Bổ nhiệm Giám mục Chính ṭa Giáo phận Nha Trang


TgpSaigon

Bổ nhiệm Giám mục Chính ṭa Giáo phận Nha Trang

WHĐ (01.05.2023) – Hôm nay, ngày 01 tháng 05 năm 2023, Lễ Thánh Giuse Thợ, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo Đức Giáo Hoàng Phanxicô đă bổ nhiệm:

Linh mục Giuse Huỳnh Văn Sỹ, thuộc linh mục đoàn Giáo phận Qui Nhơn, làm Giám mục Chính ṭa Giáo phận Nha Trang.

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ

***

TIỂU SỬ
Linh mục Giuse Huỳnh Văn Sỹ

- Sinh ngày 17.07.1963 tại Tuy Phước, B́nh Định, thuộc giáo xứ Gò Thị, giáo phận Qui Nhơn

- 1974 – 1975: Học Tiểu Chủng viện Qui Nhơn

- 1975 – 1981: Học Trung học tại Qui Nhơn

- 1981 – 1985: Học Đại học Sư phạm Qui Nhơn. Tốt nghiệp cử nhân khoa Vật lư- Kỹ thuật năm 1985

- 1992 – 1997: Tu học Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang

- Ngày 12.05.1999: Được Đức Giám mục Phaolô Huỳnh Đông Các truyền chức linh mục, thuộc linh mục đoàn giáo phận Qui Nhơn

- 1999 – 2001: Đặc trách Văn pḥng Ṭa Giám mục Qui Nhơn

- 2001 – 2006: Du học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, Rôma; tốt nghiệp với học vị tiến sĩ Giáo luật

- 2006 – 2009: Thư kư của Giám mục Giáo phận Qui Nhơn

- 2008 đến nay: Giáo sư thỉnh giảng Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang

- 2009 đến nay: Giám đốc Chủng viện Thánh Giuse Qui Nhơn

- 2011 đến nay: Đại diện Tư pháp giáo phận Qui Nhơn

- 2010 đến nay: Thành viên Ban tư vấn, và Ban Thường huấn linh mục của Giáo phận Qui Nhơn

- Ngày 01.05.2023: Được Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Chính ṭa Giáo phận Nha Trang.