ĐTC tuyên thánh

cho một tín hữu Ḍng Ba Đa Minh bị mù vào thế kỷ XIV


nguồn Conggiao.info

ĐTC tuyên thánh

cho một tín hữu Ḍng Ba Đa Minh bị mù vào thế kỷ XIV

 

Ngày 24/4 Đức Thánh Cha đă tuyên phong chân phước Margherita di Castello, một nữ giáo dân Ḍng Ba Đa Minh người Ư bị mù và khuyết tật, sống vào thế kỷ XIV, lên hàng hiển thánh, theo quy tŕnh được gọi là phong thánh “tương đương”, nghĩa là không cần phép lạ để một chân phước được tuyên phong hiển thánh.

 

Trong cuộc tiếp kiến dành cho Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha đă cho phép mở rộng việc cử hành phụng vụ kính nhớ chân phước Margherita di Città di Castello trong Giáo hội hoàn vũ và ghi tên ngài vào danh sách các thánh.

 

Thánh Margherita di Città di Castello

 

Margherita sinh khoảng năm 1287 tại Metola, gần Urbino, bị mù bẩm sinh và bị cong cột sống nặng, do đó phải sống một cuộc sống khổ cực, giam ḿnh trong một căn pḥng để tránh khỏi ánh mắt người đời. Năm 1303, cha mẹ Margherita đă bỏ rơi cô tại một đền thánh ở Città di Castello. Người dân địa phương đă t́m thấy cô và một gia đ́nh đă nhận chăm sóc cho cô.

 

Sau đó Margherita tiếp xúc với Ḍng Đa Minh, mới được thành lập, và được nhận vào Ḍng Ba Đa Minh. Cô được nhận tu phục Ḍng Ba Đa Minh và mang nó suốt cuộc đời c̣n lại của ḿnh.

 

Để cảm ơn những người hàng xóm đă nuôi nấng ḿnh, Margherita đă mở một ngôi trường nhỏ, nơi cô dạy các em những Thánh vịnh mà cô đă học thuộc ḷng, và dạy dỗ các em trong đức tin Công giáo.

 

Margherita qua đời vào năm 1320 khi 33 tuổi, và được chôn cất bên trong nhà thờ. Sau đó nhiều dấu lạ, phép lạ và chữa lành đặc biệt cũng như những hiện tượng thần bí khác được tin là nhờ lời chuyển cầu của cô.

 

Hy vọng mạnh mễ trong mọi hoàn cảnh thiệt tḥi và đau khổ

 

Năm 1609 Đức Giáo hoàng Phaolô V đă tuyên phong Margherita lên hàng chân phước theo tiến tŕnh phong chân phước “tương đương”.

 

Để được phong chân phước hay phong thánh “tương đương”, những vị được phong phải đáp ứng ba tiêu chuẩn. Họ đă được tôn kính từ rất lâu. Họ có danh tiếng vững chắc và lâu dài về nhân đức. Và trong suốt thời gian dài, họ được tin là người chuyển cầu của những phép lạ.

 

Thánh nữ Margherita là một ví dụ về một phụ nữ của Tin Mừng, người đă có được kinh nghiệm sâu sắc về cuộc sống kết hợp với Chúa. Bệnh tật không ngăn cản ngài sống một t́nh mẫu tử thiêng liêng đặc biệt. Ngày nay tấm gương của ngài thậm chí c̣n nhắc nhớ tầm quan trọng của việc chăm sóc người khác. Hơn nữa, đó là một lời kêu gọi hy vọng mạnh mẽ cho mọi hoàn cảnh thiệt tḥi và đau khổ. (CSR_2959_2021)

 

Hồng Thủy

(vaticannews.va 26.04.2021)