Bộ Phụng tự ghi tên ba vị thánh Tiến sĩ Hội thánh

vào lịch chung của Roma


G. Trần Đức Anh, O.P.

Bộ Phụng tự ghi tên ba vị thánh Tiến sĩ Hội thánh

vào lịch chung của Roma

 

Hôm 2/2/2021, Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích đă công bố sắc lệnh về việc ghi tên ba vị Tiến sĩ Hội thánh vào lịch chung của Giáo hội Roma, theo quyết định của Đức Thánh cha Phanxicô, đó là:

 

- Thánh Gregorio di Narek, Viện phụ và Tiến sĩ Hội thánh, kính ngày 27 tháng 2. Thánh nhân người Armeni (951-1003), sống từ giữa thế kỷ thứ X đến đầu thế kỷ XI.

 

- Thánh Gioan de Avila, linh mục, Tiến sĩ Hội thánh, kính ngày 10 tháng 5. Thánh nhân là người Tây Ban Nha (1499-1569), sống vào thế kỷ XVI.

 

- Và thánh nữ Hildegard von Bingen, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội thánh, kính ngày 17 tháng 9. Thánh nữ là người Đức, thuộc ḍng Biển Đức, sống vào thế kỷ XII.

(Rei 2-2-2021)

 

(vietnamese.rvasia.org 02.02.2021)