Sự thật thú vị:

theo giáo luật, mặt trăng cũng có một Giám Mục


Theo Aleteia

Sự thật thú vị:

theo giáo luật, mặt trăng cũng có một Giám Mục

 

Áp dụng một điều khoản của Bộ Giáo Luật 1917, toàn bộ lănh thổ mặt trăng, vệ tinh của trái đất, hiện nằm dưới quyền mục tử của một Giám Mục Hoa Kỳ, Giám Mục giáo phận Orlando, Florida.

 

Thật vậy, Bộ Giáo Luật 1917 quy định: các vùng lănh thổ thổ mới được khám phá sẽ nằm trực tiếp dưới thẩm quyền của vị Giám Mục nơi mà những người khám phá đă xuất phát.

 

Năm 1968, giáo phận Orlando được thành lập ở bang Florida, Mỹ, do Đức Cha William Donald Borders làm Giám Mục tiên khởi. Một năm sau, tháng 7 năm 1969, phi thuyền Apollo 11 được cất cánh từ Cape Canaveral, chở theo 3 người trong chuyến hành tŕnh đặt chân lên mặt trăng. Bởi v́ Cape Canaveral thuộc địa phận giáo phận Orlando, và đoàn thám hiểm mặt trăng có người Công Giáo, nên Đức Cha William Donald Borders đă trở thành Giám Mục đầu tiên của mặt trăng theo giáo luật hiện hành.

 

Ngay sau khi tàu Apollo 11 quay về trái đất, Đức Giám Mục Borders đi viếng Toà Thánh và yết kiến Đức Thánh Cha Phaolô VI. Vị Giám Mục Orlando nói đùa với Đức Giáo Hoàng: "Thưa Đức Thánh Cha, ngài biết đó, con bây giờ là Giám Mục của mặt trăng." Đức Giáo Hoàng có vẻ lúng túng nên Đức Cha Borders giải thích: theo Bộ Giáo Luật hiện hành, ngài đă trở thành Giám Mục của "vùng lănh thổ mới được khám phá" nơi mặt trăng.

 

Nếu tính nghiêm túc, Orlando trở thành giáo phận lớn nhất, rộng hơn 37 triệu rưỡi kilômét vuông, tuy không thể nói là rộng nhất "trên thế giới."

 

Cha John Giel, chưởng ấn Giáo Phận Orlando, nói rằng: dù giáo phận của ngài bao trùm cả mặt trăng, nhưng cũng không có hoa trái ǵ, v́ chẳng có ai sống ở vùng lănh thổ mới được khám phá kia; bao giờ t́m thấy người sống ở mặt trăng rồi tính tiếp.

 

Hiện không có ai phủ nhận quyền mục tử của vị Giám Mục Orlando đối với mặt trăng, dựa trên các quy tắc đă được thiết lập và chưa bị băi bỏ, nên Đức Giám Mục Orlando hiện tại là Đức Cha John Gerard Noonan vẫn đang là Giám Mục trên danh nghĩa của mọi vùng đất trên mặt trăng.

 

Gioakim Nguyễn biên dịch