ĐTC bổ nhiệm Đức TGM Fernández

làm Tổng trưởng Bộ Giáo lư Đức tin


Tgp. Saigon

ĐTC bổ nhiệm Đức TGM Fernández

làm Tổng trưởng Bộ Giáo lư Đức tin

Đức Tổng Giám Mục Víctor Manuel Fernández sinh năm 1962 tại Alcira Gigena, thuộc tỉnh Córdoba, Argentina. Ngài thụ phong linh mục năm 1986, tốt nghiệp cử nhân Kinh Thánh tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, và sau đó lấy tiến sĩ thần học tại Khoa Thần học ở Buenos Aires.

Cha Fernandez làm cha sở từ năm 1993 đến 2000, tham gia đào tạo linh mục, phong trào đại kết và giáo lư.

Năm 2007 cha tham gia Hội nghị Giám mục châu Mỹ Latinh lần thứ 5 với tư cách là linh mục đại diện cho Argentina, và sau đó cũng tham gia việc soạn thảo Văn kiện chung kết của Hội nghị.

Từ năm 2008 đến 2009, cha Fernandez làm Trưởng khoa Thần học thuộc Đại học Công giáo Argentina, và Chủ tịch Hiệp hội Thần học Argentina. Và từ năm 2009 đến 2018, ngài là hiệu trưởng của Đại học này.

Năm 2013 ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục. Ngài đă tham gia Thượng Hội đồng Giám mục thế giới năm 2014 và 2015 về gia đ́nh, và là thành viên của nhóm soạn thảo.

Năm 2017, Đức Tổng Giám Mục được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Giám mục Argentina về Đức tin và Văn hóa. Năm 2018, Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám Mục của La Plata.

Tân Tổng trưởng Bộ Giáo lư Đức tin từng là thành viên của Hội đồng Toà Thánh về Văn hoá và Cố vấn của Bộ Giáo dục Công giáo. Hiện ngài là thành viên của Bộ Văn hoá và Giáo dục.

Đức TGM Fernandez xuất bản hơn 300 ấn phẩm. Các tác phẩm này cho thấy một nền tảng Kinh Thánh sâu sắc và một nỗ lực không ngừng đối thoại của thần học với văn hóa, sứ vụ truyền giáo, linh đạo và các vấn đề xă hội.

Nguồn: Vatican New