THỐNG KÊ VỀ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO NĂM 2023


Tgp Saigon

THỐNG KÊ VỀ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO NĂM 2023

 

Theo thống kê mới nhất về Giáo hội Công giáo, hiện trên thế giới có khoảng 1 tỷ 378 triệu tín hữu, tức là TẶNG THÊM 18 triệu người so với năm trước đó.

 

1/ SỐ TÍN HỮU

 

Số tín hữu tăng từ 1 tỷ 360 triệu trong năm 2020 lên 1 tỷ 378 triệu trong năm 2021, tức là tăng 18 triệu người. Số tín hữu tăng 0,99% tại châu Á, 3,1% tại châu Phi, và 1,01% tại châu Mỹ.Tính đến năm 2021, người Công giáo chiếm 17,67% dân số thế giới.

 

2/ SỐ GIÁM MỤC, LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ VĨNH VIỄN

 

Tổng số GIÁM MỤC hiện nay là 5.340 vị, giảm 13 vị Số các LINH MỤC giảm từ 410.219 vị vào năm 2020 xuống 407.872 vị vào năm 2021, mức giảm là 0,57%.

 

Giảm nhiều nhất tại Âu châu, sau đó là Mỹ châu và Úc châu. Nhưng, số linh mục tăng tại Phi châu và Á châu.

 

Số PHÓ TẾ VĨNH VIỄN tiếp tục gia tăng từ 48.635 thầy lên 49.176, mức tăng là 1,1%; mạnh nhất là tại Mỹ và châu Âu.

 

Các TU HUYNH giảm từ 50.569 thầy trong năm 2020 xuống c̣n 49.774 thầy trong năm 2021.

 

3/ SỐ TU SĨ NAM NỮ VÀ CHỦNG SINH

Trong năm 2021, số nữ tu tiếp tục giảm: từ 620.000 xuống c̣n 608.958 chị. Số nữ tu tăng ở Á Châu và Phi châu, nhưng lại giảm sút tại Âu, Mỹ và Úc châu.

 

4/ SỐ ĐẠI CHỦNG SINH TRIỀU VÀ D̉NG

 

Cũng giảm mất 1.960 thầy, và hiện có 109.895 thầy. Chỉ tại Phi châu số các đại chủng sinh tăng, trong khi tại các đại lục đều giảm bớt.

 

Nguồn: Vaticabnews Va/vi