SỨ ĐIỆP CỦA BAN TỔNG THƯ KƯ THƯỢNG HỘI ĐỒNG
NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60

NĂM KHAI MẠC CÔNG ĐỒNG CHUNG VATICAN II


Tgp.Saigon

SỨ ĐIỆP CỦA BAN TỔNG THƯ KƯ THƯỢNG HỘI ĐỒNG
NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60

NĂM KHAI MẠC CÔNG ĐỒNG CHUNG VATICAN II


11. 10. 1962 - 11. 10. 2022

 

Kỷ niệm 60 năm ngày khai mạc Công đồng Vatican II là một thời khắc ân sủng đặc biệt đối với Thượng Hội đồng, vốn là thành quả của Công đồng, thực sự là một trong những "di sản quư giá nhất" của Công đồng (ĐGH Phanxicô, Tông hiến Episcopalis Communio, ngày 15. 9. 2018, 1). Trên thực tế, Thượng Hội Đồng đă được Thánh Phaolô VI thiết lập vào đầu khóa họp thứ tư và cũng là khóa họp cuối cùng của Công đồng Vatican II (ngày 15. 9. 1965), nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiều Nghị phụ Công đồng.

 

Mục đích của Thượng Hội đồng đă và đang nối dài tinh thần của Công đồng Vatican II trong đời sống và sứ mạng của Giáo hội, cũng như thúc đẩy Dân Chúa cách sống phù hợp với giáo huấn của Giáo hội, trong nhận thức rằng: Công đồng đại diện cho "ân sủng lớn lao mà Giáo hội được hưởng trong thế kỷ XX" (ĐGH Gioan Phaolô II, Tông thư Novo Millennio Ineunte, ngày 6. 01. 2001, 57). Nhiệm vụ này c̣n lâu mới hoàn thành v́ việc đón nhận huấn quyền của Công đồng là một tiến tŕnh liên tục, mà ở một khía cạnh nào đó, vẫn c̣n trong giai đoạn khởi đầu.  

 

Trong suốt những thập niên này, Thượng Hội đồng đă không ngừng đặt ḿnh phục vụ Công đồng, góp phần vào việc canh tân bộ mặt của Giáo hội, trung thành ngày càng sâu sắc hơn với Kinh Thánh và Thánh Truyền sống động và chăm chú lắng nghe những dấu chỉ của thời đại.

 

Các Đại hội Thượng Hội đồng khác nhau – Đại hội chung thường lệ, Đại hội chung ngoại lệ và Đại hội đặc biệt – theo cách riêng của ḿnh, được thấm nhuần bởi sức sống của Công đồng. Theo thời gian, các Đại hội này đào sâu các giáo huấn, bộc lộ tiềm năng khi đối diện với những t́nh huống mới, và thúc đẩy sự hội nhập văn hóa giữa các dân tộc khác nhau.

 

Tiến tŕnh Thượng hội đồng đang diễn ra, tập trung vào "Tính hiệp hành trong Đời sống và Sứ mạng của Giáo hội", cũng nằm trong đường hướng của Công đồng. Khái niệm “Tính hiệp hành” là một chủ đề đồng nhất đă hiện diện xuyên suốt trong Công đồng mặc dù thuật ngữ này không xuất hiện một cách rơ ràng trong các văn kiện Công đồng. 

 

Đại hiến chương (Magna charta) của Thượng Hội đồng 2021-2023 là giáo lư của Công Đồng về Giáo Hội, đặc biệt là thần học về Dân Thiên Chúa, một Dân có "địa vị là được vinh dự và tự do làm Con Thiên Chúa, và Thánh Thần ngự trong tâm hồn họ như trong đền thờ” (Hiến chế Lumen Gentium, 9).

 

Xét cho cùng, ba thuật ngữ "hiệp thông, tham gia và sứ vụ" mà Đức Thánh Cha Phanxicô đă đưa vào tiêu đề chính của cuộc hành tŕnh hiệp hành như là những từ khóa, vốn là những từ đồng nhất cách đặc biệt với những từ của Công đồng.

 

Giáo hội mà chúng ta được mời gọi để mơ ước và xây dựng là một cộng đoàn những người nam, nữ hiệp nhất với nhau nhờ sự hiệp thông bởi cùng một đức tin, một phép Rửa chung, và một Bí tích Thánh Thể, theo h́nh ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi: những người nam, nữ trong sự đa dạng của các thừa tác vụ và đặc sủng được lănh nhận, cùng nhau tham gia tích cực vào việc thiết lập Nước Thiên Chúa, với nhiệt thành truyền giáo là mang đến cho mọi người chứng tá vui mừng về Chúa Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của thế giới.

 

Ngay cả trước khi Giáo hội bước vào cuộc hành tŕnh hiệp hành này, Đức Bênêđíctô XVI đă khẳng định rằng “chiều kích hiệp hành là chiều kích cấu thành của Giáo hội: chiều kích này bao gồm việc mọi dân tộc và nền văn hóa trở nên một trong Đức Kitô và cùng nhau bước đi theo Người, Đấng đă phán: ‘Thầy là đường, là sự thật và là sự sống’ (Ga 14, 6)” (Kinh Truyền Tin ngày 5. 10. 2008).

 

Tương tự như vậy, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Thượng Hội đồng, Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định rằng con đường hiệp hành, "một chiều kích cấu thành của Giáo hội" và "là con đường mà Thiên Chúa mong đợi nơi Giáo hội của thiên niên kỷ thứ ba" (Ngày 17. 10. 2015).

 

Thành phố Vatican, ngày 10 tháng 10 năm 2022

Một năm sau khi khai mạc

Tiến tŕnh Thượng hội đồng 2021-2023

 

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP

Ḍng Đa Minh Thánh Tâm

 

Chuyển ngữ từ: synod.va (10.10.2022)

Nguồn: WHĐ