Phong chân phước cho Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I

G. Trần Đức Anh, O.P.

Phong chân phước cho Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I

Giai đoạn áp chót trong án phong chân phước cho Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I

 

Theo báo Công giáo Avvenire, Tương Lai, vào tháng Mười tới đây, Hội đồng Hồng y và giám mục thành viên Bộ Phong thánh sẽ nhóm họp để cứu xét một cuộc khỏi bệnh lạ lùng, xem đó có phải là phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị Tôi tớ Chúa Gioan Phaolô I hay không, và nếu được thông qua, th́ sẽ đệ lên Đức Thánh cha để ngài phê chuẩn.

 

Trước đó, ngày 31/10/2019, hội đồng giám định y khoa của Bộ Phong thánh đă họp để cứu xét vụ một em bé gái ở Buenos Aires, Argentina, bị bệnh năo trầm trọng, đă được khỏi bệnh lạ lùng hồi năm 2011 nhờ thân nhân và tín hữu cầu nguyện, xin Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I cứu chữa.

 

Các bác sĩ của Bộ đă đồng thanh đi tới kết luận cuộc khỏi bệnh này không thể giải thích được về phương diện khoa học. Tiếp đến, ngày 6 tháng Năm năm nay (2021), Ủy ban thần học của Bộ Phong thánh đă cứu xét và đưa ra phán quyết tích cực.

 

Sau khi Đức Thánh cha cho phép công bố sắc lệnh nh́n nhận phép lạ của Đức Cố Giáo hoàng, th́ có thể ấn định ngày cử hành lễ phong chân phước.

 

Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I, tục danh là Albino Luciani, quen gọi là vị Giáo hoàng 33 ngày. Ngài sinh ngày 17/10/1912 và được bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Vittorio Veneto, đông bắc nước Ư, năm 1958. 11 năm sau đó, 1969, ngài thăng Thượng phụ thành Venezia và được bổ làm Hồng y năm 1973.

 

Sau khi Đức Phaolô VI qua đời, ngài được bầu làm Giáo hoàng, ngày 26/8/1978, nhưng 33 ngày sau đó, 28/9, ngài qua đời đột ngột trong đêm v́ bệnh tim.

 

Án phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô I được khởi sự 25 năm sau đó, hồi tháng Mười Một năm 2003, tại giáo phận Belluno, quê hương của ngài. 167 chứng nhân đă được lấy chứng từ, trong đó có cả Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI.

 

Công cuộc điều tra tiến hành trong ba năm, qua 203 phiên họp và kết thúc ngày 10/11 năm 2006, và toàn bộ hồ sơ được gửi về Bộ Phong thánh. Sau 8 năm làm việc, các chuyên gia đă hoàn thành hồ sơ đúc kết, gọi là “Positio” gồm 5 cuốn, tổng cộng hơn 3.600 trang, về cuộc đời và việc thực hành các nhân đức Kitô do Đức Cố Giáo hoàng tới mức độ anh hùng.

 

Ngày 3/11/2017, Đức Thánh cha Phanxicô cho công bố sắc lệnh nh́n nhận các nhân đức anh hùng của vị Tôi tớ Chúa Gioan Phaolô I. (Avvenire 25-8-2021).

 

Nguồn: Đài Chân Lư Á Châu