ quan Quản lư Các vấn đề Tôn Giáo của chính quyền Trung Quốc th́ các tôn giáo không được dùng internet để phổ biến, tin tức, bài giảng và các nghi lễ tôn giáo

 

Vào ngày 3 tháng 12 năm 2021 Bộ An Ninh Nhà Nước và cơ quan trực thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc thông báo họ đă phê duyệt "Các biện pháp hành chính đối với các dịch vụ thông tin tôn giáo trên internet". Các biện pháp mới sẽ có hiệu lực ngày 1 tháng 3 năm 2022.

 

Cuộc đàn áp mới đối với tự do tôn giáo phản ánh chỉ thị của Chủ Tịch Tập Cận B́nh. Trong các phiên họp của hội nghị tôn giáo toàn quốc được tổ chức vào đầu tháng 12 năm nay, chủ tịch kiêm tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận B́nh đă công bố ư định cải thiện sự kiểm soát đối với các tôn giáo. Nói cách khác, để gia tăng sự đàn áp tôn giáo.

 

Ông Tập nói rơ rằng các tôn giáo phải thích ứng với thực tế Trung Quốc là một nước xă hội chủ nghĩa. Theo ông Tập, quần chúng tín đồ phải đoàn kết xung quanh Đảng Cộng Sản Trung Quốc và chính phủ, đồng thời phải bác bỏ mọi ảnh hưởng của nước ngoài.

 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin tôn giáo trực tuyến (Internet) phải làm đơn gửi Ban Tôn giáo cấp tỉnh. Các bài giảng, nghi lễ và các hoạt động của các tổ chức tôn giáo, tu viện, nhà thờ và cá nhân chỉ có thể được phát trực tuyến sau khi đă có giấy phép đặc biệt.

 

Đồng thời không một tổ chức hoặc cá nhân nào có thể gây quỹ "nhân danh tôn giáo" trên internet. Hoạt động tôn giáo trực tuyến cũng bị cấm đối với các tổ chức nước ngoài có mặt tại Trung Quốc.

 

Theo quy định mới, thông tin tôn giáo trên mạng không được "kích động lật đổ chính quyền, chống lại sự lănh đạo của Đảng, phá hoại hệ thống xă hội chủ nghĩa, đoàn kết dân tộc và ổn định xă hội".

 

Cũng không được "thúc đẩy chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa ly khai sắc tộc và sự cuồng tín tôn giáo". Các sáng kiến ​​nhằm vào giới trẻ qua trực tuyến cũng không được "lôi kéo giới trẻ hoặc ép buộc họ tham gia vào các hoạt động tôn giáo".

 

Mục đích của chế độ là thúc đẩy hơn nữa việc "vô hiệu hóa" tôn giáo, một quá tŕnh được chính thức khởi động vào năm 2015.

 

Cục Quản lư Nhà nước về Tôn giáo vào tháng 2 năm nay đă công bố tài liệu 'Các biện pháp hành chính đối với cán bộ tôn giáo'. Đây là một tài liệu về quản lư giáo sĩ, tu sĩ, linh mục, giám mục, v.v.

 

Vào tháng 2 năm 2018, Đảng đă thông qua "Quy định mới về hoạt động tôn giáo", theo đó các nhân viên tôn giáo chỉ có thể thực hiện chức năng mục vụ của ḿnh nếu họ tuân theo các cơ quan "chính thức nhà nước" và phục tùng Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

 

Theo AsiaNews, chính quyền Quảng Tây đă cấm tổ chức lễ Giáng sinh. Lư do v́ lễ Giáng Sinh là lễ của phương Tây". Giáng sinh là một mối đe dọa đối với văn hóa Trung Quốc. Ngày Giáng sinh được chế độ coi là một hành động xâm lược chống lại văn hóa Trung Quốc.

 

Các giáo viên và Đảng viên được yêu cầu làm việc để duy tŕ truyền thống Trung Quốc, trong khi tất cả công dân được yêu cầu báo cáo các trường hợp tổ chức lễ Giáng sinh cho cảnh sát.

 

(vietcatholic 24.12.2021)

Nguồn: Conggiao.info