Đức Thánh cha bổ nhiệm

tân Đồng Tổng thư kư Bộ Loan báo Tin mừng


G. Trần Đức Anh, O.P.

Đức Thánh cha bổ nhiệm

tân Đồng Tổng thư kư Bộ Loan báo Tin mừng

 

Hôm mùng 03 tháng Mười Hai vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đă bổ nhiệm tân Đồng thư kư Bộ Loan báo Tin mừng và là Chủ tịch các Hội Giáo hoàng truyền giáo, là cha Emilio Nappa, đồng thời thăng làm Tổng giám mục hiệu ṭa Satriano.

Đức Tổng giám mục Nappa năm nay 50 tuổi (1972), thuộc giáo phận Aversa nam Ư, nguyên là giám đốc và giáo sư thần học cơ bản tại Học viện Liên giáo phận thánh Phêrô và Phaolô, về khoa học tôn giáo ở miền Capua, nam Ư, trước khi phục vụ tại Phân bộ Tổng vụ của Phủ Quốc vụ khanh Ṭa Thánh từ tháng Tám năm 2020 và mới chuyển sang Bộ Kinh tế từ hai tháng nay (5-9-2022).

Nay Đức cha được bổ nhiệm thay thế Đức Tổng giám mục Giampietro Dal Toso, 58 tuổi (1964), trong 5 năm qua là Chủ tịch các Hội Giáo hoàng truyền giáo. Cơ quan này gồm ba cơ quan là Hội Truyền bá Đức tin, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ và Hội Nhi Đồng truyền giáo hay cũng gọi là Hội Thánh Nhi.

Ba hội này quyên góp và tài trợ các hoạt động truyền giáo, đào tạo nhân sự và mục vụ tại khoảng 1.100 giáo phận thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Sau cùng là Liên hiệp Truyền giáo có mục đích động viên tinh thần truyền giáo, hiện do cha Thomas Nguyễn Đ́nh Anh Nhuệ làm Tổng thư kư.

(Fides, KNA 3-12-2022)

🌐 rvasia.org

Nguồn: Conggiao.info