ĐTC Phanxicô phê chuẩn 7 lời cầu mới

cho kinh cầu thánh Giuse


nguồn Conggiao.info

ĐTC Phanxicô phê chuẩn 7 lời cầu mới

cho kinh cầu thánh Giuse

 

Ngày 1/5, lễ thánh Giuse Thợ, được Đức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đă thêm 7 lời cầu mới vào kinh cầu thánh Giuse.

 

Trong thư gửi các Chủ tịch các Hội đồng Giám mục trên thế giới, Đức tổng giám mục Arthur Roche, Tổng Thư kư của Bộ Phụng tự, và cha Corrado Maggioni, Phó Tổng Thư kư, đă giải thích lư do việc thêm các lời cầu mới vào kinh cầu thánh Giuse.

 

“Vào dịp kỷ niệm 150 năm việc tuyên bố Thánh Giuse là Đấng Bảo trợ của Giáo hội Hoàn vũ, Đức Thánh Cha Phanxicô đă công bố Tông thư Patris corde, với mục đích ‘tăng cường ḷng yêu mến của chúng ta đối với vị thánh vĩ đại này, để khuyến khích chúng ta khẩn cầu sự cầu bầu của ngài và noi gương các nhân đức và ḷng nhiệt thành của ngài.

 

Với ư nghĩa này, đây có vẻ là cơ hội thích hợp để cập nhật Kinh cầu thánh Giuse, đă được Ṭa thánh phê chuẩn vào năm 1909, bằng cách thêm bảy lời khẩn cầu mới rút ra từ các diễn văn của các Đức Giáo hoàng, những người đă suy tư về các khía cạnh của Đấng Bảo trợ của Giáo hội Hoàn vũ.”

 

7 lời cầu mới

 

Các lời cầu được thêm vào, nguyên ngữ bằng tiếng Latinh, là: Đấng Ǵn giữ Đấng Cứu Thế, Đấng phục vụ Chúa Ki-tô, Thừa tác viên của Ơn Cứu độ, Đấng Hỗ trợ trong những lúc gian nan, Đấng Bảo trợ người lưu đầy, Đấng Bảo trợ người đau khổ và Đấng Bảo trợ người nghèo.

 

Với 7 lời cầu mới này, kinh cầu thánh Giuse sẽ có 31 lời cầu.

 

Trách nhiệm dịch và phổ biến của các Hội đồng giám mục

 

Bộ Phụng tự nói rằng các Hội đồng giám mục có trách nhiệm xem xét và ban hành bản dịch Kinh cầu bằng ngôn ngữ thuộc thẩm quyền của họ. Những bản dịch này không cần sự xác nhận của Ṭa Thánh. Bộ Phụng tự nói thêm rằng các Hội đồng giám mục cũng có thể thêm vào những lời khẩn cầu khác mà thánh Giuse được tôn vinh tại các quốc gia của họ, và lưu ư rằng những bổ sung này cần được đưa vào vị trí thích hợp trong kinh cầu và giữ nguyên thể loại văn chương của Kinh cầu. (CSR_3164_2021)

 

Hồng Thủy

(vaticannews.va 03.05.2021)