ĐTC bổ nhiệm một nữ tu

làm Phó Tổng Thư kư Thượng Hội đồng giám mục


Nguồn: Vatican News

ĐTC bổ nhiệm một nữ tu

làm Phó Tổng Thư kư Thượng Hội đồng giám mục

Ngày 6/2 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đă bổ nhiệm sơ Nathalie Becquart, một nữ tu người Pháp, và cha Luis Marín de San Martín, ḍng thánh Augustino, làm Phó Tổng Thư kư Thượng Hội đồng các giám mục. Đây là lần đầu tiên một phụ nữ được bổ nhiệm vào chức vụ này.

Sơ Nathalie Becquart

Sơ Nathalie Becquart 52 tuổi, người Pháp, thuộc ḍng nữ tu thánh Xavie. Sơ đă giữ nhiều chức vụ khác nhau trong các phong trào giới trẻ, thành viên Ủy ban Giám mục của Giáo phận Nanterre, Pháp, Phó chủ tịch của Cơ quan Ơn gọi châu Âu.

Từ năm 2019, sơ là một trong 5 cố vấn, trong đó có 4 phụ nữ, của văn pḥng Tổng thư kư Thượng Hội đồng. Do có kiến thức sâu rộng về mục vụ giới trẻ, sơ Becquart đă tham gia vào việc chuẩn bị cho Thượng hội đồng Giám mục về phân định giới trẻ, đức tin và ơn gọi vào năm 2018, là tổng điều phối viên của một cuộc họp tiền Thượng hội đồng, và tham gia Thượng Hội đồng với tư cách dự thính viên.

Đức Hồng y Grech nói rằng trong chức vụ này, sơ Becquart sẽ có quyền bỏ phiếu trong các Thượng Hội đồng sau này như các thành viên có quyền bỏ phiếu khác. Theo các điều khoản giáo luật hiện hành về việc điều hành Thượng Hội đồng, chỉ các giáo sĩ - tức là các phó tế, linh mục hoặc giám mục - mới có thể là thành viên có quyền bỏ phiếu.

Cha Luis Marín de San Martín

Cha Luis Marín de San Martín 60 tuổi, người Tây Ban Nha, thuộc ḍng Augustino. Cha là Văn khố trưởng của ḍng Thánh Augustinô từ năm 2008, Phụ tá Tổng quyền của Ḍng và Giám đốc Học viện linh đạo Augustinô từ năm 2013.

Là giáo sư thần học, cha Marín đă giảng dạy tại đại học và một số trung tâm Augustinô ở Tây Ban Nha. Cha cũng đă từng là một nhà đào tạo tại chủng viện, cố vấn tỉnh ḍng, và bề trên tu viện.

Là Phó Tổng Thư kư Thượng Hội đồng cha sẽ trở thành giám mục hiệu ṭa Suliana.

Đức Hồng y Grech nhận định rằng cha Marin có nhiều kinh nghiệm trong việc đồng hành với các cộng đoàn và kiến thức của cha về Công đồng Vatican II sẽ rất quư giá để những gốc rễ của hành tŕnh thượng hội đồng vẫn luôn hiện hữu.” Ngài cũng lưu ư rằng việc bổ nhiệm sơ Becquart và cha Marín “chắc chắn sẽ dẫn đến những thay đổi khác trong cơ cấu của Văn pḥng Tổng Thư kư Thượng hội đồng Giám mục.” (46_2021)