NỮ TU TỔNG THƯ KƯ

Vatican News

NỮ TU TỔNG THƯ KƯ

Lần đầu tiên một nữ tu làm Tổng thư kư Quốc gia Vatican

Suor Raffaella Petrini con Papa Francesco

04/11/2021

Lần đầu tiên một nữ tu được bổ nhiệm làm Tổng thư kư Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican, đó là nữ tu Raffaella Petrini, Ḍng Nữ Tử Chúa Thánh Thần (F.S.E).

Cho đến nay chức vụ này do một giám mục đảm trách.

Nữ tu Petrini năm nay 52 tuổi, sinh tại Roma năm 1969, đă tốt nghiệp khoa học chính trị, tại Đại học tư quốc tế Guido Carli và đậu tiến sĩ khoa học xă hội, tại Đại học Giáo hoàng thánh Tôma Aquinô ở Roma, nơi chị hiện là giáo sư thỉnh giảng. Từ năm 2005, chị là nhân viên tại Bộ Truyền giáo.

Hôm mùng 04 tháng Mười Một, Đức Thánh cha cũng bổ nhiệm luật sư Giuseppe Puglisi-Alibrandi làm tân Phó Tổng thư kư Phủ Thống đốc Vatican. Ông năm nay 55 tuổi (1955) và là nhân viên Phủ này từ năm 2014, và từ năm 2017 là Chủ sự văn pḥng về pháp lư, hộ tịch, đăng kư và công chứng.

(Sala Stampa 4-11-2021)

G.Trần Đức Anh , O.P RVA