ĐTC bổ nhiệm Đức TGM Arthur Roche

làm tân tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích


TgpSaigon

ĐTC bổ nhiệm Đức TGM Arthur Roche

làm tân tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích

 

Ngày 27/5 Đức Thánh cha đă bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Arthur Roche làm tân tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Đồng thời Đức Thánh cha cũng bổ nhiệm vị Tổng Thư kư và Phó Tổng Thư kư cho Bộ này.

 

Đức tổng giám mục Roche người Anh, 71 tuổi, đă làm việc tại Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích từ khi được Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI bổ nhiệm vào năm 2012, hiện là Tổng Thư kư của Bộ. Ngài được bổ nhiệm thay thế Đức Hồng y Robert Sarah đă từ chức hồi tháng 2 khi tṛn 75 tuổi.

 

Trước đó Đức cha Roche là giám mục phụ tá giáo phận Westminster từ năm 2001 và đến năm 2002 được bổ làm giám mục phó giáo phận Leeds. Ngài làm giám mục chính ṭa giáo phận Leeds từ năm 2004-2012. Ngài cũng là Chủ tịch Ủy ban quốc tế về ngôn ngữ Anh trong phụng vụ từ năm 2002-2012, giúp xem xét bản dịch Sách Lễ Rôma mới.

 

Năm 2017, Đức cha Roche đă được giao phó viết bài b́nh luận cho Tự sắc “Magnum Principium”, tài liệu xác định việc chuyển giao trách nhiệm dịch các bản văn phụng vụ cho các hội đồng giám mục quốc gia và khu vực. Bài b́nh luận được phổ biến cùng với việc xuất bản Tự sắc.

 

Tân Tổng Thư kư và Phó Tổng Thư kư

 

Tân Tổng Thư kư của Bộ Phụng tự là Đức cha Francesco Viola, 55 tuổi, ḍng Phanxicô, giám mục giáo phận Tortona. Đức cha từng là giám đốc đền thánh Đức Mẹ các Thiên thần ở Assisi và chủ tịch Caritas Assisi trước khi được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm giám mục Tortona vào năm 2014.

Tân Phó Tổng Thư kư là Đức cha Aurelio García Marcias, 56 tuổi, người Tây Ban Nha, đang là chánh văn pḥng của Bộ Phụng tự từ năm 2016. (185_2021)

 

HĐGM Việt Nam chúc mừng

 

Một ngày sau khi được tin về những bổ nhiệm quan trọng này, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đă thay mặt Hội đồng Giám mục (HĐGM) gửi thư chúc mừng Đức Tổng Giám mục Arthur Roche, Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích cùng quư Đức cha vừa được bổ nhiệm.

 

Trong thư chúc mừng, Đức cha Chủ tịch HĐGM cũng đă đề cập đến bản dịch tiếng Việt Sách Lễ Rôma và các Sách Bài đọc trong Thánh lễ đang chờ được Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích chuẩn y. Ngài viết: “Chúng tôi tin tưởng rằng với sự lănh đạo của ngài, cùng với kinh nghiệm làm việc suốt một thập niên tại Bộ này, các tín hữu tại Việt Nam sẽ sớm vui mừng có được các bản dịch phụng vụ mới cho việc thờ phượng.”

 

Nguồn: vaticannews.va