Đức Thánh cha bổ nhiệm tân Tổng trưởng Bộ

        các Giáo hội Công giáo Đông phương    

G. Trần Đức Anh, O.P. 

Đức Thánh cha bổ nhiệm tân Tổng trưởng Bộ

        các Giáo hội Công giáo Đông phương    

 

Hôm 21 tháng Mười Một vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đă bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Claudio Gugerotti, hiện là Sứ thần Ṭa Thánh tại Anh quốc, làm tân Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương, kế nhiệm Đức Hồng y Leonardo Sandri.

Đức Tổng giám mục Gugerotti, người Ư, năm nay 67 tuổi, thuộc tu hội Cha Nicola Mazza, thụ phong linh mục cách đây 40 năm (1982), tốt nghiệp ngôn ngữ và văn chương Đông phương tại Đại học “Cà Foscari” ở Venezia, và đậu Cử nhân phụng vụ tại Giáo hoàng Học viện thánh Anselmo, và Tiến sĩ các khoa Giáo hội Đông phương tại Giáo hoàng Học viện Đông phương ở Roma.

Cha từng phục vụ tại Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương, từ năm 1985, và 12 năm sau được thăng Phó Tổng thư kư Bộ này từ năm 1997 và năm 2002, được Đức Thánh cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng giám mục Sứ thần Ṭa Thánh, bắt đầu tại Cộng ḥa Georgia, Armeni, và Azerbaijan, rồi năm 2011, được Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI bổ nhiệm làm Sứ thần Ṭa Thánh tại Belarus, và từ hai năm nay Đức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Sứ thần Ṭa Thánh tại Anh quốc.

Nay Đức Tổng giám mục Gugerotti kế nhiệm Đức Hồng y Leonardo Sandri, 79 tuổi, người Argentina, gốc Ư, nguyên là Phụ tá Quốc vụ khanh Ṭa Thánh, từ sau đó làm Hồng y Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương, cơ quan phụ trách 22 Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương hiệp nhất với Ṭa Thánh.

(Vatican News 21-11-2022)

🌐 rvasia.org

Nguồn:Conggiao.info