Sứ điệp của Đức Thánh Cha

nhân Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn


Tgp Saigon

Sứ điệp của Đức Thánh Cha

nhân Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn

WHĐ (23.09.2023) - Giáo hội đă cử hành Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn kể từ năm 1914. Ngày này được ấn định cử hành vào Chúa nhật cuối cùng của tháng 9, và hằng năm Đức Thánh Cha đều có sứ điệp cho ngày này.

Các sứ điệp nhân Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn:

Năm 2023 - Tự do chọn lựa di cư hay ở lại

Năm 2022 - Xây dựng tương lai cùng với người di cư và tị nạn

Năm 2021 - Hướng đến một chúng ta ngày càng rộng lớn hơn

Năm 2020 - Tiếp đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập người di dân nội địa

Năm 2019 - Đó không chỉ là về những người di cư

Năm 2018 - Đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập người di dân và người tị nạn