Toà Thánh đ́nh chỉ 2 tổ chức Công Giáo

được thành lập dựa trên mặc khải tư


Theo National Catholic Register

Toà Thánh đ́nh chỉ 2 tổ chức Công Giáo

được thành lập dựa trên mặc khải tư

 

Ngày 10/06/2021, Thánh bộ Giáo lư Đức Tin đă ban hành một sắc lệnh được sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, tiến hành đ́nh chỉ 2 tổ chức Công Giáo có trụ sở ở miền nam nước Ư sau khi xác nhận rằng các mặc khải tư cho người sáng lập 2 tổ chức này là không chân thật.

 

Từ tháng 10/2020 đến tháng 04/2021, Thánh bộ Giáo lư Đức tin đă tổ chức một cuộc thanh tra tông toà đối với tổ chức Phong trào Tông Đồ (Movimento Apostolico) và Maria Mẹ Đấng Cứu Chuộc (Maria Madre della Redenzione) sau khi nhận được nhiều tố cáo của các tín hữu về các tai tiếng quản trị và chia rẽ nội bộ của 2 tổ chức này.

 

Cuộc thanh tra được thực hiện bởi Đức Tổng Giám Mục Ignazio Sanna, chủ tịch Học Viện Giáo Hoàng Thần Học, và 2 cựu giáo sư Đại Học Giáo Hoàng Latêranô, linh mục Mauro Cozzoli và linh mục Agostino Montan.

 

Phong trào Tông Đồ Movimento Apostolico được thành lập dựa trên những mặc khải tư được tuyên bố bởi bà Maria Marino, tại tổng giáo phận Catanzaro-Squillace năm 1979. Phong trào này sau đó được Toà Tổng Giám Mục công nhận chính thức là một tổ chức tư của giáo dân vào năm 2001. Một tổ chức khác có liên quan tên là Maria Mẹ Đấng Cứu Chuộc được thành lập sau đó và được Giáo Hội địa phương công nhận năm 2011.

 

Phong trào Tông Đồ có thành viên lan rộng khắp nước Ư, đến tận các nước Thuỵ Sỹ, Đức, Cộng hoà Cônggô, Cameroon, Madagascar, Ấn Độ, Benin và Ecuador.

 

Tuy nhiên, sau các cuộc điều tra, ngày 10/06 vừa qua, ba Thánh bộ Giáo lư Đức tin, Thánh bộ Giáo Sĩ và Bộ Giáo dân, Gia đ́nh và Sự sống đă cùng nhau ban hành một sắc lệnh tuyên bố rằng các mặc khải giả định của bà Maria Marino "được xác nhận là không có nguồn gốc siêu nhiên", đồng thời đ́nh chỉ hoạt động của 2 tổ chức trên, sắc lệnh được sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

 

Văn bản từ Toà Thánh viết rằng: "Không có một yếu tố nào để gán nguồn gốc siêu nhiên cho các hiện tượng giả định mà từ đó phong trào được thành lập, và ngược lại, có thể đi đến chắc chắn về mặt đạo đức rằng những điều trên là từ kinh nghiệm cá nhân của nhà sáng lập, vốn không thể cho là có tác động siêu nhiên."

 

Vatican cũng chỉ ra những chia rẽ nghiêm trọng ở tổng giáo phận Catanzaro-Squillace xuất phát từ hoạt động của Phong trào Tông Đồ, đặc biệt là giữa các linh mục triều. Bên cạnh đó, đặc sủng nền tảng của các tổ chức cũng không vững vàng, các văn bản, thể thức và giáo huấn của phong trào đều đầy sự hời hợt về giáo lư.

 

Trong sắc lệnh, Toà Thánh nói rằng cuộc thanh tra phát hiện những khuyết điểm về thể chế, nhất là vấn đề quản trị và tài chính. Theo đó, "tồn tại các thực hành khiến sự phân biệt cần thiết giữa lĩnh vực quản trị cơ cấu và lương tâm tín hữu bị xoá nhoà."

 

Sắc lệnh được công khai hoá vào ngày 29/06/2021, lễ trọng Thánh Phêrô và Phaolô, bởi Đức Tổng Giám Mục Vincenzo Bertolone của tổng giáo phận Catanzaro-Squillace, nơi đặt trụ sở 2 phong trào.

 

Sau khi đọc sắc lệnh, ngài mời gọi các tín hữu đón nhận thông tin từ Toà Thánh với tinh thần đức tin và vâng phục. Ngài cũng nói thêm: "Các việc tốt lành mà thành viên của các phong trào đă làm sẽ không bị mất hay lăng quên: nhiều người đă được mang đến gần với đức tin Công Giáo hơn, nhiều ơn gọi đă được khám phá và bồi dưỡng, nhiều người vẫn đang hăng hái với các hoạt động chung của nhà thờ.

 

Những ai bị ảnh hưởng bởi việc phong trào bị đ́nh chỉ hăy kiên vững sống gần gũi với Hội Thánh, mỗi người Công Giáo chân chính cần có cảm thức mộ đạo chân thành đối với Giáo Hội."

 

Ngài nói thêm: "Mỗi người Công Giáo thật đều tuyên xưng điều 2 Thánh Cyprianô và Augustinô đă tuyên xưng: 'Một người không thể có Thiên Chúa là Cha nếu không có Hội Thánh là Mẹ.'"

 Nguồn: Conggiao.info

Gioakim Nguyễn biên dịch