Toà Thượng Phụ Canđê (Chalde) thay đổi tước hiệu


Theo Catholic News Agency

Toà Thượng Phụ Canđê (Chalde) thay đổi tước hiệu

 

Thượng hội đồng Hội Thánh Công Giáo Canđê vừa thông qua việc bỏ danh từ "Babylon" trong tước hiệu chính thức của Toà Thượng Phụ lănh đạo Giáo Hội này.

 

Một thông báo được ban hành sau khi Thượng hội đồng nhóm họp từ 9-14/8 tại Batđa, thủ đô Irắc, cho biết Toà Thượng Phụ Canđê Babylon từ nay sẽ chỉ được gọi đơn giản là "Toà Thượng Phụ Canđê".

 

"Sau khi trao đổi và lượng giá, các nghị phụ đă nhất trí đồng ư nhận danh hiệu "Toà Thượng Phụ Canđê" thay v́ "Toà Thượng Phụ Babylon toàn cơi Canđê", và các ngài nồng nhiệt bày tỏ niềm tự hào về căn tính Canđê của ḿnh."

 

Thượng hội đồng đă quyết định bỏ phiếu thay đổi tên Toà Thượng Phụ v́ thuật ngữ "Babylon" thiếu nền tảng lịch sử mạnh mẽ, "chưa bao giờ là nơi đặt ngai toà Giám Mục hay Thượng Phụ và ngày nay là một thành phố Hồi Giáo Irắc" - thông báo từ Toà Thượng Phụ.

 

Babylon là tên của thủ đô đế chế Babylon cổ, nằm ở phần nam Batđa hiện đại, bên bờ sông Êuphơrát. Babylon được đề cập nhiều lần trong Kinh Thánh, đặc biệt tại sách Khải Huyền.

 

Giáo Hội Công Giáo Canđê là 1 trong 23 Giáo Hội Công Giáo Đông Phương hiệp thông trọn vẹn với Toà Thánh. Giáo Hội này có khoảng 620.000 tín hữu vào năm 2021, phần lớn cư ngụ tại Irắc và một phần nhỏ rải rác trên thế giới.

 

Giáo Hội được cai quản bởi Toà Thượng Phụ được đặt trong nhà thờ chính toà Đức Mẹ Maria Sầu Bi Bátđa. Đức Thượng Phụ đương kiêm của Canđê là Đức Hồng Y Louis Raphael I Sako, lănh đạo Giáo Hội từ ngày 01/02/2013.

 

Hồi năm 2019, trong một lá thư gửi đến Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Thượng Phụ Sako mô tả rằng Giáo Hội Canđê đă luôn luôn là một Giáo Hội của các vị tử đạo xuyên suốt lịch sử của ḿnh. Đức Thánh Cha Phanxicô đă làm nổi bật sự hy sinh của các tín hữu Công Giáo Canđê trong chuyến tông du Irắc vào tháng 03/2021: "Biết bao đấng tử đạo đă ở đây vào thế kỷ trước, nhiều hơn cả suốt thời lịch sử."

 

Giáo Hội Công Giáo Canđê được tin rằng có nguồn gốc từ tận thời các Thánh Tông Đồ nhưng được tổ chức theo thể thức hiện nay th́ từ thế kỷ XVI khi các thành viên của Giáo Hội Đông Phương cổ tuyên bố hiệp thông với Toà Giám Mục Rôma. Toà Thánh công nhận Đức Joseph I là Thượng Phụ Giáo Hội Công Giáo Canđê vào năm 1681.

 

Từ năm 1724, Toà Thượng Phụ thêm hạn từ "Babylon" vào tước hiệu của Toà, dưới thời Đức Thượng Phụ Joseph III, khi đó Toà được đặt tại Diyarbakir. Từ thế kỷ XX, Toà Thượng Phụ Canđê được dời về Bátđa, Irắc.

 

Nguồn: Conggiao.info

Gioakim Nguyễn biên dịch