Chủ đề Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi

lần thứ ba


Tgp.Saigon

Chủ đề Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi

lần thứ ba

Ngày 13/4/2023, Bộ Giáo dân, Gia đ́nh, và Sự Sống đă công bố chủ đề của Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ ba, được cử hành vào ngày 23/7 năm nay (2023): “Ḷng thương xót của Người từ đời nọ sang đời kia” (Lc 1,50).

Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi được Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập vào năm 2021 bởi v́, theo ngài, các ông bà thường bị quên lăng, tuy nhiên họ “là sự kết nối giữa các thế hệ khi chuyển trao kinh nghiệm sống và kinh nghiệm đức tin cho thế hệ trẻ”.

Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi được cử hành hàng năm vào Chúa Nhật thứ tư của tháng 7, gần với lễ kính nhớ hai thánh Gioakim và Anna, thân sinh của Mẹ Maria.

Chủ đề kết nối với chủ đề của Đại hội Quốc tế Giới trẻ Lisbon

Đức Thánh Cha đă chọn chủ đề cho Ngày này năm nay là “Ḷng thương xót của Người từ đời nọ sang đời kia” (Lc 1,50). Chủ đề này kết nối với chủ đề Đại hội Quốc tế Giới trẻ, từ ngày 1 đến 6/8 năm nay (2023), cũng trích từ chương 1 của Phúc Âm Thánh Luca: “Đức Maria trỗi dậy và vội vă lên đường” (Lc 1,39).

Tuyên bố của Bộ Giáo dân, Gia đ́nh, và Sự Sống nói rằng chủ đề của Đại hội Quốc tế Giới trẻ cho chúng ta thấy thiếu nữ Maria lên đường đi t́m gặp người chị họ cao tuổi Elizabeth và đă lớn tiếng công bố, trong kinh Magnificat, sức mạnh của liên minh giữa người trẻ và người già.

Vào Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi năm nay, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô và mời các giáo xứ, giáo phận, hiệp hội và cộng đồng giáo hội ở khắp nơi trên thế giới cử hành Ngày này trong bối cảnh mục vụ của họ. (CSR_1471_2023)

Nguồn: Vatican News