Năm nay, việc lănh Ơn Toàn Xá dành cho tín hữu đă qua đời cũng được kéo dài suốt tháng 11

Hồng Thủy - Vatican News

Năm nay, việc lănh Ơn Toàn Xá dành cho tín hữu đă qua đời cũng được kéo dài suốt tháng 11

Ngày 27/10/2021, Đức Hồng y Mauro Piacenza, Chánh Toà Ân giải Tối cao, và Đức ông Krzysztof Nykiel, Phó Toà Ân giải Tối cao, đă công bố sắc lệnh cho phép các tín hữu được lănh nhận Ơn Toàn Xá dành cho các tín hữu đă qua đời kéo dài suốt tháng 11 năm nay.

Sắc lệnh của Toà Ân giải Tối cao giải thích rằng theo thỉnh nguyện của nhiều mục tử trong Giáo hội, do t́nh trạng đại dịch kéo dài, Toà Ân giải Tối cao “xác nhận và mở rộng trong trọn tháng 11 năm 2021 tất cả các ơn ích thiêng liêng đă được ban ngày 22 tháng 10 năm 2020, qua sắc lệnh số 791/20/I”. (CSR_7170_2021)

Trong sắc lệnh ban hành vào ngày 22 tháng 10 năm 2020, Toà Ân giải Tối cao quyết định:

Nội dung Sắc lệnh được ban hành tháng 10/2020

Viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các tín hữu đă qua đời

“Ơn Toàn Xá được ban cho những ai viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các tín hữu đă qua đời, thông thường chỉ trong những ngày từ 1-8/11, có thể chuyển sang các ngày khác đến hết tháng 11. Những ngày này, do mỗi tín hữu tự chọn, có thể tách biệt nhau” (không cần các ngày liên tiếp).

Viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện

Bên cạnh đó, sắc lệnh cũng điều chỉnh việc lănh nhận Ơn Toàn Xá vào ngày 2/11, ngày lễ “cầu nguyện cho các tín hữu qua đời”, khi viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện và đọc một Kinh Lạy Cha và một Kinh Tin Kính, có thể dời không chỉ vào ngày Chúa Nhật trước hoặc sau đó, hoặc vào ngày lễ Các Thánh, mà c̣n có thể vào một ngày nào khác của tháng 11, do mỗi tín hữu tự chọn.

Người già và người bệnh

Thêm vào đó, riêng đối với những người già, người bệnh hoặc những ai v́ lư do nghiêm trọng không thể ra khỏi nhà, cũng có thể lănh nhận Ơn Toàn Xá, miễn là họ hiệp nhất thiêng liêng với các tín hữu khác, hoàn toàn xa lánh tội lỗi và với ư hướng thực hành ba điều kiện thông thường: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ư Đức Giáo Hoàng. Họ có thể làm việc này trước một bức ảnh Chúa Giêsu hay Đức Mẹ, đọc kinh cầu cho những người đă qua đời hoặc một bài đọc Kinh Thánh vv… để dâng cho Chúa những đau khổ và khó khăn của ḿnh.

Lời kêu gọi các linh mục

Sắc lệnh cũng kêu gọi các linh mục, trong năng quyền của ḿnh, quảng đại cử hành bí tích Giải Tội và trao Ḿnh Thánh Chúa cho bệnh nhân. Đồng thời, v́ lợi ích cho các linh hồn trong Luyện ngục, tất cả các linh mục đều được mời gọi cử hành ba Thánh Lễ trong ngày cầu nguyện cho các tín hữu đă qua đời, theo Tông hiến Incruentum Altaris, do Đức Beneđictô XV ban hành 10/08/1915.