ĐTC Phanxicô thêm lễ các thánh Marta, Maria và Ladarô

vào lịch phụng vụ chung của Giáo hội


Hồng Thủy

ĐTC Phanxicô thêm lễ các thánh Marta, Maria và Ladarô

vào lịch phụng vụ chung của Giáo hội

 

Ngày 2/2/2021 Đức Thánh Cha Phanxicô đă thêm lễ nhớ các thánh Marta, Maria và Ladarô - 3 chị em ở làng Betania, vào lịch phụng vụ chung của Giáo hội Công giáo Roma, và quyết định lễ kính nhớ các ngài vào ngày 29/7 hàng năm.

 

Cho đến nay, trong lịch phụng vụ chỉ có lễ nhớ thánh Marta. Với quyết định mới này, tất cả các sách phụng vụ trên thế giới sẽ cập nhật các lời nguyện và bản văn cho lễ nhớ 3 vị thánh bạn của Chúa Giê-su.

 

Chứng tá đón rước Chúa Giêsu của 3 chị em làng Bêtania

 

Sắc lệnh của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích được kư bởi Đức Hồng y Tổng trưởng Robert Sarah và Đức tổng giám mục Arthur Roche, Đồng Tổng Thư kư, đă giải thích rằng Đức Thánh Cha thêm ba vị thánh vào lịch phụng vụ chung của Giáo hội Công giáo Roma “v́ chứng tá Phúc âm quan trọng của họ trong việc đón rước Chúa Giê-su vào nhà họ, chăm chú lắng nghe Người, tin rằng Người là sự sống lại và là sự sống.”

 

Sắc lệnh khẳng định: “Trong ngôi nhà ở Bêtania, Chúa Giê-su cảm nghiệm t́nh gia đ́nh và t́nh bạn của Marta, Maria và Ladarô, và v́ lư do này, Phúc âm thánh Gioan khẳng định rằng Chúa yêu thương họ. Bà Marta đă rộng lượng tiếp đăi Người, bà Maria ngoan ngoăn lắng nghe lời Người và ông Ladarô nhanh chóng đi ra khỏi mộ theo lệnh của Đấng đă chiến thắng sự chết.”

 

Danh tính của bà Maria

 

Việc kính nhớ thánh Marta đă được đưa vào Lịch Rôma trước Công đồng Vatican II, nhưng hai thánh Ladarô và Maria đă bị bỏ qua do không chắc chắn về danh tính của bà Maria. Các sách Phúc Âm nhắc đến các tên Maria: Maria Madalena đă được Chúa hiện ra sau khi sống lại, Maria chị em của bà Marta và Maria người tội lỗi được Chúa tha tội. Sắc lệnh lưu ư rằng vấn đề danh tính của bà Maria “đă được trả lời trong những nghiên cứu mới đây, xác định bà Maria là người chị em của Marta và Ladarô, như được nói đến trong sách Tử đạo thư Roma. Hơn nữa, trong một số lịch riêng, 3 chị em được kính nhớ cùng với nhau.”

 

Các bản văn phụng vụ của ngày lễ

 

Sắc lệnh kết luận: “Lễ nhớ (các ngài) phải được ghi vào tất cả các lịch và sách phụng vụ cử hành Thánh lễ và Các Giờ Kinh Phụng Vụ; các thay đổi và bổ sung được thông qua trong các bản văn phụng vụ, phụ lục của sắc lệnh này, phải được dịch, phê chuẩn và, sau khi được Thánh Bộ xác nhận, được công bố bởi Hội đồng Giám mục.”

 

Cùng ngày 2/2, Bộ Phụng tự cũng công bố sắc lệnh thêm 3 lễ kính các vị thánh tiến sĩ vào Lịch Công giáo Roma. Đó là thánh Gregori Narek, được kính nhớ ngày 27/2; thánh Gioan Avila, vào ngày 10/5; và thánh Hildegard, vào ngày 17/9. (CSR_830_2021)

 

(vaticannews.va 03.02.2021)