Sứ điệp của ĐTC cho Ngày Thế Giới

Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo


Tgp. Saigon

Sứ điệp của ĐTC cho Ngày Thế Giới

Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo

 

Sứ điệp Ngày Thế Giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo năm nay, được cử hành vào ngày 1/9/2023, có chủ đề là “Hăy để Công lư và Hoà b́nh tuôn trào”, trích từ lời ngôn sứ A-mốt: “Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lư như ḍng suối không bao giờ cạn” (5,24).

 

Thiên Chúa muốn công lư ngự trị 

 

Theo Đức Thánh Cha, đây là điều Thiên Chúa mong ước. “Thiên Chúa muốn công lư ngự trị bởi v́ nó cần thiết để chúng ta sống như là con cái Thiên Chúa được tạo dựng giống Người.” “Thiên Chúa muốn mọi người cố gắng trở nên công chính trong mọi hoàn cảnh, sống theo luật pháp của Người và nhờ đó giúp cuộc sống thăng hoa. Khi chúng ta ‘t́m kiếm Nước Thiên Chúa trước hết’ (Mt 6,33), duy tŕ mối tương quan đúng đắn với Thiên Chúa, con người và thiên nhiên, th́ công lư và ḥa b́nh mới có thể tuôn trào như nguồn nước tinh khiết không bao giờ cạn, nuôi dưỡng nhân loại và muôn loài.”

 

Ḷng tham của chủ nghĩa tiêu thụ, những trái tim ích kỷ

 

Nhưng ngày nay, Đức Thánh Cha lưu ư rằng những mối tương quan này không c̣n hài hoà. “Ḷng tham của chủ nghĩa tiêu thụ, được thúc đẩy bởi những trái tim ích kỷ, đang phá vỡ ṿng tuần hoàn nước của hành tinh. Việc đốt nhiên liệu hóa thạch không kiểm soát và phá rừng đang đẩy nhiệt độ lên cao hơn và dẫn đến hạn hán lớn. T́nh trạng thiếu nước đáng báo động ngày càng ảnh hưởng đến cả các cộng đồng nhỏ ở nông thôn và các đô thị lớn...”

 

Biến đổi trái tim

 

Trước hết Đức Thánh Cha mời gọi biến đổi trái tim của chúng ta. Điều này cần thiết cho bất kỳ sự biến đổi nào khác xảy ra. Đó là sự “hoán cải sinh thái” mà Thánh Gioan Phaolô II đă khuyến khích chúng ta thực hiện: “đổi mới mối quan hệ của chúng ta với thụ tạo để chúng ta không c̣n coi nó như một đối tượng bị khai thác mà thay vào đó là trân trọng nó như một món quà thiêng liêng từ Đấng Tạo Hóa của chúng ta.”

 

Thay đổi lối sống

 

Thứ hai, chúng ta hăy thay đổi lối sống của chúng ta. Đức Thánh Cha mời gọi ăn năn về “những tội lỗi sinh thái” của chúng ta, là những tội lỗi gây hại cho thế giới tự nhiên và đồng loại của chúng ta. “Với sự trợ giúp của ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta hăy áp dụng lối sống bớt lăng phí và tiêu thụ không cần thiết, đặc biệt là ở những nơi quy tŕnh sản xuất độc hại và không bền vững.”

 

Thay đổi các chính sách công

 

Cuối cùng, chúng ta phải thay đổi các chính sách công điều hành xă hội của chúng ta và định h́nh cuộc sống của những người trẻ tuổi hôm nay và mai sau. Đức Thánh Cha kêu gọi hội nghị thượng đỉnh COP28 tại Dubai từ 30/11 đến 12/12/2023 phải lắng nghe khoa học và thiết lập quá tŕnh chuyển đổi nhanh chóng và công bằng để chấm dứt kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch. (CSR_2063_2023)

 

Nguồn: Vatican News