Bổ nhiệm Giám mục chính ṭa

giáo phận Hưng Hóa


TGPSG

Bổ nhiệm Giám mục chính ṭa

giáo phận Hưng Hóa

 

Lúc 18 giờ hôm nay, ngày 18 tháng 12 năm 2021, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo:

 

Đức Thánh Cha Phanxicô đă bổ nhiệm linh mục Đaminh Hoàng Minh Tiến, thuộc linh mục đoàn giáo phận Hưng Hóa, làm Giám mục chính ṭa giáo phận Hưng Hóa.

 

Linh mục Đaminh Hoàng Minh Tiến đang đảm trách chức vụ Đại diện Giám quản Tông ṭa giáo phận Hưng Hóa kiêm Chính xứ giáo xứ Chính Ṭa giáo phận Hưng Hóa.

 

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ

 

Tiểu sử linh mục Đaminh Hoàng Minh Tiến

 

- Sinh ngày 07/01/1969 tại Bảo Lộc – Lâm Đồng, thuộc giáo xứ Thiện Lộc, giáo phận Đà Lạt.

- 1975 – 1986: Học chương tŕnh phổ thông

- 1987 – 1989: Học viên Trường Dạy nghề Thủ Đức

- 1990 – 1992: Làm việc tại Cà Mau, t́m hiểu ơn gọi tu tŕ

- 1992: Gia nhập Chủng sinh Giáo phận Hưng Hóa,

- 1992 – 1998: Tu học chương tŕnh Đại Chủng viện của giáo phận Hưng Hóa tại Tp. Hồ Chí Minh

- 1998 – 2002: Giúp việc văn pḥng Ṭa Giám mục Hưng Hóa

- 2002 – 2003: Giúp mục vụ tại Giáo xứ Thiện Lộc – gp. Đà Lạt

- 2003 – 2005: Giúp việc Đức Giám mục tại Ṭa Giám mục Hưng Hóa

- 2005 – 2006: Học khóa bổ túc tại ĐCV Sao Biển – Nha Trang

- 13/08/2005: Lănh chức phó tế

- 14/02/2006: Lănh chức linh mục

- 2006 – 2007: Phó xứ Giáo xứ Nỗ Lực, giáo phận Hưng Hóa

- 2008: Tu nghiệp tại Học viện mục vụ Đông Á (East Asian Pastoral Institute), Manila, Philippines

- 2009 – 2012: Tu nghiệp tại ĐCV thánh Carolo (St Charles Borromeo Seminary) – Philadelphia, Hoa Kỳ; Học vị: Thạc sĩ Thần học

- 2012 – 2014: Đặc trách Tiền Chủng viện giáo phận Hưng Hóa

- 2014 – nay: Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Ơn gọi giáo phận Hưng Hóa – Đặc trách Chủng Sinh

- 2014 – 2020: Quản lư Giáo phận Hưng Hóa

- 13/05 – 28/08/2020: Tổng Đại Diện Giáo phận Hưng Hóa

- 29/08/2020 – nay: Đại diện Giám quản Tông ṭa giáo phận Hưng Hóa

- 04/07/2020 – nay: Chính xứ Giáo xứ Chính ṭa Sơn Lộc

- Ngày 18/12/2021: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục chính ṭa giáo phận Hưng Hóa.

 

WHĐ (18.12.2021)