Một tuần, ba tin bổ nhiệm, ba vị Giám mục tân cử


Lê Minh Huy

Một tuần, ba tin bổ nhiệm, ba vị Giám mục tân cử

 

Tín hữu Công giáo người Việt Nam vừa trải qua một tuần đầy hồng phúc, liên tiếp đón nhận ba tin bổ nhiệm ba linh mục người Việt Nam được tuyển chọn lănh nhận thánh chức giám mục.

 

Những tin vui liên tiếp đến trong bối cảnh các vị trí giám mục ở Việt Nam trong những năm gần đây bị bỏ trống (như chia sẻ của Chủ tịch Hội đồng Giám mục, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng). Đây là lần đầu tiên, chỉ trong ṿng một tuần lễ, có đến ba thông tin bổ nhiệm riêng lẻ từ Ṭa Thánh nhằm thông báo việc bổ nhiệm các giám mục người Việt.

 

Cả ba vị giám mục tân cử đều có độ tuổi c̣n rất trẻ, từ 56 đến 60 tuổi; hai vị được bổ nhiệm cho các giáo phận tại Việt Nam (đều là giám đốc đại chủng viện) và một vị được bổ nhiệm cho một giáo phận miền Đông Hoa Kỳ.

 

Khởi đầu cho tuần hồng phúc, ngày Thứ Tư, 25 tháng 10 năm 2022, Ṭa Thánh bổ nhiệm Cha Gioan Trần Văn Nhàn (John Nhan Tran) làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Atlanta, bang Georgia, Hoa Kỳ với danh nghĩa giám mục Hiệu ṭa Tullia. Đức Cha Tân cử Gioan sinh năm 1966 tại Bà Rịa, từng đảm nhận sứ vụ tại nhiều giáo xứ tại Tổng giáo phận New Orleans, bang Louisiana, Hoa Kỳ sau khi được truyền chức linh mục vào năm 1992.

 

Trước khi được bổ nhiệm chức Giám mục, Cha Gioan đảm nhận chức vụ Chánh xứ Nhà thờ Đức Maria Nữ vương Ḥa B́nh tại Mandeville; đồng thời kiêm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Linh mục và thành viên Ban Tư vấn Tổng giáo phận New Orleans. Với việc bổ nhiệm này, Đức Cha Gioan Nhàn trở thành giám mục gốc Việt thứ ba được bổ nhiệm tại Hoa Kỳ.

 

 Đức Cha Tân cử đồng thời là giám mục gốc Việt đầu tiên đảm trách công việc mục vụ cho Dân Chúa tại miền Đông Hoa Kỳ. Ngày tấn phong giám mục cho Đức Cha Gioan Trần Văn Nhàn đă được chọn là ngày 23 tháng 1 năm 2023, tức ngày Mồng Hai Tết Nguyên Đán Quư Măo.

 

Ngày Thứ Bảy, 29 tháng 10, Văn pḥng Báo chí Ṭa Thánh ra thông cáo việc Đức Thánh Cha đă chấp thuận đơn từ nhiệm v́ lư do tuổi tác của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục Chánh ṭa giáo phận Thái B́nh. Đồng thời, Ṭa Thánh cũng loan báo bổ nhiệm Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu làm giám mục kế vị.

Đức Cha Tân cử Đa Minh sinh năm 1962 tại Thái B́nh, thụ phong linh mục năm 1996 cho giáo phận Thái B́nh. Đức Cha Đa Minh từng đảm nhận nhiều sứ vụ tại giáo phận Thái B́nh trong suốt thời gian linh mục, cho đến khi đảm trách chức Giám đốc Đại chủng viện Thánh Tâm Thái B́nh, kể từ năm 2017. Lễ tấn phong cho Đức Cha Tân cử dự kiến được tổ chức vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Khẩu hiệu Giám mục của Ngài: “Này con xin đến”.

 

Ngày Thứ Ba Lễ Các Thánh 1 tháng 11, Văn pḥng Báo chí Ṭa Thánh ra thông cáo thông tin việc Đức Thánh Cha Phanxicô đă bổ nhiệm Cha Giuse Bùi Công Trác làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài G̣n, với danh nghĩa giám mục hiệu ṭa Arsennaria.

Đức Cha Tân cử Giuse sinh năm 1965 tại Đà Lạt, được thụ phong linh mục năm 1999. Đức Cha Giuse từng đảm nhận các công việc mục vụ tại Tổng giáo phận, trước khi đảm nhận chức Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài G̣n, kể từ năm 2016. Với việc bổ nhiệm này, Đức Cha Tân cử Giuse sẽ là giám mục phụ tá thứ hai của Tổng giáo phận Sài G̣n, với Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, (hiện kiêm nhiệm chức Giám quản thường trực giáo phận Hà Tĩnh theo quyết định từ Ṭa Thánh).

 

Xin cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân của Ngài dành cho những người con Việt Nam của Giáo hội. Xin mọi người cũng tiếp tục cầu nguyện cho các giáo phận đang gặp khó khăn trong việc thiếu các giám mục phục vụ Dân Thánh Chúa (“Trống Ṭa”) sớm có được các vị Mục Tử như ḷng Chúa mong ước.

 

Nguồn: Conggiao.info