Đức Thánh Cha ban hành Sứ điệp

Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2021


Hồng Thủy

Đức Thánh Cha ban hành Sứ điệp

Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2021

 

“Những ǵ tai đă nghe, mắt đă thấy, chúng tôi không thể không nói ra” (Cv 4,20) là chủ đề của Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2021, sẽ được cử hành vào Chúa Nhật thứ ba của tháng Mười. Trong Sứ điệp Đức Thánh Cha nói rằng Giáo Hội ngày nay cần những tấm ḷng có khả năng thúc đẩy ḿnh đi đến "các vùng ngoại biên của thế giới".

 

Mở đầu Sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định: “Khi cảm nghiệm được sức mạnh của t́nh yêu Thiên Chúa, khi nhận ra sự hiện diện hiền phụ của Người trong đời sống cá nhân và cộng đoàn, chúng ta không thể không loan báo và chia sẻ những ǵ chúng ta đă thấy và đă nghe.” Đàng khác, mầu nhiệm Nhập Thể, Tin Mừng và mầu nhiệm Phục sinh tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa yêu thương nhân loại, nhắc chúng ta rằng Chúa biết thế giới và biết nó cần ơn cứu độ và mời gọi chúng ta tham gia tích cực vào sứ vụ truyền giáo. “Không ai là xa lạ, không ai có thể cảm thấy xa lạ hay xa cách với t́nh yêu cảm thông này.”

 

Kinh nghiệm của các tông đồ

 

Từ kinh nghiệm của các tông đồ, những người được Chúa t́m kiếm, kêu gọi, sống t́nh bạn với Người, nh́n thấy Chúa chữa lành bệnh nhân, đồng bạn với người tội lỗi, cho người đói được ăn, gần gũi người bị loại trừ, chạm đến người bị xem là ô uế, đồng hóa với người khốn khổ, mời gọi sống các mối phúc, được khơi dậy sự ngạc nhiên và niềm vui không thể ḱm hăm, Đức Thánh Cha khẳng định t́nh yêu thúc đẩy chúng ta chia sẻ tin vui tuyệt vời nhất: “Chúng tôi đă gặp Đấng Mê-si-a.”

 

Lời mời gọi chúng ta

 

Đức Thánh Cha nói: “Như các Tông đồ và các tín hữu tiên khởi, chúng ta cũng nói với tất cả sức mạnh của ḿnh: ‘Những ǵ tai đă nghe, mắt đă thấy, chúng tôi không thể không nói ra’… Giống như các Tông đồ đă thấy, đă nghe và đă chạm vào ơn cứu độ của Chúa Giêsu (x. 1Ga 1, 1-4), ngày nay chúng ta cũng có thể chạm vào xác thịt đau khổ và vinh quang của Chúa Kitô trong lịch sử hàng ngày và t́m thấy can đảm để chia sẻ với tất cả mọi người một số phận hy vọng, niềm xác tín rằng Chúa luôn đồng hành với chúng ta.

 

Theo Đức Thánh Cha, chủ đề Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2021 là một lời mời gọi mỗi người chúng ta lănh trách nhiệm và loan báo điều chúng ta mang trong tâm hồn. Sứ vụ này luôn là căn tính của Giáo hội: Giáo hội hiện hữu để loan báo Tin Mừng.

 

Biết ơn các nhà truyền giáo

 

Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp với ḷng biết ơn các nhà truyền giáo, những người lên đường, rời bỏ quê hương và gia đ́nh để mang Tin Mừng đến mọi dân tộc. Chứng tá truyền giáo của họ canh tân sự dấn thân để trở thành những tông đồ quảng đại và vui tươi của Tin Mừng, thúc đẩy chúng ta can đảm và kiên tŕ cầu nguyện xin Chúa ban thêm nhiều thợ gặt cho cánh đồng lúa chín của Người. (CSR_721_2021)

 

(vaticannews.va 29.01.2021)