HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

HĐGMVN

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Văn pḥng thư kư

72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, Tp.HCM

THÔNG BÁO

Tiến tŕnh tham gia Thượng Hội Đồng Giám Mục tại các Giáo phận

Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ XVI sẽ họp Đại hội vào tháng 10 năm 2023 với chủ đề Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông – tham gia – sứ vụ. Để toàn thể Dân Chúa tham gia tích cực vào sinh hoạt của Hội Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đề nghị tiến hành Thượng Hội Đồng Giám Mục theo ba giai đoạn: Giáo phận, Châu lục, Hoàn vũ. Giai đoạn Giáo phận kéo dài từ tháng 10/2021 - tháng 8/2022.

Đáp ứng lời kêu gọi của Vị Cha chung, trong cuộc họp trực tuyến ngày 03 tháng 11 năm 2021, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam quyết định:

1. Thánh Lễ khai mạc: Tất cả các Giáo phận sẽ cử hành Thánh Lễ khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục cấp Giáo phận, do Giám mục Giáo phận chủ sự, vào Chúa nhật I Mùa Vọng, ngày 28 tháng 11 năm 2021.

2. Chủ đề mục vụ năm 2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông – tham gia – sứ vụ.

3. Logo của Năm 2022: Logo chính thức của Văn pḥng Tổng thư kư Thượng Hội Đồng Giám Mục (sẽ gửi đến các Ṭa giám mục).

4. Tùy theo t́nh h́nh cụ thể của các địa phương, mỗi Giáo phận sẽ tiến hành việc gặp gỡ, lắng nghe, phân định theo hướng dẫn của Văn pḥng Tổng thư kư Thượng Hội Đồng Giám Mục.

5. Các Giáo phận sẽ gửi bản đúc kết của Giáo phận về Văn pḥng thư kư Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vào cuối tháng 8 năm 2022.

Xin anh chị em cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng Giám Mục mang lại những hoa trái phong phú như ḷng Chúa ước mong.

Ngày 10 tháng 11 năm 2021

Tổng thư kư HĐGMVN

(đă kư)

Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm